Hyundai Accent 2018 chính thức ra mắt
Hyundai Accent 2018 vừa chính thức ra mắt thị trường Việt tại nhà máy Hyundai Ninh Bình với 04 phiên bản đi kèm giá bán từ 425 triệu đồng, quyết tâm giành thị phần từ các đối thủ như Toyota Vios, Honda City hay Nissan Sunny.
562exdd19x9e8bxaac1x863cx9e0bx104c1x85a5x66d7x5d69xf784x10fb8xa404xc726xe082xeb82xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa94dx78e7xea80xXexX0xd3a9xXaxX17xX18xX19xXexX0x11eb3x1027bxX19x57c2xXexX0xXaxX17xX18xX19xX17x7219xXexX0xXaxf205xX9xf4b3xXdxX18x12077xX37x116f9x8e08xafc0xX5xfe8axXbxXdxX17xX3axXex8a9dxX26xde0cx11586xX19xX18xX3dxX9xf863xX34xX34xX17xX46xXbxX9x7e48xa609xX32x123abxX9xX34xXax7b23xX46xXaxX9xXbxXaxbb57xX34xX9xX2exX18xX9xXcx80f2xXbxX0xX1cxXaxX32xXexX0xX1cxXaxX17xX18xX19xX17xX2exXexX0xX19xX3dx95acxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX18xX2exXbxX3dxX34xXdxX17xaf61xX19xX17xXbxX18xX3dxXdxX3axXexX0xX19xX3dxX79xX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX18xX2exXbxX3dxX34xXdxX17xX89xX19xX17xXbxX18xX3dxXdxX89xXaxX19xX3axXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX43xX17xX18xX19xX3axXexX43xX26xX45xX46xX19xX18xX3dxX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX9xX79x9654xX18xX9xX34xXaxX59xX46xXaxX9xXbxXaxX5fxX34xX9xX2exX18xX9xXcxX66xXbxX9xXbxXaxe736xX9xXbxX2ex9ae1xba0axX46xbeffxX9xe465xX3dxecb2xXbxX9xXbxc39bxX3dxX9xX46xXax8bc6xX9xXcxd5e0xX26xX9xX43xX26xX45xX46xX19xX18xX3dxX9x8b42xX3dxX46xXaxX9xb1a8xec7fxX46xXaxX9xX79xc9a3xX3dxX9xX53x7989xX9xX3bxXaxX3dxd67bxX46xX9xX23x5c5cxX46xX9x10788xX3dxX9xcbf4x89cexXcxX9xXf5xX3dxX105xX9xX23xX105xX46xX9xXbxXd7xX9xX11fxX52x7636xX9xXbxX2exX3dxXf9xX45xX9xX12bx12340xX46xXf5xd1fexX9xb3e8xX45xX26xcd50xXbxX9xXbxa04exXcxX9xXf5xX3dxX102xX46xXaxX9xXbxXaxXeexX9xX3bxXax982axX46xX9xXbxXd7xX9xX34xX105xX34xX9xX12bxe955xX3dxX9xXbxXaxd606xX9xX46xXaxXf2xX9xX5xX24xX26xX24xXbxX18xX9xXf7xX3dxX24xX37xX14bxX9xX43xX24xX46xX19xX18xX9xX4xX3dxXbxX26xX9xXaxX18xX26xX9xX110xX3dxX37xX37xX18xX46xX9xddbexX45xX46xX46xX26x809exX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexXf7x7e8exX9xX19xX3dxXf9xX46xX9xXcxXfdxX24xX9xX23xX124xX46xX9xX46xXf5xX24xX102xX3dxX14bxX9xX34x108d3xX9xXbxXax71e2xX9xX46xX1cfxX3dxX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX9xX12bxf416xX3bxX9xXax10717xX46xX9xX46xXaxX3dxX1b8xX45xX9xX37xX24xX9xX79xX11bxX3dxX9xXbxXaxX150xX9xXaxXf9xX9xXbxX2exXf2xX11bxX34xX9xX79xX102xX9xX34xbd48xX46xXf5xX9xX23xX66xXbxX9xXcxX66xXbxX9xXaxX1eaxX46xX9xX34xX105xX34xX9xX12bxX16exX3dxX9xXbxXaxX173xX1a1xX9x8e7dxX17xX9xX79xe34dxX46xX9xXbxX45xX154xX46xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX2exX3dxX150xXbxX9xXdxc8a6xX9xXbxXaxX3dxX150xXbxX9xX12exX150xX9xcfb2xa95axX3dxX124xX45xX9xX12exXaxX66xX34xX9xX19xf986xX46xXf5xX9xX34xXaxX128xX26xX9xX52xX1a1xX53xcc85xX9xX79xX11bxX3dxX9xXdxXf2xX11bxX3dxX9xXbxX128xX46xX9xX46xXaxX3dxXf9xXbxX9xX19xXfdxX46xXf5xX9xX24bxXbxXaxX105xX34xX9xX46xXf2xX11bxX34xX263xX14bxX9xX34xcbfexXcxX9xX12bxX12fxX46xX9xX3bxXaxX18xX9xX3bxX2exX24x10585xX17xX34xXbxX24xX2exX9xX79xX11bxX3dxX9xX19xX128xX3dxX9xX12bxX12fxX46xX9x7159xX8xX2xX9xX34xXaxX3dxX150xX45xX9xX37xX105xX46xXf5xX9xX23xX18xX46xX9xX46xXf5xX102xX26xX1a1xX0xX1cxX3bxXexX0xX1cxX19xX3dxX79xXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX4xX18xX3bxXbxX3dxX24xX46xX3axX9xX37xXbxX26xXdxX17xX39xX3axXbxX17x61ccxXbxX89xX18xXdxX3dxXf5xX46xc375xX9xX34xX17xX46xXbxX17xX2ex101bcxX3axXexX0xX3dxXcxXf5xX9xX37xX2exX34xX39xX3axXaxXbxXbxX3bxX2f3xX1cxX1cxX3dxX1a1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX3dxX46xXaxX1a1xX79xX46xX1cxX46xX17xcda0xX37xX1cxX32xX55xX32xf0c4xX1cxX32xX53xX326xX19xX52xX32xX11fxX32xX11fx10be1xX11fxXbxX55xX32xc31dxe7a9xXdxX53xX1a1xX299xX3bxXf5xX3axX9xX37xXbxX26xXdxX17xX39xX3axXaxX17xX3dxXf5xXaxXbxX2f3xX331xX326xX32xX3bxX2ebxX3axX9xX18xXdxXbxX39xX3axXaxX26xX45xX46xX19xX18xX3dxX9xX18xX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX9xX34xXaxX3dxX46xXaxX9xXbxXaxX45xX34xX9xX2exX18xX9xXcxX18xXbxX3axX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3dxXcxXf5xX19cxX17xXbxX2xX17x65caxX18xX45xXdxXbxX3axX9xX1cxXexX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX4xX18xX3bxXbxX3dxX24xX46xX3axX9xX37xXbxX26xXdxX17xX39xX3axXbxX17xX2ebxXbxX89xX18xXdxX3dxXf5xX46xX2f3xX9xX34xX17xX46xXbxX17xX2exX2fbxX3axXexX43xX26xX45xX46xX19xX18xX3dxX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX0xX17xXcxX9xX37xXbxX26xXdxX17xX39xX3axX34xX24xXdxX24xX2exX2f3xX9x8b64xX336xX336xX331xX331xX53xX53xX2fbxX9xX19xX3dxX37xX3bxXdxX18xX26xX2f3xX9xX23xXdxX24xX34xX12exX2fbxX3axXexX1a1xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX9xX37x6304xX9xXax578fxX45xX9xX12exX59xX34xXaxX9xXbxXaxXf2xX11bxX34xX9xX11fxX1a1xX11fxX11fxX53xXcxXcxX9xX19xX102xX3dxX14bxX9xX32xX1a1xX337xX52xX336xXcxXcxX9xX2exea9cxX46xXf5xX9xX79xX102xX9xX32xX1a1xX11fxX326xX53xXcxXcxX9xX34xX18xX24xX14bxX9xX2exX45bxX46xXf5xX9xXaxX1eaxX46xX9xX52xX336xXcxXcxX9xX79xX102xX9xX19xX102xX3dxX9xXaxX1eaxX46xX9xX337xX53xXcxXcxX14bxX9xXbxX2exX24xX46xXf5xX9xX12exXaxX3dxX9xX34xXaxX3dxX1b8xX45xX9xX19xX102xX3dxX9xX34xX1eaxX9xX37xX434xX9xX34xX20bxX46xXf5xX9xXbxcd99xX46xXf5xX9xXbxXaxX124xXcxX9xX331xX53xXcxXcxX14bxX9xX434xX9xXcxX5fxX34xX9xX52xX1a1xX326xX53xX53xXcxXcxX1a1xX9xX110xXaxXf3xX9xX12bxX1cfxX14bxX9xX12exXaxbb64xX46xXf5xX9xXf5xX3dxX18xX46xX9xX23xX124xX46xX9xXbxX2exX24xX46xXf5xX9xX34xX173xX18xX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX9xX37xc179xX9xXbxXaxX24xX128xX3dxX9xXcxX105xX3dxX9xXaxX1eaxX46xX9xX24bxX46xXf5xXf2xXf3xX3dxX9xXbxX3dxX1b8xX46xX9xX46xXaxX3dxXf9xXcxX263xX1a1xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexX110xX45bxX3dxX9xXbxXax109f6xXbxX9xX34xX173xX18xX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xXbxX3dxX150xX3bxX9xXbxX28bxX34xX9xX105xX3bxX9xX19xX28bxX46xXf5xX9xXbxX2exX3dxX150xXbxX9xXdxX240xX9xX43xd067x9e97xX9x11080xX43xX45xXcxX18xX46xX9xX561xX18xX34xXaxX3dxX46xX17xX9xX562xX46xXbxX17xX2exX390xX18xX34xX17xbe0axX9xX46xXaxXf2xX9xX8xXdxX18xX46xXbxX2exX18xX9xXaxX18xX26xX9xX19cxX24xX46xX18xXbxX18xX9xX12exXaxX3dxX9xXaxXf2xX11bxX46xXf5xX9xXbxX11bxX3dxX9xX46xXf5xXf2xXf3xX3dxX9xXdxX105xX3dxX9xX79xX11bxX3dxX9xX23xX128xX46xXf5xX9xX12bxX3dxX1b8xX45xX9xX12exXaxX3dxX1d3xX46xX9xXbxX2ex103fcxX34xX9xX14dxX45xX18xX46xX14bxX9xX19xe051xX9xX37xbadcxX9xX19xX28bxX46xXf5xX9xX12exX150xXbxX9xXaxdc7dxX3bxX9xX12exXaxX4d6xX46xXf5xX9xXf5xX3dxX18xX46xX9xX2exX45bxX46xXf5xX9xX2ex11333xX3dxX1a1xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexX561xX45bxXbxX9xX37xX16exX9xX12bxX3dxX1d3xXcxX9xX46xXaxX538xX46xX9xX434xX9xX46xX45bxX3dxX9xXbxXaxX538xXbxX9xX46xXaxXf2xX9xXcxX102xX46xX9xXaxX116xX46xXaxX9xX34xX128xXcxX9xX5fxX46xXf5xX9xX337xX9xX3dxX46xX34xXaxX9xXbxX59xX34xXaxX9xXaxX5dcxX3bxX9xX34xX18xXcxX17xX2exX18xX9xXdx79b9xX3dxX14bxX9xXaxXf9xX9xXbxXaxX16exX46xXf5xX9xXf5xX3dxX128xX3dxX9xXbxX2exX59xX9xXax936fxX9xXbxX2exX5dcxX9xX115xXdxX45xX17xXbxX24xX24xXbxXaxX1cx89b8xX19cxX115xX1cxX561xX3bxX11fxX1cxe1eaxX18xX19xX3dxX24xX1cxX4bxX678xX228xX9xX79xX11bxX3dxX9xX326xX9xXdxX24xX18xX9xX34xX651xX46xXf5xX9xX12exX150xXbxX9xX46xX16exX3dxX9xX4bxX3bxX3bxXdxX17xX9xX4xX18xX2exX9xX7xXdxX18xX26xX9xXbxXaxXf3xX3dxX9xXbxXaxXf2xX5dcxX46xXf5xX1a1xX9xX228xX17xX9xX79xX22cxX46xX9xX37xX434xX9xXaxX437xX45xX9xXaxXf9xX9xXbxXaxX16exX46xXf5xX9xX19xX22cxX46xX9xX34xX173xX18xX9xX43xX26xX45xX46xX19xX18xX3dxX9xX3bxXaxX105xXbxX9xXbxX2exX3dxX1d3xX46xX9xX2exX3dxX124xX46xXf5xX9xX34xXaxX24xX9xXbxXaxXeexX9xXbxX2exXf2xXf3xX46xXf5xX9xXf7xX3dxXf9xXbxX9xX110xX18xXcxX1a1xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX4xX18xX3bxXbxX3dxX24xX46xX3axX9xX37xXbxX26xXdxX17xX39xX3axXbxX17xX2ebxXbxX89xX18xXdxX3dxXf5xX46xX2f3xX9xX34xX17xX46xXbxX17xX2exX2fbxX3axXexX0xX3dxXcxXf5xX9xX37xX2exX34xX39xX3axXaxXbxXbxX3bxX2f3xX1cxX1cxX3dxX1a1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX3dxX46xXaxX1a1xX79xX46xX1cxX46xX17xX320xX37xX1cxX32xX55xX32xX326xX1cxX32xX53xX326xX19xX52xX32xX11fxX32xX11fxX331xX11fxXbxX55xX337xX326xX326xXdxX32xX1a1xX299xX3bxXf5xX3axX9xX37xXbxX26xXdxX17xX39xX3axXaxX17xX3dxXf5xXaxXbxX2f3xX331xX326xX32xX3bxX2ebxX3axX9xX18xXdxXbxX39xX3axXaxX26xX45xX46xX19xX18xX3dxX9xX18xX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX9xX34xXaxX3dxX46xXaxX9xXbxXaxX45xX34xX9xX2exX18xX9xXcxX18xXbxX3axX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3dxXcxXf5xX19cxX17xXbxX2xX17xX390xX18xX45xXdxXbxX3axX9xX1cxXexX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX4xX18xX3bxXbxX3dxX24xX46xX3axX9xX37xXbxX26xXdxX17xX39xX3axXbxX17xX2ebxXbxX89xX18xXdxX3dxXf5xX46xX2f3xX9xX34xX17xX46xXbxX17xX2exX2fbxX3axXex10f98xXaxX4d6xX46xXf5xX9xXf5xX3dxX18xX46xX9xX46xX45bxX3dxX9xXbxXaxX538xXbxX9xX34xX173xX18xX9xX43xX26xX45xX46xX19xX18xX3dxX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX1a1xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexXf7xX4d6xX9xXdxX4aexX46xXf5xX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX9xX23x70e2xX34xX9xX19xX18xX9xX34xX18xX24xX9xX34xX538xX3bxX9xX79xX102xX9xXbxX59xX34xXaxX9xXaxX5dcxX3bxX9xX2exX538xXbxX9xX46xXaxX3dxX1b8xX45xX9xX34xXaxX5fxX34xX9xX46xX4aexX46xXf5xX9xX12bxX3dxX1b8xX45xX9xX12exXaxX3dxX1d3xX46xX9xX2exX128xX46xXaxX9xXbxX18xX26xX14bxX9xXbxX2exX124xX46xX9xX79xX4d6xX9xXdxX4aexX46xXf5xX9xXbxX59xX34xXaxX9xXaxX5dcxX3bxX9xXaxXf9xX9xXbxXaxX16exX46xXf5xX9xX12bxX3dxX1b8xX45xX9xX12exXaxX3dxX1d3xX46xX9xXaxX102xX46xXaxX9xXbxX2exX116xX46xXaxX1a1xX9xa093xXaxX150xX9xX2ebxX17xX9xX12bxXf2xX5dcxX34xX9xX23xX866xX34xX9xX19xX18xX9xX52xX9xXcxX102xX45xX14bxX9xXaxX102xX46xXf5xX9xXf5xXaxX150xX9xX37xX18xX45xX9xX34xX1cfxX9xXbxXaxX1d3xX9xXf5xe1e0xX3bxX9xX326xX53xX2f3xX11fxX53xX9xXf5xX3dxf503xX3bxX9xXf5xX3dxX18xX9xXbxX4aexX46xXf5xX9xX12exXaxX4d6xX46xXf5xX9xXf5xX3dxX18xX46xX9xX34xXaxX5fxX18xX9xX12bxX148xX1a1xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexX4xX105xX34xX9xXbxX3dxXf9xX46xX9xX46xXf5xXaxX3dxX9xX12exXaxX105xX34xX9xXbxX2exX124xX46xX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX9xX34xX1cfxX9xXbxXaxX1d3xX9xX46xXaxX66xX34xX9xXbxX11bxX3dxX2f3xX9xX46xXaxXf2xX9xX12bxX3dxX1b8xX45xX9xXaxX257xX18xX9xXbxX5c3xX9xX12bxX45bxX46xXf5xX9xXbxX59xX34xXaxX9xXaxX5dcxX3bxX9xX12exXaxX5d0xX9xX562xX24xX46xX14bxX9xX34xX5d0xX18xX9xX37x10703xX9xXbxX2exXf3xX3dxX14bxX9xX34xX9aexX46xXf5xX9xX37xXfdxX34xX9xX34xXaxX24xX9xXaxX102xX46xXf5xX9xXf5xXaxX150xX9xX37xX18xX45xX14bxX9xX46xXf5xX4aexX46xX9xX34xXaxX5fxX18xX9xX12bxX148xX9xXbxX59xX34xXaxX9xXaxX5dcxX3bxX9xXdxX102xXcxX9xXcxX105xXbxX14bxX9xX12bxX12fxX46xX9xX3bxXaxX18xX9xXbxX5c3xX9xX12bxX45bxX46xXf5xX14bxX9xXf5xXfdxXbxX9xXcxXf2xX18xX9xXbxX5c3xX9xX12bxX45bxX46xXf5xX14bxX9xX34xX16exX3bxX9xX37xX18xX45xX9xX12bxX3dxX1b8xX45xX9xX12exXaxX3dxX1d3xX46xX9xX12bxX3dxXf9xX46xc647xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexX43xX26xX45xX46xX19xX18xX3dxX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX9xX12bxXf2xX5dcxX34xX9xXbxX2exX18xX46xXf5xX9xX23xXeexX9xX12bxX45bxX46xXf5xX9xX34xX1eaxX9xX810xX18xX3bxX3bxX18xX9xX32xX1a1xX11fxX2acxX9xX561xX7xX562xX9xX34xXaxX24xX9xX34xX4d6xX46xXf5xX9xX37xX45xX538xXbxX9xXbxX16exX3dxX9xX12bxX18xX9xX32xX53xX53xX9xXcxX5f0xX9xXdxX5c3xX34xX9xXbxXfdxX3dxX9xX326xX1a1xX53xX53xX53xX9xX79xX257xX46xXf5xX1cxX3bxXaxX919xXbxX9xX34xX651xX46xXf5xX9xX561xX24xX89xXcxX17xX46xX9xX2ebxX24xX66xX46xX9xX34xX5c3xX34xX9xX12bxXfdxX3dxX9xX32xX331xX52xX110xXcxX9xXbxXfdxX3dxX9xX11fxX1a1xX53xX53xX53xX9xX79xX257xX46xXf5xX1cxX3bxXaxX919xXbxX14bxX9xX12bxX3dxX9xX12exX12fxXcxX9xXaxX45bxX3bxX9xX37xX16exX9xX37xX102xX46xX9xXaxX24xd13fxX34xX9xXbxX5c3xX9xX12bxX45bxX46xXf5xX9xX326xX9xX34xX538xX3bxX1a1xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXex9e5axX9xX12exXaxX59xX18xX9xX34xXfdxX46xXaxX9xX18xX46xX9xXbxX24xX102xX46xX14bxX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX9xX37xX434xX9xXaxX437xX45xX9xX46xXaxX437xX46xXf5xX9xXbxX59xX46xXaxX9xX46xX4aexX46xXf5xX9xX12bxX105xX46xXf5xX9xX34xXaxX919xX9xX240xX9xX46xXaxXf2xX2f3xX9xX7xXaxX18xX46xXaxX9xX4bxX115xX19cxX14bxX9xX3bxXaxX154xX46xX9xX23xX9aexX9xXdxX5c3xX34xX9xX3bxXaxX18xX46xXaxX9xX12bxX3dxXf9xX46xX9xXbxX5d0xX9xX8xX115xX2xX14bxX9xXaxX668xX9xXbxX2exX5dcxX9xXdxX5c3xX34xX9xX3bxXaxX18xX46xXaxX9xX12exXaxef63xX46xX9xX34xX538xX3bxX9xX115xX4bxX14bxX9xX34xX154xX46xX9xX23x124c6xX46xXf5xX9xX12bxX3dxXf9xX46xX9xXbxX5d0xX9xX8xX19cxX4xX14bxX9xX12exX3dxX1d3xXcxX9xX37xX24xX105xXbxX9xXbxXaxX154xX46xX9xX2ebxX17xX9xXf7xX19cxX561xX14bxX9xX34xX128xXcxX9xX23xX3dxX150xX46xX9xXdxX651xX3dxX14bxX9xX326xX9xXbxX919xX3dxX9xX12exXaxX59xX1a1xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexX43xX26xX45xX46xX19xX18xX3dxX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX52xX53xX32xX55xX9xX12bxXf2xX5dcxX34xX9xX23xX105xX46xX9xX2exX18xX9xXbxXaxXeexX9xXbxX2exXf2xXf3xX46xXf5xX9xX79xX11bxX3dxX9xX11fxX9xX3bxXaxX3dxX124xX46xX9xX23xX128xX46xX14bxX9xX34xXfdxX46xXaxX9xXbxX2exX18xX46xXaxX9xX79xX11bxX3dxX9xX34xX105xX34xX9xX12bxX16exX3dxX9xXbxXaxX173xX9xX46xXaxXf2xX9xX5xX24xX26xX24xXbxX18xX9xXf7xX3dxX24xX37xX14bxX9xX43xX24xX46xX19xX18xX9xX4xX3dxXbxX26xX9xXaxX18xX26xX9xX110xX3dxX37xX37xX18xX46xX9xX19cxX45xX46xX46xX26xX1a1xX9xX43xX26xX45xX46xX19xX18xX3dxX9xX5xXaxX102xX46xXaxX9xX4xX4d6xX46xXf5xX9xX12bxXaf4xXbxX9xXcxX28bxX34xX9xXbxX3dxX124xX45xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexX561xX5fxX34xX9xXf5xX3dxX105xX9xX34xX28bxX9xXbxXaxX1d3xX9xX43xX26xX45xX46xX19xX18xX3dxX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xXbxXaxX150xX9xXaxXf9xX9xXcxX11bxX3dxX9xX46xXaxXf2xX9xX37xX18xX45xX2f3xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexX89xX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX32xX1a1xX11fxX561xX5xX9xXbxX3dxX124xX45xX9xX34xXaxX45xXb9fxX46xX2f3xX9xX11fxX52xX13fxX9xXbxX2exX3dxXf9xX45xX9xX12bxX148xX46xXf5xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexX89xX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX32xX1a1xX11fxX561xX5xX2f3xX9xX11fxX337xX336xX9xXbxX2exX3dxXf9xX45xX9xX12bxX148xX46xXf5xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexX89xX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX32xX1a1xX11fxX4bxX5xX2f3xX9xX11fxX336xX336xX9xXbxX2exX3dxXf9xX45xX9xX12bxX148xX46xXf5xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX115xX24xX19xX26xX3axXexX89xX9xX4bxX34xX34xX17xX46xXbxX9xX32xX1a1xX11fxX4bxX5xX9xX24cxXaf4xX34xX9xX23xX3dxXf9xXbxX2f3xX9xX13fxX11fxX53xX9xXbxX2exX3dxXf9xX45xX9xX12bxX148xX46xXf5xX0xX1cxX3bxXexX0xX3bxX9xX34xXdxX18xX37xX37xX39xX3axX3bxX19cxX24xX45xX2exX34xX17xX3axXexX5xXaxX17xX24xX9xX18xX45xXbxX24xX19xX18xX3dxXdxX26xX1a1xX79xX46xX0xX1cxX3bxXexX0xX1cxX19xX3dxX79xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe