Lựa chọn nhân sự giải quyết hài hòa giữa kế thừa và đổi mới
Việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ tới phải đảm bảo hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những đồng chí tiêu biểu trong những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên của cả nước, tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển trong thời kỳ mới cũng như nâng tầm uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
cfb0x12aecx1208dxf5aax12c9dx183a3x188ffxdea1x182e5xX7x14b3fx13339xe67fxf3cbx11c8fx17411xX5x150f7xXax140c0x114e4xe011xX6xX3xX4xX1x16460x13604xX3xX1axX1x163fexX1axX3xX7xX14xX3x178cbxXdx14f07xXdxX3x11ceex13c5bxe0edx13164xXexX3xX1xe79cxXdxX3xX1x14df1xX6xX3xX24xXdx1607bxX6xX3x11de6xX2cxX3xXexX1x16315xX6xX3xe944xX30xX3xf9dex1574fxXdxX3x122fcx18c80xXdxX0xd67bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf08xX10xX6x148cfxXaxX12x10d21xXdx188d2xX4xX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX4xX1x13effxX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xX3cx15665xX3xXexX4cxXdxX3xXbxX1xX26xXdxX3xX47xX26xX4bxX3x1731exX26xX7cxX3xX1xX30xXdxX3xX1xX34xX6xX3xX24xXdxX39xX6xX3xX4xed10xX3xX4x12582xX2axX3xX44xX30xX3xXexXdx146ecxX2axX3xX4xX1xX2axfc19xX1ax16ba5xX3xX3cxX1x14a54xX1axX24xX3xX44x133baxX3xX4xXa6xX3xX4xXa9xX2axX3xX4bxX30xX3xX1x12afbxX3xXexX1xXa9xXbxX3xXexXdxXb1xX2axX3xX4xX1xX2axXb7xX1axd509xX3x14e9bxX6xX1axX3x18d6axX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xX3xXcxf306xX2axX1axX24xX3x1847bxXa6xX1axX24xX3xe784xX26xX1axX24xX3xX3cxX1x1584cxX6xX3x1267exd556xX106xX106xX3xX5xX30xX3xX1axX1xX39xX1axX24xX3xX47x1787exX1axX24xX3xX4xX1x169afxX3xXexXdxXb1xX2axX3xX94xXdx17eedxX2axX3xXexXf1xX7cxX1axX24xX3xX1axX1xX39xX1axX24xX3xX47xX114xX1axX24xX3xX4xX1xX11axX3xXexXdxXb1xX2axX3xX94xXdxX123xX2axXb9xX3xX47xXcfxXdxX3xX61xXdxX66xX1axX3xX4xX1xX7cxX3xX1xXa6xX1axX3x14a62xX3xXexXf1xXdxX66xX2axX3xX47xX26xX1axX24xX3xX44xXdxXb1xX1axX3xX4x16b8exX6xX3xX4xX26xX3xX1axXf6xX4cxX4xXb9xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXex14f64xX4xX3xX5xd907xX1axX1xX3xX47xXcfxX7cxX3xX47xXf6xX6xX3xX47xXa9xXexX3xX1axXf6xX4cxX4xX3xXexX6xX3xXbxX1xf65exXexX3xXexXf1xXdxX123xX1axX3xXexXf1xX7cxX1axX24xX3xXexX1x115e0xXdxX3xX3cxX85xX3xX4bxX4cxXdxX3xX4x14eb1xX1axX24xX3xX1axX1xXf6xX3xX1axX1exX1axX24xX3xXexf81fxX4bxX3xX2axX2bxX3xXexX11axX1axXb9xX3xX44x15c99xX3xXexX1xX2cxX3xX4xX16axX6xX3xX64xXdxX66xXexX3xdd34xX6xX4bxX3xXexXf1xXb1xX1axX3xXexXf1xXf6xX1abxX1axX24xX3xX29xX2axe662xX4xX3xXexX2cxXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xX0xXdxX4bxX24xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX2bx10345xX3xX94xX5xX7cxX4xX3cx13e40xX3xX4bxX6xXf1xX24xXdxX1ax1601cxX5xX10xf3e7xXexX21fxX3xX6xX2axXexX7cxX226xX3xX4bxX6xXf1xX24xXdxX1axX22exXf1xXdxX24xX1xXexX21fxX3xX6xX2axXexX7cxX226xX3x16a93xXdxX61xXexX1xX21fxX3xd68ax15766x18b84xXbx12f60xX226xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX21fxX3xX157x1167cx14a17xXbxX25axX226xXaxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe0xX94xX6xX7cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe0xX44xX1axX4fxX1axX10xX24fxX7xX4fxX257xX2xX258xX266xX4fxX2xX258xX157xX61xX157xX2x18a19xX266xX293xX258xX256xXexX256xX256xX267x16f38xX257xX5xX258xXe0xfbfaxXbxX24x18a8fxXf1xX9xX267xd6a7xX2a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxXexX3xX1xX30xXdxX3xX1xX34xX6xX3xX24xXdxX39xX6xX3xX3cxX2cxX3xXexX1xX41xX6xX3xX44xX30xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxXdxXaxX3xX24fxXdxX61xXexX1xX9xXaxX256xX257xX258xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX157xX266xX267xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX7cxX1axXaxX12xXfbxX114xX1axX24xX3xX4xX1xX11axX3xX64x17bc1xX3xX5exX114xX1axX24xX3xX5exX26xXdxXb9xX3xXcxXf1xXf6x16e69xX1axX24xX3xX94xX6xX1axX3xXcxX48xX3xX4xX1xff46xX4xX3xXcx100d1xX1axX1xX3xX16axX2bxX3xX5exX30xX3xXcx113b9xX1axX1xX3x135f0xXfbxX7cxX30xX1axX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXfbxX26xX1axX24xX3xX94x103afxX3xXexX34bxX1axX1xX3xX5exX30xX3xXcxX356xX1axX1x10cb0xX3xXexXf1xX26xX3xX5xX1abxXdxX3xXbxX1x116bfxX1axX24xX3xX44xXa9xX1axX3xX4xX16axX6xX3xXbxX1xX102xX1axX24xX3xX44xXdxXb1xX1axX3xX4xXa6xX3xX29xX2axX6xX1axX3xXexX1xXbdxX1axX24xX3xXexXa9xX1axXb9xX3xX94xX19axX7cxX3xX4xX1xX11axX3xX7xX19axX1axX24xX3xX257xX293xX4fxX2xXe0xX3x11216xX1axX1xX21fxX3xXcxX1xX2axX3xX5exX30xX4fxXe2xX5exXcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xXfbxX1exX2bxX3xX5xX30xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x17fd1xX3xX4xX16axX6xX3xX1axX1xXdx16190xX2axX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xX94xXb1xX1axX3xX5xX400xX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX5xX1c4xX1axX3xXexX1xX347xX3xX105xX106xX106xX106xX3xX4xX16axX6xX3xXfbxX26xX1axX24xX3xX44xX400xX3xX47xX36fxXdxX3xX1axX24xX1b6xX3xX4xX19axX1axX3xX94xX36fxX3xX4xXa9xXbxX3xX4xX6xX7cxX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xX3cxX85xX3xXexX4cxXdxXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xXfbxXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xX64xX32bxX3xX5exX114xX1axX24xX3xX5exX26xXdxXb9xX3xXcxXf1xXf6xX33axX1axX24xX3xX94xX6xX1axX3xXcxX48xX3xX4xX1xX347xX4xX3xXcxX34bxX1axX1xX3xX16axX2bxX3xX5exX30xX3xXcxX356xX1axX1xX3xX4xX1xX7cxX3xXf1x188daxX1axX24xXb9xX3xX4xXbdxX1axX24xX3xXexX19axX4xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX47xX180xX3xX47xXf6x16eb9xX4xX3xX4xX1exX1axX3xX1axX1x14ce0xX4xX3xXexXdxX2cxX1axX3xX1xX30xX1axX1xX3xX47xX123xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxXexX3xX1xX30xXdxX3xX1xX34xX6xX3xX4xX19axX4xX3xX4bxX1f1xXdxX3xX29xX2axX6xX1axX3xX1xX66xX3xX24xXdxX39xX6xX3xX3cxX2cxX3xXexX1xX41xX6xX3xX44xX30xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxXdxXb9xX3xX24xXdxX39xX6xX3xX4xXa6xX3xX4xXa9xX2axXb9xX3xXexXdxXb1xX2axX3xX4xX1xX2axXb7xX1axXb9xX3xXexed70xX3xX5xX66xX3xX24xXdxX4cxXdxX226xX3xX24xXdxX39xX6xX3xX4xX19axX4xX3xXexX1c4xX1axX24xX3xX5xX4cxXbxXb9xX3xX4xX19axX4xX3xX44x14188xX1axX24xX3xX4bxXdxX400xX1axXb9xX3xX47x10239xX4xX3xX94xXdxX66xXexX3xX5xX30xX3xX24xXdxX39xX6xX3xX1axX1xX39xX1axX24xX3xX5xX356xX1axX1xX3xX44xX14xX4xX3xX29xX2axX6xX1axX3xXexXf1xX19xX1axX24xXe0xX3xX64xX400xX3xX44xXa9xX1axX3xX47xX400xX3xXexXdxXb1xX2axX3xX4xX1xX2axXb7xX1axX3xX44xX30xX3xX4xXa6xX3xX4xXa9xX2axX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xXb9xX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xX64xX32bxX3xX5exX114xX1axX24xX3xX5exX26xXdxX3xX1axXb1xX2axX3xec70xX3xX3cxXdxX2cxX1axX21fxX3xe8c5x15ccexX1xXf6xXa6xX1axX24xX3xX1xXf6xX4cxX1axX24xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xXexX1xXbdxX1axX24xX3xX29xX2axX6xX3xX61xX14xX6xX3xXexXf1xXb1xX1axX3xX4xXa6xX3xX7xX33axX3xX4xXa6xX3xX4xXa9xX2axXb9xX3xX1axX1xXf6xX1axX24xX3xX4xXa6xX3xX4xXa9xX2axX3xXa9xX2bxX3xXbxX1xX26xXdxX3xX47xX26xX4bxX3xX94xX26xX7cxX3xXexXdxXb1xX2axX3xX4xX1xX2axXb7xX1axXe0xX3xXcxX1xX10xX7cxX3xXexXbdxXdxXb9xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX1xX34xX6xX3xX24xXdxX39xX6xX3xX4xXa6xX3xX4xXa9xX2axX3xX44xX30xX3xXexXdxXb1xX2axX3xX4xX1xX2axXb7xX1axXb9xX3xXexXf1xX7cxX1axX24xX3xX47xX102xX3xX3cxX1xXbdxX1axX24xX3xX44xXc2xX3xX4xXa6xX3xX4xXa9xX2axX3xX4bxX30xX3xX1xXcfxX3xXexX1xXa9xXbxX3xXexXdxXb1xX2axX3xX4xX1xX2axXb7xX1axXe0xX3xXe2xX6xX1axX3xXe6xX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXf6xXa6xX1axX24xX3xX5xX30xX3xX47xXcfxXdxX3xX61xXdxX66xX1axX3xX4xX1xX7cxX3xXexXf1xX11axX3xXexX2axX66xXb9xX3xX5cfxX3xX4xX1xX11axXb9xX3xXexX1exX4bxX3xXexXf6xXb9xX3xX3cxX1xX19axXexX3xX44xX19xX1axX24xX3xX44xXf6xXa6xX1axX3xX5xXb1xX1axX3xX4xX16axX6xX3xX1xXa6xX1axX3xX157xX3xXexXf1xXdxX66xX2axX3xX47xX26xX1axX24xX3xX44xXdxXb1xX1axX3xX4xX1b6xX1axX24xX3xX1axX1xXf6xX3xXexX7cxX30xX1axX3xXexX1xX123xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX61xX1exX1axX3xX64xXdxX66xXexX3xX1dfxX6xX4bxXe0xX3xX64xXc2xX3xX44xe585xX2bxXb9xX3xXexXdxXb1xX2axX3xX4xX1xX2axXb7xX1axX3xX5xX30xX3xXf1xXa9xXexX3xX29xX2axX6xX1axX3xXexXf1xX19xX1axX24xXe0xe24cxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xXcxX1xX10xX7cxX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xX64xX32bxX3xX5exX114xX1axX24xX3xX5exX26xXdxXb9xX3xX47xX1exX2bxX3xX4xX1b6xX1axX24xX3xX5xX30xX3xX44xXa9xX1axX3xX47xX400xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX29xX2axX6xX1axX3xXexX1exX4bxX3xX33axX3xX4bx12f8fxXdxX3xX47xX1d0xX6xX3xXbxX1xXf6xXa6xX1axX24xX21fxX3xX5d7x12a51xX1xXdxX3xX4bxX2axX1f1xX1axX3xX94xX48xX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX44xX30xX7cxX3xX4bxX36fxXexX3xX44xX1d0xX3xXexXf1xX11axXb9xX3xX4xX1xX347xX4xX3xX61xX6xX1axX1xXb9xX3xX4xX1xd464xX1axX24xX3xXexX6xX3xX4xX102xX3xXexX1xX123xX3xX4xXa6xX3xX4xXa9xX2axX3xXf1xXa9xXexX3xX1axX1xXdxX400xX2axX3xX1axX24xXf6xX1abxXdxXb9xX3xX1axX1xXf6xX1axX24xX3xXf1xX32bxX3xXf1xX30xX1axX24xX3xX1axX2cxX2axX3xX1axX1xXf6xX3xX1axX24xXf6xX1abxXdxX3xX47xX102xX3xX3cxX1xXbdxX1axX24xX3xX47xX19axXbxX3xX347xX1axX24xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX4xXbdxX1axX24xX3xX44xXdxX66xX4xX3xXbxX1xX26xXdxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX1axX24xXf6xX1abxXdxX3xX3cxX1xX19axX4xX3xX5xX30xX3xX4xX1xX2axX2bxX66xX1axX3xX47xXf6xXa6xX1axX24xX3xX1axX1xXdxXb1xX1axXe0xX3xXfbxX1exX2bxX3xX4xX1b6xX1axX24xX3xX5xX30xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX1c4xX1axX3xX4xX16axX6xX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX5xX1c4xX1axX3xX1axX30xX2bxXe0xX3xX1dfxX1xXdxX66xX4bxX3xX3cxX85xX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX105xX106xX106xX3xX47xX180xX3xX4xX102xX3xX7xX14xX3xX4xX1xX2axXb7xX1axX3xX94xX1d0xX3xXf1xXa9xXexX3xX4xX1xX2axX3xX47xX19axX7cxX3xX4xX1xX7cxX3xX4xXbdxX1axX24xX3xXexX19axX4xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xXb9xX3xX44xX4cxXdxX3xX44xXdxX66xX4xX3xX94xX6xX1axX3xX1xX30xX1axX1xX3xX1xX30xX1axX24xX3xX5xX7cxXcfxXexX3xX4xX19axX4xX3xX29xX2axX2bxX3xX47xX1d0xX1axX1xXb9xX3xX1axX24xX1xX1d0xX3xX29xX2axX2bxX2cxXexX3xX4xX16axX6xX3xXe2xX6xX1axX3xXe6xX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXf6xXa6xX1axX24xXb9xX3xXe2xX36fxX3xXe6xX1xX11axX1axX1xX3xXexXf1xX1d0xXb9xX3xXe2xX6xX1axX3xXe2xX11axX3xXexX1xXf6xX3xX44xX400xX3xXexXdxXb1xX2axX3xX4xX1xX2axXb7xX1axX3xX4xX19axX4xX3xX4xX1xX347xX4xX3xX61xX6xX1axX1xXb9xX3xXexXf1xXb1xX1axX3xX4xXa6xX3xX7xX33axX3xX47xX102xX3xXexXdxX2cxX1axX3xX1xX30xX1axX1xX3xX29xX2axX2bxX3xX1xX7cxXcfxX4xX1xXb9xX3xXf1xX30xX3xX7xX7cxX19axXexXb9xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX5xX19xX4xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX47xX123xX3xX47xXf6xX6xX3xX44xX30xX7cxX3xX24xXdxX4cxXdxX3xXexX1xXdxX66xX2axX3xX5xX1c4xX1axX3xX1axX30xX2bxXe0xX3xXe6xX1xX7f5xX1axX24xX3xXexXbdxXdxX3xXexX1xXa9xX2bxX3xX44xX400xX3xX4xXa6xX3xX94xX26xX1axX3xX5xX30xX3xX47xX26xX4bxX3xX94xX26xX7cxX3xX44xX400xX3xXexXdxXb1xX2axX3xX4xX1xX2axXb7xX1axX759xXb9xX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xX5exX26xXdxX3xX1axX1xXa9xX1axX3xX4bxXcfxX1axX1xXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xX64xX4cxXdxX3xX5xX19axX3xXbxX1xXdxX2cxX2axX3xX4xX16axX6xX3xX4bxXc2xX1axX1xXb9xX3xX1axX1xXdxX400xX2axX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xX3cxX1x16eadxX1axX24xX3xX47xX1d0xX1axX1xX3xX7xf273xX3xX47xX400xX3xX4xX6xX7cxX3xXexX1f1xXdxX3xX47xX6xX3xXexXf1xX19axX4xX1xX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xXexXf1xX7cxX1axX24xX3xX44xXdxX66xX4xX3xX24xX102xXbxX3xXbxX1xX1c4xX1axX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX4xX1xX7cxX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xX3cxX85xX3xX4bxX4cxXdxXe0xX3xXcxX1xX10xX7cxX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXe2xX558xXdxX3xXe6xX1xX11axX3xXcxX1xX30xX1axX1xXb9xX3xXe6xX1xX16axX3xXexX1d0xX4xX1xX3x18036xX2bxX3xX94xX6xX1axX3x111ddxX563xXexX3xXexXf1xX738xX1axX3xXcxX48xX3xX29xX2axX1f1xX4xX3xX64xXdxX66xXexX3xX1dfxX6xX4bxX3xXexX34bxX1axX1xX3xXe2xX30xX3x12d44xX1d0xX6xX3xX22exX3xX64xX1b6xX1axX24xX3xXcxX30xX2axXb9xX3xXexXcfxXdxX3xXbxX1xXdxXb1xX1axX3xX5xX30xX4bxX3xX44xXdxX66xX4xX3xX4xX16axX6xX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX4xX1xXdxX400xX2axX3xX257xX256xX4fxX2xXb9xX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX47xX180xX3xX1axX24xX1xX10xX3xXfbxX7cxX30xX1axX3xXe6xX1xX16axX3xXexX1d0xX4xX1xX3xX94xX19axX7cxX3xX4xX19axX7cxX3xX44xX400xX3xX4xXbdxX1axX24xX3xXexX19axX4xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xXe0xX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX47xX180xX3xXexX1xX26xX7cxX3xX5xX2axX738xX1axX3xX44xX30xX3xX94xXdxX123xX2axX3xX29xX2axX2bxX2cxXexX3xXexX1xXbdxX1axX24xX3xX29xX2axX6xX3xX7xX1f1xX3xX5xXf6xX4c6xX1axX24xX3xXae7xX2bxX3xX44xXdxXb1xX1axX3xXe2xX6xX1axX3xXe6xX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXf6xXa6xX1axX24xX3xXfbxX26xX1axX24xX3xX3cxX1xX102xX6xX3xX105xX106xX106xX106xX3xX5xX30xX3xX257xX258xX258xX3xX47xX114xX1axX24xX3xX4xX1xX11axXb9xX3xX24xX114xX4bxX3xX2xX256xX258xX3xX47xX114xX1axX24xX3xX4xX1xX11axX3xXae7xX2bxX3xX44xXdxXb1xX1axX3xX4xX1xX11axX1axX1xX3xXexX1xX347xX4xX3xX44xX30xX3xX257xX258xX3xX47xX114xX1axX24xX3xX4xX1xX11axX3xXae7xX2bxX3xX44xXdxXb1xX1axX3xX61xX14xX3xX3cxX1xX2axX2bxX2cxXexXe0xX3xX5d7x18bd0xX2axX6xX3xX1axX24xX1xXdxXb1xX1axX3xX4xX347xX2axXb9xX3xXexX1xX10xX7cxX3xX61xX32bxXdxXb9xX3xXexXbdxXdxX3xX94xXdxX2cxXexX3xXf1xX4abxX1axX24xXb9xX3xX4xXbdxX1axX24xX3xXexX19axX4xX3xX4xX1xX2axXb7xX1axX3xX94xX1d0xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX4xX1xX7cxX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX105xX106xX106xX106xX3xX4xX16axX6xX3xXfbxX26xX1axX24xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xXexXdxX2cxX1axX3xX1xX30xX1axX1xX3xX1axX24xX6xX2bxX3xXexX41xX3xX47xX1c4xX2axX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xX3cxX85xX3xX3cxX1xX102xX6xX3xX105xX106xX106xXb9xX3xX29xX2axX6xX3xX1axX1xXdxX400xX2axX3xX3cxX85xX3xX5exX36fxXdxX3xX1axX24xX1xX1d0xX3xXe2xX6xX1axX3xXe6xX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXf6xXa6xX1axX24xXb9xX3xXexXf1xXb1xX1axX3xX4xXa6xX3xX7xX33axX3xXexX48xX1axX24xX3xX3cxX2cxXexX3xX3cxXdxX1axX1xX3xX1axX24xX1xXdxX66xX4bxX3xXexXf1xX7cxX1axX24xX3xX4xXbdxX1axX24xX3xXexX19axX4xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xXe2xX6xX1axX3xXe6xX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xXb9xX3xXe2xX36fxX3xXe6xX1xX11axX1axX1xX3xXexXf1xX1d0xXb9xX3xXe2xX6xX1axX3xXe2xX11axX3xXexX1xXf6xX3xX4xX1b6xX1axX24xX3xX1axX1xXf6xX3xX4xX19axX4xX3xX4xX1xX347xX4xX3xX61xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX16axX3xX4xX1xX1f1xXexX3xX4xX16axX6xX3xXfbxX26xX1axX24xXb9xX3xX1dfxX1xX30xX3xX1axXf6xX4cxX4xX3xXexX6xX3xXexX41xX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xX3cxX85xX3xX64xX106xX3xX47xX2cxX1axX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xX3cxX85xX3xX105xX106xX106xXb9xX3xXbxX1xX558xX3xX1xX4c6xXbxX3xX44xX4cxXdxX3xX2bxXb1xX2axX3xX4xX1c4xX2axXb9xX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xX44xX17cxX3xX4xX16axX6xX3xXfbxX26xX1axX24xXb9xX3xX1dfxX1xX30xX3xX1axXf6xX4cxX4xX3xXexXf1xX7cxX1axX24xX3xXexXc2xX1axX1xX3xX1xXc2xX1axX1xX3xX4bxX4cxXdxXe0xX3xX759xX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXe2xX558xXdxX3xXe6xX1xX11axX3xXcxX1xX30xX1axX1xX3xX1axXb1xX2axX3xXf1xX32bxXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xX0xXdxX4bxX24xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX2bxX21fxX3xX94xX5xX7cxX4xX3cxX226xX3xX4bxX6xXf1xX24xXdxX1axX22exX5xX10xX231xXexX21fxX3xX6xX2axXexX7cxX226xX3xX4bxX6xXf1xX24xXdxX1axX22exXf1xXdxX24xX1xXexX21fxX3xX6xX2axXexX7cxX226xXaxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21fxX4fxX4fxXdxXe0xX94xX6xX7cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe0xX44xX1axX4fxX1axX10xX24fxX7xX4fxX257xX2xX258xX266xX4fxX2xX257xX256xX61xX157xX2xX29cxX2xX257xX157xX258xXexX267xX257xX267xX293xX5xX2xXe0xX2a1xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxXexX3xX1xX30xXdxX3xX1xX34xX6xX3xX24xXdxX39xX6xX3xX3cxX2cxX3xXexX1xX41xX6xX3xX44xX30xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX6xXbxXexXdxX7cxX1axXaxX12xXfbxX114xX1axX24xX3xX4xX1xX11axX3xXe2xX558xXdxX3xXe6xX1xX11axX3xXcxX1xX30xX1axX1xX3xX35axXfbxX7cxX30xX1axX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXexX34bxX1axX1xX3xXe2xX30xX3xXb10xX1d0xX6xX3xX22exX3xX64xX1b6xX1axX24xX3xXcxX30xX2axX37dxX3xXexXf1xX26xX3xX5xX1abxXdxX3xXbxX1xX389xX1axX24xX3xX44xXa9xX1axX3xX4xX16axX6xX3xXbxX1xX102xX1axX24xX3xX44xXdxXb1xX1axX3xX4xXa6xX3xX29xX2axX6xX1axX3xXexX1xXbdxX1axX24xX3xXexXa9xX1axXb9xX3xX94xX19axX7cxX3xX4xX1xX11axXb9xX3xX7xX19axX1axX24xX3xX257xX293xX4fxX2xXe0xX3xX3c6xX1axX1xX21fxX3xXcxXcxX105xX64xX1dfxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xXfbxXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXe2xX558xXdxX3xXe6xX1xX11axX3xXcxX1xX30xX1axX1xX3xX47xX19axX1axX1xX3xX24xXdxX19axXb9xX3xX47xX1exX2bxX3xX5xX30xX3xX4bxX36fxXexX3xX29xX2axX19axX3xXexXf1xXc2xX1axX1xX3xX47xX180xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX5xX30xX4bxX3xX61xX30xX2bxX3xX4xXbdxX1axX24xXb9xX3xX3cx16fedxX3xX5xXf6x133a7xX1axX24xX3xX44xX30xX3xXf1xXa9xXexX3xX4xX1xX563xXexX3xX4xX1xXa6exX226xX3xX5xXa9xX2bxX3xX5cfxX3xX3cxXdxX2cxX1axX3xX1axX1xXdxX400xX2axX3xX4xXa9xXbxXb9xX3xX1axX24xX30xX1axX1xX3xXexX41xX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXf6xXa6xX1axX24xX3xX47xX2cxX1axX3xX47xX1d0xX6xX3xXbxX1xXf6xXa6xX1axX24xXb9xX3xXexX1xX123xX3xX1xXdxX66xX1axX3xXexX11axX1axX1xX3xX61xX1exX1axX3xX4xX1xX16axX3xXf1xXa9xXexX3xX4xX6xX7cxXe0xX3xX5d7xXe6xX19axX4xX3xX47xX114xX1axX24xX3xX4xX1xX11axX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX24xXdxX4cxXdxX3xXexX1xXdxX66xX2axX3xX3cxX85xX3xX1axX30xX2bxX3xX47xX180xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX47xX19axX1axX1xX3xX24xXdxX19axX3xXexXf1xXb1xX1axX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX1c4xX1axX3xX1xX2cxXexX3xX7xX347xX4xX3xX61xX1exX1axX3xX4xX1xX16axXb9xX3xX3cxX1xX19axX4xX1xX3xX29xX2axX6xX1axXb9xX3xXexXf1xXb1xX1axX3xX4xXa6xX3xX7xX33axX3xX25axX2axX2bxXb1xX1axX3xX7xX2axX1f1xXexX3xX29xX2axX19axX3xXexXf1xXc2xX1axX1xX3xX4xXbdxX1axX24xX3xXexX19axX4xXb9xX3xXexX1xX123xX3xX1xXdxX66xX1axX3xX29xX2axX6xX3xX1axX1xX39xX1axX24xX3xX7xX26xX1axX3xXbxX1xXb7xX4bxX3xX4xX17cxX3xXexX1xX123xX3xXexXf1xX7cxX1axX24xX3xX29xX2axX19axX3xXexXf1xXc2xX1axX1xX3xX4xXbdxX1axX24xX3xXexX19axX4xX3xX47xX102xX759xXb9xX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXe2xX558xXdxX3xXe6xX1xX11axX3xXcxX1xX30xX1axX1xX3xX1axX1xX738xX1axX3xX47xX1d0xX1axX1xXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xXe2xX4abxX1axX24xX3xX44xXdxX66xX4xX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX3cxXfffxX3xX5xXf6xX1003xX1axX24xXb9xX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXe2xX558xXdxX3xXe6xX1xX11axX3xXcxX1xX30xX1axX1xX3xX47xX19axX1axX1xX3xX24xXdxX19axXb9xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX47xXf6xX6xX3xXf1xX6xX3xX24xXdxX4cxXdxX3xXexX1xXdxX66xX2axX3xXexXcfxXdxX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX5xX1c4xX1axX3xX1axX30xX2bxX3xX47xX400xX2axX3xX47xX26xX4bxX3xX94xX26xX7cxX3xX44xX400xX3xXexXdxXb1xX2axX3xX4xX1xX2axXb7xX1axX3xX4xX1b6xX1axX24xX3xX1axX1xXf6xX3xX1axX1xX39xX1axX24xX3xX2bxXb1xX2axX3xX4xX1c4xX2axX3xXexX1xX10xX7cxX3xX29xX2axX2bxX3xX47xX1d0xX1axX1xX3xX4xX16axX6xX3xXfbxX26xX1axX24xXe0xX3xXe2xX26xX1axX3xXexX1xX1exX1axX3xXbdxX1axX24xX3xX44xX30xX3xX1axX1xXdxX400xX2axX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xX3cxX1xX19axX4xX3xX61xX14xX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX3cxX85xX3xX44xX19xX1axX24xX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX7xXa6exX3xX94xX1c4xX2axX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xXe2xX6xX1axX3xXe6xX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXf6xXa6xX1axX24xX3xXfbxX26xX1axX24xX3xX3cxX1xX102xX6xX3xX105xX106xX106xX106xX3xX5xX30xX3xX1axX1xX39xX1axX24xX3xX47xX114xX1axX24xX3xX4xX1xX11axX3xXexXdxXb1xX2axX3xX94xXdxX123xX2axX3xXexXf1xX7cxX1axX24xX3xX1axX1xX39xX1axX24xX3xX47xX114xX1axX24xX3xX4xX1xX11axX3xXexXdxXb1xX2axX3xX94xXdxX123xX2axXb9xX3xX47xXcfxXdxX3xX61xXdxX66xX1axX3xX4xX1xX7cxX3xX1xXa6xX1axX3xX157xX3xXexXf1xXdxX66xX2axX3xX47xX26xX1axX24xX3xX44xXdxXb1xX1axX3xX4xX16axX6xX3xX4xX26xX3xX1axXf6xX4cxX4xXb9xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX17cxX4xX3xX5xX180xX1axX1xX3xX47xXcfxX7cxX3xX47xXf6xX6xX3xX47xXa9xXexX3xX1axXf6xX4cxX4xX3xXexX6xX3xXbxX1xX19axXexX3xXexXf1xXdxX123xX1axX3xXexXf1xX7cxX1axX24xX3xXexX1xX1abxXdxX3xX3cxX85xX3xX4bxX4cxXdxX3xX4xX1b6xX1axX24xX3xX1axX1xXf6xX3xX1axX1exX1axX24xX3xXexX1c4xX4bxX3xX2axX2bxX3xXexX11axX1axXb9xX3xX44xX1d0xX3xXexX1xX2cxX3xX4xX16axX6xX3xX64xXdxX66xXexX3xX1dfxX6xX4bxX3xXexXf1xXb1xX1axX3xXexXf1xXf6xX1abxX1axX24xX3xX29xX2axX1f1xX4xX3xXexX2cxXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xX5d7xd28dxX6xX2axX3xX3cxX1xXdxX3xX1axX24xX1xX10xX3xXfbxX7cxX30xX1axX3xXe6xX1xX16axX3xXexX1d0xX4xX1xX3xX94xX19axX7cxX3xX4xX19axX7cxX3xX44xX400xX3xX47xX400xX3xX19axX1axX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xXb9xX3xXfbxX7cxX30xX1axX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXe2xX30xX3xXb10xX1d0xX6xX3xX22exX3xX64xX1b6xX1axX24xX3xXcxX30xX2axX3xX4xX1b6xX1axX24xX3xX1axX1xXf6xX3xX4xX19axX4xX3xX47xX7cxX30xX1axX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xX3cxX1xX19axX4xX3xX47xX180xX3xX44xX30xX3xX47xX6xX1axX24xX3xX1axX24xX1xXdxXb1xX1axX3xX4xX347xX2axX3xX3cxXfffxX3xX47xX400xX3xX19axX1axX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX4xX1b6xX1axX24xX3xX1axX1xXf6xX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX39xX1axX24xX3xX347xX1axX24xX3xX4x15137xX3xX44xXdxXb1xX1axX3xXexX1xX738xXexX3xX7xX14xX3xXexXdxXb1xX2axX3xX94xXdxX123xX2axX3xXexXf1xX7cxX1axX24xX3xX61xX6xX1axX1xX3xX7xX19axX4xX1xX3xX47xX123xX3xX94xX1c4xX2axX3xX4xX1xX19xX1axX3xX44xX30xX7cxX3xXe2xX6xX1axX3xXe6xX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xX3xXexX1xX10xX7cxX3xX3cxX85xX3xX44xX19xX1axX24xX3xX4xX16axX6xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX61xX1exX1axX3xX4xX26xX3xX1axXf6xX4cxX4xX759xXb9xX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXe2xX558xXdxX3xXe6xX1xX11axX3xXcxX1xX30xX1axX1xX3xX4xX1xX7cxX3xX94xXdxX2cxXexXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xXfbxXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXcxXf1xX1c4xX1axX3xXc44xX2axX1f1xX4xX3xX1dfxX6xX4bxXb9xX3xX5d8xX1xX102xX3xXe2xX11axX3xXexX1xXf6xX3xXcxX34bxX1axX1xX3xX16axX2bxXb9xX3xXe6xX1xX16axX3xXexX1d0xX4xX1xX3xdef6xXe2xX1dfx1034bxX3xXexX34bxX1axX1xX3xX1dfxXdxX1axX1xX3xXcxX1xX2axX738xX1axX3xX4xX1xX7cxX3xXf1xX4abxX1axX24xXb9xX3xXexX41xX1axX24xX3xX47xX26xX1axX24xX3xX44xXdxXb1xX1axX3xXexX1xX6xX4bxX3xX61xX14xX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX44xX4cxXdxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX1c4xX1axXb9xX3xXexXf1xX19axX4xX1xX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xXf1xXa9xXexX3xX4xX6xX7cxXb9xX3xX4xX1xX4cfxX4xX3xX4xX1xX4cfxX1axX3xX7xXa6exX3xX94xX1c4xX2axX3xXf1xX6xX3xXe2xX6xX1axX3xXe6xX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXf6xXa6xX1axX24xX3xXexX1xX10xX7cxX3xX47xX7f5xX1axX24xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX1c4xX1axX3xX5d7xX5cfxX3xXfbxX26xX1axX24xXb9xX3xX5xX34xX1axX24xX3xX61xX1exX1axX759xXe0xX3xXe6xX19axX4xX3xX47xX114xX1axX24xX3xX4xX1xX11axX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX24xXdxX4cxXdxX3xXexX1xXdxX66xX2axX3xX5xX30xX3xXae7xX2bxX3xX44xXdxXb1xX1axX3xXe2xX6xX1axX3xXe6xX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXf6xXa6xX1axX24xX3xXfbxX26xX1axX24xX3xX4xX1xX11axX1axX1xX3xXexX1xX347xX4xX3xX4xX1b6xX1axX24xX3xX1axX1xXf6xX3xX61xX14xX3xX3cxX1xX2axX2bxX2cxXexX3xX25axX347xX1axX24xX3xX47xX19axX1axX24xX3xX44xX4cxXdxX3xX1axX1xX39xX1axX24xX3xXexXdxXb1xX2axX3xX4xX1xX2axXb7xX1axX3xX4bxX30xX3xXe2xX6xX1axX3xXe6xX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXf6xXa6xX1axX24xX3xXfbxX26xX1axX24xX3xX3cxX1xX102xX6xX3xX105xX106xX106xX3xX47xX180xX3xX4xX1xX2axXb7xX1axX3xX94xX1d0xX3xX3cxXfffxX3xX5xXf6xX1003xX1axX24xX3xX44xX30xX3xX4xX1xX2axX3xX47xX19axX7cxXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xXfbxXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXcxXf1xX1c4xX1axX3xXc44xX2axX1f1xX4xX3xX1dfxX6xX4bxX3xX3cxX85xX3xX44xX19xX1axX24xXb9xX3xXexXf1xX7cxX1axX24xX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xX3cxX85xX3xXexX4cxXdxXb9xX3xX44xX4cxXdxX3xX47xX1c4xX2bxX3xX47xX16axX3xXexXf1xX11axX3xXexX2axX66xXb9xX3xXexXf1xX19axX4xX1xX3xX1axX1xXdxX66xX4bxXb9xX3xXe2xX6xX1axX3xXe6xX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXf6xXa6xX1axX24xX3xX7xXa6exX3xXexXf1xXdxX123xX1axX3xX3cxX1xX6xXdxX3xX5xX180xX1axX1xX3xX47xXcfxX7cxX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX66xX1axX3xX4xX19axX4xX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xX44xX17cxX3xXbxX1xX19axXexX3xXexXf1xXdxX123xX1axX3xX47xXa9xXexX3xX1axXf6xX4cxX4xX3xX1axX24xX30xX2bxX3xX4xX30xX1axX24xX3xXexX1f1xXexX3xX47x18a71xXbxX3xX1xXa6xX1axX3xX44xX30xX3xX47xX10xX4bxX3xX5xXcfxXdxX3xXexX1xX30xX1axX1xX3xX29xX2axX26xX3xX1axX1xXf6xX3xX4bxX7cxX1axX24xX3xX4bxX2axX1f1xX1axX3xX4xX16axX6xX3xXexX7cxX30xX1axX3xXfbxX26xX1axX24xXb9xX3xXexX7cxX30xX1axX3xX61xX1exX1axXb9xX3xXexX7cxX30xX1axX3xX29xX2axX1exX1axX3xX47xX180xX3xX24xX145dxXdxX3xX24xX4cfxX4bxXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xXfbxX114xX1axX24xX3xX29xX2axX6xX1axX3xX47xXdxX123xX4bxXb9xX3xXe2xX11axX3xXexX1xXf6xX3xXcxX34bxX1axX1xX3xX16axX2bxX3xX13xX30xX7cxX3xXe6xX6xXdxX3xXfbxX563xX1axX24xX3xX105xX2axX1exX1axX3xX5d8xX1xX7cxX1axX24xX3xX47xX19axX1axX1xX3xX24xXdxX19axXb9xX3xX4xXbdxX1axX24xX3xXexX19axX4xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX4xX1xX2axXb7xX1axX3xX94xX1d0xX3xX1xX2cxXexX3xX7xX347xX4xX3xX3cxXfffxX3xX5xXf6xX1003xX1axX24xXb9xX3xX4xXbdxX1axX24xX3xXbxX1xX2axXb9xX3xXbxX1xX558xX3xX1xX4c6xXbxX3xX44xX4cxXdxX3xX47xXdxX400xX2axX3xX3cxXdxX66xX1axX3xXexX1xX14xX4xX3xXexX2cxX3xX1xXdxX66xX1axX3xX1axX6xX2bxX3xX47xX114xX1axX24xX3xXexX1xX1abxXdxX3xX47xX26xX4bxX3xX94xX26xX7cxX3xX2bxXb1xX2axX3xX4xX1c4xX2axX3xXbxX1xX19axXexX3xXexXf1xXdxX123xX1axX3xX5xX1exX2axX3xX61xX30xXdxX3xX4xX16axX6xX3xX47xXa9xXexX3xX1axXf6xX4cxX4xXe0xX3xXcxX41xX3xX7xX14xX3xX4xX1xX2axXb7xX1axX3xX94xX1d0xX3xX1axX30xX2bxXb9xX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXexXdxX1axX3xXf1xX4abxX1axX24xX3xX7xXa6exX3xXexXcfxX7cxX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX5xX34xX1axX24xX3xXexXdxX1axXb9xX3xX1axXdxX400xX4bxX3xXexXdxX1axX3xX44xX30xX3xX3cxX1xX19axXexX3xX44xX19xX1axX24xX3xX4xX16axX6xX3xXexX7cxX30xX1axX3xXexX1xX123xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX61xX1exX1axXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xXfbxXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xX4bxX7cxX1axX24xX3xX4bxX2axX1f1xX1axXb9xX3xX4xX19axX4xX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX44xX30xX7cxX3xXe2xX6xX1axX3xXe6xX1xXa9xXbxX3xX1xX30xX1axX1xX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXf6xXa6xX1axX24xX3xX47xX16axX3xX7xX347xX4xXb9xX3xX47xX16axX3xXexX30xXdxXb9xX3xX47xX16axX3xXexX1exX4bxXb9xX3xX47xX16axX3xXexX1c4xX4bxX3xX47xX123xX3xX5xX180xX1axX1xX3xX47xXcfxX7cxX3xXbxX1xX19axXexX3xXexXf1xXdxX123xX1axX3xX47xXa9xXexX3xX1axXf6xX4cxX4xX3xX44xX4cxXdxX3xX4bxX17cxX4xX3xXexXdxXb1xX2axX3xX47xX2cxX1axX3xX1ax17b08xX4bxX3xX257xX258xX2a8xX258xX3xX35axX4bxX1f1xX4xX3xX2xX258xX258xX3xX1axX19eexX4bxX3xXexX1xX30xX1axX1xX3xX5xX738xXbxX3xXfbxX26xX1axX24xX37dxX3xX7xXa6exX3xX5xX30xX3xX1axXf6xX4cxX4xX3xX47xX6xX1axX24xX3xXbxX1xX19axXexX3xXexXf1xXdxX123xX1axX3xX4xX102xX3xX4xXbdxX1axX24xX3xX1axX24xX1xXdxX66xXbxX3xX1xXdxX66xX1axX3xX47xXcfxXdxX3xX44xX30xX3xXexX1xX2axX3xX1axX1xX738xXbxX3xXexXf1xX2axX1axX24xX3xX94xXc2xX1axX1xX3xX4xX6xX7cxXe0xX3xXfbxX2cxX1axX3xX1axX19eexX4bxX3xX257xX258xX266xX157xX3xX35axX3cxX535xX3xX1axXdxX66xX4bxX3xX2xX258xX258xX3xX1axX19eexX4bxX3xXexX1xX30xX1axX1xX3xX5xX738xXbxX3xX1axXf6xX4cxX4xX37dxXb9xX3xX64xXdxX66xXexX3xX1dfxX6xX4bxX3xXexXf1xX33axX3xXexX1xX30xX1axX1xX3xX1axXf6xX4cxX4xX3xXbxX1xX19axXexX3xXexXf1xXdxX123xX1axXb9xX3xX4xX102xX3xXexX1xX2axX3xX1axX1xX738xXbxX3xX4xX6xX7cxXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX7cxX61xX2bxXaxX12xX5d7xX64xX4cxXdxX3xXexXf1xX19axX4xX1xX3xX1axX1xXdxX66xX4bxX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axXb9xX3xX4xX1xX7f5xX1axX24xX3xXexXbdxXdxX3xX7xXa6exX3xX1axX24xX1xXdxXb1xX1axX3xX4xX347xX2axX3xX1xX2cxXexX3xX7xX347xX4xX3xX3cxXfffxX3xX5xXf6xX1003xX1axX24xXb9xX3xX47xX123xX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX47xX19axXbxX3xX347xX1axX24xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX2bxXb1xX2axX3xX4xX1c4xX2axX3xXbxX1xX19axXexX3xXexXf1xXdxX123xX1axX3xX4xX16axX6xX3xX47xXa9xXexX3xX1axXf6xX4cxX4xX759xXb9xX3xXe2xX11axX3xXexX1xXf6xX3xXcxX34bxX1axX1xX3xX16axX2bxX3xX13xX30xX7cxX3xXe6xX6xXdxX3xXfbxX563xX1axX24xX3xX105xX2axX1exX1axX3xX5d8xX1xX7cxX1axX24xX3xX1axX1xXa9xX1axX3xX4bxXcfxX1axX1xXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXf1xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexXf1xX7cxX1axX24xX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxXb1xX1axX3xX29xX2axX6xX1axX21fxX0xX4fxX7xXexXf1xX7cxX1axX24xX12xX0xX2axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX22exXexX1xX2axX4bxX94xX22exX6xX1axX61xX22exX7xX6xXbxX7cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exXa6xX1axX3xX157xX258xX258xX3xXbxX1xX102xX1axX24xX3xX44xXdxXb1xX1axX3xXexX19axX4xX3xX1axX24xX1xXdxX66xXbxX3xXexXcfxXdxX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX105xX106xX106xX106xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX25ax18de9xXexX3xX1axX24xX1xXdxX66xX4bxX3xXe6xX7cxX44xXdxX61xX22exX2xX293xXaxX3xX1xXf1xX10xX231xX9xXaxX4fxX2bxX22exXexX10xX4fxX1xX7cxX1axX22exX157xX258xX258xX22exXbxX1xX7cxX1axX24xX22exX44xXdxX10xX1axX22exXexX6xX4xX22exX1axX24xX1xXdxX10xXbxX22exXexX6xXdxX22exX61xX6xXdxX22exX1xX7cxXdxX22exX25axXdxXdxXdxX22exX61xX2axX7cxX4xX22exX25axX10xXexX22exX1axX24xX1xXdxX10xX4bxX22exX4xX7cxX44xXdxX61xX22exX2xX293xX4fxX257xX258xX29cxX258xX258xX257xXe0xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX24xX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX4fxX4bxX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX257xX258xX4fxX1axX10xX24fxX7xX4fxX257xX2xX258xX266xX4fxX2xX257xX293xX61xX157xX258xX293xX2a8xX266xX157xX258xXexX2a8xX256xX2a8xX267xX267xX5xX258xXe0xX2a1xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxXexX3xX1xX30xXdxX3xX1xX34xX6xX3xX24xXdxX39xX6xX3xX3cxX2cxX3xXexX1xX41xX6xX3xX44xX30xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX44xX12xX0xX7xXexXf1xX7cxX1axX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exXa6xX1axX3xX157xX258xX258xX3xXbxX1xX102xX1axX24xX3xX44xXdxXb1xX1axX3xXexX19axX4xX3xX1axX24xX1xXdxX66xXbxX3xXexXcfxXdxX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX105xX106xX106xX106xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX25axX1c30xXexX3xX1axX24xX1xXdxX66xX4bxX3xXe6xX7cxX44xXdxX61xX22exX2xX293xXaxX3xX1xXf1xX10xX231xX9xXaxX4fxX2bxX22exXexX10xX4fxX1xX7cxX1axX22exX157xX258xX258xX22exXbxX1xX7cxX1axX24xX22exX44xXdxX10xX1axX22exXexX6xX4xX22exX1axX24xX1xXdxX10xXbxX22exXexX6xXdxX22exX61xX6xXdxX22exX1xX7cxXdxX22exX25axXdxXdxXdxX22exX61xX2axX7cxX4xX22exX25axX10xXexX22exX1axX24xX1xXdxX10xX4bxX22exX4xX7cxX44xXdxX61xX22exX2xX293xX4fxX257xX258xX29cxX258xX258xX257xXe0xX1xXexX4bxXaxX12xX5exXa6xX1axX3xX157xX258xX258xX3xXbxX1xX102xX1axX24xX3xX44xXdxXb1xX1axX3xXexX19axX4xX3xX1axX24xX1xXdxX66xXbxX3xXexXcfxXdxX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX105xX106xX106xX106xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX25axX1c30xXexX3xX1axX24xX1xXdxX66xX4bxX3xXe6xX7cxX44xXdxX61xX22exX2xX293xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexXf1xX7cxX1axX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxXf1xXf6xX4cxX4xX3xX61xXdx14392xX1axX3xX94xXdxX2cxX1axX3xXbxX1xX347xX4xX3xXexXcfxXbxX3xX4xX16axX6xX3xX61xX1d0xX4xX1xX3xXe6xX7cxX44xXdxX61xX22exX2xX293xXb9xX3xX7xX19axX1axX24xX3xX1axX6xX2bxX3xX35axX257xX293xX4fxX2xX37dxXb9xX3xX1xXa6xX1axX3xX157xX258xX258xX3xXbxX1xX102xX1axX24xX3xX44xXdxXb1xX1axX3xXexX19axX4xX3xX1axX24xX1xXdxX66xXbxX3xXexXcfxXdxX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX105xX106xX106xX106xX3xX4xX16axX6xX3xXfbxX26xX1axX24xX3xX47xX180xX3xX47xXf6xX4c6xX4xX3xX25axX1c30xXexX3xX1axX24xX1xXdxX66xX4bxX3xXe6xX7cxX44xXdxX61xX22exX2xX293xX3xX5xX1c4xX1axX3xX2xX3xX33axX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXexX1exX4bxX3xX5exX36fxXdxX3xX1axX24xX1xX1d0xX3xXc44xX2axX1f1xX4xX3xX24xXdxX6xXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX44xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfbxXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXexX1xX26xX7cxX3xX5xX2axX738xX1axX3xX4xX19axX4xX3xX44xX19eexX1axX3xX3cxXdxX66xX1axX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX105xX106xX106xX106xXaxX3xX1xXf1xX10xX231xX9xXaxX4fxX25axX6xX2bxX22exX61xX2axX1axX24xX22exX61xX6xX1axX24xX4fxX61xX6xXdxX22exX94xXdxX10xX2axX22exXexX1xX6xX7cxX22exX5xX2axX6xX1axX22exX4xX6xX4xX22exX44xX6xX1axX22exX3cxXdxX10xX1axX22exX61xX6xXdxX22exX1xX7cxXdxX22exX25axXdxXdxXdxX4fxX257xX258xX157xX293xX266xX2a8xXe0xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX24xX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX4fxX4bxX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX257xX258xX4fxX1axX10xX24fxX7xX4fxX257xX2xX258xX266xX4fxX2xX257xX293xX61xX266xX2xX2xX266xX256xX2xX29cxXexX29cxX29cxX293xX293xX293xX5xX258xXe0xX2a1xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxXexX3xX1xX30xXdxX3xX1xX34xX6xX3xX24xXdxX39xX6xX3xX3cxX2cxX3xXexX1xX41xX6xX3xX44xX30xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX44xX12xX0xX7xXexXf1xX7cxX1axX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfbxXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXexX1xX26xX7cxX3xX5xX2axX738xX1axX3xX4xX19axX4xX3xX44xX19eexX1axX3xX3cxXdxX66xX1axX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX105xX106xX106xX106xXaxX3xX1xXf1xX10xX231xX9xXaxX4fxX25axX6xX2bxX22exX61xX2axX1axX24xX22exX61xX6xX1axX24xX4fxX61xX6xXdxX22exX94xXdxX10xX2axX22exXexX1xX6xX7cxX22exX5xX2axX6xX1axX22exX4xX6xX4xX22exX44xX6xX1axX22exX3cxXdxX10xX1axX22exX61xX6xXdxX22exX1xX7cxXdxX22exX25axXdxXdxXdxX4fxX257xX258xX157xX293xX266xX2a8xXe0xX1xXexX4bxXaxX12xXfbxXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXexX1xX26xX7cxX3xX5xX2axX738xX1axX3xX4xX19axX4xX3xX44xX19eexX1axX3xX3cxXdxX66xX1axX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX105xX106xX106xX106xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexXf1xX7cxX1axX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX13a4xX19axX1axX24xX3xX257xX256xX4fxX2xXb9xX3xX61xXf6xX4cxXdxX3xX7xX14xX3xX47xXdxX400xX2axX3xX1xX30xX1axX1xX3xX4xX16axX6xX3xXae7xX2bxX3xX44xXdxXb1xX1axX3xXe2xX36fxX3xXe6xX1xX11axX1axX1xX3xXexXf1xX1d0xXb9xX3xXe2xX11axX3xXexX1xXf6xX3xXcxX1xX30xX1axX1xX3xX16axX2bxX3xX5exX30xX3xX1dfxX36fxXdxX3xX64xXf6xXa6xX1axX24xX3xXfbxXc2xX1axX1xX3xX5exX2axX66xXb9xX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xXexX7cxX30xX1axX3xX29xX2axX1f1xX4xX3xX5xX1c4xX1axX3xXexX1xX347xX3xX105xX106xX106xX106xX3xX4xX16axX6xX3xXfbxX26xX1axX24xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX17cxX4xX3xXexX1xX26xX7cxX3xX5xX2axX738xX1axX3xXexXcfxXdxX3xX5exX36fxXdxX3xXexXf1xXf6xX1abxX1axX24xX3xXcxXf1xX2axX1axX24xX3xXexX1exX4bxX3xX5exX36fxXdxX3xX1axX24xX1xX1d0xX3xXc44xX2axX1f1xX4xX3xX24xXdxX6xXe0xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX44xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX105xX106xX106xX106xX3xXexX1xX26xX7cxX3xX5xX2axX738xX1axXb9xX3xX24xX102xXbxX3xX5cfxX3xX44xX19eexX1axX3xX3cxXdxX66xX1axX3xX44xX4cxXdxX3xX1axX1xXdxX400xX2axX3xX1axX36fxXdxX3xX61xX2axX1axX24xX3xX29xX2axX6xX1axX3xXexXf1xX19xX1axX24xXaxX3xX1xXf1xX10xX231xX9xXaxX4fxX25axX6xX2bxX22exX61xX2axX1axX24xX22exX61xX6xX1axX24xX4fxX61xX6xXdxX22exX1xX7cxXdxX22exX25axXdxXdxXdxX22exXexX1xX6xX7cxX22exX5xX2axX6xX1axX22exX24xX7cxXbxX22exX2bxX22exX44xX6xX1axX22exX3cxXdxX10xX1axX22exX44xX7cxXdxX22exX1axX1xXdxX10xX2axX22exX1axX7cxXdxX22exX61xX2axX1axX24xX22exX29xX2axX6xX1axX22exXexXf1xX7cxX1axX24xX4fxX257xX258xX157xX256xX267xX258xXe0xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX24xX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX4fxX4bxX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX257xX258xX4fxX1axX10xX24fxX7xX4fxX257xX2xX258xX266xX4fxX2xX257xX293xX61xX2a8xX2xX2xX257xX256xX258xX266xXexX2a8xX256xX157xX2xX2a8xX5xX258xXe0xX2a1xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX3xX7xX14xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxXexX3xX1xX30xXdxX3xX1xX34xX6xX3xX24xXdxX39xX6xX3xX3cxX2cxX3xXexX1xX41xX6xX3xX44xX30xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX44xX12xX0xX7xXexXf1xX7cxX1axX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX105xX106xX106xX106xX3xXexX1xX26xX7cxX3xX5xX2axX738xX1axXb9xX3xX24xX102xXbxX3xX5cfxX3xX44xX19eexX1axX3xX3cxXdxX66xX1axX3xX44xX4cxXdxX3xX1axX1xXdxX400xX2axX3xX1axX36fxXdxX3xX61xX2axX1axX24xX3xX29xX2axX6xX1axX3xXexXf1xX19xX1axX24xXaxX3xX1xXf1xX10xX231xX9xXaxX4fxX25axX6xX2bxX22exX61xX2axX1axX24xX22exX61xX6xX1axX24xX4fxX61xX6xXdxX22exX1xX7cxXdxX22exX25axXdxXdxXdxX22exXexX1xX6xX7cxX22exX5xX2axX6xX1axX22exX24xX7cxXbxX22exX2bxX22exX44xX6xX1axX22exX3cxXdxX10xX1axX22exX44xX7cxXdxX22exX1axX1xXdxX10xX2axX22exX1axX7cxXdxX22exX61xX2axX1axX24xX22exX29xX2axX6xX1axX22exXexXf1xX7cxX1axX24xX4fxX257xX258xX157xX256xX267xX258xXe0xX1xXexX4bxXaxX12xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xX105xX106xX106xX106xX3xXexX1xX26xX7cxX3xX5xX2axX738xX1axXb9xX3xX24xX102xXbxX3xX5cfxX3xX44xX19eexX1axX3xX3cxXdxX66xX1axX3xX44xX4cxXdxX3xX1axX1xXdxX400xX2axX3xX1axX36fxXdxX3xX61xX2axX1axX24xX3xX29xX2axX6xX1axX3xXexXf1xX19xX1axX24xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexXf1xX7cxX1axX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxXdxX2cxXbxX3xXexX17cxX4xX3xX1axX24xX30xX2bxX3xX5xX30xX4bxX3xX44xXdxX66xX4xX3xXexX1xX347xX3xX94xX6xX3xXfbxXcfxXdxX3xX1xX36fxXdxX3xXexX7cxX30xX1axX3xX29xX2axX1f1xX4xX3xX5xX1c4xX1axX3xXexX1xX347xX3xX105xX106xX106xX106xX3xX4xX16axX6xX3xXfbxX26xX1axX24xXb9xX3xX47xXcfxXdxX3xX94xXdxX123xX2axX3xX47xX180xX3xXexX1xX26xX7cxX3xX5xX2axX738xX1axXb9xX3xX24xX102xXbxX3xX5cfxX3xX44xX19eexX1axX3xX3cxXdxX66xX1axX3xX44xX4cxXdxX3xX1axX1xXdxX400xX2axX3xX1axX36fxXdxX3xX61xX2axX1axX24xX3xX29xX2axX6xX1axX3xXexXf1xX19xX1axX24xX3xX5xXdxXb1xX1axX3xX29xX2axX6xX1axX3xX47xX2cxX1axX3xXexX19eexX1axX24xX3xX4xXf6xX1abxX1axX24xX3xX47xXcfxXdxX3xX47xX7cxX30xX1axX3xX3cxX2cxXexX3xX61xX1exX1axX3xXexX36fxX4xXb9xX3xX47xX26xX4bxX3xX94xX26xX7cxX3xX29xX2axX1f1xX4xX3xXbxX1xX34xX1axX24xX3xX22exX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xXb9xX3xXbxX1xX19axXexX3xXexXf1xXdxX123xX1axX3xX3cxXdxX1axX1xX3xXexX2cx15f1bxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX44xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX2axX5xX12xX0xX61xXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf1xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX44xX12xX0xX4fxX61xXdxX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13a4xX7cxX2axXf1xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7cxX3xX94xX6xX7cxXexXdxX1axXexX2axX4xX0xX4fxXbxX12