Hệ thống tên lửa đạn đạo Nga mới triển khai khiến NATO lo lắng
Tên lửa hành trình mới nhất của Nga - Novator 9M729 (NATO định danh SSC-8) là loại tên lửa vừa được lục quân Nga triển khai khiến Mỹ và NATO lo lắng.
d64ax169f4x17656x10647x15c2cx1886bx16876x161ecx11072xX7x1af98x10165x190edx1b5e3x1b784x13e99xX5x16538xXax16d94x140a6xee53xX3xXexX1x1b8dcx1329bx179efxX3xXexe4dbxX19xX3xX5x143cbxX6xX3xe8cex144b2xX19xX3xX24xX25x15c5axX3xf8bdxX1axX6xX3x17266x111dcxXdxX3xXexe76cxXdx132b4xX19xX3x1396fxX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdx139d0xX19xX3xX2cxf131xXcxd748xX3xX5xX2axX3xX5x13ae7xX19xX1axX0x11be2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf9dbxXaxX12xXcxX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX1x13706xX19xX1xX3xXexX35x1502cxX19xX1xX3xX30xX31xXdxX3xX19xX1x17a62xXexX3xX4x192ecxX6xX3xX2cxX1axX6xX3xf895xX3xX2cxX2ax17facxX6xXexX2axX35xX3xebf6xd6efxd7a4x18a99xX95xX3xda3exX2cxX46xXcxX48xX3xX24x186b2xX19xX1xX3xX64xX6xX19xX1xX3x10792xXabx18a01xX8bx17a99x116eexX3xX5xX70xX3xX5xX2axX25xXdxX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX8fx11c52xX6xX3xX24x129b2x184ccxX4xX3xX5x189dfxX4xX3x1b184xed67x19903xX19xX3xX2cxX1axX6xX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX96x12ea0xX3xX8fxX70xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1ax136a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXex172c8xX5xX10xX9xXax17fbdxXdxX64xXexX1x131ebxX3x11d89xX2xf16bxXbx19846x15b9bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3x12ba6xX2x1543axXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxf049xX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xda86xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX147xX98xX145xXexX97xX147xX95xX145xX5xX98xX8bxX1xX10xX8bxXexX1xX2axX19xX1axX8bxXexX10xX19xX8bxX5xXd0xX6xX8bxX64xX6xX19xXfbx1abdexXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdx12d79xX12axX13bxXaxX12x17fc4xX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX3xX5xX70xX3xX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xXex1240axX30xX3xX19xX1axX4exX19xX3xX64xXdxX3xX24x1127axX19xX1axX3xX15bxX4exXexX3xX24xX241xXd0xX3xX1xX2axX25xXexX3xX24xX24dxX19xX1axX3xX19x10236xX30xX3xX98xX147xX147xX97xXfbxX3xX2cx12dc0xX3xX4x1af8fxX19xX3xX24xXc7xXc8xX4xX3xX1ax13d78xXdxX3xX5xX70xX3xXabxXabxX8bxX98xX136xX3xXabxXexX2axX19xX10x16f84xX3xX95xX96xX97xX98xX147xX28bxX3xX95xX96xX97xX98xX170xX3xX1xX2ax15547xX4xX3xXaxXadxX2axX19xX3xXexX35xX6xXdxX3xX4xX84xX6xX3xXabxX4xXd0xX64xXaxX28bxX3xX8fxX76xX3xX19xX26exX3xX24x1352fxX3xX15bxXdxX1dxX19xX3xX4xX1xX42xX3xXexX1xX6xX12axX3xXexX1xX42xX3xXabxX4xXd0xX64xX3x163c5xXfbxX3xX9bx14c91xX19xX1xX3x12637xXd0xX7xX7xXdxX6xX19xX3x1416axX10xX216xX10xX19xX7xX10xX3xX96xXdxX19xXdxX7xXexX35xX12axXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d4xX2axX64xX12axX3xXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX2xX98xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX98xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX95xX138xX98xX136xX5xX2xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4x19c6fxX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xfc12xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX147xX98xX477xX48x108b2xX2d4xe3aaxXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xX2cxX26exX3xX4xX26exX3xX15bxX6xX3xX15bxXdxX42xX19xX3xXexX1xX37xX3xX3axX1xf2f5xX4xX3xX19xX1xX6xXd0xX134xX3xX21bxX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX8bxX96xX28bxX3xXcxX10xX19xX64xX10xX35xX3xX8fxX70xX3xX21bxX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX8bx1a975xX28bxX3xX24xXd1xX12axX3xX5xX70xX3xXbxX1xXdxX1dxX19xX3xX15bx15ce9xX19xX3xX13axXd0xX80xXexX3xX3axX1x17561xXd0xXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xX2dcxXd0xX7xX7xXdxX6xX19xX3xX2e4xX10xX216xX10xX19xX7xX10xX3xX96xXdxX19xXdxX7xXexX35xX12axXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX147xXafxXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX170xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX136xXafxX95xX5xX98xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX147xX170xX477xX2cxXcxX2d4xX21bxXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xXcxX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX21bxX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX3xX3axX42xXexX3xX1xXc8xXbxX3xX19xX1xXdxe431xXd0xX3xXbxX1xXc7x1467dxX19xX1axX3xXexX1x10a6dxX4xX3xX64x13554xX19xX3xX24xXc7x1654axX19xX1axX3xX8fxX70xX3xX24xXdxX767xXd0xX3xX3axX1xXdxX37xX19xX3xX19xX1xXc7xX134xX3xX64xX777xX19xX3xX24xXc7xX77cxX19xX1axX3xX15bx19146xX19xX1axX3xX534xX19xX1xX3xX8fxX14xX3xXexXdxX19xX1xX3xX8fxX70xX3xX24xXdxX767xXd0xX3xX3axX1xXdxX37xX19xX3xXcfxXd0xX4fbxX19xX3xXex19b10xX19xX1xX3xXexX35xX1dxX19xX3xX24xXc7xX77cxX19xX1axX3xX15bxX6xX12axXfbxX3x1b3fbxX1xXdxX3xX4xX1x19d98xX3xX64xX777xX19xX3xX24xXc7xX77cxX19xX1axX3xX8fxX70xX3xX24xXdxX767xXd0xX3xX3axX1xXdxX37xX19xX3xX15bxX79exX19xX1axX3xXcfxXd0xX4fbxX19xX3xXexX7c2xX19xX1xX28bxX3xX7xX6xXdxX3xX7xX18xX3xX30xXccxX4xX3xXexXdxX1dxXd0xX3x18bc4xX3xX3axX1xX2axX534xX19xX1axX3xX4xX4fbxX4xX1xX3xX98xXafxX147xX3axX30xX3xX5xX70xX3xX170xX147xX3xX30xeb39xXexX28bxX3xX4xX271xX19xX3xX3axX1xXdxX3xX7xX21xX3xX64xXccxX19xX1axX3xX24xXdxX767xXd0xX3xX3axX1xXdxX37xX19xX3xX3axX42xXexX3xX1xXc8xXbxX3xX4xX534xX3xX534xX19xX1xX3xX8fxX14xX3xXexXdxX19xX1xX3xX8fxX70xX3xXcfxXd0xX4fbxX19xX3xXexX7c2xX19xX1xX28bxX3xX7xX6xXdxX3xX7xX18xX3xX4xX1xX7dcxX3xX3axX1xX2axX534xX19xX1axX3xX98xX3xX30xXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xX2dcxXd0xX7xX7xXdxX6xX19xX3xX2e4xX10xX216xX10xX19xX7xX10xX3xX96xXdxX19xXdxX7xXexX35xX12axXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX147xXafxXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX145xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX145xX138xX97xX136xX5xX170xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX147xX145xX477xX2e4xX2e4xX46xX21bxXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xX7d6xX1x14f1cxX19xX1axX3xX4xX1xX7dcxX3xX4xX26exX3xXexX241xX30xX3xX15bxX4exX19xX3xX13axX6xX3xX8fxX70xX3xX24xX24dxX3xX4xX1xX7c2xX19xX1xX3xX13axX4fbxX4xX3xX4xX6xX2axX28bxX3xX21bxX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX3xX4xX271xX19xX3xX4xX26exX3xX3axX1xX534xX3xX19xX264xX19xX1axX3xXexX70xX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX24xX37xX3xXexX264xX19xX1axX3xX3axX1xX534xX3xX19xX264xX19xX1axX3xX13axXd0xX12axX1dxX19xX3xXcfxXd0xX6xX3xX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX271xX19xX1axX3xX3axX1xXa98xX19xX1axX3xX24xX18xXdxX3xXbxX1xXc7xX76dxX19xX1axXfbxX3xX2cxX1axX2axX70xXdxX3xX5xX31xXbxX3xX7xX76dxX19xX3xXbxX1xX84xX3xX15bxX1dxX19xX3xX19xX1axX2axX70xXdxX3xX15bxX79exX19xX1axX3xX8fxf622xXexX3xX5xXdxX14xXd0xX3xXbxX1xX773xX4xX3xX1xXc8xXbxX3xX24xX29cxX4xX3xX15bxXdxX14xXexX28bxX3xX21bxX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX3xX4xX271xX19xX3xX4xX26exX3xX3axX42xXexX3xX4xX80xXd0xX3xX19xX1axX2axX25xXdxX3xX1xX76xX19xX1xX3xX35xX80xXexX3xX24xX24dxX4xX3xX24xX4fbxX2axX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX534xX19xX3xX13axX25xX3xX35xX6xX64xX6xX35xXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xX2dcxXd0xX7xX7xXdxX6xX19xX3xX2e4xX10xX216xX10xX19xX7xX10xX3xX96xXdxX19xXdxX7xXexX35xX12axXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX138xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX170xXafxX147xX5xX145xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX147xX138xX477x193f1xX2cxX46x14ca4xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xX21bxX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX3xX4xX26exX3xX24xX241xXd0xX3xX24xX25xX19xX3xX64xX25xX19xX1axX3xX4xX1x1530exX30xX28bxX3xX24xX241xXd0xX3xX24xX25xX19xX3xXbxX1xX4fbxX28bxX3xX24xX241xXd0xX3xX24xX25xX19xX3xX13axXd0xX12axX1dxX19xX3xX15bxX2axX2axX19xX1axX3xX3axX10xX28bxX3xX1xX241xX30xX3xX19xX1axX241xX30xX13bxX3xX24xX241xXd0xX3xX24xX25xX19xX3xX4xX1xX4fbxX12axX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX15bxX24dxX3xX15bxXdxX19xX1xX13bxX3xX24xX241xXd0xX3xX24xX25xX19xX3xX13axXd0xX19xX1axX3xX24xXdxX14xX19xX3xXexXc3xXfbxX3xXd6exX2axX25xXdxX3xX21bxX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX8bxX96xX3xX30xX70xX3xXcfxXd0xXd1xX19xX3xX24xX24dxXdxX3xX2cxX1axX6xX3xX7xX21xX3xX64xXccxX19xX1axX3xX4xX271xX19xX3xX4xX26exX3xXexX1xX37xX3xXexX35xX6xX19xX1axX3xX15bxXa2xX3xX4xX534xX3xX24xX241xXd0xX3xX24xX25xX19xX3xX1xX25xXexX3xX19xX1xXd1xX19xXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xX2dcxXd0xX7xX7xXdxX6xX19xX3xX2e4xX10xX216xX10xX19xX7xX10xX3xX96xXdxX19xXdxX7xXexX35xX12axXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX147xXafxXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX136xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX2xX136xX147xXafxX5xX138xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX147xX136xX477x111fax10bcax1a72dxX1047xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX21bxX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX3xX4xX26exX3xX3axX1xX534xX3xX19xX264xX19xX1axX3xXexX4fbxX4xX3xX4xX1xXdxX42xX19xX3xXexX18xXexX3xXexX35xX2axX19xX1axX3xX19xX1x137c1xX19xX1axX3xX24xXdxX767xXd0xX3xX3axXdxX14xX19xX3xX3axX1xX7c2xX3xX1xXb44xXd0xX3xX3axX1xX4exX4xX3xX19xX1axX1xXdxX14xXexX28bxX3xX64xX534xXdxX3xX19xX1xXdxX14xXexX3xX24xX24dxX3xX1xX2axX25xXexX3xX24xX24dxX19xX1axX3xXexX35xX2axX19xX1axX3xX3axX1xX2axX534xX19xX1axX3x1891cxX138xX147xX2axXadxX28bxX3xX13axX10xX3xXbxX1xX26exX19xX1axX3xX4xX26exX3xXexX1xX37xX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX25xXdxX3xX30xX27axXdxX3xX24xXa2xX6xX3xX1xX76xX19xX1xXfbxX3xX96x17983xXdxX3xXcfxXd0xX534xX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX21bxX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX3xX4xX26exX3xX8fxX271xX19xX1axX3xX24xX77cxXdxX3xX3axX1xX2axX534xX19xX1axX3xX2xX147xX3xX19xX264xX30xX3xX9bxX8fxX271xX19xX1axX3xX24xX77cxXdxX3xX4xX76dxX3xX15bxX534xX19xXb0xX28bxX3xX1xX2axX25xXexX3xX24xX24dxX19xX1axX3xX5xXdxX1dxX19xX3xXexXccxX4xX3xXexX35xX2axX19xX1axX3xX170xX3xX19xX264xX30xX3xX30xX70xX3xX3axX1xXa98xX19xX1axX3xX4xX241xX19xX3xX15bxX534xX2axX3xX64xXc7x1a031xX19xX1axX3xX5xX31xX19xXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xX2dcxXd0xX7xX7xXdxX6xX19xX3xX2e4xX10xX216xX10xX19xX7xX10xX3xX96xXdxX19xXdxX7xXexX35xX12axXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d4xX2axX64xX12axX3xXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX147xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX97xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX170xX138xX98xX98xX5xX136xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX147xX97xX477xXabxXcx17bfbxX13xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xX2cxX1axX70xX12axX3xX98xX170xX52xX147xX2xX3xX8fxXc3xX6xX3xXcfxXd0xX6xX28bxX3xX2d4xX24dxX3xX2cxX1axX2axX25xXdxX3xX1axXdxX6xX2axX3xX8fxX70xX3xX2d4xX24dxX3xX4a9xXd0xX18xX4xX3xXbxX1xX271xX19xX1axX3xX2cxX1axX6xX3xX24x1a552xX19xX1axX3xXexf7f9xX3xX4xX1xX773xX4xX3xX4xXd0xX24dxX4xX3xX13xX27axXbxX3xX15bxX4fbxX2axX3xX19xX1xX79exX30xX3xX1axXdxX31xXdxX3xXexX1xXdxX14xXd0xX3xX8fxX70xX3xX1axXdxX534xXdxX3xXexX1xX7c2xX4xX1xX3xX8fxX767xX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX95xX96xX97xX98xX95xX3x15548xX3xX30xX24dxXexX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX6xX19xX1axX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xXbxX1xXc7xX76dxX19xX1axX3xXcxXd1xX12axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xXexX25xXdxX3xXadxXa98xX19xX1axX3xX8fxXdxX1dxX19xX3xX1388xX6xXexX35xXdxX2axXexX28bxX3xX7d6xXd0xX15bxXdxX19xX3axX6xX28bxX3xX96xX2axX7xX4xX2axX12fxXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xXabxXbxXd0xXexX19xXdxX3axXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d4xX2axX64xX12axX3xXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX147xX97xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xXafxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX97xX147xX136xX2xX5xX97xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX147xXafxX477xX48xX7d6xXd6ex1a4afxXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12x17fbexX25xXdxX3xX64xXdxX14xX19xX3xX2d4xX24dxX3xX2cxX1axX2axX25xXdxX3xX1axXdxX6xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX15bxX70xX12axX3xXex118ccxX134xX3xXaxX4xX1x10b3bxX19xX1axX3xXexXa98xXdxX3xX1xX12axX3xX8fxX27axX19xX1axX3xX19xX1xX10bbxX19xX1axX3xXexX1xXa98xX19xX1axX3xX7xX18xX3xX3axXeaxX3xXexX1xXd0xXb44xXexX3xX4xXdc7xX19xX1axX3xX19xX1xX10bbxX19xX1axX3xX24xX4fbxX19xX1xX3xX1axXdxX4fbxX3xX3axX1xX4fbxX4xX1xX3xXcfxXd0xX6xX19xX3xX30xX70xX3xX4xX1xX16c0xX19xX1axX3xXexXa98xXdxX3xX24xXc7xX6xX3xX35xX6xX3xX8fxX767xX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX95xX96xX97xX98xX95xX3xX7x14581xX3xX64xX777xX19xX3xXexX31xXdxX3xX8fxXdxX14xX4xX3xX96xXeaxX3xX7xXd0xX12axX3xX19xX1axX1x18deaxX3xX5xX25xXdxX3xX8fxX767xX3xXexXdxX42xX19xX3xXexX35xX76xX19xX1xX3xX30xX70xX3xX1xX27axX3xX24xX6xX19xX1axX3xX24xXa2xX19xX1xX3xXexX1xX10xX2axX3xX24xXd0xX1404xXdxX3xX8fxX70xX3xX24xXdxX767xXd0xX3xX19xX70xX12axX3xX7xX172dxX3xX24xX10xX30xX3xX24xX42xX19xX3xX30xX24dxXexX3xX4xX76dxX3xX1xX24dxXdxX3xX3axX1xX4fbxX4xX3xX4xX1xX2axX3xX24xX18xXdxX3xXexX1xX2axX25xXdxX3xX19xX1xX79exX30xX3xX15bxX534xX2axX3xX8fxX14xX3xX13xXdxX14xXbxX3xXc7xX31xX4xX3xX21bxX2cx1a51axXaxXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xXcxX46xXabxXabxXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX95xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX138xX2xX145xX136xX5xXafxXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX147xX95xX477xX13xX96xX2dcxX4a7xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xX2d4xX1dxX19xX3xX4xX25xX19xX1xX3xX24xX26exX3xX2d4xX24dxX3xX4a9xXd0xX18xX4xX3xXbxX1xX271xX19xX1axX3xX2cxX1axX6xX3xX4x1998exX19xX1axX3xXexX35xXc7xX19xX1axX3xX15bxX70xX12axX3xX13axX10xX3xX30xX6xX19xX1axX3xXbxX1xX26exX19xX1axX3xXex1059dxX3xX1xX70xX19xX1xX3xX4xX534xXdxX3xXexXdxX42xX19xX3xX64xX70xX19xX1xX3xX4xX1xX2axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX95xX96xX97xX98xX95xX28bxX3xX24xXd1xX12axX3xX5xX70xX3xX15bxX534xX19xX3xX7xX21xX6xX3xX24xX1404xXdxX3xXexXc3xX3xX5xX2axX25xXdxX3xX64xXdc7xX19xX1axX3xX4xX1xX2axX3xX21bxX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX8bxX96xX52xX7d6xX3xX1xXdxX14xX19xX3xXexX25xXdxX28bxX3xX19xX26exX3xX4xX26exX3xX3axX1xX534xX3xX19xX264xX19xX1axX3xX30xX6xX19xX1axX3xXexX31xXdxX3xX145xX3xX24xX25xX19xX3xX95xX96xX97xX98xX95xX3xXexX1xX6xX12axX3xX8fxX76xX3xX4xX1xX7dcxX3xX98xX3xXcfxXd0xX534xX3xX95xX96xX97xX98xXafxX3xX8fxX70xX3xX95xX96xX97xX98xX170xX3xX19xX1xXc7xX3xXexX35xXc7xX31xX4xX3xX3axXdxX6xXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xX46xX17c0xX1388xXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX170xX95xX97xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX2xX147xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX2xX97xX2xX5xX95xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX2xX147xX477xX96xX4a9xXadxX4a9xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xXcxX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX1xX70xX19xX1xX3xXexX35xX76xX19xX1xX3xX95xX96xX97xX98xX95xX3xX30xX70xX3xX96xXeaxX3xX4xX1xX2axX3xX35xX79exX19xX1axX3xX8fxXdxX3xXbxX1xX25xX30xX3xX13xXdxX14xXbxX3xXc7xX31xX4xX3xX21bxX2cxX17c0xX3xX5xX70xX3xXbxX1xXdxX1dxX19xX3xX15bxX534xX19xX3xX1xXdxX14xX19xX3xX24xX25xXdxX3xX1xX26exX6xX3xX4xX84xX6xX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX1xX70xX19xX1xX3xXexX35xX76xX19xX1xX3xX95xX96xX97xX98xXafxX28bxX3xXexX1xXd0xX24dxX4xX3xXexX1404xX3xX1xXc8xXbxX3xX21bxX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX8bxX96xXfbxX3xX95xX96xX97xX98xX95xX3xX4xX26exX3xX24xX241xXd0xX3xX24xX25xX19xX3xX19xX29cxX19xX1axX3xX1xX76dxX19xX3xX8fxX70xX3xX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX3axXdxX37xX30xX3xX7xX2axX4fbxXexX3xX1xX16baxX6xX3xX5xX19f6xX4xX3xX30xX31xXdxX3xX24xX37xX3xX24xX25xXexX3xX24xX24dxX3xXexX80xX19xX3xX4xXa98xX19xX1axX3xX4xX1xX7c2xX19xX1xX3xX13axX4fbxX4xX3xX1xX76dxX19xXfbxX28bxX3xXadxX1xX7dcxX3xX1xXd0xX12axX3xXd6exX19f6xX4xX3xX5xXc7xXc8xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX8fxX70xX3xX1388xX1xX4fbxX2axX3xX15bxXdxX19xX1xX3xX2cxX1axX6xX28bxX3xXa98xX19xX1axX3xX96xXdxX3axX1xX6xXdxX5xX3xX96xX6xXexX8fxX10xX12axX10xX8fxX7xX3axX12axX3xX4xX1xX2axX3xX15bxXdxX42xXexXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xXcxX46xXabxXabxXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d4xX2axX64xX12axX3xXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX98xX147xX2xX136xX5xX2xX147xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX2xX2xX477xXabxXadxXadxX1046xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xXcxX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX95xX96xX97xX98xX95xX3xX64xX70xXdxX3xX1xX76dxX19xX3xX138xX170xX147xX30xX30xX3xX7xX2axX3xX8fxX31xXdxX3xX5xX2axX25xXdxX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xXexX35xXc7xX31xX4xX3xX24xXd1xX12axX28bxX3xX24xX4fbxXbxX3xX773xX19xX1axX3xX12axX1dxXd0xX3xX4xX241xXd0xX3xX4xX241xX19xX3xX19xXd1xX19xX1axX3xX4xX80xXbxX3xX4xX84xX6xX3xX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX21bxX7xX3axX6xX19xX64xX10xX35xX8bxX96xXfbxX3xX13xX241xXd0xX3xX1xX42xXexX3xX4xX4fbxX4xX3xX15bxX24dxX3xXbxX1xXb44xX19xX3xX8fxX70xX3xXexX1xXdxX42xXexX3xX15bxXa2xX3xX4xX84xX6xX3xX95xX96xX97xX98xXafxX3xX8fxX70xX3xX95xX96xX97xX98xX95xX3xX24xX767xXd0xX3xX1axXdxX18xX19xX1axX3xX19xX1xX6xXd0xX28bxX3xXexX1xX10xX2axX3xXcxX35xXd0xX19xX1axX3xXexXc7xX31xX19xX1axX3xX96xXdxX3axX1xX6xXdxX5xX3xX96xX6xXexX8fxX10xX7xX12axX10xX8fxX7xX3axX12axXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xXabxXbxXd0xXexX19xXdxX3axXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d4xX2axX64xX12axX3xXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX170xX98xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX2xX98xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX97xX145xX98xX5xX2xX2xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX2xX98xX477xX2e4xXd6bxX523xX46xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xX96xX24dxXexX3xX19xX1axXd0xX13ffxX19xX3xXexXdxX19xX3xXexX1xXd1xX19xX3xX4xXb44xX19xX3xX8fxX31xXdxX3xX7xX19f6xX3xX3axXdxX14xX19xX3xX19xX26exXdxX3xX8fxX31xXdxX3xXcxX1xXa98xX19xX1axX3xXexX80xX19xX3xXcxX46xXabxXabxX3xX35xX79exX19xX1axX3xX4xX4fbxX4xX3xX24xX25xXdxX3xX64xXdxX14xX19xX3xX96xXeaxX3xX3axX1xXa98xX19xX1axX3xXexX1xX6xX30xX3xX64xX19f6xX3xX4xXd0xX24dxX4xX3xX1xX27axXbxX3xX15bxX4fbxX2axX3xX4xX1xXd0xX19xX1axX3xX1xXa98xX30xX3xX98xX170xX8bxX2xX3xX64xX2axX3xX2d4xX24dxX3xX2cxX1axX2axX25xXdxX3xX1axXdxX6xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xXexX1404xX3xX4xX1xX773xX4xX3xX64xX70xX19xX1xX3xX35xXdxX1dxX19xX1axX3xX4xX1xX2axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX95xX96xX97xX98xX95xXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xXcxX46xXabxXabxXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d4xX2axX64xX12axX3xXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX147xX170xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX2xX170xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX97xX95xX170xX136xX5xX2xX98xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX2xX170xX477xX1048xX13xX96xX17c0xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xX96xX29cxX4xX3xX64xXdc7xX3xX2cxX1axX6xX3xX24xX2bbxX3xX4xX26exX3xX24xX24dxX19xX1axX3xXexX1xX4fbxXdxX3xXaxX13axXd0xX18xX19xX1axX3xX19xXc7xX31xX4xXaxX3xX19xX1xXc7xX19xX1axX3xXexX1xX10xX2axX3xX24xX4fbxX19xX1xX3xX1axXdxX4fbxX3xXexXc3xX3xX4xX4fbxX4xX3xX4xX1xXd0xX12axX1dxX19xX3xX1axXdxX6xX3xXcfxXd0xXd1xX19xX3xX7xX19f6xX3xX8fxX70xX3xX19xX1xX70xX3xXbxX1xXd1xX19xX3xXexX7c2xX4xX1xX3xXexX76xX19xX1xX3xX1xX76xX19xX1xX3xXexX1xX42xX3xX1axXdxX31xXdxX28bxX3xX3axX1xX534xX3xX19xX264xX19xX1axX3xX24xX37xX3xX96xXeaxX3xX1axXdxX10bbxX3xX5xX25xXdxX3xX13xXdxX14xXbxX3xXc7xX31xX4xX3xX21bxX2cxX17c0xX3xX5xX70xX3xX35xX80xXexX3xXexX1xX80xXbxXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xXabxXbxXd0xXexX19xXdxX3axXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX145xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX2xX170xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX2xX145xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX138xX170xX145xX98xX5xX2xX170xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX2xX145xX477xX165cxXcx13603xX4a7xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xX1048xXdxX14xX4xX3xX96xXeaxX3xX35xX16c0xXexX3xX3axX1xX16baxXdxX3xX13xXdxX14xXbxX3xXc7xX31xX4xX3xX21bxX2cxX17c0xX3xX3axX1xXa98xX19xX1axX3xX4xX1xX7dcxX3xX19xX1xX79exX30xX3xX8fxX70xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX70xX3xX4xX271xX19xX3xX1xXc7xX31xX19xX1axX3xX24xX42xX19xX3xX4xX534xX3xXcxX35xXd0xX19xX1axX3xX4a9xXd0xX18xX4xX28bxX3xX3axX1xXdxX3xX2d4xX4exX4xX3xX7d6xXdxX19xX1xX3xX30xX31xXdxX3xXexX1xX19f6xX4xX3xX7xX19f6xX3xX5xX70xX3xX4xXc7xX77cxX19xX1axX3xXcfxXd0xX18xX4xX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xXexX241xX30xX3xXexX35xXd0xX19xX1axX3xX9bxX15bxX6xX2axX3xX1axX13ffxX30xX3xX4xX534xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX5xX777xX19xX3xX1xX70xX19xX1xX3xXexX35xX76xX19xX1xXb0xX3xX30xX25xX19xX1xX3xX19xX1xX80xXexX3xX1xX70xX19xX1xX3xXexXdxX19xX1xX3xX8fxX70xX2axX3xXexX1xX77cxXdxX3xX24xXdxX37xX30xX3xX1xXdxX14xX19xX3xXexX25xXdxXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xXabxXbxXd0xXexX19xXdxX3axXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d4xX2axX64xX12axX3xXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX147xX95xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX2xX138xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX97xX2xX2xX97xX5xX2xX145xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX2xXafxX477xX21bxXd6bxXadxX13xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xX95xX96xX97xX98xX95xX3xX15bxX6xX2axX3xX1axX13ffxX30xX3xX24xX241xXd0xX3xX24xX25xX19xX28bxX3xX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX14xX19xX3xX24xX25xXdxX3xX1xX26exX6xX28bxX3xX15bxX24dxX3xXbxX1xXb44xX19xX3xX64xX777xX19xX3xX24xXc7xX77cxX19xX1axX28bxX3xX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1xXdxX1dxX19xX3xX5xXdxX14xXd0xX28bxX3xX24xX24dxX19xX1axX3xX4xX76dxX28bxX3xX24xXc7xXc8xX4xX3xX4xX1xX773xX6xX3xX15bxX1dxX19xX3xXexX35xX2axX19xX1axX3xX4xX2axX19xXexX6xXdxX19xX10xX35xX3xX64xX70xXdxX3xX97xX28bxX95xX170xX3xX30xX3xX8fxX70xX3xX35xX24dxX19xX1axX3xX147xX28bxX138xX2xX145xX3xX30xXfbxX3xXcxX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX4xX26exX3xXexX241xX30xX3xX15bxX4exX19xX3xX138xX147xX8bxX145xXafxX147xX3xX3axX30xX28bxX3xX7xX2axX3xX8fxX31xXdxX3xX138xX147xX8bxX145xX95xX147xX3xX3axX30xX3xX24xX18xXdxX3xX8fxX31xXdxX3xX95xX96xX97xX98xXafxXfbxX3xXcxX35xX2axX19xX1axX3xX534xX19xX1xX3xX5xX70xX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX26exX19xX1axX3xX95xX96xX97xX98xXafxX3xX15bxX1dxX19xX3xX4xX25xX19xX1xX3xX24xX25xX19xX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX95xX96xX97xX98xX170xX9bxX2d8xX19xX1xX3xX2dcxX21bxX46xXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d4xX2axX64xX12axX3xXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX2xX95xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX2xX136xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX95xX136xX147xX95xX5xX2xX138xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX2xX136xX477xX21bxXcxX2d4xX2e4xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xX96xXeaxX3xX4xX1xX2axX3xX35xX79exX19xX1axX3xX2cxX1axX6xX3xX24xX2bbxX3xXexX1xX21xX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX1xX70xX19xX1xX3xXexX35xX76xX19xX1xX3xX95xX96xX97xX98xX95xX3xX4xX84xX6xX3xX30xX76xX19xX1xX3xXexX35xX2axX19xX1axX3xXbxX1xX25xX30xX3xX8fxXdxX3xX1xX76dxX19xX3xX138xX147xX147xX3xX3axX30xX28bxX3xXbxX1xX4fbxXexX3xX19xX1axXa98xX19xX3xX8fxXdxX1dxX19xX3xX4xX84xX6xX3xX169axX25xXdxX3xX7xX773xX3xXcfxXd0xX4fbxX19xX3xX13xX2axX6xX3xX7d6xf282xX3xX46xX19xX64xX35xX10xX6xX3xX7d6xX6xX5xX6xX19xX3xX19xX26exXdxX3xX8fxX31xXdxX3xXcxX46xXabxXabxX3xX1xXa98xX30xX3xXexX1xX773xX3xX2cxX264xX30xX3xX9bxX98xX145xX52xX147xX2xXb0xX28bxX3xX15bxX76xX19xX1xX3xX5xXd0xXb44xX19xX3xX8fxX767xX3xX4xXd0xX24dxX4xX3xX1xX27axXbxX3xX15bxX4fbxX2axX3xX64xX2axX3xX2d4xX24dxX3xX4a9xXd0xX18xX4xX3xXbxX1xX271xX19xX1axX3xX8fxX70xX3xX2d4xX24dxX3xX2cxX1axX2axX25xXdxX3xX1axXdxX6xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xXexX1404xX3xX4xX1xX773xX4xX3xX1xXa98xX30xX3xXexX1xX773xX3xXcxXc7xXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xXcxX46xXabxXabxXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d4xX2axX64xX12axX3xXbxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX3xXdxXadxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX64xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX134xX3xX145xX147xX95xXbxX13axX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX19xX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX19xX6xXexX2axX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX1xX76xX19xX1xX3xX2xX97xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX52xX52xXdxXfbxX15bxX6xX2axX1xX6xXexXdxX19xX1xXfbxX8fxX19xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX170xX52xX2xX147xXafxX64xX136xX98xX170xX2xX2xX2xX98xXexX2xX2xX98xX147xX5xX2xX136xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX8bxXbxX1xX2axXexX2axX8bxX2axX35xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX8bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX52xX52xXdxX30xX6xX1axX10xX7xXfbxX8fxX2axX8fxXfbxX8fxX19xX52xXd0xXbxX5xX2axX6xX64xX10xX64xX52xXd0xXd0xX2axXcfxX4xX463xX216xX12fxX98xXcfxX5xX12axXafxXd0xX463xX8fxX10xXd0xX3axX1axX52xX98xX147xX2xX95xX477xX147xX2xX477xX98xX145xX52xX13xX10xX477xXexX1xX2axX19xX1axX477xXexX10xX19xX477xX5xXd0xX6xX477xX64xX6xX19xX477xX64xX6xX2axX477xX21bxX7xX3axX5xX6xX19xX64xX10xX35xX477xX96xX477xX2xX97xX477xX21bxX2d4xX2d4xX4a9xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX2axX19xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX8bxX6xX5xXdxX1axX19xX134xX3xX19axXd0xX7xXexXdxX216xX12axX13bxXaxX12xXaxXcxX80xXexX3xX4xX534xX3xX4xX4fbxX4xX3xX24xX13ffxX19xX1axX3xX30xXdxX19xX1xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX24xX767xXd0xX3xX24xX13ffxX19xX1axX3xfa52xX3xX35xX79exX19xX1axX3xX95xX96xX97xX98xX95xX3xX3axX1xXa98xX19xX1axX3xXexXd0xXd1xX19xX3xXexX1xX84xX3xX13xXdxX14xXbxX3xXc7xX31xX4xX3xX21bxX2cxX17c0xX3xX8fxX70xX3xX2cxX1axX6xX3xX8fxXdxX3xXbxX1xX25xX30xX3xX19xX1axX1xXdxX1dxX30xX3xXexX35xX27axX19xX1axX3xX13xXdxX14xXbxX3xXc7xX31xX4xXaxX28bxX3xX7d6xX6xX5xX6xX19xX3xX19xX26exXdxX3xX8fxX70xX3xX4xX1xX2axX3xX15bxXdxX42xXexX3xX35xX79exX19xX1axX3xX4xXd0xX24dxX4xX3xX1xX27axXbxX3xX15bxX4fbxX2axX3xX19xX1axX4exX19xX3xX5xX70xX3xXaxX30xX24dxXexX3xX19xX1137xX3xX5xX19f6xX4xX3xX3axX1xX4fbxX4xX3xX19xX1xX79exX30xX3xX4xX1xX10xX3xX1axXdxX80xXd0xX3xX7xX19f6xX3xX8fxXdxX3xXbxX1xX25xX30xXaxXfbxX3xX9bxX2d8xX19xX1xX3xXcxX46xXabxXabxXb0xXfbxX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX35xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX35xX2axX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX1dxX19xX3xXcfxXd0xX6xX19xX134xX0xX52xX7xXexX35xX2axX19xX1axX12xX0xXd0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8bxXexX1xXd0xX30xX15bxX8bxX6xX19xX64xX8bxX7xX6xXbxX2axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d4xX24dxX3xX15bxX6xX3xX8fxX19d9xX3xX3axX1xX7c2xX3xX4xX84xX6xX3xX2cxX1axX6xX3xX3axX1xXa98xX19xX1axX3xX4xX26exX3xX24xX18xXdxX3xXexX1xX84xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xX7xX773xX4xXaxX3xX1xX35xX10xX216xX9xXaxX52xX8fxXd0xX8bxX3axX1xXdxX52xX15bxX2axX8bxX15bxX6xX8bxX8fxXd0xX8bxX3axX1xXdxX8bxX4xXd0xX6xX8bxX19xX1axX6xX8bxX3axX1xX2axX19xX1axX8bxX4xX2axX8bxX64xX2axXdxX8bxXexX1xXd0xX8bxX19xX1axX6xX19xX1axX8bxX7xXd0xX4xX52xX2xX136xX97xX98xX145xX138xXfbxX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX7xX35xX4xX9xXaxX52xX30xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX98xX147xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX98xX52xX2xX147xX136xX64xX138xX147xXafxX98xX136xX147xX95xXexX170xX97xX97xX170xX5xX170xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX8fxX12xX0xX7xXexX35xX2axX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d4xX24dxX3xX15bxX6xX3xX8fxX19d9xX3xX3axX1xX7c2xX3xX4xX84xX6xX3xX2cxX1axX6xX3xX3axX1xXa98xX19xX1axX3xX4xX26exX3xX24xX18xXdxX3xXexX1xX84xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xX7xX773xX4xXaxX3xX1xX35xX10xX216xX9xXaxX52xX8fxXd0xX8bxX3axX1xXdxX52xX15bxX2axX8bxX15bxX6xX8bxX8fxXd0xX8bxX3axX1xXdxX8bxX4xXd0xX6xX8bxX19xX1axX6xX8bxX3axX1xX2axX19xX1axX8bxX4xX2axX8bxX64xX2axXdxX8bxXexX1xXd0xX8bxX19xX1axX6xX19xX1axX8bxX7xXd0xX4xX52xX2xX136xX97xX98xX145xX138xXfbxX1xXexX30xXaxX12xX2d4xX24dxX3xX15bxX6xX3xX8fxX19d9xX3xX3axX1xX7c2xX3xX4xX84xX6xX3xX2cxX1axX6xX3xX3axX1xXa98xX19xX1axX3xX4xX26exX3xX24xX18xXdxX3xXexX1xX84xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xX7xX773xX4xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX35xX2axX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX2d4xX24dxX3xX15bxX6xX3xX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX8fxX19d9xX3xX3axX1xX7c2xX3xX19xX70xX12axX3xX24xX6xX19xX1axX3xX15bxX534xX2axX3xX8fxX14xX3xX15bxXdxX1dxX19xX3xX1axXdxX31xXdxX3xX4xX84xX6xX3xX2cxX1axX6xX3xX8fxX70xX3xX5xX70xX3xX19xX1137xXdxX3xX7xXc8xX3xX4xX84xX6xX3xX19xX1xX10bbxX19xX1axX3xX3axdc38xX3xX3axX1xX84xX19xX1axX3xX15bxX18xX3xX816xX3xXcxX35xXd0xX19xX1axX3xX169axXa98xX19xX1axXfbxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX8fxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX138xX3xX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX4fbxX2axX3xXbxX1xX534xX19xX3xX5xX19f6xX4xX3xX15bxX4exX19xX3xX5xX2axX25xXexX3xXd0xX12axX3xX5xX19f6xX4xX3xX19xX1xX80xXexX3xX2cxX46xXcxX48xXaxX3xX1xX35xX10xX216xX9xXaxX52xX8fxXd0xX8bxX3axX1xXdxX52xX138xX8bxX1xX10xX8bxXexX1xX2axX19xX1axX8bxXbxX1xX6xX2axX8bxXbxX1xX6xX19xX8bxX5xXd0xX4xX8bxX15bxX6xX19xX8bxX5xX2axX6xXexX8bxXd0xX12axX8bxX5xXd0xX4xX8bxX19xX1xX6xXexX8bxX19xX6xXexX2axX52xX2xX136xX97xX147xX136xX170xXfbxX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX7xX35xX4xX9xXaxX52xX30xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX98xX147xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xX95xX147xX98xX52xX2xX147xX136xX64xX2xX98xX98xX2xX170xX2xX145xXexX136xX2xX170xX2xX5xX2xX147xX8bxX19xX138xX138xX136xX95xX8bxX35xX19xX8fxX1axXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX8fxX12xX0xX7xXexX35xX2axX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX138xX3xX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX4fbxX2axX3xXbxX1xX534xX19xX3xX5xX19f6xX4xX3xX15bxX4exX19xX3xX5xX2axX25xXexX3xXd0xX12axX3xX5xX19f6xX4xX3xX19xX1xX80xXexX3xX2cxX46xXcxX48xXaxX3xX1xX35xX10xX216xX9xXaxX52xX8fxXd0xX8bxX3axX1xXdxX52xX138xX8bxX1xX10xX8bxXexX1xX2axX19xX1axX8bxXbxX1xX6xX2axX8bxXbxX1xX6xX19xX8bxX5xXd0xX4xX8bxX15bxX6xX19xX8bxX5xX2axX6xXexX8bxXd0xX12axX8bxX5xXd0xX4xX8bxX19xX1xX6xXexX8bxX19xX6xXexX2axX52xX2xX136xX97xX147xX136xX170xXfbxX1xXexX30xXaxX12xX138xX3xX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX4fbxX2axX3xXbxX1xX534xX19xX3xX5xX19f6xX4xX3xX15bxX4exX19xX3xX5xX2axX25xXexX3xXd0xX12axX3xX5xX19f6xX4xX3xX19xX1xX80xXexX3xX2cxX46xXcxX48xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX35xX2axX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX169axXc7xXc8xX4xX3xXexX1xXdxX42xXexX3xX3axX42xX3xX24xX37xX3xXexX35xX16c0xXexX3xX30xX24dxXexX3xX3axX1xX18xXdxX3xX5xXc7xXc8xX19xX1axX3xX1xX16baxX6xX3xX5xX19f6xX4xX3xX3axX1xX84xX19xX1axX3xX3axX1xXdxX42xXbxX3xX5xX1dxX19xX3xX24xX18xXdxX3xXbxX1xXc7xX76dxX19xX1axX28bxX3xXbxX1xX4fbxX2axX3xXbxX1xX534xX19xX3xX5xX19f6xX4xX3xX15bxX4exX19xX3xX5xX2axX25xXexX3xX4xX26exX3xXexX1xX37xX3xX13axX26exX6xX3xX7xX1404xX3xX30xX24dxXexX3xX64xXdxX14xX19xX3xXexX7c2xX4xX1xX3xX5xX31xX19xX3xXexX35xX2axX19xX1axX3xX19xX1xX4fbxX12axX3xX30xX4exXexXfbxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX8fxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1404xX3xX2cxX1xX1746xX3xX7d6xX2e70xX3xXexXdxX42xXexX3xX5xX24dxX3xX5xX3117xX3xX64xX2axX3xX30xXd0xX6xX3xXabxX8bxX145xX147xX147xX3xX4xX84xX6xX3xX2cxX1axX6xXaxX3xX1xX35xX10xX216xX9xXaxX52xX8fxXd0xX8bxX3axX1xXdxX52xXexX1xX2axX8bxX19xX1xXdxX8bxX3axX12axX8bxXexXdxX10xXexX8bxX5xX2axX8bxX5xX12axX8bxX64xX2axX8bxX30xXd0xX6xX8bxX7xX8bxX145xX147xX147xX8bxX4xXd0xX6xX8bxX19xX1axX6xX52xX2xX136xX145xX95xX97xX147xXfbxX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1axX3xX7xX35xX4xX9xXaxX52xX30xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX98xX147xX52xX19xX10xX12fxX7xX52xX2xXafxX145xXafxX52xX2xX147xXafxX64xX147xX98xX98xX170xX147xX98xX2xXexX145xX147xX145xX170xX5xX136xX8bxX7xX8bxX145xX147xX147xX8bxX19xX1axX6xX8bxX2axX216xXcfxX7xXfbxX19axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX3xX24xX25xX2axX3xX2cxX1axX6xX3xX30xX31xXdxX3xXexX35xXdxX37xX19xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX3axX1xXdxX42xX19xX3xX2cxX46xXcxX48xX3xX5xX2axX3xX5xX4exX19xX1axXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX8fxX12xX0xX7xXexX35xX2axX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1404xX3xX2cxX1xX1746xX3xX7d6xX2e70xX3xXexXdxX42xXexX3xX5xX24dxX3xX5xX3117xX3xX64xX2axX3xX30xXd0xX6xX3xXabxX8bxX145xX147xX147xX3xX4xX84xX6xX3xX2cxX1axX6xXaxX3xX1xX35xX10xX216xX9xXaxX52xX8fxXd0xX8bxX3axX1xXdxX52xXexX1xX2axX8bxX19xX1xXdxX8bxX3axX12axX8bxXexXdxX10xXexX8bxX5xX2axX8bxX5xX12axX8bxX64xX2axX8bxX30xXd0xX6xX8bxX7xX8bxX145xX147xX147xX8bxX4xXd0xX6xX8bxX19xX1axX6xX52xX2xX136xX145xX95xX97xX147xXfbxX1xXexX30xXaxX12xXcxX1xX1404xX3xX2cxX1xX1746xX3xX7d6xX2e70xX3xXexXdxX42xXexX3xX5xX24dxX3xX5xX3117xX3xX64xX2axX3xX30xXd0xX6xX3xXabxX8bxX145xX147xX147xX3xX4xX84xX6xX3xX2cxX1axX6xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX35xX2axX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxX1xX1404xX3xX2cxX1xX1746xX3xX7d6xX2e70xX3xX30xXd0xX6xX3xXabxX8bxX145xX147xX147xX3xX4xX84xX6xX3xX2cxX1axX6xX3xX64xX2axX3xX19xX1xXd0xX3xX4xX241xXd0xX3xX4xX80xXbxX3xX15bxX4fbxX4xX1xX3xX24xX29cxXexX3xX35xX6xX3xX7xX6xXd0xX3xX3axX1xXdxX3xXexX1xXc7xX76dxX19xX1axX3xX8fxXccxX3xX30xXd0xX6xX3xX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX271xX19xX1axX3xX3axX1xXa98xX19xX1axX3xX1388xX6xXexX35xXdxX2axXexX3xX4xX84xX6xX3xX96xXeaxX3xX15bxX80xXexX3xXexX1xX70xX19xX1xXfbxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX8fxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xXd0xX5xX12xX0xX64xXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX8fxX12xX0xX52xX64xXdxX8fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX2axXd0xX35xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX1048xX48xX1048xXfbxX1048xX2cxX0xX52xXbxX12