Ấn Độ bỏ lệnh cấm nhập khẩu 6 mặt hàng nông sản Việt Nam
Theo đó, 6 mặt hàng nông sản của Việt Nam gồm hạt cà phê, tre/tăm tre, tiêu đen, quế, đậu và thanh long.
2c6x55a4x5af2x1862xa55x2ce1x163dx83b6x6011xX7x3aeax59f0x3568x1118x898dx114exX5x43f8xXaxX3xX7xXex3982xX5xX10xX9xXaxXexX10x68bxXex7001xX6xX5xXdx2764x18d2x46e8xX3x371cx8376xX7xXexXdxcacxX15x2d7dxXax21b5x257axX23xX3x5fa0x4fadxX3x60e0x2a09xX3xX5x56a6xX23xX1xX3xX4x9425x26c7xX3xX23xX1x4c6dxXbxX3x7ff9xX1x372bxX27xX3x5896xX3xX40x45dxXexX3xX1x119exX23xX22xX3xX23x4eb8xX23xX22xX3xX7x168dxX23xX3x4275xXdxX3axXexX3x125exX6xX40xX0x7e6exX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx509fxX10xX6x5a13xXaxX2fxXcxX1xX10x42d5xX3x9294x3588x6d04xX3xX4cxX3xX40xX4fxXexX3xX1xX53xX23xX22xX3xX23xX58xX23xX22xX3xX7xX5dxX23xX3xX4x3958xX6xX3xX60xXdxX3axXexX3xX65xX6xX40xX3xX22x34d0xX40xX3xX1x62ccxXexX3xX4xX53xX3xXbxX1x1579xX85xX3xXex4349xX10xX69xXex16efxX40xX3xXexXb9xX10xX85xX3xXexXdxXb5xX27xX3xX83xX10xX23xX85xX3x2ca1xX27x5b9fxX85xX3xX83xX44xX27xX3x8d1exX53xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX5xX81xX23xX22xbfaxX0xX69xXbxX2fxX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX40xX6xXb9xX22xXdxX23xX24xX3x6f44xXbxX1cxX3xX6xX27xXexX81xX2dxXaxX2fxX0xXexX36xX81xX7bxX15xX2fxX0xXexXb9xX2fxX0xXexX7bxX2fxX0xXdxX40xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24x2462xX12dx6af2xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX23xX3xX7bxX81xX3xX36xX81xX3xX5xX10xX23xX1xX3xX4xX6xX40xX3xX23xX1xX6xXbxX3xX47xX1xX6xX27xX3xX4cxX3xX40xX6xXexX3xX1xX6xX23xX22xX3xX23xX81xX23xX22xX3xX7xX6xX23xX3xXd8xXdxX10xXexX3xX23xX6xX40xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX69xX69xXdxXe5xX36xX6xX81xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe5xXd8xX23xX69xX23xX10x7b63xX7xX69xX2x5af9xX2xX100xX69xX194xX194xX7bxX12dxX2xX12dxXexX12fxX194xb92xX5x3513xXe5xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax8115xX1b1xXdxX40xX22xX1b1xX40xX6xX7xXexX10xXb9xX4xX40xX7xXaxX3xX69xX2fxX0xX69xXexX7bxX2fxX0xX69xXexXb9xX2fxX0xXexXb9xX2fxX0xXexX7bxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1caexX6xXbxXexXdxX81xX23xXaxX2fx19c7xX23xX1xX3x7798xX23xXexX10xXb9xX23xX10xXexX0xX69xXbxX2fxX0xX69xXexX7bxX2fxX0xX69xXexXb9xX2fxX0xX69xXexX36xX81xX7bxX15xX2fxX0xX69xXexX6xX36xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx453bxX81xX7bxX15xXaxX2fxXcx2e49xXdxX3xX40xX27xX34xX23xX3xX23xX22xX53xX15xX3xX100xX2xX69xX12dxX69xX100xX1a3xX2xX194xX85xX3xX21fxX34xX3xX1e1xX58xX23xX22xX3xXcxX1x6c48x32b2xX23xX22xX3xX83x540exX3xX23xX1xX44xX23xX3xX83xX248x1328xX4xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXex1dc7xX3xXbxX1x5992xX6xX3xX33xXadxXdxX3xX7x7b73xX3xXcfxX27x2971xX23xX3xX30xX23xX3xX33xX34xX3xXexXadxXdxX3xX78xX53xX3xX65xX34xXdxX85xX3xXexX1xX10xX81xX3xX83xX84xX3xX4xX249xX3xXcfxX27xX6xX23xX3xX4xX1xX27xX15xXb5xX23xX3xX40xX58xX23xX3xXexX1xX27xX34xX4xX3xX21fxX34xX3xX65xX58xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX3axXbxX3xXd8xX53xX3xbd5xX1xX275xXexX3xXexXb9xXdx93d0xX23xX3xX2bdxX1x78d8xX4xX3xX5xX257xXdxX3xX65xX58xX23xX22xX3xX7bx6da3xX23xX3xX30xX23xX3xX33xX34xX3xX83xX24exX3xX4xX84xX3xXd8xXbdxX23xX3xX36xX5dxX23xX3xX22x4da6xXdxX3xX1e1x1c11xX4xX3xX21fxX5dxX81xX3xXd8xX3axX3xXexX1x288axX4xX3xXd8xX44xXexX85xX3xX21fxX34xX3xX65xX58xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX3axXbxX3xXd8xX53xX3xX2bdxX1xX275xXexX3xXexXb9xXdxX2c5xX23xX3xX65xX58xX23xX22xX3xXexX1xX58xX23xX3xX60xXdxX3axXexX3xX65xX6xX40xX3xXd8x507bxX3xXd8xXdxX3axX4xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xX36xX275xX81xX3xXbxX1xX269xX6xX3xX30xX23xX3xX33xX34xX3xX83xX24exX3xX4xX1xX269xX23xX1xX3xXexX1xX271xX4xX3xX1xX9cxX15xX3xX36xX37xX3xXexXadxX40xX3xX4xX3fxX40xX3xX23xX1xX44xXbxX3xX47xX1xX49xX27xX3xX83xX226xXdxX3xXd8x6487xXdxX3xX4cxX3xX40xX4fxXexX3xX1xX53xX23xX22xX3xX23xX58xX23xX22xX3xX7xX5dxX23xX3xX4xX9cxX6xX3xX60xXdxX3axXexX3xX65xX6xX40xX85xX3xX22xXa9xX40xX3xX1xXadxXexX3xX4xX53xX3xXbxX1xXb5xX85xX3xXexXb9xX10xX69xXexXbdxX40xX3xXexXb9xX10xX85xX3xXexXdxXb5xX27xX3xX83xX10xX23xX85xX3xXcfxX27xXd1xX85xX3xX83xX44xX27xX3xXd8xX53xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX5xX81xX23xX22xXe5xX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21fxX81xX7bxX15xXaxX2fxXcxXb9xX248xX380xX4xX3xX83xX84xX85xX3xX4xX249xX3xXcfxX27xX6xX23xX3xXcfxX27xX5dxX23xX3xX5x4e79xX3xX4xX1xX27xX15xXb5xX23xX3xX23xX22xX53xX23xX1xX3xX4xX9cxX6xX3xX60xXdxX3axXexX3xX65xX6xX40xX3xX83xX24exX3xX4xX84xX3xXexX1xX248xX3xX23xX22xX53xX15xX3xX100xX1a3xX69xX12dxX69xX100xX1a3xX2xX194xX3xX22xX2efxXdxX3xXbxX1xX269xX6xX3xX30xX23xX3xX33xX34xX3xXd8xX338xX3xX1xX81xXadxXexX3xX83xX34xX23xX22xX3xXbxX1xX226xXdxX3xX1xX257xXbxX3xXb9xX53xX3xX7xX81xX275xXexX3xXd8xX53xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xX36xX275xX81xX3xX36xX24exXdxX3xX36xX37xX3xXcfxX27xX15xXd1xXexX3xX83x3f3bxX23xX1xX3xXexXadxX40xX3xX4xX3fxXbxX3xX23xX1xX44xXbxX3xX47xX1xX49xX27xX3xX40xX34xXexX3xX7xX226xX3xX40xX4fxXexX3xX1xX53xX23xX22xX3xX23xX58xX23xX22xX3xX7xX5dxX23xX3xX4xX9cxX6xX3xX30xX23xX3xX33xX34xXe5xX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21fxX81xX7bxX15xXaxX2fxX65xX1xX248xX3xXd8xX44xX15xX85xX3xX7xX6xX27xX3xX47xX1xXdxX3xX4xX249xX3xXcfxX27xX6xX23xX3xX5xXdxXb5xX23xX3xXcfxX27xX6xX23xX3xX4xX9cxX6xX3xXbxX1xX269xX6xX3xX60xXdxX3axXexX3xX65xX6xX40xX3xX1x2758xXbxX3xX36xX53xX23xX3xX1cxX2efxX3xX5xX410xX85xX3xXexX269xX4xX1xX3xX4xX2ffxX4xX3xXbxX1xX226xXdxX3xX1xX257xXbxX3xXd8xX380xXdxX3xX4xX275xX4xX3xX4xX249xX3xXcfxX27xX6xX23xX3xX5xXdxXb5xX23xX3xXcfxX27xX6xX23xX3xX4xX9cxX6xX3xXbxX1xX269xX6xX3xX30xX23xX3xX33xX34xX85xX3xX4xX1xX9cxX3xX83xX34xX23xX22xX3xXb9xX53xX3xX7xX81xX275xXexX3xXd8xX53xX3xXexXb9xX6xX81xX3xX83x32dexXdxX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXd8xX338xX3xX4xX275xX4xX3xX1xX81xXadxXexX3xX83xX34xX23xX22xX3xX47xXdxX2c5xX40xX3xXexXb9xX6xX3xX4xX1xX3fxXexX3xX5xX248xX257xX23xX22xX3xX1xX53xX23xX22xX3xX1xX84xX6xX85xX3xX1xX6xXdxX3xX36xXb5xX23xX3xX83xX24exX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xX23xX1xX3fxXexX3xX4xX1xX269xX23xX1xX3xXexX1xX271xX4xX3xX36xX24exXdxX3xX36xX37xX3xXd8xXdxX3axX4xX3xX275xXbxX3xX7bxX2f3xX23xX22xX3xXexXadxX40xX3xX4xX3fxX40xX3xX23xX1xX44xXbxX3xX47xX1xX49xX27xX3xX40xX34xXexX3xX7xX226xX3xX40xX4fxXexX3xX1xX53xX23xX22xX3xX23xX58xX23xX22xX3xX7xX5dxX23xX3xX4xX9cxX6xX3xX23xX1xX6xX27xXe5xX0xX69xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5e7axX81xX27xXb9xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX81xX3xX21fxX275xX81xX3xX1e1xX58xX23xX22xX3xXexX1xX248xX249xX23xX22xX0xX69xXbxX2f