Hà Tĩnh thu nhận gần 40.000 hồ sơ làm căn cước công dân
(Baohatinh.vn) - Tính đến ngày 11/3, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã thu nhận gần 40.000 hồ sơ làm căn cước công dân.
37c7xa562x49d6xb845x468fx840ax849ax8cfaxbc33xX7x502ax4c3cxd775xa5b8x830exadb3xX5x75d4xXax7d5ax7169x6338xX3xXcx3eb2x61efxX1xX3xXexX1xb016xX3xX18xX1x9b53xX18xX3x83f4x4738xX18xX3xac84xa96bx97c5xX29xX29xX29xX3xX1x61f5xX3xX7xb7fcxX3xX5xX14xbe75xX3xX4x713bxX18xX3xX4xcef0x768dxX4xX3xX4xd094xX18xX24xX3xb1d2xbedfxX18xX0xae77xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX47xXaxX12xXcxc11fxX18xX1xX3xd0f7xa516xX18xX3xX18xX24xX14x7765xX3xX2xX2xX4bxad2dx7a32xX3xXex8174xX14xX18xX3xXex7c4axX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX65x45c1xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX18xX3xX28xX29xX2axX29xX29xX29xX3xX1xX30xX3xX7xX33xX3xX5xX14xX37xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx40c3xX75xX47xX6cxXaxX12xX0xXdxX37xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx63ddxX10xX18xXexX10x51b0xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxcb43xXdxX47xXexX1x8b82xX3xd0cbxX2x3d36xXbx7ed7x767cxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexXefxX3xX28xX2xX29xXbxXf5xXf6xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX2ax9892xX6xX75xX1xX6xXexXdxX18xX1xX2ax5a57xX18xX4bxX18xX10xXeaxX7xX4bx6799xX2xX2xX29xX4bx5985xXf1xX47xX28xX2xX28xXf3xX128xX29xb8a3xXexXf3xX29xX71xX128xX5xX28x6e45xX71xX123xX123xX2axaf18xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX18xX3xX28xX29xX2axX29xX29xX29xX3xX1xX30xX3xX7xX33xX3xX5xX14xX37xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xXaxX3xXeaxXdxX47xXexX1xX9xXaxXf1xX2xXf3xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX28xX2xX29xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX12xXdbxX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xX1xX1dxX6cx7ac9xX18xX3xXdbx7460xX37xX3xa461xX1dxX6cx8992xX18xX3xX5xX3axX18xX3xX47x8302xX1dxX3xX11bxX48xX18xX3xXexX6xX6cxX3xX4xX1xX75xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xX3x7fc2xX1xXdxX3xX65xX66xX18xX3xX5xX14xX37xX3xXexX1xcde4xX3xXex7b6bxX4xX3xX4xX1d1xXbxX3xXexX1xc14bxX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX75xX47xX6cxXaxX12xXcxX1x74faxX4xX3xX1xXdxX1bfxX18xX3xX4xX1xX7axX3xX65xd455xX75xX3xX4xX1f7xX6xX3xXc8xb8eaxX3xXdbxX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xX11bx9208xX3xXexXe0xXdx7677xX18xX3xX1e9xX1xX6xXdxX3xXexX1xX22exX4xX3xX1xXdxX1bfxX18xX3xX47xX22exX3x93a6xX18xX3xX7x973exX18xX3xXf5xX1dxX1d1xXexX72xX3xX4xX1d1xXbxX3xX11bxX14xX3x49d3xX1dxX26cxX18xX3xX5x6b0cxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xX3xb212xXdbxXdbxXdbx58a3x964fxX72xX3xXdbxX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xXexX7axX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX65xX87xX3xXexX21xXbxX3xXexXe0xX1dxX18xX24xX3xXexXe0xXdxX253xX18xX3xX1e9xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX24exX1dxX3xX24xXdxX26cxXdxX3xXbxX1xX268xXbxX3xX65xX253xX3xX65xX1c3xX6cxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX66xX18xX3xX65xX243xX3xX4xX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xXdbxXdbxXdbxX29exX3xX65x5a88xX18xX24xX3xX1e9xX66xX3xX1xX75xX23bxX4xX1xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX75xX47xX6cxXaxX12xc33fxX24xX75xX14xXdxX3xX11bxXdxX1bfxX4xX3xX111xa25exX3xXexXe0xX61xX3xX4xX268xX18xX3xX111xX243xX3xXexX302xX4xX3xXexXe0xX22exX4xX3xXexXdxX66xXbxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX1xX30xX3xX7xX33xX3xXexX23bxXdxX3xXexXe0xX1dxX18xX24xX3xXexX48xX37xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX61xX18xX1xX3xX4xX43xX18xX24xX72xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xX4xX268xX4xX3xX1xX1dxX6cxX1bfxX18xX72xX3xXexX1x49e3xX72xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX330xX3xX4x940axX18xX3xX111xX330xX3xXexXe0xX61xX3xXexX1xX1c9xX37xX3xX18xX1xXdxX24exX1dxX3xXex7506xX3xX4xX43xX18xX24xX3xXexX268xX4xX3xX5xX3exX1dxX3xX65xX243xX18xX24xX3xXbxX1xX330xXdxX3xX1xb51exXbxX3xX11bxX3fxXdxX3xX4xX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xX4xX268xX4xX3xXf5xX87xX72xX3xXbxX1xX3exc191xX18xX24xX72xX3xXexX1xX38axX3xXexXe0xX1d1xX18xX3xX65xX253xX3xXexXdxX66xXbxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX1xX30xX3xX7xX33xX3xX4xX1d1xXbxX3xXdbxXdbxXdbxX29exX3xX4xX1xX75xX3xX18xX24xX3exX3e2xXdxX3xX47xX48xX18xX3xX65xX38axX6xX3xXbxX1xX3exX33xX18xX24xX3xX4xX26cxX3xX111xX6xX18xX3xX18xX24xX14xX6cxX3xX5x46f6xX18xX3xX111xX1dxX3aexXdxX3xX65xX1c9xX37xd4e6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX75xX47xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX75xX3xX1e9xX66xX3xX1xX75xX23bxX4xX1xX72xX3xXexX75xX14xX18xX3xXexX7axX18xX1xX3xX7xa412xX3xX1xX75xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1d1xXbxX3xXdbxXdbxXdbxX29exX3xX4xX1xX75xX3xX1xX33xX18xX3xX2xX2axX2xX28xX128xX2axX29xX29xX29xX3xX18xX24xX3exX3e2xXdxX3xX47xX48xX18xX3xXexXe0xX1c9xX18xX3xX65xX38axX6xX3xX111xX14xX18xX3xXexXe0xX3exX3fxX4xX3xX18xX24xX14xX6cxX3xX2xX4bx93edxX4bxX123xX29xX123xX2xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xX47xXdxX11bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xXe0xX10xX5xX6xXexX10xX47xXaxX12xX0xX7xXexXe0xX75xX18xX24xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX1c9xX18xX3xX27cxX1dxX6xX18xXefxX0xX4bxX7xXexXe0xX75xX18xX24xX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX139xXexX1xX1dxX37xX111xX139xX6xX18xX47xX139xX7xX6xXbxX75xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdbxX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xX3xXexX23bxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXefxX3xX324xX24xX3exX3e2xXdxX3xX47xX48xX18xX3xX1f7xX18xX24xX3xX1xX243xX72xX3xX4xX26cxX18xX1xX3xX7xX268xXexX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX61xX18xX1xX3xX2axX2axX2axXaxX3xX1xXe0xX10xb92dxX9xXaxX4bxX5xX1dxX4xX139xX5xX1dxX75xX18xX24xX139xX11bxX1dxX139xXexXe0xX6xX18xX24xX4bxX4xX6xXbxX139xXexX1xX10xX139xX4xX6xX18xX139xX4xX1dxX75xX4xX139xX4xX75xX18xX24xX139xX47xX6xX18xX139xXexX6xXdxX139xX1xX6xX139xXexXdxX18xX1xX139xX18xX24xX1dxX75xXdxX139xX47xX6xX18xX139xX1dxX18xX24xX139xX1xX75xX139xX4xX6xX18xX1xX139xX7xX6xXexX139xX1xX6xX18xX1xX139xX4xX1xXdxX18xX1xX139xX11bxX6xXexX139xX11bxX6xX139xX37xX6xX6cxX139xX4xX1dxX18xX24xX139xX11bxX1dxXdxX4bxX123xX29xX4b9xX128xX2xX29xX2axX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX24xX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX4bxX37xX10xX47xXdxX6xX4bxX2xX123xX29xX4bxX18xX10xXeaxX7xX4bxX123xX2xX29xX128xX4bxX2xX29xXf1xX47xX29xX123xX123xX71xX131xXf3xX29xXexX71xX2xX128xX123xX5xX4b9xX139xX2xX123xX128xX47xXf3xX123xX123xX123xXf1xXf3xX71xXexXf3xX4b9xX28xX29xX128xX5xX29xX2axX13exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX18xX3xX28xX29xX2axX29xX29xX29xX3xX1xX30xX3xX7xX33xX3xX5xX14xX37xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX47xXdxX11bxX12xX0xX7xXexXe0xX75xX18xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdbxX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xX3xXexX23bxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXefxX3xX324xX24xX3exX3e2xXdxX3xX47xX48xX18xX3xX1f7xX18xX24xX3xX1xX243xX72xX3xX4xX26cxX18xX1xX3xX7xX268xXexX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX61xX18xX1xX3xX2axX2axX2axXaxX3xX1xXe0xX10xX57dxX9xXaxX4bxX5xX1dxX4xX139xX5xX1dxX75xX18xX24xX139xX11bxX1dxX139xXexXe0xX6xX18xX24xX4bxX4xX6xXbxX139xXexX1xX10xX139xX4xX6xX18xX139xX4xX1dxX75xX4xX139xX4xX75xX18xX24xX139xX47xX6xX18xX139xXexX6xXdxX139xX1xX6xX139xXexXdxX18xX1xX139xX18xX24xX1dxX75xXdxX139xX47xX6xX18xX139xX1dxX18xX24xX139xX1xX75xX139xX4xX6xX18xX1xX139xX7xX6xXexX139xX1xX6xX18xX1xX139xX4xX1xXdxX18xX1xX139xX11bxX6xXexX139xX11bxX6xX139xX37xX6xX6cxX139xX4xX1dxX18xX24xX139xX11bxX1dxXdxX4bxX123xX29xX4b9xX128xX2xX29xX2axX1xXexX37xXaxX12xXdbxX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xX3xXexX23bxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXefxX3xX324xX24xX3exX3e2xXdxX3xX47xX48xX18xX3xX1f7xX18xX24xX3xX1xX243xX72xX3xX4xX26cxX18xX1xX3xX7xX268xXexX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX61xX18xX1xX3xX2axX2axX2axX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexXe0xX75xX18xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xXdbxX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX65xX6xX18xX24xX3xX24xX1d1xXbxX3xXe0xX302xXexX3xX4xX1xX23bxX6cxX3xX65xX1dxX6xX3xX11bxX3fxXdxX3xXexX1xX3e2xXdxX3xX24xXdxX6xX18xX3xX65xX253xX3xX65xX26cxX37xX3xX111xX26cxX75xX3xX11bxXdxX1bfxX4xX3xX4xX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xX3xX29axXdbxXdbxXdbxX29exX29fxX3xXexXe0xXdxX253xX18xX3xX1e9xX1xX6xXdxX3xX65xX302xX18xX24xX3xXexXdxX66xX18xX3xX65xX243xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX47xXdxX11bxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdbxX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3x887fx4973xX3x6279xX1dxX6xX18xX24xX3xX65xX66xX18xX3xXexX21xX18xX3xX18xX33xXdxX3xX5xX14xX37xX3xX11bxXdxX1bfxX4xX3xX5xX14xX37xX3xXexX1xX1f7xX3xXexX1faxX4xX3xX4xX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xXaxX3xX1xXe0xX10xX57dxX9xXaxX4bxX5xX1dxX4xX139xX5xX1dxX75xX18xX24xX139xX11bxX1dxX139xXexXe0xX6xX18xX24xX4bxX4xX75xX18xX24xX139xX6xX18xX139xX11bxX1dxX139xX27cxX1dxX6xX18xX24xX139xX47xX10xX18xX139xXexX6xX18xX139xX18xX75xXdxX139xX5xX6xX37xX139xX11bxXdxX10xX4xX139xX5xX6xX37xX139xXexX1xX1dxX139xXexX1dxX4xX139xX4xX6xXbxX139xXexX1xX10xX139xX4xX6xX18xX139xX4xX1dxX75xX4xX139xX4xX75xX18xX24xX139xX47xX6xX18xX4bxX123xX29xX4b9xX131xX123xX131xX2axX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX24xX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX4bxX37xX10xX47xXdxX6xX4bxX2xX123xX29xX4bxX18xX10xXeaxX7xX4bxX123xX2xX29xX128xX4bxX2xX28xX128xX47xX28xX2xXf1xX2xX29xX123xX2xXexXf1xX4b9xXf3xX131xX4b9xX5xX29xX2axX13exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX18xX3xX28xX29xX2axX29xX29xX29xX3xX1xX30xX3xX7xX33xX3xX5xX14xX37xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX47xXdxX11bxX12xX0xX7xXexXe0xX75xX18xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdbxX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xX88bxX88cxX3xX88exX1dxX6xX18xX24xX3xX65xX66xX18xX3xXexX21xX18xX3xX18xX33xXdxX3xX5xX14xX37xX3xX11bxXdxX1bfxX4xX3xX5xX14xX37xX3xXexX1xX1f7xX3xXexX1faxX4xX3xX4xX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xXaxX3xX1xXe0xX10xX57dxX9xXaxX4bxX5xX1dxX4xX139xX5xX1dxX75xX18xX24xX139xX11bxX1dxX139xXexXe0xX6xX18xX24xX4bxX4xX75xX18xX24xX139xX6xX18xX139xX11bxX1dxX139xX27cxX1dxX6xX18xX24xX139xX47xX10xX18xX139xXexX6xX18xX139xX18xX75xXdxX139xX5xX6xX37xX139xX11bxXdxX10xX4xX139xX5xX6xX37xX139xXexX1xX1dxX139xXexX1dxX4xX139xX4xX6xXbxX139xXexX1xX10xX139xX4xX6xX18xX139xX4xX1dxX75xX4xX139xX4xX75xX18xX24xX139xX47xX6xX18xX4bxX123xX29xX4b9xX131xX123xX131xX2axX1xXexX37xXaxX12xXdbxX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xX88bxX88cxX3xX88exX1dxX6xX18xX24xX3xX65xX66xX18xX3xXexX21xX18xX3xX18xX33xXdxX3xX5xX14xX37xX3xX11bxXdxX1bfxX4xX3xX5xX14xX37xX3xXexX1xX1f7xX3xXexX1faxX4xX3xX4xX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexXe0xX75xX18xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xXdbxX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xX1xX1dxX6cxX1bfxX18xX3xX88bxX88cxX3xX88exX1dxX6xX18xX24xX3xX29axX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX29fxX3xX65xX87xX3xXexXdxX66xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX18xX1xX21xX18xX3xX1xX30xX3xX7xX33xX3xX5xX3exX1dxX3xX65xX243xX18xX24xX3xXexX23bxXdxX3xXcxXe0xX1dxX18xX24xX3xXexX48xX37xX3x71fexX3xXexX66xX3xX1xX1dxX6cxX1bfxX18xX3xX65xX253xX3xX5xX14xX37xX3xXexX1xX1f7xX3xXexX1faxX4xX3xX4xX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xX3xX4xX1xX75xX3xXexX75xX14xX18xX3xXexX1xX253xX3xX4xX268xX18xX3xX111xX243xX72xX3xXdbxX324xX88bxXdbxX72xX3xX111xX1bfxX18xX1xX3xX18xX1xX48xX18xX3xX11bxX14xX3xX18xX24xX3exX3e2xXdxX3xX18xX1xX14xX3xX111xX1bfxX18xX1xX3xX18xX1xX48xX18xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX47xXdxX11bxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX324xX24xX14xX6cxX3xX18xX24xX1xX7axX72xX3xXdbxX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xXdbxX1c3xX37xX3xX1c6xX1dxX6cxX1c9xX18xX3xX11bxX432xX18xX3xX5xX14xX37xX3xXexX1xX1f7xX3xXexX1faxX4xX3xX4xX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xXaxX3xX1xXe0xX10xX57dxX9xXaxX4bxXbxX1xX6xXbxX139xX5xX1dxX6xXexX4bxX18xX24xX6xX6cxX139xX18xX24xX1xXdxX139xX4xX75xX18xX24xX139xX6xX18xX139xX4xX6xX37xX139xXf5xX1dxX6cxX10xX18xX139xX11bxX6xX18xX139xX5xX6xX37xX139xXexX1xX1dxX139xXexX1dxX4xX139xX4xX6xXbxX139xXexX1xX10xX139xX4xX6xX18xX139xX4xX1dxX75xX4xX139xX4xX75xX18xX24xX139xX47xX6xX18xX4bxX123xX29xX4b9xXf3xX4b9xXf3xX2axX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX24xX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX4bxX37xX10xX47xXdxX6xX4bxX2xX123xX29xX4bxX18xX10xXeaxX7xX4bxX123xX2xX29xX131xX4bxX2xX28xX71xX47xXf1xX2xX2xX28xX4b9xXf3xXf3xXexX71xX123xX128xX28xXf1xX5xX29xX2axX13exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX25xX18xX3xX28xX29xX2axX29xX29xX29xX3xX1xX30xX3xX7xX33xX3xX5xX14xX37xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX47xXdxX11bxX12xX0xX7xXexXe0xX75xX18xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX324xX24xX14xX6cxX3xX18xX24xX1xX7axX72xX3xXdbxX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xXdbxX1c3xX37xX3xX1c6xX1dxX6cxX1c9xX18xX3xX11bxX432xX18xX3xX5xX14xX37xX3xXexX1xX1f7xX3xXexX1faxX4xX3xX4xX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xXaxX3xX1xXe0xX10xX57dxX9xXaxX4bxXbxX1xX6xXbxX139xX5xX1dxX6xXexX4bxX18xX24xX6xX6cxX139xX18xX24xX1xXdxX139xX4xX75xX18xX24xX139xX6xX18xX139xX4xX6xX37xX139xXf5xX1dxX6cxX10xX18xX139xX11bxX6xX18xX139xX5xX6xX37xX139xXexX1xX1dxX139xXexX1dxX4xX139xX4xX6xXbxX139xXexX1xX10xX139xX4xX6xX18xX139xX4xX1dxX75xX4xX139xX4xX75xX18xX24xX139xX47xX6xX18xX4bxX123xX29xX4b9xXf3xX4b9xXf3xX2axX1xXexX37xXaxX12xX324xX24xX14xX6cxX3xX18xX24xX1xX7axX72xX3xXdbxX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xXdbxX1c3xX37xX3xX1c6xX1dxX6cxX1c9xX18xX3xX11bxX432xX18xX3xX5xX14xX37xX3xXexX1xX1f7xX3xXexX1faxX4xX3xX4xX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexXe0xX75xX18xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xca61xX253xX3xXbxX1xX1faxX4xX3xX11bxX1faxX3xXexX330xXexX3xX18xX1xX1d1xXexX3xX18xX1xX1dxX3xX4xX25xX1dxX3xX4xX1f7xX6xX3xX18xX24xX3exX3e2xXdxX3xX47xX48xX18xX72xX3xXdbxX43xX18xX24xX3xX6xX18xX3xX1xX1dxX6cxX1bfxX18xX3xXdbxX1c3xX37xX3xX1c6xX1dxX6cxX1c9xX18xX3xX29axX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX29fxX3xX65xX87xX3xX1xX1dxX6cxX3xX65xX243xX18xX24xX3xX4xX268xX18xX3xX111xX243xX3xX65xX253xX3xX24xXdxX26cxXdxX3xX27cxX1dxX6cxX66xXexX3xXexX1xX1f7xX3xXexX1faxX4xX3xX4xX1d1xXbxX3xXexX1xX203xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX3exX3fxX4xX3xX4xX43xX18xX24xX3xX47xX48xX18xX3xX29axXdbxXdbxXdbxX29exX29fxX3xXexX1d1xXexX3xX4xX26cxX3xX4xX268xX4xX3xX18xX24xX14xX6cxX3xXexXe0xX75xX18xX24xX3xXexX1dxX25xX18xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX47xXdxX11bxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX1dxX5xX12xX0xX47xXdxX11bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe0xXaxX12xX0xX4bxX47xXdxX11bxX12xX0xX4bxX47xXdxX11bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc25xX1dxXexX1xX75xXe0xXaxX12x9d0dxX2axX88bxX0xX4bxXbxX12
P.V