Danh sách 38 Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Baohatinh.vn) - Tại phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc sáng 6/8, các đại biểu đã bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
cb26x10f65x150b9x136f2x121f8xe453x10fddx11deax115f9xX7x17469x1293dx13f31x109f3x130d6x15f94xX5x14f4bxXax147f7xda1cxX6x18a7exX1xX3xX7x1249bxX4xX1xX3x1093bx187f8xX3xd4ddx102a7xX3x14869xXdxde9exX15xX3xfd72xd734x151f1xX3x135dax12992xX15xfc14xX3x187e7x14325xX3xX1xea1bxX21x17c23xX15xX3xX2ax15a5dx10762xX15xX2fxX3x13c02xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX37x13155xX3x10a04x15629xX3xd9c2x13d52xX4dxX4exX3x139ebxX3xX4dxX4exX4dxe356xX0x143baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX6xcf57xXaxX12xXcx11351xXdxX3xXbxX1xXdxX25xX15xX3xX4xX1x14c45xX15xX1xX3xXexX1xeda3xX4xX3xX2cxX6fxXdxX3xX1xX32xXdxX3xX2cxX6fxXdxX3xX31xXdx13740xX35xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3x11c8fxX2ax106a0xX3xXcx148edxX15xX1x141b7xX3xX5x10063xX15xX3xXexX1xX80xX3x1609axXbexXbexX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57xX3xX4axX1xX6xXdxX3xX48xX6fxX4xX3xX7xX19xX15xX2fxX3x160d5xX59xX1exfc72xX3xX4xX19xX4xX3x15a2fxX6fxXdxX3xX31xXdxX91xX35xX3xXeex103cexX3xX31xXb7xX35xX3xX1dxX1exX3xXeex1529bxX15xX2fxX3xX4xX1xX7axX3xX23xXaex166c8xX3xX28xX6xX15xX3xX29xX1x10655xXbxX3xX1xXaexX15xX1xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57x1721bxX3xX28xX19xX10cxX3xX2axXaexX3xXcxXb1xX15xX1xX3xXex16d64x15406xX15xX3xXexX14dxe8cbxX15xX2fxX3xX2fxXdx17b65xXdxX3xXexX1xXdxX37xX35xX3xX4xcc60xX15xX2fxX3xX31xX6fxX15xX3xXeexX153xX4xX13exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10cxX6bxX21xXaxX12xX0xXdxX48xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xX14dxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXax12efcxXdxX6bxXexX1x12f9axX3xX1exX4dxX4exXbx10bb6x109dfxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX1a5xX3xX2xX2xXe5xXe5xXbxX1abxX1acxXaxX3xX7xX14dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX59xX59xXdxX13exX31xX6xX10cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX13exX23xX15xX59xX15xX10xX1a0xX7xX59xX4dxX4exX1dxX2xX59xX2xX1dx16960xX6bx178c0xX2xX1e8xX2xX2xX2xX4dxXexX2xX1dx13b06xX57xX5xX1exX52xX31xX4xX1xX52xX1xX35xX10cxX15xX2fxX52xX4axX1xX10xX52xX2xX13exe866xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57xXaxX3xX1a0xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1exX4dxX4exXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX2xX2xXe5xXe5xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10cxX6bxX21xXaxX12xX0xXdxX48xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xX14dxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1a0xXdxX6bxXexX1xX1a5xX3xX1exX4dxX4exXbxX1abxX1acxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX1a5xX3xX2xX2xX1e8xX1dxXbxX1abxX1acxXaxX3xX7xX14dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX59xX59xXdxX13exX31xX6xX10cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX13exX23xX15xX59xX15xX10xX1a0xX7xX59xX4dxX4exX1dxX2xX59xX2xX1dxX1e6xX6bxX1e8xX2xX1e8xX2xX2xX4dxX1f2xXexXe5xX4exX1e8xX2xX5xX1f2xX52xX31xX4xX1xX52xX1xX35xX10cxX15xX2fxX52xX4axX1xX10xX52xX4dxX13exX207xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57xXaxX3xX1a0xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1exX4dxX4exXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX2xX2xX1e8xX1dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10cxX6bxX21xXaxX12xX0xXdxX48xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xX14dxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1a0xXdxX6bxXexX1xX1a5xX3xX1exX4dxX4exXbxX1abxX1acxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX1a5xX3xX1dxXe5xX2xXbxX1abxX1acxXaxX3xX7xX14dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX59xX59xXdxX13exX31xX6xX10cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX13exX23xX15xX59xX15xX10xX1a0xX7xX59xX4dxX4exX1dxX2xX59xX2xX1dxX1e6xX6bxX1e8xX2xX1e8xX2xX2xX1dxXe5xXexX1exX1e6xX1dxX1e8xX5xX1dxX52xX31xX4xX1xX52xX1xX35xX10cxX15xX2fxX52xX4axX1xX10xX52xX1dxX13exX207xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57xXaxX3xX1a0xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1exX4dxX4exXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX1dxXe5xX2xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10cxX6bxX21xXaxX12xX0xXdxX48xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxXexX1xX35xX48xX31xX3xXdxX29xX10xX15xXexX10xX14dxX3xX6bxX1xXdxX6bxX10xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1a0xXdxX6bxXexX1xX1a5xX3xX1exX4dxX4exXbxX1abxX1acxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX1a5xX3xX57xX1e8xX1e6xXbxX1abxX1acxXaxX3xX7xX14dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1a5xX59xX59xX4xX6bxX15xX13exX31xX6xX10cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX13exX23xX15xX59xX6bxX10xX7xX4axXexX10cxXbxX59xX15xX10xX1a0xX7xX59xX4dxX4exX1dxX2xX59xX2xX4dxX1exX6bxX1e8xX2xX4dxX1e8xX57xX1dxX1dxXexX1f2xX1dxX1e6xXe5xX57xX5xX4exX13exX207xXbxX2fx10becxX14dxX9xX1e6xX2xX1f2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57xXaxX3xX1a0xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1exX4dxX4exXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX57xX1e8xX1e6xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX14dxX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX35xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX52xXexX1xX35xX48xX31xX52xX6xX15xX6bxX52xX7xX6xXbxX10cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxcd87xX15xX2fxX3xX31xX3bxX159xX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX14dxXdxX91xX15xX3xX6bxX35xX3xX5x1601axX4xX1xX3xXexX14dxfa4dxX3xXexX1xXaexX15xX1xX3xX15xX2fxXaexX15xX1xX3xX4axXdxX15xX1xX3xXex1482axX3xX48x181abxXdxX3xX15xX1xX153xX15xX3xX4xf0caxX6xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xXaxX3xX1xX14dxX10xf24axX9xXaxX59xX1abxX6xX21xX52xX6bxX35xX15xX2fxX52xX6bxX6xX15xX2fxX59xXexX35xX15xX2fxX52xX31xX35xX10cxX4xX52xXbxX1xX6xXexX52xXexX14dxXdxX10xX15xX52xX6bxX35xX52xX5xXdxX4xX1xX52xXexX14dxX10cxX52xXexX1xX6xX15xX1xX52xX15xX2fxX6xX15xX1xX52xX4axXdxX15xX1xX52xXexX10xX52xX48xX35xXdxX52xX15xX1xX10cxX15xX52xX4xX35xX6xX52xX1xX35xX10cxX15xX2fxX52xX4axX1xX10xX59xX2xX1f2xXe5xXe5xX1e8xX2xX13exX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX2fxX3xX7xX14dxX4xX9xXaxX59xX48xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX4dxX4exX59xX15xX10xX1a0xX7xX59xX4dxX4exX1dxX2xX59xX2xX57xX2xX6bxX1e8xX2xX2xX4exX1e8xX1dxX1f2xXexX1e8xX1exX1exX1e6xX4exX5xX4exX13exX207xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX23xX12xX0xX7xXexX14dxX10cxX15xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX5d8xX15xX2fxX3xX31xX3bxX159xX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX14dxXdxX91xX15xX3xX6bxX35xX3xX5xX5f0xX4xX1xX3xXexX14dxX5f6xX3xXexX1xXaexX15xX1xX3xX15xX2fxXaexX15xX1xX3xX4axXdxX15xX1xX3xXexX60axX3xX48xX60dxXdxX3xX15xX1xX153xX15xX3xX4xX616xX6xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xXaxX3xX1xX14dxX10xX627xX9xXaxX59xX1abxX6xX21xX52xX6bxX35xX15xX2fxX52xX6bxX6xX15xX2fxX59xXexX35xX15xX2fxX52xX31xX35xX10cxX4xX52xXbxX1xX6xXexX52xXexX14dxXdxX10xX15xX52xX6bxX35xX52xX5xXdxX4xX1xX52xXexX14dxX10cxX52xXexX1xX6xX15xX1xX52xX15xX2fxX6xX15xX1xX52xX4axXdxX15xX1xX52xXexX10xX52xX48xX35xXdxX52xX15xX1xX10cxX15xX52xX4xX35xX6xX52xX1xX35xX10cxX15xX2fxX52xX4axX1xX10xX59xX2xX1f2xXe5xXe5xX1e8xX2xX13exX1xXexX48xXaxX12xXcxX5d8xX15xX2fxX3xX31xX3bxX159xX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX14dxXdxX91xX15xX3xX6bxX35xX3xX5xX5f0xX4xX1xX3xXexX14dxX5f6xX3xXexX1xXaexX15xX1xX3xX15xX2fxXaexX15xX1xX3xX4axXdxX15xX1xX3xXexX60axX3xX48xX60dxXdxX3xX15xX1xX153xX15xX3xX4xX616xX6xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX14dxX10cxX15xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12x13217xX1x13929xX3xX28xX7axX3xXexX1xX3bxX3xXcxX1xX3bx105d4xX15xX2fxX3xXexX14dx11201xX4xX3xXcx118e0xX15xX1xX3xX616xX21xX3xX2axXaexX3xXcxXb1xX15xX1xX3xX2axX10cxXaexX15xX2fxX3xXcxX14dxX35xX15xX2fxX3xX13xX60dxX15xX2fxX3xX15xX1xX114xX15xX3xX48xX6fxX15xX1xXe8xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3xX4xXb7xX15xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xX35xX21xX3xXex17fa3xXexX3xX4xX19xX4xX3xXexXdx11cb4xX48xX3xX15x14d5axX15xX2fxXe8xX3xX5x1660cxXdxX3xXexX1xX60axXe8xX3xX4axX1xX6xXdxX3xXexX1xX19xX4xX3xX4xX19xX4xX3xX6bxX6xX15xX1xX3xX5xX6xX48xX3xXexX1x14a3cxX15xX2fxX3xX4xX2dxX15xX1xXe8xX3xX4axX25xX35xX3xX2fxX153xXdxX3xXeexXb7xX35xX3xXexX3bxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX14dxXdxX91xX15xX3xX6bxX35xX3xX5xX5f0xX4xX1xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX19xXdxX13exX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX23xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1dxX1exX3xXeexX102xX15xX2fxX3xX4xX1xX7axX3xXeexX3bxX8c2xX4xX3xX31xXb7xX35xX3xX23xXaexX10cxX3xX28xX6xX15xX3xX29xX1xX114xXbxX3xX1xXaexX15xX1xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57xXaxX3xX1xX14dxX10xX627xX9xXaxX59xX1abxX6xX21xX52xX6bxX35xX15xX2fxX52xX6bxX6xX15xX2fxX59xX1dxX1exX52xX6bxX10cxX15xX2fxX52xX4xX1xXdxX52xX6bxX35xX10cxX4xX52xX31xX6xX35xX52xX23xX6xX10cxX52xX31xX6xX15xX52xX4xX1xX6xXbxX52xX1xX6xX15xX1xX52xX6bxX6xX15xX2fxX52xX31xX10cxX52xX1xX35xX21xX10xX15xX52xX1xX35xX10cxX15xX2fxX52xX4axX1xX10xX52xX15xX1xXdxX10xX48xX52xX4axX21xX52xX4dxX4exX4dxX4exX52xX4dxX4exX4dxX57xX59xX2xX1f2xXe5xXe5xX4dxX1dxX13exX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX2fxX3xX7xX14dxX4xX9xXaxX59xX48xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX4dxX4exX59xX15xX10xX1a0xX7xX59xX4dxX4exX1dxX2xX59xX2xX4dxX1exX6bxX1e8xX2xX4dxX1e8xX57xX1dxX1dxXexX1f2xX1dxX1e6xXe5xX57xX5xX4exX13exX207xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX23xX12xX0xX7xXexX14dxX10cxX15xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1dxX1exX3xXeexX102xX15xX2fxX3xX4xX1xX7axX3xXeexX3bxX8c2xX4xX3xX31xXb7xX35xX3xX23xXaexX10cxX3xX28xX6xX15xX3xX29xX1xX114xXbxX3xX1xXaexX15xX1xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57xXaxX3xX1xX14dxX10xX627xX9xXaxX59xX1abxX6xX21xX52xX6bxX35xX15xX2fxX52xX6bxX6xX15xX2fxX59xX1dxX1exX52xX6bxX10cxX15xX2fxX52xX4xX1xXdxX52xX6bxX35xX10cxX4xX52xX31xX6xX35xX52xX23xX6xX10cxX52xX31xX6xX15xX52xX4xX1xX6xXbxX52xX1xX6xX15xX1xX52xX6bxX6xX15xX2fxX52xX31xX10cxX52xX1xX35xX21xX10xX15xX52xX1xX35xX10cxX15xX2fxX52xX4axX1xX10xX52xX15xX1xXdxX10xX48xX52xX4axX21xX52xX4dxX4exX4dxX4exX52xX4dxX4exX4dxX57xX59xX2xX1f2xXe5xXe5xX4dxX1dxX13exX1xXexX48xXaxX12xX1dxX1exX3xXeexX102xX15xX2fxX3xX4xX1xX7axX3xXeexX3bxX8c2xX4xX3xX31xXb7xX35xX3xX23xXaexX10cxX3xX28xX6xX15xX3xX29xX1xX114xXbxX3xX1xXaexX15xX1xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX14dxX10cxX15xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX2cxX6fxXdxX3xX1xX32xXdxX3xX2cxX6fxXdxX3xX31xXdxX91xX35xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3xXacxX2axXaexX3xXcxXb1xX15xX1xXb4xX3xX5xXb7xX15xX3xXexX1xX80xX3xXbexXbexXbexXe8xX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57xX3xXeexXf8xX3xX4xX1xX7axX15xX1xX3xXexX1xX80xX4xX3xX6bxXdxe292xX15xX3xX14dxX6xX3xX23xX159xXdxX3xX7xX868xX3xXexX1xX6xX48xX3xX6bxX868xX3xX4xX616xX6xX3xX4dxX4dxX4dxX3xXeexX6fxXdxX3xX31xXdxX91xX35xX3xXeexX6fxXdxX3xX6bxXdxX37xX15xX3xX4xX1xX10cxX3xXe5xX13exX1f2xX57xXe5xX3xXeexX2dxX15xX2fxX3xX23xXdxX25xX15xX3xXexX1xX35xX32xX4xX3xX1e8xX4exX3xXexebdaxX3xX4xX1xX80xX4xX3xX4xX3cxX3xX7xX5f6xX3xXeexX2dxX15xX2fxX3xXexX14dxX868xX4xX3xXexX1xX35xX32xX4xX13exX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX23xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX3bxX5f6xXdxX3xX854xX1x17f8dxX4xX3xXcxX14dxX6fxX4xX1xX3xXeexX3bxX8c2xX4xX3x1776dxXdxX25xX15xX3xX48xXdxX15xX1xX3xX29xX1xX14exX35xX3x15c28xX35xX3xX31xX2dxX10cxX3xX1xX32xX3xX4xX1xX86cxX3xX6bx12549xX15xX3xXeexX5f0xX6xX3xX5xf124xXaxX3xX1xX14dxX10xX627xX9xXaxX59xX4axX1xX10cxX6xX52xX1xX10cxX4xX59xX31xX35xX10cxXdxX52xXbxX1xX35xX4xX52xXexX14dxX6xX4xX1xX52xX6bxX35xX10cxX4xX52xX5xXdxX10xX15xX52xX48xXdxX15xX1xX52xX4xX1xX6xX35xX52xX6xX35xX52xX31xX6xX10cxX52xX1xX10cxX52xX4xX1xXdxX52xX6bxX6xX15xX52xX6bxXdxX6xX52xX5xX21xX59xX2xX1f2xXe5xXe5xX2xX4dxX13exX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX2fxX3xX7xX14dxX4xX9xXaxX59xX48xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX4dxX4exX59xX15xX10xX1a0xX7xX59xX4dxX4exX1dxX2xX59xX2xX4dxX4dxX6bxX1dxX4dxX4exX4dxXe5xX4dxX1e8xXexX1dxX4dxX4exX57xX1e8xX5xX4exX13exX207xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX37xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX52xX3xX4dxX4exX4dxX57xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX23xX12xX0xX7xXexX14dxX10cxX15xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX3bxX5f6xXdxX3xX854xX1xXccaxX4xX3xXcxX14dxX6fxX4xX1xX3xXeexX3bxX8c2xX4xX3xXcd8xXdxX25xX15xX3xX48xXdxX15xX1xX3xX29xX1xX14exX35xX3xXce7xX35xX3xX31xX2dxX10cxX3xX1xX32xX3xX4xX1xX86cxX3xX6bxXcf6xX15xX3xXeexX5f0xX6xX3xX5xXcfexXaxX3xX1xX14dxX10xX627xX9xXaxX59xX4axX1xX10cxX6xX52xX1xX10cxX4xX59xX31xX35xX10cxXdxX52xXbxX1xX35xX4xX52xXexX14dxX6xX4xX1xX52xX6bxX35xX10cxX4xX52xX5xXdxX10xX15xX52xX48xXdxX15xX1xX52xX4xX1xX6xX35xX52xX6xX35xX52xX31xX6xX10cxX52xX1xX10cxX52xX4xX1xXdxX52xX6bxX6xX15xX52xX6bxXdxX6xX52xX5xX21xX59xX2xX1f2xXe5xXe5xX2xX4dxX13exX1xXexX48xXaxX12xX28xX3bxX5f6xXdxX3xX854xX1xXccaxX4xX3xXcxX14dxX6fxX4xX1xX3xXeexX3bxX8c2xX4xX3xXcd8xXdxX25xX15xX3xX48xXdxX15xX1xX3xX29xX1xX14exX35xX3xXce7xX35xX3xX31xX2dxX10cxX3xX1xX32xX3xX4xX1xX86cxX3xX6bxXcf6xX15xX3xXeexX5f0xX6xX3xX5xXcfexX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX14dxX10cxX15xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xXcxX1xX3bxX3cxX15xX2fxX3xX1xXdxX37xX35xX3x15c32xX28xX3bxX5f6xXdxX3xX854xX1xXccaxX4xX3xXcxX14dxX6fxX4xX1x16ba6xX3xXacxX2axX3bxX3cxX15xX2fxX3xX40xX1xX25xXe8xX3xX2axXaexX3xXcxXb1xX15xX1xXb4xX3xXeexX3bxX8c2xX4xX3xe7f3xdf50xX3xX31xX2dxX10cxX3xX1xX32xX3xX7x13867xX3xX2fxXdxXccaxXbxX3xX15xX2fxX8bcxX15xX3xX4xX1x16a7exX15xX3xX4xX19xX4xX3xX1xXaexX15xX1xX3xX23xXdxX3xX7x138a7xX3xX6bx16056xX15xX2fxX3xX4axX1xe5d8xX15xX2fxX3xXexX14dxX35xX15xX2fxX3xXexX1xX868xX4xX3xXeexX8afxXdxX3xX23xX159xXdxX3xXexX1xX3bxX3cxX15xX2fxX3xX1xXdxX37xX35xX3xX15xXaexX21xX13exX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX23xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX35xX5xX12xX0xX6bxXdxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14dxXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX23xX12xX0xX59xX6bxXdxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16b65xX35xXexX1xX10cxX14dxXaxX12xX854xX13ex175ccxX0xX59xXbxX12
P.V