Quốc hội Myanmar bầu tổng thống mới trong hôm nay
Quốc hội Myanmar ngày 15-3 tuyên bố sẽ tiến hành bầu cử tổng thống mới ngay trong ngày sau khi ủy ban xét duyệt tư cách của ba ứng cử viên đã hoàn thành công việc vào ngày hôm qua.
ee99x1ad67x11511x10227x1427ax1524ax144f6x17b36x10284xX7x1853bx12f46x1b30ax183aex13cc1x1820cxX5x14990xXax16d60x1504bx1b43cx16456xX4xX3xX1x18dd0xXdxX3x16cbex164daxX6x1c383x1b3e3xX6x10989xX3x12602x11eefxX14xX3xXex1800exX1fx16ef2xX3xXexX1xX15xX1fxX2bxX3xX20x19ed8xXdxX3xXexX22x100f7xX1fxX2bxX3xX1x19099xX20xX3xX1fxX6xX1dxX0x1a201xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx131bdxX10xX6x10084xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10x1a8bdxXex1548bxX6xX5xXdxX2bxX1fx11548xX3x136fdxX14xX7xXexXdx1642dxX1dx18881xXaxX12xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX20xX6xX22xX3xX1fxX2bxf61cxX1dxX3xX2x1aa86xX65x10c53xX3xXexX14xX1dx18864xX1fxX3xX24xX15xX3xX7x16994xX3xXexXdx1a285xX1fxX3xX1xX8axX1fxX1xX3xX24xX25xX14xX3xX4x1ab85xX3xXexX29xX1fxX2bxX3xXexX1xX15xX1fxX2bxX3xX20xX34xXdxX3xX1fxX2bxX6xX1dxX3xXexX22xX39xX1fxX2bxX3xX1fxX2bxX8axX1dxX3xX7xX6xX14xX3x15d82xX1xXdxX3x15ad5xX1dxX3xX24xX6xX1fxX3xX63x19a86xXexX3xX57xX14xX1dx13b94xXexX3xXex19558xX3xX4x1909cxX4xX1xX3xX4xXd6xX6xX3xX24xX6xX3xf0bbxX1fxX2bxX3xX4xXadxX3x13fbdxXdxX95xX1fxX3x1c72bx1283cxX3xX1xX39xX8axX1fxX3xXexX1xX8axX1fxX1xX3xX4xX3exX1fxX2bxX3xXfdxXdxXe4xX4xX3xXfdxX8axX39xX3xX1fxX2bxX8axX1dxX3xX1xX3exX20xX3x1833bxX14xX6x19e61xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xff18xXdxX57xXexX1xX9xXax18b60xf7dcxX13exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1fxX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX24xX39xX22xX57xX10xX22xX9xXaxX13exXaxX3xX6xX5xXdxX2bxX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX22xXaxX12xX0xXexX24xX39xX57xX1dxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX20xX2bxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX12axX24xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX12axXfdxX1fxX45xX1fxX10xX136xX7xX45xX2x14f56xX2xX2xX45xX2xX13exX1acxX57xX13dxX13ex1c9d0xX13dxX1b6xX13exX13exXexX2xX13ex1cc3exX1acxX1acxX1acxX5xX13exX12axX6dxXbxX2bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39x10115xX20xX6xX2bxX10xXaxX3xX136xXdxX57xXexX1xX9xXaxX8exX1acxX8exXbxX63xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13c58xX6xXbxXexXdxX39xX1fxXaxX12x1095dxX8axX3xf1ccxX14xX14xX3xf39bxX1dxXdxX3xXfdxX8axX3xX3exX1fxX2bxX3xX54xXexXdxX1fxX3xX216xX1dxX6xX136xX3xXex15dfcxXdxX3xX54xX22cxX3xXfdxXdxXe4xX1fxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX20xX6xX22xX3x12c02xX1fxX1xX6bxX3x1b9fcx13bfdx1a4f5xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX22xX12xX0xX45xXexX24xX39xX57xX1dxX12xX0xX45xXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xX57xXdxXfdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20fxX39xX57xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX2bxX1fxX6bxX3xX6dxX14xX7xXexXdxX72xX1dxX74xXaxX12xX244xX245xX246xX3xX102xXe8xX6xX3xXexXdxX1fxX3x15f2fx10b54xX1fxX2bxX3x15a2axXdxX95xX1fxX3xX102xX39xX8axX1fxX3xX13xX14xX15xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xXfdx14339xX3x1075dx17d5bxX1fxX3xX4xX1xXd6xX3x1be7dx16463xX2a9xX2bfx1b39axX3xX4xX25xX20xX3xX127xX14xX1dx13077xX1fxX3xX4x125b4xX3xX1xX6xXdxX3xXf6xX1fxX2bxX3xX4xXadxX3xXfdxXdxX95xX1fxX3xX5xX8axX3xX3exX1fxX2bxX3xX54xXexXdxX1fxX3xX216xX1dxX6xX136xX3xXex154fcxX3xX54xX22cxX3xXfdxXdxXe4xX1fxX3xXfdxX8axX3xX3exX1fxX2bxX3xX54xX10xX1fxX22xX1dxX3x1afccxX6xX1fxX3xXcxX1xXdxX39xX3xXexX2fcxX3xXcxX1xXe8x12191xX1fxX2bxX3xXfdxXdxXe4xX1fxX12axX3x125a7xX1fxX2bxX3xX4xXadxX3xXfdxXdxX95xX1fxX3xX57xX39xX3xX127xX14xX2c0xX1fxX3xX102xX19xXdxX3xX102xX2d4xX3xX4xXadxX3xX5xX8axX3xXexX1xXd6xX3xX1xXdxXa0xX1fxX3xXd2xX1xX14xX3xXfdx1180axX4xX3xef00xX6xX1fxX2bxX39xX1fxX3xX1cxX1dxXdxX1fxXexX3xX212xX136xX10xX3xX65xX3xX20xX19xXexX3xXfdx10221xX3xXexXe8xX34xX1fxX2bxX3xXfdxX2d4xX3xX1xXe8xX14xX3xX4x11f3axX1fxX3xX1fx1ab8bxX20xX3xXexX22xX39xX1fxX2bxX3xX57xX6xX1fxX1xX3xX7xXebxX4xX1xX3xX102xX10xX1fxX3xX4xXd6xX6xX3xX1cx1082fxX12axX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20fxX39xX57xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX2bxX1fxX6bxX3xX6dxX14xX7xXexXdxX72xX1dxX74xXaxX12xXcxX22xX39xX1fxX2bxX3xX7xX15xX3xX4xXebxX4xX3xXf6xX1fxX2bxX3xX4xXadxX3xXfdxXdxX95xX1fxX3xX3exX1fxX2bxX3xX54xXexXdxX1fxX3xX216xX1dxX6xX136xX3xX102xXe8xX322xX4xX3xX63xX10xX20xX3xX5xX8axX3xXf6xX1fxX2bxX3xX4xXadxX3xXfdxXdxX95xX1fxX3xX1fx1a965xX1fxX2bxX3xXd2x1940dxX3xX1fxX1x120f5xXexX3xX4xX1xX39xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xXexX29xX1fxX2bxX3xXexX1xX15xX1fxX2bxX12axX3x1a484xX1fxX2bxX3xX216xX1dxX6xX136xX3xX4x122b7xX1fxX2bxX3xX5xX8axX3xX20xX19xXexX3xX1fxX2bxXe8x1c722xXdxX3xXexX1xX2c0xX1fxX3xX4x1a66axX1fxX3xX4xXd6xX6xX3xX5xX103xX1fxX1xX3xX102xX22cxX39xX3xX2c8xX2a9xX2bfxX3xX244xX14xX1fxX2bxX3xX212xX6xX1fxX3xX212xX14xX14xX3xX216xX1dxXdxX12axX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20fxX39xX57xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX2bxX1fxX6bxX3xX6dxX14xX7xXexXdxX72xX1dxX74xXaxX12xXcxX22xX39xX1fxX2bxX3xXd2xX1xXdxX3xX102xX2d8xX3xX3exX1fxX2bxX3xX54xX10xX1fxX22xX1dxX3xX313xX6xX1fxX3xXcxX1xXdxX39x187d3xX3xX4xX445xX1fxX2bxX3xX5xX8axX3xX20xX19xXexX3xX102x1c18dxX1fxX2bxX3xX20xXdxX1fxX1xX3xX4xXd6xX6xX3xX24xX8axX3xX212xX14xX14xX3xX216xX1dxXdxX4d2xX3xX5xX8axX3xX1fxX2bxXe8xX453xXdxX3xX102xX22cxXdxX3xX57xXdxXe4xX1fxX3xX4xX1xX39xX3xX57xX2c0xX1fxX3xXexX19xX4xX3xX206xX1xXdxX1fxX3xXfdxX8axX3xXexX22xX322xX3xXexXebxX3xXexX1xX2c0xX1fxX3xXex11970xX1fxX3xX4xXd6xX6xX3xXcxX1xX15xX1fxX2bxX3xXexXe8xX34xX1fxX2bxX3xXcxX1xX6xX1fxX3xX212xX1xX10xX136xX3xX5xX8axX3xX3exX1fxX2bxX3xX1cxX1dxXdxX1fxXexX3xX212xX136xX10xX3xX1fxX1xXdxX2d4xX14xX3xXd2xX1xX2a5xX3xX1fx19cecxX1fxX2bxX3xX7xX9cxX3xX5xX8axX3xXbxX1xX2d8xX3xXexX29xX1fxX2bxX3xXexX1xX15xX1fxX2bxX12axX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20fxX39xX57xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX2bxX1fxX6bxX3xX6dxX14xX7xXexXdxX72xX1dxX74xXaxX12xX20fxX8axX3xX212xX14xX14xX3xX216xX1dxXdxX3xX24xX376xX3xX4xX423xX20xX3xXexX22xX6xX1fxX1xX3xX4xXadxX3xXexX29xX1fxX2bxX3xXexX1xX15xX1fxX2bxX3xX24x112f7xXdxX3xXfdxX2bdxX3xX24xX8axX3xX102xX103xX3xXd2xXa0xXexX3xX1xX3exX1fxX3xXfdxX8axX3xX4xX2d8xX3xX4xX39xX1fxX3xXfdxX34xXdxX3xX20xX19xXexX3xX1fxX2bxXe8xX453xXdxX3xX1fxXe8xX34xX4xX3xX1fxX2bxX39xX8axXdxX12axX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20fxX39xX57xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX2bxX1fxX6bxX3xX6dxX14xX7xXexXdxX72xX1dxX74xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX5xX14xX45cxXexX3xX24xX25xX14xX3xX4xXadxX3xXbxX1xXf6xX4xX3xXexX22cxXbxX3xX4xXd6xX6xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX20xX6xX22xX4d2xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX2bxX4e1xX20xX3xX90xX3xX1fxX1xX2d8xX20xX3xX102xX22cxXdxX3xX57xXdxXe4xX1fxX3xX4xX1xX39xX3xX54xX22cxX3xXfdxXdxXe4xX1fxX4d2xX3xXcxX1xXe8xX322xX1fxX2bxX3xXfdxXdxXe4xX1fxX3xXfdxX8axX3xX127xX14xX2c0xX1fxX3xX102xX19xXdxX3xX7xX9cxX3xX4xX1x1a437xX1fxX3xX22xX6xX3xX4xXebxX4xX3xXf6xX1fxX2bxX3xX4xXadxX3xXfdxXdxX95xX1fxX3xX4xXd6xX6xX3xX20xX2bdxX1fxX1xX3xX102x11807xX3xXexX22xX6xX1fxX1xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xXcxX29xX1fxX2bxX3xXexX1xX15xX1fxX2bxX3xXexX1xX3exX1fxX2bxX3xX127xX14xX6xX3xX24x1a3d2xX3xXbxX1xXdxXa0xX14xX12axX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20fxX39xX57xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX2bxX1fxX6bxX3xX6dxX14xX7xXexXdxX72xX1dxX74xXaxX12xX32cxX1fxX2bxX3xX4xXadxX3xXfdxXdxX95xX1fxX3xX1fxX8axX39xX3xX2bxXdxX8axX1fxX1xX3xX102xXe8xX322xX4xX3xX1fxX1xXdxX2d4xX14xX3xXbxX1xXdxXa0xX14xX3xX1fxX1xX423xXexX3xX7xX9cxX3xXexX22xX5d8xX3xXexX1xX8axX1fxX1xX3xXexX29xX1fxX2bxX3xXexX1xX15xX1fxX2bxX12axX3xXcxX22xX39xX1fxX2bxX3xXd2xX1xXdxX3xX102xX2d8xX3xX13dxX3xXf6xX1fxX2bxX3xX4xXadxX3xXfdxXdxX95xX1fxX3xX4xX386xX1fxX3xX5xX22cxXdxX3xX7xX9cxX3xX2bxXdx10a73xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX246xX1xX2d8xX3xXcxX29xX1fxX2bxX3xXexX1xX15xX1fxX2bxX12axX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20fxX39xX57xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX2bxX1fxX6bxX3xX6dxX14xX7xXexXdxX72xX1dxX74xXaxX12xX212xX6xX14xX3xXd2xX1xXdxX3xX1xX39xX8axX1fxX3xXexX423xXexX3xX127xX14xXebxX3xXexX22xX2bdxX1fxX1xX3xX24xX25xX14xX3xX4xXadxX4d2xX3xXexX2c0xX1fxX3xXexX29xX1fxX2bxX3xXexX1xX15xX1fxX2bxX3xX20xX34xXdxX3xX4xXd6xX6xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX20xX6xX22xX3xX7xX9cxX3xX1fxX1xX45cxX20xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xXfdxX8axX39xX3xX1fxX2bxX8axX1dxX3xX2xX65xX1bexX12axX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxXfdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX39xX14xX22xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX244xX2c8xX54xX3xXcxX54x1abf3xX45xXexX14xX39xXdxXexX22xX10xX12axXfdxX1fxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxXfdxX12xX0xX45xX57xXdxXfdxX12
sydong