Bắc Bộ: Đêm và sáng nhiệt độ giảm thấp trong những ngày nghỉ
Những ngày nghỉ, khu vực trung du và đồng bằng là 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 – 9 độ, ngày trời nắng với nhiệt độ dao động từ 21 đến 24 độ.
e7fbx11111x14fd2x116f5x11952x12ee4x1441bx1031cx11c46x14705x141b2x125c7xX5xX8xf3f5xX5xf734x14f8dxX7x15327x1685ex167f9x13511xX3x137ecxeb53xX4xX5xX12x117eexX6xXaxX3x115d1xX7xX10xX4xX4xX9xXaxf90ax11721xX12xX5xX7xX8xXax11ecaxe987xeb5fxX20xX3xX2fx105e1xX15xX3x10031x166ddx1000cxX3x12041xf0dbxX3xX4x14c93xX14xX13xX3xX14xX1xX12x10b5cxX5xX3xe889xX34xX3xX13xX12x133b7xX39xX3xX5xX1x119daxX27xX3xX5x10271x128c9xX14xX13xX3xX14xX1x15895xX14xX13xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX14xX13xX1x158f3xX0x14d41xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x12fdcxX8xX10xfc22xXaxX2exX0xX5xX12xX39xX8xX2exX0xX6cxX5xX12xX39xX8xX2ex13106xX1xX5exX14xX13xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX14xX13xX1xX6ax10323xX3x1362dxX1xX18xX3xX3bx150e5xX20xX3xX5xX57xX18xX14xX13xX3xX9axX18xX3xX3bxX3cxX3xX49x122f9xX14xX13xX3x11e8ax10cb8xX14xX13xX3xX7xX3cxX3xX2x112d2xX3xX49x13adcxX14xX3xX2xf6f0xX3xX49xX34xXb9xX3xX3bx11d31xX14xX13xX3xX14x1172cxX12xX3xX5x14563xX3x11ddcxX3x15bdaxX3x12e0bxX3xX49xX34xXb9xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX5xX57x110bfxX12xX3xX14xX30xX14xX13xX3xX3bx137d4xX12xX3xX14xX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX9axX10xX58xX3xX49xX34xX14xX13xX3xX5xXf4xX3x100e9xX2xX3xX49xXe0xX14xX3xX128x13599xX3xX49xX34xed74xX0xX6cxX27xX2exX0xX5xX10xXd4xX7xX8xX3x110c3xX12xX9axX5xX1xX9xXaxX128xXddxXddxXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX9axX9axX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xXd4xX58xX57xX9axX8xX57xX9xXaxXddxXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX57xXaxX2exX0xX5xXd4xX58xX9axX6xX2exX0xX5xX57xX2exX0xX5xX9axX2exX0xX10xX3xX1xX57xX8xX1cxX9xXaxXaxX2exX0xX12xX39xX13xX3xX4xX57xX20xX9xXaxX6cxX6cxX12xX134xXd4xX10xX58xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX134xX3bxX14xX6cxX14xX8xX140xX4xX6cxX2x1332exXddxXddxX6cxX2xXddx125ebxX9axX1c1xXddx12b98xX130xXf6xXddxXddxX5xX1c7xX1cbxX128xX128xX1cbxX7xXddxX134xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX58x15f0axX39xX10xX13xX8xXaxX3xX6cxX2exX0xX6cxX10xX2exX0xX6cxX5xX9axX2exX0xX6cxX5xX57xX2exX0xX5xX57xX2exX0xX5xX9axX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x12139xX10xX27xX5xX12xX58xX14xXaxX2ex13ce9xX14xX1xX3xX39xX12xX14xX1xX3xX1x11ff3xX10xX3xX5xXf4xX3xX12xX14xX5xX8xX57xX14xX8xX5xX0xX6cxX27xX2exX0xX6cxX5xX9axX2exX0xX6cxX5xX57xX2exX0xX6cxX5xXd4xX58xX9axX6xX2exX0xX6cxX5xX10xXd4xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX58xX9axX6xXaxX2exX28xX57xX18xX14xX13xX3xX5x15b0dxX39xX3x11cf8xXc0xX3xXd4xX3fxX58xX3xXbbxX1xfddexX3xX5xf7f5xfcd7xX14xX13xX3xX5xX1x15386xX6xX3xX3bx11049xX14xX3xX28xX57xX18xX14xX13xX3xX292x167bcxX14xX13xX3xX20xX1xX58xX3xXd4xX12xXe0xX5xXb9xX3xX1x13fddxX39xX3xX14xX10xX6xX3x108dfxX128xX6cxX2xfd25xX3xX3bxX3cxX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX39xX10xX12xXb9xX3xXbbxX1xX18xX3xX3bxXc0xX20xX3xX2fxX30xX20xX3xX2fxX34xX3xX28xX57xX107xX12xX3xXbbxX1xX2b6xX3xX1xX10xX14xX1xXb9xX3xX49xX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX14xX13xX3xX14xX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX13xX12xX4exX39xX3xX5xX1xX53xX27xXb9xX3xXbbxX1xX18xX3xX3bxXc0xX20xX3xX5xX57xX18xX14xX13xX3xX9axX18xX3xX3bxX3cxX3xX49xXd0xX14xX13xX3xXd4xXd5xX14xX13xX3xX7xX3cxX3xX2xXddxX3xX49xXe0xX14xX3xX2xXe4xX3xX49xX34xXb9xX3xX3bxXebxX14xX13xX3xX14xXf0xX12xX3xX5xXf4xX3xXf6xX3xXf8xX3xXfaxX3xX49xX34xXb9xX3xX4xX3fxX14xX13xX3xX4xX110xX39xX3xX20x15371xX3xX4xX292xX2a7xX14xX13xX3xX39xXebxX3xX3bxX3cxX3xX4xX292xX2a7xX14xX13xX3xX39xXebxX3xX14xX1x13b6axXb9xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX5xX57xX107xX12xX3xX14xX30xX14xX13xX3xX3bxX110xX12xX3xX14xX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX9axX10xX58xX3xX49xX34xX14xX13xX3xX5xXf4xX3xX128xX2xX3xX49xXe0xX14xX3xX128xX130xX3xX49xX34xX134xX0xX6cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX58xX9axX6xXaxX2exXaaxX13xX3cxX6xX3xX130xXb9xX3xX49xX38xX39xX3xX14xX1xX12x1372exX18xX3xX39xX283xX6xXb9xX3xX14xX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX2xXe4xX3xXf8xX3xX2xX1c7xX3xX49xX34xX3x16890xX3xX3bxXebxX14xX13xX3xX49xXd0xX14xX13xX3xXd4xXd5xX14xX13xX3xX2xX2xX3xXf8xX3xX2xXe4xX3xX49xX34xX3xX40axX3xX20xX3fxX20xX3xX5xX6axX14xX1xX3xX3bxXebxX14xX13xX3xX14xXf0xX12xXb9xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX13xX12xX4exX39xX3xX39xX283xX6xX3xX5xX57xX107xX12xX3xX14xX30xX14xX13xX3xX3bxX110xX12xX3xX14xX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX5xXf4xX3xX128xX2xX3xXf8xX3xX128xX130xX3xX49xX34xXb9xX3xX5x129f0xX14xX1xX3xX5xX57x1408bxX14xX13xX3xXbbxX1xX2b6xX3xX1xX10xX14xX1xX3xX13xX12xX4exX39xX3xX9ax12ba1xX14xX134xX0xX6cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX58xX9axX6xXaxX2ex16735xX1xX18xX3xX3bxXc0xX20xX3xX28xX57xX18xX14xX13xX3xX2fxX34xX15xX3xX28xXf4xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX128xX3xXf8xX3xX130xX6cxX2xX15xX3xX210xX3fxX20xX3xX5xX6axX14xX1xX3xX5xXf4xX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xX97xX35dxX10xX3xX49xXe0xX14xX3xX28xX1xXf4xX10xX3xX28xX1xX12xX38xX14xX3xXfxX3xX97xX18xXe0xX3xX5xX57xX107xX12xX3xX28fxX5xX3xX39xX292xX10xXb9xX3xX14xX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX20xX35dxX3xXdxX18xX3xX1xX292xX110xX14xX13xX3xX5xX29dxX14xX13xX3xX9axX489xX14xX3xX5xX57xX58xX14xX13xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xXe4xXb9xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX130xX134xX3x10069xX12xX38xX14xX13xX3xXbbxX1xX18xX3xX3bxXc0xX20xX3xX5xXf4xX3xX37xX3cxX3xXaax1254dxX14xX13xX3xX49xXe0xX14xX3xX2fxX470xX14xX1xX3xX28xX1xX18x110cexX14xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xXe4xX3xX3bxX3cxX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX130xX3xX20xX35dxX3xX39xX292xX10xX3xX57xX3cxX58xX3xX57xX4exX12xX3xX57xX3fxX20xX3xX3bxX3cxX3xX20xX35dxX3xX14xX2a7xX12xX3xX20xX35dxX3xX9axX2b6xX14xX13xX134xX0xX6cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX58xX9axX6xXaxX2exX4bdxX1xX18xX3xX3bxXc0xX20xX3xX28xX283xX6xX3xXaaxX13xX18xX6xX38xX14xX3xX3bxX3cxX3xXaaxX10xX39xX3xX2fxX34xX15xX3x10e23xX1xf5c1xX3xXd4xX12xXe0xX14xX3xX28fxX5xX3xX39xX292xX10xXb9xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX14xX30xX14xX13xXb9xX3xX14xX3eexX14xX3xX14xX1xX12xX46xX5xX3xX49xX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX14xX13xX3xX40axX3xX28xX283xX6xX3xXaaxX13xX18xX6xX38xX14xX3xX27xX1xX5fbxX3xXd4xX12xXe0xX14xX3xX5xXf4xX3xX2xX130xX3xXf8xX3xX2xXf6xX3xX49xX34xXb9xX3xX5xX57xX107xX12xX3xX57x149d5xX5x1509fxX3xXaaxX13xX3cxX6xX3xX5xX57xX107xX12xX3xX14xX30xX14xX13xXb9xX3xX14xX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX5xXf4xX3xX128xX1c1xX3xXf8xX3xX128xX1cbxX3xX49xX34xX658xX3x14534xX3xXbbxX1xX18xX3xX3bxXc0xX20xX3xXaaxX10xX39xX3xXd4xX34xX3xX14xX3eexX14xX3xX14xX1xX12xX46xX5xX3xX5xX1xX53xX27xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX3bxX3eexX3xX49xX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX14xX13xX3xX4xX110xX39xX3xX5xXf4xX3xX128xXddxX3xXf8xX3xX128xXe4xX3xX49xX34xXb9xX3xX14xX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX20xX10xX58xX3xX14xX1xX3fxX5xX3xX5xX57xX58xX14xX13xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX5xXf4xX3xX128xXfaxX3xXf8xX3xXe4xX128xX3xX49xX34xX134xX0xX6cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX58xX9axX6xXaxX2exX0xX8xX39xX2exX286xXc0xX3xXd4xX3fxX58xX3xX5xX1xX107xX12xX3xX5xX12xXe0xX5xX3xX20xX3fxX20xX3xXbbxX1xX18xX3xX3bxXc0xX20xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX3bxX3cxX3xX49xX38xX39xX3xX128xX6cxX2xX15xX0xX6cxX8xX39xX2exX0xX6cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX58xX9axX6xXaxX2exX0xX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exX5f9xX1xX28fxX10xX3xX28xX283xX6xX3xX2fxX30xX20xX3xX2fxX34xX15xX3xX0xX6cxX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exf788xX5xX3xX39xX283xX6xXb9xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX14xX30xX14xX13xXb9xX3xX49xX38xX39xX3xXbbxX1xX2b6xX14xX13xX3xX39xX292xX10xXb9xX3xX4xX3fxX14xX13xX3xX4xX110xX39xX3xX20xX35dxX3xX4xX292xX2a7xX14xX13xX3xX39xXebxX3xX3bxX3cxX3xX4xX292xX2a7xX14xX13xX3xX39xXebxX3xX14xX1xX376xX3xX57xX4exX12xX3xX57xX3fxX20xX134xX3xe8b0xX12xX35dxX3xX14xX1xX376xX134xX3xX28xX57xX107xX12xX3xX57xX656xX5xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX5xX1xX53xX27xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX2xXddxX3xXf8xX3xX2xXe4xX3xX49xX34xXb9xX3xX20xX35dxX3xX14xX2a7xX12xX3xX9axX292xX110xX12xX3xXfaxX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX20xX10xX58xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX128xX2xX3xXf8xX3xX128xX130xX3xX49xX34xXb9xX3xX57xX12xX38xX14xX13xX3xXbbxX1xX18xX3xX5xX283xX6xX3xXd4xX30xX20xX3xX20xX35dxX3xX14xX2a7xX12xX3xX128xX1c1xX3xXf8xX3xX128xXf6xX3xX49xX34xX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX0xX6cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX58xX9axX6xXaxX2exX0xX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exX5f9xX1xX28fxX10xX3xX37xX2b6xX14xX13xX3xX2fxX30xX20xX3xX2fxX34xX15xX3xX0xX6cxX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exX7aexX5xX3xX39xX283xX6xXb9xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX14xX30xX14xX13xXb9xX3xX49xX38xX39xX3xXbbxX1xX2b6xX14xX13xX3xX39xX292xX10xXb9xX3xX4xX3fxX14xX13xX3xX4xX110xX39xX3xX20xX35dxX3xX4xX292xX2a7xX14xX13xX3xX39xXebxX3xX3bxX3cxX3xX4xX292xX2a7xX14xX13xX3xX39xXebxX3xX14xX1xX376xX3xX57xX4exX12xX3xX57xX3fxX20xX134xX3xX7fexX12xX35dxX3xX49xX2b6xX14xX13xX3xXd4xX30xX20xX3xX20xX53xX27xX3xX128xX3xXfxX3xXe4xX134xX3xX28xX57xX107xX12xX3xX57xX656xX5xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX5xX1xX53xX27xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX2xXddxX3xXf8xX3xX2xXe4xX3xX49xX34xXb9xX3xX3bxXebxX14xX13xX3xX14xXf0xX12xX3xX20xX35dxX3xX14xX2a7xX12xX3xX9axX292xX110xX12xX3xX1cbxX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX20xX10xX58xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX128xX2xX3xXf8xX3xX128xX130xX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX0xX6cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX58xX9axX6xXaxX2exX0xX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exX28xX1xX10xX14xX1xX3xX97xX35dxX10xX3xXfxX3xX28xX1xXf4xX10xX3xX28xX1xX12xX38xX14xX3xX97xX18xXe0xX15xX3xX0xX6cxX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exX5f9xX1xX28fxX10xX3xX2fxX30xX20xX3xX39xX283xX6xX3xX5xX1xX10xX6xX3xX49xX5fbxX12xXb9xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX14xX30xX14xX13xXb9xX3xX49xX38xX39xX3xXbbxX1xX2b6xX14xX13xX3xX39xX292xX10xXb9xX3xX4xX3fxX14xX13xX3xX4xX110xX39xX3xX20xX35dxX3xX14xX2a7xX12xX3xX20xX35dxX3xX4xX292xX2a7xX14xX13xX3xX39xXebxX658xX3xX27xX1xX28fxX10xX3xXaaxX10xX39xX3xX14xX1xX12xX3eexX18xX3xX39xX283xX6xXb9xX3xX20xX35dxX3xX39xX292xX10xX3xX3bxX3cxX12xX3xX14xX2a7xX12xX134xX3xX7fexX12xX35dxX3xXd4xX30xX20xX3xX49xXe0xX14xX3xX5xX283xX6xX3xXd4xX30xX20xX3xX20xX53xX27xX3xX128xX3xXf8xX3xXe4xX134xX3xf617xX3fxX14xX13xX3xX3bxX3cxX3xX49xX38xX39xX3xX5xX57xX107xX12xX3xX57xX656xX5xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX5xX1xX53xX27xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX2xX128xX3xXf8xX3xX2xX1c1xX3xX49xX34xXb9xX3xX20xX35dxX3xX14xX2a7xX12xX3xX2xX1c7xX3xXf8xX3xX2xX1cbxX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX20xX10xX58xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX128xX128xX3xXf8xX3xX128xX1c1xX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX0xX6cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX58xX9axX6xXaxX2exX0xX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exX37xX3cxX3xXaaxX561xX14xX13xX3xX49xXe0xX14xX3xX2fxX470xX14xX1xX3xX28xX1xX18xX571xX14xX15xX3xX0xX6cxX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exXaaxX1xX12xX3eexX18xX3xX39xX283xX6xXb9xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX20xX35dxX3xX39xX292xX10xX3xX57xX3cxX58xX3xX3bxX3cxX12xX3xX14xX2a7xX12xX658xX3xX49xX38xX39xX3xX20xX35dxX3xX39xX292xX10xXb9xX3xX39xX292xX10xX3xX57xX3cxX58xX3xX57xX4exX12xX3xX57xX3fxX20xX134xX3xX7fexX12xX35dxX3xX49xX2b6xX14xX13xX3xXd4xX30xX20xX3xX20xX53xX27xX3xXe4xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX5xX1xX53xX27xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX128xXddxX3xXf8xX3xX128xXe4xX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX20xX10xX58xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX128xX130xX3xXf8xX3xX128xXf6xX3xX49xX34xXb9xX3xX27xX1xX28fxX10xX3xX14xX10xX39xX3xX128xXf6xX3xXf8xX3xXe4xXddxX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX0xX6cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX58xX9axX6xXaxX2exX0xX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exX28xX283xX6xX3xXaaxX13xX18xX6xX38xX14xX15xX3xX0xX6cxX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2ex11525xX283xX6xX3xX5xX1xX10xX6xX3xX49xX5fbxX12xXb9xX3xX20xX35dxX3xX39xX292xX10xX3xX57xX3cxX58xX3xX3bxX3cxX12xX3xX14xX2a7xX12xX134xX3xX7fexX12xX35dxX3xX49xX2b6xX14xX13xX3xXd4xX30xX20xX3xX20xX53xX27xX3xX128xX3xXf8xX3xXe4xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX5xX1xX53xX27xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX2xX1c1xX3xXf8xX3xX2xX1cbxX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX20xX10xX58xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX128xX130xX3xXf8xX3xX128xXf6xX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX0xX6cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX58xX9axX6xXaxX2exX0xX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exXaaxX10xX39xX3xX2fxX34xX15xX0xX6cxX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exX3xXcaexX283xX6xX3xX5xX1xX10xX6xX3xX49xX5fbxX12xXb9xX3xX20xX35dxX3xX39xX292xX10xX3xX57xX3cxX58xX3xX3bxX3cxX3xX9axX2b6xX14xX13xX3xX3bxX3cxX12xX3xX14xX2a7xX12xX134xX3xX7fexX12xX35dxX3xX49xX2b6xX14xX13xX3xXd4xX30xX20xX3xX20xX53xX27xX3xX128xX3xXf8xX3xXe4xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX5xX1xX53xX27xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX128xX2xX3xXf8xX3xX128xX130xX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX20xX10xX58xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX128xX1cbxX3xXf8xX3xXe4xX2xX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX0xX6cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX58xX9axX6xXaxX2exX0xX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exX97xX3cxX3xXaaxX34xX12xX15xX3xX0xX6cxX4xX5xX57xX58xX14xX13xX2exX7aexX5xX3xX39xX283xX6xXb9xX3xX14xX13xX3cxX6xX3xX14xX30xX14xX13xXb9xX3xX49xX38xX39xX3xXbbxX1xX2b6xX14xX13xX3xX39xX292xX10xXb9xX3xX4xX3fxX14xX13xX3xX4xX110xX39xX3xX20xX35dxX3xX4xX292xX2a7xX14xX13xX3xX39xXebxX3xX14xX1xX376xX134xX3xX7fexX12xX35dxX3xX49xX2b6xX14xX13xX3xXd4xX30xX20xX3xX20xX53xX27xX3xX128xX3xXfxX3xXe4xX134xX3xX28xX57xX107xX12xX3xX57xX656xX5xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX5xX1xX53xX27xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX2xX2xX3xXf8xX3xX2xX130xX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX3xXaaxX1xX12xX46xX5xX3xX49xX34xX3xX20xX10xX58xX3xX14xX1xX53xX5xX3xX5xXf4xX3xX128xX128xX3xXf8xX3xX128xX130xX0xX4xX18xX27xX2exX58xX0xX6cxX4xX18xX27xX2exX210xX134xX6cxX134xX0xX6cxX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXac7xX58xX18xX57xX20xX8xXaxX2exX28xX1xX8xX58xX3xXcaexX12xX14xX1xX3xX286xX292xX2a7xX14xX13xX6cxf133xf9fdxXf47xX134xXf47xXaaxX0xX6cxX27xX2e
congthanh