Bí thư Tỉnh ủy: Báo cáo chính trị phải rút ra bài học kinh nghiệm quý cho nhiệm kỳ mới
(Baohatinh.vn) - Chiều 15/2, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ cấp xã.
8521x111eexfb04xea10xa315x117e2xaf5fxafb2xcb0dxX7xe2e5xfbbbx105ebxb539x977ax8a69xX5x89d0xXax107d4xe196xa820xX3xXexX1xfec6xX3xXcxcb03xa4a8xX1xX3xafacx9083x8a7axX3xX13xfa0ax10745xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXex944dx10b60xX3xXbxX1x102edxXdxX3xX32xf9cdxXexX3xX32xX6xX3x869dxc291xXdxX3xX1xc12bxX4xX3x8830xXdxX1cxX1xX3xX1cxc3c9xX1xXdxd9f4x8b3axX3xf28bx8b93x8cbaxX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xfe7exX3xX53xa058xXdxX0xf2ecxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf078xX10xX6xb185xXaxX12x8b4dxX1xXdxfaf6xX56xX3xX2xc77axX6axe714x11588xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX79xX42xX3xXcx9ee6xX1cxX1xX3xcf5cxe02cxX3x9797xc043xX1cxX1xX3xe288xf74axX1cxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX32xXa6xX3xX41xX56x8e4dxXdxX3xX5xX42xX53xX3xda31xXdxX52xX4xX3xXbfxX67xXdxX3xX13xX6xX1cxX3xXcxX1xX18xc6acxX1cxX4fxX3xXbfxfbecxX3xX79xX56xX20xX52xX1cxX3xX1fxX20xX3xXcxX1xbca1xX4xX1xX3xX79xX42xX3xXbfxX82xX3xX4x9dddxX1cxX4fxX3xXexX24xX4xX3xX4xX1xX56xb377xX1cxX3xX41xX33xX3xXbfxd940xX1cxX3xX49xXdxX52xX1cxX3x10e48xXe1xXdxX3xX1x9532xXdxX3xX106xX37xX1cxX4fxX3xX41xX10bxX3xX4x8a63xXbxX3xd175xa15axbb55xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xX3xXbxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxX53xX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxf1caxXdxX7cxXexX1xX21xX3xb6b9xX88xc83dxXbxX11axf2eaxX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX21xX3xX86xb927x1169cxXbxX11axX162xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX11cxX41xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11cxXbfxX1cxX6axX1cxX10xX156xX7xX6axX88xX15fxX15fx10c1bxX6axX2xX15fxX192xX7cxX192xX2xe747xX2xX88xX16dxX19axXexX16dxX88xX2xX16exX15fxX5xX15fxX11cx11031xXbxX4fx11261xX32xX9xX86xX86xX86xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX32xX3bxXexX3xX32xX6xX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX49xXdxX1cxX1xX3xX1cxX4fxX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX53xX67xXdxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX25xX1cxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11axXexdb63xX6xX5xXdxX4fxX1cxX21xX3xX1a8xX56xX7xXexXdx11629xX20xX162xXaxX12xX7fxb957xX1cxX4fxX3xX7cxa8b0xX3xX4xec47xX3x95caxX1xX250xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1xX18xXcfxX1cxX4fxX3xXexX32xX24dxX4xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX79xX25xX42xX1cxX4fxX3xXcxX32xX56xX1cxX4fxX3x9ee0xa2b2xX1cxX4fxX89xX3xX7fxX1xX1fxX3xXexX33xX4xX1xX3x9e88xX20xX3xX41xX6xX1cxX3x111fbxXcxXcx10b1axX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX79xX42xX3xe157xXfexX1cxX3xX79xX248xX1cxX4fxX3xXbfxX42xX3xX252xX1xX250xX3xX7fxX1xX1fxX3xXexX33xX4xX1xX3x8a96xX13xda90xX27dxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXa5xc55exX1cxX4fxX3xX2bbxX4fxX46xX4xX3xXaaxXabxX1cxX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xX79xX42xX3xX5xX42xX3xX53xX10bxXexX3xXexX32xX25xX1cxX4fxX3xea6exX3xX106xX33xX6xX3xXbxX1xX18xXabxX1cxX4fxX3xX106xX18xcea6xX4xX3xX13xXcxX2a0xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX5xX24dxX6xX3xX4xX1xX46xX1cxX3xXexXb8xX3xX4xX1x11764xX4xX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xX106xXdx1167dxX53xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX88xX15fxX88xX15fxX235xX88xX15fxX88xX86xX89xX3xX7cxX25xX3xX106xX250xX89xX3xX1xX56xX20xX52xX1cxX3xX106xX6xX1cxX4fxX3xX7cxc117xX1cxX3xX7xX328xX4xX3xX4xX1xX25xX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xXexX24xX4xX3xX4xX1xX56xXf7xX1cxX3xX41xX33xX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xX3xXbxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxX53xX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX7cxXexX1xX21xX3xX15dxX88xX15fxXbxX11axX162xX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX21xX3xX86xX16dxX16exXbxX11axX162xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21xX6axX6axXdxX11cxX41xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11cxXbfxX1cxX6axX1cxX10xX156xX7xX6axX88xX15fxX15fxX192xX6axX2xX2fcxX2xX7cxX192xX2xX16exX88xX2fcxX2xX15fxXexX2xX2xX16dxX16dxX2xX5xX15fxX11cxX1a8xXbxX4fxX1abxX32xX9xX16dxX86xX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX32xX3bxXexX3xX32xX6xX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX49xXdxX1cxX1xX3xX1cxX4fxX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX53xX67xXdxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX25xX1cxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11axXexX235xX6xX5xXdxX4fxX1cxX21xX3xX1a8xX56xX7xXexXdxX242xX20xX162xXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX1fxX20xX3xX11axX11bxX3xXcxadebxX1cxX3xXa2xX4bexX53xX3xX79xX18xXabxX1cxX4fxX3xX2bbxX4fxX56xX20xae33xX1cxX3xXa5xXa6xX1cxX1xX3xX2bbxX4fxXd4xX3xX49xX1xee2cxX1cxX4fxX3xX106xX33xX1cxX1xX3xXbfxX6xXdxX3xXexX32x8d8fxX3xX4xX1fxX6xX3xX13xXcxX2a0xX3xX79xX56xX20xX52xX1cxX3xX1fxX20xX3xXexX32xX25xX1cxX4fxX3xXbfxXdxX52xX4xX3xX4fxXdxX3bxXbxX3xX4xX24xX4xX3xX11axX11bxX3xX7xX24xXbxX3xX1cxX1xea96xXbxX3xX106xXdxX3xX106xX3bxX1cxX4fxX3xX106xX33xX1cxX1xX3xX1xX18xX67xX1cxX4fxX3xX106xb05axXdxX3xXbfxX67xXdxX3xX55xX56xX24xX3xXexX32xXa6xX1cxX1xX3xX11axX4bexX20xX3xX7cxX24dxX1cxX4fxX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xXa5x9841xX1cxX3xX1cxX6xX20xX89xX3xX13xXcxX2a0xX3xX1xX56xX20xX52xX1cxX3xX1fxX20xX3xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xX79xX42xX3xX106xX11bxX3xX11axX4bexX20xX3xX7cxX24dxX1cxX4fxX3xX49xX56bxX3xX1xX25xXe1xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX56bxXexX3xX4xX24xX4xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xXbfxXd4xX3xX4xX1xX56xXf7xX1cxX3xX41xX33xX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX162xX3xXexX1xX42xX1cxX1xX3xX5xX51cxXbxX3xXexXdxX335xX56xX3xX41xX6xX1cxX3xXbfxXfexX1cxX3xX49xXdxX52xX1cxX89xX3xXexXdxX335xX56xX3xX41xX6xX1cxX3xX1cxX1xX4bexX1cxX3xX7xX24dxX89xX3xXexXdxX335xX56xX3xX41xX6xX1cxX3xXexX56xX20xXa3xX1cxX3xXexX32xX56xX20xX82xX1cxX3xXbxX1xXd4xX4xX3xXbfxXd4xX89xX3xXexXb8xX3xX4xX1xX328xX4xX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX162xX3xX4xX1xX1bxX3xX106xXe1xX25xX3xX4xX117xXbxX3xX1fxX20xX3xX4xXabxX3xX7xe067xX3xXexX1xX42xX1cxX1xX3xX5xX51cxXbxX3xX4xX24xX4xX3xXexXdxX335xX56xX3xX41xX6xX1cxX89xX3xXbxX1xX4bexX1cxX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xX4xXd4xX3xXexX1xX335xX3xX4xX1xX25xX3xXexba7exX1cxX4fxX3xX41xX10bxX3xXbxX1xX51cxX1cxX89xX3xX4xX24xX1cxX3xX41xX10bxX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xX13xXcxX2a0xX3xX1xX56xX20xX52xX1cxX3xX1fxX20xX3xX4xX1xX1bxX3xX106xXe1xX25xX3xX86xX3xX11axX11bxX89xX3xXexX1xX33xX3xXexX32xX117xX1cxX3xX53xX67xXdxX3xX7xX24xXbxX3xX1cxX1xX51cxXbxX3xX11axX4bexX20xX3xX7cxX24dxX1cxX4fxX3xX55xX56xX20xX3xX1xX25xXe1xX4xX1xX3xX4xX24xX1cxX3xX41xX10bxX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX88xX15fxX88xX15fxX235xX88xX15fxX88xX86xX89xX3xX88xX15fxX88xX86xX235xX88xX15fxX2fcxX15fxX162xX3xX4xX1xX1bxX3xX106xXe1xX25xX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xX106xXdxX335xX53xX3xX4xXabxX3xX7xX638xX3xX4fxX35fxX53xX3xX2fcxX3xX106xXabxX1cxX3xXbfxX33xX3x8a10xX11axX11bxX3xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xXcxX1x10728xX1cxX4fxX89xX3xXexX1xX33xX3xXexX32xX117xX1cxX3xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xX79xX42xX3xXbfxX42xX3xX7fxXecxX1cxX4fxX3xX6xX1cxX3xX1xX56xX20xX52xX1cxce98xX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xX3xXbxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxX53xX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX7cxXexX1xX21xX3xX15dxX88xX15fxXbxX11axX162xX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX21xX3xX86xX16dxX16exXbxX11axX162xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21xX6axX6axXdxX11cxX41xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11cxXbfxX1cxX6axX1cxX10xX156xX7xX6axX88xX15fxX15fxX192xX6axX2xX2fcxX2xX7cxX192xX2xX16exX88xX2fcxX88xX2fcxXexX88xX86xX16dxX19axX15dxX5xX15fxX11cxX1a8xXbxX4fxX1abxX32xX9xX88xX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX32xX3bxXexX3xX32xX6xX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX49xXdxX1cxX1xX3xX1cxX4fxX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX53xX67xXdxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX25xX1cxXaxX12x8dd5xXdxX24xX53xX3xX106xX533xX4xX3xXaaxX638xX3xX869xXdxX6xX25xX3xXexX1xXecxX1cxX4fxX3xX2a0xX51cxX1cxX3xXexX37xXdxX3xXa2xX18xXabxX1cxX4fxX3xX252xX1xX6xX1cxX3x8b1exX64xX3xX4xX1xX25xX3xX32xfc76xX1cxX4fxX3xXcxX4bexX1cxX3xXa2xX4bexX53xX3xX79xX18xXabxX1cxX4fxX3xX4xa4ccxX1cxX3xX5xX18xX56xX3xX57xX3xX106xX56bxX1cxX3xX106xXdxX82xX56xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX89xX3xX55xX56xX37xX1cxX3xX5xX57xX3xX55xX56xX20xX3xX1xX25xXe1xX4xX1xX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xX2a0xX82xX3xX49xX56bxXexX3xX55xX56xX37xX3xX4xX1xX56xXf7xX1cxX3xX41xX33xX3xXa5xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX41xX10bxX3xX1xX56xX20xX52xX1cxX89xX3xX4xX24xX4xX3xXexXdxX335xX56xX3xX41xX6xX1cxX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xX106xX11bxX3xXexX32xXdxX335xX1cxX3xX49xX1xX6xXdxX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xXbfxXdxX52xX4xX3xX106xX18xX30bxX4xX3xX4fxXdxX6xX25xX11cxX3xX7fxX24xX4xX3xXexXdxX335xX56xX3xX41xX6xX1cxX3xXbfxXfexX1cxX3xX49xXdxX52xX1cxX89xX3xXexXdxX335xX56xX3xX41xX6xX1cxX3xX1cxX1xX4bexX1cxX3xX7xX24dxX3xX106xX56bxX1cxX3xX1cxX6xX20xX3xX106xX11bxX3xX1xX25xX42xX1cxX3xXexX117xXexX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xXexX24xX4xX3xX11axX4bexX20xX3xX7cxX24dxX1cxX4fxX3xX7cxX24dxX3xXexX1xX37xX25xX11cxX3xX2a0xXfexX1cxX3xX49xXdxX52xX1cxX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXbxX1xXd4xX4xX3xXbfxXd4xX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX4xX117xXbxX3xX4xXabxX3xX7xX638xX3xX4xXabxX3xX41xX37xX1cxX3xX1xX25xX42xX1cxX3xXexX1xX42xX1cxX1xX3xX4xX24xX4xX3xX7cxX24dxX3xXexX1xX37xX25xX3xX5xX8aexX1cxX3xX88xX3xX106xX335xX3xX11axXdxX1cxX3xX57xX3xX49xXdxX56bxX1cxX3xX4fxX250xXbxX3xX57xX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xX13xXcxX2a0xX3xX79xX56xX20xX52xX1cxX3xX1fxX20xX3xX106xX11bxX3xXbxX1xX4bexX1cxX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xX106xX25xX42xX1cxX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xXexX24xX4xX3xX4xX1xX1bxX3xX106xXe1xX25xX3xX4xXabxX3xX7xX638xX3xX7cxX56xX20xX52xXexX3xX4xX24xX4xX3xX1cxX10bxXdxX3xX7cxX56xX1cxX4fxX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xXexX32xX18xX67xX4xX3xX1cxX4fxX42xX20xX3xX88xX15fxX6axX88xX6axX88xX15fxX88xX15fxX162xX3xX13xXcxX2a0xX3xX79xX56xX20xX52xX1cxX3xX1fxX20xX3xX7cxX56xX20xX52xXexX3xXa5xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xX4xXabxX3xX7xX638xX3xXexX668xX3xX2xX86xX6axX88xX6axX88xX15fxX88xX15fxX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxX53xX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX7cxXexX1xX21xX3xX15dxX88xX15fxXbxX11axX162xX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX21xX3xX86xX16dxX16exXbxX11axX162xX3xX7cxXdxX7xXbxX5xX6xX20xX21xX3xX41xX5xX25xX4xX49xX162xX3xX53xX6xX32xX4fxXdxX1cxX235xX5xX10xX242xXexX21xX3xX6xX56xXexX25xX162xX3xX53xX6xX32xX4fxXdxX1cxX235xX32xXdxX4fxX1xXexX21xX3xX6xX56xXexX25xX162xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21xX6axX6axXdxX11cxX41xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11cxXbfxX1cxX6axX1cxX10xX156xX7xX6axX88xX15fxX15fxX192xX6axX2xX2fcxX2xX7cxX192xX2xX16exX88xX2fcxX2fcxX86xXexX19axX86xX86xX2fcxX88xX5xX15fxX11cxX1a8xXbxX4fxX1abxX32xX9xX16exX192xX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX32xX3bxXexX3xX32xX6xX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX49xXdxX1cxX1xX3xX1cxX4fxX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX53xX67xXdxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX25xX1cxXaxX12xX13xX42xX3xXa2xXa3xX3xXcxX1xX33xX3xXa2xX25xX6xX1cxX3xX235xX3xX252xX1xX250xX3xX869xXdxX24xX53xX3xX106xX533xX4xX3xXaaxX638xX3xX2a0xX79xXcxXcx9bd7xX27dxXa2xX3xX4fxX250xXbxX3xX57xX3xX4xX24xX4xX3xXexXdxXa3xX56xX3xX4xX1xX14xX3xX4xXd4xX3xXexX1xX335xX3xXbfxX82xX3xX5xX9exX1cxX1xX3xXbfxX24dxX4xX3xXbfxXfexX1cxX3xX1xX250xX6xX3xXexX32xX25xX1cxX4fxX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xXcxXe1xXdxX3xX41xX56xXb8xXdxX3xX5xX42xX53xX3xXbfxXdxX52xX4xX89xX3xX5xX11bxX1cxX1xX3xX106xXe1xX25xX3xX11axX11bxX3xXcxX4bexX1cxX3xXa2xX4bexX53xX3xX79xX18xXabxX1cxX4fxX3xX106xX11bxX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xXbfxX82xX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xXexX24xX4xX3xX4xX1xX56xXf7xX1cxX3xX41xX33xX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xX106xX37xX1cxX4fxX3xX41xX10bxX3xX11axX11bxX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX88xX15fxX88xX15fxX235xX88xX15fxX88xX86xX11cxX3xXcxX1xX10xX25xX3xX106xX250xX89xX3xXexX1xXcfxXdxX3xX4fxXdxX6xX1cxX3xX55xX56xX6xX89xX3xX106xX33xX6xX3xXbxX1xX18xXabxX1cxX4fxX3xX106xX11bxX3xXexX51cxXbxX3xXexX32xX56xX1cxX4fxX3xX4xX6xX25xX3xX4xX1xX25xX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xXexX24xX4xX3xX32xX42xX3xX7xX25xX24xXexX89xX3xX41xXb8xX3xX7xX56xX1cxX4fxX3xX55xX56xX20xX3xX1xX25xXe1xX4xX1xX89xX3xX4xX1xX56xXf7xX1cxX3xX41xX33xX3xXbfxXfexX1cxX3xX49xXdxX52xX1cxX89xX3xX11axX4bexX20xX3xX7cxX24dxX1cxX4fxX3xX106xX82xX3xX24xX1cxX3xX1cxX1xX4bexX1cxX3xX7xX24dx8d4cxX3xXa5xX56bxX1cxX3xX1cxX6xX20xX89xX3xX106xX11bxX3xX1xX25xX42xX1cxX3xXexX1xX42xX1cxX1xX3xX7cxX24dxX3xXexX1xX37xX25xX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX89xX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX49xXdxX335xX53xX3xX106xXdxX335xX53xX756xX89xX3xXexX1xX533xX1cxX4fxX3xX1cxX1xX117xXexX3xXbxX1xX18xXabxX1cxX4fxX3xX24xX1cxX3xX1cxX1xX4bexX1cxX3xX7xX24dxX3xX13xX7fxX79xX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xX3xXbxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxX53xX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX7cxXexX1xX21xX3xX15dxX88xX15fxXbxX11axX162xX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX21xX3xX86xX16dxX16exXbxX11axX162xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX11cxX41xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11cxXbfxX1cxX6axX1cxX10xX156xX7xX6axX88xX15fxX15fxX192xX6axX2xX15fxX192xX7cxX192xX2xX19axX2xX192xX2fcxX16exXexX88xX88xX15fxX2xX15dxX5xX15fxX11cxX1a8xXbxX4fxX1abxX32xX9xX86xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX32xX3bxXexX3xX32xX6xX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX49xXdxX1cxX1xX3xX1cxX4fxX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX53xX67xXdxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX25xX1cxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11axXexX235xX6xX5xXdxX4fxX1cxX21xX3xX1a8xX56xX7xXexXdxX242xX20xX162xXaxX12xX7fxX1xX1fxX3xXexX33xX4xX1xX3xX28cxX20xX3xX41xX6xX1cxX3xX293xXcxXcxX296xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX79xX42xX3xX2a0xXfexX1cxX3xX79xX248xX1cxX4fxX3xX4fxX250xXbxX3xX57xX3xX4xX1xX1fxX3xX106xX82xX3xXa5xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xX4xX8aexX1cxX3xXexX1xX6xX20xX3xXexX1xX56bxX3xX41xX89bxX1cxX4fxX3xX4xXd4xX53xX3xXexX668xX3xa56cxXcxXfexX1cxX4fxX3xX4xX18xXcfxX1cxX4fxX3xX11axX4bexX20xX3xX7cxX24dxX1cxX4fxX89xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX106xX533xX1cxX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX41xX10bxX3xXbfxX42xX3xX1xX52xX3xXexX1xX533xX1cxX4fxX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXexX32xX25xX1cxX4fxX3xX7xXe1xX4xX1xX3xXbfxb497xX1cxX4fxX3xX53xXe1xX1cxX1xX11cxX11cxX11cxd636xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xX869xX250xXbxX3xX57xX3xXbfxX67xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX106xX33xX6xX3xXbxX1xX18xXabxX1cxX4fxX3xXbfxX82xX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xXexX24xX4xX3xX4xX1xX56xXf7xX1cxX3xX41xX33xX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX89xX3xX106xX2c4xX4xX3xX41xXdxX52xXexX3xX5xX42xX3xX1cxX10bxXdxX3xX7cxX56xX1cxX4fxX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX89xX3xX106xXe1xXdxX3xX41xXdxX335xX56xX3xX4xX24xX4xX3xX7xX638xX89xX3xX1cxX4fxX42xX1cxX1xX3xX106xX82xX3xX1cxX4fxX1xX33xX3xX106xX33xX6xX3xXbxX1xX18xXabxX1cxX4fxX3xX4xX1xX3bxX3xXexX32xX46xX1cxX4fxX89xX3xX5xX42xX53xX3xX32x117c4xX3xX1cxfc1cxXexX3xXbfxX82xX3xXexXdxX82xX53xX3xX1cxXfexX1cxX4fxX3xX5xX30bxXdxX3xXexX1xX56bxX3xX4xX1fxX6xX3xX106xX33xX6xX3xXbxX1xX18xXabxX1cxX4fxX3xXbfxX10xX1cxX3xX106xXecxX3xX106xX335xX3xXexX668xX3xX106xX250xX3xX106xX18xX6xX3xX32xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXexXdxXa3xX56xX3xX4xX1xX14xX3xX1cxX1xX89bxX53xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX32xXdxX335xX1cxX3xX49xXdxX1cxX1xX3xXexX56bxX3xX235xX3xX11axX11bxX3xX1xX10bxXdxX162xX3xX106xXdxX82xX56xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX5xXe1xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX4xX1xX1bxX3xXexXdxXa3xX56xX89xX3xX32xX42xX3xX7xX25xX24xXexX3xX4xX24xX4xX3xX20xX56bxX56xX3xXexX533xX3xX53xX67xXdxX3xX7xX6xX56xX3xX7xX24xXbxX3xX1cxX1xX51cxXbxX3xX11axX11bxX3xX106xX335xX3xX106xX2c4xXexX3xX32xX6xX3xX41xX10bxX3xXexXdxXa3xX56xX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xX248xX3xX1xX30bxXbxX89xX3xX4xX250xX3xXexX14xX1cxX1xX3xXbxX1xX117xX1cxX3xX106xX117xX56xX3xX4xX6xX25xX162xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX106xX18xX6xX3xX53xXd4xX4xX3xX55xX56xX20xX3xX1xX25xXe1xX4xX1xX3xXbfxX42xX25xX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX162xX3xX4xX250xX3xX7xX533xX3xX5xXdxX52xX56xX3xX4xXd4xX3xXexX1xX335xX3xXbfxX82xX3xX1cxX1xX4bexX1cxX3xX7xX24dxX11cxX11cxX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xX3xXbxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxX53xX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX7cxXexX1xX21xX3xX15dxX88xX15fxXbxX11axX162xX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX21xX3xX86xX16dxX16exXbxX11axX162xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX11cxX41xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11cxXbfxX1cxX6axX1cxX10xX156xX7xX6axX88xX15fxX15fxX192xX6axX2xX15fxX192xX7cxX192xX2xX19axX2xX88xX88xX86xXexX19axX15fxX15dxX15fxX5xX15dxX235xX2xX2fcxX2xX7cxX192xX2xX16exX88xX192xX2fcxX86xXexX15dxX16dxX88xX192xX19axX5xX15fxX11cxX1a8xXbxX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX32xX3bxXexX3xX32xX6xX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX49xXdxX1cxX1xX3xX1cxX4fxX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX53xX67xXdxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX25xX1cxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11axXexX235xX6xX5xXdxX4fxX1cxX21xX3xX1a8xX56xX7xXexXdxX242xX20xX162xXaxX12xX252xX1xX250xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1xX18xXcfxX1cxX4fxX3xXexX32xX24dxX4xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX79xX25xX42xX1cxX4fxX3xXcxX32xX56xX1cxX4fxX3xX27dxX27exX1cxX4fxX3xX106xX82xX3xX1cxX4fxX1xX33xX3xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xX79xX42xX3xXexX51cxXbxX3xXexX32xX56xX1cxX4fxX3xX4xX1xX1bxX3xX106xXe1xX25xX3xXexX1xX42xX1cxX1xX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xX4fxX72fxX1cxX3xXbfxX67xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX53xX2c4xXexX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xXexX24xX4xX162xX3xXexXfexX1cxX4fxX3xXbxX1xX18xXabxX1cxX4fxX3xX1xX18xX67xX1cxX4fxX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xXbfxXd4xX89xX3xX4fxXdxX37xX53xX3xX106xX24xX1cxX1xX3xX4fxXdxX24xX3xXexX32xX25xX1cxX4fxX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX11cxX3xX13xX24xX53xX3xX7xX24xXexX3xX55xX56xX20xX3xX4xX1xX56bxX3xX1xX25xXe1xXexX3xX106xX10bxX1cxX4fxX3xX4xX1fxX6xX3xX13xX7fxX79xX162xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xX56xX20xX3xX4xX6xX25xX3xXbfxX6xXdxX3xXexX32xX4ecxX3xX4xX24xX1cxX3xX41xX10bxX3xX106xX25xX42xX1cxX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xXexX24xX4xX3xX4xX117xXbxX3xXexX1bxX1cxX1xX89xX3xX1xX56xX20xX52xX1cxX3xX4xX1fxX6xX3xXexX668xX1cxX4fxX3xXexX1xX42xX1cxX1xX3xXbfxXdxXa3xX1cxX11cxX11cxX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xX893xX56bxXexX3xX5xX56xX51cxX1cxX3xX41xX56xXb8xXdxX3xX5xX42xX53xX3xXbfxXdxX52xX4xX89xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xXa2xXa3xX3xXa5xXa6xX1cxX1xX3xXaaxXabxX1cxX3xX106xX24xX1cxX1xX3xX4fxXdxX24xX3xX4xX6xX25xX3xX7xX24dxX3xX4xX1xX56xXf7xX1cxX3xX41xX33xX3xX4xX1xX56xX3xX106xX24xX25xX89xX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xX106xX8aexX20xX3xX106xX1fxX89xX3xX1cxX1xX117xX1cxX3xX53xXe1xX1cxX1xX3xX106xX18xX30bxX4xX3xX4xX24xX4xX3xX1cxX10bxXdxX3xX7cxX56xX1cxX4fxX3xXexX32xX46xX1cxX4fxX3xXexX4bexX53xX3xX4xX1fxX6xX3xX11axX11bxX3xXcxX4bexX1cxX3xXa2xX4bexX53xX3xX79xX18xXabxX1cxX4fxX3xXbfxX42xX3xX1xX56xX20xX52xX1cxX3xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xX79xX42xX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xX3xXbxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxX53xX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1cxXexX10xX32xX3xX7cxXexX1xX56xX53xX41xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX7cxXexX1xX21xX3xX15dxX88xX15fxXbxX11axX162xX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX21xX3xX86xX16dxX86xXbxX11axX162xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21xX6axX6axXdxX11cxX41xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11cxXbfxX1cxX6axX1cxX10xX156xX7xX6axX88xX15fxX15fxX192xX6axX2xX2fcxX2xX7cxX192xX2xX15dxX15fxX2fcxX86xX2xXexX16exX88xX15fxX15dxX16exX5xX15fxX11cxX1a8xXbxX4fxX1abxX32xX9xX2xX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX32xX3bxXexX3xX32xX6xX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX49xXdxX1cxX1xX3xX1cxX4fxX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX53xX67xXdxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xXcxX56xX20xX3xX1cxX1xXdxXa3xX1cxX89xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX4xX27exX1cxX4fxX3xX5xX18xX56xX3xX57xX89xX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX4xX250xX3xX7xX533xX3xX5xXdxX52xX56xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xX11axX24xX4xX89xX3xX4xXd4xX3xXexX1xX335xX162xX3xX32xX3bxXexX3xX32xX6xX3xX106xX18xX30bxX4xX3xX4xX24xX4xX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX49xXdxX1cxX1xX3xX1cxX4fxX1xXdxX52xX53xX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX53xX67xXdxX11cxX3xX7fxX24xX4xX3xX11axX11bxX3xX53xX67xXdxX3xX7xX24xXbxX3xX1cxX1xX51cxXbxX3xXbxX1xX37xXdxX3xX11axX10xX53xX3xX11axX1071xXexX3xX55xX56xX20xX3xX1xX25xXe1xX4xX1xX3xXexXb8xX1cxX4fxX3xXexX1xX335xX89xX3xX55xX56xX20xX3xX1xX25xXe1xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX56bxXexX89xX3xX55xX56xX20xX3xX1xX25xXe1xX4xX1xX3xX5xX9exX1cxX1xX3xXbfxX24dxX4xX3xX5xX42xX3xX4xXabxX3xX7xX638xX3xX55xX56xX6xX1cxX3xXexX32xX46xX1cxX4fxX3xX106xX335xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xX56xX20xX3xXexXdxX82xX53xX3xX1cxXfexX1cxX4fxX89xX3xX5xX30bxXdxX3xXexX1xX56bxX3xX4fxX72fxX1cxX3xXbfxX67xXdxX3xX11axX4bexX20xX3xX7cxX24dxX1cxX4fxX3xXexX8aexX53xX3xX1cxX1xXa6xX1cxX89xX3xX106xX33xX1cxX1xX3xX1xX18xX67xX1cxX4fxX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xXa2xX11bxX1cxX1xX3xX106xXe1xX25xX3xX4xX24xX4xX3xX11axX11bxX3xX7xX6xX56xX3xX7xX24xXbxX3xX1cxX1xX51cxXbxX3xXbxX1xX37xXdxX3xX106xXb8xXdxX3xX53xX67xXdxX3xXexX18xX3xX7cxX56xX20xX89xX3xXexX8aexX53xX3xX1cxX1xXa6xX1cxX162xX3xX106xX2c4xXexX3xX32xX6xX3xX53xXd4xX4xX3xXexXdxXa3xX56xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xX4xX6xX25xX3xX1cxX1xX117xXexX3xXbfxX67xXdxX3xX55xX56xX20xX56bxXexX3xXexX4bexX53xX3xX4xX6xX25xX3xX1cxX1xX117xXexX89xX3xX1cx9548xX3xX5xX24dxX4xX3xX5xX67xX1cxX3xX1cxX1xX117xXexX3xX106xX335xX3xX4xX250xX3xX106xX18xX30bxX4xX3xX49xX56bxXexX3xX55xX56xX37xX3xXexX25xX42xX1cxX3xX7cxXdxX52xX1cxX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX1cxX1xX117xX1cxX3xX53xXe1xX1cxX1xX89xX3xXexX32xX25xX1cxX4fxX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX49xXdxX335xX53xX3xX106xXdxX335xX53xX3xX4xX8aexX1cxX3xX32xX42xX3xX7xX25xX24xXexX3xX5xXe1xXdxX3xX4xXabxX3xX4xX117xX56xX3xX4xX24xX1cxX3xX41xX10bxX162xX3xXbxX1xX25xX1cxX4fxX3xXexX32xX42xX25xX3xXexX1xXdxX3xX106xX56xX6xX3xX4fxX72fxX1cxX3xXbfxX67xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX106xX82xX3xX24xX1cxX89xX3xX4xX1xX18xXabxX1cxX4fxX3xXexX32xXa6xX1cxX1xX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX162xX3xX4xX4bexX1cxX3xX1cxX1xX72fxX4xX3xX106xX335xX3xX106xX18xX6xX3xX32xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXbxX1xX18xXabxX1cxX4fxX3xXexX1xX328xX4xX3xX41x86edxX3xXbxX1xXdxX56bxX56xX3xXbxX1xX248xX3xX1xX30bxXbxX162xX3xXexX51cxXbxX3xXexX32xX56xX1cxX4fxX3xX106xXabxX1cxX3xXexX1xX18xX3xX49xX1xXdxX56bxX56xX3xX1cxXe1xXdxX3xXbfxX42xX3xX4fxXdxX37xXdxX3xX55xX56xX20xX56bxXexX3xX49xX1xXdxX56bxX56xX3xX1cxXe1xXdxX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xX2bbxX1xXfb4xX1cxX4fxX3xX57xX3xX49xXdxX56bxX1cxX3xXexXe1xXdxX3xX41xX56xXb8xXdxX3xX5xX42xX53xX3xXbfxXdxX52xX4xX3xX7x924cxX3xX5xX42xX3xX4xXabxX3xX7xX638xX3xXbfxX42xX3xX49xXdxX1cxX1xX3xX1cxX4fxX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX3xX41xX24xX56xX3xX106xX335xX3xX5xX11bxX1cxX1xX3xX106xXe1xX25xX3xX4xX24xX4xX3xX11axX11bxX3xXexXdxX56bxXbxX3xXexX1xX56xX3xX4xX250xX3xX4xX1xX46xX1cxX3xX5xX46xX4xX89xX3xX41xXb8xX3xX7xX56xX1cxX4fxX3xXbfxX42xX25xX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xX106xX24xXbxX3xX328xX1cxX4fxX3xX53xXd4xX4xX3xXexXdxXa3xX56xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX32xXdxX335xX1cxX3xX41xX82xX1cxX3xXbfxXfb4xX1cxX4fxX3xX4xX1fxX6xX3xXexX668xX1cxX4fxX3xX106xX33xX6xX3xXbxX1xX18xXabxX1cxX4fxX11cxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX7cxX20xXaxX12xX79xX56xX20xX52xX1cxX3xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xX79xX42xX3xX4xX8aexX1cxX3xX4xX1xX46xX1cxX3xX5xX46xX4xX3xXexX32xXa3xX1cxX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX8aexX1cxX3xX4fxX250xXbxX3xX57xX3xX106xX335xX3xXexX32xXdxX335xX1cxX3xX49xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24dxX4xX3xX1xXdxX52xX1cxX11cxX3xX13xXa3xX1cxX3xX4xXe1xX1cxX1xX3xX106xX250xX89xX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xX42xX1cxX1xX3xXbfxXdxXa3xX1cxX3xX106xX25xX42xX1cxX3xX4xXecxX1cxX4fxX3xXexX24xX4xX3xX4xX1fxX6xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX4xX27exX1cxX4fxX3xXbxX1xX37xXdxX3xXexX1xX6xX53xX3xX4fxXdxX6xX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xX106xXdxX335xX53xX11cxX0xX6axXbxX12xX0xX7cxXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7cxX32xX10xX5xX6xXexX10xX7cxXaxX12xX0xX56xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX235xXexX1xX56xX53xX41xX235xX6xX1cxX7cxX235xX7xX6xXbxX25xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX252xX3xX79xX42xX3xXcxX9exX1cxX1xX21xX3xX7fxX1xX1fxX3xX106xX82xX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xXbxX1xX37xXdxX3xX106xX37xX53xX3xX41xX37xX25xX3xX86xX3xXexX1xX42xX1cxX1xX3xXexX533xX3xXbfxX42xX3xX106xX33xX1cxX1xX3xX1xX18xX67xX1cxX4fxX3xX4xX1fxX6xX3xXcxX32xX56xX1cxX4fxX3xX18xXabxX1cxX4fxXaxX3xX1xX32xX10xX242xX9xXaxX6axX11axX6xX20xX235xX7cxX56xX1cxX4fxX235xX7cxX6xX1cxX4fxX6axXexXbxX235xX1xX6xX235xXexXdxX1cxX1xX235xX4xX1xX56xX235xX7cxX10xX235xX7cxX6xXdxX235xX1xX25xXdxX235xXbxX1xX6xXdxX235xX7cxX6xX53xX235xX41xX6xX25xX235xX86xX235xXexX1xX6xX1cxX1xX235xXexX25xX235xXbfxX6xX235xX7cxXdxX1cxX1xX235xX1xX56xX25xX1cxX4fxX235xX4xX56xX6xX235xXexX32xX56xX1cxX4fxX235xX56xX25xX1cxX4fxX6axX2xX15dxX16exX2xX15dxX192xX11cxX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX4fxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX6axX53xX10xX7cxXdxX6xX6axX2xX88xX15fxX6axX1cxX10xX156xX7xX6axX88xX15fxX15fxX192xX6axX2xX2fcxX15fxX7cxX86xX2xX86xX16dxX86xX16dxX2xXexX192xX16dxX88xX15dxX192xX5xX15fxX11cxX1a8xXbxX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX32xX3bxXexX3xX32xX6xX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX49xXdxX1cxX1xX3xX1cxX4fxX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX53xX67xXdxXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX7cxXdxXbfxX12xX0xX7xXexX32xX25xX1cxX4fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX252xX3xX79xX42xX3xXcxX9exX1cxX1xX21xX3xX7fxX1xX1fxX3xX106xX82xX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xXbxX1xX37xXdxX3xX106xX37xX53xX3xX41xX37xX25xX3xX86xX3xXexX1xX42xX1cxX1xX3xXexX533xX3xXbfxX42xX3xX106xX33xX1cxX1xX3xX1xX18xX67xX1cxX4fxX3xX4xX1fxX6xX3xXcxX32xX56xX1cxX4fxX3xX18xXabxX1cxX4fxXaxX3xX1xX32xX10xX242xX9xXaxX6axX11axX6xX20xX235xX7cxX56xX1cxX4fxX235xX7cxX6xX1cxX4fxX6axXexXbxX235xX1xX6xX235xXexXdxX1cxX1xX235xX4xX1xX56xX235xX7cxX10xX235xX7cxX6xXdxX235xX1xX25xXdxX235xXbxX1xX6xXdxX235xX7cxX6xX53xX235xX41xX6xX25xX235xX86xX235xXexX1xX6xX1cxX1xX235xXexX25xX235xXbfxX6xX235xX7cxXdxX1cxX1xX235xX1xX56xX25xX1cxX4fxX235xX4xX56xX6xX235xXexX32xX56xX1cxX4fxX235xX56xX25xX1cxX4fxX6axX2xX15dxX16exX2xX15dxX192xX11cxX1xXexX53xXaxX12xXcxX252xX3xX79xX42xX3xXcxX9exX1cxX1xX21xX3xX7fxX1xX1fxX3xX106xX82xX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xXbxX1xX37xXdxX3xX106xX37xX53xX3xX41xX37xX25xX3xX86xX3xXexX1xX42xX1cxX1xX3xXexX533xX3xXbfxX42xX3xX106xX33xX1cxX1xX3xX1xX18xX67xX1cxX4fxX3xX4xX1fxX6xX3xXcxX32xX56xX1cxX4fxX3xX18xXabxX1cxX4fxX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX32xX25xX1cxX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7cxXaxX12xX7fxX1xXdxX82xX56xX3xX1cxX6xX20xX3xX723xX2xX16dxX6axX88xX756xX89xX3xX13xX6xX1cxX3xXcxX1xX18xXcfxX1cxX4fxX3xXbfxXd4xX3xXcxX1xX42xX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX79xX42xX3xXcxX9exX1cxX1xX3xXexXb8xX3xX4xX1xX328xX4xX3xX1xX46xXbxX3xX1cxX4fxX1xX10xX3xXbfxX42xX3xX4xX1xX25xX3xX57xX3xX49xXdxX56bxX1cxX3xXbfxX82xX3xXa5xX82xX3xX4xX18xXabxX1cxX4fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX56bxXexX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xX4xX1fxX6xX3xX13xX7fxX79xX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX41xX10bxX3xXexX1xX42xX1cxX1xX3xXbxX1xX533xX3xX49xX1xX250xX6xX3xaebbxX1e09xX3xXexX32xXa6xX1cxX1xX3xXa5xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX41xX10bxX3xXexX1xX42xX1cxX1xX3xXbxX1xX533xX3xX5xX8aexX1cxX3xXexX1xX328xX3xX1e09xX1e09x10959xX3xXbfxX42xX3xX53xX10bxXexX3xX7xX533xX3xX1cxX10bxXdxX3xX7cxX56xX1cxX4fxX3xX5xXdxXa3xX1cxX3xX55xX56xX6xX1cxX11cxX0xX6axXbxX12xX0xX6axX7cxXdxXbfxX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10bxX3xX7fxX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xX4xX1xX25xX3xX57xX3xX49xXdxX56bxX1cxX3xX1xX25xX42xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX1cxX3xX7cxX24dxX3xXexX1xX37xX25xX3xX2a0xXfexX1cxX3xX49xXdxX52xX1cxX3xXa5xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX1e09xX1e36xX1e36xX1e36xXaxX3xX1xX32xX10xX242xX9xXaxX6axX11axX6xX20xX235xX7cxX56xX1cxX4fxX235xX7cxX6xX1cxX4fxX6axX41xX25xX235xX4xX1xXdxX1cxX1xX235xXexX32xXdxX235xX4xX1xX25xX235xX20xX235xX49xXdxX10xX1cxX235xX1xX25xX6xX1cxX235xXexX1xXdxX10xX1cxX235xX7cxX56xX235xXexX1xX6xX25xX235xXbfxX6xX1cxX235xX49xXdxX10xX1cxX235xX7cxX6xXdxX235xX1xX25xXdxX235xX7cxX6xX1cxX4fxX235xX11axXdxXdxXdxX6axX2xX15dxX16exX2xX16exX19axX11cxX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX4fxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX6axX53xX10xX7cxXdxX6xX6axX2xX88xX15fxX6axX1cxX10xX156xX7xX6axX88xX15fxX15fxX192xX6axX2xX15fxX86xX7cxX86xX2xX16dxX88xX2xX86xX16exXexX19axX15dxX15dxX19axX5xX88xX235xXexXexX11axXbfxX1cxX2xX16dxX15fxX88xX235xX25xX1cxX4fxX235xXexX32xX25xX1cxX4fxX11cxX1a8xXbxX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX32xX3bxXexX3xX32xX6xX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX49xXdxX1cxX1xX3xX1cxX4fxX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX53xX67xXdxXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX7cxXdxXbfxX12xX0xX7xXexX32xX25xX1cxX4fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10bxX3xX7fxX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xX4xX1xX25xX3xX57xX3xX49xXdxX56bxX1cxX3xX1xX25xX42xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX1cxX3xX7cxX24dxX3xXexX1xX37xX25xX3xX2a0xXfexX1cxX3xX49xXdxX52xX1cxX3xXa5xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX1e09xX1e36xX1e36xX1e36xXaxX3xX1xX32xX10xX242xX9xXaxX6axX11axX6xX20xX235xX7cxX56xX1cxX4fxX235xX7cxX6xX1cxX4fxX6axX41xX25xX235xX4xX1xXdxX1cxX1xX235xXexX32xXdxX235xX4xX1xX25xX235xX20xX235xX49xXdxX10xX1cxX235xX1xX25xX6xX1cxX235xXexX1xXdxX10xX1cxX235xX7cxX56xX235xXexX1xX6xX25xX235xXbfxX6xX1cxX235xX49xXdxX10xX1cxX235xX7cxX6xXdxX235xX1xX25xXdxX235xX7cxX6xX1cxX4fxX235xX11axXdxXdxXdxX6axX2xX15dxX16exX2xX16exX19axX11cxX1xXexX53xXaxX12xX13xX10bxX3xX7fxX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xX4xX1xX25xX3xX57xX3xX49xXdxX56bxX1cxX3xX1xX25xX42xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX1cxX3xX7cxX24dxX3xXexX1xX37xX25xX3xX2a0xXfexX1cxX3xX49xXdxX52xX1cxX3xXa5xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX1e09xX1e36xX1e36xX1e36xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX32xX25xX1cxX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7cxXaxX12xXcxXb8xX1cxX4fxX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX89xX3xX7fxX1xX1fxX3xXexX33xX4xX1xX3xX1cxX18xX67xX4xX3xX2bbxX4fxX56xX20xX4cfxX1cxX3xX252xX1xX3bxX3xXcxX32xX46xX1cxX4fxX3xX1xX25xX6xX1cxX3xX1cxX4fxX1xXa3xX1cxX1xX3xX4xX24xX4xX3xXcxXdxX335xX56xX3xX41xX6xX1cxX3xXbfxX42xX3xXcxXb8xX3xX13xXdxXa3xX1cxX3xXexX51cxXbxX3xX106xX11bxX3xX49xX1xXf7xX1cxX3xXexX32xX18xXabxX1cxX4fxX89xX3xX1cxX4fxX1xXdxXa3xX53xX3xXexX3bxX4xX3xXexXdxX56bxXbxX3xXexX1xX56xX3xX4xX24xX4xX3xX57xX3xX49xXdxX56bxX1cxX3xX106xX250xX1cxX4fxX3xX4fxX250xXbxX89xX3xXexXdxX56bxXbxX3xXexXd4xX4xX3xX32xX42xX3xX7xX25xX24xXexX89xX3xX1xX25xX42xX1cxX3xXexX1xXdxX52xX1cxX3xX4xX24xX4xX3xX7cxX24dxX3xXexX1xX37xX25xX3xX41xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX11cxX0xX6axXbxX12xX0xX6axX7cxXdxXbfxX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxX1xX1fxX3xXexX33xX4xX1xX3xX28cxX20xX3xX41xX6xX1cxX3xX293xXcxXcxX296xX3xXexX1bxX1cxX1xX21xX3xX7fxX1xX56xXf7xX1cxX3xX41xX33xX3xXexX533xXexX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xX106xXdxX335xX53xX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX41xX10bxX3xX11axX11bxX3xXa5xX328xX4xX3xXa2xX9exX1cxX1xXaxX3xX1xX32xX10xX242xX9xXaxX6axX11axX6xX20xX235xX7cxX56xX1cxX4fxX235xX7cxX6xX1cxX4fxX6axX4xX1xX56xX235xXexXdxX4xX1xX235xX56xX20xX235xX41xX6xX1cxX235xX53xXexXexX55xX235xXexXdxX1cxX1xX235xX4xX1xX56xX6xX1cxX235xX41xXdxX235xXexX25xXexX235xX7cxX6xXdxX235xX1xX25xXdxX235xX7cxXdxX10xX53xX235xX7cxX6xX1cxX4fxX235xX41xX25xX235xX11axX6xX235xX7cxX56xX4xX235xX5xXdxX1cxX1xX6axX2xX15dxX192xX15dxX15fxX16exX11cxX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX4fxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX6axX53xX10xX7cxXdxX6xX6axX2xX88xX15fxX6axX1cxX10xX156xX7xX6axX88xX15fxX15fxX86xX6axX19axX16dxX7cxX16dxX2xX19axX2fcxX2xX16dxX19axXexX2xX16exX86xX19axX2fcxX5xX15fxX11cxX1a8xXbxX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX4xX24xX25xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX32xX33xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX32xX3bxXexX3xX32xX6xX3xX41xX42xXdxX3xX1xX46xX4xX3xX49xXdxX1cxX1xX3xX1cxX4fxX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX53xX67xXdxXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX7cxXdxXbfxX12xX0xX7xXexX32xX25xX1cxX4fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxX1xX1fxX3xXexX33xX4xX1xX3xX28cxX20xX3xX41xX6xX1cxX3xX293xXcxXcxX296xX3xXexX1bxX1cxX1xX21xX3xX7fxX1xX56xXf7xX1cxX3xX41xX33xX3xXexX533xXexX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xX106xXdxX335xX53xX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX41xX10bxX3xX11axX11bxX3xXa5xX328xX4xX3xXa2xX9exX1cxX1xXaxX3xX1xX32xX10xX242xX9xXaxX6axX11axX6xX20xX235xX7cxX56xX1cxX4fxX235xX7cxX6xX1cxX4fxX6axX4xX1xX56xX235xXexXdxX4xX1xX235xX56xX20xX235xX41xX6xX1cxX235xX53xXexXexX55xX235xXexXdxX1cxX1xX235xX4xX1xX56xX6xX1cxX235xX41xXdxX235xXexX25xXexX235xX7cxX6xXdxX235xX1xX25xXdxX235xX7cxXdxX10xX53xX235xX7cxX6xX1cxX4fxX235xX41xX25xX235xX11axX6xX235xX7cxX56xX4xX235xX5xXdxX1cxX1xX6axX2xX15dxX192xX15dxX15fxX16exX11cxX1xXexX53xXaxX12xX7fxX1xX1fxX3xXexX33xX4xX1xX3xX28cxX20xX3xX41xX6xX1cxX3xX293xXcxXcxX296xX3xXexX1bxX1cxX1xX21xX3xX7fxX1xX56xXf7xX1cxX3xX41xX33xX3xXexX533xXexX3xX106xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xX106xXdxX335xX53xX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX41xX10bxX3xX11axX11bxX3xXa5xX328xX4xX3xXa2xX9exX1cxX1xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX32xX25xX1cxX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7cxXaxX12xX7fxX1xX1fxX3xXexX33xX4xX1xX3xX2b9xX13xX293xXcxXcxX296xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX79xX42xX3xX2a0xXfexX1cxX3xX79xX248xX1cxX4fxX3xX1cxX1xX117xX1cxX3xX53xXe1xX1cxX1xX3xX1cxX1xX18xX3xXbfxX51cxX20xX3xX49xX1xXdxX3xXexX1xX6xX53xX3xX4fxXdxX6xX3xX7cxX56xX20xX52xXexX3xX1cxX10bxXdxX3xX7cxX56xX1cxX4fxX3xXa5xXe1xXdxX3xX1xX10bxXdxX3xXa5xXe1xXdxX3xX41xXdxX335xX56xX3xXa5xX37xX1cxX4fxX3xX41xX10bxX3xX11axX11bxX3xXa5xX328xX4xX3xXa2xX9exX1cxX1xX3xX5xX8aexX1cxX3xXexX1xX328xX3xX1e09xX1e09xX1e09xX3xX723xX1cxX1xXdxX52xX53xX3xX49xX64xX3xX88xX15fxX88xX15fxX3xa409xX3xX88xX15fxX88xX86xX756xX3xX4xX248xX1cxX4fxX3xX13xX6xX1cxX3xXcxX1xX18xXcfxX1cxX4fxX3xXbfxXd4xX3xX79xX56xX20xX52xX1cxX3xX1fxX20xX3xX2a0xX27exX3xX296xX56xX6xX1cxX4fxX3xX723xX79xX42xX3xXcxX9exX1cxX1xX756xX11cxX0xX6axXbxX12xX0xX6axX7cxXdxXbfxX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX6axX56xX5xX12xX0xX7cxXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX32xXaxX12xX0xX6axX7cxXdxXbfxX12xX0xX6axX7cxXdxXbfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdcd2xX56xXexX1xX25xX32xXaxX12xXcxX1xX248xX20xX3xX27dxX18xXabxX1cxX4fxX0xX6axXbxX12
Thùy Dương