Zinedine Zidane vs Diego Simeone: Derby của hai biểu tượng
Những trận derby thành Madrid vẫn luôn máu lửa, nhưng lần này, cuộc thư hùng lại càng thêm phần phấn khích khi nhà cầm quân của hai đội cũng chính là những biểu tượng của đội bóng. Và nếu nhìn lại hành trình của họ từ khi còn chơi bóng đến lúc theo nghiệp HLV, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều nét tương đồng thú vị.
7d10x8b62x136a4x117b2x8a8dx100bexX0x10e67xeebexfe0bxd111xac35x13e9fxa883xXcxc92exfa87xba33x13b53xX2x1146fxXaxbe89xXfxX4x15157xX2x151faxX15xX1xX2xX1axX15xX8xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xX3xXcxX8x130bexX2xX15x11bcex148bdxX8x13897xX2x95caxX15xX2fxX1axX15x1419axX8xX2bxX15x10ab7x12f08x135fdxX8xX9x11d43xXbxX8xX6xXbxX2xX8xX3dxX2xed16xfe11xX8xX13x12ba7x12e83xX1axX2exX0x13d37xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xe962xX15xXbxX1xXfxX4x1057bxX6xb559xX1axX2exX8xX13xX3cx960bxX1axX8xX1xX15xX3cxX3dxX3exX8xX13xX6x8f5cxX1axX6xX8xed7bxXbxX1xX3cxX2xX1xX8xX3x12d7bxX1axX8xXaxX4bxc1ebxX1axX8xX33x11c22xX4bxX8xXaxbf6dxXbxf3f9xX8xX1axX6xX4exX1axX2exX8xXax92edxX1axX8xX1axX7bxX3exX96xX8xX9xX4bxcae6xX9xX8xX13xX6xX4exX8xX6xceb0xX1axX2exX8xXaxb977xX2xX8xX9xX7bxX1axX2exX8xX13xX6x120a9xX33xX8xX10xX6xX9fxX1axX8xX10xX6xc6f4xX1axX8x121e6xX6xca38xX9xX6xX8xXcdxX6xX2xX8xX1axX6xX7bxX8xX9xX9fxX33xX8xbb6axX4bx15074xX1axX8xX9xX41xXbxX8xX6xXbxX2xX8xb9bdxXa9xX2xX8xX9xa85bxX1axX2exX8xX9xX6xXcfxX1axX6xX8xXaxX7bxX8xX1axX6xX6axX1axX2exX8xX3dxX2xX4axX4bxX8xX13xX4exX4fxX1axX2exX8xX9xX41xXbxX8xXecxXa9xX2xX8xX3dx12dbfxX1axX2ex10b82xX8xd269xX7bxX8xX1axd1e1xX4bxX8xX1axX6x98d2xX1axX8xXaxXb6xX2xX8xX6xX7bxX1axX6xX8xX13xX3cxX126xX1axX6xX8xX9xX41xXbxX8xX6x101a8xX8xX13xf228xX8xXcdxX6xX2xX8xX9x12163xX1axX8xX9xX6x109b2xX2xX8xX3dxX118xX1axX2exX8xXecxX121xX1axX8xXaxb7e3xX9xX8xX13xX6xX15xX2fxX8xX1axX2exX6xX2xc910xX10xX8xX62x147bcxX11dxX96xX8xX9xX6xX159xX1axX2exX8xX13xXbxX8xXcxc123xX8xX13xX126xX33xX8xX13xX6xXcaxX3exX8xX1axX6xX2xf2e5xX4bxX8xX1ax14d44xX13xX8xX13xX4exX14cxX1axX2exX8xXecxd961xX1axX2exX8xX13xX6xX159xX8xX3xf78bxX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX53xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xb443xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xe9bfxX13x11be0xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8x1219exX4bxXcxX13xX2xd14exX3ex9396xXfxX4xX0xX2xX33xX2exX8xXcxX3cxX9xXexXfxX53xX53xX2xX11bxX3dxXbxX2fxX6xXbxX13xX2xX1axX6xX11bxX3xX1axX53xX1axX15x12b6axXcxX53xX7x11b92xd4c3x8c57xX53xX7xX1fdx9059xX1xX1fcxX1fdxfaaaxX202xf017xX1fdxX1fdxX13xX7xX1fdxX208xX208xX202xX208xXaxX1fdxX11bxX1d1xX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX2fx110f8xX33xXbxX2exX15xXfxX8xX53xX4xX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x11458xXbxX10xX13xX2xX2fxX1axXfxX4xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xXaxX7bxX8xX33xX87xX4bxX8xX62xX169xX11dxX8xX13xX6xX2xXc0xX1axX8xX3xX185xX8xX13xXcaxX1axX8xX9xX8cxX1axX2exX8xX13xX3cxX2fxX1axX2exX8xXcdxX6xX2xX8xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX8xX3cxXcaxX13xX8xX2exX2xfa66xX2xX8xXecxX90xX8xX10xX6x14f2exX1axX8xX9xX8cxX1axX2exX96xX8xXcdxX6x111b8xX9xX8xX9xX6xX121xX8xXecxfc9bxX2xX8xX13xX6xX41xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX0xXcxX13xX3cxX2fxX1axX2exX4xX11x14165xX8xX68xX62x140b1xX68x83cexX8x11429xX62x14b7fxX23axX8xX1b8xX222x104c6xX11x10e7fxX0xX53xXcxX13xX3cxX2fxX1axX2exX4xX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX7fxXa9xX13xX8xX3dxXc0xX1axX8xXaxX7bxX8xX18xX2xX1axX15xX1xX2xX1axX15xX8xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX11bxX8xX1b8xXc0xX1axX8xXcdxX2xXbxX8xXaxX7bxX8xX2bxX2xX15xX2exX2fxX8xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX11bxX8xf774xXe1xX3exX8xXaxX7bxX8xX9xX4bxXa9xX9xX8xX13xX6xX4exX8xX6xXb1xX1axX2exX8xX9xX118xX8xd50fxX8xX1axX2exX6xda7cxXbxX8xX1axX6xX2xX185xX4bxX8xX6xX14cxX1axX8xX208xX8xXecxX2xX4axX33xX11bxX8xX364xXcaxX3exX8xXaxX7bxX8xX33xXa9xX13xX8xX13xX3cxX70xX1axX8xX1xX15xX3cxX3dxX3exX8xX7fxXbxX1xX3cxX2xX1xX96xX8xX13xX3cxX70xX1axX8xXecxXcaxX4bxX8xX33xX7bxX8xX1axX2exX4ex8e90xX2xX8xX13xXbxX8xXcdxX6xX8cxX1axX2exX8xX9xX6x133b3xX8xX9xX6xX2xX121xX1axX8xXecxXcaxX4bxX8xX3xX126xX8xXecxX2xX4axX33xX8xX33xX7bxX8xX9xX147xX1axX8xX3xX19cxX8xXcx124fcxX8xX13xX3f0xX8xX13xX8cxX1axX8xX3xX7bxX8xX1xXbxX1axX6xX8xX1xX3f0xX11bxX8xX62xX4bxX29axX1axX2exX8xX9xX6xX2xX8xXecxXc0xX33xX8xX1axXbxX3exX96xX8xd5d0xX15xXbxXaxX8xX3xX7bxX8x1118bxX13xXaxX15xX13xX2xX9xX2fxX8xX9xX147xX1axX8xX3cxX14cxX2xX8xX3xX7bxX2fxX8xX13xX6xX121xX8xX33xXa9xX13xX8xX33xXcaxX13xX8xX33xXa9xX13xX8xX9xX147xX1axX11bxX8xX7fxXa9xX13xX8xXecxXa9xX2xX8xXecxXbxX1axX2exX8xX1axX6xX126xX8xX3dxX287xX1axX2exX96xX8xXecxXa9xX2xX8xXcdxX2xXbxX8xX1c7xX121xX10xX8xX13xX6xd289xX8xX208xX96xX8xX13xX6xXcaxX13xX8xX3dxXb6xX2xX8xX9xXf1xX1axX2exX8xXecxX193xX1axX2exX8xX1axX2exX6xX381xXbxX8xX3xc466xX2xX8xX3xX2xX165xX9xX8xX2exX94xX2xX8xXaxX3c3xX2xX8xX9xX6xX7bxX2fxX8xX13xXb6xX33xX8xX3dxX2xX165xX13xX8xXecxX121xX1axX8xX9xX6xX46fxX9xX8xX3xX8cxX8xXecxX19cxX9xX6xX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX11dxXbxX2xX8xX13xX3cxX147xX8xX9xX41xXbxX8xX1axX6xX7bxX8xX9xX9fxX33xX8xXdfxX4bxXe1xX1axX8xX13xX3cxX2fxX1axX2exX8xX9xX4bxXa9xX9xX8xX9xX6xX2xX121xX1axX8xXcxX29axX1axX2exX8xX9xX147xX1axX8xX1axX7bxX3exX8xX13xXcaxX13xX8xX1axX6xX2xXc0xX1axX8xXaxX7bxX8xX3cxXcaxX13xX8xXdfxX4bxXbxX1axX8xX13xX3cxX13dxX1axX2exX11bxX8xX11dxX7bxX8xX1axX6xX126xX1axX8xXaxXb6xX2xX8xX9xX2fxX1axX8xXecxX4exX3c3xX1axX2exX8xX1xX87xX1axX8xXecxX4exXbxX8xXecxX121xX1axX8xX9xX4bxXa9xX9xX8xX13xX6xX4exX8xX6xXb1xX1axX2exX8xXecxX9fxX4bxX8xX13xX2xXc0xX1axX8xX13xX3cxXc0xX1axX8xX2exX6xX121xX8xX6xX4bxXcaxX1axX8xXaxX4bxX3exX165xX1axX8xX2exX2xX6axXbxX8xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xX3xX7bxX8xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX96xX8xX1axX2exX4exX3c3xX2xX8xX13xXbxX8xX1axX6xX70xX1axX8xX13xX6xXcaxX3exX8xX1axX6xX6axX1axX2exX8xXecxX2xX4axX33xX8xX13xX4exX14cxX1axX2exX8xXecxX193xX1axX2exX8xXecxX121xX1axX8xXaxXb6xX8xXaxXb1xX1axX2exX8xX9xX6xX2fxX8xX1xXb1xX8xX10xX6xX2fxX1axX2exX8xX9xX90xX9xX6xX8xX9xX41xXbxX8xX9xX287xX8xX6xXbxX2xX8xX2exX9fxX1axX8xX1axX6xX4exX8xX6xX2fxX7bxX1axX8xX13xX2fxX7bxX1axX8xX13xX3cxX90xX2xX8xX1axX2exX4exX4fxX9xX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX2e9xX6xX2xX8xX9xX147xX1axX8xXaxX7bxX8xX9xX9fxX4bxX8xX13xX6xX41xX96xX8xX0xXbxX8xX6xX3cxX15xX1d6xXexXfxX6xX13xX13xX10xX38xX53xX53xX3dxX2fxX1axX2exX1xXbxX10xXaxX4bxXcxX11bxX3xX1axX53xX13xX2xX1axX1c9xX3dxXbxX2xX53xX7xX206xX53xX7xe026xX7x137b9x9a61xX689xX53x13e4exX2xX1axX15xX1xX2xX1axX15xX1c9xX68dxX2xX1xXbxX1axX15xX1c9xX13xX6xX2xX15xX1axX1c9xX13xXbxX2xX1c9xX13xX3cxX2fxX1axX2exX1c9xX3xX2fxX1c9xX3dxX2fxX9xX1c9xX2exX2xXbxX1axX1c9xX1xX2xX11bxX3dxX1xX10xXaxX4bxXcxXfxX4xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xXaxX7bxX8xXecxXb6xX2xX8xX1xX2xX165xX1axX8xX6xX2fxX7bxX1axX8xX6xX287xX2fxX8xX9xX41xXbxX8xX3dxX118xX1axX2exX8xXecxX90xX8xXecx87e6xX10xX0xX53xXbxX4xX96xX8xX9xX3f0xX9xX8xXcdx13628xX8xX10xX6xXb1xX8xX6xX4fxX10xX8xX3xX48exX2xX8xX13xX2xX1axX6xX8xX13xX6xX9fxX1axX8xX6xX2fxXbxX8xX33x10d49xX8xX9xX41xXbxX8xXecxXa9xX2xX8xX3dxX118xX1axX2exX8xX62xX2fxX7bxX1axX2exX8xX2exX2xXbxX8xX11xXe1xX3exX8xX1b8xXbxX1axX8xX68xX6xXbxX11bxX8xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX96xX8xX1axX2exX4exX4fxX9xX8xXaxXb6xX2xX96xX8xXaxX7bxX8xXecxX2xX4axX1axX8xX6xX126xX1axX6xX8xX9xX41xXbxX8xX9xX9fxX4bxX8xX13xX6xX41xX8xXaxXcaxX3exX8xX9xX9fxX1axX8xX9xXb1xX8xX3dxXb1xX8xXcdxX6xX287xX8xX1axf671xX1axX2exX96xX8xX3xX7bxX8xXcdxX6xX8cxX1axX2exX8xX6xX185xX8xX13xX6xX2xX121xX4bxX8xX33xX4exX4bxX8xX33xX6edxX2fxX8xX13xX3cxX2fxX1axX2exX8xX13xX6xX2xX8xXecxXcaxX4bxX11bxX8xX2e9xX6xX2xX8xX9xX287xX8xX6xXbxX2xX8xXecxe3cdxX8xX9xX6xX4bxX3exX4axX1axX8xXcxXbxX1axX2exX8xX9xX9fxX33xX8xXdfxX4bxXe1xX1axX96xX8xX10xX6xX2fxX1axX2exX8xX9xX90xX9xX6xX8xXcaxX3exX8xX3xX87xX1axX8xX1axX6xXcaxX13xX8xXdfxX4bxX90xX1axX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX18xX2xX68dxX2fxX4bxX8xX13xX3cxX4bxX1axX2exX8xX13xX6xX7bxX1axX6xX8xX3xX48exX2xX8xX13xX3cxX4exX3c3xX1axX2exX8xX10xX6xX90xX2xX8xX13xXcaxX1axX8xX9xX8cxX1axX2exX8xX9xX41xXbxX8xX23axXbxX3cxXaxX2fxX8xX420xX1axX9xX15xXaxX2fxX13xX13xX2xX96xX8xX3xX48exX2xX8xXcxX14cxX8xXecxX193xX8xX687xX1c9xX208xX1c9xX208xX8xX33xX7bxX8xXcdxX6xX8cxX1axX2exX8xX9xX118xX8xX33xXa9xX13xX8xX13xX2xX185xX1axX8xX3xX165xX8xXecxX90xX1axX6xX8xX9xX6xc42axX1axX8xX13xX6xX4bxX9fxX1axX8xX13xX159xX3exX8xX1axX7bxX2fxX11bxX8xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX96xX8xX1axX2exX4exX4fxX9xX8xXaxXb6xX2xX96xX8xXaxX7bxX8xX3dxX70xX9xX8xX13xX6xX9fxX3exX8xX3xX185xX8xX10xX6xX287xX1axX8xX9xX8cxX1axX2exX11bxX8xX62xX13dxX8xX9xX6xXb6xX3exX8xX3cxXcaxX13xX8xX1axX6xX2xX185xX4bxX96xX8xX9xX6xX41xX8xXecxXa9xX1axX2exX8xX13xX3cxXbxX1axX6xX8xX9xX4exX48exX10xX8xX3xX7bxX8xXcdxX6xX8cxX1axX2exX8xX13xX6xX2xX121xX4bxX8xX1axX6xX6axX1axX2exX8xX33xX90xX1axX6xX8xXcdxX6xX118xX15xX8xXecxX4axX8xX3dxXb1xX8xXaxXb6xX2xX8xXcxX3f0xX8xX13xX6xX4bxXbxX8xX13xX6xX2xX165xX13xX8xX3xX185xX8xX33xX88cxX13xX8xX13xX3cxX126xX1axX6xX8xXecxXa9xX8xX3xX48exX2xX8xX9xX90xX9xX8xXecxX29axX2xX8xX13xX6xX41xX8xX33xXb6xX1axX6xX8xX6xX14cxX1axX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX0xX2xX33xX2exX8xXcxX3cxX9xXexXfxX53xX53xX2xX11bxX3dxXbxX2fxX6xXbxX13xX2xX1axX6xX11bxX3xX1axX53xX1axX15xX1f8xXcxX53xX7xX1fcxX1fdxX1fexX53xX7xX1fdxX202xX1xX1fcxX1fdxX206xX202xX208xX1fdxX1fdxX13xX68axX689xX1fdxX206xX202xX208xX202xX1fcxX68axXaxX7xX11bxX1d1xX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX2fxX222xX33xXbxX2exX15xXfxX8xX53xX4xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX0xXcxX13xX3cxX2fxX1axX2exX4xX2f2xX8xX364x1486cxX68xX8xX11x7e2axbbc4xX68xX2e7xX8xX364xdb67xX68xX2e7xX0xX53xXcxX13xX3cxX2fxX1axX2exX4xX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX68xX6xX4exX1axX2exX8xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX8xX3xX7bxX8xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xXaxX7bxX8xX6xXbxX2xX8xX3dxX2xX4axX4bxX8xX13xX4exX4fxX1axX2exX8xXcdxX6xX8cxX1axX2exX8xX13xX6xX4axX8xX9xX6xX29axX2xX8xX9xX7b7xX2xX8x1037axX8xXecxXa9xX2xX8xX3dxX118xX1axX2exX8xX33xX7bxX8xX6xX13dxX8xXecxXbxX1axX2exX8xXaxX7bxX33xX8xX3xX2xX165xX9xX96xX8xX9xX6xX2fxX8xX1xXb1xX8xX6xX13dxX8xX9xX6xX3d1xX8xX9xX118xX8xX202xX8xX1axX77dxX33xX8xX13xX6xX2xX8xXecxXcaxX4bxX8xXcdxX6xX2xX8xX9xX147xX1axX8xXaxX7bxX8xX9xX9fxX4bxX8xX13xX6xX41xX8xX13xXb6xX2xX8xX13xX6xX7bxX1axX6xX8xX7fxXbxX1xX3cxX2xX1xX11bxX8xX68xX6xX4exX1axX2exX8xX9xX6xX3d1xX8xX202xX8xX1axX77dxX33xX8xX9xXf1xX1axX2exX8xXecxX41xX8xX2exX2xX159xX10xX8xX9xX6xX2fxX8xX9xX90xX9xX8xX7fxXbxX1xX3cxX2xX1xX2xXcxX13xXbxX8xX3exXc0xX4bxX8xXdfxX4bxX37cxX8xX3xX7bxX8xXcdxXcfxX1axX6xX8xX1axX2exX4ex7df8xX1axX2exX8xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX96xX8xX9xXf1xX1axX2exX8xXecxX41xX8xXecxX4axX8xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xX1c7xX15xX33xX8xXecxXcaxX3exX8xXaxX7bxX8xX33xX90xX2xX8xXcaxX33xX8xX13xX6xX70xX13xX8xXcxX3f0xX8xX9xX41xXbxX8xX33xX126xX1axX6xX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX23axX159xX8xX3xX8cxX8xXaxXc0xX8xX9xX41xXbxX8xXbxX1axX6xX8xXecxX7b7xX8xX33xXbxX1axX2exX8xX3xX185xX8xX1xXbxX1axX6xX8xX6xX2xX165xX4bxX8xX23axX6xXbxX33xX10xX2xX2fxX1axXcxX8xX169xX15xXbxX2exX4bxX15xX8xX13xX6xX46fxX8xX206xX8xX9xX41xXbxX8xX418xX15xXbxXaxX8xX1axX77dxX33xX8xX68axX1fdxX1fdxX68axX96xX8xXecxX4axX8xX3cxX193xX2xX8xX6xX13dxX8xX10xX6xX287xX2xX8xX9xX6xX3c3xX8xXecxX121xX1axX8xX6xX14cxX1axX8xX33xXa9xX13xX8xX13xX6xX70xX10xX8xXcdx98ccxX8xX33xX48exX2xX8xX9xX118xX8xX9xX159xX8xX2bxX15xX9xX2xX33xXbxX8xX1xX4exX48exX2xX8xX13xX6xX3c3xX2xX8xX420xX1axX9xX15xXaxX2fxX13xX13xX2xX96xX8xX3xX48exX2xX8xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xX2exX2xX6axX8xX33xXa9xX13xX8xX9xX6xXe1xX1axX8xX13xX3cxX4fxX8xXaxX37cxX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX8xXaa5xX8xX420xX13xXaxX15xX13xX2xX9xX2fxX8xX9xXf1xX1axX2exX8xX202xX8xX1axX77dxX33xX96xX8xX1axX6xX4exX1axX2exX8xX10xX6xX2fxX1axX2exX8xX9xX90xX9xX6xX8xX9xX6xX14cxX2xX8xXaxX77dxX1axX8xX1c7xX287xX96xX8xXcdxX6xX8cxX1axX2exX8xX3dxX2xX121xX13xX8xXcxX4fxX8xX6xX7b7xX2xX8xX9xX41xXbxX8xX8cxX1axX2exX8xXecxXcfxX9xX6xX8xX13xX6xX19cxX8xXaxX7bxX8xX1axX6xX6axX1axX2exX8xX2exX2xX90xX8xX13xX3cxX19cxX8xX33xX7bxX8xX420xX13xXaxX15xX13xX2xX9xX2fxX8xX13xX8cxX1axX8xXcxXb1xX1axX2exX11bxX8x10eb4xX1axX2exX8xX2exX2xX159xX10xX8xX420xX13xXaxX15xX13xX2xX9xX2fxX8xX2exX2xX7bxX1axX6xX8xX9xX6xX46fxX9xX8xX3xX8cxX8xXecxX19cxX9xX6xX8xX169xXbxX8xX169xX2xX2exXbxX8xX9xX4bxX29axX2xX8xX9xXb1xX1axX2exX8xX3xX7bxX2fxX8xX1axX77dxX33xX8xX7xX206xX206xX1fcxX8xX13xX3cxX4exX48exX9xX8xXcdxX6xX2xX8xX23axX169xX1b8xX8xX3cxX14cxX2xX8xX3xX7bxX2fxX8xX33xXa9xX13xX8xX2exX2xXbxX2xX8xXecxX2fxXb6xX1axX8xXcdxX6x98ddxX8xXcxXaa5xX96xX8xX10xX6xX287xX2xX8xX1c7xX4bxX29axX1axX2exX8xX6xXb6xX1axX2exX96xX8xX10xX6xX287xX2xX8xX9xX159xX2xX8xXecxX9fxX4bxX8xX13xX3cxX2fxX1axX2exX8xX1axX6xX6axX1axX2exX8xX13xX3cxX70xX1axX8xX1xX15xX3cxX3dxX3exX8xXcxX4bxX29axX13xX8xX6xX14cxX1axX8xX7xX1fdxX8xX1axX77dxX33xX8xX13xX3cxX3c3xX2xX8xX13xX3cxX4exX48exX9xX8xXcdxX6xX2xX8xX13xX3cxXaa5xX8xXaxXb6xX2xX8xX1axX2exX8cxX2xX8xX3xX4bxXbxX8xX9xX41xXbxX8xX169xXbxX8xX169xX2xX2exXbxX8xX6xX193xX2xX8xX68axX1fdxX7xX687xX8xX3xX48exX2xX8xXecxXb6xX2fxX8xX1xX2x12c75xX1axX8xXaxX7bxX8xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX23axX364xX11dxX8xX6xXbxX2xX8xX3dxXc0xX1axX8xX3exXc0xX4bxX8xX62xX169xX11dxX8xX9xX41xXbxX8xX33xX126xX1axX6xX96xX8xX3xX126xX8xX6xX13dxX8xX3dxX2xX4axX4bxX8xX13xX3cxX4exX1axX2exX8xX9xX6xX2fxX8xX2exX2xX90xX8xX13xX3cxX19cxX8xX9xX41xXbxX8xX23axX169xX1b8xX11bxX8xX68xX77dxX33xX8xX68axX1fdxX1fdxX1fcxX96xX8xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xX9xX6xX3d1xX8xX3cxX3c3xX2xX8xX418xX15xXbxXaxX8xX13xX3cxXc0xX1axX8xXaxX381xX1axX6xX8xX3xX3f0xX9xX8xX13xX6xX2xX8xXecxXcaxX4bxX96xX8xX9xX6xX46fxX8xX8cxX1axX2exX8xX9xX6xX4exXbxX8xX3dxXbxX2fxX8xX3cxX3c3xX2xX8xX1c7xXbxX8xX1axX14cxX2xX8xXcaxX3exX11bxX8xX2e7xX2xXbxX8xXecxX126xX1axX6xX8xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xXecxX19cxX1axX6xX8xX9xX4exX8xXaa5xX8xX11xXe1xX3exX8xX1b8xXbxX1axX8xX68xX6xXbxX96xX8xX9xX90xX9xX8xX9xX2fxX1axX8xX8cxX1axX2exX8xXecxX185xX4bxX8xXecxX4exX4fxX9xX8xX2exX94xX2xX8xX9xX287xX8xX3xX7bxX2fxX8xXaxX147xX8xXecxX7bxX2fxX8xX13xXb6xX2fxX8xX169xXbxXcxX8xX11dxXbxXaxX1xX15xX3dxX15xX1xXbxXcxX96xX8xX3dxX287xX1axX8xX13xX6xXe1xX1axX8xX8cxX1axX2exX8xXecxX7b7xX8xXcdxX2xX1axX6xX8xXdfxX4bxXbxX8xX3cxXcaxX13xX8xX1axX6xX2xX185xX4bxX8xX3xXbxX2xX8xX13xX3cxX147xX8xX13xX3cxX4exX48exX9xX8xXcdxX6xX2xX8xX9xX6xXcfxX1axX6xX8xX13xX6xX46fxX9xX8xX1axX2exX193xX2xX8xX3xX7bxX2fxX8xX9xX6xX2xX121xX9xX8xX2exX6xX121xX8xX62xX169xX11dxX8xX13xX3cxX4exXaa5xX1axX2exX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX8xX9xXf1xX1axX2exX8xX13xX6xX121xX96xX8xX8cxX1axX2exX8xXaxXbxX1axX2exX8xX3dxXb6xX13xX8xXdfxX4bxXbxX8xX1axX6xX2xX185xX4bxX8xX23axX169xX1b8xX96xX8xXcxX2fxX1axX2exX8xX3cxX29axX13xX8xX9xc8b7xX9xX8xX420xX13xXaxX15xX13xX2xX9xX2fxX8xX3xX87xX1axX8xXaxX7bxX8xX1axX14cxX2xX8xX8cxX1axX2exX8xX3exXc0xX4bxX8xXdfxX4bxX37cxX8xX1axX6xXcaxX13xX11bxX8xX11xX6xX121xX8xX1axXc0xX1axX8xX1xXb1xX8xXecxX7b7xX8xX9xX9fxX33xX8xXdfxX4bxXe1xX1axX8xX9xX6xX2fxX8xX687xX8xX23axX169xX1b8xX8xX13xX3cxX2fxX1axX2exX8xX1axX4exX48exX9xX8xX3xX7bxX8xX33xXa9xX13xX8xX23axX169xX1b8xX8xX222xX13xXbxXaxX2xXbxX96xX8xX9xX6xX3d1xX8xXecxX121xX1axX8xXcdxX6xX2xX8xX13xX3cxXaa5xX8xXaxXb6xX2xX8xX11dxX2xX9xX15xX1axX13xX15xX8xX23axXbxXaxX1xX15xX3cxX2fxX1axX96xX8xX8cxX1axX2exX8xX33xX48exX2xX8xX13xX6xX70xX13xX8xXcxX3f0xX8xX9xX287xX33xX8xX13xX6xXcaxX3exX8xX13xX6xX2fxX287xX2xX8xX33xX90xX2xX8xX1axX6xXcaxX13xX96xX8xXaxX7bxX33xX8xX3xX2xX165xX9xX8xX3xX48exX2xX8xX1axX2exX4bxX193xX1axX8xX1axX77dxX1axX2exX8xXaxX4exX4fxX1axX2exX8xX3xX7bxX8xX6xX2xX165xX4bxX8xXdfxX4bxX287xX8xX9xXbxX2fxX8xX1axX6xXcaxX13xX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX0xX2xX33xX2exX8xXcxX3cxX9xXexXfxX53xX53xX2xX11bxX3dxXbxX2fxX6xXbxX13xX2xX1axX6xX11bxX3xX1axX53xX1axX15xX1f8xXcxX53xX7xX1fcxX1fdxX1fexX53xX7xX1fdxX202xX1xX1fcxX1fdxX206xX202xX208xX1fdxX1fdxX13xX68axX689xX1fdxX206xX202xX208xX202xX1fcxX208xXaxX68axX11bxX1d1xX10xX2exXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX2fxX222xX33xXbxX2exX15xXfxX8xX53xX4xX0xX53xX10xX4xX0xX53xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX0xXcxX13xX3cxX2fxX1axX2exX4xX11xX62xX420xc8f6xX8xX68xX2e7xadbdxX420xX8xX2e7xX222xX2e5xX420xX8xX2bxdb42xX68xX2e7xX0xX53xXcxX13xX3cxX2fxX1axX2exX4xX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX7fxXa9xX13xX8xXecxX2xX4axX33xX8xX9xX6xX4bxX1axX2exX8xX13xX6xX159xX8xX3xX19cxX8xXcdxX6xX90xX9xX8xX2exX2xX6axXbxX8xX6xXbxX2xX8xX1axX6xX7bxX8xX9xX9fxX33xX8xXdfxX4bxXe1xX1axX8xXaxX7bxX8xX3dxXcaxX13xX8xX9xX6xXcaxX10xX8xX3xX19cxX8xX13xX6xX121xX8xX6xX4bxX3exX185xX1axX8xX13xX6xX2fxXb6xX2xX8xX9xX41xXbxX8xX6xX13dxX8xX13xXb6xX2xX8xX23axX169xX1b8xX96xX8xX9xX287xX8xX6xXbxX2xX8xX9xXf1xX1axX2exX8xX9xX6xX3d1xX8xXecxX185xX4bxX8xX1c7xX4bxXcaxX13xX8xX6xX2xX165xX1axX8xX13xX3cxXc0xX1axX8xX2exX6xX121xX8xX62xX169xX11dxX8xXcdxX6xX2xX8xX33xXb1xXbxX8xX2exX2xX287xX2xX8xXecxXbxX1axX2exX8xX1xX2xXe28xX1axX8xX3cxXbxX96xX8xX3xX48exX2xX8xX3xX19cxX8xX13xX3cxXcfxX8xX9xX41xXbxX8xX33xXa9xX13xX8xX1axX2exX4exX3c3xX2xX8xX13xXb6xX33xX8xXdfxX4bxX3exX185xX1axX11bxX8xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX8xXaxXc0xX1axX8xX13xX6xXbxX3exX8xX2e7xX3cxX15xX2exX2fxX3cxX2xX2fxX8xX7fxXbxX1axX68dxXbxX1axX2fxX96xX8xXcxXbxX4bxX8xXcdxX6xX2xX8xX8cxX1axX2exX8xX1axX7bxX3exX8xX9xX6xX46fxX1axX2exX8xXcdxX2xX121xX1axX8xXecxXa9xX2xX8xX1axX6xX7bxX8xXecxX4axX8xX13xX6xX4bxXbxX8xXecxXa9xX2xX8xX3dxX118xX1axX2exX8xX6xXb6xX1axX2exX8xX1b8xXbxX8xX420xXaxX3dxXbxX9xX15xX13xX15xX8xX13xXb6xX2xX8xX23axX159xX10xX8xX68xX6xX7bxX8xX11dxX4bxXbxX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xX13xX6xX126xX8xX13xX6xXbxX3exX8xX1b8xX15xX1axX2xX13xX15xX68dxX8xXcxXbxX4bxX8xX13xX3cxX70xX1axX8xX6xX147xXbxX8xX3xX48exX2xX8xX11dxXbxXaxX15xX1axX9xX2xXbxX96xX8xXcdxX6xX2xX121xX1axX8xX418xX15xXbxXaxX8xX13xX2xX121xX10xX8xX13xX102bxX9xX8xX3dxX19cxX8xX1b8xXbxX3cxX9xXbxX8xX3dxX27fxX8xX1c7xXbxX8xX13xX3cxXc0xX1axX8xX1b8xde8dxX62xX11bxX8xX364xXcaxX3exX8xXaxX7bxX8xX2exX2xX13dxX13xX8xX1axX4exX48exX9xX8xX13xX3cxX7bxX1axX8xXaxX3exX8xXcxXbxX4bxX8xX33xXa9xX13xX8xX9xX6xX4bxb56axX2xX8xX1axX6xX6axX1axX2exX8xX13xX6xXcaxX13xX8xX3xX13dxX1axX2exX96xX8xX13xX140xX8xX3xX2xX165xX9xX8xX13xX6xX4bxXbxX8xX13xXbxX1axX8xX13xX90xX9xX8xXaa5xX8x8f14xXaxX8xX23axXaxXbxXcxX2xX9xX2fxX8xX9xX6xX2fxX8xXecxX121xX1axX8xX3xX2xX165xX9xX8xX3dxX19cxX8xXaxX2fxXb6xX2xX8xXcdxX6xX27fxX2xX8xX23axX159xX10xX8xX68xX6xX7bxX8xX11dxX4bxXbxX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX68xX6xX4exX1axX2exX8xX1xXb1xX8xX9xX6xX3d1xX8xX1c7xX4bxXcaxX13xX8xX6xX2xX165xX1axX8xX3xX7bxX2fxX8xX2exX2xX6axXbxX8xX33xXb1xXbxX8xX2exX2xX287xX2xX96xX8xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xXaxX87xX1axX8xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX8xXecxX185xX4bxX8xXaxX7bxX33xX8xX3xX2xX165xX9xX8xXecxX118xX8xX3xX48exX2xX8xX13xXcaxX13xX8xX9xX287xX8xXcxX3f0xX8xX1axX6xX2xX165xX13xX8xX6xX4bxX3exX121xX13xX11bxX8xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX8xX33xXbxX1axX2exX8xX420xX13xXaxX15xX13xX2xX9xX2fxX8xXecxX121xX1axX8xX9xX6xX46fxX9xX8xX3xX8cxX8xXecxX19cxX9xX6xX8xX169xX2xX2exXbxX8xXecxX9fxX4bxX8xX13xX2xXc0xX1axX8xXcxXbxX4bxX8xX7xX1fexX8xX1axX77dxX33xX96xX8xX3dxXd9exX8xXcxX4bxX1axX2exX8xX3xX7bxX2fxX8xX10xX6xX147xX1axX2exX8xX13xX3cxX4bxX3exX185xX1axX8xX13xX6xX29axX1axX2exX8xX9xX41xXbxX8xX420xX13xXaxX15xX13xX2xX9xX2fxX8xX13xX6xXc0xX33xX8xX33xXa9xX13xX8xX1xXbxX1axX6xX8xX6xX2xX165xX4bxX8xX1450xX4bxX3cxX2fxX10xXbxX8xX169xX15xXbxX2exX4bxX15xX96xX8xX33xXa9xX13xX8xX23axX159xX10xX8xX68xX6xX7bxX8xX11dxX4bxXbxX96xX8xX33xXa9xX13xX8xX31xX2xXc0xX4bxX8xX23axX159xX10xX8xX9xX6xXe1xX4bxX8xe6daxX4bxX96xX8xX33xXa9xX13xX8xX31xX2xXc0xX4bxX8xX23axX159xX10xX8xX11xXe1xX3exX8xX1b8xXbxX1axX8xX68xX6xXbxX8xX3xX7bxX8xX33xXa9xX13xX8xXaxX9fxX1axX8xXaxX7bxX33xX8xX90xX8xXdfxX4bxXe1xX1axX8xX23axX6xXbxX33xX10xX2xX2fxX1axXcxX8xX169xX15xXbxX2exX4bxX15xX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX62xX7bxX1axX6xX8xX13xX3cxX126xX1axX6xX8xX9xX41xXbxX8xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xX9xX6xX3d1xX8xX3xX140xXbxX8xXcdxX6xXaa5xX2xX8xXecxX9fxX4bxX96xX8xX1axX6xX4exX1axX2exX8xX8cxX1axX2exX8xXecxX7b7xX8xX3dxXcaxX13xX8xX3dxXb6xX2xX8xX13xX3cxX2fxX1axX2exX8xX1fexX8xX13xX3cxX70xX1axX8xXecxX9fxX4bxX8xX13xX3cxXc0xX1axX8xX2exX6xX121xX8xX6xX4bxXcaxX1axX8xXaxX4bxX3exX165xX1axX11bxX8xX11dxX7bxX8xX9xX6xX2fxX8xX1xXb1xX8xX3xX87xX1axX8xX9xX147xX1axX8xX6xX14cxX2xX11bxX11bxX11bxX8xX6xX2xX185xX1axX96xX8xXecxXcaxX3exX8xX3xX87xX1axX8xXaxX7bxX8xX33xXa9xX13xX8xXcdxX6xXaa5xX2xX8xXecxX9fxX4bxX8xX13xX29axX13xX8xX9xX6xX2fxX8xX1axX2exX4exX3c3xX2xX8xX9xX6xX3d1xX8xX3xX140xXbxX8xX9xX6xXcfxX1axX6xX8xX13xX6xX46fxX9xX8xX9xX9fxX33xX8xXdfxX4bxXe1xX1axX8xXaxX9fxX1axX8xXecxX9fxX4bxX8xX13xX3cxX2fxX1axX2exX8xX33xX8cxX2xX8xX13xX3cxX4exX3c3xX1axX2exX8xXecxX3d1xX1axX6xX8xX9xXbxX2fxX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b8xX2fxX1xX3exXfxX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xX1c7xX13xX1c9xXbxXaxX2xX2exX1axX38xX8xX1d1xX4bxXcxX13xX2xX1d6xX3exX1d8xXfxX4xX11xX6xX121xX8xX1axXc0xX1axX8xX6xX7b7xX3exX8xX13xX2xX1axX8xXecxXe1xX3exX8xX9xX6xX3d1xX8xXaxX7bxX8xX9xX4bxXa9xX9xX8xX6xXa9xX2xX8xX1axX2exXa9xX8xXecxX9fxX4bxX8xX13xX2xXc0xX1axX8xX2exX2xX6axXbxX8xX18xX2xX1xXbxX1axX15xX8xX3xX7bxX8xX31xX2xX33xX15xX2fxX1axX15xX8xX13xX3cxX2fxX1axX2exX8xX3cxXcaxX13xX8xX1axX6xX2xX185xX4bxX8xX1axX6xX6axX1axX2exX8xX9xX4bxXa9xX9xX8xX13xX3cxXbxX1axX6xX8xX13xX7bxX2xX8xX2exX2xX6axXbxX8xX6xXbxX2xX8xX3dxX2xX4axX4bxX8xX13xX4exX4fxX1axX2exX8xX1axX7bxX3exX8xX13xX3cxX2fxX1axX2exX8xX13xX6xX3c3xX2xX8xX2exX2xXbxX1axX8xX13xX48exX2xX11bxX0xX53xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX31xX2fxX4bxX3cxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX2fxX8xX1b8xX2fxX1axX2exX1xXbxcd46xX0xX53xX10xX4
quanglinh