Hà Tĩnh chỉ còn 2 Công ty thủy lợi
Đó là Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.
23d1x2ea7x4ca0x2f94x74e3x87e3x7c78x47c9x590fx4f83x26c3xa069xX5xX8x4833xX5x39dex9d13xX7x35b0x5151x509cx913fxX3x7bb7x9366xX4xX5xX12x5a71xX6xXaxX3x3301xX7xX10xX4xX4xX9xXax39c1x359axX12xX5xX7xX8xXax3641x70c7x67c4xX3xX28x8598xX14xX1xX3xX20xX1x2b5dxX3xX20x5607xX14xX3x378dxX3x72ccx9b32xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX5xX1x2659xX6xX3xX7x3878xX12xX0x606fxX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX8xX10x698axXaxX2ex2520x6b19xX3xX7xX30xX3xX41xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX28x9bafxX2fxX2fxX3x7401x2bf7xX5xX3xX5xX1xX30xX14xX1xX3x9d52xX12xa3b3xX14xX3xX28xX1xX4bxX6xX3xX7xX4fxX12xX3x9c59x7566xX20xX3xX2fxX30xX3xX28xX33xX14xX1xX3xXa0xX30xX3xX41xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX28xX92xX2fxX2fxX3xX96xX97xX5xX3xX5xX1xX30xX14xX1xX3xXa0xX12xXa2xX14xX3xX28xX1xX4bxX6xX3xX7xX4fxX12xX3xX92xX10x9565xX3xX2fxX30xX3xX28xX33xX14xX1x9b9dxX0xX52xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXaex3ea9xX80xX6xXaxX2exX41x65aexX20xX3x46fcxX18xX6x7289xX5xX3x3174x668cxX14xX1xX3xXa0x5a0fxX3xXa0xX12x84b9xX20xX3xX1xX4fxX27xX3xX14xX1x8c32xX5xX3x89fbxX3xX41xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX28xX1xX4bxX6xX3xX7xX4fxX12xX3xX5x324ax612ax52c3xX20xX3xX129x6161xX6xX3xX5xX1xX30xX14xX1xX3xX3fxX3xX41xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX14xX84xX12xX3xX5xX153xXa2xX14xX3xXa0x4549xX10xX3xX129xX154xX4fxX20xX3x602fxXaexX92x788cxX3xX5xX39xX14xX1xX3xX129xX154xX10xX3xX153xX10x9c78xX3xX4xX10xX18xX3xX1x5878xX14xX3x9af0xX3xX5xX1xX120xX14xX13xX3xX20xX120xX20xX3xX129xX195xX14xX3xXa0xX12axX3xX14xX30xX6xX3xX5x791cxX3xX20xX1x4a40xX20xX3xXdxX159xX6xX3xX80x7f15xX14xX13xX3xX129xX12fxX3xX120xX14xXedxX0xX52xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXaexX11axX80xX6xXaxX2exX28xX1xX8xX11axX3xX129xX84xX18exX3xX20xX120xX20xX3xX41xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX28xX92xX2fxX2fxX3xX96xX28x95e9xX3xX28xX1xX4bxX6xX3xX7xX4fxX12xX15xX3x7aa2xX12xX14xX1xX3xX41x5a02xXe4xX18exX3xX41xX10xX14xX3xX21fxX97xX20xX18exX3xX2fx90afxX14xX13xX3xX21fxX10xXe4xX18exX3xX2fxX154xX195xX14xX13xX3x24eexX195xX14xX3xX1xX4fxX27xX3xX14xX1xX13cxX5xX3xX5xX1xX30xX14xX1xX3xX41xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX28xX92xX2fxX2fxX3xX96xX28xX213xX3xX28xX1xX4bxX6xX3xX7xX4fxX12xX3xXaexXafxX20xX3xX2fxX30xX3xX28xX33xX14xX1xX3x8619xX5xX153x853fxX3xX4x24f4xX3xX129xX84xX14xX13xX3xX5x62d5xX12xX3xX4x7ec6xX3xX2xX13fx31b9xX18exX3xX129xX154x5210xX14xX13xX3xX28xX153x31d7xX14xX3x46d9xX1x5ce6xX18exX3xX28xX1xX12axX3xXdx9cd9xX3xX2fxX233xX14xX13xX3xX21fxX33xX14xX1x7347x3eb2xX3xX20xX120xX20xX3xX41xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX28xX92xX2fxX2fxX3xX96xX28xX213xX3xX28xX1xX4bxX6xX3xX7xX4fxX12xX15xX3x9654x6e01xX3x3266x5612xX18exX3xX242xX42xX14xX13xX3x29d0xX120xX20xX18exX3xX2fxX154xX195xX14xX13xX3xX2d6xX1xXa2xX3xX1xX4fxX27xX3xX14xX1xX13cxX5xX3xX5xX1xX30xX14xX1xX3xX41xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX28xX92xX2fxX2fxX3xX96xX28xX213xX3xX28xX1xX4bxX6xX3xX7xX4fxX12xX3xX92xX10xXe4xX3xX2fxX30xX3xX28xX33xX14xX1xX3xX27bxX5xX153xX27exX3xX4xX281xX3xX129xX84xX14xX13xX3xX5xX289xX12xX3xX4xX28dxX3x3b0exX3fxX18exX3xX129xX154xX296xX14xX13xX3xX92xX13xX18xX6x868exX14xX3xX2fxX18xX6xX3xX28xX1bcxX18exX3xX28xX29fxX3xX2fxX30xX3xX28xX33xX14xX1xX2b4xXedxX0xX52xX27xX2exX0xX5xX10x3581xX7xX8xX3x68c4xX12xX80xX5xX1xX9xXaxX3fxX33axX33axXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX80xX80xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX366xX11axX153xX80xX8xX153xX9xXaxX33axXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX153xXaxX2exX0xX5xX366xX11axX80xX6xX2exX0xX5xX153xX2exX0xX5xX80xX2exX0xX12xXe4xX13xX3xX4xX153xX20xX9xXaxX52xX52xX12xXedxX366xX10xX11axX1xX10xX5xX12xX14xX1xXedxXa0xX14xX52xX14xX8xX36axX4xX52xX2xX3fx9c12xX13fxX52xX2xX33axX291xX80xX2xX33axX291xX3e1x5305xX33axX33axX5xX2xX3ecxX291xX33axX291xX7xX33axXedxX17xX27xX13xXaxX3xX52xX2exX0xX52xX5xX80xX2exX0xX52xX5xX153xX2exX0xX5xX153xX2exX0xX5xX80xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX41xX10xX27xX5xX12xX11axX14xXaxX2exX2fxX233xX3xX2d6xX2d7xX3xX2d9xX2daxX3xXa0xX28dxX14xX3xX80xX11axX3xX41xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX28xX92xX2fxX2fxX3xX96xX28xX213xX3xX28xX1xX4bxX6xX3xX7xX4fxX12xX3xX2d6xX2d7xX3xX2d9xX2daxX3x56d8xX18xX225xX14xX3xX7x8efaxX3xX5xX1x9f65xX3xX14xX10xX6xX3xX129xX154xX4fxX20xX3xX13xX12xX10xX11axX3xX7xX289xX12xX3xX20xX1xX11axX3xX41xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX28xX92xX2fxX2fxX3xX96xX28xX213xX3xX28xX1xX4bxX6xX3xX7xX4fxX12xX3xX92xX10xXe4xX3xX2fxX30xX3xX28xX33xX14xX1xX3xX452xX18xX225xX14xX3xX7xX458xX0xX52xX5xX80xX2exX0xX52xX5xX153xX2exX0xX52xX5xX366xX11axX80xX6xX2exX0xX52xX5xX10xX366xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXaexX11axX80xX6xXaxX2exX213xX12xX133xX20xX3xX1xX4fxX27xX3xX14xX1xX13cxX5xX3xX20xX120xX20xX3xX20xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX5xX153xXa2xX14xX3xX129xX154xX4fxX20xX3xX5xX1xX1bcxX20xX3xX1xX12xX133xX14xX3xX5xX1xX8xX11axX3xX20xX120xX20xX3xX14xX97xX12xX3xX80xX18xX14xX13xX3xX20xX4bxX10xX3xX20xX120xX20xX3xX83xX12fxX3xX120xX14xX3xX129xX154xX4fxX20xX3xX27xX1xXa2xX3xX80xX18xX6xX133xX5xX3xX5xX153xX154xX155xX20xX3xX129xX84xXedxX0xX52xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXaexX11axX80xX6xXaxX2exX17exXaexX92xX181xX3xX5xX39xX14xX1xX3xX6xXa2xX18xX3xX20xX29cxX18xX3xX20xX120xX20xX3xX20xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX366xX12axX3xX1xX4fxX27xX3xX14xX1xX13cxX5xX3xX20xX84xX3xX5xX153xX120xX20xX1xX3xX14xX1xX12xX133xXe4xX3xX20xX1xX18xX6x5282xX14xX3xX13xX12xX10xX11axX3xX14xX13xX18xX6xXa2xX14xX3xX5xX153xX289xX14xX13xX3xX5xX11axX30xX14xX3xX366xX97xX3xX5xX30xX12xX3xX4xX225xX14xX18exX3xX5xX30xX12xX3xX20xX1x9134xX14xX1xX18exX3xX7xX10xX11axX3xX129xX97xX14xX13xX18exX3xX129xX13cxX5xX3xX129xX10xX12xX18exX3xX20xX120xX20xX3xX452xX18xX6xX12fxX14xX18exX3xX14xX13xX1xX33xX10xX3xXa0xX27exX3xXa0xX30xX3xX7xX4fxX12xX3xX5e8xX20xX1xX3xX1xX4fxX27xX3xX27xX1xX120xX27xX3x5150xX1xX120xX20xX3xX4xX10xX14xX13xX3xX20xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xXe4xX155xX12xX3xX5xX153xX154xX155xX20xX3xX14xX13xX30xX6xX3xX3e1xX33axX52xX3ecxX52xX3fxX33axX2xX3fxX2b5xX3xX5xX153xX11axX14xX13xX3xX5xX1xX296xX12xX3xX13xX12xX10xX14xX3xX20xX1xX154xX10xX3xX20xX1xX18xX6xX5bcxX14xX3xX13xX12xX10xX11axX3xX20xX120xX20xX3xX20xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX14xXa2xX18xX3xX5xX153xXa2xX14xX3xX20xX84xX3xX5xX153xX120xX20xX1xX3xX14xX1xX12xX133xXe4xX3xX452xX18xX225xX14xX3xX7xX458xX3xX5xX11axX30xX14xX3xX366xX97xX3xX5xX30xX12xX3xX4xX225xX14xX18exX3xX5xX12xX12fxX14xX3xXa0xX28dxX14xX3xX20xX4bxX10xX3xX20xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX18exX3xX628xX1xX42xX14xX13xX3xX129xX5bcxX3xX1xX154xX3xX1x73dbxX14xX13xX18exX3xX1xX10xX11axX3xX1xX27exX5xX18exX3xXe4xX13cxX5xX3xXe4xX120xX5xXedxX3xX41xX1xX4bxX3xX5xX12axX20xX1xX3xX2fxX97xX12xX3xX129xX233xX14xX13xX3xX5xX1xX30xX14xX1xX3xXa0xX12xXa2xX14xX18exX3xX2d9xX12xX120xXe4xX3xX129xX28dxX20xX3xXa0xX30xX3xX20xX120xX20xX3xX20xX120xX3xX14xX1xX159xX14xX3xX7xX12xXa2xX14xX3xX452xX18xX10xX14xX3xX20xX4bxX10xX3xX20xX120xX20xX3xX20xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX366xX12axX3xX1xX4fxX27xX3xX14xX1xX13cxX5xX3xX20xX1xX12axX18xX3xX5xX153xX120xX20xX1xX3xX14xX1xX12xX133xXe4xX3xX5xX153xX154xX155xX20xX3xX27xX1xX120xX27xX3xX7xX18x748cxX5xX3xXa0xX12fxX3xXe4x5ca0xX12xX3xX1xX10xX11axX3xX1xX27exX5xX18exX3xX1xX154xX3xX1xX6d5xX14xX13xX18exX3xXe4xX13cxX5xX3xXe4xX120xX5xX3xX5xX30xX12xX3xX4xX225xX14xX18exX3xX5xX12xX12fxX14xX3xXa0xX28dxX14xX3xXa0xX30xX3xX20xX120xX20xX3xX5xX30xX12xX3xX4xX225xX14xX3xX628xX1xX120xX20xX3xX20xX84xX3xX7xX12xXa2xX14xX3xX452xX18xX10xX14xXedxX0xX52xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXaexX11axX80xX6xXaxX2exX41xX120xX20xX3xX41xX42xX14xX13xX3xX5xX6xX3xX5xX1xX4bxX6xX3xX7xX4fxX12xX3xXaexXafxX20xX3xXa0xX30xX3xX92xX10xXe4xX3xX2fxX30xX3xX28xX33xX14xX1xX3xX20xX84xX3xX14xX1xX12xX133xXe4xX3xXa0xX27exX3xX452xX18xX225xX14xX3xX7xX458xX18exX3xXa0xX766xX14xX3xX1xX30xX14xX1xX18exX3xX628xX1xX10xX12xX3xX5xX1xX120xX20xX3xX5xX1b0xX14xX13xX3xX1xX4fxX27xX3xX1xX133xX3xX5xX1xX28dxX14xX13xX3xX20xX120xX20xX3xX20xX42xX14xX13xX3xX5xX153xX45cxX14xX1xX3xX5xX1xX4bxX6xX3xX7xX4fxX12xX3xX27xX1xX27exX20xX3xXa0xX27exX3xX80xX159xX14xX3xX4xX12xX14xX1xX18exX3xX2d6xX28xX3xXfxX3x941dxX2fxX18exX3xX20xX225xX12xX3xX5xX289xX11axX3xXe4xX42xX12xX3xX4xX12xX14xX1xX3xXfxX3xXe4xX42xX12xX3xX5xX153xX154xX296xX14xX13xX3xXa0xX30xX3xX29fxX41xX21fxXaexX3xXfxX3xX2d9xX92xX28xX28xX2b5xX3xX20xX18xX14xX13xX3xX20xX13cxX27xX3xX14xX154xX155xX20xX3xX5xX154xX155xX12xX3xX5xX12xXa2xX18xX3xX20xX1xX11axX3xX4xX225xX14xX3xXdxX18xX13cxX5xX3xX14xX42xX14xX13xX3xXfxX3xX20xX42xX14xX13xX3xX14xX13xX1xX12xX133xX27xX3xXa0xX30xX3xX5xX1xX4bxX6xX3xX4xX225xX14xX18exX3xX20xX13cxX27xX3xX14xX154xX155xX20xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX1xX11axX289xX5xX3xXa0xX30xX3xX20xX120xX20xX3xX14xX13xX30xX14xX1xX3xX628xX12xX14xX1xX3xX5xX126xX3xX628xX1xX120xX20xX2b5xX3xX5xX1xX8xX11axX3xX80x8b48xX12xX18exX3xX27xX1xX120xX5xX3xX1xX12xX133xX14xX3xXa0xX30xX3xXdx90ddxX3xX7xX458xX3xX628xX12axX27xX3xX5xX1xX296xX12xX3xX20xX120xX20xX3xX4xX1bcxX3xX20xX28dxX3xX20x3797xX14xX13xX3xX14xX1xX154xX3xX80xX18xX6xX3xX5xX18xX18exX3xX366xX225xX11axX3xX80xX154x7af6xX14xX13xX18exX3xXa0xX766xX14xX3xX1xX30xX14xX1xX3xX129xX225xXe4xX3xX366xX225xX11axX3xX10xX14xX3xX5xX11axX30xX14xX3xX20xX42xX14xX13xX3xX5xX153xX45cxX14xX1xX2b5xX3xX7xX30xXe4xX3xX20xX1xX4bxX3xX129xX29cxX18xX3xX5xX154xX3xX5xX153xX11axX14xX13xX3xXa0xX12xX133xX20xX3xX80xX18xX6xX3xX5xX18xX18exX3xX4xX93dxX10xX3xX20xX1x48f0xX10xX18exX3xX14xX159xX14xX13xX3xX20xX13cxX27xX3xX20xX42xX14xX13xX3xX5xX153xX45cxX14xX1xX3xX5xX1xX4bxX6xX3xX7xX4fxX12xXedxXedxXedxX0xX52xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x6130xX18xX5xX1xX11axX153xXaxX2exX2fxX225xX12xX3xX880xX18xX159xX14xX0xX52xX27xX2e
Hải Xuân