Kỳ Anh cùng lúc có tân Trưởng, Phó Công an thị xã
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (3/6), Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Trưởng, Phó trưởng Công an thị xã Kỳ Anh.
de62x1654dx197ecx17a39x17fb8x17ce7x168b6x1011bx1a8abxX7x19f2dx1163cx137f4x18cf5x186bex12c38xX5x13181xXax173b6x197ccx158baxX3x18097x19dbaxX1xX3xX4x101edxX17x14733xX3xX5x17d37xX4xX3xX4x19107xX3xXex12882xX17xX3xXcxfa4dx12315xeb38xX17xX1dx15a32xX3xef0bxX1xX24xX3x1263fx14398xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX1x16f6axX3xea00x19b67xX0x15bddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112d1xX10xX6x172b4xXaxX12x165f2x15e14xX17xX1dxX3xX17xX6xdff6xX3x198b4x19415xX45x178f8x1463exX30xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXex1806exX17xX1xX3xX54x113faxX3xXcx199eexX17xX1xX3xXex18f37xX3xX4xX1x1438bxX4xX3xX5x16885xX3xX4xX37xX17xX1dxX3x1a6e7x17189xX3x11de0xX78xX3xXexX2bxX6x18aafxX3x13c1cx16640xX61x15584xXexX3x18fbcxX40xX17xX1xX3xX4x15e3axX6xX3x139dcx172d0xX3xXexX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX3xXa9xXaaxX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX8fxX80xX3xX17xX1xXdx174e6x14f5axX3xX4xX1xX84xX4xX3xX92x15432xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX30xX3xX32xX1xX24xX3xXexX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX1x108d2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX98xX57xX61xX3xXbxX36xX10xX17xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxXc5xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX17xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXax155d4xXdxX57xXexX1x14ba9xX3xX66xX2xfe6axXbxX42x189f0xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX136xX3x101bdxX2x12e3dxXbxX42xX13dxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXf7xX8fxX6xX98xX1xX6xXexXdxX17xX1xXf7xX92xX17xX45xX17xX10xX131xX7xX45x1067cxX149xX16fxX16fxX45xX2xX147xX66xX57xX64xX2xX149xX64xX16fxX2xX2xXexX66x16fddxX2xX149x14b51xX5xX149xXf7x18db9xXbxX1dx1250axX2bxX9xX184xX184xX147xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xX4xX1bxX17xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX4xX24xX3xXexX27xX17xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX30xX3xX32xX1xX24xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX98xX17xXaxX12xX36xX5bxX4xX3xXa0x14bcfxXdxX3xX8fxXdxfa16xX9bxX3xXexX1xX6xXc5xX3xX57x18c30xX3xX8fxX9bxX80xXdxX3xX5xX88xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX98xX57xX61xX3xXbxX36xX10xX17xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxXc5xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX17xXexX10xX2bxX3xX57xXexX1xX9bxXc5xX8fxXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX66xX2xX13axXbxX42xX13dxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX136xX3xX147xX2xX149xXbxX42xX13dxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXf7xX8fxX6xX98xX1xX6xXexXdxX17xX1xXf7xX92xX17xX45xX17xX10xX131xX7xX45xX16fxX149xX16fxX16fxX45xX2xX149xX13axX57xX64xX2xX16fxX13ax1abdfxX149xX16fxXexX181xX16fxX287xX184xX181xX5xX149xXf7xX188xXbxX1dxX18bxX2bxX9xX2xX64xX287xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xX4xX1bxX17xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX4xX24xX3xXexX27xX17xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX30xX3xX32xX1xX24xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX98xX17xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX42xXex13795xX6xX5xXdxX1dxX17xX136xX3xX188xX9bxX7xXexXdxedfexX61xX13dxXaxX12xXcxX1x11e88xX6xX3xXa6xX61xX3xX9axX9bxX61x106c2xX17xX3xX4xXa6xX6xX3xXa9xXaaxX3xXexX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX3xXa9xXaaxX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX30xX3x1318exX1eaxXdxX3xXexX5bxX3x16c99x10dfexX3xXcxX2bxf916xX17xX1dxX3xX54xe490xXdxX3xX2fbxX3x128c7xXdxX5bxXc5xX3xXa0xX90xX4xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX73xX17xX1xX3xXa0xX43xX3xXexX2bxX6xX98xX3xX9axX9bxX61xX9dxXexX3xXa0xX40xX17xX1xX3xX8fxX80xX3xX17xX1xXdxXc4xXc5xX3xXcxX2bxX9bxX17xX1dxX3xXexX5bxX3xXa9xX1bxXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1bxX17xX1dxX3x170fcxX3xX36xX1xX5bxX17xX1xX3xX33cx155cdxX17xX3xXbxX1x181baxX17xX1dxX3xX36x18f4bxX3xX9axX9bxX6xX17xX3xX36xX5axX335xXcxX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX54xX78xX3xXcxX7bxX17xX1xX3xXa0xX9dxX17xX3xX17xX1x16a14xX17xX3xX4xX37xX17xX1dxX3xXexX5bxX4xX3xX92xX78xX3xX1dxXdxdfc3xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX92xXcdxX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXcx116b1xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xXexX1xX6xX61xX3xX4xX1xX98xX3xXcxX1xX2cx164b1xX17xX1dxX3xXexX5bxX3x11376xX1dxX37xX3xX335xX84xX4xX3xX411xXdxX17xX1xX3xXa0xX43xX3xX4xX1xX9bxX61xX1efxX17xX3xX4xX37xX17xX1dxX3xXexX5bxX4xX13dxX3xX8fxX80xX3xX17xX1xXdxXc4xXc5xX3xXcxX1xXdxX9dxX9bxX3xXexX5bxX3xX411xX1dxX9bxX61xX88xX17xX3x132f5xX9bxX61xX3xf98dxXdxX17xX1xX3xX2fbxX3xX32xX1xX24xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX3xXbxX1xX3a3xX17xX1dxX3xX16xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXa0xX90xXdxX3xX17xXaaxXdxX3xXa0xX9dxX17xX3xX17xX1xX3caxX17xX3xX4xX37xX17xX1dxX3xXexX5bxX4xX3xX92xX78xX3xX1dxXdxX3dbxX3xX4xX1xX84xX4xX3xX92xXcdxX3xX32xX1xX24xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXcxX3f5xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX1xXf7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX98xX57xX61xX3xXbxX36xX10xX17xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxXc5xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX17xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX66xX2xX13axXbxX42xX13dxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX136xX3xX147xX2xX149xXbxX42xX13dxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXf7xX8fxX6xX98xX1xX6xXexXdxX17xX1xXf7xX92xX17xX45xX17xX10xX131xX7xX45xX16fxX149xX16fxX16fxX45xX2xX147xX66xX57xX64xX2xX149xX64xX16fxX64xX66xXexX184xX181xX13axX181xX13axX5xX149xXf7xX188xXbxX1dxX18bxX2bxX9xX16fxX13axX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xX4xX1bxX17xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX4xX24xX3xXexX27xX17xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX30xX3xX32xX1xX24xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX98xX17xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX42xXexX2fbxX6xX5xXdxX1dxX17xX136xX3xX188xX9bxX7xXexXdxX308xX61xX13dxXaxX12xX32xX1xX5bxXexX3xX8fxXdxX1efxX9bxX3xX1dxXdxX6xX98xX3xX17xX1xXdxXc4xXc5xX3xX92xXcdxX30xX3xX335xX1eaxXdxX3xXexX5bxX3xX33cxX33dxX3xXcxX2bxX341xX17xX1dxX3xX54xX346xXdxX3xX61x15eafxX9bxX3xX4x1205exX9bxX30xX3xX92x151d7xXdxX3xXa0xX40xX6xX3xX8fxX78xX17xX3xXexX2bxX341xX17xX1dxX3xXa0xXdxX1efxXc5xX3xX17xX1xX2cxX3xXcxX3f5xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX1xX30xX3xXexXdxX318xXc5xX3x17797xX17xX3xX17xX1xXdxX318xX9bxX3xX17xX1dxX9bxX61xX3xX4xX3a8xX3x1a60cxX32xX16xX411xX30xX3xXexX2bxX5edxX17xX3xX4xX2cxX3a8xX17xX1dxX3xX92xX40xX3xX4xX37xX17xX1dxX3xXexX5bxX4xX3xXc5xX5f6xXdxX30xX3xX4xX5bxX4xX3xXa0x1ab74xX17xX1dxX3xX4xX1x10357xX3xX4xX5f1xX17xX3xXexXdxX9dxXbxX3xXexXcdxX4xX3xXbxX1xX5bxXexX3xX1xX9bxX61xX3xX17xX39exX17xX1dxX3xX5xX1f8xX4xX30xX3xXexX2bxX65exX3xXexX9bxXc4xX30xX3xX4xX1bxX17xX1dxX3xXexX3caxXbxX3xXexX1xX1efxX3xXa0xX3a8xX17xX3xX92xX40xX3xX1xX98xX78xX17xX3xXexX1xX78xX17xX1xX3xXexX90xXexX3xX17xX1xXdxXc4xXc5xX3xX92xXcdxX3xXa0xX2cxX40axX4xX3xX1dxXdxX6xX98xX30xX3xX1dxX24xXbxX3xXbxX1xX5f1xX17xX3xXa0x10926xX4xX3xX5xX1f8xX4xX3xX4xX1bxX17xX1dxX3xX4x1922axXbxX3xXa6xX61xX30xX3xX4xX1xX65exX17xX1xX3xX9axX9bxX61xX318xX17xX3xXbxX1xX5bxXexX3xXexX2bxXdxX1efxX17xX3x15428xXdxX17xX1xX3xXexX9dxX3xX2fbxX3xX42xX43xX3xX1xXaaxXdxX30xX3xX1dxXdxX3dbxX3xX92xX3dbxX17xX1dxX3xXex174b3xX17xX1xX3xX1xX711xX17xX1xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX65exX17xX1xX3xXexX2bxX40xX30xX3xXexX2bxX3caxXexX3xXexX1f8xX3xX6xX17xX3xXexX98xX78xX17xX3xX42xX43xX3xX1xXaaxXdxXf7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX98xX57xX61xX3xXbxX36xX10xX17xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxXc5xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX17xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX66xX2xX13axXbxX42xX13dxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX136xX3xX147xX2xX149xXbxX42xX13dxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXf7xX8fxX6xX98xX1xX6xXexXdxX17xX1xXf7xX92xX17xX45xX17xX10xX131xX7xX45xX16fxX149xX16fxX16fxX45xX2xX147xX66xX57xX64xX2xX149xX64xX16fxX13axX184xXexX16fxX147xX64xX184xX64xX5xX149xXf7xX188xXbxX1dxX18bxX2bxX9xX184xX149xX287xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xX4xX1bxX17xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX4xX24xX3xXexX27xX17xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX30xX3xX32xX1xX24xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX98xX17xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX42xXexX2fbxX6xX5xXdxX1dxX17xX136xX3xX188xX9bxX7xXexXdxX308xX61xX13dxXaxX12xX32xX1xX5bxXexX3xX8fxXdxX1efxX9bxX3xX17xX1xX3caxX17xX3xX17xX1xXdxXc4xXc5xX3xX92xXcdxX30xX3xXexX27xX17xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXcxX3f5xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xXa9xX1bxXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1bxX17xX1dxX3xX1xX84xX6xX3xX7x149adxX3xX4xX90xX3xX1dxX6caxX17xX1dxX3xX6f5xX1xX6caxX4xX3xXbxX1xXcdxX4xX3xX6f5xX1xX24xX3xX6f5xX1xX39exX17xX30xX3xX17x11ba3xX3xX5xX1f8xX4xX3xXbxX1xX6d7xX17xX3xXa0xX6d7xX9bxX3xX1xX98xX78xX17xX3xXexX1xX78xX17xX1xX3xXexX90xXexX3xXc5xX341xXdxX3xX17xX1xXdxXc4xXc5xX3xX92xXcdxX3xXa0xX2cxX40axX4xX3xX1dxXdxX6xX98xX30xX3xX42xX27xX61xX3xX57xX1f8xX17xX1dxX3xXa0xX3a8xX17xX3xX92xX40xX3xX17xX1dxX78xX61xX3xX4xX78xX17xX1dxX3xX92xX3dbxX17xX1dxX3xXc5xX1eaxX17xX1xXf7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX98xX57xX61xX3xXbxX36xX10xX17xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxXc5xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX17xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX66xX2xX13axXbxX42xX13dxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX136xX3xX64xX13axX184xXbxX42xX13dxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXf7xX8fxX6xX98xX1xX6xXexXdxX17xX1xXf7xX92xX17xX45xX17xX10xX131xX7xX45xX16fxX149xX16fxX16fxX45xX2xX149xX13axX57xX64xX2xX16fxX13axX287xX2xX13axXexX64xX66xX64xX66xX13axX5xX149xXf7xX188xXbxX1dxX18bxX2bxX9xX184xX2xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xX4xX1bxX17xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX4xX24xX3xXexX27xX17xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX30xX3xX32xX1xX24xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX98xX17xXaxX12xX44fxX43xX17xX1xX3xXa0xX1eaxX98xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX73xX17xX1xX30xX3xXcxX3f5xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xXex15973xX17xX1dxX3xX1xX98xX6xX3xX4xX1xX20xX4xX3xXc5xX30fxX17xX1dxX3xXexX27xX17xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX30xX3xX32xX1xX24xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX98xX17xX1dxX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX5edxX17xX3xX9axX9bxX6xX17xX136xX0xX45xX7xXexX2bxX98xX17xX1dxX12xX0xX9bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2fbxXexX1xX9bxXc5xX8fxX2fbxX6xX17xX57xX2fbxX7xX6xXbxX98xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX54xX78xX3xXcxX7bxX17xX1xX3xXa0xXdxX318xX9bxX3xXa0xXaaxX17xX1dxX30xX3xX8fxX80xX3xX17xX1xXdxXc4xXc5xX3xX184xX3xX5xX43xX17xX1xX3xXa0xX1eaxX98xX3xX4xX6d7xXbxX3xXbxX1xX3a3xX17xX1dxX30xX3xXa0xX40xX6xX3xXbxX1xX2cxX3a8xX17xX1dxXaxX3xX1xX2bxX10xX308xX9xXaxX45xX5xX9bxX4xX2fbxX5xX9bxX98xX17xX1dxX2fbxX92xX9bxX2fbxXexX2bxX6xX17xX1dxX45xX4xX98xX17xX1dxX2fbxX6xX17xX2fbxX1xX6xX2fbxXexXdxX17xX1xX2fbxX57xXdxX10xX9bxX2fbxX57xX98xX17xX1dxX2fbxX8fxX98xX2fbxX17xX1xXdxX10xXc5xX2fbxX184xX2fbxX5xX6xX17xX1xX2fbxX57xX6xX98xX2fbxX4xX6xXbxX2fbxXbxX1xX98xX17xX1dxX2fbxX57xXdxX6xX2fbxXbxX1xX9bxX98xX17xX1dxX45xX2xX184xX64xX2xX16fxX184xXf7xX1xXexXc5xXaxX12xX0xXdxXc5xX1dxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX45xXc5xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX16fxX149xX45xX17xX10xX131xX7xX45xX16fxX149xX16fxX16fxX45xX184xX66xX57xX16fxX2xX16fxX147xX64xX13axX2xXexX2xX2xX181xX184xX2xX5xX149xXf7xX188xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xX4xX1bxX17xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX4xX24xX3xXexX27xX17xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX30xX3xX32xX1xX24xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX92xX12xX0xX7xXexX2bxX98xX17xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX54xX78xX3xXcxX7bxX17xX1xX3xXa0xXdxX318xX9bxX3xXa0xXaaxX17xX1dxX30xX3xX8fxX80xX3xX17xX1xXdxXc4xXc5xX3xX184xX3xX5xX43xX17xX1xX3xXa0xX1eaxX98xX3xX4xX6d7xXbxX3xXbxX1xX3a3xX17xX1dxX30xX3xXa0xX40xX6xX3xXbxX1xX2cxX3a8xX17xX1dxXaxX3xX1xX2bxX10xX308xX9xXaxX45xX5xX9bxX4xX2fbxX5xX9bxX98xX17xX1dxX2fbxX92xX9bxX2fbxXexX2bxX6xX17xX1dxX45xX4xX98xX17xX1dxX2fbxX6xX17xX2fbxX1xX6xX2fbxXexXdxX17xX1xX2fbxX57xXdxX10xX9bxX2fbxX57xX98xX17xX1dxX2fbxX8fxX98xX2fbxX17xX1xXdxX10xXc5xX2fbxX184xX2fbxX5xX6xX17xX1xX2fbxX57xX6xX98xX2fbxX4xX6xXbxX2fbxXbxX1xX98xX17xX1dxX2fbxX57xXdxX6xX2fbxXbxX1xX9bxX98xX17xX1dxX45xX2xX184xX64xX2xX16fxX184xXf7xX1xXexXc5xXaxX12xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX54xX78xX3xXcxX7bxX17xX1xX3xXa0xXdxX318xX9bxX3xXa0xXaaxX17xX1dxX30xX3xX8fxX80xX3xX17xX1xXdxXc4xXc5xX3xX184xX3xX5xX43xX17xX1xX3xXa0xX1eaxX98xX3xX4xX6d7xXbxX3xXbxX1xX3a3xX17xX1dxX30xX3xXa0xX40xX6xX3xXbxX1xX2cxX3a8xX17xX1dxX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX2bxX98xX17xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX5axX5bxX17xX1dxX3xX17xX6xX61xX3xX63xX16fxX45xX66xX67xX30xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX54xX78xX3xXcxX7bxX17xX1xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX5xX88xX3xX4xX37xX17xX1dxX3xX8fxX90xX3xX9axX9bxX61xX9dxXexX3xXa0xX40xX17xX1xX3xX4xXa6xX6xX3xXa9xXaaxX3xXexX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX3xXa9xXaaxX3xX4xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX30xX3xX34bxXdxX5bxXc5xX3xXa0xX90xX4xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX73xX17xX1xX3xX92xX318xX3xX92xXdxXc4xX4xX3xX8fxX80xX3xX17xX1xXdxXc4xXc5xX30xX3xXa0xXdxX318xX9bxX3xXa0xXaaxX17xX1dxX3xX184xX3xXexX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX30xX3xXbxX1xX24xX3xXbxX1xX3a3xX17xX1dxX3xX17xX1dxX1xXdxXc4xXbxX3xX92xXcdxX3xX92xX78xX3xX4xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX4xX5bxX4xX3xX1xX9bxX61xXc4xX17xXf7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX92xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX2dxXdxX3xXexX90xX3xX287xX3xXa0xX90xXdxX3xXexX2cxX40axX17xX1dxX3xXa0xX5bxX17xX1xX3xX8fxX1eaxX4xX3xXexX2bxX98xX17xX1dxX3xXexX1x1423exXdxX3xX1dxXdxX6xX17xX3xX4xX5bxX4xX1xX3xX5xX61xX3xX42xX43xX3xX1xXaaxXdxXaxX3xX1xX2bxX10xX308xX9xXaxX45xX6xX17xX2fbxX17xXdxX17xX1xX2fbxXexX2bxX6xXexX2fbxXexX9bxX45xX6f5xX1xX98xXdxX2fbxXexX98xX2fbxX287xX2fbxX57xX98xXdxX2fbxXexX9bxX98xX17xX1dxX2fbxX57xX6xX17xX1xX2fbxX8fxX6xX4xX2fbxXexX2bxX98xX17xX1dxX2fbxXexX1xX98xXdxX2fbxX1dxXdxX6xX17xX2fbxX4xX6xX4xX1xX2fbxX5xX61xX2fbxX42xX6xX2fbxX1xX98xXdxX45xX2xX184xX2xX149xX64xX287xXf7xX1xXexXc5xXaxX12xX0xXdxXc5xX1dxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX45xXc5xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX16fxX149xX45xX17xX10xX131xX7xX45xX16fxX149xX2xX66xX45xX2xX147xX66xX57xX13axX149xX184xX147xX149xX64xX66xXexX181xX66xX64xX2xX64xX5xX149xXf7xX188xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xX4xX1bxX17xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX4xX24xX3xXexX27xX17xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX30xX3xX32xX1xX24xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX92xX12xX0xX7xXexX2bxX98xX17xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX2dxXdxX3xXexX90xX3xX287xX3xXa0xX90xXdxX3xXexX2cxX40axX17xX1dxX3xXa0xX5bxX17xX1xX3xX8fxX1eaxX4xX3xXexX2bxX98xX17xX1dxX3xXexX1xXe04xXdxX3xX1dxXdxX6xX17xX3xX4xX5bxX4xX1xX3xX5xX61xX3xX42xX43xX3xX1xXaaxXdxXaxX3xX1xX2bxX10xX308xX9xXaxX45xX6xX17xX2fbxX17xXdxX17xX1xX2fbxXexX2bxX6xXexX2fbxXexX9bxX45xX6f5xX1xX98xXdxX2fbxXexX98xX2fbxX287xX2fbxX57xX98xXdxX2fbxXexX9bxX98xX17xX1dxX2fbxX57xX6xX17xX1xX2fbxX8fxX6xX4xX2fbxXexX2bxX98xX17xX1dxX2fbxXexX1xX98xXdxX2fbxX1dxXdxX6xX17xX2fbxX4xX6xX4xX1xX2fbxX5xX61xX2fbxX42xX6xX2fbxX1xX98xXdxX45xX2xX184xX2xX149xX64xX287xXf7xX1xXexXc5xXaxX12xX13xX1xX2dxXdxX3xXexX90xX3xX287xX3xXa0xX90xXdxX3xXexX2cxX40axX17xX1dxX3xXa0xX5bxX17xX1xX3xX8fxX1eaxX4xX3xXexX2bxX98xX17xX1dxX3xXexX1xXe04xXdxX3xX1dxXdxX6xX17xX3xX4xX5bxX4xX1xX3xX5xX61xX3xX42xX43xX3xX1xXaaxXdxX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX2bxX98xX17xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXcxX3f5xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xX63xX54xX78xX3xXcxX7bxX17xX1xX67xX3xX92xX30fxX6xX3xX2bxX6xX3xX9axX9bxX61xX9dxXexX3xXa0xX40xX17xX1xX3xX6f5xX1xX2dxXdxX3xXexX90xX3xX92xXcdxX3xX5bxX17xX30xX3xX6f5xX1xX2dxXdxX3xXexX90xX3xX8fxX40xX3xX4xX6xX17xX3xX287xX3xXa0xX90xXdxX3xXexX2cxX40axX17xX1dxX3xXexXcdxX3xXexX3caxXbxX3xXa0xX5bxX17xX1xX3xX8fxX1eaxX4xX3xXexX2bxX98xX17xX1dxX3xXexX1xXe04xXdxX3xX1dxXdxX6xX17xX3xXexX1xX1f8xX4xX3xX1xXdxXc4xX17xX3xX36xX1xX73xX3xXexX1xX40xX3xX2xX66xX45xX36xXcxX2fbxXcxXcxX1dxX3xX4xXa6xX6xX3xXcxX1xXa6xX3xXexX2cxX5f6xX17xX1dxX3xX36xX1xX65exX17xX1xX3xXbxX1xXa6xXf7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX92xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax157e6xX44fxX5bxX3xX4xX1xX6caxX17xX3xXexX1x1198exXbx154b9xX3xX1dxXdxX3dbxX3xX8fxX711xX17xX1xX3xX61xX5edxX17xX3xXa0xX40xX6xX3xX8fxX78xX17xX3xXexX2bxX341xX17xX1dxX3xXa0xXdxX1efxXc5xX3xXbxX1xX65exX6xX3xX411xX6xXc5xX3xX54xX78xX3xXcxX7bxX17xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX308xX9xXaxX45xX5xX9bxX4xX2fbxX5xX9bxX98xX17xX1dxX2fbxX92xX9bxX2fbxXexX2bxX6xX17xX1dxX45xX5xX6xX2fbxX4xX1xX6xX17xX2fbxXexX1xX10xXbxX2fbxX1dxXdxX9bxX2fbxX8fxXdxX17xX1xX2fbxX61xX10xX17xX2fbxX57xXdxX6xX2fbxX8fxX6xX17xX2fbxXexX2bxX98xX17xX1dxX2fbxX57xXdxX10xXc5xX2fbxXbxX1xXdxX6xX2fbxX17xX6xXc5xX2fbxX1xX6xX2fbxXexXdxX17xX1xX45xX2xX287xX184xX16fxX147xX13axXf7xX1xXexXc5xXaxX12xX0xXdxXc5xX1dxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX45xXc5xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX16fxX149xX45xX17xX10xX131xX7xX45xX16fxX149xX2xX16fxX45xX2xX147xX66xX57xX16fxX2xX13axX147xX184xX13axX287xXexX287xX66xX2xX184xX181xX5xX149xXf7xX188xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xX4xX1bxX17xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX4xX24xX3xXexX27xX17xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX17xX1dxX30xX3xX32xX1xX24xX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX92xX12xX0xX7xXexX2bxX98xX17xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10c5xX44fxX5bxX3xX4xX1xX6caxX17xX3xXexX1xX10d0xXbxX10d2xX3xX1dxXdxX3dbxX3xX8fxX711xX17xX1xX3xX61xX5edxX17xX3xXa0xX40xX6xX3xX8fxX78xX17xX3xXexX2bxX341xX17xX1dxX3xXa0xXdxX1efxXc5xX3xXbxX1xX65exX6xX3xX411xX6xXc5xX3xX54xX78xX3xXcxX7bxX17xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX308xX9xXaxX45xX5xX9bxX4xX2fbxX5xX9bxX98xX17xX1dxX2fbxX92xX9bxX2fbxXexX2bxX6xX17xX1dxX45xX5xX6xX2fbxX4xX1xX6xX17xX2fbxXexX1xX10xXbxX2fbxX1dxXdxX9bxX2fbxX8fxXdxX17xX1xX2fbxX61xX10xX17xX2fbxX57xXdxX6xX2fbxX8fxX6xX17xX2fbxXexX2bxX98xX17xX1dxX2fbxX57xXdxX10xXc5xX2fbxXbxX1xXdxX6xX2fbxX17xX6xXc5xX2fbxX1xX6xX2fbxXexXdxX17xX1xX45xX2xX287xX184xX16fxX147xX13axXf7xX1xXexXc5xXaxX12xX10c5xX44fxX5bxX3xX4xX1xX6caxX17xX3xXexX1xX10d0xXbxX10d2xX3xX1dxXdxX3dbxX3xX8fxX711xX17xX1xX3xX61xX5edxX17xX3xXa0xX40xX6xX3xX8fxX78xX17xX3xXexX2bxX341xX17xX1dxX3xXa0xXdxX1efxXc5xX3xXbxX1xX65exX6xX3xX411xX6xXc5xX3xX54xX78xX3xXcxX7bxX17xX1xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX2bxX98xX17xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX411xX1xXdxXc4xXc5xX3xX6f5xX14xX3xX16fxX149xX2xX13axX3xX2fbxX3xX16fxX149xX16fxX149xX30xX3xX335xX346xX17xX1dxX3xX8fxXaaxX3xX36xX37xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXcxX3f5xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xX17xX27xX17xX1dxX3xX4xX6xX98xX3xX17xX39exX17xX1dxX3xX5xX1f8xX4xX3xX5xX43xX17xX1xX3xXa0xX1eaxX98xX3xX92xX78xX3xX7xX84xX4xX3xX4xX1xXdxX9dxX17xX3xXa0xX6d7xX9bxX30xX3xX5xX43xX17xX1xX3xXa0xX1eaxX98xX3xXa0xX3a8xX17xX3xX92xX40xX3xX92xX3dbxX17xX1dxX3xX92xX78xX17xX1dxX30xX3xXc5xX2cxX9bxX3xXexX2bxX65exX30xX3xX92xX2cxX40axXexX3xX9axX9bxX6xX3xX6f5xX1xX24xX3xX6f5xX1xX39exX17xX30xX3xX42xX27xX61xX3xX57xX1f8xX17xX1dxX3xX10c5xX5xX5bxX3xX4xX1xX6caxX17xX3xXexX1xX10d0xXbxX10d2xX3xXa0xX346xXc5xX3xX8fxX346xX98xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX65exX17xX1xX3xXexX2bxX40xX30xX3xXcxXcxX16xXcxX3f5xX54xX3xXexX2bxX5edxX17xX3xXa0xX40xX6xX3xX8fxX78xX17xX3xXexX2bxX341xX17xX1dxX3xXa0xXdxX1efxXc5xX3xXbxX1xX65exX6xX3xX411xX6xXc5xX3xX4xXa6xX6xX3xXexX73xX17xX1xXf7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX92xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX9bxX5xX12xX0xX57xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX45xX57xXdxX92xX12xX0xX45xX57xXdxX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX9bxXexX1xX98xX2bxXaxX12xXcxX1xX9bxX3xXcxX2bxX6xX17xX1dxX0xX45xXbxX12
Thu Trang