Nhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
(Baohatinh.vn) - Chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa...
e720x14bc9x16591x1726fx16026x1454ex13b20x1528ax15807x1577ax17409x1656cx1047dx1707dx16277x16d1bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax13b8ax10956x140f7xXexX0x16c20xXaxX17xX18xX19xXexX0x1673axf22fxX19x15d4fxXexX0xXax14be3xX9x13199xXdxX18x16713xX2fx1767cx15090x15af9xX5x10219xXbxXdxX17xX32xXexf2adxXaxX35x1542ax14f55xX9xXaxX24x13162xXbxX9xe83ex13e38x10771x16480xX9xX2cxXax10526xX24xX9xXcx14cb7xX48xX49xX9xX48xX49xX4dxX26xX9xX3bxXaxX4dxX9xX49xX35x112b1xX24xX9x11de7xX35x13314xXbxX9xX3bxX18xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x138e9xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX4dxX24xX9xXcxX51xX48xX49xX9x15592xf513xX9xX48xX35xX65xXcxX9xX48xX49xX4dxX26xX9xX3bxXaxX4dxX9xX49xX35xX60xX24xX9xX63xX35xX65xXbxX9xX3bxX18xXcxX9x1135ex15366xX1cxX2axX2axX9xX48x105bexXcxX9xX48xX18xX26x10065xX9xX2cxX60xX2cxX9xX46x14296xX18xX9xX33xXaxf0f3xf94exX48xX49xXb7xX9xX46xXc4xX48xX9x108cbxXbexX9xXbx12f8dxX24xX48xX49xX9xXbxX24xX4dxX48xX9xXbx10198xX48xXaxX9xX46x14da9xX9xXbx13000xX9xX2cxXaxea1exX2cxX9xX48xXaxX35xX3exX3fxX9xXaxX24xX43xXbxX9xX46xX47xX48xX49xX9xXbxXaxX35x1318cxXbxX9xXbxXax10255xX2cxXb7xX9x12b64xX9xX48xX49xXax121edxX18x16752xX10exX10exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x15616xX24xX19xX26xX32xXex13b6bxX9x17818xX60xX48xX49xX9xX2ax11856xX1cxX2axX2axXb7xX9xX0xX2fxXbxXd1xX24xX48xX49xXex12d13xX120xX3bxX2xX9xXaxX3fxX26xX65xX48xX9xX5xXaxX43xX2cxXaxX9xX7bxX4dxX0xX1cxX2fxXbxXd1xX24xX48xX49xXexX9xXdxX24xX48xX49xX9xXbxXd1x12fcfxX48xX49xX9xXbxXe4xX9xX2cxXaxXe8xX2cxX9x141a7x1622bxX9xX8bxX8cxX9xX48xX35xX65xXcxX9xfccfx16e44xX9xX48xXb1xXcxX9xX48xX49xX4dxX26xX9xX3bxXaxX4dxX9xX49xX35xX60xX24xX9xX63xX35xX65xXbxX9xX3bxX18xXcxX9x1477axX9xXaaxXabxX1cxX2axX2axX1cxX2ax12912x13c27xXaaxX9xeeddxX9xXaaxXabxX1cxX2axX2axX1cxXaaxXabxX2axX12ex111c6xX10exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x10a68xXbxee35xX18xXdxX35xX49xX48x10a8dxX9xX2cxX17xX48xXbxX17xXd1xfa00xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xXaxX35xX17xX3fxX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX48xX49xX9xX2cxXaxX18xX24xX9xXcxX3fxX48xX49xX9xX48xX49xX18xX26xX9xX48xXaxX18xX9xX49xX35xX18xX24xX9xXcdxX35xX17xXbxX9xX48xX18xXcxX32xX9xX2fxXd1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1d6xX1cxX1cxX35xX10exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX10exXcdxX48xX1cxX48xX17x14077xX2fxX1cxX2axX12ex16bf7x151a0xX1cxX2axXabxXaaxX19xX178xX2axX23fxX178xXabxX177xX23fxXbxXaaxX19exXabxX177xXdxXabxX10ex11c3fxX33xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23axX35xX19xXbxXaxX1d6xX240xXabxXabxX33xX1cexX1dexXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1d6xX23fxXabxXabxX33xX1cexX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1cexXbxX1d0xX18xXdxX35xX49xX48xX1d6xX9xX255xX3fxX2fxXbxX35x16c1axX26xX1dexX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xXaxX35xX17xX3fxX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX48xX49xX9xX2cxXaxX18xX24xX9xXcxX3fxX48xX49xX9xX48xX49xX18xX26xX9xX48xXaxX18xX9xX49xX35xX18xX24xX9xXcdxX35xX17xXbxX9xX48xX18xXcxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX3fxXcxX23xX32xX9xX2fxXd1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1d6xX1cxX1cxX35xX10exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX10exXcdxX48xX1cxX48xX17xX23axX2fxX1cxX2axX12exX23fxX240xX1cxX2axXabxXaaxX19xX178xX2axX23fxX178xXabxX177xX23fxXbxX12exX2axXaaxX19exXdxX2axX10exX255xX33xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23axX35xX19xXbxXaxX1d6xX240xXabxXabxX33xX1cexX1dexXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1d6xX23fxXabxXabxX33xX1cexX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1cexXbxX1d0xX18xXdxX35xX49xX48xX1d6xX9xX255xX3fxX2fxXbxX35xX2aaxX26xX1dexX32xXexX16cxXe1xX48xXaxX9xX46xX43xX24xX9xXaxX3fxX26xX65xX48xX9xX5xXaxX43xX2cxXaxX9xX7bxX4dxX9xXbx1413axX48xX49xX9xXaxX24xX18xX9xX2cxXax11109xX2cxX9xXcxX51xX48xX49xX9xX2cxX60xX2cxX9xXbxXax14464xX26xX9xX2cx1495cxX9xX49xX35xX60xX24xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xXexX7bxX35xX65xX48xX9xX48xX18xX26xXb7xX9xXbxX24xX4dxX48xX9xXaxX3fxX26xX65xX48xX9xX2cx1345fxX9xX49xX3c1xX48xX9xXaaxX10exX177xXabxXabxX9xX2cxX60xX48xX9xX23xX47xXb7xX9xX49xX35xX60xX24xX9xXcdxX35x16f7cxX48xX9xX46xX18xX48xX49xX9xX2cxX3c5xX48xX49xX9xXbxX60xX2cxX9xXbxX43xX35xX9xX12exX12exX9xXbxXd1xXc3x145faxX48xX49xX9xXcxX3c1xXcxX9xX48xX24xX48xXb7xX9xXbxX35x14a7dxX3fxX9xXaxX160xX2cxXb7xX9xX5xX7bxX4xX128xX9xXcdxX4dxX9xXbxXd1xX411xX48xX9xX177xXabxXabxX9xX2cxX60xX48xX9xX23xX47xXb7xX9xX49xX35xX60xX24xX9xXcdxX35xX411xX48xXb7xX9xX48xXax13d05xX48xX9xXcdxX35xX411xX48xX9xXdxX4dxXcxX9xXcdxX35xX65xX2cxX9xXbxX43xX35xX9xX2cxX60xX2cxX9xXbxXd1xXc3xX42cxX48xX49xX9xX5xX7bxX7xX5xXb7xX9xXbxXd1xX3fxX48xX49xX9xXbxX469xXcxX9xX19xX43xX26xX9xX48xX49xXaxX3exX9xX1d0xX9xX49xX35xX60xX24xX9xX19x153eaxX2cxX9xXbxXaxXc3xX42cxX48xX49xX9xX1cexX3fxX26xX411xX48xX10exX9x1415fxX47xX35xX9xX48xX49x15076xX9xX48xXaxX4dxX9xX49xX35xX60xX24xX9xX5xXaxX43xX2cxXaxX9xX7bxX4dxX9xX23xe8c5xX48xX49xX9xXbxXd1x16f93xX9xXbxX3fxX65xXb7xX9xX23xf19cxX48xX9xXdxX10cxX48xXaxXb7xX9xXbxX469xXcxX9xXaxX3fxX26xXfexXbxXb7xX9xX46xXe1xX9xX49xX3a9xXbxX9xXaxX60xX35xX9xX46xXc3x14528xX2cxX9xX48xXaxX35xX3exX3fxX9xXbxXaxX4dxX48xXaxX9xXbxX4dcxX2cxXaxX9xXbxXd1xX24xX48xX49xX9xX19xX43xX26xX9xXaxX160xX2cxX10exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1cexXbxX1d0xX18xXdxX35xX49xX48xX1d6xX9xX255xX3fxX2fxXbxX35xX2aaxX26xX1dexX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xXaxX35xX17xX3fxX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX48xX49xX9xX2cxXaxX18xX24xX9xXcxX3fxX48xX49xX9xX48xX49xX18xX26xX9xX48xXaxX18xX9xX49xX35xX18xX24xX9xXcdxX35xX17xXbxX9xX48xX18xXcxX32xX9xX2fxXd1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1d6xX1cxX1cxX35xX10exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX10exXcdxX48xX1cxX48xX17xX23axX2fxX1cxX2axX12exX23fxX240xX1cxX2axXabxXaaxX19xX178xX2axX23fxX178xXabxX177xX23fxXbxX19fxX23fxX177xX240xXdxXaaxX10exX255xX33xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23axX35xX19xXbxXaxX1d6xX240xXabxXabxX33xX1cexX1dexXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1d6xX23fxXabxXabxX33xX1cexX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1cexXbxX1d0xX18xXdxX35xX49xX48xX1d6xX9xX255xX3fxX2fxXbxX35xX2aaxX26xX1dexX32xXexX16cxXe1xX48xXaxX9xX46xX43xX24xX9xXaxX3fxX26xX65xX48xX9xX5xXaxX43xX2cxXaxX9xX7bxX4dxX9xXbxXd1xX18xX24xX9xX23xX4d6xX48xX49xX9xX8bxXaxX17xX48xX9xX5xXax13f84xX9xXbxXc3x10303xX48xX49xX9xX4xXaxX4dcxX48xXaxX9xX7xXaxX653xX9xX2cxXaxX24xX9xXaaxX9xX2cxX60xX9xX48xXaxX469xX48xX10exX10exX10exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1cexXbxX1d0xX18xXdxX35xX49xX48xX1d6xX9xX255xX3fxX2fxXbxX35xX2aaxX26xX1dexX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xXaxX35xX17xX3fxX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX48xX49xX9xX2cxXaxX18xX24xX9xXcxX3fxX48xX49xX9xX48xX49xX18xX26xX9xX48xXaxX18xX9xX49xX35xX18xX24xX9xXcdxX35xX17xXbxX9xX48xX18xXcxX32xX9xX2fxXd1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1d6xX1cxX1cxX35xX10exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX10exXcdxX48xX1cxX48xX17xX23axX2fxX1cxX2axX12exX23fxX240xX1cxX2axXabxXaaxX19xX178xX2axX23fxX178xXabxX177xX23fxXbxX23fxX12exX177xX19fxXdxX177xX10exX255xX33xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23axX35xX19xXbxXaxX1d6xX240xXabxXabxX33xX1cexX1dexXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1d6xX23fxXabxXabxX33xX1cexX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1cexXbxX1d0xX18xXdxX35xX49xX48xX1d6xX9xX255xX3fxX2fxXbxX35xX2aaxX26xX1dexX32xXexX10exX10exX10exX9xX23xX4d6xX48xX49xX9xX8bxXaxX17xX48xX9xX2cxX653xX18xX9xX120xX47xX9x108f9xX35xX60xX24xX9xX19xX4aaxX2cxX9x129ddxX9xX4bbxX4dxX24xX9xXbxX43xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX7xXaxX3f6xX9xX33xXax162b2xX48xX49xX9xX78dxX35xX60xX24xX9xX19xX4aaxX2cxX9xX3bxX49xX3fxX26xX16dxX48xX9xX5xXaxX18xX48xXaxX9xX3bxX49xX18xX10exX10exX10exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX60xXbxX9xX23xX35xX43bxX3fxX9xXbxX43xX35xX9xX23xX3fxXe4xX35xX9xXdxX16dxXb7xX9xXdxXe1xX48xXaxX9xX46xX43xX24xX9xXaxX3fxX26xX65xX48xX9xX5xXaxX43xX2cxXaxX9xX7bxX4dxX9xX49x13db6xX35xX9xXdxX42cxX35xX9xX2cxXaxX3b3xX2cxX9xXcxX51xX48xX49xX9xXcdxX4dxX9xXbxXd1xX35xX9xX469xX48xX9xX46xXfexX48xX9xX2cxX60xX2cxX9xXbxXaxXfexX9xXaxX65xX9xXbxXaxX3c1xX26xXb7xX9xX2cxX3c5xX9xX49xX35xX60xX24xX9xX46xXe1xX9xXdxX3fxX3c5xX48xX9xX48x15049xX9xXdxX103xX2cxX9xX2cx1529cxX48xX49xX9xXaxX35xXfexX48xX9xXbxXd1xX24xX48xX49xX9xX2fxX103xX9xX48xX49xXaxX35xX65xX33xX9xX32xXbxXd1x11dd4xX48xX49xX9xX48xX49xXc3xX42cxX35xX32xX1dexX9xXcxX24xX48xX49xX9xXcxX3fxX857xX48xX9xX49xX4dxX48xXaxX9xX49xX35xX60xX24xX9xX19xX4aaxX2cxX9xXbxXaxX103xX2cxX9xXaxX35xX65xX48xX9xXbxX857xXbxX9xX2cxX3c5xX48xX49xX9xXbxX60xX2cxX9xX2fx164e5xX33xX9xX1cexXfexX33xX9xXdxX43xX35xX9xX46xX47xX35xX9xX48xX49xX4c1xX9xX2cxX60xX48xX9xX23xX47xXb7xX9xX49xX35xX60xX24xX9xXcdxX35xX411xX48xX1dexX9x1187bxX3fxX18xX48xX9xXbxX469xXcxX9xX46xX4dxX24xX9xXbxX43xX24xXb7xX9xX23xX873xX35xX9xX19xXc3x1166cxX48xX49xX9xX46xX47xX35xX9xX48xX49xX4c1xX9xX2cxX60xX48xX9xX23xX47xX9xX8d5xX3fxX4e4xX48xX9xXdxX107xXb7xX9xX49xX35xX60xX24xX9xXcdxX35xX411xX48xX9xX23xX4e4xX24xX9xX46xX4e4xXcxX9xXcdxX3exX9xX2fxX857xX9xXdxXc3xX505xX48xX49xXb7xX9xX48xX469xX48xX49xX9xX2cxX18xX24xX9xXcdxX3exX9xX2cxXax11a34xXbxX9xXdxXc3xX505xX48xX49xX9xX46xX60xX33xX9xXe8xX48xX49xX9xX26xX411xX3fxX9xX2cxX3c1xX3fxX9xX33xXaxX60xXbxX9xXbxXd1xX35xX43bxX48xX9xXbxXd1xX24xX48xX49xX9xX49xX35xX18xX35xX9xX46xX24xX43xX48xX9xXaxX35xX65xX48xX9xX48xX18xX26xX10exX10exX10exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xXexX126xX9xX0xX2fxXbxXd1xX24xX48xX49xXexX7bxX3fxX26xX65xX48xX9x13d97x140e1xX9x13881xX48xXaxX0xX1cxX2fxXbxXd1xX24xX48xX49xXexX9xX2cxX4c1xX48xX49xX9xXdxX24xX48xX49xX9xXbxXd1xX160xX48xX49xX9xXbxXe4xX9xX2cxXaxXe8xX2cxX9xX49xX3a9xX33xX9xXcxX3a9xXbxX9xX8bxX8cxX9xX48xX35xX65xXcxX9xX177xX178xX9xX48xXb1xXcxX9xX48xX49xX4dxX26xX9xX3bxXaxX4dxX9xX49xX35xX60xX24xX9xX63xX35xX65xXbxX9xX3bxX18xXcxX10exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xXaxX35xX17xX3fxX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX48xX49xX9xX2cxXaxX18xX24xX9xXcxX3fxX48xX49xX9xX48xX49xX18xX26xX9xX48xXaxX18xX9xX49xX35xX18xX24xX9xXcdxX35xX17xXbxX9xX48xX18xXcxX32xX9xX2fxXd1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1d6xX1cxX1cxX35xX10exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX10exXcdxX48xX1cxX48xX17xX23axX2fxX1cxX2axX12exX23fxX240xX1cxX2axXabxXaaxX19xX178xX2axX23fxX178xXabxX177xX23fxXbxX19exX19fxX240xXaaxXdxX23fxX10exX255xX33xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23axX35xX19xXbxXaxX1d6xX240xXabxXabxX33xX1cexX1dexXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1d6xX177xX19fxX19exX33xX1cexX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1cexXbxX1d0xX18xXdxX35xX49xX48xX1d6xX9xX255xX3fxX2fxXbxX35xX2aaxX26xX1dexX32xXexX16cxXe1xX48xXaxX9xX46xX43xX24xX9xXaxX3fxX26xX65xX48xX9xXbxX3a9xX48xX49xX9xXaxX24xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX60xX2cxX9xX48xXaxX4dxX9xX49xX35xX60xX24xX9xXc3xX3fxX9xXbxX3b3xXb7xX9xX2cxX60xX48xX9xX23xX47xX9xX8d5xX3fxX4e4xX48xX9xXdxX107xX9xX48xX49xX4dxX48xXaxX9xX8d5xX3fxX18xX9xX2cxX60xX2cxX9xXbxXaxX42cxX35xX9xX8bxX99bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xXexX99axXfexX9xXbxXaxX51xX18xX9xXcdxX4dxX9xX33xXaxX60xXbxX9xXaxX3fxX26xX9xXbxXd1xX3fxX26xX3exX48xX9xXbxXaxX857xX48xX49xX9xXdxX18xX24xX9xX46xX47xX48xX49xXb7xX9xXaxX160xX2cxX9xXbx139adxX33xX9xX2cxX653xX18xX9xX2cxX60xX2cxX9xXbxXaxXfexX9xXaxX65xX9xX48xXaxX4dxX9xX49xX35xX60xX24xX9xX46xX35xX9xXbxXd1xXc3xX657xX2cxXb7xX9xX48xX49xX4dxX48xXaxX9xX78dxX2xX796xX4bbxX5xX9xXaxX3fxX26xX65xX48xX9xX99axX99bxX9xX99dxX48xXaxX9xX46xXe1xX9xX2cxX3f6xX9xX48xXax100baxX48xX49xX9xX23xXc3xX657xX2cxX9xX33xXaxX60xXbxX9xXbxXd1xX35xX43bxX48xX9xXcxX657xX35xX9xXcdxX4dxX9xX46xX43xXbxX9xX46xXc3xX505xX2cxX9xX48xXaxX35xX3exX3fxX9xXbxXaxX4dxX48xXaxX9xXbxX103xX3fxX9xXbxXd1xX24xX48xX49xX9xX2cxX3c5xX48xX49xX9xXbxX60xX2cxX9xX19xX43xX26xX9xXaxX160xX2cxX10exX9xX7bxX65xX9xXbxXaxX857xX48xX49xX9xX8d5xX3fxX26xX9xXcxX3c5xX9xXbxXd1xXc3xX42cxX48xX49xX9xXdxX657xX33xX9xX46xXc3xX505xX2cxX9xX2cxX653xX48xX49xX9xX2cxX857xX9xXcdxX4dxX9xX33xXaxX60xXbxX9xXbxXd1xX35xX43bxX48xXb7xX9xX46xX60xX33xX9xXe8xX48xX49xX9xX48xXaxX3fxX9xX2cxX3c1xX3fxX9xXaxX160xX2cxX9xXbxXb6fxX33xX9xX2cxX653xX18xX9xX2cxX24xX48xX9xX17xXcxX9xX46xXbexX18xX9xX33xXaxXc3xXc4xX48xX49xX1dexX9xX2cxXaxX936xXbxX9xXdxXc3xX505xX48xX49xX9xX49xX35xX60xX24xX9xX19xX4aaxX2cxX9xX48xX49xX4dxX26xX9xX2cxX4dxX48xX49xX9xX46xXc3xX505xX2cxX9xX48xX469xX48xX49xX9xXdxX411xX48xX10exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xXexX4bbxXfexX48xX9xX48xX18xX26xXb7xX9xXbxX24xX4dxX48xX9xXaxX3fxX26xX65xX48xX9xX2cxX3f6xX9xX178xX19exX9xXbxXd1xXc3xX42cxX48xX49xX9xXaxX160xX2cxXb7xX9xX2axXabxXabx16920xX9xX49xX35xX60xX24xX9xXcdxX35xX411xX48xX9xX46xX43xXbxX9xX2cxXaxX3fx1608dxX48xXb7xX9xXbxXd1xX411xX48xX9xX12exXabxX9xXcd1xX9xX46xX43xXbxX9xXbxXd1xX411xX48xX9xX2cxXaxX3fxXce4xX48xXb7xX9xX177xX240xX9xXbxXd1xXc3xX42cxX48xX49xX9xX46xX43xXbxX9xX2cxXaxX3fxXce4xX48xX9x15fa5xX3fxX857xX2cxX9xX49xX35xX18xX10exX9xX7xXaxX24xX48xX49xX9xXbxXd1xX4dxX24xX9xX8bxXaxX3fxX26xXfexX48xX9xXaxX160xX2cxX9xX8bxXaxX3fxX26xXfexX48xX9xXbxX4dxX35xXb7xX9xX1cexX469xX26xX9xX19xX103xX48xX49xX9xX1cexXe1xX9xXaxX47xX35xX9xXaxX160xX2cxX9xXbxXb6fxX33xX9xXbxXd1xX24xX48xX49xX9xX48xXaxXbb5xX48xX49xX9xX48xXb1xXcxX9xX49xX3c1xX48xX9xX46xX469xX26xX9xX33xXaxX60xXbxX9xXbxXd1xX35xX43bxX48xX9xXcxX43xX48xXaxX9xXcx136cbxX10exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xXaxX35xX17xX3fxX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX48xX49xX9xX2cxXaxX18xX24xX9xXcxX3fxX48xX49xX9xX48xX49xX18xX26xX9xX48xXaxX18xX9xX49xX35xX18xX24xX9xXcdxX35xX17xXbxX9xX48xX18xXcxX32xX9xX2fxXd1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1d6xX1cxX1cxX35xX10exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX10exXcdxX48xX1cxX48xX17xX23axX2fxX1cxX2axX12exX23fxX240xX1cxX2axXabxXaaxX19xX178xX2axX23fxX178xXabxX177xX23fxXbxX240xXaaxX23fxX23fxXdxX178xX10exX255xX33xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23axX35xX19xXbxXaxX1d6xX240xXabxXabxX33xX1cexX1dexXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1d6xX23fxXabxXabxX33xX1cexX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1cexXbxX1d0xX18xXdxX35xX49xX48xX1d6xX9xX255xX3fxX2fxXbxX35xX2aaxX26xX1dexX32xXexX16cxXe1xX48xXaxX9xX46xX43xX24xX9xXaxX3fxX26xX65xX48xX9xX99axX99bxX9xX99dxX48xXaxX9xXbxXd1xX18xX24xX9xX2cxX42cxX9xXbxXaxX35xX9xX46xX3fxX18xX9xX2cxX653xX18xX9xX4xXaxX4dcxX48xXaxX9xX33xXaxX653xX9xX2cxXaxX24xX9xX5xXd1xXc3xX42cxX48xX49xX9xX5xX7bxX4xX128xX9xX99axX99bxX9xX5xX469xX48xX10exX10exX10exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX48xXaxX35xX17xX3fxX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX48xX49xX9xX2cxXaxX18xX24xX9xXcxX3fxX48xX49xX9xX48xX49xX18xX26xX9xX48xXaxX18xX9xX49xX35xX18xX24xX9xXcdxX35xX17xXbxX9xX48xX18xXcxX32xX9xX2fxXd1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1d6xX1cxX1cxX35xX10exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX10exXcdxX48xX1cxX48xX17xX23axX2fxX1cxX2axX12exX23fxX240xX1cxX2axXabxXaaxX19xX178xX2axX23fxX178xXabxX177xX23fxXbxX19exX177xXaaxXaaxXdxX240xX10exX255xX33xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23axX35xX19xXbxXaxX1d6xX240xXabxXabxX33xX1cexX1dexXaxX17xX35xX49xXaxXbxX1d6xX23fxXabxXabxX33xX1cexX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX35xX19xX31xX32xX1d6xX2axX12exXabxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1cexXbxX1d0xX18xXdxX35xX49xX48xX1d6xX9xX255xX3fxX2fxXbxX35xX2aaxX26xX1dexX32xX9xXbxX18xX23xX35xX48xX19xX17xX1cexX31xX32xX1d0xX2axX32xXexX10exX10exX10exX9xXcdxX4dxX9xX23xX4d6xX48xX49xX9xX8bxXaxX17xX48xX9xX2cxX653xX18xX9xX5xXaxX653xX9xXbxXc3xX657xX48xX49xX9xX4xXaxX4dcxX48xXaxX9xX33xXaxX653xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX3c5xX9xX49xX35xX60xX24xX9xX3bxX49xX3fxX26xX16dxX48xX9xX5xXaxXbexX9xX5xXaxX18xX48xXaxX9x170a3xX18xX35xXb7xX9xX7bxX35xX65xX3fxX9xXbxXd1xXc3x175ccxX48xX49xX9xX5xXd1xXc3xX42cxX48xX49xX9xX5xX7bxX4xX128xX9xX99axX99bxX9xX5xX469xX48xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX120xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX42cxX35xX9xX49xX35xX18xX48xX9xXbxX657xX35xXb7xX9xX48xX49xX4dxX48xXaxX9xX78dxX2xX796xX4bbxX5xX9xXaxX3fxX26xX65xX48xX9xX99axX99bxX9xX99dxX48xXaxX9xXbxX35xXfexX33xX9xXbxX4aaxX2cxX9xX46xXe4xX35xX9xXcxX657xX35xX9xX2cxXb1xX48xX9xX23xX4e4xX48xXb7xX9xXbxX24xX4dxX48xX9xX19xX35xX65xX48xX1dexX9xXbxXaxX103xX2cxX9xXaxX35xX65xX48xX9xX2cxX3f6xX9xXaxX35xX65xX3fxX9xX8d5xX3fxX4e4xX9xX2cxXaxXc3xXc4xX48xX49xX9xXbxXd1xeb72xX48xXaxX9xX49xX35xX60xX24xX9xX19xX4aaxX2cxX9xXcdxX4dxX9xX46xX4dxX24xX9xXbxX43xX24xXb7xX9xX48xX469xX48xX49xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXaxX936xXbxX9xXdxXc3xX505xX48xX49xX9xX48xX49xX3fxX873xX48xX9xX48xXaxX469xX48xX9xXdxX103xX2cxX1dexX9xXbxXb1xX48xX49xX9xX2cxXc3xX42cxX48xX49xX9xX1cexX469xX26xX9xX19xX103xX48xX49xX9xX46xX47xX35xX9xX48xX49xX4c1xX9xX48xXaxX4dxX9xX49xX35xX60xX24xX9xXcdxX4dxX9xX46xX4dxX24xX9xXbxX43xX24xX9xX2cxX60xX48xX9xX23xX47xX9xX8d5xX3fxX4e4xX48xX9xXdxX107xX9xX49xX35x10972xX35xX9xXcdxX3exX9xX2cxXaxX3fxX26xX411xX48xX9xXcxX3c5xX48xX9xX48xX49xXaxX35xX65xX33xX9xXcdxX4aaxXb7xX9xX2cxX3f6xX9xX33xXaxXce4xXcxX9xX2cxXaxX936xXbxX9xX46xX43xX24xX9xX46xXe8xX2cxX9xXbxX857xXbxXb7xX9xX2cxX3f6xX9xXbxXd1xX60xX2cxXaxX9xX48xXaxX35xX65xXcxX9xX2cxX18xX24xX1dexX9xXbxXb1xX48xX49xX9xX2cxXc3xX42cxX48xX49xX9xX46xX3c1xX3fxX9xXbxXc3xX9xX1cexX469xX26xX9xX19xX103xX48xX49xX9xX2cxXc4xX9xX2fxX1009xX9xXcdxXb6fxXbxX9xX2cxXaxX936xXbxX9xXbxXd1xXc3xX42cxX48xX49xX9xXaxX160xX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxXc3xX657xX48xX49xX9xX2cxXaxX3fxXce4xX48xX9xXaxX3f6xX18xXb7xX9xXaxX35xX65xX48xX9xX46xX43xX35xX9xXaxX3f6xX18x10e2bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX99dxX3fxXbxXaxX24xXd1xX32xXexX7xX63xX1d0xX4xX5xX63xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
PV-CTV