Vượt nắng nóng, 60 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân xã miền núi Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng hơn 60 cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã dành ngày thứ 7 giúp người dân xã Sơn Lâm xây dựng nông thôn mới.
1857x6b35x7083x2df3x1fe6x4272x2bcex9947x75a2xX7x507bx6f81x4af9x26a9x9f1ex26dfxX5x5989xXaxX3xX7xXex4f13xX5xX10xX9xXaxXexX10x1c1cxXex8592xX6xX5xXdx3cf5x2e63x5c79xX3x4cadx9907xX7xXexXdx223dxX15x430exXax3746x5806x81d9x28b9xXexX3xX23x6b90xX23xX22xX3xX23x4b19xX23xX22x8295xX3x6e27x4aa4xX3xX4x3f02xX23xX3x7671x653exX3exX3xX4xX1xXdx7130xX23xX3xX7xa3f8xX3xX22xXdx8e69xXbxX3xX23xX22xX31x21c5xXdxX3x6fa4x8334xX23xX3xX1cx699fxX3x3c58xXdx660cxX23xX3xX23xX56xXdxX3x6630x272fxX3xXcxX52xX23xX1xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fx3e1bxX23xX22xX3xX23x6449xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66x7a18xXdxX0x93ffxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10xX6xX5fxXaxX2fx2688x739axX3xXexX1xX5cxXdxX3xXexXdxX4exXexX3xX23xX36xX23xX22xX3xX23xX3bxX23xX22xX3xX22xX6xX15xX3xX22xX36xXexX3xX23xX1xX31xX23xX22xX3xX1x4843xX23xX3xX40xX41xX3xX4xX44xX23xX3xX47xX48xX3exX3xX4xX1xXdxX4exX23xX3xX7x4a6cxX3xX4xX44xX4xX3xX4xXc9xX3x4232xX27xX6xX23xX3exX3xa825xXc9xX23xX3xa2afx54ccxX3xX1xX27xX15x6c37xX23xX3xX6fxX31xXc9xX23xX22xX3x740bxXc9xX23xX3x68fbxX6fxX70xX3xXcxX52xX23xX1x37f3xX3xXedxX64xX3xX5fxX70xX23xX1xX3xX23xX22xX70xX15xX3xXexX1x9104xX3x708axX3xX22xXdxX56xXbxX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX5fxX60xX23xX3xX1cxX64xX3xX100xXc9xX23xX3x94e8xX60xX66xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdx218bxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx323fxX10xX23xXexX10x58daxXaxX2fxX0xXdxX66xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX161xX10xX23xXexX10xX166xX3xX5fxXexX1xX27xX66xX47xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax90f4xXdxX5fxXexX1xX24xX3xX40xX2x2123xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x540dxX2xX41xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX166xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX151xX47xX6x5866xX1xX6xXexXdxX23xX1xX151xXf1xX23xX8exX23xX10xX18cxX7xX8ex84d5xX41xX1caxX1a2xX8exX2xX1a2xX40xX5fxX40xX2x39f3xX1a2x8083xX1a2xX1caxXexX1d7xX11fxX1d5xX41xX40xX5xX41xX151xX26xXbxX22x3d69xX166xX9xX1caxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXexX3xX23xX36xX23xX22xX3xX23xX3bxX23xX22xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX44xX23xX3xX47xX48xX3exX3xX4xX1xXdxX4exX23xX3xX7xX52xX3xX22xXdxX56xXbxX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX5fxX60xX23xX3xX1cxX64xX3xX66xXdxX68xX23xX3xX23xX56xXdxX3xX6fxX70xX3xXcxX52xX23xX1xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdxXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX6xXbxXexXdxX1baxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX66xX2fxX100xX44xX23xX22xX3xX1caxX41xX8exX40xX3exX3xX1xXc9xX23xX3xX40xX41xX3xX4xX44xX23xX3xX47xX48xX3exX3xX4xX1xXdxX4exX23xX3xX7xX52xX3xX161xX81xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXf7xX23xX3exX3xXcx4bdbxX6xX3xX44xX23xX3xX23xX1xX60xX23xX3xX5fxX60xX23xX3xX1xX27xX15xXf7xX23xX3exX3xX161xX1xXdxX3xX4x31a2xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX70xX23xX1xX3xX44xX23xX3xX5fxX60xX23xX3xX7xX7cxX3xX1xX27xX15xXf7xX23xX3exX3xX161xX81xX23xX22xX3xXedxX1baxX70xX23xX3xX1cxX64xX3xX100xXc9xX23xX3x3e5axXdxX6xX23xX22xX3exX3xX6fxXa3xX3x5accxX6xX23x958axX3xX161xX1xXdxX3xX23xX1xX44xX23xX1xX3xX6fxX31xXc9xX23xX22xX3xX100xXc9xX23xX3xXedxX64xX3xX166xX6xX3xXe7xX27xX60xX23xX3xX22xXdxX56xXbxX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX5fxX60xX23xX3xX1cxX64xX3xX100xXc9xX23xX3xX137xX60xX66xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3x27efxXcx84ecxX151xX0xX8exX10xX66xX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX10xX23xXexX10xX166xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX66xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX161xX10xX23xXexX10xX166xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18cxXdxX5fxXexX1xX24xX3xX40xX2xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a2xX2xX41xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX166xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX151xX47xX6xX1baxX1xX6xXexXdxX23xX1xX151xXf1xX23xX8exX23xX10xX18cxX7xX8exX1caxX41xX1caxX1a2xX8exX2xX1a2xX40xX5fxX40xX2xX1d5xX1a2x5632xX2xX1caxXexX40xX1d7xX2xX1d5xX1d5xX5xX41xX151xX26xXbxX22xX1e6xX166xX9xX1d7xX1caxX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXexX3xX23xX36xX23xX22xX3xX23xX3bxX23xX22xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX44xX23xX3xX47xX48xX3exX3xX4xX1xXdxX4exX23xX3xX7xX52xX3xX22xXdxX56xXbxX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX5fxX60xX23xX3xX1cxX64xX3xX66xXdxX68xX23xX3xX23xX56xXdxX3xX6fxX70xX3xXcxX52xX23xX1xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdxXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX6xXbxXexXdxX1baxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX66xX2fxX161xX44xX4xX3xX5xX7cxX4xX3xX5xX31xX32xX23xX22xX3xXedxX64xX3xXbxX1x43daxXdxX3xX1xX32xXbxX3xX4xXa4xX23xX22xX3xX4xX44xX23xX3xX47xX48xX3xXf1xX70xX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX5fxX60xX23xX3xX5xX6xX1baxX3xXedxX48xX23xX22xX3xX4xX1x2259xX23xX1xX3xXexX166xX6xX23xX22xX3xX315xX1xX27xX81xX23xX3xXf1xXdx2b0axX23xX3exX3xXbxX1xX44xXexX3xXe7xX27xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX70xX3xXf1x2c80xX23xX3xX1xX3bxX6xX3xXexX1xX81xX23xX2dxX3xX5fx3ce9xX23xX3xXf1xXf7xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX66xX81xXdxX3xXexX166xX31xX5cxX23xX22xX3exX3xXexX1xX27xX3xX22xX1baxX66xX3xX166xX44xX4xX3xXexX1x2c1exXdxX3exX3xXex785dxX1baxX3xX4xX54axX23xX1xX3xXe7xX27xX6xX23xX3xX66xX81xXdxX3xXexX166xX31xX5cxX23xX22xX3xX1cxX6xX23xX1xX3xX1exX3xX7xX54fxX4xX1xX3xX1exX3xXedx76f7xXbxX151xX0xXdxX66xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX161xX10xX23xXexX10xX166xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18cxXdxX5fxXexX1xX24xX3xX40xX2xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a2xX2xX41xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX166xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX151xX47xX6xX1baxX1xX6xXexXdxX23xX1xX151xXf1xX23xX8exX23xX10xX18cxX7xX8exX1caxX41xX1caxX1a2xX8exX2xX1a2xX40xX5fxX40xX2xX1d5xX195xX1d7xX2xX2xXexX40xX11fxX3fdxX3fdxX1caxX5xX41xX151xX26xXbxX22xX1e6xX166xX9xX2xX41xX195xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXexX3xX23xX36xX23xX22xX3xX23xX3bxX23xX22xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX44xX23xX3xX47xX48xX3exX3xX4xX1xXdxX4exX23xX3xX7xX52xX3xX22xXdxX56xXbxX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX5fxX60xX23xX3xX1cxX64xX3xX66xXdxX68xX23xX3xX23xX56xXdxX3xX6fxX70xX3xXcxX52xX23xX1xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdxXaxX3xX8exX2fxX0xX8exX10xX66xX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX6xXbxXexXdxX1baxX23xX3xXbxX161xX10xX23xXexX10xX166xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX166xX2dxXaxX2fxX0xX10xX66xX2fxXcxX166xX1baxX23xX22xX3xX47xX27x486fxXdxX3xX7xX44xX23xX22xX3exX3xX4xX44xX4xX3xX5xX7cxX4xX3xX5xX31xX32xX23xX22xX3xXedxX64xX3xXex61fexXbxX3xXexX166xX27xX23xX22xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xXedxX31xX32xX4xX3xXexX166xX503xX23xX3xX2xX41xX41xX66xX3xXexX31xX5cxX23xX22xX3xX166xX70xX1baxX3xX23xX1xX70xX3xX5fxX60xX23xX151xX151xX151xX0xX8exX10xX66xX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX10xX23xXexX10xX166xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX166xX2dxXaxX2fxX0xXdxX66xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX161xX10xX23xXexX10xX166xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18cxXdxX5fxXexX1xX24xX3xX40xX2xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a2xX2xX41xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX166xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX151xX47xX6xX1baxX1xX6xXexXdxX23xX1xX151xXf1xX23xX8exX23xX10xX18cxX7xX8exX1caxX41xX1caxX1a2xX8exX2xX1a2xX40xX5fxX40xX2xX1d5xX1a2xX3fdxX1a2xX40xXexX1a2xX1a2xX11fxX11fxX3fdxX5xX41xX151xX26xXbxX22xX1e6xX166xX9xX1a2xX195xX3fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXexX3xX23xX36xX23xX22xX3xX23xX3bxX23xX22xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX44xX23xX3xX47xX48xX3exX3xX4xX1xXdxX4exX23xX3xX7xX52xX3xX22xXdxX56xXbxX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX5fxX60xX23xX3xX1cxX64xX3xX66xXdxX68xX23xX3xX23xX56xXdxX3xX6fxX70xX3xXcxX52xX23xX1xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdxXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX6xXbxXexXdxX1baxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX66xX2fxX3xX151xX151xX151xX3xXf1xX70xX3xX4xX1xX4f1xX23xX1xX3xXexX166xX6xX23xX22xX3xX315xX1xX27xX81xX23xX3xXf1xXdxX503xX23xX3exX3xX315xX1xX27xX3xXf1xX27xXdxX3xX4xX1xXc9xXdxX3xXexX1xa961xX3xXexX1xX6xX1baxX3xXexX1xX81xX23xX3xX137xX60xX66xX3xa7fbxX1xX503xX151xX0xX8exX10xX66xX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX10xX23xXexX10xX166xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX66xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX161xX10xX23xXexX10xX166xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18cxXdxX5fxXexX1xX24xX3xX40xX2xX195xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a2xX2xX41xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX166xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX151xX47xX6xX1baxX1xX6xXexXdxX23xX1xX151xXf1xX23xX8exX23xX10xX18cxX7xX8exX1caxX41xX1caxX1a2xX8exX2xX1a2xX40xX5fxX40xX2xX1a2xX41xX41xX1a2xX11fxXexX1a2xX3fdxX195xX2xX40xX5xX41xX151xX26xXbxX22xX1e6xX166xX9xX40xX1a2xX1caxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXexX3xX23xX36xX23xX22xX3xX23xX3bxX23xX22xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX44xX23xX3xX47xX48xX3exX3xX4xX1xXdxX4exX23xX3xX7xX52xX3xX22xXdxX56xXbxX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX5fxX60xX23xX3xX1cxX64xX3xX66xXdxX68xX23xX3xX23xX56xXdxX3xX6fxX70xX3xXcxX52xX23xX1xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdxXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX6xXbxXexXdxX1baxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX66xX2fx7531xX31xX32xX4xX3xX47xXdxX4exXexX3exX3xXedxX4exX23xX3xX23xX6xX15xX3exX3xX1cxX64xX3xX100xXc9xX23xX3xX137xX60xX66xX3xXedxX64xX3xX1xX1baxX70xX23xX3xXexX1xX70xX23xX1xX3xX2xX1d5xX8exX1caxX41xX3xXexXdxX503xX27xX3xX4xX1x6f23xX3xX359xXcxX35bxX151xX3xX30xX8bxXdxX3xX7xX7cxX3xXbxX1xX4c6xXdxX3xX1xX32xXbxX3exX3xX1x9bf5xX3xXexX166xX32xX3xX4x4ee9xX6xX3xX4xX44xX4xX3xXedxXc9xX23xX3xXf1xXf2xX3xXexX166xX1baxX23xX22xX3xX1xX27xX15xXf7xX23xX3exX3xX1cxX64xX3xXbxX1xa9b6xX23xX3xXedxXa62xX27xX3xXf1xX68xX3xXedxXa22xX4xX1xX3xXf1xX70xX1baxX3xX4xX27xX4c6xXdxX3xX23xX517xX66xX3xX1caxX41xX1caxX41xX151xX0xX8exX10xX66xX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xX5fxXdxXf1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX166xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX66xX47xX1exX6xX23xX5fxX1exX7xX6xXbxX1baxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX31xXc9xX23xX22xX3xX100xXc9xX23xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX1xX27xX15xXf7xX23xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdxX3xXex3358xX3xXexXdxX503xX27xX3xX4xX1xXa22xX3xX1caxX41xXaxX3xX1xX166xX10xX2bxX9xXaxX8exX23xX1baxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX8exX1xX27xX1baxX23xX22xX1exX7xX1baxX23xX1exX1cxX6xX15xX1exX5fxX27xX23xX22xX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exX23xX1baxX23xX22xX1exXexX1xX1baxX23xX1exX66xX1baxXdxX1exXexX27xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX1xXdxX1exX1caxX41xX8exX2xX1d7xX11fxX1d5xX1a2xX40xX151xX1xXexX66xXaxX2fxX0xXdxX66xX22xX3xX7xX166xX4xX9xXaxX8exX66xX10xX5fxXdxX6xX8exX2xX1caxX41xX8exX23xX10xX18cxX7xX8exX1caxX41xX41xX11fxX8exX11fxX1caxX5fxX1caxX41xX1d7xX1d5xX1caxX1d5xX195xXexX195xX2xX1d7xX11fxX1caxX5xX41xX151xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXexX3xX23xX36xX23xX22xX3xX23xX3bxX23xX22xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX44xX23xX3xX47xX48xX3exX3xX4xX1xXdxX4exX23xX3xX7xX52xX3xX22xXdxX56xXbxX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX5fxX60xX23xX3xX1cxX64xX3xX66xXdxX68xX23xX3xX23xX56xXdxX3xX6fxX70xX3xXcxX52xX23xX1xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdxXaxX3xX8exX2fxX0xX8exX6xX2fxX0xX5fxXdxXf1xX2fxX0xX7xXexX166xX1baxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX31xXc9xX23xX22xX3xX100xXc9xX23xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX1xX27xX15xXf7xX23xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdxX3xXexXaf9xX3xXexXdxX503xX27xX3xX4xX1xXa22xX3xX1caxX41xXaxX3xX1xX166xX10xX2bxX9xXaxX8exX23xX1baxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX8exX1xX27xX1baxX23xX22xX1exX7xX1baxX23xX1exX1cxX6xX15xX1exX5fxX27xX23xX22xX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exX23xX1baxX23xX22xX1exXexX1xX1baxX23xX1exX66xX1baxXdxX1exXexX27xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX1xXdxX1exX1caxX41xX8exX2xX1d7xX11fxX1d5xX1a2xX40xX151xX1xXexX66xXaxX2fxX6fxX31xXc9xX23xX22xX3xX100xXc9xX23xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX1xX27xX15xXf7xX23xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdxX3xXexXaf9xX3xXexXdxX503xX27xX3xX4xX1xXa22xX3xX1caxX41xX0xX8exX6xX2fxX0xX8exX7xXexX166xX1baxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX2fxX35bx19eexX4xX3xX5fxXa4xX3xX23xX1x4210xX23xX22xX3xX23xX22xX70xX15xX3xXedx5546xX27xX3xX23xX517xX66xX3xX47xX48xX23xX3xX47xX68xX3xXf1xX8bxXdxX3xX23xX1xXdxX68xX27xX3xX4xX81xX23xX22xX3xXf1xXdxXf7xX4xX24xX3xX161xX1xX27x4cbcxX23xX3xX47xXf2xX3xXedxX54fxXdxX3xX1xX48xXdxX3xX9e8xX54axX23xX22xX3xX4xX44xX4xX3xX4xXa62xXbxX3exX3xXbxX1xX2bfxX23xX22xX3xX4xX1xX4c6xX23xX22xX3xX5fxXf2xX4xX1xX3xX47xXf7xX23xX1xX3xX161xX1baxXf1xXdxX5fxX1exX2xX3fdx73dexX3xX23xX1xX31xX23xX22xX3xX6fxX31xXc9xX23xX22xX3xX100xXc9xX23xX3xX104xX6fxX70xX3xXcxX52xX23xX1xX10cxX3xX315xX1xX81xX23xX22xX3xXe7xX27xX503xX23xX3xX23xX1xXdxXf7xX66xX3xXf1xX2daxX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdxX3xX104xX359xXcxX35bxX10cxX3exX3xXe7xX27xX15xX4exXexX3xXexX60xX66xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX1xX27xX15xXf7xX23xX3xXedxX54fxXexX3xX4xX1xX27xXd2cxX23xX3xX359xXcxX35bxX3xXf1xX70xX1baxX3xX4xX27xX4c6xXdxX3xX23xX517xX66xX3xX1caxX41xX1caxX41xX151xX0xX8exXbxX2fxX0xX8exX5fxXdxXf1xX2fxX0xX8exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxXc9xX23xX3xX40xX41xX41xX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX166xX6xX3xXe7xX27xX60xX23xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX359xXcxX35bxX3xX315xXdxX87exX27xX3xX66x662axX27xX3x9472xX3xXcxX1xX54fxX4xX1xX3xX161xX1xX60xX27xXaxX3xX1xX166xX10xX2bxX9xXaxX8exX23xX27xXdxX1exX1xX1baxX23xX22xX1exX7xX1baxX23xX22xX1exX5xX6xX8exX1xX1baxX23xX1exX40xX41xX41xX1exX23xX22xX27xX1baxXdxX1exX166xX6xX1exXe7xX27xX6xX23xX1exX1cxX6xX15xX1exX5fxX27xX23xX22xX1exX23xXexX66xX1exX315xXdxX10xX27xX1exX66xX6xX27xX1exX1baxX1exXexX1xX6xX4xX1xX1exX4xX1xX6xX27xX8exX2xX1d7xX11fxX1caxX1a2xX40xX151xX1xXexX66xXaxX2fxX0xXdxX66xX22xX3xX7xX166xX4xX9xXaxX8exX66xX10xX5fxXdxX6xX8exX2xX1caxX41xX8exX23xX10xX18cxX7xX8exX1caxX41xX41xX40xX8exX2xX1a2xX1caxX5fxX40xX1caxX41xX195xX40xX1d5xX1a2xXexX3fdxX1a2xX195xX1d5xX195xX5xX41xX151xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXexX3xX23xX36xX23xX22xX3xX23xX3bxX23xX22xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX44xX23xX3xX47xX48xX3exX3xX4xX1xXdxX4exX23xX3xX7xX52xX3xX22xXdxX56xXbxX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX5fxX60xX23xX3xX1cxX64xX3xX66xXdxX68xX23xX3xX23xX56xXdxX3xX6fxX70xX3xXcxX52xX23xX1xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdxXaxX3xX8exX2fxX0xX8exX6xX2fxX0xX5fxXdxXf1xX2fxX0xX7xXexX166xX1baxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxXc9xX23xX3xX40xX41xX41xX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX166xX6xX3xXe7xX27xX60xX23xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX359xXcxX35bxX3xX315xXdxX87exX27xX3xX66xXe33xX27xX3xXe36xX3xXcxX1xX54fxX4xX1xX3xX161xX1xX60xX27xXaxX3xX1xX166xX10xX2bxX9xXaxX8exX23xX27xXdxX1exX1xX1baxX23xX22xX1exX7xX1baxX23xX22xX1exX5xX6xX8exX1xX1baxX23xX1exX40xX41xX41xX1exX23xX22xX27xX1baxXdxX1exX166xX6xX1exXe7xX27xX6xX23xX1exX1cxX6xX15xX1exX5fxX27xX23xX22xX1exX23xXexX66xX1exX315xXdxX10xX27xX1exX66xX6xX27xX1exX1baxX1exXexX1xX6xX4xX1xX1exX4xX1xX6xX27xX8exX2xX1d7xX11fxX1caxX1a2xX40xX151xX1xXexX66xXaxX2fxX6fxXc9xX23xX3xX40xX41xX41xX3xX23xX22xX31xX5cxXdxX3xX166xX6xX3xXe7xX27xX60xX23xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX359xXcxX35bxX3xX315xXdxX87exX27xX3xX66xXe33xX27xX3xXe36xX3xXcxX1xX54fxX4xX1xX3xX161xX1xX60xX27xX0xX8exX6xX2fxX0xX8exX7xXexX166xX1baxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX2fx5aafxX64xX3xXcxX1xX54fxX4xX1xX3xX161xX1xX60xX27xX3xX104xX137xX48xX4xX3xX6fxX70xX3exX3xX6fxX70xX3xXcxX52xX23xX1xX10cxX3xXf1xXaf9xX6xX3xXexX6aaxX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX166xX6xX3xXe7xX27xX60xX23xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX23xX81xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX3xX66xX8bxXdxX3xX104xX359xXcxX35bxX10cxX3xX23xX517xX66xX3xX1caxX41xX1caxX41xX3exX3xXf1xX8bxXdxX3xX7xX7cxX3xXexX1xX6xX66xX3xX22xXdxX6xX3xX4xXa42xX6xX3xX1xXc9xX23xX3xX40xX41xX41xX3xX4xX44xX23xX3xX47xX48xX3xXf1xX70xX3xX23xX1xX60xX23xX3xX5fxX60xX23xX3xXexX166xX503xX23xX3xXedxXf2xX6xX3xX47xX70xX23xX151xX3xX9e8xX60xX15xX3xX5xX70xX3xX1cxX64xX3xXedxXd06xX27xX3xXexXdxX503xX23xX3xX4xXa42xX6xX3xX1xX27xX15xXf7xX23xX3xX137xX48xX4xX3xX6fxX70xX3xXbxX1xXa62xX23xX3xXedxXa62xX27xX3xX1cxX60xX15xX3xX5fxX7cxX23xX22xX3xX1cxX64xX3xX359xXcxX35bxX3xX315xXdxX87exX27xX3xX66xXe33xX27xX3xXf1xX70xX1baxX3xXexX166xX1baxX23xX22xX3xX23xX517xX66xX3xX23xX6xX15xX151xX0xX8exXbxX2fxX0xX8exX5fxXdxXf1xX2fxX0xX8exX5xXdxX2fxX0xX8exX27xX5xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx259bxX27xXexX1xX1baxX166xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXcxX166xX6xX23xX22xX0xX8exXbxX2fxX0xX8exX5fxXdxXf1xX2f
Thu Trang