Đuối nước ở trẻ và cách phòng tránh
Đuối nước có thể phòng ngừa được thông qua các biện pháp đơn giản phù hợp với từng địa bàn và lứa tuổi. Đuối nước có thể phòng được qua việc loại bỏ các nguy cơ nước trong, xung quanh hộ gia đình. Đối với những đứa trẻ lớn hơn, đuối nước có thể được dự phòng bằng cách dạy cho trẻ các kỹ năng bơi an toàn và các khả năng an toàn, cứu trợ khi cần thiết.
3c7x3d38x4b1x1d64x93cex6b13x329ex3d94xa8f9xX7x9597xc3a0x6a89x2b2ex9296x4a32xX5x22f9xXax24e4x1503x9097x1cf2xXdxX3x1463xaa9x1c92xX4xX3x6236xX3xXex7da8x8fa4xX3x60f1x6d4cxX3xX4xc988xX4xX1xX3xXbxX1x9d3bxX18xbf04xX3xXexX20xX27xX18xX1xX0x3c06xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa010xX10xX6xca60xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4x94a1xX3xXexX1x5c79xX3xXbxX1xX2dxX18xX2fxX3xX18xX2fx3a09xX6xX3x900axX19xa1fdxX4xX3xXexX1x8503xX18xX2fxX3xc53cxX14xX6xX3xX4xX27xX4xX3xb60bxXdxc87xX18xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX68x22cdxX18xX3xX2fxXdx4d8bxX18xX3xXbxX1x53d4xX3xX1xX6axXbxX3xX23xX1axXdxX3xXexX65xX18xX2fxX3xX68x635bxX6xX3xX7bxX24xX18xX3xX23xX24xX3xX5x4725xX6xX3xXexX14xe1exXdx1b42xX3xX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX57xX3xXexX1xX5bxX3xXbxX1xX2dxX18xX2fxX3xX68xX19xX6axX4xX3xX73xX14xX6xX3xX23xXdxX7dxX4xX3xX5x49e0x594dxXdxX3xX7bx740cxX3xX4xX27xX4xX3xX18xX2fxX14xabd9xX3xX4xX86xX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexX20xXdaxX18xX2fxbd68xX3x152axX14xX18xX2fxX3xX73xX14xX6xX18xX1xX3xX1x29c3xX3xX2fxXdxX6xX3xX68xbe5cxX18xX1xXb2xX3xX13xX15xXdxX3xX23xX1axXdxX3xX18xX1xc6d9xX18xX2fxX3xX68xXabxX6xX3xXexX20xX21xX3xX5xX1axX18xX3xX1xX86xX18xXf7xX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX57xX3xXexX1xX5bxX3xX68xX19xX6axX4xX3xX49xc2e4xX3xXbxX1xX2dxX18xX2fxX3xX7bxb094xX18xX2fxX3xX4xX27xX4xX1xX3xX49xXdbxXe8xX3xX4xX1xXdaxX3xXexX20xX21xX3xX4xX27xX4xX3x556x4395xX3xX18x52cfxX18xX2fxX3xX7bxX86xXdxX3xX6xX18xX3xXexXdaxX24xX18xX3xX23xX24xX3xX4xX27xX4xX3xX169xX1xX8bxX3xX18xX16dxX18xX2fxX3xX6xX18xX3xXexXdaxX24xX18xXf7xX3xX4xXabxX14xX3xXexX20xX6axX3xX169xX1xXdxX3xX4x53c6xX18xX3xXexX1xXdx3f91xXexXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5fa8xX14xX7bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12x46b2xX27xX4xX3xXe8xX1a9xX14xX3xXexX15xX3xX18xX2fxX14xXe8xX3xX4xX86xc44dxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc02xXdaxX49xXe8xXaxX12xXcxX1xX10xXdaxX3xX68xX27xX18xX1xX3xX2fxXdxX27xX3xX4xc09dxX6xX3xX18xX2fxX24xX18xX1xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX18xX16dxX18xX2fxXf7xX3xX4xX1xXdaxX3xXexX1x16d6xXe8xX3xX7bx2a58xX3xXexX20xX6xXdxX3xX4xX57xX3xX18xX2fxX14xXe8xX3xX4xX86xX3xX7bxXa0xX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xX2fxc989xXe8xX3xXex29d1xX3xX23xXdaxX18xX2fxX3xX4xX6xXdaxX3xX1xX86xX18xX3xX7bxX21axX3xX2fxX27xXdxX3xbcf1xX3xX5xX1a3xX18xXb2xX3xXcxX20xX21xX3xX49xX19xX1axXdxX3x5e54xX3xXexX14xXb0xXdxX3xX5xX24xX3xX18xX1xX57x90c5xX3xX4xX57xX3xX18xX2fxX14xXe8xX3xX4xX86xX3xX4xX6xXdaxX3xX18xX1xX216xXexXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e7xXdaxX49xXe8xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexadc0xX6xX5xXdxX2fxX18xX1d7xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX271xX2fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb2xX7bxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX18xX1xXb2xX23xX18xX37xX18xX10xb345xX7xX37xX2x5a3axX254xc7dbxX37xX2xX2d8xX264xX49xX254xX2xX264xX2x9354xX2d8xX2d8xXex5921xX2e4xX2xX2daxX5xX2d8xXb2xf19xXbxX2fxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c5xX6xXbxXexXdxXdaxX18xXaxX12xX1bbxX6fxX18xX2fxXf7xX3xX1xc3a9xX3xX5xX24xX3xX18xX86xXdxX3xXexX1xX19x847cxX18xX2fxX3xXf9x100bxXe8xX3xX20xX6xX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xX1dxX3xXexX20xX21xX3xX10xX271xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e7xXdaxX49xXe8xXaxX12xXcx54a1xX3xX5xX7dxX3xXexX20xX21xX3xX10xX271xX3xX23xX24xX3xX18xX2fxX19xX321xXdxX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX1xX24xX18xX1xX3xX18xXdx8f9exX18xX3xX7bxXa0xX3xXexX23exX3xX23xXdaxX18xX2fxX3xX49xXdaxX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xXdaxX3xX18xX1xX216xXexX3xX1dxX3xX169xX1xX14xX3xX23xX147xX4xX3xX13xX315xX18xX2fxX3xX7bxX150xX18xX2fxX3xX7xX6fxX18xX2fxX3xX1c5xX23exX14xX3xa059xXdaxX18xX2fxX3xX23xX24xX3xX13xX315xX18xX2fxX3xX7bxX150xX18xX2fxX3xX7xX6fxX18xX2fxX3xX46xX315xX18xX2fxXb2xX3xXcx1ed8xX18xX1xX3xXexX20xX14xX18xX2fxX3xX7bxX10cxX18xX1xX3xX271x9447xXdxX3xXex85aexX18xX1xX3xX4xX57xX3xX2xX2d8xX2e8xX3xXexX20xX21xX3xX10xX271xX3xX23xX24xX3xX18xX2fxX19xX321xXdxX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX1xX24xX18xX1xX3xX18xXdxX376xX18xX3xXexX14xXb0xXdxX3xXexX65xX3xX2d8xX2a7xX2xX2e4xX3xX7bxXa0xX3xXexX23exX3xX23xXdaxX18xX2fxX3xX49xXdaxX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexXdbxXdxX3xX2xX264xX3xXexX3e9xX18xX1xX3xX4xX57xX3xXexX354xX3xX5xX7dxX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xXdaxX3xX18xX1xX216xXexX3xXexX20xXdaxX18xX2fxX3xX18xX16dxX271xX3xX254xX2d8xX2d8x828xXb2xX3x648axX2fxX1x6f73xXdaxX3xX68xX57xXdxX3xX4xX57xX3xX5xXdxX376xX18xX3xX1xX7dxX3xX4xX1x1558xXexX3xX4xX1xbd5fxX3xX23xX1axXdxX3xXexX354xX3xX5xX7dxX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xX49xXdaxX1d7xX3xX1c5xX1xX6xX3xX271x867cxX3xX7bxb982xX18xX3xX5xX24xX271xX3xX23xXdxX7dxX4xX3xX18xX376xX18xX3xXexX20xX21xX3xX169xX1xX6fxX18xX2fxX3xX68xX19xX6axX4xX3xX2fxXdxX27xX271xX3xX7xX27xXexX3xX1dxX3xX18xX1xX24x9b8dxX3xXcxX20xX21xX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX5xX24xX271xX3xX23xXdxX7dxX4xX3xX2fxXdx118cxXbxX3xX4xX1xX6xX3xX271xX4acxX3xXexX20xXdaxX18xX2fxX3xX271xX6fxXdxX3xXexX20xX19xX321xX18xX2fxX3xX4xX57xX3xX18xX2fxX14xXe8xX3xX4xX86xX4dcxX3xXcxX20xX21xX3xXbxX1xX8bxXdxX3xXexX1axXdxX3xXexX20xX19xX321xX18xX2fxX3xX271xX105xXexX3xX271xX10cxX18xX1xX3xX23xX24xX3xXexX20xX376xX18xX3xX68xX19xX321xX18xX2fxX3xX68xXdxX3xX4xX57xX3xX18xX1xXdx8e3cxX14xX3xX18xX2fxX14xXe8xX3xX4xX86xX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX4dcxX3xX23xX24xX3xXexX20xX21xX3xX169xX1xX6fxX18xX2fxX3xX4xX57xX3xX68xXdxX54dxX14xX3xX169xXdxX7dxX18xX3xX1xb86xX4xX3xX7bxX86xXdxXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e7xXdaxX49xXe8xXaxX12xX471xX1xX11bxX18xX2fxX3xX68xXa0xX6xX3xX68xXdxX5bxX271xX3xXexX1xX19xX321xX18xX2fxX3xXf9xX8bxXe8xX3xX20xX6xX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xX68xX19xX6axX4xX3xX7bxXdxX1a9xXexX3xX68xX1a9xX18xX3xX5xX24xX3xX2fxXdxX1a9xX18xX2fxX3xX18xX19xX1axX4xXf7xX3xX7bxX5bxX3xX18xX19xX1axX4xXf7xX3xXexX1xX90xX18xX2fxX3xX4xX1xXabxX6xX3xX18xX19xX1axX4xXf7xX3xX7bxXdxX5bxX18xXf7xX3xX7xX6fxX18xX2fxX3xX18xX2fxX2dxXdxXf7xX3xX6xXdaxX3xX1xX315xXf7xX3xX7bxX315xX18xX3xXexb830xX271xXf7xX3xX4xX1xX4afxX14xX3xXexX615xX271xXf7xX3xX1xX15xX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexXdbxXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX6fxX18xX2fxX3xXexX20xX19xX321xX18xX2fxX3xXf9xX23axXe8xX3xX49xX147xX18xX2fxXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX14xX7bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX1c5xX27xX4xX3xX7bxXdxX7dxX18xX3xXbxX1xX27xXbxX3xXbxX1xX2dxX18xX2fxX3xXexX20xX27xX18xX1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e7xXdaxX49xXe8xXaxX12xXcxX14xXe8xX376xX18xX3xXexX20xX14xXe8xX54dxX18xX3xX23xX24xX3xX2fxXdxX27xXdaxX3xX49xc498xX4xXf7xX3xXf9xX23axXe8xX3xX49xX147xX18xX2fxX3xX23xX24xX3xXexX1xX147xX4xX3xX1xXdxX7dxX18xX3xX4xX27xX4xX3xX73xX14xXe8xX3xX68xXa0xX18xX1xX37xX4xX1xX3d5xX18xX1xX3xX7xX27xX4xX1xXf7xX3xXexX1xX6xXe8xX3xX68xXb0xXdxX3xX271xX6fxXdxX3xXexX20xX19xX321xX18xX2fxXf7xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX5bxX18xX3xX169xX16axX3xX18xX16dxX18xX2fxX3x1bbaxX49xXdbxXe8xX3xX7bxX86xXdxX3xX23xX24xX3xX7xX86xX3xX4xX216xXbxX3xX4xXabxX14x419axXb2xX3xXcxX16dxX18xX2fxX3xX4xX19xX321xX18xX2fxX3xX7xX147xX3xX2fxXdxX27xX271xX3xX7xX27xXexX3xX4xX1fcxX6xX3xX18xX2fxX19xX321xXdxX3xX5xX1axX18xX3xX23xX24xX3xX4xX27xX4xX1xX3xX5xXe8xX3xX4xX27xX4xX3xXe8xX1a9xX14xX3xXexX15xX3xX18xX2fxX14xXe8xX3xX4xX86xX3xX23xX1axXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexX20xXdaxX18xX2fxX3xX1xXdaxX488xX4xX3xX2fxX1a3xX18xX3xX18xX1xX24xX3xX7bxX150xX18xX2fxX3xX4xX27xX4xX3xX23xX4afxXexX3xX4xX1xX10xX37xX4xX1xX615xX18xX3xX1xXdaxX488xX4xX3xX20xX24xXdaxX3xX4xX8bxX18xX3xX169xX1xX27xX4xX3xX18xX1xX6xX14xXb2xX3xX13xX15xXdxX3xX23xX1axXdxX3xXexX20xX21xX3xXexX65xX3xX2xX2d8xX3xXexX14xXb0xXdxX3xXexX20xX1dxX3xX5xX376xX18xX3xX7xX48dxX3xX68xX19xX6axX4xX3xX4xX14xX18xX2fxX3xX4xX216xXbxX3xX4xX27xX4xX3xX169xX1xX8bxX3xX18xX16dxX18xX2fxX3xX4xXabxX14xX3xX18xX2fxX19xX321xXdxX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xX23xX24xX3xX1xX315xXdxX3xX7xXabxX4xX3xXexXdxX271xX3xXbxX1xXb0xXdxX3xX37xX1xX6fxX3xX1xX216xXbxX3xX18xX1xX23axX18xX3xXexXdbxXdaxXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e7xXdaxX49xXe8xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexX2a7xX6xX5xXdxX2fxX18xX1d7xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX271xX2fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXb2xX7bxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX18xX1xXb2xX23xX18xX37xX18xX10xX2d4xX7xX37xX2xX2d8xX254xX2daxX37xX2xX2d8xX264xX49xX254xX2xX264xX2xX2e4xX2d8xX2d8xXexX2e8xX2e4xX2xX264xX5xX2xXb2xX2efxXbxX2fxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c5xX6xXbxXexXdxXdaxX18xXaxX12xXcxX16dxX18xX2fxX3xX4xX19xX321xX18xX2fxX3xX7xX147xX3xX2fxXdxX27xX271xX3xX7xX27xXexX3xX4xX1fcxX6xX3xX18xX2fxX19xX321xXdxX3xX5xX1axX18xX3xX23xX24xX3xX4xX27xX4xX1xX3xX5xXe8xX3xX4xX27xX4xX3xXe8xX1a9xX14xX3xXexX15xX3xX18xX2fxX14xXe8xX3xX4xX86xX3xX23xX1axXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexX20xXdaxX18xX2fxX3xX1xXdaxX488xX4xX3xX2fxX1a3xX18xX3xX18xX1xX24xX3xX7bxX150xX18xX2fxX3xX4xX27xX4xX3xX23xX4afxXexX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xX615xX18xX3xX1xXdaxX488xX4xX3xX20xX24xXdaxX3xX4xX8bxX18xX3xX169xX1xX27xX4xX3xX18xX1xX6xX14xXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e7xXdaxX49xXe8xXaxX12x8255xX54dxX3xX169xX16axX3xX18xX16dxX18xX2fxX3xX7bxX86xXdxX3xX6xX18xX3xXexXdaxX24xX18xX1d7xX3xX13xX23axXe8xX3xX5xX24xX3xX169xX1xX8bxX3xX18xX16dxX18xX2fxX3xX7bxX86xXdxX3xX6xX18xX3xXexXdaxX24xX18xX3xX68xX19xX6axX4xX3xXexX1xX15xX18xX2fxX3xX18xX1xX216xXexX3xXexX20xX376xX18xX3xXexX1xX1a9xX3xX2fxXdxX1axXdxXb2xX3xX1c5xX27xX4xX3xX18xX2fxX1xXdxX376xX18xX3xX4xXabxX14xX3xX4xX1xX3e9xX3xX20xX6xX3xX20xX150xX18xX2fxX3xX7bxXdxX1a9xXexX3xX7bxX86xXdxXf7xX3xX68xX488xX4xX3xX7bxXdxX7dxXexX3xX5xX24xX3xXexX20xX21xX3xX10xX271xXf7xX3xX4xX57xX3xX169xX1xX8bxX3xX18xX16dxX18xX2fxX3xX2fxXdxX8bxX271xX3xX18xX2fxX14xXe8xX3xX4xX86xX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xXf7xX3xXexX20xX21xX3xX10xX271xX3xX700xX3xXexX65xX3xX2xX2a7xX2daxX3xXexX14xXb0xXdxX716xX3xX68x6be7xX3xXexX1xX6xX271xX3xX2fxXdxX6xX3xX23xX24xXdaxX3xX4xX27xX4xX3xX169xX1xX57xX6xX3xX68xX24xXdaxX3xXexXdbxXdaxX3xX4xX86xX3xX7bxX8bxX18xX3xX23xX54dxX3xX7bxX86xXdxX3xX4xX57xX3xX169xX1xX8bxX3xX18xX16dxX18xX2fxX3xX2fxXdxX8bxX271xX3xX46exX46ex1c87xX3xX18xX2fxX14xXe8xX3xX4xX86xX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xXb2xX3xXcxX20xX21xX3xX169xX1xX6fxX18xX2fxX3xX7bxXdxX1a9xXexX3xX7bxX86xXdxX37xX4xX1xX19xX6xX3xXexX65xX18xX2fxX3xX1xX57exX4xX3xX7bxX86xXdxX3xX4xX57xX3xX18xX2fxX14xXe8xX3xX4xX86xX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xXdaxX3xX2fxX216xXbxX3xX2daxXf7xX264xX3xX5xX1a3xX18xXb2xX3xX944xXdxX7dxX4xX3xXexX20xXdxX5bxX18xX3xX169xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX1xXdaxXdbxXexX3xX68xX105xX18xX2fxX3xX49xXdbxXe8xX3xX7bxX86xXdxX3xXbxX1xX90xX3xX1xX6axXbxX3xX23xX1axXdxX3xX4xX105xX18xX2fxX3xX68xX315xX18xX2fxX3xX5xX24xX3xX18xX1xX11bxX18xX2fxX3xX2fxXdxX8bxXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexX1xX3d5xX4xX1xX3xX1xX6axXbxX3xX68xX5bxX3xXexX16dxX18xX2fxX3xX68xX105xX3xX7bxX6xXdaxX3xXbxX1xX1fcxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX57xX18xX2fxX3xX23xX54dxX3xX7bxX86xXdxX3xX6xX18xX3xXexXdaxX24xX18xXb2xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e7xXdaxX49xXe8xXaxX12xX471xX2fxXdaxX24xXdxX3xX20xX6xXf7xX3xX23xX1axXdxX3xX271xX3e5xXdxX3xXexX20xX19xX321xX18xX2fxX3xX1xX6axXbxX3xX68xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexX20xXdaxX18xX2fxX3xX4xX105xX18xX2fxX3xX68xX315xX18xX2fxX3xX4xX1a3xX18xX3xX68xX19xX6axX4xX3xX4xX8bxX18xX1xX3xX7bxX27xXdaxX3xXexX1xX6fxX18xX2fxX3xX73xX14xX6xX3xX4xX27xX4xX3xX1xXdaxXdbxXexX3xX68xX105xX18xX2fxX3xX18xX1xX19xX3xXexX20xX6xXdaxX3xX68xXb0xXdxX3xXexX1xX6fxX18xX2fxX3xXexXdxX18xX37xXexX14xXe8xX376xX18xX3xXexX20xX14xXe8xX54dxX18xX3xX4xX1xXdaxX3xX4xX1xX6xX37xX271xX4acxX3xX23xX24xX3xX18xX2fxX19xX321xXdxX3xX4xX1xX16dxX271xX3xX7xX57xX4xXf7xX3xX18xX1xX11bxX18xX2fxX3xXexX1xX6fxX18xX2fxX3xXexXdxX18xX3xX18xX1xX19xX3xXexX1xX1a9xX3xX18xX24xXe8xX3xX7xX48dxX3xX2fxXdxX4f2xXbxX3xX4xX1xXdaxX3xX23xXdxX7dxX4xX3xXexX14xXe8xX376xX18xX3xXexX20xX14xXe8xX54dxX18xX3xX5xXdaxXdbxXdxX3xX7bxXdfxX3xX4xX27xX4xX3xXe8xX1a9xX14xX3xXexX15xX3xX18xX2fxX14xXe8xX3xX4xX86xX3xXexX20xXdaxX18xX2fxX3xX2fxXdxX6xX3xX68xX10cxX18xX1xX3xX23xX24xX3xX4xX105xX18xX2fxX3xX68xX315xX18xX2fxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9a72xX14xXexX1xXdaxX20xXaxX12x227axX14xX6xX18xX2fxX3xX3b7xXdxX18xX1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX1bbxXdaxX14xX20xX4xX10xd48x2530xX3b7xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexX2a7xX6xX5xXdxX2fxX18xX1d7xX3xX20xXdxX2fxX1xXexXaxX12xX700xX471xX2fxX14xX315xX18xX3xX1e7xX105xX3xX3b7xX13xXcxX1e7xb75xX46xXf7xX3xXc91xX471xac9fxX1c5x10c7x7bc8xX716xX0xX37xXbxX12
Quang Linh