Cách chiếu màn hình smartphone Android lên TV
Chiếu màn hình thiết bị di động chạy Android lên TV là việc khá đơn giản, miễn là bạn sở hữu cho mình 1 chiếc Chromecast.
a431xb1a4xe9eaxd111x13458x1323dx11a2bxf8cbx11d73xcb49xX8x11cbcx12eb9xb7b9xea05xb4e0xX8x108a4xd14axX2xX11xX6xXdxXbx12c3axX0xbd52xf3e6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxdb3bx136e6xX2xX11xX6xXdxXbxX17xd3d0xf082xX5xX19xX4xX5xX19xX2x10a6exf707xX4xe0a2xfc2dxXcxX4xX19xbc77xXcxX19xX4xX8xX36xX7xc258xX11xX23xX19x12ccbxXcxXdxX4xc155xXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX6xd84axXcxX4xX24xbf2dxX0x13b67xX19xX1axX17xX0xX59xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xdd1exXdxX7xX1xXbxX17xX2bxX19xX2xX33xX34xX4xX36xX37xXcxX4xX19xX3bxXcxX19xX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4x10447xe7cbxX4xX1xX2xX4xabbbxcad4xXcx107b3xX4xX5xX19x11160xdb53xX4xX4axXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX6xX53xXcxX4xX24xX57xX4xX6xX37xX4xX3xX2x11309xX5xX4x10436xX19xX2cxX4xX8fxaf08xXcxX4xX92xX2xd449xXcxde20xX4xX36xX2x13519xXcxX4xX6xX37xX4xX89xX96xXcxX4xX8xff0dxX4xX19xe530xX34xX4xX5xX19xX46xX4xX36xX3bxXcxX19xX4xX1axX4xX5xX19xX2xX33xX5xX4xX2bxX19xX42xX46xX36xXdxX5xX7xX8xX11xc323xX0xX59xX23xX17xX0xX11xX7xX89xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX36xX7xX92xXdx11d98xX46xea8cxXbxX4xX7xX6xX2xX92xXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX42xXbxX17xX0xX11xX89xX46xX1xX97xX17xX0xX11xX42xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX97xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX106xX11xX10xX7xX6xX2xX92xXcxc17bxX4xX5xXdxXcxX11xXdxX42xe724xXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX92xX7xX6xX6xXdxX42xX97xXbxX17xX0xX2xX36xX92xX4xX7xX6xX11xXaxXbxX5xX7xX5xX19xX4xX5xX19xX2xXdxX34xX4xX36xX7xXcxX4xX19xX2xXcxX19xX4xX8xX36xX7xX42xX11xX23xX19xX46xXcxXdxX4xX7xXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX6xXdxXcxX4xX11xX3xXbxX4xX8xX42xX5xXaxXbxX59xX59xX2xXecxX89xX7xX46xX19xX7xX11xX2xXcxX19xXecxX3xXcxX59xXcxXdxXexX8xX59xX1ax136c8x12f49xf0a1xX59xX1axX1acxa5e7xX1x101f8xX1acx131c7xX11xX1b1xX1b5xX1acxX1adxX6xX1acxXecxb667xX23xX92xXbxX4xX8xX11xX97xX6xXdxXaxXbxX19xXdxX2xX92xX19xX11xX138x13694xed87xX1b3xX23xX106xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX36xX92xXbxX4xX59xX17xX0xX59xX7xX17xX0xX59xX11xX1xX17xX0xX59xX11xX42xX17xX0xX11xX42xX17xX0xX11xX1xX17xX0xX59xX11xX1xX17xX0xX59xX11xX42xX17xX0xX59xX11xX89xX46xX1xX97xX17xX0xX59xX11xX7xX89xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX104xX46xX1xX97xXbxX17xX2bxX19xX2xX33xX34xX4xX36xX37xXcxX4xX19xX3bxXcxX19xX4xX8xX36xX7xX42xX11xX23xX19xX46xXcxXdxX4xX19xX7xX97xX4xX11xX7xX89xX6xXdxX11xX4xX5xX19xX96xX97xX4xX4axXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX6xX53xXcxX4xX24xX57xX4xX11x10844xX4xX42xX7xX4xX42xdaebxX11xX4xX19xXcexX34xX4xX1xab07xXcxX92xX4xX11xX42xX46xXcxX92xX4xX36xX90xX11xX4xX8xe188xX4xX11xX42x128f8x11049xXcxX92xX4xX19xe624xX23xXbcxX4xXcxX19xX287xX4xXb0xX19xX2xX4xX89xX96xXcxX4xX5x11f1axXcxX4xX1xXdxX36xX46xX4xX36xX90xX11xX4xX11xdf0exXcxX19xX4xXcx13dcdxXcxX92xX4xXcxX37xX46xX4xX8fx10bb4xX4xX11xX42xX53xXcxX4xX36xX37xXcxX4xX19xX3bxXcxX19xX4xX6x10925xXcxX4xX5xX19xX46xX4xXcxX19xX2xad23xX34xX4xXcxX92xX287xX288xX2xX4xX1x13d3fxXcxX92xX4xX106xXdxX36xXbcxX4xX19xX7xX97xX4xX8fxXb5xXcxX4xX92xX2xXbaxXcxX4xX5xX19xdd64xX4xX6xX37xX4xX5xX19xXb5xX2xX4xX92xX7xX36xXdxXecxX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX104xX46xX1xX97xXbxX17xbde4xd8fbxX4xX6xX37xX36xX4xX8fxX2xX2d4xX34xX4xX8fxX2b9xXbcxX4xX89xX96xXcxX4xX5xX29exXcxX4xX36xX90xX11xX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4xX89xX8axX4xX5xX19xX96xX97xX4xX11xc925xX4xX4axXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX1adxXecxX1adxXecxX1b3xX4xX11xX42xXcbxX4xX6xX53xXcxX4xX5xX2dexXcxX92xX4xX1axX4xX5xX19xX2xX33xX5xX4xX2bxX19xX42xX46xX36xXdxX5xX7xX8xX11xXbcxX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4xX89xX8axX4xX92xX2xX2cxX4xX42x10349xX4xX1xX46xX4xa694xX46xX46xX92xX6xXdxX4xX8xXbaxXcxX4xX106xX34xX26cxX11xX4x1209bxXcxX92xX46xX37xX2xX4xX2bxX19xX42xX46xX36xXdxX5xX7xX8xX11xXbcxX4xX36xX90xX11xX4xX5xX19xX2xX33xX5xX4xc6efxX46xXb0xX34xX4xX5xff65xXcxX92xX4xX8x136aaxX4xXbxX46xXb0xXbx12d25xXecxX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX104xX46xX1xX97xXbxX17xX24xX19x1024fxXcxX92xX4xX11xX19xX287xX288xXcxX92xXbcxX4xX89xX96xXcxX4xX5xX2b9xX4xX11xX19xX31bxX4xXb0xX2xX31bxX36xX4xX11xX42xX7xX4xX23xX19xX2xX53xXcxX4xX89xXbaxXcxX4xX4axXcxX1xX42xX2xX1xX4xX36xX37xX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4xX89xX8axX4xX8fxX7xXcxX92xX4xX1xX2dexXcxX92xX4xX89x12940xXcxX92xX4xX5xX2cxX5xX19xX4xX3xX37xX46xX4x10520xXdxX11xX11xX2xXcxX92xX8xX4xX17xX4xX4axX89xX46xX34xX11xX4xfa9exX19xX46xXcxXdxX4xX3xX37xX4xXcxX19xX3bxXcxX4xX3xX37xX46xX4xX36xX274xX5xX4xXbxX4axXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX3xXdxX42xX8xX2xX46xXcxXbxXecxX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX104xX46xX1xX97xXbxX17xX389xX46xX46xX92xX6xXdxX4xX6xX287xX34xX4xed61xX4xX11xX42xX53xXcxX4xX11xX42xX7xXcxX92xX4xX19xd593xX4xX11xX42xX28dxX4xX5x12cdfxX7xX4xX19x13d74xXcxX92xX4xX42xX428xXcxX92xXbcxX4xX89xX26cxX11xX4xXb0x1141dxX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4xX89xX8axX4xXcxX37xX46xX4xX5xX19xX96xX97xX4xX4axXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX1adxXecxXecxX1adxXecxX1b3xX4xX11xX42xXcbxX4xX6xX53xXcxX4xX8fxX2d4xX34xX4xX5xX2b9xX4xX11xX19xX31bxX4xX11xX42xX34xX97xX2d4xXcxX4xXcxX90xX2xX4xX1xX34xXcxX92xX4xX11xX42xX53xXcxX4xX36xX37xXcxX4xX19xX3bxXcxX19xX4xX5xX4a3xX7xX4xXcxX2b9xX4xX6xX53xXcxX4xX24xX57xXbcxX4xX11xX34xX97xX4xXcxX19xX2xX53xXcxXbcxX4xX5xX2b9xX4xX36xX90xX11xX4xX8xX283xX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4xX89xX8axX4xX8fxX287xX28dxX5xX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4xXb0xX33xX4xX8fxX31bxX4xX11xX283xX2xX4xX287xX34xX4xX19xXb5xXcxX4xX5xX19xX46xX4xX3xX2xXadxX5xX4xX11xX42xX34xX97xX2d4xXcxX4xX5xX19xX2xX33xX34xX4xXcxX37xX97xXecxX4xX389xX46xX46xX92xX6xXdxX4xX5xX34xXcxX92xX4xX5xX26cxX23xX4xX1xX7xXcxX19xX4xX8xX2cxX5xX19xX4xX8fxX29exX97xX4xX8fxX4a3xX4xX5xX2cxX5xX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4xX89xX8axX4xX8fxX287xX28dxX5xX4xX11xX283xX2xX4xX287xX34xX4xXcxX19xX287xX4xX3xbeeaxX97xXbcxX4xX3xX37xX4xX89xX96xXcxX4xX5xX2b9xX4xX11xX19xX31bxX4xX106xXdxX36xX4xX1xX7xXcxX19xX4xX8xX2cxX5xX19xX4xX11xX96xX2xX4xX0xX7xX4xX19xX42xXdx13b82xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX8xX138xX59xX59xX8xX34xX23xX23xX46xX42xX11xXecxX92xX46xX46xX92xX6xXdxXecxX5xX46xX36xX59xX5xX19xX42xX46xX36xXdxX5xX7xX8xX11xX59xX7xXcxX8xXexXdxX42xX59xX1b1xX1b3xX1d2xX1d1xX1abxc807xX1abxXbxX17xX8fxe1c1xX97xX0xX59xX7xX17xXecxX4x13b20xX2dexX4xX3xX5adxX97xXbcxX4xX11xX19xXdxX46xX4xX11xX19xcd4bxX4xXcxX92xX19xX2xXadxX36xX4xX5xX4a3xX7xX4xX2bxXcxXdxX11xX4xX3xX2caxX2xX4xX1axX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4xX89xX8axX4xX4axXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xXb0xX19xX3e0xXcxX92xX4xXcxX428xX36xX4xX11xX42xX46xXcxX92xX4xX1xX7xXcxX19xX4xX8xX2cxX5xX19xXbcxX4xX19xX2xXadxX34xX4xXcxX2b0xXcxX92xX4xX3x101dbxXcxX4xX42xX26cxX11xX4xX11xX283xX11xXecxX4xX24xX34xX97xX4xXcxX19xX2xX53xXcxXbcxX4xXb0xX33xX11xX4xf694xX34xXbaxX4xX5xX3bcxXcxX92xX4xX5xX2b9xX4xX11xX19xX31bxX4xX8xX3c1xX4xXb0xX19xX2cxX5xX4xXcxX19xX7xX34xX4xX3xX2caxX2xX4xX5xX2cxX5xX4xX8xX36xX7xX42xX11xX23xX19xX46xXcxXdxXbcxX4xX11xX7xX89xX6xXdxX11xX4xXb0xX19xX2cxX5xX4xXcxX19xX7xX34xXecxX4xX619xX287xX2caxX2xX4xX8fxX611xX97xX4xX6xX37xX4xX5xX2cxX5xX4xX89xX287xX2caxX5xXbcxX4xX5xX2b9xX4xX11xX19xX31bxX4xXcxX2b9xX2xX4xX6xX37xX4xXb0xX19xX2cxX4xX8fxXb5xXcxX4xX92xX2xXbaxXcxXbcxX4xX8fxX31bxX4xX5xX19xX2xX33xX34xX4xX36xX37xXcxX4xX19xX3bxXcxX19xX4xX8xX36xX7xX42xX11xX23xX19xX46xXcxXdxX4xX4axXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX6xX53xXcxX4xX24xX57xX138xX0xX59xX23xX17xX0xX11xX7xX89xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX36xX7xX92xXdxX104xX46xX106xXbxX4xX7xX6xX2xX92xXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX42xXbxX17xX0xX11xX89xX46xX1xX97xX17xX0xX11xX42xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX97xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX106xX11xX10xX7xX6xX2xX92xXcxX138xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX42xX140xXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX92xX7xX6xX6xXdxX42xX97xXbxX17xX0xX2xX36xX92xX4xX7xX6xX11xXaxXbxX5xX7xX5xX19xX4xX5xX19xX2xXdxX34xX4xX36xX7xXcxX4xX19xX2xXcxX19xX4xX8xX36xX7xX42xX11xX23xX19xX46xXcxXdxX4xX7xXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX6xXdxXcxX4xX11xX3xXbxX4xX8xX42xX5xXaxXbxX59xX59xX2xXecxX89xX7xX46xX19xX7xX11xX2xXcxX19xXecxX3xXcxX59xXcxXdxXexX8xX59xX1axX1abxX1acxX1adxX59xX1axX1acxX1b1xX1xX1b3xX1acxX1b5xX11xX60cxX1adxX1d1xX1b3xX6xX1axXecxX1bexX23xX92xXbxX4xX8xX11xX97xX6xXdxXaxXbxX19xXdxX2xX92xX19xX11xX138xX1b3xX1b1xX1adxX23xX106xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX36xX92xXbxX4xX59xX17xX0xX59xX7xX17xX0xX59xX11xX1xX17xX0xX59xX11xX42xX17xX0xX11xX42xX17xX0xX11xX1xX17xX0xX59xX11xX1xX17xX0xX59xX11xX42xX17xX0xX59xX11xX89xX46xX1xX97xX17xX0xX59xX11xX7xX89xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX104xX46xX1xX97xXbxX17xX104xX96xXcxX4xX5xX29exXcxX4xX5xX37xX2xX4x126f6xXcxX92xX4xX1xX274xXcxX92xX4xX389xX46xX46xX92xX6xXdxX4xX6exX46xX36xXdxX4xX11xX42xX53xXcxX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4xX89xX8axX4xX4axXcxX1xX42xX46xX2xX1xXecxX4xc86fxX33xX34xX4xX5xX19xX287xX7xX4xX5xX2b9xXbcxX4xX89xX96xXcxX4xX5xX2b9xX4xX11xX19xX31bxX4xX11xXbaxX2xX4xX3xX2d4xX4xX5xX37xX2xX4xX11xX345xX4xX0xX7xX4xX19xX42xXdxX5d7xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX8xX138xX59xX59xX23xX6xX7xX97xXecxX92xX46xX46xX92xX6xXdxXecxX5xX46xX36xX59xX8xX11xX46xX42xXdxX59xX7xX23xX23xX8xX59xX1xXdxX11xX7xX2xX6xX8x10742xX2xX1xXaxX5xX46xX36xXecxX92xX46xX46xX92xX6xXdxXecxX7xXcxX1xX42xX46xX2xX1xXecxX7xX23xX23xX8xXecxX5xX19xX42xX46xX36xXdxX5xX7xX8xX11xXecxX7xX23xX23xd983xX19xX6xXaxXdxXcxXbxX17xX446xX6xX7xX97xX4xX8xX11xX46xX42xXdxX0xX59xX7xX17xX4xX5xX4a3xX7xX4xX389xX46xX46xX92xX6xXdxXecxX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX104xX46xX1xX97xXbxX17xX31axXbaxX36xX4xX89xXbaxX46xX4xX8xX36xX7xX42xX11xX23xX19xX46xXcxXdxX59xX11xX7xX89xX6xXdxX11xX4xX4axXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX3xX37xX4xX2bxX19xX42xX46xX36xXdxX5xX7xX8xX11xX4xXb0xX33xX11xX4xXcxX283xX2xX4xX3xX37xX46xX4xX5xX2dexXcxX92xX4xX1axX4xX36xX96xXcxX92xX4xdee9xX2xX10x13393xX2xX4xX92xX2xX283xXcxX92xX4xXcxX19xX7xX34xXecxX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX104xX46xX1xX97xXbxX17xX435xX7xX34xX4xXb0xX19xX2xX4xX36xXcbxX4xX87exXcxX92xX4xX1xX274xXcxX92xX4xX389xX46xX46xX92xX6xXdxX4xX6exX46xX36xXdxXbcxX4xX89xX96xXcxX4xX3xX37xX46xX4xX36xXdxXcxX34xX4xX3xX37xX4xX5xX19x135daxXcxX4xX2bxX7xX8xX11xX4xX435xX5xX42xXdxXdxXcxX59xX4axX34xX1xX2xX46xXecxX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX104xX46xX1xX97xXbxX17xX2bxX19xXa05xXcxX4xXcx129eexX11xX4xX36xX37xX34xX4xX106xX7xXcxX19xXbcxX4xX11xX2xX33xX23xX4xX11xX19xXdxX46xX4xX6xX37xX4xX5xX19xXa05xXcxX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4xX89xX8axX4xX89xX96xXcxX4xX36xX34xX283xXcxX4xXb0xX33xX11xX4xXcxX283xX2xX4xX11xX2caxX2xXecxX0xX59xX23xX17xX0xX11xX7xX89xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX36xX7xX92xXdxX104xX46xX106xXbxX4xX7xX6xX2xX92xXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX42xXbxX17xX0xX11xX89xX46xX1xX97xX17xX0xX11xX42xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX97xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX106xX11xX10xX7xX6xX2xX92xXcxX138xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX42xX140xXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX92xX7xX6xX6xXdxX42xX97xXbxX17xX0xX2xX36xX92xX4xX7xX6xX11xXaxXbxX5xX7xX5xX19xX4xX5xX19xX2xXdxX34xX4xX36xX7xXcxX4xX19xX2xXcxX19xX4xX8xX36xX7xX42xX11xX23xX19xX46xXcxXdxX4xX7xXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX6xXdxXcxX4xX11xX3xXbxX4xX8xX42xX5xXaxXbxX59xX59xX2xXecxX89xX7xX46xX19xX7xX11xX2xXcxX19xXecxX3xXcxX59xXcxXdxXexX8xX59xX1axX1abxX1acxX1adxX59xX1axX1acxX1b1xX1xX1b3xX1acxX1b5xX11xX1axX1b3xX1acxX1d1xX6xX1b3xXecxX1bexX23xX92xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX36xX92xXbxX4xX59xX17xX0xX59xX7xX17xX0xX59xX11xX1xX17xX0xX59xX11xX42xX17xX0xX11xX42xX17xX0xX11xX1xX17xX0xX59xX11xX1xX17xX0xX59xX11xX42xX17xX0xX59xX11xX89xX46xX1xX97xX17xX0xX59xX11xX7xX89xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX104xX46xX1xX97xXbxX17xX24xX42xX53xXcxX4xX36xX90xX11xX4xX8xX283xX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4xX89xX8axXbcxX4xX89xX96xXcxX4xX5xX2b9xX4xX11xX19xX31bxX4xX3xX34xX283xX11xX4xX11xX345xX4xX11xX42xX53xXcxX4xX5xX2dexXcxX92xX4xX36xX37xXcxX4xX19xX3bxXcxX19xX4xX106xX34xX283xXcxX92xX4xX8fxX31bxX4xX19xX2xX31bxXcxX4xX11xX19xX8axX4xX11xX19xX7xXcxX19xX4xX5xX37xX2xX4xX8fx1135dxX11xX4xXcxX19xX7xXcxX19xXecxX4xX8aaxX33xX34xX4xX11xX19xX26cxX97xX4xX5xX2b9xX4xXcxXa35xX11xX4xX2bxX7xX8xX11xX4xX19xX7xX97xX4xX2bxX7xX8xX11xX4xX435xX5xX42xXdxXdxXcxX4xX106xX34xX26cxX11xX4xX19xX2xXadxXcxXbcxX4xX89xX96xXcxX4xX5xX2b9xX4xX11xX19xX31bxX4xX1xX2dexXcxX92xX4xXcxX2b9xX4xX8fxX31bxX4xX11xX19x13d4exX5xX4xX19xX2xXadxXcxX4xX3xX2xXadxX5xX4xX11xX42xX34xX97xX2d4xXcxX4xX5xX19xX2xX33xX34xX4xX36xX37xX4xXb0xX19xX3e0xXcxX92xX4xX23xX19xXbaxX2xX4xX1xX2dexXcxX92xX4xX11xX2caxX2xX4xX87exXcxX92xX4xX1xX274xXcxX92xX4xX389xX46xX46xX92xX6xXdxX4xX6exX46xX36xXdxX4xXcxX19xX287xX4xX11xX42xX53xXcxXecxX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX104xX46xX1xX97xXbxX17xX435xX7xX34xX4xXb0xX19xX2xX4xX8fxX4a7xX4xX5xX19xX2xX33xX34xX4xX11xX19xX37xXcxX19xX4xX5xX3e0xXcxX92xX4xX36xX37xXcxX4xX19xX3bxXcxX19xX4xX11xX19xX2xX33xX11xX4xX89xX8axX4xX4axXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX6xX53xXcxX4xX24xX57xXbcxX4xX89xX96xXcxX4xX5xX2b9xX4xX11xX19xX31bxX4xX3xX37xX46xX4xXcxX46xX11xX2xX5d7xX2xX5xX7xX11xX2xX46xXcxX4xX5xX4a3xX7xX4xX4axXcxX1xX42xX46xX2xX1xX4xX8fxX31bxX4xX1xX345xXcxX92xX4xX5xX3e0xXcxX92xX4xX3xX2xXadxX5xX4xXcxX37xX97xX4xXcxX33xX34xX4xX36xX34xX283xXcxXecxX0xX59xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX435xX46xX34xX42xX5xXdxXbxX17xX24xX19xXdxX46xX4x10059xX2bxX24xX8aaxXdxXexX8xX0xX59xX23xX17