Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng 4 viên chức
Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển 04 viên chức năm 2020 gồm: 1 thạc sĩ xây dựng - chuyên ngành kỹ thuật công trình xây dựng; 1 thạc sĩ - kiến trúc sư công trình có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc hạng II trở lên; 1 kiến trúc sư; 1 thạc sĩ - kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề quy hoạch hạng II trở lên.
f9b1x12d45x1580cx1657dx17ba7x10a0bx130aex10ac4x1591bxX7x179c6x1376dx16cc1x1810cx14cc0x15541xX5x148e4xXax11571x188e3xXdx18a53x12015xX3x143dbx110cex15b5bxX3xX1x173fdx16332xX4xX1xX3x12ec1xXdx146aaxX16xX3xXex1225bx14725xX4xX3x147fbx13617xX1axX3x11e3dx168bfxX16x13081xX3xXex14c52xX16xX1xX3xff10x18a78xX3xXcx17196xX16xX1xX3xXexX19xX1ax100cexX16xX3xX30x1379exX16xX33xX3x161aexX3x114e8xXdx11bdexX16xX3xX4xX1xfdc9xX4xX0x13a62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6xX30xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX22xXdxX24xX16xX3xXexX28xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX16xX33xX3xXexX36xX16xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX16xX1xX3xXexX1x16aabxX16xX33xX3x18471x135bcxX1dxX3xXexX19xX1axX45xX16xX3x12836xX4dxX3xX4fxXdxX51xX16xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX16x16558x15af9xX3x1346cxXadxXbexXadxX3xX33x1802bxXbcx1630cxX3xX2xX3xXexX1xX1exX4xX3xX7xX3exX3xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX16xX33xX3x150eexX3xX4xX1xX19xX1axX51xX16xX3xX16xX33xX3bxX16xX1xX3xX22x1378exX3xXexX1xX19x106e8xXexX3xX4xX9fxX16xX33xX3xXexX28x1137dxX16xX1xX3xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX16xX33x12ab0xX3xX2xX3xXexX1xX1exX4xX3xX7xX3exX3xXdbxX3xX22xXdxX24xX16xX3xXexX28xX29xX4xX3xX7x1405axX3xX4xX9fxX16xX33xX3xXexX28xXfaxX16xX1xX3xX4x137a9xX3xX4xX1xX56xX16xX33xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX3bxX16xX1xX3xX16xX33xX1x18613xX3xXexX1xXdxX24xXexX3xX22xX24xX3xX22xXdxX24xX16xX3xXexX28xX29xX4xX3xX1xX1exX16xX33xX3x159a2xX15bxX3xXexX28x11346xX3xX5xX51xX16xX106xX3xX2xX3xX22xXdxX24xX16xX3xXexX28xX29xX4xX3xX7xX11fxX106xX3xX2xX3xXexX1xX1exX4xX3xX7xX3exX3xXdbxX3xX22xXdxX24xX16xX3xXexX28xX29xX4xX3xX7xX11fxX3xX4xX12dxX3xX4xX1xX56xX16xX33xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX3bxX16xX1xX3xX16xX33xX1xX141xX3x16816xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX1xX1exX16xX33xX3xX15bxX15bxX3xXexX28xX160xX3xX5xX51xX16x15622xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx107b6xX1dxX30xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2cxXexXdbxX6xX5xXdxX33xX16xXc6xX3xX4xX10xX16xXexX10xX28xX106xXaxX12xX0xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xXcxX1xX9fxX16xX33xX3xXa3xXa4xX1dxX0xX59xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2cxXexXdbxX6xX5xXdxX33xX16xXc6xX3xX4xX10xX16xXexX10xX28xX106xXaxX12xX0xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xXcxX19xX1axX45xX16xX3xX30xX49xX16xX33xX3xX4fxXdxX51xX16xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX16xXbbxXbcxX3xXbexXadxXbexXadxX0xX59xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX22xXdxX24xX16xX3xXexX28xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX16xX33xX3xXexX36xX16xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX16xX1xX3xXexX1xX9fxX16xX33xX3xXa3xXa4xX1dxX3xXexX19xX1axX45xX16xX3xX4fxXdxX51xX16xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX16xXbbxXbcxX3xXbexXadxXbexXadxX1c0xX3x17294xX49xX3xXexX1xX45xX3xX16xX1xX11fxX3xX7xX6xX19xXc6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12xX0xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xX2xX1c0xX3xX2d3xX1xX36xX3xXexXdxX51xX19xXc6xX0xX59xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12xXdbxX3x17248xX1x18872xX16xX33xX3xX30xX31xX3xXa4xX16xXc6xX3xXbexX3xX4xX1xX36xX3xXexXdxX51xX19xX3x125d8xX2xX3xXexX1xX1exX4xX3xX7xX3exX3xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX16xX33xX3xXdbxX3xX4xX1xX19xX1axX51xX16xX3xX16xX33xX3bxX16xX1xX3xX22xXebxX3xXexX1xX19xXf0xXexX3xX4xX9fxX16xX33xX3xXexX28xXfaxX16xX1xX3xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX16xX33xX106xX3xX2xX3xXexX1xX1exX4xX3xX7xX3exX3xXdbxX3xX22xXdxX24xX16xX3xXexX28xX29xX4xX3xX7xX11fxX3xX4xX9fxX16xX33xX3xXexX28xXfaxX16xX1xX3xX4xX12dxX3xX4xX1xX56xX16xX33xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX3bxX16xX1xX3xX16xX33xX1xX141xX3xXexX1xXdxX24xXexX3xX22xX24xX3xX22xXdxX24xX16xX3xXexX28xX29xX4xX3xX1xX1exX16xX33xX3xX15bxX15bxX3xXexX28xX160xX3xX5xX51xX16x11cebxX1c0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12xXdbxX3xXcxX28xX19xX16xX33xX3xXexX2dxXbcxX3xX16xX33xX1xXdxX51xX16xX3xX4xX56xX19xX3xXexX1xXdxX24xXexX3xX22xX24xX3xX1a7xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc6xX3xXbexX3xX4xX1xX36xX3xXexXdxX51xX19xX3xX343xX2xX3xX22xXdxX24xX16xX3xXexX28xX29xX4xX3xX7xX11fxX106xX3xX2xX3xXexX1xX1exX4xX3xX7xX3exX3xXdbxX3xX22xXdxX24xX16xX3xXexX28xX29xX4xX3xX7xX11fxX3xX4xX12dxX3xX4xX1xX56xX16xX33xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX3bxX16xX1xX3xX16xX33xX1xX141xX3xX1a7xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX1xX1exX16xX33xX3xX15bxX15bxX3xXexX28xX160xX3xX5xX51xX16xX3e1xX1c0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12xXcx18930xX16xX33xX3xX4x1563cxX16xX33xXc6xX3xX4dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12xX0xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xXbexX1c0xX3xXcxX1x1450axXdxX3xX33xXdxX6xX16xX3xX16xX1xXf0xX16xX3xX1xXc4xX3xX7x17d80xXc6xX0xX59xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12x134d5xXadxX3xX16xX33xX3bxX1axX3xXa3x13811xXexX3x17714x11a57xX19xX3xXex1806fxX3xX16xX33xX3bxX1axX3x12371xX59xX4dxX59xXbexXadxXbexXadxX3xX50axX24xX16xX3xX16xX33xX3bxX1axX3xX516xX59x1003bxX59xXbexXadxXbexXadxX3xX343xX16xX1xXf0xX16xX3xX1xXc4xX3xX7xX4dexX3xXexX28xX1dxX16xX33xX3xX33xXdxX4cdxX3xX1xX3bxX16xX1xX3xX4xX1x15b70xX16xX1xX3e1xX1c0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12xX0xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xX4fexX1c0xX3x116f0x17ff0xX6xX3xX50axXdxX45xXbcxX3xX16xX1xXf0xX16xX3xX1xXc4xX3xX7xX4dexXc6xX0xX59xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12xXcxX1exXdxX3xX13xXbbxX16xX3xXbxX1xX32dxX16xX33xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3x161baxXcx105e1x15cf9xXc6xX3xX573xX574xX6xX3xX4xX1xX36xX3xX7x14a2cxX3xX2xX4dxX3xX50axX11fxX4cdxX16xX33xX3xX13x15e3fxX3x12f55xXdxX51xXbcxX3x18141xX4dexX16xX3xXdbxX3xXcxX32bxX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX16xX1xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12xX343xXcxX1xX54exX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX28xX31xX4xX3xXexXdxX24xXbxX3xX16xX4a5xXbxX3xX1xXc4xX3xX7xX4dex15df9xX3xX22xX1xX9fxX16xX33xX3xX33x172f6xXdxX3xX1a7xX19xX6xX3xX50axX11fxX4cdxX16xX33xX3xXa3xX11fxX19xX3xX50axXdxX15xX16xX3xX1xX1dx10fc5xX4xX3xX1a7xX19xX6xX3xX16xX33xX11fxX4cdxXdxX3xX22xX1xXa4xX4xX3xX16xX4a5xXbxX3xXexX1xX6xX1axX3e1xX1c0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12xX0xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xX4dxX1c0xX3xX18xX19xX1axX3xX50axX574xX16xX1xX3xX4fxX141xX3xX50axX5d1xXdxX3xXexX11fx15eaaxX16xX33xX626xX3xX50axXdxX141xX19xX3xX22xXdxX15xX16xX626xX3xX1xXc4xX3xX7xX4dexX3xX50axXbbxX16xX33xX3xX22x116dcxX3xX30xX31xX3xXexX19xX1axX45xX16xX3xX4fxX3bxX3xX1xXfaxX16xX1xX3xXexX1xX56xX4xX3xXexX19xX1axX45xX16xX3xX30xX49xX16xX33xXc6xX0xX59xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xX3xX50axX11fxX695xX4xX3xX16xXdxX51xXbcxX3xX1axX24xXexX3xXexX1exXdxX3xX13xXbbxX16xX3xXbxX1xX32dxX16xX33xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX5c2xXcxX5c4xX5c5xX1c0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12x157f3xX1x16ccexX16xX33xX3xX16xX33xX11fxX4cdxXdxX3xX4xX12dxX3xX16xX1xX19xX3xX4xX50bxX19xX3xX50axXbbxX16xX33xX3xX22xX6b1xX3xX30xX31xX3xXexX19xX1axX45xX16xX3xX30xX49xX16xX33xX3xX2cxXdxX16xX3xX5xXdxX51xX16xX3xX1xX15xX3xX7xX5d1xX3xX50axXdxX15xX16xX3xXexX1xX1dxX1exXdxXc6xX3xXadx1510exXadxX4fexX3xXbexXbexX76cxX76cx15b69xX516xX1c0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX12xX723xX33xX11fxX4cdxXdxX3xX16xX4a5xXbxX3xX1xXc4xX3xX7xX4dexX3xXbxX1x12cf9xXdxX3xX4xX1xX574xX19xX3xX1xX1dxX3bxX16xX3xXexX1dxX3bxX16xX3xXexX28xXa4xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX15xXbcxX3xXexX28xX11fx121a7xX4xX3xXbxX1xXa4xXbxX3xX5xX19xXf0xXexX3xX4fxX141xX3xX1xXc4xX3xX7xX4dexX3xX4x10dafxX6xX3xXbcxXfaxX16xX1xX626xX3xX16xX24xX19xX3xXbxX1xXa4xXexX3xX1xXdxX15xX16xX3xX4xX12dxX3xX33xXdxX6xX16xX3xX30xX5d1xXdxX3xXexX1xXfaxX3xXa3xX574xX3xX2cxX62fxX3xX5xX6b1xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX1a7xX19xX1axX3xX50axX574xX16xX1xX3xX4xX7d6xX6xX3xXbxX1xXa4xXbxX3xX5xX19xXf0xXexX1c0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axX3xXbxX2d3xX10xX16xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxXbcxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXexX1xX19xXbcxXa3xX3xX30xX1xXdxX30xX10xX3xXdxX2d3xX10xX16xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax13554xXdxX30xXexX1xXc6xX3xX52axX76cxXadxXbxX2cxX106xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexXc6xX3xX4fexX52axXadxXbxX2cxX106xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX1c0xXa3xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX1c0xX4fxX16xX59xX16xX10xX868xX7xX59xXbexXadxX2xX516xX59x18645xX774xX30xX4dxX2xX4dxX52axX4dxX4dxXadxXexX52axX52axX8a6xXadxX5xX2xXadxXdbxX4fxXdxXexX10xX5xXdbxX4xX1dxXbxX1axX2xXbexX4fexX4dxX1c0x16561xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX22xXdxX24xX16xX3xXexX28xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX16xX33xX3xXexX36xX16xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX16xX1xX3xXexX19xX1axX45xX16xX3xX30xX49xX16xX33xX3xX4dxX3xX4fxXdxX51xX16xX3xX4xX1xX56xX4xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2cxXexXdbxX6xX5xXdxX33xX16xXc6xX3xX28xXdxX33xX1xXexX106xXaxX12xX0xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12x187bdxXdxXa4xXbcxX3xX50axX5d1xX4xXc6xX0xX59xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1dxX30xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2cxXexXdbxX6xX5xXdxX33xX16xXc6xX3xX28xXdxX33xX1xXexX106xXaxX12xX0xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xX3axX3bxX3xX18xX19xX6xX16xX33xX3xXcxX28xX19xX16xX33xX0xX59xX7xXexX28xX1dxX16xX33xX12xX0xX59xXbxX12