Vén màn SUV hạng sang công nghệ cao Audi Q8
Sau triển lãm Detroit 2017, SUV hạng sang Audi Q8 sẽ sẽ lên dây chuyền sản xuất thương mại vào năm sau.
e3efx12e94x16db7x171dbx10462xf19dx11c26xe555x145e2xX7x16e27x13901x16336xf31fxf405x15b02xX5x12b64xXax162b6x10586x16a9ex14cabxX3x176aex10b5exX15xX3x1697bx113cfxX13xX3xX1x126fcxX15x12553xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xfe44xX15xX22xX3xX15xX22xX1xebc0xX3xX4xX6x110e7xX3x15237xef5cx1476exXdxX3x153d1x1703bxX0xedfaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx122a4xX10xX6xX39xXaxX12xX1bxX6xX38xX3xXex10188xXdxfabexX15xX3xX5x158fbxX17xX3x170dcxX10xXexX59xX35xXdxXexX3xf1f3x1615bxX2x16460x13b8bxX3xX1bxX1cxX13xX3xX1xX20xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX7x1643cxX3xX7xX87xX3xX5x146c0xX15xX3xX39x1501cx11b3bxX3xX4xX1xX38xX92xe42fxX15xX3xX7x1694cxX15xX3x11e63xX38x121d2xXexX3xXexX1x14d7fx16100xX15xX22xX3xX17xX20xXdxX3x14de7xX18xX35xX3xX15x128bdxX17xX3xX7xX6xX38x152fcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13affxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxe9b0xX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10x11a8fxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxf06fxX39x14debxX6bxX3dxXex1617axX6axX6dxf768xX5xX6bxXbax16a65xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3x11d3cxX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxeb00xXedxXdxX39xXexX1x118cexX2xX6bxX6bx133b3x13604xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xf3f7xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10x138b4xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12x106bfx12362xXexX3xXexX59xX35xX15xX22xX3xX15xX1x16070xX15xX22xX3xX17x1687cxX38xX3xX9fxX10xX3xX4xX35xX15xX4xX10xXbxXexX3xe894xXa6x14cfexX4xX3xX17xX35xX15xX22xX3xX1b9xX1bbxXdxX3xX15xX1xXa1xXexX3xXexX20xXdxX3xXexX59xXdxX5bxX15xX3xX5xX5fxX17xX3xX62xX10xXexX59xX35xXdxXexX3xX15xXb4xX17xX3xX15xX6xX92xX3xX4xX1x12082xX15xX1xX3xX5xX18xX3xX1bxX1cxX13xX3xX1xX20xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX1xX35xX18xX15xX3xXexX35xX18xX15xX3xX17x10abdxXdxXbaxX3x13ef4xX1xX2axX15xX22xX3xX1b9xX5bxX3xX15xX22xXa6x15e7axXdxX3xX1xX91xX17xX3xX17xX19bxX3xXexX1xXa1xXexX3xXafxe918xX15xX22xX6exX3xX1xX5fxX15xX22xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX1b9xX5fxX3xXafxX14xX15xX3xX17xX18xX15xX3xX3cxX3dxX3xX15xX22xX6xX92xX3xX15dxX1xXdxX3xXexX59xXdxX5bxX15xX3xX5xX5fxX17xX3xX62xX10xXexX59xX35xXdxXexX3xX6axX6bxX2xX6dxX3xX15dxX1xX6xXdxX3xX17xX20xX4xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexX6dxX6bxX6bxX3dxX5xX2xXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12x119bdx171f0xX3xXexX1xX5bxX3xX15xX35axXdxX6exX3xX3cxX3dxX3xX5xX18xX3xX1x125f0xX15xX1xX3xX9cxX15xX1xX3xX9fxX10xX17xX3xXexX59xXa6xX214xX4xX3xX4x13122xX6xX3xX17xX19bxXexX3xX17xX1abxX38xX3xX9fxX10xX3xX1xX35xX18xX15xX3xXexX35xX18xX15xX3xX17xX214xXdxX3xX7xX87xX3xX1b9x13b31xX15xX22xX3xX1b9x14ecbxX38xX3xXdexX9cxX15xX22xX3xXexX59xX35xX15xX22xX3xX39x12abbxX15xX22xX3xX1bxX1cxX13xX3xX15xX1xX18xX3xX37xX38xX39xXdxX6exX3xXexX59xX8dxX15xX3xX4xX9cxX3xX3cxX6dxXbaxX3xXcxX1xX10xX35xX3xX1xX5fxX15xX22xX3xX37xX38xX39xXdxX6exX3xX3cxX3dxX3xX5xX18xX3xX17xX1abxX38xX3xX1bxX1cxX13xX3xX1xX20xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35axX3xX4xX1xXdxX98xX38xX3xX39xX18xXdxX3xXex10e88xX15xX22xX3xXexX1xX5bxX3xe5a6xXbaxX6bxX6axX6bxX3xX17xX17xX6exX3xX59xX19bxX15xX22xX3xX6axXbaxX6bxX100xX6bxX3xX17xX17xX3xXafxX18xX3xX4xX6xX35xX3xX2xXbaxX6dxX6bxX6bxX3xX17xX17xXbaxX3xX1bx15ac4xX3xX1xX1a6xX38xX3xX15dxX1ecxX4xX1xX3xXexX1xXa6xX214xX4xX3xX5xX214xX15xX3xX15xX1xXa6xX3xXafx1414exX92xX3xX15xX1xXa6xX15xX22xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX4xX1x141b4xX3xX1b9xXdxX3xX15dx150e9xX17xX3xX15xX19bxXdxX3xXexX1xXa1xXexX3xX100xX3xX4xX1x16bc6xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexX2xXf9xX2xX100xX5xX6axXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12x138eaxX1xX36cxX15xX3xXdexX8dxX15xX3xX15xX22xX35xX18xXdxX6exX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xXexX1x17193xX4xX3xX4xX1xXa1xXexX3xXexX1xX38xX19bxX4xX3xXbxX1xX91xX15xX3xX15dxX1x164eaxX4xX3xX1bxX1cxX13xX3xX5xX6xXdxX3xX359xX35xX38xXbxX10xX3xXexXa6xXa7xX15xX22xX3xXexX577xX3xXcaxX19axf646xX3x1348dxXf7xX3xXafxX18xX3xX19axX10xX59xX4xX10xX39xX10xX7xX145xXcaxX10xX15xe4b2xX3x12ffaxf89ax13ad0xX3xX359xX35xX38xXbxX10xXbaxX3xXcax12bd5xX15xX22xX3xX4xX1xX39fxX15xX22xX3xX4xX1xX1ecxX15xX1xX3xX5xX18xX3xXbxX1xX3a4xX15xX3xX15xX35axX4xX3xX39xed7exX4xX3xXafxX98xX3xXbxX1xX1ecxX6xX3xX7xX6xX38xX3xX15xX1xXa6xX3xX9fxX10xX3xX4xX35xX38xXbxX10xX3xX4xX37fxX6xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX39xXexX1xX38xX17xXdexXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxX6bxX6dxX2xX40fxXexX100xX3dxX6bxX6axX5xXfdxXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xXedxXdxX39xXexX1xX14bxXf7xX2xXf9xXbxX9fxX150xX1xX10xXdxX22xX1xXexX14bxX100xX6bxXfdxXbxX9fxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xXcxX59xX8dxX15xX3xX1b9xX3a4xX38xX3xX9fxX10xX3xX4xX37fxX6xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX9fxX38xXa1xXexX3xX1xXdxX31xX15xX3xX5xXa6xX214xXdxX3xXexX9cxX15xX3xX15xX1xXdxX31xXexX3xX1xX36cxX15xX1xX3xXdex1428exXexX3xX22xXdxX752xX4xX3xX5xX20xX3xX17xea2cxXexXbaxX3xXcaxX8dxX15xX3xXexX59xX35xX15xX22xX3xX5xXa6xX214xXdxX3xXexX9cxX15xX3xX15xX1xXdxX31xXexX3xX4xX35axX3xXf7xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15dxX14xXbxX3xX17xX20xX3xX4xX59xX2axX17xX3xX15xX5caxX17xX3xX39xX234xX4xXbaxX3x11d44xX1xX1ecxX6xX3xX7xX6xX38xX3xX15xX1xX1a6xX15xX22xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX4xX59xX2axX17xX3xX15xX18xX92xX3xX5xX18xX3xX5xXa6xX214xXdxX3xXexX9cxX15xX3xX15xX1xXdxX31xXexX3xX39xX20xX15xX22xX3xXexX407xX3xX35xX15xX22xX3xX17xX18xX38xX3xX1b9xX10xX15xXbaxX3xXcxX1xXdx1182bxXexX3xX15dxX7e3xX3xX15xX18xX92xX3xX22xX1bbxXdxX3xX5xXdxX8dxX15xX3xXexXa6xX439xX15xX22xX3xX1b9xX7e3xX15xX3xX39xX3b3xX15xX22xX3xX19axX10xX59xX4xX10xX39xX10xX7xX145xX37xX19axX5bexX3xX5bexXcxXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexX6axX40fxXf9xX3dxX5xX100xXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX5aaxX38xX15xX22xX3xX137xX38xX6xX15xX1xX3xX5xXa6xX214xXdxX3xXexX9cxX15xX3xX15xX1xXdxX31xXexX3xX5xX18xX3xXbxX1xX3a4xX15xX3xX15dxX1xX38xX15xX22xX3xX17xX18xX38xX3xX9fxX752xX17xX3xX1b9xX5e7xXdxX3xX5xX453xXbxXbaxX3xXcaxX8dxX15xX3xX4xX20xX15xX1xX3xX1b9xX35axX3xX5xX18xX3xX1xX5e7xX4xX3xX22xXdxX35axX3xX7xX91xX38xX3xXafxX18xX35xX3xXdexX8dxX15xX3xXexX59xX35xX15xX22xX3xX439xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX35axX4xX3xX4xX9cxX15xX3xXafxX6xX3xXexX59xXa6xX214xX4xXbaxX3xXcaxX8dxX15xX3xX39xXa6xX214xXdxX3xX4xX9cxX15xX3xXafxX6xX3xXexX59xXa6xX214xX4xX3xX4xX3b3xX15xX3xX4xX35axX3xX4xX752xX15xX1xX3xX5xXa6xX214xXexX3xX22xXdxX35axX3xXdexX5caxX15xX22xX3xX15xX1xX2axX17xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexXf9xX100xX6bxX40fxX5xX40fxXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xfbd9xXdxX5bxX17xX3xX15xX1xXa1xX15xX3xXdexX8dxX15xX3xX7xXa6xX224xX15xX3xX4xX37fxX6xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX4xX1xX1ecxX15xX1xX3xX5xX18xX3xX1xX31xX3xXexX1xX5e7xX15xX22xX3xX4xedbdxX6xX3xX17xX439xX3xXdexX5caxX15xX22xX3xX4xX9cxX17xX3xX39fxX15xX22xXbaxX3xX218xX1xXdxX3xX17xX38xX5e7xX15xX3xX17xX439xX3xX4xXab4xX6xX6exX3xX15xX22xXa6xX224xXdxX3xX5xX752xXdxX3xX4xX1xX466xX3xX4xX3a4xX15xX3xXa1xX15xX3xXexX6xX92xX3xXafxX18xX35xX3xX5xX35xX22xX35xX3xX100xX3xXafxX3b3xX15xX22xX3xXexX59xX3b3xX15xX3xX137xX38xX10xX15xX3xXexX1xX38xX19bxX4xX3xX4xX37fxX6xX3xX1xX5fxX15xX22xX3xX37xX38xX39xXdxX3xXexX59xX8dxX15xX3xX4xX19bxXexX3xXcaxXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexXf9xX40fxX6bxX100xX5xXf7xXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xXa82xX35axX3xX5xX18xX3xX4xX3b3xX15xX3xX4xX1xXa6xX6xX3xX15dxX5bxX3xX1b9xX7e3xX15xX3xXdexX19bxX3xXafxX18xX15xX1xX3xX6axXf9xX3xXdxX15xX4xX1xX3xX1b9xe4bcxX3xX7xX19bxX6exX3xX1b9xXc31xX15xX22xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX4x14ac0xX15xX22xX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xX22xX5e7xX17xX3xX6axX6bxX3xXdxX15xX4xX1xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexX3dxX3dxX6axX5xX6dxXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xXcxX59xX35xX15xX22xX3xX15dxX1xXdxX3xX1b9xX35axX6exX3xX1b9xX38xX2axXdxX3xX9fxX10xX3xX1b9xXdxX3xX15dxX46cxX17xX3xX15dxX1ecxX15xX1xX3xX4xX1xX75exX15xX3xX22xXdxX35axX3xX7xX6xX38xX3xXdex1773cxX15xX22xX3xXbxX1xXd66xX15xX22xX3xXafxX18xX3xX17xX19bxXexX3xXbxX1xX3a4xX15xX3xX1b9xX46cxX15xX3xX1xX453xX38xX3xX4xX1xX20xX92xX3xX15xX22xX6xX15xX22xXbaxX3xX359x10965xX17xX3xX1b9xX46cxX15xX3xX1xX453xX38xX3xXexX59xX2axX15xX22xX3xX4xX35axX3xXafx11948xX3xX1b9xXa7xX15xX3xX22xXdxX9cxX15xX3xX15xX1xXa6xX15xX22xX3xXafxX1abxX15xX3xXexX1xX577xX4xX3xX1xXdxX31xX15xX3xX1b9xX3a4xX92xX3xX1b9xX37fxX3xX15xX1xXdxX31xX17xX3xXafxXd91xX6exX3xXexf532xX3xX1b9xX46cxX15xX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xX1b9xX7e3xX15xX3xX9fxXdxX145xX15xX1xX6xX15xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexX40fxX6dxX6axX6dxX5xX3dxXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX55dxX1xXa6xX3xX1b9xX5fxX3xX15xX1xX75exX4xX3xX439xX3xXexX59xX8dxX15xX6exX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX4xX1xX466xX3xX4xX35axX3xX100xX3xX4xX1xX47cxX3xX15xX22xXc31xXdxXbaxX3xXcxX1xX10xX35xX3xX1xX5fxX15xX22xX3xX37xX38xX39xXdxX6exX3xX3cxX3dxX3xXaxX17xX6xX15xX22xX3xX1b9xX7e3xX15xX3xX15dxX1xX2axX15xX22xX3xX22xXdxX6xX15xX3xX59xX19bxX15xX22xX3xX59xX5fxXdxX3xX4xX1xX35xX3xX100xX3xX15xX22xXa6xX224xXdxX3xXafxX18xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX5x16de6xX3xX4xX37fxX6xX3xX1xX234xXaxXbaxX3xX218xX1xX35xX6xX15xX22xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX5xXf43xX3xX4xX37fxX6xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX4xX35axX3xXexX1xX5bxX3xXexX1ecxX4xX1xX3xXf7xXf9xX6bxX3xX5xX1ecxXexXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexX2xX6axX6bxX6bxX5xXfdxXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12x14168xX15xX3xXexXa6xX1bbxX15xX22xX3xX1b9xX3a4xX38xX3xXexXdxX8dxX15xX3xXafxX98xX3xX15xX19bxXdxX3xXexX1xXa1xXexX3xX4xX37fxX6xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX4xX35axX3xX5xX87xX3xX5xX18xX3xXbxX1xX3a4xX15xX3xX5xX214xX15xX3xX4xX752xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX7e3xXexX3xX1b9xX98xX38xX3xX15xX5caxX17xX3xX15xX22xX6xX15xX22xX6exX3xXexXdd7xX3xXdexX9cxX15xX22xX3xXexX752xXbxX145xX5xX2axX3xX1b9xX7e3xX15xX3xX4xXd91xX17xX3xX1b9xXdxX98xX38xX3xX15dxX1xXdxX5bxX15xX3xXexX59xX38xX15xX22xX3xXexX91xX17xXbaxX3xXa82xXdxX98xX38xX3xX15xX18xX92xX3xX15dxX1xXdxX7e3xX15xX3xX15xX19bxXdxX3xXexX1xXa1xXexX3xX4xX37fxX6xX3xX9fxX10xX3xX15xX1xXa6xX3xX59xX19bxX15xX22xX3xX1xXa7xX15xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexX40fxX40fxX3dxX6bxX5xX2xX6bxXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xXcxX59xX8dxX15xX3xXdexX9cxX15xX22xX3xX1b9xXc31xX15xX22xX3xX1xXc31xX3xX4xX37fxX6xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX4xX35axX3xX17xX18xX15xX3xX1xX36cxX15xX1xX3xX17xX18xX38xX3xXcx116b9xXcxX3xX2xX6axX6exXf9xX3xXdxX15xX4xX1xX3xXafxX214xXdxX3xX1b9xX19bxX3xXbxX1xX91xX15xX3xX22xXdxX9cxXdxX3xX2xXfdxX6axX6bxX3xX9fxX3xX6dxX6axX6bxX3xXbxXdxX9fxX10xX5xXbaxX3xXcxX59xX35xX15xX22xX3xX15dxX1xXdxX3xX1b9xX35axX6exX3xXexX59xX8dxX15xX3xXafxX2axX3xX5xXb4xX15xX22xX3xX4xX35axX3xX15xX1xXdxX98xX38xX3xXbxX1xX1ecxX17xX3xX4xX1xX39fxX4xX3xX15xXb4xX15xX22xX3xX15dxX1xX752xX4xX3xX15xX1xX6xX38xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexX6dxX40fxX3dxX100xX5xX2xX2xXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xXcxX35xX18xX15xX3xXdexX19bxX3xX17xX18xX15xX3xX1xX36cxX15xX1xX3xX4xX37fxX6xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX1b9xX98xX38xX3xXexX1xX38xX19bxX4xX3xX39xX20xX15xX22xX3xX4xX9cxX17xX3xX39fxX15xX22xX3xX1b9xX5bxX3xX22xXdxX9cxX17xX3xX7xX5e7xX3xX5xXa6xX1bbxX15xX22xX3xX15xX58cxXexX3xXdexXa1xX17xX6exX3xX4xX2axX15xX22xX3xXexX75exX4xX3xXafxX18xX3xX4xX3a4xX15xX3xX22xX20xXexX3xX4xXa7xX3xX1xX234xX4xXbaxX3xXa82xXdxX98xX38xX3xX15xX18xX92xX3xX17xX6xX15xX22xX3xX1b9xX7e3xX15xX3xX15xX19bxXdxX3xXexX1xXa1xXexX3xX22xX234xX15xX3xX22xX18xX15xX22xX3xXafxX18xX3xXexX5e7xXdxX3xX22xXdxX9cxX15xX3xX1xXa7xX15xX3xX4xX1xX35xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexXf7xX2xX2xXf9xX5xX2xX6axXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX55dxX7e3xX38xX3xXbxX1xX752xXexX3xX1xXdxX31xX15xX3xX4xX35axX3xX15xX22xXa6xX224xXdxX3xX15xX22xXc31xXdxX3xXexX59xX8dxX15xX3xX22xX1xX7e3xX3xXexX59xXa6xX214xX4xX6exX3xX17xX18xX15xX3xX1xX36cxX15xX1xX3xX4xX9cxX17xX3xX39fxX15xX22xX3xX7xX87xX3xXexX577xX3xX1b9xX19bxX15xX22xX3xX1xXdxX5bxX15xX3xXexX1x1076dxX3xX4xX1xX7e3xX3xX1b9xX19bxX3xX4xX1xX466xX15xX1xX3xX1b9xXdxX98xX38xX3xX1xX3b3xX6xX3xX39xX18xX15xX1xX3xX59xXdxX8dxX15xX22xX3xX4xX1xX35xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX15dxX1xX752xX4xX1xXbaxX3xX218xX1xXdxX3xX15xX22xXa6xX224xXdxX3xX5xX752xXdxX3xX1b9xXdxX3xX17xX19bxXexX3xX17xX36cxX15xX1xX6exX3xXexX1ecxX15xX1xX3xX15xXb4xX15xX22xX3xX15xX18xX92xX3xX7xX87xX3xX1b9xXa6xX1bbxX4xX3xfffcxX15xX3xX1b9xXdxXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexX6axX6dxXf7xX100xX5xX2xXf9xXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX55dxX22xX38xXc31xX15xX3xX4xX38xX15xX22xX3xX4xXa1xXbxX3xX7xX39fxX4xX3xX17xX20xX15xX1xX3xX4xX37fxX6xX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX5xX18xX3xX1b9xX19bxX15xX22xX3xX4xXa7xX3xX9fxXb4xX15xX22xX3xX13xXf7xX3xXcxX121cxX1bx17455xX6exX3xXexXb4xX15xX22xX3xX752xXbxX6exX3xX39xX38xX15xX22xX3xXexX1ecxX4xX1xX3xXf9xXbaxX6bxX3xX5xX1ecxXexX6exX3xX7xX9cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX2axX15xX22xX3xX7xX38xXa1xXexX3xXexX5e7xXdxX3xX39xX6xX3xXf9xXf9xXf9xX3xX17xX5fxX3xX5xX577xX4xX3xXafxX18xX3xX17xX2axX145xX17xX10xX15xX3xX9fxX35xX75exX15xX3xX4xX577xX4xX3xX1b9xX20xXdxX3xX40fxX6bxX6bxX3xX55dxX17xXbaxX3xXa82xX19bxX15xX22xX3xX4xXa7xX3xX15dxX7e3xXexX3xX1xX1bbxXbxX3xXafxX214xXdxX3xX17xX2axX145xXexXa7xX3xX1b9xXdxX31xX15xX3xX4xX35axX3xX4xX2axX15xX22xX3xX7xX38xXa1xXexX3xXexX5e7xXdxX3xX1b9xX6xX3xX2xXf9xXf7xX3xX17xX5fxX3xX5xX577xX4xX3xXafxX18xX3xX17xX2axX145xX17xX10xX15xX3xX9fxX35xX75exX15xX3xX4xX577xX4xX3xX1b9xX20xXdxX3xXf9xXf9xX6bxX3xX55dxX17xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexXf7xX6bxXf7xX100xX5xX2xX100xXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX218xX7e3xXexX3xX1xX1bbxXbxX3xX5xX20xXdxX6exX3xX1xX31xX3xX39xX1abxX15xX3xX1b9xX19bxX15xX22xX3xX15xX18xX92xX3xXexX20xX35xX3xX59xX6xX3xX4xX2axX15xX22xX3xX7xX38xXa1xXexX3xX100xX100xX3dxX3xX17xX5fxX3xX5xX577xX4xX3xXafxX18xX3xX17xX2axX145xX17xX10xX15xX3xX9fxX35xX75exX15xX3xX6dxX6bxX6bxX3xX55dxX17xX6exX3xX22xXdxX58cxXbxX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xXexXb4xX15xX22xX3xXexX5e7xX4xX3xXexXdd7xX3xX6bxX145xX2xX6bxX6bxX3xX15dxX17xX3fxX1xX3xXexX59xX35xX15xX22xX3xX40fxX6exX100xX3xX22xXdxX91xX92xX3xXexX59xXa6xX214xX4xX3xX15dxX1xXdxX3xX1b9xX20xXexX3xXafxX453xX15xX3xXexX5e7xX4xX3xXexX5e7xXdxX3xX1b9xX6xX3xX6axX40fxX6bxX3xX15dxX17xX3fxX1xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexX6dxX6axXf9xX3dxX5xX2xX40fxXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX359xXd91xX17xX3xXbxXdxX15xX3xX5xXdxXexX1xXdxX38xX17xX145xXdxX35xX15xX3xXdexX6xX35xX3xX22xXc31xX17xX3xX2xX6bxX100xX3xX1b9xXa7xX15xX3xXafxX1542xX3xX4xX35axX3xX39xX38xX15xX22xX3xX5xXa6xX1bbxX15xX22xX3xX2xX6dxX6exXfdxX3xX15dxX5a8xX1xXbaxX3xX55dxX1xX224xX3xX1b9xX35axX6exX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX4xX35axX3xXexX1xX5bxX3xX4xX1xX20xX92xX3xX1xX7e3xXexX3xX137xX38xX5fxX15xX22xX3xX1b9xXa6xX224xX15xX22xX3xXf7xX6bxX3xX15dxX17xX3xXdexX5caxX15xX22xX3xX59xXdxX8dxX15xX22xX3xX17xX2axX145xXexXa7xX3xX1b9xXdxX31xX15xXbaxX3xX218xX1xXdxX3xX4xX35axX3xXexX1xX8dxX17xX3xX1b9xX19bxX15xX22xX3xX4xXa7xX3xX9fxXb4xX15xX22xX6exX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX4xX35axX3xXexX1xX5bxX3xX1xX35xX18xX15xX3xXexX1xX18xX15xX1xX3xX137xX38xX5fxX15xX22xX3xX1b9xXa6xX224xX15xX22xX3xX2xXbaxX6bxX6bxX6bxX3xX15dxX17xXbaxX3xXcxX1xX224xXdxX3xX22xXdxX6xX15xX3xX7xX20xX4xX3xX1b9xX3a4xX92xX3xXbxXdxX15xX3xX5xX18xX3xX15dxX1xX35xX9cxX15xX22xX3xX6axX6exX40fxX3xXexXdxX7e3xX15xX22xX3xX1b9xXc31xX15xX22xX3xX1xXc31xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexX6axXf9xXfdxX3dxX5xX2xXf7xXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xXcxXa6xXa7xX15xX22xX3xXexX577xX3xX15xX1xX1a6xX15xX22xX3xX17xX1abxX38xX3xX9fxX10xX3xXbxX5xX38xX22xX145xXdxX15xX3xX1xX92xXdexX59xXdxX39xX3xX15dxX1xX752xX4xX6exX3xX37xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX4xf73exX15xX22xX3xX4xX35axX3xX15xX1xXdxX98xX38xX3xX4xX1xX7e3xX3xX1b9xX19bxX3xX5xX752xXdxX3xX15dxX1xX752xX4xX3xX15xX1xX6xX38xX6exX3xXdexX6xX35xX3xX22xXc31xX17xX3xX5c0xX13xX6exX3xX4exX92xXdexX59xXdxX39xX3xXafxX18xX3xXcaxX6xXexXexX10xX59xX92xX3xX4exX35xX5xX39xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xX0xXdxX17xX22xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXbaxXdexX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxXafxX15xX3fxX15xX10xXedxX7xX3fxX2xX6dxX6bxX6axX3fxX2xX6bxXf7xX39xXf9xX6bxX3dxXexXf9xX6dxX100xX40fxX5xX2xX6dxXbaxX104xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXafxX10xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX7xX38xXafxX3xX1xX6xX15xX22xX3xX7xX6xX15xX22xX3xX4xX35xX15xX22xX3xX15xX22xX1xX10xX3xX4xX6xX35xX3xX6xX38xX39xXdxX3xX137xX3dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9fxX145xXedxXdxX39xXexX1xX14bxX2xX6bxX6bxX14fxX150xX39xXdxX7xXbxX5xX6xX92xX14bxXdexX5xX35xX4xX15dxX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX5xX10xX168xXexX14bxX6xX38xXexX35xX150xX17xX6xX59xX22xXdxX15xX145xX59xXdxX22xX1xXexX14bxX6xX38xXexX35xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX35xX39xX92xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX1xX5fxX15xX22xX3xX37xX38xX39xXdxX6exX3xX3cxX3dxX3xX7xX87xX3xX5xX8dxX15xX3xX39xX91xX92xX3xX4xX1xX38xX92xX98xX15xX3xX7xX9cxX15xX3xX9fxX38xXa1xXexX3xXexX1xXa6xXa7xX15xX22xX3xX17xX20xXdxX3xXafxX18xX35xX3xX15xXb4xX17xX3xX7xX6xX38xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX35xX38xX59xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xXcxX59xX1ecxX3xXexX1xX39fxX4xX3xXexX59xXda6xX0xX3fxXbxX12