Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy nổ cao
(Baohatinh.vn) - Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đợt nắng nóng gay gắt này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
ae2dxe29dxd3baxe494x113b2xccaex12b15x11bfbxcabcxX7xf7b3xc465xf1e0xf8cbxc5adx12719xX5xf6daxXaxde9bxbc83xfa58xX3xXcxc970xd8c5xX1xX3xXexXdxb1d1xXbxX3xXex10348xX4xX3xX18x10312xX18x118fexX3xX18xf263xX18xX27xX3xX27xX6x102faxX3xX27xX25xXexc26dxX3xX18xX27xc0b4xX30xX3xX4xb0cfxX3xX4xX1x12584xX30xX3xX18xf328xX3xX4xX6xb7a5xX0xe795xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x12002xXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3x12496xX18xX27xX3xXcxc3b4x1080fxX18xX3xde6cx11a63xX4xX3xca8bxX41xX3xba2cxX3xfdc3xXdxX41x1240fxX3x117a6xb6e8xX4xX3xX6exX14xXdxX3x125efxX1xe651xX3xXexc5f3x10649xX18xX27xX3xXexX1xfe45xX30xX3xe9dexca4bxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX35xX3xX7cxX8axXexX3xX18xX25xX18xX27xX3xX18xX2axX18xX27xX3xX27xX6xX30xX3xX27xX25xXexX3xX18xX14xX30xX3xX4xX2axX3x1311axX1xe1e5xX3xX18xX94xX18xX27xX3xXbdxc52cxX49xX3xX5dxX14xXdxX3xXexX6axX49xX18xX27xX3xX18xX1xXdx11536xX39xX3xX18xX27xX14xX30xX3xXexe31exXdxba67xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX49xX5dxX30xXaxX12xX0xXdxX7axX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx123e5xX10xX18xXexX10xX6axXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxe7ddxXdxX5dxXexX1xaf68xX3xb368xX2xfbafxXbxc9c0x123ddxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX119xX3xd98cxX2xc978xXbxX11fxX120xXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX4bxX4bxXdxXe2x10becxX6xX49xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX93xX18xX4bxX18xX10xX114xX7xX4bxf5a6xX12cxX152x115cbxX4bxX2xX12cxba71xX5dxX152xX152xX152xdf91xX152xX2xX15exXexX15exX11dxX159xX152xX5xX2xef9bxX2xX2xX12cxX5dxX12cxX152xX152xX2xX11bxX152xX155xXexX12axX15exX11dxX155xX5xX2xX169xX2xXe2xe5cexXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX18xX25xX18xX27xX3xX18xX2axX18xX27xX3xX27xX6xX30xX3xX27xX25xXexX35xX3xX18xX27xX39xX30xX3xX4xX3dxX3xX4xX1xX41xX30xX3xX18xX45xX3xX4xX6xX49xXaxX3xX114xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX11bxX2xX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX12axX2xX12cxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX49xX18xXaxX12xX13xX65xX7axX3xX18xX6xX30xX35xX3xXexX49xX14xX18xX3xXex1264fxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5dxX39xX30xX3xXexX6axc630xX3xX18xX25xX18xX27xX3xX18xX2axX18xX27xX35xX3xX18xX25xX18xX27xX3xX18xX2axX18xX27xX3xX27xX6xX30xX3xX27xX25xXexX3xX93xXe0xXdxX3xX18xX1xXdx10d34xXexX3xX7cxda13xX3xX4xX6xX49xXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX49xX5dxX30xXaxX12xf9bcx11667xX3xX140xX41xX49xX3xX1xX65xX7axX3xX18xX6xX30xX3x114bbxX159xX4bxX155xb25axX35xX3xX5dxX49xX3xXbfxX18xX1xX3xX1xX89xda19xX18xX27xX3xX93xea61xX18xX27xX3xX41xXbxX3xXexX1xc1c7xXbxX3xX18xX2axX18xX27xX3xXbxX1xX86xX6xX3xXcxf353xX30xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX6axXdxd7fbxX18xX3xX93xX14xX3xX7axX27axX3xX6axX240xX18xX27xX3xX93xXd7xX3xXbxX1xX86xX6xX3xX6exX65xX18xX27xX3xe4b1xX6xX7axX3xXbdxX1dxXexX3xX1xX8axXbxX3xX93xXe0xXdxX3xX1xXdxX23cxX39xX3xX6fxX18xX27xX3xXbxX1xX3dxX18xX3xX18x11981xX18xX3xXexX49xX14xX18xX3xXexX204xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5dxX39xX30xX3xXexX6axX216xX3xX18xX25xX18xX27xX3xX18xX2axX18xX27xX35xX3xX18xX25xX18xX27xX3xX18xX2axX18xX27xX3xX27xX6xX30xX3xX27xX25xXexX3xX93xXe0xXdxX3xX18xX1xXdxX23cxXexX3xX7cxX240xX3xX4xX6xX49xX3xX18xX1xX288xXexX3xX18xX27xX14xX30xX3xXbxX1xX45xX3xX140xXdxX1dxX18xX3xX15exX11bxX3xX169xX3xX15exX159xX0xX7xX39xXbxX12xX12cxX0xX4bxX7xX39xXbxX12xX105xX35xX3xX4xX2axX3xX18xX3dxXdxX3xXexX6axX2dbxX18xX3xX15exf0a8xX0xX7xX39xXbxX12xX12cxX0xX4bxX7xX39xXbxX12xX105xX120xX3xX7cxX240xX3xe7f1xX7axX3xXexX1xX288xXbxX3xX18xX1xX288xXexX3xX12axX11dxX3xX169xX3xX11dxX11dxbb5fxXe2xX3xXcxX1xd10exXdxX3xX27xXdxX6xX18xX3xX4xX2axX3xX18xX1xXdxX23cxXexX3xX7cxX240xX3xXexX6axX2dbxX18xX3xX15exX11dxX3xX7cxX240xX3xX105xX3xXexb0fcxX3xX2xX12cxX169xX2xX155xX3xX27xXdxX388xXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX49xX5dxX30xXaxX12xX105xXbfxX18xX1xX3xX140xX41xX49xX119xX3xXcxX3aaxX3xX18xX27xX14xX30xX3xX35cxX4bxX155xX35xX3xX93xX27fxX18xX27xX3xX41xXbxX3xXexX1xX288xXbxX3xXbxX1xX86xX6xX3xXcxX296xX30xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX6axXdxX2a1xX18xX3xX7ax11011xX18xX1xX3xX1xX3dxX18xX3xXbdxX1dxXexX3xX1xX8axXbxX3xX27xXdxX2axX3xXcxX296xX30xX3xX2bcxX6xX7axX3xXexX1xX45xXdxX3xX7axX404xX18xX1xX3xX18xX2dbxX18xX3xX4xX89xX388xX18xX27xX3xX7cxX240xX3xX18xX25xX18xX27xX3xX18xX2axX18xX27xX3xX27xXdxX6xX3xXexX94xX18xX27xX3xXbdxX1xXbfxX3xX18xX94xX18xX27xX3xX18xX1xXdxX23cxXexX3xX7cxX240xX3xX4xX6xX49xX3xX18xX1xX288xXexX3xX18xX27xX14xX30xX3xX18xX1xXdxXd7xX39xX3xX18xX3dxXdxX3xXexX6axX2dbxX18xX3xX15exX35cxX0xX7xX39xXbxX12xX12cxX0xX4bxX7xX39xXbxX12xX105xXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX49xX5dxX30xXaxX12xX6exX8axXexX3xX18xX25xX18xX27xX3xX18xX2axX18xX27xX3xX27xX6xX30xX3xX27xX25xXexX3xX18xX14xX30xX3xX4xX2axX3xXbdxX1xXbfxX3xX18xX94xX18xX27xX3xXbdxXc7xX49xX3xX5dxX14xXdxX3xXexX6axX49xX18xX27xX3xX18xX1xXdxXd7xX39xX3xX18xX27xX14xX30xX3xXexXe0xXdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX49xX5dxX30xXaxX12xX25bxX49xX3xXbfxX18xX1xX3xX1xX89xX27axX18xX27xX3xX4xX90xX6xX3xX18xX25xX18xX27xX3xX18xX2axX18xX27xX3xX27xX6xX30xX3xX27xX25xXexX3xXbdxX1dxXexX3xX1xX8axXbxX3xX93xXe0xXdxX3xX7cxX240xX3xX36fxX7axX3xXexX6axX49xX18xX27xX3xXbdxX1xX65xX18xX27xX3xXbdxX1xX86xX3xX27xXdxXbfxX7axX3xXexX1xX288xXbxX3xX93xX14xX3xX27xXdxX2axX3xXcxX296xX30xX3xX2bcxX6xX7axX3xX27xX296xX30xX3xX1xXdxX23cxX39xX3xX6fxX18xX27xX3xXbxX1xX3dxX18xX3xX7axX404xX18xX1xX3xX18xX2dbxX18xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX7cxXd7xX3xXbxX1xb828xX18xX27xX3xX1xX404xX18xX3xX1xX41xX18xX35xX3xXexX1xXdxX1dxX39xX3xX18xX89xXe0xX4xX3xX4xX21xX4xX3xX140xX240xX35xX3xX18xX27xX39xX30xX3xX4xX3dxX3xX11fxXbfxX30xX3xX6axX6xX3xX4xX1xX41xX30xX3xX18xX45xX3xX93xX14xX3xX1x12b5axX6xX3xX1xX49xX404xX18xX3xX27axX3xXbdxX1xX39xX3xX93xX25cxX4xX3xX5dxX296xX18xX3xX4xX89xX3xX5dxX49xX3xX18xX1xX39xX3xX4xX6bxX39xX3xX7x10f5cxX3xX5dxX21xX18xX27xX3xX7cxXdxX23cxX18xX3xXexX94xX18xX27xX3xX4xX6xX49xX3xX93xX14xX3xX18xX27xX39xX30xX3xX4xX3dxX3xX4xX6xX49xX3xX4xX1xX41xX30xX3xX6axX3aaxX18xX27xX3xX27axX3xXexX6axX39xX18xX27xX3xX5dxX39xX3xX93xX14xX3xX7axXdxXd7xX18xX3xX18xe860xXdxXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX49xX5dxX30xXaxX12xX2bcxX27xX49xX14xXdxX3xX6axX6xX35xX3xX18xX25xX18xX27xX3xX18xX2axX18xX27xX3xX4xX2axX3xXexX1xX2a1xX3xX27xX296xX30xX3xXexX216xX18xX1xX3xXexX6axX404xX18xX27xX3xX7axX288xXexX3xX18xX89xXe0xX4xX35xX3xXbdxXdxX23cxXexX3xX7xX6fxX4xX35xX3xX7cxX240xXexX3x12413xX39xb106xX3xX5dxX49xX3xX7xX7dxX4xX3xX18xX1xXdxX23cxXexX3xX7cxX7dxXdxX3xX93xXe0xXdxX3xX4xX3dxX3xXexX1xX2a1xX3xX18xX27xX89xX388xXdxX3xXbdxX1xXdxX3xXexXdxX1dxXbxX3xX11fxX61exX4xX3xX5xX296xX39xX3xX93xXe0xXdxX3xX18xXd7xX18xX3xX18xX1xXdxX23cxXexX3xX7cxX240xX3xX4xX6xX49xXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX49xX5dxX30xXaxX12xX105xX288xXbxX3xX7cxX240xX3xX6axX90xXdxX3xX6axX49xX3xXexX1xXdxX2dbxX18xX3xXexX6xXdxX3xX5dxX49xX3xX18xX25xX18xX27xX3xX18xX2axX18xX27xX119xX3xX4xX288xXbxX3xX2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx115d5xX39xXexX1xX49xX6axXaxX12x100cfxXe2xf0c5xX0xX4bxXbxX12
P.V