Hà Tĩnh thu hơn 405 tỷ đồng tiền thuế kinh doanh xăng dầu
(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thu hơn 405 tỷ đồng tiền thuế lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, tăng 118 tỷ đồng so với năm 2016 - thời điểm trước khi dán tem niêm phong các cột bơm xăng dầu.
97cex9b96x148c3xf806xa318xc1e9xcb5ax12928xf756xX7x11a8ex9f23x13166xb5cbx13971xe5c1xX5xbca6xXaxX3xX7xXex14768xX5xX10xX9xXaxXexX10x10cfbxXexd0cfxX6xX5xXdx148b0x14b47xe2a7xX3xb503xd499xX7xXexXdxd2f2xX15xa9e6xXax13711xd9b7x9ab6xX3xXcxda51xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1x13aa0xX23xX3x109fbxde40x1143fxX3xXexb3f0xX3xd40cx13a81xX23xX22xX3xXexXdx1005fxX23xX3xXexX1xX27xf75exX3x13694xXdxX23xX1xX3xd8b9xd65fxX6xX23xX1xX3xX1cxee5exX23xX22xX3xX5bxf7cexX27xX0x10010xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX5bxXaxX2fxXcxf3b8xX3xX47xX67xX27xX3xX23xX62x13b64xX3xX47xX54xX23xX3xX23xX6xX15x14532xX3xa14cxf202xX4xX3xXcxX1xX27xX54xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX47xf684xX3xXexX1xX27xX3xX1xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX3xXexX45xX3xX47xX48xX23xX22xX3xXexXdxX4exX23xX3xXexX1xX27xX54xX3xX5xX34xX23xX1xX3xbd6dxf04exX4xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX91xX3xXexX62xX23xX22xX3xX2xX2xd86fxX3xXexX45xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX7xX5cxX3xXcax13fb1xXdxX3xX23xX62xX88xX3xaffdxX41xX2xf692xX3xX1exX3xXexX1xbf14xXdxX3xX47xXdx119ecxX88xX3xXexa299xadc0xXf8xX4xX3xX56xX1xXdxX3xX5bxfba7xX23xX3xXexX10xX88xX3xX23xXdxb671xX88xX3xXbxX1xX5cxX23xX22xX3xX4xX11bxX4xX3xX4xdebdxXexX3x13198xX3dxX88xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27x13042xX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb57xX5cxX5bxX15xXaxX2fxX0xXdxX88xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX23xXexX10xX111xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxcb08xXdxX5bxXexX1xX24xX3xX102xX2xX42xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX40xX2xX41xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6axX6axXdxX141xX135xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX141xXcaxX23xX6axX23xX10xX173xX7xX6axXffxX41x10347xX1b3xX6axX2xX2xb096xX5bxX2xXffxX41xX41xX40xXffxX40xXexX1b3xX1b8xX40xXffxX40xX5xX41xX141xX26xXbxX22x9a8exX111xX9xXeaxX42x11396xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX3xXexX45xX3xX47xX48xX23xX22xX3xXexXdxX4exX23xX3xXexX1xX27xX54xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xXaxX3xX173xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX102xX2xX42xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX40xX2xX41xXaxX3xX6axX2fxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX2fxXcxX10xX88xX3xX23xXdxX124xX88xX3xXbxX1xX5cxX23xX22xX3xX47xX112x12e7cxX4xX3xX23xXdxX124xX88xX3xX15xX54xXexX3xX135xX124xX23xX3xXexX111xX5cxX23xX22xX3xX4xX132xXexX3xX1cxX62xX23xX22xX91xX3xX22xX1xXdxX3xX4xX1x145f4xX3xX7xf3d0xX3xX1xd767xX23xX22xX3xXexX1xX11bxX23xX22xX141xX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX5cxX5bxX15xXaxX2fxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xXdx9bd9xX23xX3xX4x10b79xX3xX22xX67xX23xX3xX2xX41xX41xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX2aexXbxX91xX3xXex1222dxX3xX4xX1xeb2dxX4xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xXcaxXf8xXdxX3xXffxX102xX41xX3xX4x10382xX6xX3xX1xX31xX23xX22xX3xX135xX11bxX23xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xXcaxX31xX3xXeaxX2xX42xX3xX4xX132xXexX3xX135xX3dxX88xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX141xX3xX93xX11bxX4xX3xX4xX132xXexX3xX135xX3dxX88xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xX1xXdxX2aexX23xX3xX47xXa5xX3xX47xX112xX259xX4xX3xX5bxX11bxX23xX3xXexX10xX88xX3xX23xXdxX124xX88xX3xXbxX1xX5cxX23xX22xX3xX4xf726xX23xX22xX3xXexX3dxX3xXexX2cbxX23xX22xX3xXexX1xX10xX5cxX3xd90dxX4exX3xX11bxX23xX3xbdeexX27x100a3xX23xX3xX5x1187axX3xXexX1xX27xX54xX3xXexX111xX5cxX23xX22xX3xX5xX34xX23xX1xX3xXcaxXcbxX4xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX1cxX62xX23xX22xX91xX3xX5bxX67xX27xX3xX23xX1xX285xX88xX3xX23xX22xX62xX23xX3xX4xX1xec36xX23xX3xXexe07axX23xX1xX3xXexX111xdf35xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xa506xX23xX3xX22x12f6fxX15xX3xXexX1xXdxX2aexXexX3xX1xX3b1xXdxX3xX4xX1xX5cxX3xX23xX22xX112xX108xXdxX3xXexXdxX124xX27xX3xX5bxd5f8xX23xX22xX3xXcaxX31xX3xX4xX1xX282xX23xX22xX3xXexX1xfea6xXexX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xX5cxX3xX23xX22xX3bfxX23xX3xX7xX11bxX4xX1xX3xX23xX1xX31xX3xX23xX112xXf8xX4xX141xX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX5cxX5bxX15xXaxX2fxX0xXdxX88xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX23xXexX10xX111xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX5bxXexX1xX24xX3xX102xX2xX42xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX40xX2xX41xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6axX6axXdxX141xX135xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX141xXcaxX23xX6axX23xX10xX173xX7xX6axXffxX41xX1b3xX1b3xX6axX2xX2xX1b8xX5bxX2xX2xX1d2xX42xXeaxX41xX1d2xXexX1b8xXeaxX42xXeaxX41xX5xX41xX141xX26xXbxX22xX1cdxX111xX9xX1b8xX102xX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX3xXexX45xX3xX47xX48xX23xX22xX3xXexXdxX4exX23xX3xXexX1xX27xX54xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xXaxX3xX173xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX102xX2xX42xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX40xX2xX41xXaxX3xX6axX2fxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX2fxXcxX10xX88xX3xX23xXdxX124xX88xX3xXbxX1xX5cxX23xX22xX3xX47xX112xX259xX4xX3xX5bxX11bxX23xX3xXexX3b1xXdxX3xX4xX132xXexX3xX135xX3dxX88xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xX47xX10dxX3xX1cxX11bxX4xX3xX47x10581xX23xX1xX3xX4xX11bxX4xX3xX4xX1xX27fxX3xX7xX282xX3xX47xX67xX27xX3xX56x10d5dxX91xX3xX4xX27xX282xXdxX3xX56xX558xX3xX23xX1xX285xX88xX3xXex11b5exX23xX1xX3xXexX5cxX11bxX23xX3xX7xX36cxX23xX3xX5xX112xX259xX23xX22xX3xX1cxX27xX3ebxXexX3xX135xX11bxX23xX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX5cxX5bxX15xXaxX2fxX93xX94xX3xXexX1xX10dxX91xX3xXexX3b1xXdxX3xX88x9b18xXdxX3xX4xX132xXexX3xX135xX3dxX88xX3xX1cxX62xX23xX22xX91xX3xX5bxX67xX27xX91xX3xX93xX94xX4xX3xXcxX1xX27xX54xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX1xXcbxX4xX3xX1xXdxX2aexX23xX3xX5bxX11bxX23xX3xXexX10xX88xX3xX47xX10dxX3xX1cxX11bxX4xX3xX47xX544xX23xX1xX3xX4xX11bxX4xX3xX4xX1xX27fxX3xX7xX282xX3xX47xX67xX27xX3xX56xX558xX91xX3xX4xX27xX282xXdxX3xX56xX558xX3xX23xX1xX285xX88xX3xXexX569xX23xX1xX3xXexX5cxX11bxX23xX3xX7xX36cxX23xX3xX5xX112xX259xX23xX22xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xX1cxX27xX3ebxXexX3xX135xX11bxX23xX141xX3xX30xX285xX23xX22xX3xXexX1xX11bxX23xX22xX91xX3xX36axX27xX370xX91xX3xX4xX11bxX23xX3xX135xX132xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xXexX1xX27xX54xX3xX7xb8e4xX3xX47xX54xX23xX3xX4xX11bxX4xX3xX4xX3dxX3xX7xbbdfxX3xX23xX31xX15xX3xX22xX1xXdxX3xX4xX1xX27fxX3xX7xX282xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX1xX10dxX3xX1xXdxX2aexX23xX3xXexX111xX124xX23xX3xX4xX353xX23xX22xX3xXexX3dxX3xXexX2cbxX23xX22xX3xX47xX10dxX3xX47xX282xXdxX3xX4xX1xXdxX54xX27xX3xXcaxXf8xXdxX3xX1xX48xX3xX7xX3dxX3xX56xX1xX6xXdxX3xXexX1xX27xX54xX3xX4xcc23xX6xX3xX4xX3dxX3xX7xX664xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX141xX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX5cxX5bxX15xXaxX2fxX0xXdxX88xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xX27xX88xX135xX3xXdxX93xX10xX23xXexX10xX111xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX5bxXexX1xX24xX3xX102xX2xX42xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX40xX2xX41xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX111xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6axX6axXdxX141xX135xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX141xXcaxX23xX6axX23xX10xX173xX7xX6axXffxX41xX1b3xX1b3xX6axX2xX2xX1b8xX5bxX2xX2xX1d2xX42xX1d2xX40xX41xXexX1b3xX41xX102xX102xX2xX5xX41xX141xX26xXbxX22xX1cdxX111xX9xX42xX40xX102xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX3xXexX45xX3xX47xX48xX23xX22xX3xXexXdxX4exX23xX3xXexX1xX27xX54xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xXaxX3xX173xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX102xX2xX42xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX40xX2xX41xXaxX3xX6axX2fxX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX2fx11d48xX1xX3bfxX23xX3xXcaxXdxX124xX23xX3xX135xX11bxX23xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xXexX1xX353xX23xX22xX3xX135xX11bxX5cxX3xX4xX1xX5cxX3xX56xX1xX11bxX4xX1xX3xX1xX31xX23xX22xX3xX22xXdxX11bxX3xX23xXdxX124xX88xX3xX15xX54xXexX3xXexX3b1xXdxX3xX4xX132xXexX3xX135xX3dxX88xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX5cxX5bxX15xXaxX2fx13cf5xXf8xXdxX3xX4xX11bxX4xX1xX3xX5xX31xX88xX3xXexX111xX124xX23xX91xX3xX93xX94xX4xX3xXcxX1xX27xX54xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX47xXa5xX3xX36axX27xX36cxX23xX3xX5xX370xX3xX4xX1xX3a7xXexX3xX4xX1xX656xX3xX1xX5cxX3b1xXexX3xX47xX132xX23xX22xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX1cxX62xX23xX22xX91xX3xX5bxX67xX27xX3xX23xX1xX285xX88xX3xX4xX1xX282xX23xX22xX3xXexX1xX3ebxXexX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX27xX54xX3xXexX111xX5cxX23xX22xX3xX5xX34xX23xX1xX3xXcaxXcbxX4xX3xX23xX31xX15xX141xX3xXcxX80xX3xX47xX67xX27xX3xX23xX62xX88xX3xX47xX54xX23xX3xX23xX6xX15xX91xX3xX4xX11bxX4xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX2aexXbxX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX1cxX62xX23xX22xX91xX3xX5bxX67xX27xX3xXexX111xX124xX23xX3xX47xX544xX6xX3xX135xX31xX23xX3xXexX27fxX23xX1xX3xX47xXa5xX3xX135xX11bxX23xX3xX111xX6xX3xX1xX3dxX23xX3xX2xX42xX41xX3xXexX111xXdxX2aexX27xX3xX5xX569xXexX3xXcaxXf8xXdxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX47xX3b1xXexX3xX2xX141xX40xX42xX42xX3xXexX45xX3xX47xX48xX23xX22xX141xX0xX6axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX5cxX5bxX15xXaxX2fxe2c0xX27xX6xX3xX47xX2b2xX91xX3xX93xX94xX4xX3xXcxX1xX27xX54xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX47xXa5xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX27xX54xX3xX5xX34xX23xX1xX3xXcaxXcbxX4xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX1cxX62xX23xX22xX91xX3xX5bxX67xX27xX3xX47xX3b1xXexX3xX1xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX3xXexX45xX3xX47xX48xX23xX22xX91xX3xXexX62xX23xX22xX3xX1xX3dxX23xX3xX2xX2xXeaxX3xXexX45xX3xX47xX48xX23xX22xX3x1265fxX40xX2xf092xc1dcxX3xX7xX5cxX3xXcaxXf8xXdxX3xX4xX3dcxX23xX22xX3xX56xX558xX3xX23xX62xX88xX3xXffxX41xX2xX102xX3x108b1xX3xXexX1xX108xXdxX3xX47xXdxX10dxX88xX3xXexX111xX112xXf8xX4xX3xX56xX1xXdxX3xXexX111xXdxX10dxX23xX3xX56xX1xX6xXdxX3xX5bxX11bxX23xX3xXexX10xX88xX3xX23xXdxX124xX88xX3xXbxX1xX5cxX23xX22xX3xX4xX132xXexX3xX135xX3dxX88xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX141xX0xX6axXbxX2fxX0xX5bxXdxXcaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX111xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX2fxX0xX7xXexX111xX5cxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX124xX23xX3xX36axX27xX6xX23xX24xX0xX6axX7xXexX111xX5cxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX88xX135xX1exX6xX23xX5bxX1exX7xX6xXbxX5cxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax10da1xX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX5a6xX3xXexX111xX259xX3xXffxX41xX41xX3xXexX111xXdxX2aexX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX1cxX3bfxX15xX3xX23xX1xX31xX3xX4xX1xX5cxX3xX1xX132xX3xX23xX22xX1xdfb4xX5cxXaxX3xX1xX111xX10xX2bxX9xXaxX6axX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX5cxX23xX22xX6axX1cxX6xX23xX22xX1exX5bxX6xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX5cxX1exXexX111xX5cxX1exXffxX41xX41xX1exXexX111xXdxX10xX27xX1exX5bxX5cxX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX23xX1xX6xX1exX4xX1xX5cxX1exX1xX5cxX1exX23xX22xX1xX10xX5cxX6axX2xX1d2xX102xX2xX41xX102xX141xX1xXexX88xXaxX2fxX0xXdxX88xX22xX3xX7xX111xX4xX9xXaxX6axX88xX10xX5bxXdxX6xX6axX2xXffxX41xX6axX23xX10xX173xX7xX6axXffxX41xX1b3xX41xX6axX1b8xXffxX5bxXffxX2xX40xX41xXffxX1b3xXffxXexX2xX41xX40xX42xXeaxX5xX41xX141xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX3xXexX45xX3xX47xX48xX23xX22xX3xXexXdxX4exX23xX3xXexX1xX27xX54xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xXaxX3xX6axX2fxX0xX6axX6xX2fxX0xX5bxXdxXcaxX2fxX0xX7xXexX111xX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa97xX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX5a6xX3xXexX111xX259xX3xXffxX41xX41xX3xXexX111xXdxX2aexX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX1cxX3bfxX15xX3xX23xX1xX31xX3xX4xX1xX5cxX3xX1xX132xX3xX23xX22xX1xXad0xX5cxXaxX3xX1xX111xX10xX2bxX9xXaxX6axX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX5cxX23xX22xX6axX1cxX6xX23xX22xX1exX5bxX6xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX5cxX1exXexX111xX5cxX1exXffxX41xX41xX1exXexX111xXdxX10xX27xX1exX5bxX5cxX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX23xX1xX6xX1exX4xX1xX5cxX1exX1xX5cxX1exX23xX22xX1xX10xX5cxX6axX2xX1d2xX102xX2xX41xX102xX141xX1xXexX88xXaxX2fxXa97xX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX5a6xX3xXexX111xX259xX3xXffxX41xX41xX3xXexX111xXdxX2aexX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX1cxX3bfxX15xX3xX23xX1xX31xX3xX4xX1xX5cxX3xX1xX132xX3xX23xX22xX1xXad0xX5cxX0xX6axX6xX2fxX0xX6axX7xXexX111xX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX2fxX30xX112xX664xX23xX22xX3xX2cfxX23xX22xX3xX5xX108xXdxX3xX56xX124xX27xX3xX22xe628xXdxX3xX4xX6b7xX6xX3xXexX27fxX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXcaxX4exX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX1cxX3bfxX15xX3xX5bxXcbxX23xX22xX3xX7d8xXcx14789xX91xX3xX47xX2b2xX23xX22xX3xX22xX2b2xXbxX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxXa5xX3xX1xX132xXdxX91xX3xX93xX353xX23xX22xX3xXexX15xX3xXa97xX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXcaxX80xX6xX3xXexX111xX6xX5cxX3xXffxX41xX41xX3xXexX111xXdxX2aexX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX1xX5a6xX3xXexX111xX259xX3xX42xX3xX1xX132xX3xX23xX22xX1xXad0xX5cxX3xXexX111xX124xX23xX3xX47xX544xX6xX3xX135xX31xX23xX3xX1cxXa5xX3xX30xX112xX3dxX23xX22xX3xXa97xX27xX3bfxX23xX91xX3xX1xX27xX15xX2aexX23xX3xX30xX112xX3dxX23xX22xX3xdd95xX1xX124xX3xX1cxX3bfxX15xX3xX5bxXcbxX23xX22xX3xX23xX1xX31xX3xX664xX141xX0xX6axXbxX2fxX0xX6axX5bxXdxXcaxX2fxX0xX6axX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9c4cxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX2aexXbxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX47xX3a7xXexX3xX6xX23xX3xXexX5cxX31xX23xX3xX5xX6xX5cxX3xX47xX132xX23xX22xX3xX5xX124xX23xX3xX1xX31xX23xX22xX3xX47xX67xX27xX3xXexX111xX5cxX23xX22xX3xXexX111xX3b1xX23xX22xX3xXexX1xX11bxXdxX3x11bb6xX135xX3abxX23xX1xX3xXexX1xX112xX108xX23xX22xX3xX88xXf8xXdxab8exXaxX3xX1xX111xX10xX2bxX9xXaxX6axX4xX5cxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX6axX5bxX5cxX6xX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5bxX6xXexX1exX6xX23xX1exXexX5cxX6xX23xX1exX5xX6xX5cxX1exX5bxX5cxX23xX22xX1exX5xX10xX23xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX5bxX6xX27xX1exXexX111xX5cxX23xX22xX1exXexX111xX6xX23xX22xX1exXexX1xX6xXdxX1exX135xXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX5cxX23xX22xX1exX88xX5cxXdxX6axX2xX1d2xXffxX1b8xX41xX1b8xX141xX1xXexX88xXaxX2fxX0xXdxX88xX22xX3xX7xX111xX4xX9xXaxX6axX88xX10xX5bxXdxX6xX6axX2xXffxX41xX6axX23xX10xX173xX7xX6axXffxX41xXffxX2xX6axX2xX1b3xXeaxX5bxX2xX2xX41xX1b3xX42xX42xX1b8xXexX1b3xXeaxX40xX1b8xX42xX5xX41xX141xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX3xXexX45xX3xX47xX48xX23xX22xX3xXexXdxX4exX23xX3xXexX1xX27xX54xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xXaxX3xX6axX2fxX0xX6axX6xX2fxX0xX5bxXdxXcaxX2fxX0xX7xXexX111xX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdb9xX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX2aexXbxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX47xX3a7xXexX3xX6xX23xX3xXexX5cxX31xX23xX3xX5xX6xX5cxX3xX47xX132xX23xX22xX3xX5xX124xX23xX3xX1xX31xX23xX22xX3xX47xX67xX27xX3xXexX111xX5cxX23xX22xX3xXexX111xX3b1xX23xX22xX3xXexX1xX11bxXdxX3xXe01xX135xX3abxX23xX1xX3xXexX1xX112xX108xX23xX22xX3xX88xXf8xXdxXe11xXaxX3xX1xX111xX10xX2bxX9xXaxX6axX4xX5cxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX6axX5bxX5cxX6xX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5bxX6xXexX1exX6xX23xX1exXexX5cxX6xX23xX1exX5xX6xX5cxX1exX5bxX5cxX23xX22xX1exX5xX10xX23xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX5bxX6xX27xX1exXexX111xX5cxX23xX22xX1exXexX111xX6xX23xX22xX1exXexX1xX6xXdxX1exX135xXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX5cxX23xX22xX1exX88xX5cxXdxX6axX2xX1d2xXffxX1b8xX41xX1b8xX141xX1xXexX88xXaxX2fxXdb9xX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX2aexXbxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX47xX3a7xXexX3xX6xX23xX3xXexX5cxX31xX23xX3xX5xX6xX5cxX3xX47xX132xX23xX22xX3xX5xX124xX23xX3xX1xX31xX23xX22xX3xX47xX67xX27xX3xXexX111xX5cxX23xX22xX3xXexX111xX3b1xX23xX22xX3xXexX1xX11bxXdxX3xXe01xX135xX3abxX23xX1xX3xXexX1xX112xX108xX23xX22xX3xX88xXf8xXdxXe11xX0xX6axX6xX2fxX0xX6axX7xXexX111xX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX2fxXcxX1xX11bxX23xX22xX3xX93xX353xX23xX22xX3xX23xX1xX3bfxX23xX3xXffxX41xXffxX41xX91xX3xX23xX22xX5cxX31xXdxX3xX5bxX27xX15xX3xXexX111xX3abxX3xXcaxXdxX2aexX4xX3xX5xX31xX88xX91xX3xX4xX1xX62xX88xX3xX5xX5cxX3xX47xX108xXdxX3xX7xX282xX23xX22xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX67xX23xX3xX4xX1xX5cxX3xX23xX22xX112xX108xXdxX3xX5xX6xX5cxX3xX47xX132xX23xX22xX91xX3xX4xX11bxX4xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX2aexXbxX3xX664xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1x10d21xX3xXexX111xXcd6xX23xX22xX3xX47xX36cxX88xX3xX135xX36cxX5cxX3xX6xX23xX3xXexX5cxX31xX23xX3xX5xX6xX5cxX3xX47xX132xX23xX22xX3xXexX111xX5cxX23xX22xX3xXexX111xX3b1xX23xX22xX3xXexX1xX11bxXdxX3xXe01xX135xX3abxX23xX1xX3xXexX1xX112xX108xX23xX22xX3xX88xXf8xXdxXe11xX141xX0xX6axXbxX2fxX0xX6axX5bxXdxXcaxX2fxX0xX6axX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX353xX23xX22xX3xXexX15xX3xXa97xX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXbxX1xX3ebxX23xX3xX47xX3ebxX27xX3xX1xX5cxX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX91xX3xXcaxX112xX259xXexX3xX4xX1xX27fxX3xXexXdxX124xX27xX3xX23xX132xXbxX3xX23xX22xX3bfxX23xX3xX7xX11bxX4xX1xXaxX3xX1xX111xX10xX2bxX9xXaxX6axX4xX5cxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX6axX4xX5cxX23xX22xX1exXexX15xX1exX1cxX6xX23xX22xX1exX5bxX6xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX5bxX6xX27xX1exX1xX5cxX6xX23xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exXcaxX27xX5cxXexX1exX4xX1xXdxX1exXexXdxX10xX27xX1exX23xX5cxXbxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX7xX6xX4xX1xX6axX2xX1d2xX2xX1d2xX102xX1b8xX141xX1xXexX88xXaxX2fxX0xXdxX88xX22xX3xX7xX111xX4xX9xXaxX6axX88xX10xX5bxXdxX6xX6axX2xXffxX41xX6axX23xX10xX173xX7xX6axXffxX41xX2xX1d2xX6axX2xX41xXeaxX5bxXffxX2xX1b3xX2xX102xX41xX42xXexX2xXeaxX1b8xX42xX5xXeaxX1exX2xXffxX1d2xX5bxX1b3xXffxXffxX40xXffxX42xX1b8xXexXeaxX1d2xX40xXeaxXffxX5xX41xX141xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX3xXexX45xX3xX47xX48xX23xX22xX3xXexXdxX4exX23xX3xXexX1xX27xX54xX3xX56xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX1cxX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xXaxX3xX6axX2fxX0xX6axX6xX2fxX0xX5bxXdxXcaxX2fxX0xX7xXexX111xX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX353xX23xX22xX3xXexX15xX3xXa97xX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXbxX1xX3ebxX23xX3xX47xX3ebxX27xX3xX1xX5cxX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX91xX3xXcaxX112xX259xXexX3xX4xX1xX27fxX3xXexXdxX124xX27xX3xX23xX132xXbxX3xX23xX22xX3bfxX23xX3xX7xX11bxX4xX1xXaxX3xX1xX111xX10xX2bxX9xXaxX6axX4xX5cxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX6axX4xX5cxX23xX22xX1exXexX15xX1exX1cxX6xX23xX22xX1exX5bxX6xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX5bxX6xX27xX1exX1xX5cxX6xX23xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exXcaxX27xX5cxXexX1exX4xX1xXdxX1exXexXdxX10xX27xX1exX23xX5cxXbxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX7xX6xX4xX1xX6axX2xX1d2xX2xX1d2xX102xX1b8xX141xX1xXexX88xXaxX2fxX93xX353xX23xX22xX3xXexX15xX3xXa97xX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXbxX1xX3ebxX23xX3xX47xX3ebxX27xX3xX1xX5cxX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX91xX3xXcaxX112xX259xXexX3xX4xX1xX27fxX3xXexXdxX124xX27xX3xX23xX132xXbxX3xX23xX22xX3bfxX23xX3xX7xX11bxX4xX1xX0xX6axX6xX2fxX0xX6axX7xXexX111xX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX2fxX93xX353xX23xX22xX3xXexX15xX3xXa97xX62xX23xX22xX3xX5bxX67xX27xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX5xX27xX353xX23xX3xX5xX31xX3xX47xX3dxX23xX3xXcaxX544xX3xX23xX285xX88xX3xXexX111xX5cxX23xX22xX3xXexX282xXbxX3xX47xX67xX27xX3xX23xX132xXbxX3xX23xX22xX3bfxX23xX3xX7xX11bxX4xX1xX3xX23xX1xX31xX3xX23xX112xXf8xX4xX3xXexX111xX124xX23xX3xX47xX544xX6xX3xX135xX31xX23xX3xXexX27fxX23xX1xX141xX0xX6axXbxX2fxX0xX6axX5bxXdxXcaxX2fxX0xX6axX5xXdxX2fxX0xX6axX27xX5xX2fxX0xX5bxXdxXcaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX111xXaxX2fxX0xX6axX5bxXdxXcaxX2fxX0xX6axX5bxXdxXcaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d86xX27xXexX1xX5cxX111xXaxX2fxaa90xX1xX6xX23xX3xXcxX111xX3bfxX88xX0xX6axXbxX2f
Phan Trâm