Nhật Bản miễn phí vé tàu cao tốc cho trẻ em nhằm phục hồi du lịch
Các nhà điều hành tàu cao tốc của Nhật Bản ngày 19/11 cho biết trẻ em sẽ được miễn phí đi tàu cao tốc qua hầu hết các thành phố lớn ở nước này. Đây là một phần trong chiến dịch phục hồi ngành du lịch nội địa của Nhật Bản vốn bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
5460x5cd0xc366x9021xf1cax9d98x8a62xc589x6655xX7xa660x68eexcc57xc724x64c3x89b3xX5x590fxXaxc472x8588xX1x6779xXexX3xf672xa9f9xcd20xX3xadd0xXdxf31axX1axX3xXbxX1xd389xX3x718dxc76fxX3xXexbeeax87ecxX3xX4xX6x1039exX3xXexc631xX4xX3xX4xX1xX2exX3xXex8fabx75c2xX3xX10xX1cxX3xX1axX1xa869xX1cxX3xXbxX1xf168xX4xX3xX1x5778xXdxX3xd41bxX2axX3xX5xd8a9xX4xX1xX0xfef5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9d5xX10xX6xX4dxXaxX12xb3c5xe6b3xX4xX3xX1axX1xX29xX3x101cexXdx70fcxX2axX3xX1xX29xX1axX1xX3xXexX29xX2axX3xX4xX6xX2exX3xXexX31xX4xX3xX4xd04cxX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1axbc36xX29x7a3bxX3xX2x7bb2xX55xX2xX2xX3xX4xX1xX2exX3x6e5fxXdx1026axXexX3xXexX39xX3axX3xX10xX1cxX3xX7x57bdxX3xX72x72d6x9befxX4xX3xX1cxXdxX1exX1axX3xXbxX1xX23xX3xX72xXdxX3xXexX29xX2axX3xX4xX6xX2exX3xXexX31xX4xX3xfba3xX2axX6xX3xX1x6b38xX2axX3xX1xXa6xXexX3xX4xX6bxX4xX3xXexX1xX29xX1axX1xX3xXbxX1xX31xX3xX5xb825xX1axX3xe39dxX3xX1axXb4xXebxX4xX3xX1axX29xX98x7407xX3x96e1xe031xX98xX3xX5xX29xX3xX1cx83d1xXexX3xXbxX1xXd5xX1axX3xXexX39xX2exX1axX96xX3xX4xX1xXdxXa6xX1axX3xX4dxX51xX4xX1xX3xXbxX1xX46xX4xX3xX1xX4axXdxX3xX1axX96xX29xX1axX1xX3xX4dxX2axX3xX5xX51xX4xX1xX3xX1axX102xXdxX3xX72xX51xX6xX3xX4xX89xX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX25xX31xX1axX3xXa4xX51xX3xX19xX1axX1xX3xX1xXb4xXeexX1axX96xX3xX4xX89xX6xX3xX72xe228xXdxX3xX4dxX51xX4xX1xX3xX6ax8373xb57dx5c13x5988x5555xX2xX9bxXf8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX2exX4dxX98xXaxX12xX0xXdxX1cxX96xX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX4dxXdxX7xXbxX5xX6xX98xb6dexX3xXa4xX5xX2exX4x8e57x8b41xX3xX1cxX6xX39xX96xXdxX1axX16axX5xX10xc703xXexX196xX3xX6xX2axXexX2exX19dxX3xX1cxX6xX39xX96xXdxX1axX16axX39xXdxX96xX1xXexX196xX3xX6xX2axXexX2exX19dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXf8xXa4xX6xX2exX1xX6xXexXdxX1axX1xXf8xX25xX1axX55xX1axX10xa2a4xX7xX55xfcebxX2xcb12x5ddaxX55xX2xX1e2xe127xX4dxX1e5xb7d7xb037x85b6xX1edxX1eexX1e9xXexX1e9xX1eexX2xX1e5xX5xX2xXf8xb642xXbxX96xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xXbxX1xX23xX3xX25xX26xX3xXexX29xX2axX3xX4xX6xX2exX3xXexX31xX4xX3xX4xX1xX2exX3xXexX39xX3axX3xX10xX1cxX3xX1axX1xX41xX1cxX3xXbxX1xX46xX4xX3xX1xX4axXdxX3xX4dxX2axX3xX5xX51xX4xX1xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX2exX1axXaxX12xXcxX29xX2axX3xX4xX6xX2exX3xXexX31xX4xX3xd9faxX1xXdxX1axX19cxX6xX1axX7xX10xX1axX3xX4dxXdxX3xX4xX1xX2axX98xbc8exX1axX3xXexX15dxXdxX3xXexX1xX89xX3xX72x78e0xX3xXcxX2exX19cxX98xX2ex76f7xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axXf8xX3xdf3exX1axX1xX196xX3xfe6dxfcf3x7e87xX55xXcxXcxaa19xX167xX13xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX2exX4dxX98xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX28bxX1axX96xX3xXexX98xX3xX72xXb4x5ffexX1axX96xX3xX7x7a3dxXexX3xXcxX39xX2axX1axX96xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX25xX29xX3xXcxXfbxX98xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX292xX3xX4xX1xXdxXa6xX1axX3xX4dxX51xX4xX1xX3xX4dxXdxX1exX1axX3xX39xX6xX3xXexc29bxX3xX1axX96xX29xX98xX3xX2xaa0cxX55xX2xX2xX3xX72xXa6xX1axX3xX2xX9bxX55xX2xX1e2xX292xX3xX4xX2axX1axX96xX3xX4xeeaaxXbxX3xX1cxXdxX1exX1axX3xXbxX1xX23xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX1xX2axX98xXa6xX1axX3xXexX29xX2axX3xX4xX6xX2exX3xXexX31xX4xX3xX13xX2exbc65xX2exX1cxXdxX3xXd0xX2axX6xX3xX4xX6bxX4xX3xX96xX6xX3xX4xX1xX23xX1axX1xX3xXexX39xX2exX1axX96xX3xX72x6348xX3xX4xX370xX3xXcxX2exX19cxX98xX2exX292xX3xX13xX6xX96xX2exX98xX6xX292xX3x71e5xX98xX2exXexX2exX292xX3xX26dxX1xXdxX1axX16axX166xX7xX6xX19cxX6xX3xX25xX29xX3xX64xX6xX19cxX6xXexX6xXf8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX2exX4dxX98xXaxX12xX64xX29xX1axX1xX3xX19cxX1xX6bxX4xX1xX3xX7xXb1xX3xX4xXd5xX1axX3xX72xd749xXexX3xX4xX1xeec6xX3xXexX1xX28bxX1axX96xX3xXd0xX2axX6xX3xX1x9c74xX3xXexX1xX31xX1axX96xX3xXexX39xa9f0xX4xX3xXexX2axX98xXa6xX1axX3xX4dxX29xX1axX1xX3xX39xXdxe362xX1axX96xX3xX4xX1xX2exX3xX1xX102xXdxX3xX25xXdxX3f4xX1axX292xX3xXa4xX41xX1axX96xX3xX4xX6bxX4xX1xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xXexX2exX6bxX1axX3xX4xe8acxX1axX96xX3xX5x9cedxX4xX3xX4xX1xX2exX3xX1axX96xXb4xX2d4xXdxX3xX5xXebxX1axX3xX25xX29xX3xXexX39xX3axX3xX10xX1cxX3xXd0xX2axX6xX3xXexX1xX3axX3xXexX23xX1axX3xX4dxX46xX1axX96xXf8xX3xX6axX6bxX4xX3xX4xX28bxX1axX96xX3xXexX98xX3xX4xX1xX2exX3xXa4xXdxXa6xXexX3xXexXdxX74xX1axX3xX25xX26xX3xX4xX1xX2exX3xXexX39xX3axX3xX10xX1cxX3xX7xXb1xX3xX72xXb4xXb5xX4xX3xX1xX2exX29xX1axX3xX5xX15dxXdxX3xXexX39xX2exX1axX96xX3xX19cxX1xX2exX19xX1axX96xX3xX1xX6xXdxX3xXexX2axXd5xX1axX3xX7xX6xX2axX3xX72xX370xXf8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX2exX4dxX98xXaxX12xX13xX1x7df4xX1axX96xX3xX1xX29xX1axX1xX3xX19cxX1xX6bxX4xX1xX3xX5xX29xX3xXexX39xX3axX3xX10xX1cxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX72xX6bxXbxX3x7000xX1axX96xX3xX98xX3f4xX2axX3xX4xXd5xX2axX3xXexX39xX2exX1axX96xX3xX72xX102xX3xXexX2ax57aaxXdxX3xXexX310xX3xX1e5xX16axX2xX2xX3xXexX2axX4f4xXdxX3xX25xX29xX3xX4xX370xX3xX1axX96xXb4xX2d4xXdxX3xX5xXebxX1axX3xX72xXdxX3xX4xX41cxX1axX96xXf8xX3xX6axX1xXdxXa6xX1axX3xX4dxX51xX4xX1xX3xX1axX29xX98xX3xX7xXb1xX3xX1cxXdxX1exX1axX3xXbxX1xX23xX3xX25xX26xX3xX4xX1xX2exX3xXexX31xXdxX3xX72xX6xX3xX1edxX3xXexX39xX3axX3xX10xX1cxX3xX19cxX1xXdxX3xX72xXdxX3xX4xX41cxX1axX96xX3xX1cxX102xXexX3xX1axX96xXb4xX2d4xXdxX3xX5xXebxX1axXf8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX2exX4dxX98xXaxX12xXfaxXfbxX98xX3xX5xX29xX3xX4xX1xXdxXa6xX1axX3xX4dxX51xX4xX1xX3xX72xXd5xX2axX3xXexXdxX3f4xX1axX3xX4dxX2exX3xX1xX6xXdxX3xX1axX1xX29xX3xX72xXdxX74xX2axX3xX1xX29xX1axX1xX3xX72xXb4xX2d4xX1axX96xX3xX7xX2d9xXexX3xX5xXebxX1axX3xXexX15dxXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX72xXb4xX6xX3xX39xX6xX3xX72xX27fxX3xX4xX1xX29xX2exX3xX1cxX310xX1axX96xX3xX19cx994axX3xX1axXdxX3daxX1cxX3xX1eexX1ecxX3xX1ax9eb1xX1cxX3xX19cxX1xX6xXdxX3xXexX39xXb4xce61xX1axX96xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX1xX2axX98xXa6xX1axX3xX13xX2exX353xX2exX1cxXdxX292xX3xX4dxX3e4xX3xX19cxXdxXa6xX1axX3xX25xX29xX2exX3xXexX1xX6bxX1axX96xX3xX1eexX55xX1e2xX1ecxX1e2xX1e2xXf8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX2exX4dxX98xXaxX12xX26dxX6xX2axX3xX19cxX1xXdxX3xX96xX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX7xX31xX3xX4xX6xX3xX1cxX2d9xX4xX3xX1cxXebxXdxX3xX6axX166xX167xX168xX169xX16axX2xX9bxX3xX96xXdxX19xX1cxX3xX1cxX15dxX1axX1xX3xXexX39xX2exX1axX96xX3xXexX1xX2d4xXdxX3xX96xXdxX6xX1axX3xXd0xX2axX6xX292xX3xX6axX1xX23xX1axX1xX3xXbxX1xX89xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX72xX6xX1axX96xX3xX1xXb4xXebxX1axX96xX3xXexXebxXdxX3xX1cxX46xX4xX3xXexXdxX3f4xX2axX3xX19cxX23xX4xX1xX3xX4xXd5xX2axX3xX4dxX2axX3xX5xX51xX4xX1xX3xXexX39xX2exX1axX96xX3xX1axXb4xXebxX4xX3xXa4xX41xX1axX96xX3xX25xXdxX3daxX4xX3xX1axX31xXdxX3xX5xX15dxXdxX3xX4xX1xXb4xX5f4xX1axX96xX3xXexX39xabf1xX1axX1xX3xXexX39xXb5xX3xX96xXdxX6bxX3xX4dxX2axX3xX5xX51xX4xX1xX3xX25xX29xX2exX3xX19cxX1xX2exX19xX1axX96xX3xXexX1xX6bxX1axX96xX3xX1e2xX55xX1e2xX1ecxX1e2xX1e2xXf8xX3xXcxX39xXb4xXebxX4xX3xX72xX370xX292xX3xX4xX1xXb4xX5f4xX1axX96xX3xXexX39xX6e2xX1axX1xX3xX1axX29xX98xX3xX72xef14xX3xXa4xX51xX3xXexX15dxX1cxX3xX4dxX310xX1axX96xX3xXexX310xX3xXexX1xX6bxX1axX96xX3xX2xX1e2xX3xX1axX5e9xX1cxX3xX1axX96xX2exX6bxXdxX3xX4dxX2exX3xXexX6e2xX1axX1xX3xX1xX6e2xX1axX1xX3xX4dxX51xX4xX1xX3xX4dxXdxX1exX1axX3xXa4xXdxXa6xX1axX3xXbxX1xX4ddxX4xX3xXexX15dxXbxXf8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26dxX2exX2axX39xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX18xX6xX2exXexXdxX1axXexX2axX4xX0xX55xXbxX12