Tặng quà các đơn vị chăm sóc người có công tại Nghệ An
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các thương binh, bệnh binh luôn lạc quan, sống vui, sống khỏe.
dad0x108b7x13245x12c79x14c58xf2fcx14d3dx12adex143d7xX7x129ddx10720xfd29xddf3x10511x10f19xX5xeda5xXax1084axXcx142ecx11ce0x13671xX3xdd0dx13978xe65fxX3xX4x140f5xX4xX3x15d2fx1048dxX15xX3xf391x14448xX3xX4xX1x15c1fxf04bxX3xX7xe205xX4xX3xX15xX16x12967xdfe3xXdxX3xX4xX2dxX3xX4x1008fxX15xX16xX3xXex14d2fxXdxX3x130dcxX16xX1x1097axX3xee6exX15xX0x138f9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe2bdxX10xX6x13a62xXaxX12x13d12xX1xX2dxX3x10c6cxX1x12861xX3xXexX25xX4xX1xX3x156e2x153f6xX42xdb51xX3xXex10a4bxX15xX1xX3xX59xX1axX3xXcx15b04xX15xX1xX3xX42xX16xX19x103f4xdf6dxX15xX3xX59x14846xX15xX16xX3x14e2cxX7axX15xX1xX3x14515xX15xX3xX4x1518cxX15xX3xXexX1xX29xX2axX3xX1x130b5xXdx151aexX3xX20x11a59xX15xX16xX3xX24xXdxea32xX15xX3xX24xX1axX3xX4xX1x115eaxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3x15e19xXdxX15xX1xX9exX3xXbdxX45xX15xX1xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xX5xX19xX3axX15xX3xX5xX3fxX4xX3xX18xX19xX6xX15xX9exX3xX7x15f21xX15xX16xX3xX24xX19xXdxX9exX3xX7xXddxX15xX16xX3xf865xX1xX9cxX10x160bdxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxf7b3xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX15xXexX10x1233dxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxe71cxXdxX5cxXexX1xddc4xX3x1012fxX2xf513xXbx1540dx14960xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX126xX3xdfacxX2x1080dxXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX117xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX4axX4axXdxXefxXbdxX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxX24xX15xX4axX15xX10xX121xX7xX4ax14d18xX139xX15fxe18bxX4axX128xX162xX5cxX15fxX2xdf4exX15fxX162xX169xX12axXex102a2xX15fx13ef6xX15fxX5xX12axf3b9xX2xX169xX169xX5cxX15fxX2xX15fxX137xX137xX12axX162xXexX137xX171xX12axX2xX162xX5xX139xXefxed8dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX2dxX4xX3xX15xX16xX32xX33xXdxX3xX4xX2dxX3xX4xX3axX15xX16xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX16xX1xX45xX3xX47xX15xXaxX3xX121xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX128xX2xX12axXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX137xX2xX139xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12cxXexX175xX6xX5xXdxX16xX15xX126xX3xX18axX19xX7xXexXdx13f51xX81xX12dxXaxX12xX42xX1xX8fxX15xX3xXebx109dfxX3xX15xXdxX45xX2axX3xX171xX169xX3xX15xX29xX2axX3xX15xX16xX1axX81xX3xXcxX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xX175xX3xX8axXdxX45xXexX3xX7xe5dexX3xfff3xX15fxX171xX4axX171xX4axX2xX162xX137xX171xX3xX175xX3xX15fxX171xX4axX171xX4axX15fxX139xX15fxX139x11b1cxX9exX3xX7xX1dxX15xX16xX3xX15xX6xX81xX3xX24bxX15fxX2xX4axX171xX261xX9exX3xX5fxX1xX2dxX3xX63xX1xX65xX3xXexX25xX4xX1xX3xX6cxX6dxX42xX6fxX3xXexX72xX15xX1xX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xX3xX42xX16xX19xX81xX82xX15xX3xX59xX86xX15xX16xX3xX8axX7axX15xX1xX3xX4x147b6xX15xX16xX3xX5x106c5xX15xX1xX3xX20xX3fxX100xX3xeefcx1302exX3xX8ax11d80xX175xXcxX6dxf058x11811xX59xX3xX20xX2abxX3xX20xec91xX15xX3xXexX1xX29xX2axX3xX1xX9cxXdxX9exX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXexX3fxXdxX3xXcxX117xX19xX15xX16xX3xXexX8fxX2axX3xX2b7xXdx129edxX19xX3xX5cxX32x12394xX15xX16xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xX24xX1axX3x11d8axX1xX19xX3xX2b7xXdxX2e9xX19xX3xX5cxX32xX2eexX15xX16xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xXexX8fxX2axX3xXexX1xX93xX15xX3xXebxXdxX15xX1xX3xXexX72xX15xX1xX3xX42xX16xX1xX45xX3xX47xX15xXefxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX100xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX15xXexX10xX117xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX121xXdxX5cxXexX1xX126xX3xX128xX2xX12axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX126xX3xX137xX2xX139xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX117xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX4axX4axXdxXefxXbdxX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxX24xX15xX4axX15xX10xX121xX7xX4axX15fxX139xX15fxX162xX4axX128xX162xX5cxX15fxX2xX169xX15fxX162xX137xX169xXexX169xX137xX16fxX12axX5xX139xX175xX2xX169xX169xX5cxX15fxX2xX15fxX137xX12axX15fxX128xXexX12axX16fxX139xX137xX12axX5xX139xXefxX18axXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX2dxX4xX3xX15xX16xX32xX33xXdxX3xX4xX2dxX3xX4xX3axX15xX16xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX16xX1xX45xX3xX47xX15xXaxX3xX121xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX128xX2xX12axXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX137xX2xX139xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12cxXexX175xX6xX5xXdxX16xX15xX126xX3xX18axX19xX7xXexXdxX217xX81xX12dxXaxX12xX5fxX1xX2dxX3xX63xX1xX65xX3xXexX25xX4xX1xX3xX6cxX6dxX42xX6fxX3xXexX72xX15xX1xX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xX3xX8fxX15xX3xX4xX93xX15xX3xXexX1xX29xX2axX3xX1xX9cxXdxX3xX20xX33xXdxX3xX7xXddxX15xX16xX3xX4xX65xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xXbdxX45xX15xX1xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xXexX1xX8fxX15xX3xX15xX1xX8fxX15xX3xX5xXdxX45xXexX3xX7xX249xX3xX2b4xX3xXcxX117xX19xX15xX16xX3xXexX8fxX2axX3xX2b7xXdxX2e9xX19xX3xX5cxX32xX2eexX15xX16xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xX42xX16xX1xX45xX3xX47xX15xXefxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX100xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX15xXexX10xX117xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX121xXdxX5cxXexX1xX126xX3xX128xX2xX12axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX126xX3xX137xX2xX139xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX117xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX4axX4axXdxXefxXbdxX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxX24xX15xX4axX15xX10xX121xX7xX4axX15fxX139xX15fxX162xX4axX2xX169xX169xX5cxX15fxX2xX15fxX137xX12axX12axX15fxXexX12axX12axX2xX16fxX12axX5xX139xXefxX18axXbxX16x10db0xX117xX9xX128xX16fxX128xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX2dxX4xX3xX15xX16xX32xX33xXdxX3xX4xX2dxX3xX4xX3axX15xX16xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX16xX1xX45xX3xX47xX15xXaxX3xX121xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX128xX2xX12axXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX137xX2xX139xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12cxXexX175xX6xX5xXdxX16xX15xX126xX3xX18axX19xX7xXexXdxX217xX81xX12dxXaxX12xX5fxX1xX2dxX3xX63xX1xX65xX3xXexX25xX4xX1xX3xX6cxX6dxX42xX6fxX3xXexX72xX15xX1xX3xX42xX16xX19xX81xX82xX15xX3xX59xX86xX15xX16xX3xX8axX7axX15xX1xX3xXbdxX1axX81xX3xXexX9cxX3xX5x101b3xX15xX16xX3xXbdxXdxX2c3xXexX3xX21xX15xX3xXexX117xX32x14461xX4xX3xX15xX1x13e46xX15xX16xX3xX1xX81xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX1axX3xX4xX3axX15xX16xX3xX5xX6xX100xX3xXexX100xX3xX5xX657xX15xX3xX4xX65xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xXbdxX45xX15xX1xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xX20xXddxXdxX3xX24xX657xXdxX3xX7xf934xX3xX15xX16xX1xXdxX45xXbxX3xX16xXdx15e46xXdxX3xXbxX1xX2dxX15xX16xX3xX24xX1axX3xXexX1xXddxX15xX16xX3xX15xX1xe0afxXexX3xX20xX6c2xXexX3xX15xX32xX657xX4xXefxX3xeab6xX100xX15xX16xX3xX2axX19xXddxX15xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xXbdxX45xX15xX1xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xXexX1xX8fxX15xX3xX15xX1xX8fxX15xX3xX5xXdxX45xXexX3xX7xX249xX3xXexXdxX2c3xXbxX3xXex15b57xX4xX3xXexX29xX15xX16xX3xX4xX32xX33xX15xX16xX3xX117x13f11xX15xX3xX5xX19xX81xX45xX15xX3xX7x13cadxX4xX3xXebxX1xX9cxX10xX9exX3xX7xXddxX15xX16xX3xX24xX19xXdxX9exX3xX7xXddxX15xX16xX3xXebxX1xX9cxX10xXefxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX100xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX15xXexX10xX117xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX121xXdxX5cxXexX1xX126xX3xX128xX2xX12axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX126xX3xX137xX2xX139xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX117xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX4axX4axXdxXefxXbdxX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxX24xX15xX4axX15xX10xX121xX7xX4axX15fxX139xX15fxX162xX4axX2xX169xX169xX5cxX15fxX2xX15fxX137xX128xX2xX15fxXexX162xX16fxX139xX12axX171xX5xX139xXefxX18axXbxX16xX583xX117xX9xX169xX16fxX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX2dxX4xX3xX15xX16xX32xX33xXdxX3xX4xX2dxX3xX4xX3axX15xX16xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX16xX1xX45xX3xX47xX15xXaxX3xX121xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX128xX2xX12axXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX137xX2xX139xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12cxXexX175xX6xX5xXdxX16xX15xX126xX3xX18axX19xX7xXexXdxX217xX81xX12dxXaxX12xX5fxX1xX2dxX3xX63xX1xX65xX3xXexX25xX4xX1xX3xX6cxX6dxX42xX6fxX3xXexX72xX15xX1xX3xX42xX16xX19xX81xX82xX15xX3xX59xX86xX15xX16xX3xX8axX7axX15xX1xX3xX4x113c2xX15xX16xX3xX16x117eexXdxX3xX5xX33xXdxX3xX4xX6aexX2axX3xX21xX15xX3xXexX657xXdxX3xX4xX1dxX15xX3xXbdxXa1xX9exX3xX15xX1xX8fxX15xX3xX24xXdxXa7xX15xX3xXcxX117xX19xX15xX16xX3xXexX8fxX2axX3xX2b7xXdxX2e9xX19xX3xX5cxX32xX2eexX15xX16xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xX24xX1axX3xX301xX1xX19xX3xX2b7xXdxX2e9xX19xX3xX5cxX32xX2eexX15xX16xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xXexX8fxX2axX3xXexX1xX93xX15xX3xXebxXdxX15xX1xX3xXexX72xX15xX1xX3xX42xX16xX1xX45xX3xX47xX15xX3xX20xX2abxX3xX1xX2c3xXexX3xX5xX648xX15xX16xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX2dxX4xX3xX4xX1xX100xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xXbdxX45xX15xX1xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xXexX1xX8fxX15xX3xX15xX1xX8fxX15xX3xX5xXdxX45xXexX3xX7xX249xX3xX0xX10xX2axX12xX24bxXcxX117xX100xX15xX16xX3xX6aexX15xX1xX126xX3xX5fxX1xX2dxX3xX63xX1xX65xX3xXexX25xX4xX1xX3xX6cxX6dxX42xX6fxX3xXexX72xX15xX1xX3xX42xX16xX19xX81xX82xX15xX3xX59xX86xX15xX16xX3xX8axX7axX15xX1xX3xX24xX1axX3x15e14xXdxX1dxX2axX3xX20xXddxX4xX3xX2b3xX2b4xX3xX8axX2b7xX175xXcxX6dxX2bbxX2bcxX59xX3xX42xX16xX19xX81xX82xX15xX3xXcxX117x132dfxX3xX8axX3fxX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX100xX3xXcxX117xX19xX15xX16xX3xXexX8fxX2axX3xX2b7xXdxX2e9xX19xX3xX5cxX32xX2eexX15xX16xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX261xXefxX3xX0xX4axX10xX2axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX100xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxXexX1xX19xX2axXbdxX3xXdxX63xX10xX15xXexX10xX117xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX121xXdxX5cxXexX1xX126xX3xX128xX2xX12axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX126xX3xX137xX2xX139xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX117xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX4axX4axXdxXefxXbdxX6xX100xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxX24xX15xX4axX15xX10xX121xX7xX4axX15fxX139xX15fxX162xX4axX2xX169xX169xX5cxX15fxX2xX15fxX137xX128xX15fxX16fxXexX15fxX171xX171xX128xX139xX5xX139xXefxX18axXbxX16xX583xX117xX9xX2xX15fxX12axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX2dxX4xX3xX15xX16xX32xX33xXdxX3xX4xX2dxX3xX4xX3axX15xX16xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX16xX1xX45xX3xX47xX15xXaxX3xX121xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX128xX2xX12axXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX137xX2xX139xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxX100xX15xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12cxXexX175xX6xX5xXdxX16xX15xX126xX3xX18axX19xX7xXexXdxX217xX81xX12dxXaxX12xX5fxX1xX2dxX3xX63xX1xX65xX3xXexX25xX4xX1xX3xX6cxX6dxX42xX6fxX3xXexX72xX15xX1xX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xX3xX2axX100xX15xX16xX3xX2axX19xXddxX15xX3xX15fxX3xXexX117xX19xX15xX16xX3xXexX8fxX2axX3xXexXdxX2c3xXbxX3xXexX70dxX4xX3xX18xX19xX6xX15xX3xXexX8fxX2axX9exX3xX4xX1xX29xX2axX3xX5xX100xX9exX3xXexX1xX6a3xX4xX3xX1xXdxX45xX15xX3xXexXddxXexX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX2c3xX3xX20xXa1xX3xX4xX1xX9afxX15xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX9exX3xX16xX2dxXbxX3xXbxX1xX93xX15xX3xX16xXdxXafxXbxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xXbdxX45xX15xX1xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xXexX1xX8fxX15xX3xX15xX1xX8fxX15xX3xX5xXdxX45xXexX3xX7xX249xX3xX5xX19xX3axX15xX3xX20xX32x12e05xX4xX3xXebxX1xX9cxX10xX3xX2axX3fxX15xX1xX9exX3xX24xX19xXdxX3xX24x144e2xX3xX24bxX0xX10xX2axX12xXcxX117xX100xX15xX16xX3xX6aexX15xX1xX126xX3xX5fxX1xX2dxX3xX63xX1xX65xX3xXexX25xX4xX1xX3xX6cxX6dxX42xX6fxX3xXexX72xX15xX1xX3xX42xX16xX19xX81xX82xX15xX3xX59xX86xX15xX16xX3xX8axX7axX15xX1xX3xX24xX1axX3xX991xXdxX1dxX2axX3xX20xXddxX4xX3xX2b3xX2b4xX3xX8axX2b7xX175xXcxX6dxX2bbxX2bcxX59xX3xX42xX16xX19xX81xX82xX15xX3xXcxX117xX9afxX3xX8axX3fxX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX100xX3xX301xX1xX19xX3xX2b7xXdxX2e9xX19xX3xX5cxX32xX2eexX15xX16xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xXexX8fxX2axX3xXexX1xX93xX15xX3xXebxXdxX15xX1xX261xXefxX0xX4axX10xX2axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xXbdxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX2axX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX139xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5cxX5cxXdxX15xX16xX9xXaxX12axXaxX12xX0xXexXbdxX100xX5cxX81xX12xX0xXexX117xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX100xX5cxX81xXaxX12xX59xXdxX45xX15xX3xX15xX6xX81xX9exX3xXcxX117xX19xX15xX16xX3xXexX8fxX2axX3xX2b7xXdxX2e9xX19xX3xX5cxX32xX2eexX15xX16xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xX42xX16xX1xX45xX3xX47xX15xX3xX20xX6xX15xX16xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX2dxX4xX3xX171xX139xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xXbdxX45xX15xX1xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX24xX1axX3xXexX1xX8fxX15xX3xX15xX1xX8fxX15xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xXdxX45xXexX3xX7xX249xX9exX3xXexX117xX100xX15xX16xX3xX20xX2dxX3xX4xX2dxX3xX15fxX162xX3xX15xX16xX32xX33xXdxX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xXefxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX100xX5cxX81xXaxX12xX301xX1xX19xX3xX2b7xXdxX2e9xX19xX3xX5cxX32xX2eexX15xX16xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xXexX8fxX2axX3xXexX1xX93xX15xX3xXebxXdxX15xX1xX3xX42xX16xX1xX45xX3xX47xX15xX3xX1xXdxX45xX15xX3xX20xX6xX15xX16xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX2dxX4xX3xX162xX137xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xXbdxX45xX15xX1xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xX15xX16xX32xX33xXdxX3xX15xX1xXdxX82xX2axX3xX4xX1xX6c2xXexX3xX20xXa1xX4xX3xX5cxX6xX3xX4xX6xX2axX9exX3xXexX117xX100xX15xX16xX3xX20xX2dxX3xX4xX2dxX3xX15fxX15fxX3xX15xX16xX32xX33xXdxX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xXefxX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX117xX12xX0xX4axXexXbdxX100xX5cxX81xX12xX0xX4axXexX6xXbdxX5xX10xX12xX0xX5cxXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX117xX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX175xXexX1xX19xX2axXbdxX175xX6xX15xX5cxX175xX7xX6xXbxX100xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX9afxX3xXexX1xX32xX3xXcxX72xX15xX1xX3xX65xX81xX3xXexX1xX29xX2axX3xX1xX9cxXdxX9exX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX16xXdxX6xX3xX20xe9f5xX15xX1xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xX5xXdxX45xXexX3xX7xX7axX3xX2b4xX3xXcxX5fxX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xXaxX3xX1xX117xX10xX217xX9xXaxX4axX4xX1xXdxX15xX1xX175xX7xX6xX4xX1xX175xX12cxX6xX175xX1xX100xXdxX4axXbdxXdxX175xXexX1xX19xX175xXexXdxX15xX1xX175xX19xX81xX175xXexX1xX6xX2axX175xX1xX100xXdxX175xXexX6xX15xX16xX175xX18xX19xX6xX175xX16xXdxX6xX175xX5cxXdxX15xX1xX175xXexX1xX19xX100xX15xX16xX175xXbdxXdxX15xX1xX175xX5xXdxX10xXexX175xX7xXdxX175xX100xX175xXexXbxX175xX1xX6xX175xXexXdxX15xX1xX4axX2xX162xX12axX128xX162xX162xXefxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX7xX117xX4xX9xXaxX4axX2axX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX15fxX139xX4axX15xX10xX121xX7xX4axX15fxX139xX15fxX162xX4axX2xX15fxX171xX5cxX15fxX2xX2xX15fxX139xX12axX2xXexX15fxX12axX137xX171xX12axX5xX139xXefxX18axXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX2dxX4xX3xX15xX16xX32xX33xXdxX3xX4xX2dxX3xX4xX3axX15xX16xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX16xX1xX45xX3xX47xX15xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX24xX12xX0xX7xXexX117xX100xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX9afxX3xXexX1xX32xX3xXcxX72xX15xX1xX3xX65xX81xX3xXexX1xX29xX2axX3xX1xX9cxXdxX9exX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX16xXdxX6xX3xX20xXea4xX15xX1xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xX5xXdxX45xXexX3xX7xX7axX3xX2b4xX3xXcxX5fxX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xXaxX3xX1xX117xX10xX217xX9xXaxX4axX4xX1xXdxX15xX1xX175xX7xX6xX4xX1xX175xX12cxX6xX175xX1xX100xXdxX4axXbdxXdxX175xXexX1xX19xX175xXexXdxX15xX1xX175xX19xX81xX175xXexX1xX6xX2axX175xX1xX100xXdxX175xXexX6xX15xX16xX175xX18xX19xX6xX175xX16xXdxX6xX175xX5cxXdxX15xX1xX175xXexX1xX19xX100xX15xX16xX175xXbdxXdxX15xX1xX175xX5xXdxX10xXexX175xX7xXdxX175xX100xX175xXexXbxX175xX1xX6xX175xXexXdxX15xX1xX4axX2xX162xX12axX128xX162xX162xXefxX1xXexX2axXaxX12xX6dxX9afxX3xXexX1xX32xX3xXcxX72xX15xX1xX3xX65xX81xX3xXexX1xX29xX2axX3xX1xX9cxXdxX9exX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX16xXdxX6xX3xX20xXea4xX15xX1xX3xXexX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX9exX3xX5xXdxX45xXexX3xX7xX7axX3xX2b4xX3xXcxX5fxX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX117xX100xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX1xX29xX2axX9exX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX2axXa1xXexX3xX7xXddxX3xX16xXdxX6xX3xX20xXea4xX15xX1xX3xX4xX1xX9afxX15xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX9exX3xX15xX16xX32xX33xXdxX3xX4xX2dxX3xX4xX3axX15xX16xX3xX2b4xX3xXcxX5fxX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xX9exX3xX6dxX9afxX3xXexX1xX32xX3xXcxX72xX15xX1xX3xX65xX81xX3xX8axXa7xX3xX2b7xXea4xX15xX1xX3xX2b3xX21xX15xX3xXbdxX1axX81xX3xXexX9cxX3xX15xXdxX2e9xX2axX3xX12cxXafxX4xX3xX20xXa1xX15xX16xX9exX3xXexX117xXdxX3xX8fxX15xX3xX7xX8fxX19xX3xX7x11a2fxX4xX3xXexX117xX32xX657xX4xX3xX15xX1xX65cxX15xX16xX3xX4xXddxX15xX16xX3xX1xXdxX2c3xX15xX9exX3xX1xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX65xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX20xXea4xX15xX1xX3xX4xX1xX100xX3xX20xX6c2xXexX3xX15xX32xX657xX4xX3xX1xX3axX2axX3xX15xX6xX81xXefxX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX24xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8axX2abxX15xX1xX3xX20xX3fxX100xX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xX3xX5cxX8fxX15xX16xX3xX1xX32xX21xX15xX16xX3xXexX3fxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX25xX6xX3xX4xX1xX72xX3xX20xX9cxX3xX15xX1xX8fxX15xX3xXebxX222xX3xX15xXdxX45xX2axX3xX171xX169xX3xX15xX29xX2axX3xX15xX16xX1axX81xX3xXcxX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xX175xX3xX8axXdxX45xXexX3xX7xX249xXaxX3xX1xX117xX10xX217xX9xXaxX4axX4xX1xXdxX15xX1xX175xXexX117xXdxX4axX5xX6xX15xX1xX175xX5cxX6xX100xX175xX1xX6xX175xXexXdxX15xX1xX175xX5cxX6xX15xX16xX175xX1xX19xX100xX15xX16xX175xXexX6xXdxX175xX4xX6xX4xX175xX5cxXdxX6xX175xX4xX1xXdxX175xX5cxX100xX175xX15xX1xX6xX15xX175xXebxX81xX175xX15xXdxX10xX2axX175xX171xX169xX175xX15xX6xX2axX175xX15xX16xX6xX81xX175xXexX1xX19xX100xX15xX16xX175xXbdxXdxX15xX1xX175xX5xXdxX10xXexX175xX7xX81xX4axX2xX162xX12axX128xX162xX171xXefxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX7xX117xX4xX9xXaxX4axX2axX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX15fxX139xX4axX15xX10xX121xX7xX4axX15fxX139xX15fxX162xX4axX2xX169xX169xX5cxX15fxX139xX162xX15fxX128xX2xX2xXexX137xX171xX137xX169xX162xX5xX139xXefxX18axXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX2dxX4xX3xX15xX16xX32xX33xXdxX3xX4xX2dxX3xX4xX3axX15xX16xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX16xX1xX45xX3xX47xX15xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX24xX12xX0xX7xXexX117xX100xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8axX2abxX15xX1xX3xX20xX3fxX100xX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xX3xX5cxX8fxX15xX16xX3xX1xX32xX21xX15xX16xX3xXexX3fxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX25xX6xX3xX4xX1xX72xX3xX20xX9cxX3xX15xX1xX8fxX15xX3xXebxX222xX3xX15xXdxX45xX2axX3xX171xX169xX3xX15xX29xX2axX3xX15xX16xX1axX81xX3xXcxX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xX175xX3xX8axXdxX45xXexX3xX7xX249xXaxX3xX1xX117xX10xX217xX9xXaxX4axX4xX1xXdxX15xX1xX175xXexX117xXdxX4axX5xX6xX15xX1xX175xX5cxX6xX100xX175xX1xX6xX175xXexXdxX15xX1xX175xX5cxX6xX15xX16xX175xX1xX19xX100xX15xX16xX175xXexX6xXdxX175xX4xX6xX4xX175xX5cxXdxX6xX175xX4xX1xXdxX175xX5cxX100xX175xX15xX1xX6xX15xX175xXebxX81xX175xX15xXdxX10xX2axX175xX171xX169xX175xX15xX6xX2axX175xX15xX16xX6xX81xX175xXexX1xX19xX100xX15xX16xX175xXbdxXdxX15xX1xX175xX5xXdxX10xXexX175xX7xX81xX4axX2xX162xX12axX128xX162xX171xXefxX1xXexX2axXaxX12xX8axX2abxX15xX1xX3xX20xX3fxX100xX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xX3xX5cxX8fxX15xX16xX3xX1xX32xX21xX15xX16xX3xXexX3fxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX25xX6xX3xX4xX1xX72xX3xX20xX9cxX3xX15xX1xX8fxX15xX3xXebxX222xX3xX15xXdxX45xX2axX3xX171xX169xX3xX15xX29xX2axX3xX15xX16xX1axX81xX3xXcxX1xX32xX21xX15xX16xX3xXbdxXdxX15xX1xX3xX175xX3xX8axXdxX45xXexX3xX7xX249xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX117xX100xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX6dxX9afxX3xXexX1xX32xX3xXcxX72xX15xX1xX3xX65xX81xX3xX59xX1axX3xXcxX7axX15xX1xX3xX8axXa7xX3xX2b7xXea4xX15xX1xX3xX2b3xX21xX15xX3xX4xX2a6xX15xX16xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX86xX15xX16xX3xX4xX1xX9afxX3xX5xX2abxX15xX1xX3xX20xX3fxX100xX3xXexX72xX15xX1xX3xXbdxX1axX81xX3xXexX9cxX3xX5xX648xX15xX16xX3xXbdxXdxX2c3xXexX3xX21xX15xX3xX24xX3axX3xX1xX3fxX15xX3xXexX117xX32xX657xX4xX3xX4xX3axX15xX16xX3xX5xX6xX100xX3xX24xX1axX3xX7xX6a3xX3xX1xX81xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX65xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX2a6xX15xX16xX3xX5xXdxX45xXexX3xX7xX249xX3xX4xX1xX100xX3xX7xX6a3xX3xX15xX16xX1xXdxX45xXbxX3xX20xX6c2xX19xX3xXexX117xX6xX15xX1xX3xXbdxX6aexX100xX3xX24xX45xX3xXcx13c85xX3xX18xX19xXddxX4xXefxX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX24xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX19xX5xX12xX0xX5cxXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX117xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX24xX12xX0xX4axX5cxXdxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX19xXexX1xX100xX117xXaxX12xX5fxX1xXafxX4xX3x10d4bxX19xX6xX15xX16xX0xX4axXbxX12
Phúc Quang