Triển khai phần mềm hỗ trợ kỹ thuật xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương
(Baohatinh.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viettel Hà Tĩnh vừa tổ chức tập huấn triển khai phần mềm Hệ thống thông tin đất đai (VBDLIS) để xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai cho các cán bộ, viên chức liên quan.
9020xf054xb731xb7c3x112d9x9160xe915xc570xff85xX7x11d93xd874x105e2xb276xdb7dx10744xX5xb23dxXaxb699xXcxfaefxXdxe1a9xe879xX3xad12xX1xX6xXdxX3xXbxX1xd349xX17xX3x95b0xaed9xX23xX3xX1x11364xX3xXexX14xd4b0xX3xX19x1039axX3xXexX1x10a29xb38fxXexX3xa237xc25dx1130bxX3xaa4bxaa0fxX17x10350xX3x11336xace0xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4x977bxX3xX7xdb4exX3xX3bx9188xX3xX5xXdx114bfxX33xX3xf163xb48fxXexX3xX5axX6xXdxX3xX50xX3xX5axd736xX6xX3xXbxX1x1124axX4dxX17xX3exX0xd574xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe32fxX10xX6xX3bxXaxX12xb94fxX50xX3xXcxX41xXdxX3xX17xX3exX33xX39x117d9xX17xX3xX40xX41xX3x11b8cx10247xXdxX3xXexX14xX6ax111ffxX17xX3exX3xXbxX1xd0f3xXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX40x9700xXdxX3x10693xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX7exX41xX3xXcxfd3axX17xX1xX3xX40xd2b2xX6xX3xXexa6b3xX3xX4xX1x10a2fxX4xX3xXexX34xXbxX3xX1xX33xX5bxX17xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xX7exX57xX3xXexX1xXa2xX17xX3exX3xXexX1xX96xX17xX3exX3xXexXdxX17xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xb72cxXadxcd6cx11840x10c66xf5ddxX84x9907xX3xX5axX16xX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX40xX41xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xX4xX1xb032xX3xX4x103a4xX4xX3xX4xX13dxX17xX3xbcd1xb960xa11exX3xX40xXdxX8fxX17xX3xX4xX1xXc6xX4xX3xX5xXdxX8fxX17xX3xb379xX33xX6xX17xb0d0xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX13axX3bxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX37xXex105ffxX6xX5xXdxX3exX17x9bfexX3xX4xX10xX17xXexX10xX14x945bxXaxX12xX0xXdxX23xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx90b5xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXax92dfxXdxX3bxXexX1xX182xX3x97efxX2x11744xXbxX37xX18axX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX182xX3xd21cxX2xefaaxXbxX37xX18axXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX15bxX144xX6xX13axX1xX6xXexXdxX17xX1xX15bxX40xX17xX6fxX17xX10xX1a9xX7xX6fx103aexX2xX1c1xf841xX6fxX2xX1c1xX1e5xX3bxX1bfxX2xX1bfxX1bfxX1b0xX1c1xX1c1xXex10b32xX1c1xX2xX1bfx9821xX5xX1c1xX15bxc7cbxXbxX3exfb08xX14xX9xX1b0xX1c1xX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xX1xX28xX3xXexX14xX2cxX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX40xX41xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xX50xX3xX5axX65xX6xX3xXbxX1xX6axX4dxX17xX3exXaxX3xX1a9xXdxX3bxXexX1xX9xXaxX1b0xX2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX1bfxX2xX1c1xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX13axX17xXaxX12xX7exX4dxX17xX3xX1b2xX1c1xX3xX4xX13dxX17xX3xX144xX145xX146xX3xX40xXdxX8fxX17xX3xX4xX1xXc6xX4xX3xX4xX13dxX4xX3xXbxX1xb703xX17xX3exX3xX4xX1xX33xX39xX8fxX17xX3xX23xX96xX17xX3xXexX1xX33xX145xX4xX3xX84xX50xX3xXcx987ex11ad0xX95xXcxX3xX40xX41xX3xX40xb0a7xX17xX3xXbxX1xX2baxX17xX3exX3xX5axX2dcxX17xX3exX3xX19xc705xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xX4xX13dxX4xX3xX1xX33xX39xX57xX17xX146xX3xXexX1xX65xX146xX3xXexX1xX41xX17xX1xX3xXbxX1xXa2xX3xXexX1xX6xX23xX3xX3exXdxX6xX3xX5xXaaxXbxX3xXexX34xXbxX3xX1xX33xX5bxX17xX15bxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX13axX3bxX39xXaxX12xdc19xX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xXadxX103xX104xX105xX106xX84xX3xX5xX41xX3xX3exXdxe84axXdxX3xXbxX1xX13dxXbxX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xX157xX33xX34fxX17xX3xX5xX2ebxX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xX3bxX13axX3xXcxX34xXbxX3xX5axX13axX41xX17xX3xX19axX96xX17xX3exX3xX17xX3exX1xXdxX57xXbxX3xX17cxX3xXadxXdxcd68xX17xX3xXexX1xX96xX17xX3exX3xX157xX33xX38xX17xX3xX5axX145xXdxX3xXadxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXbxX1xX13dxXexX3xXexX14xXdxX16xX17xX146xX3xX5axff93xX3xX5axX6axX2cxX4xX3xX103xX145xX3xXcxX41xXdxX3xX17xX3exX33xX39xX8fxX17xX3xX40xX41xX3xX95xX96xXdxX3xXexX14xX6axX9cxX17xX3exX3xX5axX13dxX17xX1xX3xX3exXdxX13dxX3xX5axX13dxXbxX3xXc6xX17xX3exX3xX4xX1xX13axX3xX40xXdxX57xX4xX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX146xX3xX157xX33xX34fxX17xX3xX5xX2ebxX146xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX40xX41xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX13dxX4xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX101xX19axX84xX104xX105xX108xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX18axX3xX4xX1xX13axX3xXbxX1xa0b0xXbxX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX14xX8fxX17xX3xXexX13axX41xX17xX3xX157xX33xXa2xX4xX3xXex11a0exXdxX3xXadxX2dcxX17xX3xX144xX34fxX17xX3xX7xXa2xX3xb145xX1bfxX1c1xX6fxX103xXcxX2d3xX95xXcxX17cxXcxX19axbce0xX105x9a25xX477xX3xX17xX3exX41xX39xX3xX1e2xX1e2xX6fxX1c1xX2xX6fxX1e2xX1c1xX1e2xX2xX15bxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX13axX3bxX39xXaxX12xX33axX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xXadxX103xX104xX105xX106xX84xX3xX17xX1xc887xX23xX3xX1xX28xX3xXexX14xX2cxX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX34xXexX3xX4xX1xX13axX3xX4xX13dxX4xX3xX5axX65xX6xX3xXbxX1xX6axX4dxX17xX3exX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX146xX3xX5xX6axX33xX3xXexX14xX53xX3xX40xX41xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX146xX3xX144xX6xX13axX3xX3ex9713xX23xX3xX4xX34fxX3xX3exXdxX34fxXdxX3xXbxX1xX13dxXbxX3xX4xX33xX17xX3exX3xX4xX5bxXbxX3xX3bxX65xX4xX1xX3xX40xf5e9xX3xX4xX96xX17xX3exX3xXexX14xX3cxX4xX3xXexX33xX39xfe34xX17xX3xX40xX24xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xXexX45bxXdxX3xXcxX14xX33xX17xX3exX3xX6axX4dxX17xX3exX3xX40xX41xX3xX5axX65xX6xX3xXbxX1xX6axX4dxX17xX3exX15bxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX13axX3bxX39xXaxX12xXcxX45bxXdxX3xX144xX33xXc2xXdxX3xXexX34xXbxX3xX1xX33xX5bxX17xX146xX3xX4xX13dxX4xX3xX1xf101xX4xX3xX40xXdxX8fxX17xX3xX5axX6axX2cxX4xX3xX4xX41xXdxX3xX5axdb95xXexX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xXadxX103xX104xX105xX106xX84xX146xX3xX1xX6axXaaxX17xX3exX3xX3bxad54xX17xX3xXexX1xX6xX13axX3xXexX13dxX4xX3xX7x9207xX3xX3bxX530xX17xX3exX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xX17xX1xX6axX182xX3xX33axX1xX38xX17xX3xX1xX57xX146xX3xXexX1xXa2xX17xX3exX3xX19xX8fxX3xX19xXdxX16xX23xX3xX19xX8fxX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX18axX3xXbxX1xX38xX17xX3xX1xX57xX3xX157xX33xX39xX3xX1xX13axX45bxX4xX1xX146xX3xX19xX53fxX3xX1xX13axX45bxX4xX1xX3xX7xX5d1xX3xX3bxX530xX17xX3exX3xX5axX5bxXexX18axX3xXbxX1xX38xX17xX3xX1xX57xX3xX3exXdxX13dxX3xX5axX5bxXexX146xX3xX4xX1xcb11xX17xX1xX3xX5xX2ebxX146xX3xX5axX13axX3xX5axX45bxX4xX3xX5axX65xX6xX3xX4xX1xae3exX17xX1xX146xX3xX157xX33xX34fxX17xX3xXexX14xX65xX146xX3xXbxX1xX38xX17xX3xX157xX33xX39xX24xX17xX3xX4xX1xXc6xX4xX3xX17xX2dcxX17xX3exfdd8xX3xXexX14xX8fxX17xX3xX23xX13dxX39xX3xXexX65axX17xX1xX3xXexX1xX10xX13axX3xX157xX33xX39xX3xXexX14xe2c3xX17xX1xX3xXexX1x11473xX3xXexX530xX4xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4xX1xX65axX17xX1xX3xX40xX24xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX18axX3xX5axX511xX17xX3exX3xXexX1xX9cxXdxX3xXexX14xX6xX13axX3xX5axXc2xXdxX146xX3xX1xX6axXaaxX17xX3exX3xX3bxX5c4xX17xX3xX37xX5d1xX3xX5xX2ebxX3xX17xX1xX53xX17xX3exX3xXexX1x11dd0xX4xX3xX23xX6e7xX4xX3xX4xX69exX6xX3xX1xX597xX4xX3xX40xXdxX8fxX17xX3xX5axXa2xXdxX3xX40xXaaxXdxX3xX4xX13dxX4xX3xXexX14xX6axX9cxX17xX3exX3xX1xX2cxXbxX3xX5axX6xX3xX144xXdxX53fxX17xX3xX5axX145xX17xX3exX146xX3xX5axX5a9xX4xX3xXexX1xf6a8xX3xX5axX65xX6xX3xXbxX1xX6axX4dxX17xX3exX15bxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX13axX3bxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX37xXexX17cxX6xX5xXdxX3exX17xX182xX3xX4xX10xX17xXexX10xX14xX18axXaxX12xX0xXdxX23xX3exX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX182xX6fxX6fxX4xX3bxX17xX15bxX144xX6xX13axX1xX6xXexXdxX17xX1xX15bxX40xX17xX6fxX3bxX10xX7xX19xXexX13axXbxX6fxX17xX10xX1a9xX7xX6fxX1e2xX1c1xX1b2xX2xX6fxX2xX1b2xX1e2xX3bxX2xX2xX1b2xX1c1xX1f3xX2xX469xXexX1b0xX2xX1e2xX469xX1c1xX5xX1c1xX15bxX1fbxXbxX3exX1fexX14xX9xX2xX1bfxX1e5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xX1xX28xX3xXexX14xX2cxX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX40xX41xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xX50xX3xX5axX65xX6xX3xXbxX1xX6axX4dxX17xX3exXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX13axX17xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX37xXexX17cxX6xX5xXdxX3exX17xX182xX3xX4xX10xX17xXexX10xX14xX18axXaxX12xX2d3xX3exX6axX9cxXdxX3xX3bxX38xX17xX3xXexXaaxXdxX3xX3exXdxX34fxXdxX3xX157xX33xX39xX53fxXexX3xX4xX13dxX4xX3xXexX1xX69exX3xXexX530xX4xX3xX40xX24xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xXexX45bxXdxX3xXadxX2dcxX17xX3xXbxX1xX2baxX17xX3exX3xX5axX2dcxX17xX3exX3xX19xX2ebxX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xXexX645xX17xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX17xX1xX13dxX17xX1xX3xf90exb97dxX3xc766xX17xX1xX15bxX3xcef1xX17xX1xX3xXexX6axX3xX5xXdxX57xX33xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX13axX3bxX39xXaxX12xX33axX1xd847xX3xad84xXdxX13dxX23xX3xX477xXa2xX4xX3xXadxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX7exX41xX3xXcxXb9xX17xX1xX3xX2d3xX3exX33xX39xX38cxX17xX3xXadxX2dcxX17xX3xX7exX13axX41xX17xX3exX3xX4xX1xX13axX3xX144xXdxX53fxXexX146xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xX5xX41xX3xX23xX145xXexX3xXexX14xX13axX17xX3exX3xX1b0xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX157xX33xXa2xX4xX3xX3exXdxX6xX146xX3xX40xX698xX3xX40xX34xX39xX146xX3xX144xX4b1xX17xX3exX3xX17xX2dcxX17xX3exX3xX5xX3cxX4xX3xX40xX41xX3xX19xXdxX17xX1xX3xX17xX3exX1xXdxX57xX23xX146xX3xXadxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX5axX3b3xX3xXexX1xXdxX53fxXexX3xX19xX53fxX3xX1xX57xX3xXexX1xXa2xX17xX3exX3xX5axX34fxX23xX3xX144xX34fxX13axX3xX6xX17xX3xXexX13axX41xX17xX3xXexX1xX96xX17xX3exX3xXexXdxX17xX3xX101xX4xX5bxXbxX3xX5axX145xX3xX1b2xX108xX146xX3xX3bxX65xX4xX1xX3xX40xX530xX3xX1xX13axX45bxXexX3xX5axX145xX17xX3exX3xX5xXdxX8fxX17xX3xXexX530xX4xX3xX1e2xX1bfxX6fxX1f3xX3xX144xX8fxX17xX3xX4xX45bxX17xX1xX3xX4xX13dxX4xX3xX39xX8fxX33xX3xX4xX20xX33xX3xX40xX24xX3xX17xX3exX1xXdxX57xXbxX3xX40xX530xX3xX5axX65xX6xX3xX4xX1xX65axX17xX1xX146xX3xX157xX33xX39xX3xX1xX13axX45bxX4xX1xX146xX3xX19xX53fxX3xX144xX13axX45bxX4xX1xX146xX3xX3exXdxX13dxX3xX5axX5bxXexX146xX3xXexX1xXa2xX17xX3exX3xX19xX8fxX146xX3xX19xXdxX16xX23xX3xX19xX8fxX15bxX15bxX15bxX3xX7exX57xX3xXexX1xXa2xX17xX3exX3xXadxX103xX104xX105xX106xX84xX3xX7xd96dxX3xX3exX8d7xXbxX3xXbxX1xX20xX17xX3xX3exXdxa3c0xXbxX3xX7exX41xX3xXcxXb9xX17xX1xX3xX5axX45bxXexX3xX5axX6axX2cxX4xX3xX4xX13dxX4xX3xX4xX1xX645xX3xXexXdxX8fxX33xX3xX40xX24xX3xX4xX34fxXdxX3xX4xX13dxX4xX1xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4xX1xX65axX17xX1xX3xX4x111a8xX17xX3exX3xX17xX1xX6axX3xX4xX1xX65axX17xX1xX3xX157xX33xX39xX24xX17xX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xX3xX4xX69exX6xX3xXexX645xX17xX1xX15bxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX13axX3bxX39xXaxX12xXadxXaaxXdxX3xX17xX24xX17xX3xXexX34fxX17xX3exX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX23xX50xX146xX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xXadxX103xX104xX105xX106xX84xX3xX7xXa44xX3xX5axX13dxXbxX3xXc6xX17xX3exX3xX39xX8fxX33xX3xX4xX20xX33xX3xX5axX65xX6xX3xX4xX1xX65axX17xX1xX146xX3xX5axX34fxX23xX3xX144xX34fxX13axX3xX5axXa51xX17xX3exX3xXexXdxX8fxX33xX3xX4xX1xX33xfd74xX17xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX146xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX19xX1xX96xX17xX3exX3xX3exXdxX6xX17xX146xX3xX157xX33xX34fxX17xX3xX5xX2ebxX3xX1xX511xX3xX7xX4dxX146xX3xX1xX57xX3xXexX1xXa2xX17xX3exX3xXexX597xX6xX3xX5axX145xX18axX3xX5axX34fxX23xX3xX144xX34fxX13axX3xX6xX17xX3xXexX13axX41xX17xX3xXexX1xX96xX17xX3exX3xXexXdxX17xX146xX3xXbxX1xX530xX4xX3xX40xX530xX3xX157xX33xX39xX3xXexX14xX698xX17xX1xX3xX17xX3exX1xXdxX57xXbxX3xX40xX530xX67dxX3xX477xX511xX17xX3exX3xXexX1xX9cxXdxX146xX3xXexX2dcxX17xX3exX3xXexX65axX17xX1xX3xX4xX1xX69exX3xX5axX145xX17xX3exX3xX4xX1xX13axX3xX40xXdxX57xX4xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX40xX41xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX13dxX4xX3xX7xX5d1xX3xX3bxX530xX17xX3exX146xX3xXexX14xX8fxX17xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX157xX33xX34fxX17xX3xX5xX2ebxX3xX4xX1xX33xX17xX3exX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX4xX34fxX3xX17xX6axXaaxX4xX15bxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX13axX3bxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX37xXexX17cxX6xX5xXdxX3exX17xX182xX3xX4xX10xX17xXexX10xX14xX18axXaxX12xX0xXdxX23xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxXexX1xX33xX23xX144xX3xXdxX19axX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX3bxXexX1xX182xX3xX1b0xX2xX1b2xXbxX37xX18axX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX182xX3xX1bfxX2xX1c1xXbxX37xX18axXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX15bxX144xX6xX13axX1xX6xXexXdxX17xX1xX15bxX40xX17xX6fxX17xX10xX1a9xX7xX6fxX1e2xX2xX1c1xX1e5xX6fxX1f3xX1e2xX3bxX469xX2xX1e5xX2xX469xX1e2xX1f7xXexX1f3xX1e2xX1c1xX1b2xX1f3xX5xX1c1xX15bxX1fbxXbxX3exX1fexX14xX9xX1bfxX2xX1e2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xX1xX28xX3xXexX14xX2cxX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX40xX41xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xX50xX3xX5axX65xX6xX3xXbxX1xX6axX4dxX17xX3exXaxX3xX1a9xXdxX3bxXexX1xX9xXaxX1b0xX2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX1bfxX2xX1c1xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX13axX17xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX37xXexX17cxX6xX5xXdxX3exX17xX182xX3xX4xX10xX17xXexX10xX14xX18axXaxX12xX7exX41xX3xXcxXb9xX17xX1xX3xX5xX41xX3xXexX645xX17xX1xX3xXexX1xXc6xX3xX1e2xX3xXexX14xX13axX17xX3exX3xXexX13axX41xX17xX3xX157xX33xXa2xX4xX3xXc6xX17xX3exX3xX3bxX530xX17xX3exX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX40xX41xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX13axX3bxX39xXaxX12xX7exX41xX3xXcxXb9xX17xX1xX3xX5xX41xX3xXexX645xX17xX1xX3xXexX1xXc6xX3xX1f7xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xXadxX103xX104xX105xX106xX84xX3xXexX14xX8fxX17xX3xX4xX34fxX3xX17xX6axXaaxX4xX146xX3xX4xXa8axX17xX3exX3xX5xX41xX3xXexX645xX17xX1xX3xXexX1xXc6xX3xX1e2xX3xXc6xX17xX3exX3xX3bxX530xX17xX3exX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX40xX41xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xX17xX3exX6xX39xX3xX7xX6xX33xX3xX19xX1xXdxX3xX1xX57xX3xXexX1xXa2xX17xX3exX3xX5axX6axX2cxX4xX3xX103xX145xX3xXcxX41xXdxX3xX17xX3exX33xX39xX8fxX17xX3xX40xX41xX3xX95xX96xXdxX3xXexX14xX6axX9cxX17xX3exX3xX4xX96xX17xX3exX3xX144xXa2xX3xX19xX53fxXexX3xX157xX33xX34fxX3xX5axX13dxX17xX1xX3xX3exXdxX13dxX3xX4xX13dxX4xX3xXexXdxX8fxX33xX3xX4xX1xX65axX3xX5axX34fxX23xX3xX144xX34fxX13axX3xX39xX8fxX33xX3xX4xX20xX33xX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX146xX3xX157xX33xX34fxX17xX3xX5xX2ebxX146xX3xXexX1xX96xX17xX3exX3xXexXdxX17xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX146xX3xX4xX34xXbxX3xX17xX1xX34xXexX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xXexX1xX6axX9cxX17xX3exX3xX37xX33xX39xX8fxX17xX3xXexX14xX8fxX17xX15bxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX13axX3bxX39xXaxX12xX8adxX1xX8d7xX6xX3xXexX34xXbxX3xX1xX33xX5bxX17xX3xX5axX6axX2cxX4xX3xXexXc2xX3xX4xX1xXc6xX4xX3xXexXbexX3xX1e2xX1bfxX6fxX1e2xX3xX5axX53fxX17xX3xX1b0xX6fxX469xX6fxX1e2xX1c1xX1e2xX2xX0xX6fxXbxX12xX0xX3bxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX14xX10xX5xX6xXexX10xX3bxXaxX12xX0xX7xXexX14xX13axX17xX3exX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX8fxX17xX3xX157xX33xX6xX17xX182xX0xX6fxX7xXexX14xX13axX17xX3exX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17cxXexX1xX33xX23xX144xX17cxX6xX17xX3bxX17cxX7xX6xXbxX13axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX477xX5a9xXexX3xX23xX530xX4xX3xXexXdxX8fxX33xX3xX4xX5bxXbxX3xX1b2xX1c1xX3xXexX14xXdxX57xX33xX3xXexX1xa1b1xX3xX4xX2dcxX17xX3xX4xX6axXaaxX4xX3xX4xX96xX17xX3exX3xX3bxX38xX17xX3xX4xX8d7xX3xX3exX6e7xX17xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xXaxX3xX1xX14xX10xbfc8xX9xXaxX6fxX4xX1xXdxX17xX1xX17cxX7xX6xX4xX1xX17cxX37xX6xX17cxX1xX13axXdxX6fxX3bxX6xXexX17cxX23xX33xX4xX17cxXexXdxX10xX33xX17cxX4xX6xXbxX17cxX1b2xX1c1xX17cxXexX14xXdxX10xX33xX17cxXexX1xX10xX17cxX4xX6xX17xX17cxX4xX33xX13axX4xX17cxX4xX13axX17xX3exX17cxX3bxX6xX17xX17cxX4xX13axX17cxX3exX6xX17xX17cxX4xX1xXdxXbxX17cxX3bxXdxX10xX17xX17cxXexX33xX6fxX1e2xX1c1xX1f3xX1bfxX2xX2xX15bxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX3exX3xX7xX14xX4xX9xXaxX6fxX23xX10xX3bxXdxX6xX6fxX2xX1e2xX1c1xX6fxX17xX10xX1a9xX7xX6fxX1e2xX2xX1c1xX1e5xX6fxX2xX1c1xX1e5xX3bxX469xX2xX1e2xX1bfxX1b2xX1b2xX1e2xXexX1b0xX1c1xX1f3xX1e5xX5xX2xX15bxX1fbxXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xX1xX28xX3xXexX14xX2cxX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX40xX41xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xX50xX3xX5axX65xX6xX3xXbxX1xX6axX4dxX17xX3exXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxX6xX12xX0xX3bxXdxX40xX12xX0xX7xXexX14xX13axX17xX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX477xX5a9xXexX3xX23xX530xX4xX3xXexXdxX8fxX33xX3xX4xX5bxXbxX3xX1b2xX1c1xX3xXexX14xXdxX57xX33xX3xXexX1xX1000xX3xX4xX2dcxX17xX3xX4xX6axXaaxX4xX3xX4xX96xX17xX3exX3xX3bxX38xX17xX3xX4xX8d7xX3xX3exX6e7xX17xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xXaxX3xX1xX14xX10xX102cxX9xXaxX6fxX4xX1xXdxX17xX1xX17cxX7xX6xX4xX1xX17cxX37xX6xX17cxX1xX13axXdxX6fxX3bxX6xXexX17cxX23xX33xX4xX17cxXexXdxX10xX33xX17cxX4xX6xXbxX17cxX1b2xX1c1xX17cxXexX14xXdxX10xX33xX17cxXexX1xX10xX17cxX4xX6xX17xX17cxX4xX33xX13axX4xX17cxX4xX13axX17xX3exX17cxX3bxX6xX17xX17cxX4xX13axX17cxX3exX6xX17xX17cxX4xX1xXdxXbxX17cxX3bxXdxX10xX17xX17cxXexX33xX6fxX1e2xX1c1xX1f3xX1bfxX2xX2xX15bxX1xXexX23xXaxX12xX477xX5a9xXexX3xX23xX530xX4xX3xXexXdxX8fxX33xX3xX4xX5bxXbxX3xX1b2xX1c1xX3xXexX14xXdxX57xX33xX3xXexX1xX1000xX3xX4xX2dcxX17xX3xX4xX6axXaaxX4xX3xX4xX96xX17xX3exX3xX3bxX38xX17xX3xX4xX8d7xX3xX3exX6e7xX17xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xX0xX6fxX6xX12xX0xX6fxX7xXexX14xX13axX17xX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX95xX530xX4xX3xXexXdxX8fxX33xX3xX103xX145xX3xX19axX96xX17xX3exX3xX6xX17xX3xX5axX5a9xXexX3xX14xX6xX3xX5xX41xX3xX1b2xX1c1xX3xXexX14xXdxX57xX33xX3xXexX1xX1000xX3xX40xX698xX3xX23xX145xXexX3xX144xX145xX3xXbxX1xX34xX17xX3xX17xX3exX6axX9cxXdxX3xX3bxX38xX17xX3xX4xX1xX6axX6xX3xX5axX53fxX17xX3xXexX33xXc2xXdxX3xX4xX5bxXbxX18axX3xX23xX145xXexX3xX144xX145xX3xXbxX1xX34xX17xX3xX1xXdxX57xX17xX3xX5axX6xX17xX3exX3xX3bxX726xX17xX3exX3xX4xX1xXc6xX17xX3exX3xX23xXdxX17xX1xX3xXexX1xX6axX146xX3xX4xX2dcxX17xX3xX4xX6axXaaxX4xX3xX4xX96xX17xX3exX3xX3bxX38xX17xX3xX4xXa8axX146xX3xX4xX2baxX17xX3xX1xXdxX57xX33xX3xX5xX3cxX4xX146xX3xX40xX5c4xX17xX3xX5axX6axX2cxX4xX3xXexXdxX53fxXbxX3xXexX530xX4xX3xX7xX5d1xX3xX3bxX530xX17xX3exX15bxX0xX6fxXbxX12xX0xX6fxX3bxXdxX40xX12xX0xX6fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8d9xXdxX13dxX23xX3xX5axXa2xX4xX3xX84xX50xX3xXcxXcxX2d4xXcxXcxX3xX7exX41xX3xXcxXb9xX17xX1xX182xX3xX19axX1xX65axX17xX1xX3xX157xX33xX39xX24xX17xX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xX3xXbxX1xX34fxXdxX3xX4xX8d7xX3x10f7axX4xX96xX17xX3exX3xX3bxX38xX17xX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xd78axX146xX3xX15bxX15bxX15bxXaxX3xX1xX14xX10xX102cxX9xXaxX6fxX4xX1xXdxX17xX1xX17cxX157xX33xX39xX10xX17xX6fxX3exXdxX6xX23xX17cxX3bxX13axX4xX17cxX7xX13axX17cxXexXexX17cxX6xX23xXbxX17cxXexXexX17cxX1xX6xX17cxXexXdxX17xX1xX17cxX4xX1xXdxX17xX1xX17cxX157xX33xX39xX10xX17xX17cxX3bxXdxX10xX17xX17cxXexX33xX17cxXbxX1xX6xXdxX17cxX4xX13axX17cxX4xX13axX17xX3exX17cxX3bxX6xX17xX17cxX3bxXdxX10xX17xX17cxXexX33xX17cxX4xX6xX17xX17cxX144xX13axX17cxX4xX13axX17xX3exX17cxX4xX1xX33xX4xX17cxX1bfxX17cxX1c1xX6fxX1e2xX1c1xX1b0xX1e5xX1bfxX1bfxX15bxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX3exX3xX7xX14xX4xX9xXaxX6fxX23xX10xX3bxXdxX6xX6fxX2xX1e2xX1c1xX6fxX17xX10xX1a9xX7xX6fxX1e2xX2xX1c1xX1b0xX6fxX2xX469xX469xX3bxX1b2xX1c1xX1c1xX1bfxX2xX1bfxX2xXexX1b2xX1b2xX1f7xX2xX1f7xX5xX1c1xX15bxX1fbxXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xX1xX28xX3xXexX14xX2cxX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX40xX41xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xX50xX3xX5axX65xX6xX3xXbxX1xX6axX4dxX17xX3exXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxX6xX12xX0xX3bxXdxX40xX12xX0xX7xXexX14xX13axX17xX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8d9xXdxX13dxX23xX3xX5axXa2xX4xX3xX84xX50xX3xXcxXcxX2d4xXcxXcxX3xX7exX41xX3xXcxXb9xX17xX1xX182xX3xX19axX1xX65axX17xX1xX3xX157xX33xX39xX24xX17xX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xX3xXbxX1xX34fxXdxX3xX4xX8d7xX3xX136axX4xX96xX17xX3exX3xX3bxX38xX17xX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xX137bxX146xX3xX15bxX15bxX15bxXaxX3xX1xX14xX10xX102cxX9xXaxX6fxX4xX1xXdxX17xX1xX17cxX157xX33xX39xX10xX17xX6fxX3exXdxX6xX23xX17cxX3bxX13axX4xX17cxX7xX13axX17cxXexXexX17cxX6xX23xXbxX17cxXexXexX17cxX1xX6xX17cxXexXdxX17xX1xX17cxX4xX1xXdxX17xX1xX17cxX157xX33xX39xX10xX17xX17cxX3bxXdxX10xX17xX17cxXexX33xX17cxXbxX1xX6xXdxX17cxX4xX13axX17cxX4xX13axX17xX3exX17cxX3bxX6xX17xX17cxX3bxXdxX10xX17xX17cxXexX33xX17cxX4xX6xX17xX17cxX144xX13axX17cxX4xX13axX17xX3exX17cxX4xX1xX33xX4xX17cxX1bfxX17cxX1c1xX6fxX1e2xX1c1xX1b0xX1e5xX1bfxX1bfxX15bxX1xXexX23xXaxX12xX8d9xXdxX13dxX23xX3xX5axXa2xX4xX3xX84xX50xX3xXcxXcxX2d4xXcxXcxX3xX7exX41xX3xXcxXb9xX17xX1xX182xX3xX19axX1xX65axX17xX1xX3xX157xX33xX39xX24xX17xX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xX3xXbxX1xX34fxXdxX3xX4xX8d7xX3xX136axX4xX96xX17xX3exX3xX3bxX38xX17xX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xX137bxX146xX3xX15bxX15bxX15bxX0xX6fxX6xX12xX0xX6fxX7xXexX14xX13axX17xX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12x11554xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX4xX1xX65axX17xX1xX3xX157xX33xX39xX24xX17xX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xX146xX3xX4xX1xX65axX17xX1xX3xX157xX33xX39xX24xX17xX3xX7xXa2xX3xX5axX6axX2cxX4xX3xX2d3xX3exX1xX65xX3xX157xX33xX39xX53fxXexX3xX477xX45bxXdxX3xX1xX145xXdxX3xX477xX45bxXdxX3xX144xXdxX16xX33xX3xX477xX34fxX17xX3exX3xX144xX145xX3xXexX645xX17xX1xX3xX5xX20xX17xX3xXexX1xXc6xX3xX15f3xX106xX15f3xX3xX37xX13dxX4xX3xX5axX65xX17xX1xX3xX5xX41xX3xX23xX145xXexX3xXexX14xX13axX17xX3exX3xX17xX1xX53xX17xX3exX3xX17xX1xXdxX57xX23xX3xX40xX530xX3xXexX14xX597xX17xX3exX3xXexX38xX23xX146xX3xX19xX1xX38xX33xX3xX5axX145xXexX3xXbxX1xX13dxX3xX4xX69exX6xX3xX17xX1xXdxX57xX23xX3xX19xX8aexX3xXexXaaxXdxX15bxX3xX103xX8fxX17xX3xXexX1xX24xX23xX3xX37xX33xX38xX17xX3xX23xXaaxXdxX146xX3xX8d9xXdxX13dxX23xX3xX5axXa2xX4xX3xX84xX50xX3xXcxXcxX2d4xXcxXcxX3xX7exX41xX3xXcxXb9xX17xX1xX3xX2d3xX3exX33xX39xX38cxX17xX3xX19axX96xX17xX3exX3xXcxX1xX41xX17xX1xX3xX5axX3b3xX3xX4xX8d7xX3xX17xX1xX53xX17xX3exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1000xX3xX40xXaaxXdxX3xX103xX13dxX13axX3xX7exX41xX3xXcxXb9xX17xX1xX15bxX0xX6fxXbxX12xX0xX6fxX3bxXdxX40xX12xX0xX6fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7exX57xX3xXexX1xXa2xX17xX3exX3xXexX1xX96xX17xX3exX3xXexXdxX17xX3xX144xX13dxX13axX3xX4xX13dxX13axX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xX3xX157xX33xXa2xX4xX3xX3exXdxX6xX3xX1xX6axXaaxX17xX3exX3xXexXaaxXdxX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX19axX1xX65axX17xX1xX3xXbxX1xX69exX3xX7xXa2xX3xX15bxX15bxX15bxXaxX3xX1xX14xX10xX102cxX9xXaxX6fxX4xX1xXdxX17xX1xX17cxXexX14xXdxX6fxX1xX10xX17cxXexX1xX13axX17xX3exX17cxXexX1xX13axX17xX3exX17cxXexXdxX17xX17cxX144xX6xX13axX17cxX4xX6xX13axX17cxX3bxXdxX10xX17xX17cxXexX33xX17cxX157xX33xX13axX4xX17cxX3exXdxX6xX17cxX1xX33xX13axX17xX3exX17cxXexX13axXdxX17cxX37xX6xX39xX17cxX3bxX33xX17xX3exX17cxX4xX1xXdxX17xX1xX17cxXbxX1xX33xX17cxX7xX13axX17cxX5xXdxX10xX23xX17cxX4xX1xXdxX17xX1xX17cxX23xXdxX17xX1xX17cxX144xX6xX4xX1xX6fxX2xX1f7xX1f3xX469xX1c1xX1b2xX15bxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX3exX3xX7xX14xX4xX9xXaxX6fxX23xX10xX3bxXdxX6xX6fxX2xX1e2xX1c1xX6fxX17xX10xX1a9xX7xX6fxX1e2xX1c1xX469xX469xX6fxX2xX1e2xX1e2xX3bxX469xX2xX2xX469xX1e5xX1c1xX1c1xXexX1b2xX1e2xX1e5xX469xX5xX469xX17cxXexX1xX13axX17xX3exX17cxXexXdxX17xX17cxX157xX33xX13axX4xX17cxX3exXdxX6xX17cxX2xX15bxX1fbxXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX20xX17xX3xX23xX24xX23xX3xX1xX28xX3xXexX14xX2cxX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX34xXexX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX40xX41xX3xX40xX34xX17xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX4xX4dxX3xX7xX50xX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX5axX5bxXexX3xX5axX6xXdxX3xX50xX3xX5axX65xX6xX3xXbxX1xX6axX4dxX17xX3exXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxX6xX12xX0xX3bxXdxX40xX12xX0xX7xXexX14xX13axX17xX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7exX57xX3xXexX1xXa2xX17xX3exX3xXexX1xX96xX17xX3exX3xXexXdxX17xX3xX144xX13dxX13axX3xX4xX13dxX13axX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xX3xX157xX33xXa2xX4xX3xX3exXdxX6xX3xX1xX6axXaaxX17xX3exX3xXexXaaxXdxX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX19axX1xX65axX17xX1xX3xXbxX1xX69exX3xX7xXa2xX3xX15bxX15bxX15bxXaxX3xX1xX14xX10xX102cxX9xXaxX6fxX4xX1xXdxX17xX1xX17cxXexX14xXdxX6fxX1xX10xX17cxXexX1xX13axX17xX3exX17cxXexX1xX13axX17xX3exX17cxXexXdxX17xX17cxX144xX6xX13axX17cxX4xX6xX13axX17cxX3bxXdxX10xX17xX17cxXexX33xX17cxX157xX33xX13axX4xX17cxX3exXdxX6xX17cxX1xX33xX13axX17xX3exX17cxXexX13axXdxX17cxX37xX6xX39xX17cxX3bxX33xX17xX3exX17cxX4xX1xXdxX17xX1xX17cxXbxX1xX33xX17cxX7xX13axX17cxX5xXdxX10xX23xX17cxX4xX1xXdxX17xX1xX17cxX23xXdxX17xX1xX17cxX144xX6xX4xX1xX6fxX2xX1f7xX1f3xX469xX1c1xX1b2xX15bxX1xXexX23xXaxX12xX7exX57xX3xXexX1xXa2xX17xX3exX3xXexX1xX96xX17xX3exX3xXexXdxX17xX3xX144xX13dxX13axX3xX4xX13dxX13axX3xX5axXdxX57xX17xX3xXexX5d1xX3xX157xX33xXa2xX4xX3xX3exXdxX6xX3xX1xX6axXaaxX17xX3exX3xXexXaaxXdxX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX3cxX17xX3exX3xX19axX1xX65axX17xX1xX3xXbxX1xX69exX3xX7xXa2xX3xX15bxX15bxX15bxX0xX6fxX6xX12xX0xX6fxX7xXexX14xX13axX17xX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX7exX57xX3xXexX1xXa2xX17xX3exX3xX40xX41xX3xXcxX14xX33xX17xX3exX3xXexX38xX23xX3xXcxX1xX96xX17xX3exX3xXexXdxX17xX146xX3xX4xX1xX645xX3xX5axX45bxX13axX146xX3xX5axXdxX24xX33xX3xX1xX41xX17xX1xX3xX3exXdxXa51xXbxX3xXexX1xX6xX39xX3xX5axXc2xXdxX3xXexXbexX3xXbxX1xX6axX4dxX17xX3exX3xXexX1xXc6xX4xX3xX4xX1xX645xX3xX5axX45bxX13axX146xX3xX5axXdxX24xX33xX3xX1xX41xX17xX1xX3xXexXbexX3xXexX1xX96xX17xX3exX3xXexXdxX17xX146xX3xX7xXa2xX3xX5xXdxX57xX33xX3xXexX14xX8fxX17xX3xX40xX2dcxX17xX3xX144xX34fxX17xX3xX3exXdxX5bxX39xX3xX4xX1xX33xX39xX16xX17xX3xX7xX6xX17xX3exX3xX3bxX53xX3xX5xXdxX57xX33xX3xX7xXa2xX15bxX0xX6fxXbxX12xX0xX6fxX3bxXdxX40xX12xX0xX6fxX5xXdxX12xX0xX6fxX33xX5xX12xX0xX3bxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX6fxX3bxXdxX40xX12xX0xX6fxX3bxXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8b0xX33xXexX1xX13axX14xXaxX12xX103xX13dxX3xXcxX38xX17xX0xX6fxXbxX12
Bá Tân