Phát hiện 3 ngôi mộ liệt sỹ tại lòng hồ Kẻ Gỗ
Vị trí phát hiện 3 ngôi mộ cạnh sân bay Ly Bi trước đây (hiện nằm trong trong lòng hồ Kẻ Gỗ), sát tuyến đường 22 - huyết mạch giao thông chi viện quân lương cho tiền tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
eb92xfafax13c6fx1167ex11219x1387ex10428x11197x161c9xX7x139ccxf963x116fcx10d34x16c5ex12eb1xX5x14895xXax13299x115c8xX1x1455axXexX3xX1xXdx14864x15951xX3x17177xX3xX1bx157afxf7c4xXdxX3xf164x14db9xX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xf427xX3xXex1777exXdxX3xX5x17703xX1bxX20xX3xX1x15dfaxX3xf07bx13c17xX3x16698x12f6bxX0x10beaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd63xX10xX6xeed4xXaxX12xf370x1794exX3xXex15d35x170f6xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX3xX1bxX20xX21xXdxX3xX24xX25xX3xX4xX30xX1bxX1xX3xX7x14e6cxX1bxX3x16916xX6x106b3xX3x10c82xX7cxX3x13b82xXdxX3xXexX5ax1597bx12063xX4xX3x169d2xX77xX7cxX3x147eexX1xXdxX1axX1bxX3xX1bx10c41xX24xX3xXexX5ax11f89xX1bxX20xX3xXexX5axX9axX1bxX20xX3xX5xX34xX1bxX20xX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fx13b87x14d02xX3xX7xX15xXexX3xXex14d86xX7cx1153axX1bxX3xX8axX86x12bfdxX1bxX20xX3x15d07xXc4xX3x128bfxX3xX1xXb9xX7cxXbbxXexX3xX24xX30xX4xX1xX3xX20xXdxX6xX9axX3xXexX1xX21xX1bxX20xX3xX4xX1xXdxX3x13002xXdxX1axX1bxX3x134b1xXb9xX77xX1bxX3xX5xX86x16cadxX1bxX20xX3xX4xX1xX9axX3xXexXdx1592exX1bxX3xXexXb9xX7cxXbbxX1bxX3xXexX5axX9axX1bxX20xX3xX4xXb9xX25xX4xX3x14133xX1xX15xX1bxX20xX3xX4xX1xXdxXbbxX1bxX3xX4xX1x10dcexX1bxX20xX3x14b6bxX2dx1442axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX9axX53xX7cxXaxX12x14836xXefxXdxX3xX8axX77xX7cxX3xX8ax1070bxX3xX4x133e4xX3xX1x11181xX1bxX20xX3xXexX5ax1793exX24xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdx167c0xX1bxX3x169c1xXb9xX1bxX20xX3xXbxX1xX9axX1bxX20xXb2xX3xX4x10466xX1bxX20xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xXdxXbbxX1bxX3xX7xX2dxX3xX7ax174cdxX9axX3xXe3xX1axX3xXexXb9xX7cxXbbxX1bxX3xX8axX86xXc0xX1bxX20xXb2xX3xX7axX179xX9axX3xXe3xX1axX3xX7xX77xX1bxX3xX7axX6xX7cxX3xX7exX7cxX3xX81xXdxXb2xX3xX1xX7cxX3xX7xXdxX1bxX1xX121xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX9axX53xX7cxXaxX12x11a1exX6xXb9xX3xX10dxX1xXdxX3xX1bxX1x12751xX1bxX3xX8axX86x16e95xX4xX3xXexX1xX21xX1bxX20xX3xXexXdxX1bxX3xXex13815xX3xX1bxX20xX86xXc0xXdxX3xX53xX77xX1bxX3xX15axX140xX3x1298bx15e0axX24xX3xX11fxX2dxXb2xX3xX81xX6xX1bxX3xX1ebxX50x10972xX1bfxX3xX1xXb9xX7cxX1axX1bxX3xX1ebxX1ecxX24xX3x10562xXb9xX7cxX157xX1bxX3xX8axX140xX3xXexXdxXbbxX1bxX3xX1xX146xX1bxX1xX3xX24x15639xXdxX3xXexX1x10d74xX3xXex17876xX4xX3xX4x127c9xX1bxX3xXexX1xXdxXbbxXexXb2xX3xX4x13926xXexX3xX7axX11bxX4xXb2xX3xX6xX1bxX3xXexX15xX1bxX20xX3xX1xX146xXdxX3xX4xX11bxXexX3xX4xX15xX4xX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX2dxX3xXe3xXf9xX3xXexX30xXdxX3xX1bxX20xX1x14928xX6xX3xXexX5axX6xX1bxX20xX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX2dxX3xX1xXb9xX7cxX1axX1bxX3xXexX1xX10xX9axX3xXe8xXb9xX7cxX3xX8axX57xX1bxX1xX121xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117eaxXb9xXexX1xX9axX5axXaxX12xXcxX5axX21axX1bxX20xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX8ex1238bxX146xXdxX3xX13xXcxXc7xXcxX50xX3xX1ebxX1ecxX24xX3xX206xXb9xX7cxX157xX1bxXb1xX0xX41xXbxX12
Trọng Thái (Đài PT-TH Cẩm Xuyên)