Ra Hà Tĩnh lái máy gặt, thanh niên người Quảng Bình... cạy tủ trộm 20 triệu đồng!
(Baohatinh.vn) - Trong quá trình lái máy gặt lúa, Nguyễn Văn Thành (trú tại Lệ Thủy, Quảng Bình) xin ông Hồ Phúc Ân (ở xã Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) ngủ qua đêm, sau đó lợi dụng sơ hở của gia chủ, cạy tủ, trộm 20 triệu đồng.
de61x137f6x1806ax18639x19b3dx12a0fx17765x19c7fx102f8xX7x19857x1660ax11103x1380ex101edx1786exX5x19279xXax13bfcx113e8xX6xX3x19b65x16ccexX3xXcx146f1x14a3axX1xX3xX5x166c9xXdxX3x16958xX1fxe3dfxX3x15d46xfa15xXex107b6xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdxed59xX1bxX3xX1bxX26x12354xf839xXdxX3x13306x1786fx1585fxX1bxX26xX3xe3a8x10876xX1bxX1x101b2xX46xX46xX3xX4x18489xX24xX3xXex18ad5xX3xXex1786cx1023fxX22xX3x121d6x107baxX3xXexX52xXdx12651xX3dxX3x114a7x1568dxX1bxX26x16c0fxX0xeb9dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6x1745axXaxX12xXcxX52x11102xX1bxX26xX3x19184xX3dxX1fxX3xXexX52xX43xX1bxX1xX3xX5xX1fxXdxX3xX22xX1fxX24xX3xX26xX27xXexX3xX5x17efaxX6xX29xX3xebbcxX26xX3dxX24x12049xX1bxX3x17b53x14cd1xX1bxX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xef9axXexX52xX97xX3xXexX4bxXdxX3x17a48xX5cxX3xXcxX1xX4fxX24xX29xX3xX3cxX3dxX3exX1bxX26xX3xX42xX43xX1bxX1x121cdxX3x11d17xXdxX1bxX3x1097fxX1bxX26xX3xX16xX60xX3x16c3exX1xX97xX4xX3x163a7xX1bxX3xXacxfa3dxX3xXcax1389dxX3x11e6dxX4xX1xX3xX16x11324xX3dxX29xX3xXb5xX53xX4xX3xX16xX17xX29xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXc8xX3xX1bxX26xX4fxX3xX80xX3dxX6xX3xX5fxX33xX22xX29xX3xX7xX6xX3dxX3xX5fx16fe4xX3xX5x198dfxXdxX3xX77x10a53xX1bxX26xX3xX7x15173xX3xX1xXdexX3xX4xX4fxX6xX3xX26xXdxX6xX3xX4xX1xX4fxX29xX3xX4xX4bxX24xX3xXexX4fxX29xX3xXexX52xX53xX22xX3xX56xX57xX3xXexX52xXdxX5cxX3dxX3xX5fxX60xX1bxX26xX46xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX7cxX77xX24xXaxX12xX0xXdxX22xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx133f9xX10xX1bxXexX10xX52xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxe1dbxXdxX77xXexX1x18440xX3x11ad3xX2x108c0xXbxXcax17e3bxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX17exX3x16f25xX57x12be7xXbxXcaxX185xXaxX3xX7xX52xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17exX65xX65xXdxX46x16347xX6xX7cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX46x12119xX1bxX65xX1bxX10xX179xX7xX65xX56xX57x18c41xX180xX65xX191xX180xX77xX182xX57xX191xX18fxX2xX1b9x19851xXexX18fxX1c5xX1c5xX180xX180xX5xX57xX46x14632xXbxX26x14e0fxX52xX9xX2xX182xX57xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX5xX1fxXdxX3xX22xX1fxX24xX3xX26xX27xXexX29xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdxX33xX1bxX3xX1bxX26xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3exX1bxX26xX3xX42xX43xX1bxX1xX46xX46xX46xX3xX4xX4bxX24xX3xXexX4fxX3xXexX52xX53xX22xX3xX56xX57xX3xXexX52xXdxX5cxX3dxX3xX5fxX60xX1bxX26xX63xXaxX3xX179xXdxX77xXexX1xX9xXaxX180xX2xX182xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX18fxX57xX191xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX7cxX1bxXaxX12x133c5xe318xXdxX3xXexX38xX112xX1bxX26xX3xX9bxX26xX3dxX24xX9fxX1bxX3xXa2xXa3xX1bxX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX7cxX77xX24xXaxX12xX9bxX26xX17xX24xX3xX2xf9b4xX65xX1c5xX65xX56xX57xX56xX57xX29xX3xX16axXcexX1bxX26xX3xX6xX1bxX3xX1xX3dxX24xX5cxX1bxX3xXb5xX53xX4xX3xX16xX17xX3xXexXdx10e31xXbxX3xX1bxX1xXe8xX1bxX3xXexXdxX1bxX3xX1a5xX1fxX7cxX17exX3xX1bxX1xX17xX3xX52xXdxX33xX1bxX26xX3xXcexX1bxX26xX3xX16xX60xX3xXd5xX1xX97xX4xX3xXdaxX1bxX3xXacxXdexX3xXexX1xXcexX1bxX3xXd5xX1x184ffxX3xXe3xX4xX1xX29xX3xXcaxXe1xX3xXe3xX4xX1xX3xX16xXe8xX3dxXc8xX3xX1a5x18dbcxX3x14532x15675xX3xX26xXdxX6xX1bxX3xX5fxX53xXexX3xX1bxX1xXe8xXbxX3xX5x13c45xX24xX3xXexX52xX53xX22xX3xX56xX57xX3xXexX52xXdxX5cxX3dxX3xX5fxX60xX1bxX26xX46xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX7cxX77xX24xXaxX12x105dbxX6xX3dxX3xX22xX53xXexX3xXexX1xX39xXdxX3xX26xXdxX6xX1bxX3xX5fxXdx12e53xX3dxX3xXexX52xX6xX29xX3xX5fxX2bbxX1bxX3xX1bxX26xX17xX24xX3xX2xX57xX65xX191xX65xX56xX57xX56xX57xX29xX3xX16axXcexX1bxX26xX3xX6xX1bxX3xX1xX3dxX24xX5cxX1bxX3xXb5xX53xX4xX3xX16xX17xX3xX5fxXe1xX3xX5fxX4fxX3xX4xXa3xX1bxX3xX4x1327fxX3xXcaxX1fxX4xX3xX5fxX303xX1bxX1xX3xX9bxX26xX3dxX24xX9fxX1bxX3xXa2xXa3xX1bxX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xXacxX342xX9bxX3xX2xX191xX191xX182xX29xX3xXexX52xX97xX3xXexX4bxXdxX3xXexX1xXcexX1bxX3x11ffaxX3dx150b4xX1bxX3xX42x10417xX4xX29xX3xXcaxXe1xX3xX16xX7cxX6xX3xXcxX1xX4fxX24xX29xX3xX1xX3dxX24xX5cxX1bxX3xXb5xX5cxX3xXcxX1xX4fxX24xX29xX3xX3cxX3dxX3exX1bxX26xX3xX42xX43xX1bxX1xXc8xX3xX5xX17xX3xXexX1xX4fxX3xXbxX1xX4bxX22xX3xX26xX3c7xX24xX3xX52xX6xX3xX1afxX116xX3xXexX52xX53xX22xX3xX4xX3cbxXbxX3xX1bxX10fxXdxX3xXexX52xX33xX1bxX46xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX7cxX77xX24xXaxX12xXcxX4bxXdxX3xX4xX11bxX3xX80xX3dxX6xX1bxX3xX4xXcexX1bxX26xX3xX6xX1bxX29xX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xX305xX1xX6xXdxX3xX1bxX1xXe8xX1bxX29xX3xX305xX1xXdxX3xX5fxX2bbxX1bxX3xX1bxX1xX17xX3xXcexX1bxX26xX3xXdaxX1bxX3xXcaxXdxX1bxX3xX1bxX1xX39xX3xX1bxX26xX4fxX3xX80xX3dxX6xX3xX5fxX33xX22xX29xX3xX1a5xXdxX2bbxXexX3xX26xXdxX6xX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX10fxX3xXexXdxX356xX1bxX3xX5fx1264dxX3xXexX52xX7cxX1bxX26xX3xXexX4fxX3xX7xX3cbxXexX3xX1bxX33xX1bxX3xX5fxXe1xX3xX4xX4bxX24xX3xX5xX317xX24xX3xXexX52xX53xX22xX3xXexXdxX33xX3dxX3xXcaxX17xXdxX3xX4xX1fxX3xX1bxX1xX3c7xX1bxX46xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX7cxX77xX24xXaxX12xX342xX6xX3dxX3xX305xX1xXdxX3xX26xX3c7xX24xX3xX1fxX1bxX29xX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xX52xX39xXdxX3xX305xX1x1184bxXdxX3xX5fxX303xX6xX3xXbxX1xX38xX11bxX1bxX26xX29xX3xX5fxX2bbxX1bxX3xX1bxX26xX17xX24xX3xX2xX57xX65xX191xX65xX56xX57xX56xX57xX3xXexX1xX43xX3xX1a5xX303xX3xX16axXcexX1bxX26xX3xX6xX1bxX3xX1xX3dxX24xX5cxX1bxX3xXb5xX53xX4xX3xX16xX17xX3xX1a5xX3cbxXexX3xX26xXdx13e91xX46xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX7cxX77xX24xXaxX12xX16xXdxX5cxX1bxX29xX3xX16axX11bxX3xX80xX3dxX6xX1bxX3xX16axX342xX265xXcxX3xX16axXcexX1bxX26xX3xX6xX1bxX3xX1xX3dxX24xX5cxX1bxX3xXb5xX53xX4xX3xX16xX17xX3xX5fxXe1xX3xX52xX6xX3xX80xX3dxX24xX2bbxXexX3xX5fxX303xX1bxX1xX3xX305xX1xXdexXdxX3xXexX266xX3xX1afxX116xX3xX1fxX1bxX29xX3xX305xX1xXdexXdxX3xXexX266xX3xX1a5xX303xX3xX4xX6xX1bxX3xX1afxX17xX3xX52xX6xX3xX5xX5cxX1bxX1xX3xX1a5xX3cbxXexX3xXexX4bxX22xX3xX26xXdxX6xX22xX3xX5fxX266xXdxX3xX1afx16aa9xXdxX3xX9bxX26xX3dxX24xX9fxX1bxX3xXa2xXa3xX1bxX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xX1afxX356xX3xXexX53xXdxX3x18f0dxXcxX52xX53xX22xX3xX4xX3cbxXbxX3xXexX17xXdxX3xX7xX3exX1bx173f3xX46xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1afxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX77xX52xX10xX5xX6xXexX10xX77xXaxX12xX0xX3dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x107b7xXexX1xX3dxX22xX1a5xX624xX6xX1bxX77xX624xX7xX6xXbxX7cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX52xX53xX22xX3xX4xX3cbxXbxX3xXexX17xXdxX3xX7xX3exX1bxX29xX3xX1b9xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdxX33xX1bxX3xXdexX3xX16xX38xX11bxX1bxX26xX3x104d2xX1xX33xX3xX5xX1axX1bxX1xX3xX1b9xX180xX3xXexX1xX1fxX1bxX26xX3xXexX2efxX3xX26xXdxX6xX22xXaxX3xX1xX52xX10x11b03xX9xXaxX65xXbxX1xX6xXbxX624xX5xX3dxX6xXexX624xX77xX7cxXdxX624xX7xX7cxX1bxX26xX65xXexX52xX7cxX22xX624xX4xX6xXbxX624xXexX6xXdxX624xX7xX6xX1bxX624xX1b9xX624xXexX1xX6xX1bxX1xX624xX1bxXdxX10xX1bxX624xX7cxX624xX1xX3dxX7cxX1bxX26xX624xX305xX1xX10xX624xX5xXdxX1bxX1xX624xX1b9xX180xX624xXexX1xX6xX1bxX26xX624xXexX3dxX624xX26xXdxX6xX22xX65xX2xX191xX182xX18fxX2xX180xX46xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX26xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX65xX22xX10xX77xXdxX6xX65xX2xX56xX57xX65xX1bxX10xX179xX7xX65xX56xX57xX56xX29axX65xX2xX57xX182xX77xX18fxX2xX56xX1b9xX1c5xX56xX57xXexX191xX1b9xX1b9xX18fxX57xX5xX57xX46xX1cfxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX5xX1fxXdxX3xX22xX1fxX24xX3xX26xX27xXexX29xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdxX33xX1bxX3xX1bxX26xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3exX1bxX26xX3xX42xX43xX1bxX1xX46xX46xX46xX3xX4xX4bxX24xX3xXexX4fxX3xXexX52xX53xX22xX3xX56xX57xX3xXexX52xXdxX5cxX3dxX3xX5fxX60xX1bxX26xX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX1afxX12xX0xX7xXexX52xX7cxX1bxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX52xX53xX22xX3xX4xX3cbxXbxX3xXexX17xXdxX3xX7xX3exX1bxX29xX3xX1b9xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdxX33xX1bxX3xXdexX3xX16xX38xX11bxX1bxX26xX3xX66axX1xX33xX3xX5xX1axX1bxX1xX3xX1b9xX180xX3xXexX1xX1fxX1bxX26xX3xXexX2efxX3xX26xXdxX6xX22xXaxX3xX1xX52xX10xX688xX9xXaxX65xXbxX1xX6xXbxX624xX5xX3dxX6xXexX624xX77xX7cxXdxX624xX7xX7cxX1bxX26xX65xXexX52xX7cxX22xX624xX4xX6xXbxX624xXexX6xXdxX624xX7xX6xX1bxX624xX1b9xX624xXexX1xX6xX1bxX1xX624xX1bxXdxX10xX1bxX624xX7cxX624xX1xX3dxX7cxX1bxX26xX624xX305xX1xX10xX624xX5xXdxX1bxX1xX624xX1b9xX180xX624xXexX1xX6xX1bxX26xX624xXexX3dxX624xX26xXdxX6xX22xX65xX2xX191xX182xX18fxX2xX180xX46xX1xXexX22xXaxX12xXcxX52xX53xX22xX3xX4xX3cbxXbxX3xXexX17xXdxX3xX7xX3exX1bxX29xX3xX1b9xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdxX33xX1bxX3xXdexX3xX16xX38xX11bxX1bxX26xX3xX66axX1xX33xX3xX5xX1axX1bxX1xX3xX1b9xX180xX3xXexX1xX1fxX1bxX26xX3xXexX2efxX3xX26xXdxX6xX22xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX52xX7cxX1bxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xXa2xX5ccxXdxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX1afxXdxX3xXexX52xX53xX22xX3xX4xX3cbxXbxX3xXexX17xXdxX3xX7xX3exX1bxX29xX3xX1b9xX3xX1a5xX303xX3xX4xX1fxX7cxX3xX5fxXe1xX3xX1a5xX303xX3xXcx18d00xX6xX3xX1fxX1bxX3xX9bxX1xX3c7xX1bxX3xX77xX3c7xX1bxX3xX1xX3dxX24xX5cxX1bxX3xX16xX38xX11bxX1bxX26xX3xX66axX1xX33xX3xXacxX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXc8xX3xX305xX2bbxXexX3xX1fxX1bxX3xXex15a93xX1bxX26xX3xX1xX43xX1bxX1xX3xXbxX1xX4bxXexX3xX1b9xX180xX3xXexX1xX1fxX1bxX26xX3xXexX2efxX3xX26xXdxX6xX22xX46xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1afxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX265xX6xX1bxX26xX3xX4xX1xX317xXbxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX1fxX1bxX3xXexX2efxX3xXexX52xX10xX7cxX3xXexXdxX2bbxXbxX3xXexX116xX4xX3xX26xX3c7xX24xX3xX52xX6xX3xX18fxX3xX1afxX116xX3xXexX52xX53xX22xX3xXcaxX10xX3xX22xX1fxX24xX3xXdexX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXaxX3xX1xX52xX10xX688xX9xXaxX65xXbxX1xX6xXbxX624xX5xX3dxX6xXexX624xX77xX7cxXdxX624xX7xX7cxX1bxX26xX65xX77xX6xX1bxX26xX624xX4xX1xX6xXbxX624xX1xX6xX1bxX1xX624xX6xX1bxX624xXexX3dxX624xXexX52xX10xX7cxX624xXexXdxX10xXbxX624xXexX3dxX4xX624xX26xX6xX24xX624xX52xX6xX624xX18fxX624xX1afxX3dxX624xXexX52xX7cxX22xX624xXcaxX10xX624xX22xX6xX24xX624xX7cxX624xX1xX6xX624xXexXdxX1bxX1xX65xX2xX191xX18fxX191xX180xX1b9xX46xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX26xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX65xX22xX10xX77xXdxX6xX65xX2xX56xX57xX65xX1bxX10xX179xX7xX65xX56xX57xX56xX1c5xX65xX180xX191xX77xX1b9xX57xX18fxX56xX1b9xX1b9xX180xXexX18fxX180xX180xX57xX5xX191xX624xX2xX56xX182xX77xX182xX2xX2xX57xX191xX56xX29axXexX56xX1b9xX191xX182xX2xX5xX57xX46xX1cfxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX5xX1fxXdxX3xX22xX1fxX24xX3xX26xX27xXexX29xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdxX33xX1bxX3xX1bxX26xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3exX1bxX26xX3xX42xX43xX1bxX1xX46xX46xX46xX3xX4xX4bxX24xX3xXexX4fxX3xXexX52xX53xX22xX3xX56xX57xX3xXexX52xXdxX5cxX3dxX3xX5fxX60xX1bxX26xX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX1afxX12xX0xX7xXexX52xX7cxX1bxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX265xX6xX1bxX26xX3xX4xX1xX317xXbxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX1fxX1bxX3xXexX2efxX3xXexX52xX10xX7cxX3xXexXdxX2bbxXbxX3xXexX116xX4xX3xX26xX3c7xX24xX3xX52xX6xX3xX18fxX3xX1afxX116xX3xXexX52xX53xX22xX3xXcaxX10xX3xX22xX1fxX24xX3xXdexX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXaxX3xX1xX52xX10xX688xX9xXaxX65xXbxX1xX6xXbxX624xX5xX3dxX6xXexX624xX77xX7cxXdxX624xX7xX7cxX1bxX26xX65xX77xX6xX1bxX26xX624xX4xX1xX6xXbxX624xX1xX6xX1bxX1xX624xX6xX1bxX624xXexX3dxX624xXexX52xX10xX7cxX624xXexXdxX10xXbxX624xXexX3dxX4xX624xX26xX6xX24xX624xX52xX6xX624xX18fxX624xX1afxX3dxX624xXexX52xX7cxX22xX624xXcaxX10xX624xX22xX6xX24xX624xX7cxX624xX1xX6xX624xXexXdxX1bxX1xX65xX2xX191xX18fxX191xX180xX1b9xX46xX1xXexX22xXaxX12xX265xX6xX1bxX26xX3xX4xX1xX317xXbxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX1fxX1bxX3xXexX2efxX3xXexX52xX10xX7cxX3xXexXdxX2bbxXbxX3xXexX116xX4xX3xX26xX3c7xX24xX3xX52xX6xX3xX18fxX3xX1afxX116xX3xXexX52xX53xX22xX3xXcaxX10xX3xX22xX1fxX24xX3xXdexX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX52xX7cxX1bxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xX265xX6xX1bxX26xX3xXexX52xX7cxX1bxX26xX3xX80xX3dxX1fxX3xXexX52xX43xX1bxX1xX3xX4xX1xX317xXbxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX1fxX1bxX3xXexX2efxX3xXexX52xX10xX7cxX3xX22xX17xX3xX1afx12938xX1bxX3xXexX1x1095exX4xX3xX1xXdxX5cxX1bxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX1afxXdxX3xXexX52xX53xX22xX3xX4xX3cbxXbxX3xXcaxX10xX3xX22xX1fxX24xX3xX305xX1xX1fxX4xX29xX3xX265xX27xX1bxX26xX3xX265xX43xX1bxX1xX3xX3cxX3dxX6xX1bxX26xX3xX1a5xX303xX3xXcxX8cbxX6xX3xX1fxX1bxX3xX1bxX1xX3c7xX1bxX3xX77xX3c7xX1bxX3xX1xX3dxX24xX5cxX1bxX3xX16axX6xX1bxX3xXb5xX53xX4xX3xXacxX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXc8xX3xXexX3dxX24xX33xX1bxX3xXbxX1xX4bxXexX3xX1b9xX180xX3xXexX1xX1fxX1bxX26xX3xXexX2efxX3xX26xXdxX6xX22xX46xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1afxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax16029xXdxX3exX3xX1bxX26xX38xX39xXdxX3xX5fxXdxX3xX1a5xX3cbxXexX3xX5xX38xX11bxX1bxX29xX3xX5fxX53xXexX3xX1bxX1xXe8xXbxX3xX1bxX1xX17xX3xX77xX3c7xX1bxX3xXexX52xX53xX22xX3xX26x12d38xX1bxX3xX2xX182xX182xX3xXexX52xXdxX5cxX3dxX3xX5fxX60xX1bxX26xXaxX3xX1xX52xX10xX688xX9xXaxX65xXbxX1xX6xXbxX624xX5xX3dxX6xXexX624xX77xX7cxXdxX624xX7xX7cxX1bxX26xX65xX26xXdxX6xX624xX1bxX26xX3dxX7cxXdxX624xX77xXdxX624xX1a5xX6xXexX624xX5xX3dxX7cxX1bxX624xX77xX7cxXexX624xX1bxX1xX6xXbxX624xX1bxX1xX6xX624xX77xX6xX1bxX624xXexX52xX7cxX22xX624xX26xX6xX1bxX624xX2xX182xX182xX624xXexX52xXdxX10xX3dxX624xX77xX7cxX1bxX26xX65xX2xX191xX56xX29axX18fxX180xX46xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX26xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX65xX22xX10xX77xXdxX6xX65xX2xX56xX57xX65xX1bxX10xX179xX7xX65xX56xX57xX56xX2xX65xX2xX57xX180xX77xX1b9xX2xX182xX57xX191xX57xX1b9xXexX191xX1b9xX29axX191xX29axX5xX57xX46xX1cfxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX5xX1fxXdxX3xX22xX1fxX24xX3xX26xX27xXexX29xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdxX33xX1bxX3xX1bxX26xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3exX1bxX26xX3xX42xX43xX1bxX1xX46xX46xX46xX3xX4xX4bxX24xX3xXexX4fxX3xXexX52xX53xX22xX3xX56xX57xX3xXexX52xXdxX5cxX3dxX3xX5fxX60xX1bxX26xX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX1afxX12xX0xX7xXexX52xX7cxX1bxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc87xXdxX3exX3xX1bxX26xX38xX39xXdxX3xX5fxXdxX3xX1a5xX3cbxXexX3xX5xX38xX11bxX1bxX29xX3xX5fxX53xXexX3xX1bxX1xXe8xXbxX3xX1bxX1xX17xX3xX77xX3c7xX1bxX3xXexX52xX53xX22xX3xX26xXcb5xX1bxX3xX2xX182xX182xX3xXexX52xXdxX5cxX3dxX3xX5fxX60xX1bxX26xXaxX3xX1xX52xX10xX688xX9xXaxX65xXbxX1xX6xXbxX624xX5xX3dxX6xXexX624xX77xX7cxXdxX624xX7xX7cxX1bxX26xX65xX26xXdxX6xX624xX1bxX26xX3dxX7cxXdxX624xX77xXdxX624xX1a5xX6xXexX624xX5xX3dxX7cxX1bxX624xX77xX7cxXexX624xX1bxX1xX6xXbxX624xX1bxX1xX6xX624xX77xX6xX1bxX624xXexX52xX7cxX22xX624xX26xX6xX1bxX624xX2xX182xX182xX624xXexX52xXdxX10xX3dxX624xX77xX7cxX1bxX26xX65xX2xX191xX56xX29axX18fxX180xX46xX1xXexX22xXaxX12xXc87xXdxX3exX3xX1bxX26xX38xX39xXdxX3xX5fxXdxX3xX1a5xX3cbxXexX3xX5xX38xX11bxX1bxX29xX3xX5fxX53xXexX3xX1bxX1xXe8xXbxX3xX1bxX1xX17xX3xX77xX3c7xX1bxX3xXexX52xX53xX22xX3xX26xXcb5xX1bxX3xX2xX182xX182xX3xXexX52xXdxX5cxX3dxX3xX5fxX60xX1bxX26xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX52xX7cxX1bxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12x104d4xX6xX24xX3xX4xX1xX7cxX3xX26xXdxX6xX3xX5fxX43xX1bxX1xX3xX1a5xX303xX3xX1xX4bxXdxX3xX5xX17xX3xX5fxX266xXdxX3xXexX38xX112xX1bxX26xX3xXcxX52xXcb5xX1bxX3xX9bxX26x1396axX4xX3x102c6xX1bxX1xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX305xX303xXbxX3xXex12330xX3dxX3xXexX1fxX1bxX3xXexX17xXdxX3xX7xX3exX1bxX3xXexX52xX53xX22xX3xX5fxX38xX112xX4xX3xXexX1xX43xX3xX1a5xX303xX3xX16axX11bxX3xX80xX3dxX6xX1bxX3xX16axX342xX265xXcxX3xX16axXcexX1bxX26xX3xX6xX1bxX3xX1xX3dxX24xX5cxX1bxX3xX16axX6xX1bxX3xXb5xX53xX4xX3xXacxX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXc8xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xXdxX5cxX1bxX29xX3xX1a5xX3cbxXexX3xX26xXdxX541xX29xX3xXexX1xX3dxX3xX1xX60xXdxX3xX5fxXcb5xX24xX3xX5fxX4fxX3xX1afxX17xX3xXexX52xX3exX3xX5xX4bxXdxX3xX4xX1xX7cxX3xX1a5xX303xX3xX1xX4bxXdxX46xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1afxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX65xX3dxX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0bxX3dxXexX1xX7cxX52xXaxX12xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX16xX3dxX5cxX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1afxX12
Thanh Huệ