THÔNG BÁO KHẨN: Tìm người đến địa điểm các ca bệnh Covid-19 từng đến
(Baohatinh.vn) - Sau khi ghi nhận thêm các ca bệnh Covid-19 trong tối 10/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ra thông báo khẩn tìm người từng đến địa điểm mà các ca bệnh Covid-19 đã từng đến.
909fxc913x11a90xf332xb3e2xa819xf670xcf3exba3bxX7xe32exa8d9xf775x11e80xfb72xbc3exX5xb528xXax11a66xXcxc51bxe3c5x1025exee43xX3xc919x120efxf451xX3xad06xX14xe880xX16x11f67xX3xXcxf0eax9914xX3x9c18xd94exe8a5x111dexXdxX3xcbeaxae5dxX27xX3xX2dx10fcaxX6xX3xX2dxXdx10cbfxX25xX3xX4xcbbaxX4xX3xX4xX6xX3xb323xf0a7xX27xX1xX3x9aecxf673x10589xXdx12698x10a45xX2x9ae2xX3xXexfcd7xX27xX28xX3xX2dxX2exX27xX0x9edcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xX4axXaxX12xc425xX6x11093xX3xea63xX1xXdxX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xaf4cxX27xX3xXexX1xc4bcxX25xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX6xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX3xXexe565xX47xX27xX28xX3xXexf2b3xXdxX3xX2xe01exX58xea2excf09xX3xXcxX99xX6fxX27xX28xX3xXexad9dxX25xX3xX1dxXdxX37xX25xX3xX7xX47xX3bxXexX3xX41xX42xX27xX1xX3xXexX7bxXexX3xXex10cc5xX27xX1xX3xX99xX6xX3xXexX1x9a9cxX27xX28xX3xX41xX3bxX47xX3xX71xX1xa33cxX27xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xXexX50xX27xX28xX3xX2dxX2exX27xX3xX2dxX32xX6xX3xX2dxXdxX37xX25xX3xX25xb7a5xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX6xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX3xX2dx10cfdxX3xXexX50xX27xX28xX3xX2dxX2exX27xbdfaxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axf47bxXaxX12xX0xX7xXexX99xX47xX27xX28xX12xX16xX1xb998xX27xX28xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xXexX50xX27xX28xX3xX2dxX2exX27xX3xX4xX3bxX4xX3xX2dxX32xX6xX3xX2dxXdxX37xX25xX3xX7xX6xX6fxX21xX0xX58xX7xXexX99xX47xX27xX28xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12x12685xX6fxX3bxX27xX3xX27xX29xbd88xX4xX3xX4xX1x1271cxX3xb180xX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xXcxX99xba51xX27xX3xcb29xX1xa8b0xX3xc2f9xX28xX195xX27xX3xX19xf184xX47xX3xX1xXdxX37xX25xX3xc84exX111xX3xX1x915axXdxX3xXexXc6xX27xX1x11d54xX3xXexX50xX3x10444xXa3xX1xX3xX2dxX2exX27xX3xX1baxX2xX1xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX2xX58xXa5xd51exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX17dxX6fxX3bxX27xX3x10649xX17xXa6xX3xXexX1xXcfxX27xX3xf512xXcfxX27xX28xX3xX14xXf9xX3xX1baxXa6xX3xX1aaxX111xX3xXcxX1xd061xX4xX1xX3x10c66xX47xX27xX28xXa6xX3xX1xX6fxX12exX42xX27xX3xXcxX1xX202xX4xX1xX3xX14xXf9xXa6xX3xX71xX1xX47xX1a2xX27xX28xX3xXexX50xX3xX2xfa40xX1x11153xXa3xX3xX2dxX2exX27xX3xX1baxXa3xX1xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX1baxX58xXa5xX1cexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX17dxX6fxX3bxX27xX3xX16xX28xd28fxX4xX3xX198xX1xX3bxXexXa6xX3xXexX1xX32xX3xXexX99x9b30xX27xX3xX16xX28xX1xX189xX27xXa6xX3xX1xX6fxX12exX42xX27xX3xX46xX6xX27xX3xX206xX1aexX4xX3xXexX50xX3xX2xX4dxX1xX3xX2dxX2exX27xX3xX1baxX2xX1xX3xX27xX28xXf9xX12exX3x92d4xX58xXa5xX11bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX0xXdxX25xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4axXexX1xX6fxX25xX41xX3xXdxX46xX10xX27xXexX10xX99xXaxX3xX7xXexX12exX5xX10xX9xXax1058axXdxX4axXexX1xX21xX3xXa5xX2xX1e9xXbxX1aaxX1cexX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX21xX3xX229xX2xXa3xXbxX1aaxX1cexXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX11bxX41xX6xX47xX1xX6xXexXdxX27xX1xX11bxX48xX27xX58xX27xX10xX2d0xX7xX58xX1baxX2xX1baxX294xX58xX2xX294xX294xX4axX1e9xXa3xX4dxX1e9xX294xX1baxX1e9xXexX1e9xX4dxX294xX229xX229xX5xXa3xX11bxaf27xXbxX28xde2bxX99xX9xXa5xX229xX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX14xX1fxX16xX21xX3xXcxX24xX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX27xX3xX2dxX32xX6xX3xX2dxXdxX37xX25xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX6xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX3xXexX50xX27xX28xX3xX2dxX2exX27xXaxX3xX2d0xXdxX4axXexX1xX9xXaxXa5xX2xX1e9xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX229xX2xXa3xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX47xX27xXaxX12xX198xX1xX47xX27xX28xX3xXex11bdaxX6xX3xX71xX1xX6fxX3xX48xbd9exX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX7xX9fxX27xX28xX3xX4xf3caxX6xX3xX4xX6xX3xX41xX42xX27xX1xX3xXexX202xXdxX3xXcxf547xX198xX3xXcxXafxX27xX3xX17dxX6fxc6d1xXa6xX3xXbxX1xX29xX2axX27xX28xX3xXcxX1xX202xX4xX1xX3xX17dxX6fxX3e1xX11bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX17dxX6fxX3bxX27xX3xXcxb0abxXexXa6xX3xX7xX9fxX3xX2xXa5xXa3xXa6xX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX206xX80xX3xX3d8xX6fxXd9xX27xX3xX19cxXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcx9cd3xX27xX1xX1b5xX3xXexX50xX3xX2xXa5xX1xX3xX2dxX2exX27xX3xX2xXa5xX1xX294xXa3xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX229xX58xXa5xX1cexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX6dxXdxX80xX6fxX3xXexX1xX32xX3xX25xXdxX27xXdxX3xb014xXdxX27xX25xX6xX99xXexXa6xX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX16xX28xX6fxX12excf84xX27xX3xX3d8xX6fxXa6xX3xXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX3xXexX50xX3xX2xXa3xX1xX3xX2dxX2exX27xX3xX2xXa3xX1xX1baxXa3xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xXa5xX58xXa5xX1cexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX1f2xX202xXdxX3xX5xX3e1xX3xXcxX1xX3c8xX12exX3xXcxX1xb3baxX12exXa6xX3xX28xX195xX27xX3xX27xX28xX111xX3xXexX29xX3xX28xXdxX6xX47xX3xX27xX1xX6xX6fxX3xX28xXdxX13bxX6xX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX14xX1a2xXdxX3xXcxX1xX29xa477xX27xX28xX3xX206xX111xX27xX3xX15xX27xX28xX3xX48xX184xXdxX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX16xX28xX6fxX12exX487xX27xX3xX46xXcfxX27xX28xX3xXcxX99x101daxX3xX19cxXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX1b5xXa6xX3xX71xX1xX47xX1a2xX27xX28xX3xX2xXa3xX1xX294xXa3xXa6xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xXa5xX58xXa5xX11bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX16xX1xXf9xX3xXexX1xX6fxX9fxX4xX3xX6dx10cf5xX3xX16xX28xX259xXa6xX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX16xX28xX6fxX12exX487xX27xX3xX46xXcfxX27xX28xX3xXcxX99xX525xX3xX19cxXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX1b5xX3xX71xX1xX47xX1a2xX27xX28xX3xX1baxX2xX1xX3xX27xX28xXf9xX12exX3x11d62xX58xXa5xX3xX48xXf9xX3xX71xX1xX47xX1a2xX27xX28xX3xX227xX1xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX2xXa3xX58xXa5xX11bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX1f2xX202xXdxX3xX5xX3e1xX3xX4xX1xX32xX3xdb41xX6fxXafxX27xX3xX206xXdxX80xX27xXa6xX3xX294xX294xX1e9xX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX16xX28xX6fxX12exX487xX27xX3xX3d8xX6fxX3xX19cxXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX1b5xX3xX71xX1xX47xX1a2xX27xX28xX3xX4dxX1xX294xXa3xX3xXbxX1xX19axXexX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX227xX58xXa5xX11bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX0xXdxX25xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX27xXexX10xX99xXaxX3xX7xXexX12exX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX4axXexX1xX21xX3xXa5xX2xX1e9xXbxX1aaxX1cexX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX21xX3xX294xX4dxX1e9xXbxX1aaxX1cexXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX11bxX41xX6xX47xX1xX6xXexXdxX27xX1xX11bxX48xX27xX58xX27xX10xX2d0xX7xX58xX1baxX2xX1baxX294xX58xX2xX294xX294xX4axX1e9xXa3xX4dxX1e9xX229xX1baxX5a6xXexX1baxX2xXa3xXa3xX294xX5xXa3xX11bxX322xXbxX28xX325xX99xX9xX227xX1baxXa3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX14xX1fxX16xX21xX3xXcxX24xX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX27xX3xX2dxX32xX6xX3xX2dxXdxX37xX25xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX6xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX3xXexX50xX27xX28xX3xX2dxX2exX27xXaxX3xX2d0xXdxX4axXexX1xX9xXaxXa5xX2xX1e9xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX294xX4dxX1e9xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX47xX27xXaxX12xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX3xXexX1xX3baxX4xX3xX1xXdxX42xX27xX3xXexX1xX195xX27xX3xXexX9fxX4xX3xX48xXdxX42xX4xX3xX5xX268xX12exX3xX25xaf4axX6fxX3xX1aax11b11xXexX3xX27xX28xX1xXdxX42xX25xX3xX27xX28xX6xX12exX3xXexX99xX47xX27xX28xX3xX2dxX80xX25xX3xX2dxX9fxXdxX3xX48xX184xXdxX3xXexX99xX29xX2axX27xX28xX3xX1xX501xXbxX3xXexXdxX2exXbxX3xX1aaxX19axX4xX3xX48xX184xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX6xX3xX41xX42xX27xX1xX11bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX1f2xX202xXdxX3xX5xX3e1xX3xX1xX47xX6xX3x10e8dxX6fxX1a2xX3xX2xX1baxXa5xX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX16xX28xX6fxX12exX487xX27xX3xX3d8xX6fxX3xX19cxXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX1b5xXa6xX3xXbxX1xX410xX6xX3xX7xX6xX6fxX3xX4xX1xX501xX3xX474xX29xX2axX27xX3xeda9xbb69xX25xXa6xX3xX71xX1xX47xX1a2xX27xX28xX3xX2xXa3xX1xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX227xX58xXa5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX17dxX6fxX195xX12exX3xXexX1xX6fxX9fxX4xX3xXexXafxX12exX3xX1baxX4dxX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX14xXf9xX25xX3xX16xX28xX1xXdxXa6xX3xX206xX80xX3xX3d8xX6fxXd9xX27xX3xX19cxXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX1b5xX3xXexX50xX3xX2xX4dxX1xX3xX4bxX3xX2xX4dxX1xX2xXa3xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX4dxX58xXa5xX1cexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX17dxX6fxX195xX12exX3xX1xX47xX6xX3xX7c1xX6fxX1a2xX3xX1baxX3xXcxX6fxX12exX2exXexX3xX14xX4d6xX27xX28xXa6xX3xX7xX9fxX3xX294xX2xX4dxX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX16xX28xX6fxX12exX487xX27xX3xX3d8xX6fxXa6xX3xXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xXa6xX3xX71xX1xX47xX1a2xX27xX28xX3xX4dxX1xX229xX1e9xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX2xXa3xX58xXa5xX1cexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX1dxX1xX6fxX3xX48xX3baxX4xX3xX5xX268xX12exX3xX25xX758xX6fxX3xX1aaxX75cxXexX3xX27xX28xX1xXdxX42xX25xXa6xX3xX19xX42xX27xX1xX3xX48xXdxX42xX27xX3xX1f2xX6xX3xX71xX1xX47xX6xX3xXcxXcxX14xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xXa6xX3xX71xX1xX47xX1a2xX27xX28xX3xX2xXa3xX1xX294xXa3xX3xXbxX1xX19axXexX3xX7xX3bxX27xX28xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX2xXa3xX58xXa5xX11bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX0xX7xXexX99xX47xX27xX28xX12xX46xX7faxX3xX7c1xX6fxX6xX27xX3xX4xX1xX525xX4xX3xX27xf707xX27xX28xX3xX4xd64cxX27xX28xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX27xX3xX4xX3bxX4xX3xX2dxX32xX6xX3xX2dxXdxX37xX25xX3xX7xX6xX6fxX21xX0xX58xX7xXexX99xX47xX27xX28xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX46x12804xX6xX3xX1xXf9xX27xX28xX3xX1f2xXdxX42xX27xX3xX25xX3bxX12exX3xXcxX1xXf9xX27xX1xX3xX16xX28xX6fxX12exX80xX27xXa6xX3xX7xX9fxX3xX1e9xX1e9xX1e9xX3xXcxX99xX195xX27xX3xX198xX1xX19axXa6xX3xX1aaxX111xX3xXcxX1xX202xX4xX1xX3xXcxX99xX6fxX27xX28xXa6xX3xX71xX1xX47xX1a2xX27xX28xX3xX227xX1xX4bxX4dxX1xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX2xX58xXa5xX1cexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX46xX9c2xX6xX3xX1xXf9xX27xX28xX3xX1aaxX10xX3xX2dxX202xXbxX3xX14xXdxX2exX6fxX3xX474xXdxX42xX27xXa6xX3xX1baxX5a6xX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX16xX28xX6fxX12exX487xX27xX3xX46xX1xX410xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX19cxXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX1b5xX3xX71xX1xX47xX1a2xX27xX28xX3xX2xXa3xX1xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX2xX58xXa5xX1cexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX17dxX6fxX3bxX27xX3xX41xXdxX6xX3xX1xX7faxXdxX3xXcxX99xX29xX2axX27xX28xX3xXcxX410xX27xXa6xX3xX2dxX9fxXdxX3xX4axXdxX42xX27xX3xX4xXafxX12exX3xX1aaxX97bxX27xX28xX3xX4xX6fxX9fxXdxX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX16xX28xX6fxX12exX487xX27xX3xX3d8xX6fxX3xX19cxXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX1b5xXa6xX3xX71xX1xX47xX1a2xX27xX28xX3xX2xXa5xX1xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX1baxX58xXa5xX1cexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX17dxX6fxX3bxX27xX3xX41xXdxX6xX3xX14xXdxf0a1xX27xX3xX198xX1xX29xX501xX27xX28xXa6xX3xX229xX5a6xXa5xX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX17dxX206xX2x10958xX3xXexX1xXcfxX27xX3xXcxXafxX27xX3xX198xX1xX19axXa6xX3xXcxX1xX202xX4xX1xX3xXcxX99xX6fxX27xX28xXa6xX3xXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xXa6xX3xXexX50xX3xX2xX5a6xX1xX294xXa3xX3xX2dxX2exX27xX3xX2xX227xX1xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX294xX58xXa5xX1cexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX16xX1xXf9xX3xX1xXf9xX27xX28xX3xX19xX2exX27xX3xX5e1xX29xX6xXa6xX3xX1aaxX111xX3xXcxX1xX202xX4xX1xX3xX14xX202xX3xX4bxX3xXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xXa6xX3xXexX50xX3xX2xX4dxX1xX2xX1e9xX3xX2dxX2exX27xX3xX1baxXa3xX1xXa3xXa3xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX294xX58xXa5xX1cexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX1f2xX3bxX25xX3xXexX6xX27xX28xX3xX18bxX3xX27xX28x11f21xX3xX294xXa6xX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xee49xX6xXdxX3xXcxX1xX19axX4xX3xX206xX47xX6xX27xX3xX19cxXcxX198xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX1b5xX3xX71xX1xX47xX1a2xX27xX28xX3xX2xXa3xX3xX28xXdxX2axX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX229xX58xXa5xX11bxX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX41xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1aaxX6xX27xX1xX27xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX28xX9xXaxXa3xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX27xX28xX9xXaxX1e9xXaxX12xX0xXexX41xX47xX4axX12exX12xX0xXexX99xX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX47xX4axX12exXaxX12xX0xX7xXexX99xX47xX27xX28xX12xX1f2xXb1axX3xX27xX28xX1xX32xX3xX27xX1xX13bxX27xX28xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX27xX3xX4xX3bxX4xX3xX2dxX32xX6xX3xX2dxXdxX37xX25xX3xX48xXf9xX3xXexX1xX2axXdxX3xX28xXdxX6xX27xX3xXexX99xX80xX27xX3xX5xXdxX80xX27xX3xX1xX42xX3xX27xX28xX6xX12exX3xX48xX184xXdxX3xX4xX7faxX3xX7c1xX6fxX6xX27xX3xX12exX3xXexX2exX3xX2dxX32xX6xX3xXbxX1xX29xX7faxX27xX28xX3xX1xX47x125ccxX4xX3xX28xX259xXdxX3xX2dxX29xX2axX27xX28xX3xX4axXafxX12exX3xX27xe4e5xX27xX28xX3xX4xX3c8xX6xX3xXcxX99xX6fxX27xX28xX3xXexXafxX25xX3xX1dxXdxX37xX25xX3xX7xX47xX3bxXexX3xX41xX42xX27xX1xX3xXexX7bxXexX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX21xX3xXa3xX4dxXa5xX2xX11bxX1baxXa3xX1baxX11bxXa3xX1baxXa5xX3xX2dxX37xX3xX2dxX29xX501xX4xX3xXexX29xX3xX48xX268xX27xX3xX1xe1a8xX3xXexX99xX501xX11bxX0xX58xX7xXexX99xX47xX27xX28xX12xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX4axX12xX0xX58xXexX99xX12xX0xX58xXexX41xX47xX4axX12exX12xX0xX58xXexX6xX41xX5xX10xX12xX0xX4axXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4axX99xX10xX5xX6xXexX10xX4axXaxX12xX0xX6fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4bxXexX1xX6fxX25xX41xX4bxX6xX27xX4axX4bxX7xX6xXbxX47xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3d8xXdxX487xX27xX3xX41xXdxX2exX27xX3xX4axX32xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX3xXbxX1xX525xX4xX3xXexX202xXbxXa6xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX3xX1xX259xXbxX3xX71xX1xXd9xX27xX3xXexX99xXdxX37xX27xX3xX71xX1xX6xXdxX3xX27xX1xXdxX42xX25xX3xX48xb98exXaxX3xX1xX99xX10xc63axX9xXaxX58xX4xX1xXdxX27xX1xX4bxX7c1xX6fxX12exX10xX27xX58xX4axXdxX10xX27xX4bxX41xXdxX10xX27xX4bxX4axXdxX4xX1xX4bxX4xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX4bxXbxX1xX6fxX4xX4bxXexX6xXbxX4bxX1xX6xX4bxXexXdxX27xX1xX4bxX1xX47xXbxX4bxX71xX1xX6xX27xX4bxXexX99xXdxX10xX27xX4bxX71xX1xX6xXdxX4bxX27xX1xXdxX10xX25xX4bxX48xX6fxX58xX1baxX2xX294xX1e9xX294xX227xX11bxX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX28xX3xX7xX99xX4xX9xXaxX58xX25xX10xX4axXdxX6xX58xX2xX1baxXa3xX58xX27xX10xX2d0xX7xX58xX1baxX2xX1baxX294xX58xXa5xX4dxX4axX1e9xXa3xX5a6xX1e9xX4dxX1e9xX2xXexX4dxX1baxX227xX229xX294xX5xXa3xX11bxX322xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX14xX1fxX16xX21xX3xXcxX24xX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX27xX3xX2dxX32xX6xX3xX2dxXdxX37xX25xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX6xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX3xXexX50xX27xX28xX3xX2dxX2exX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX4axXdxX48xX12xX0xX7xXexX99xX47xX27xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3d8xXdxX487xX27xX3xX41xXdxX2exX27xX3xX4axX32xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX3xXbxX1xX525xX4xX3xXexX202xXbxXa6xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX3xX1xX259xXbxX3xX71xX1xXd9xX27xX3xXexX99xXdxX37xX27xX3xX71xX1xX6xXdxX3xX27xX1xXdxX42xX25xX3xX48xXe0bxXaxX3xX1xX99xX10xXe11xX9xXaxX58xX4xX1xXdxX27xX1xX4bxX7c1xX6fxX12exX10xX27xX58xX4axXdxX10xX27xX4bxX41xXdxX10xX27xX4bxX4axXdxX4xX1xX4bxX4xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX4bxXbxX1xX6fxX4xX4bxXexX6xXbxX4bxX1xX6xX4bxXexXdxX27xX1xX4bxX1xX47xXbxX4bxX71xX1xX6xX27xX4bxXexX99xXdxX10xX27xX4bxX71xX1xX6xXdxX4bxX27xX1xXdxX10xX25xX4bxX48xX6fxX58xX1baxX2xX294xX1e9xX294xX227xX11bxX1xXexX25xXaxX12xX3d8xXdxX487xX27xX3xX41xXdxX2exX27xX3xX4axX32xX4xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX3xXbxX1xX525xX4xX3xXexX202xXbxXa6xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX3xX1xX259xXbxX3xX71xX1xXd9xX27xX3xXexX99xXdxX37xX27xX3xX71xX1xX6xXdxX3xX27xX1xXdxX42xX25xX3xX48xXe0bxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX99xX47xX27xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX12xX16xX1xXdxXb1axX6fxX3xX4xX6xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX4axX29xX7faxX27xX28xX3xXexX410xX27xX1xX3xX48xX184xXdxX3xX6dxXb32x11a7axX6dxX4bxX46xX47xX474xX4bxX1baxX3xX2dxX29xX501xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX42xX27xX3xXexX99xX47xX27xX28xX3xX27xX28xXf9xX12exX3xX2xXa3xX58xXa5xXa6xX3xX19xX6xX27xX3xX46xX1xXc6xX3xX2dxX202xX47xX3xXbxX1xf0f0xX27xX28xXa6xX3xX4xX1xX9fxX27xX28xX3xX4axX32xX4xX1xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX3xXexXc6xX27xX1xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX3xX4axX47xX3xX19xX410xX3xXexX1xX29xX3xXcxXc6xX27xX1xX3xX3c8xX12exX3xX14xX47xXf9xX27xX28xX3xXcxX99xX6fxX27xX28xX3xX3d8xX980xX27xX28xXa6xX3xX46xX1xX3c8xX3xXexX32xX4xX1xX3xf053xX19xX16xX3d8xX3xXexXc6xX27xX1xX3xX474xXbf4xX3xXcxX99xX259xX27xX28xX3xX14xX1a2xXdxX3xX4xX1xX3c8xX3xXexX99xX24xX3xX2dxX111xX3xXexa469xX3xX4xX1xX525xX4xX3xX1xX259xXbxX3xX71xX1xXd9xX27xX3xX7xX3bxX27xX28xX3xX27xX6xX12exX3xX19cxX2xX2xX58xXa5xX1b5xX11bxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX4axXdxX48xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX47xXf9xX27xX3xX41xX1aexX3xX27xX1xXafxX27xX3xX48xXdxX80xX27xXa6xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX27xX1xXafxX27xX3xX19xX474xX1f2xX1dxX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX3xXafxX25xX3xXexX410xX27xX1xX3xX5xX195xX27xX3xX1baxX3xX48xX184xXdxX3xX48xXdxX99xX6fxX7xX3xX6dxXb32xX1041xX6dxX4bxX46xX47xX474xX4bxX1baxXaxX3xX1xX99xX10xXe11xX9xXaxX58xX12exX4bxXexX10xX58xXexX47xX6xX27xX4bxX41xX47xX4bxX27xX1xX6xX27xX4bxX48xXdxX10xX27xX4bxX41xX10xX27xX1xX4bxX27xX1xX6xX27xX4bxX41xX48xX4axX71xX4bxX1xX6xX4bxXexXdxX27xX1xX4bxX6xX25xX4bxXexXdxX27xX1xX4bxX5xX6xX27xX4bxX1baxX4bxX48xX47xXdxX4bxX48xXdxX99xX6fxX7xX4bxX7xX6xX99xX7xX4bxX4xX47xX48xX4bxX1baxX58xX1baxX2xX294xX1e9xX229xXa3xX11bxX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX28xX3xX7xX99xX4xX9xXaxX58xX25xX10xX4axXdxX6xX58xX2xX1baxXa3xX58xX27xX10xX2d0xX7xX58xX1baxX2xX1baxX294xX58xX2xX294xX294xX4axX1e9xXa3xX5a6xX1baxX294xXa3xX1e9xXexX229xX4dxX1e9xX4dxX5a6xX5xXa3xX11bxX322xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX14xX1fxX16xX21xX3xXcxX24xX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX27xX3xX2dxX32xX6xX3xX2dxXdxX37xX25xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX6xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX3xXexX50xX27xX28xX3xX2dxX2exX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX4axXdxX48xX12xX0xX7xXexX99xX47xX27xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX47xXf9xX27xX3xX41xX1aexX3xX27xX1xXafxX27xX3xX48xXdxX80xX27xXa6xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX27xX1xXafxX27xX3xX19xX474xX1f2xX1dxX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX3xXafxX25xX3xXexX410xX27xX1xX3xX5xX195xX27xX3xX1baxX3xX48xX184xXdxX3xX48xXdxX99xX6fxX7xX3xX6dxXb32xX1041xX6dxX4bxX46xX47xX474xX4bxX1baxXaxX3xX1xX99xX10xXe11xX9xXaxX58xX12exX4bxXexX10xX58xXexX47xX6xX27xX4bxX41xX47xX4bxX27xX1xX6xX27xX4bxX48xXdxX10xX27xX4bxX41xX10xX27xX1xX4bxX27xX1xX6xX27xX4bxX41xX48xX4axX71xX4bxX1xX6xX4bxXexXdxX27xX1xX4bxX6xX25xX4bxXexXdxX27xX1xX4bxX5xX6xX27xX4bxX1baxX4bxX48xX47xXdxX4bxX48xXdxX99xX6fxX7xX4bxX7xX6xX99xX7xX4bxX4xX47xX48xX4bxX1baxX58xX1baxX2xX294xX1e9xX229xXa3xX11bxX1xXexX25xXaxX12xXcxX47xXf9xX27xX3xX41xX1aexX3xX27xX1xXafxX27xX3xX48xXdxX80xX27xXa6xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX27xX1xXafxX27xX3xX19xX474xX1f2xX1dxX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX3xXafxX25xX3xXexX410xX27xX1xX3xX5xX195xX27xX3xX1baxX3xX48xX184xXdxX3xX48xXdxX99xX6fxX7xX3xX6dxXb32xX1041xX6dxX4bxX46xX47xX474xX4bxX1baxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX99xX47xX27xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xX71xX2exXexX3xX7c1xX6fxX1a2xX3xX1aaxX75cxXexX3xX27xX28xX1xXdxX42xX25xX3xX25xX184xXdxX3xX27xX1xX268xXexXa6xX3xX4dxX1e9xX5a6xX3xX4xX3bxX27xX3xX41xX1aexXa6xX3xX27xX1xXafxX27xX3xX48xXdxX80xX27xX3xX48xXf9xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX27xX1xXafxX27xXa6xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX27xX1xXf9xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX27xX1xXafxX27xX3xXexX202xXdxX3xX19xX474xX1f2xX1dxX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX3xX2dxX111xX3xX4xXd09xX3xX71xX2exXexX3xX7c1xX6fxX1a2xX3xX1aaxX75cxXexX3xX27xX28xX1xXdxX42xX25xX3xXafxX25xX3xXexX410xX27xX1xX3xX48xX184xXdxX3xX48xXdxX99xX6fxX7xX3xX6dxXb32xX1041xX6dxX4bxX46xX47xX474xX4bxX1baxX11bxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX4axXdxX48xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX21xX3xe8f3xXcxX1xX195xX27xX3xXexX9fxX4xbac6xX3xXexX99xX6fxX12exX3xX48xX2exXexX3x92e7xX2xXa6xX3xX1478xX1baxX3xXexX99xX47xX27xX28xX3xX2dxX80xX25xX3xX7xX6xX6fxX3xX71xX1xXdxX3xX4xXd09xX3xXexX1xX80xX25xX3xX2xX1baxX3xX4xX6xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxXaxX3xX1xX99xX10xXe11xX9xXaxX58xX12exX4bxXexX10xX58xX1xX6xX4bxXexXdxX27xX1xX4bxXexX1xX6xX27xX4bxXexX47xX4xX4bxXexX99xX6fxX12exX4bxX48xX10xXexX4bxXe11xX2xX4bxXe11xX1baxX4bxXexX99xX47xX27xX28xX4bxX4axX10xX25xX4bxX7xX6xX6fxX4bxX71xX1xXdxX4bxX4xX47xX4bxXexX1xX10xX25xX4bxX2xX1baxX4bxX4xX6xX4bxX4xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX58xX1baxX2xX294xX1e9xX294xX1baxX11bxX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX28xX3xX7xX99xX4xX9xXaxX58xX25xX10xX4axXdxX6xX58xX2xX1baxXa3xX58xX27xX10xX2d0xX7xX58xX1baxX2xX1baxX294xX58xX2xX294xX294xX4axX1e9xXa3xXa3xX1baxX1e9xX229xX294xXexX1e9xX2xX1e9xX227xX4dxX5xXa3xX11bxX322xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX14xX1fxX16xX21xX3xXcxX24xX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX27xX3xX2dxX32xX6xX3xX2dxXdxX37xX25xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX6xX3xX41xX42xX27xX1xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX3xXexX50xX27xX28xX3xX2dxX2exX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX4axXdxX48xX12xX0xX7xXexX99xX47xX27xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX21xX3xX1464xXcxX1xX195xX27xX3xXexX9fxX4xX146dxX3xXexX99xX6fxX12exX3xX48xX2exXexX3xX1478xX2xXa6xX3xX1478xX1baxX3xXexX99xX47xX27xX28xX3xX2dxX80xX25xX3xX7xX6xX6fxX3xX71xX1xXdxX3xX4xXd09xX3xXexX1xX80xX25xX3xX2xX1baxX3xX4xX6xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxXaxX3xX1xX99xX10xXe11xX9xXaxX58xX12exX4bxXexX10xX58xX1xX6xX4bxXexXdxX27xX1xX4bxXexX1xX6xX27xX4bxXexX47xX4xX4bxXexX99xX6fxX12exX4bxX48xX10xXexX4bxXe11xX2xX4bxXe11xX1baxX4bxXexX99xX47xX27xX28xX4bxX4axX10xX25xX4bxX7xX6xX6fxX4bxX71xX1xXdxX4bxX4xX47xX4bxXexX1xX10xX25xX4bxX2xX1baxX4bxX4xX6xX4bxX4xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX58xX1baxX2xX294xX1e9xX294xX1baxX11bxX1xXexX25xXaxX12xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX21xX3xX1464xXcxX1xX195xX27xX3xXexX9fxX4xX146dxX3xXexX99xX6fxX12exX3xX48xX2exXexX3xX1478xX2xXa6xX3xX1478xX1baxX3xXexX99xX47xX27xX28xX3xX2dxX80xX25xX3xX7xX6xX6fxX3xX71xX1xXdxX3xX4xXd09xX3xXexX1xX80xX25xX3xX2xX1baxX3xX4xX6xX3xX46xX47xX48xXdxX4axX4bxX2xX4dxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX99xX47xX27xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX12xX6dxX6xX6fxX3xX71xX1xXdxX3xX5xXdxX80xX27xX3xXexXdxX2exXbxX3xX28xX1xXdxX3xX27xX1xX7bxX27xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX6xX3xX4axX29xX7faxX27xX28xX3xXexX410xX27xX1xX3xX48xX184xXdxX3xX6dxXb32xX1041xX6dxX4bxX3xX46xX47xX474xX4bxX1baxX3xXexX202xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX6fxX12exX42xX27xXa6xX3xXexX1xX32xXa6xX3xXexX1xXf9xX27xX1xX3xXbxX1xX9fxX3xXexX99xX80xX27xX3xX2dxX32xX6xX3xX41xXf9xX27xXa6xX3xX14xXf9xX3xXcxX432xX27xX1xX3xX71xX1xXd9xX27xX3xXexX99xX29xX7faxX27xX28xX3xXexXdxX2exX27xX3xX1xXf9xX27xX1xX3xXbxX1xX47xX27xX28xX3xXexX3b2xX6xX3xX71xX1xX6fxX3xX48xX3baxX4xX3xX5xXdxX80xX27xX3xX7c1xX6fxX6xX27xX3xX48xXf9xX3xX1464xXexX1xX195xX27xX3xXexX9fxX4xX146dxX3xXexX99xX6fxX12exX3xX48xX2exXexX3xX4xX3bxX4xX3xXexX99xX29xX2axX27xX28xX3xX1xX501xXbxX3xX1478xX2xXa6xX3xX1478xX1baxX11bxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX4axXdxX48xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX6fxX5xX12xX0xX58xX4axXdxX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb32xX6fxXexX1xX47xX99xXaxX12xX17dxX6fxX6xX27xX28xX3xX14xX1078xX6xX3xXcxX1xbb5axX27xX28xX0xX58xXbxX12
Quang Hòa Thắng