Ấn Độ phá âm mưu đánh bom ám sát Thủ tướng Modi
Cảnh sát Ấn Độ bắt kẻ có ý định ám sát thủ tướng nước này, sau khi hắn để lộ âm mưu trong một cuộc nói chuyện điện thoại.
96d5xc720xcdc7xf6e3x12b4bxeb0axe756xc899x12f76xa023xc193x10475xf4b6x10da3xec4exefd4xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxff81xb8fbx118a9xXexX0x9bb3xXaxX17xX18xX19xXexX0xc0e9x11cd2xX19xf985xXexX0xXaxba1dxX9xdb28xXdxX18xb992xX2fxc0faxb47axb818xX5xf63bxXbxXdxX17xX32xXexb6e8x11048xX9xce26xaa4exX9xX33xXax1318cxX9xe5d1xXcxX9xXcx12c29xb567xX9x10608xX43xX3cxXaxX9xX23xX24xXcxX9xX43xXcxX9xX2fxX43xXbxX9xX5xXax11ea4xX9xXbxX49x123dbxX3cx9ee0xX9x9a5dxX24xX19xX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xdcd3xX17xX18xX19xX32xXexX4xde72xX3cxXaxX9xX2fxX43xXbxX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX9xX23xeda4xXbxX9xe72cxc367xX9xX2cxf83fxX9x12a10xX9xX4cxd8b1xX3cxXaxX9xX43xXcxX9xX2fxX43xXbxX9xXbxXaxX5exX9xXbxX49xX62xX3cxX64xX9xX3cxX49xX62xX2cxX9xX3cx11b3exX26x120e8xX9xX2fxX18xX4axX9xX93xXaxX35xX9xXaxX90xX3cxX9xX4cx983axX9xXdxX3fxX9xX45xXcxX9xXcxX49xX4axX9xXbx12c53xX24xX3cxX64xX9xXcxX3fxXbxX9xX2cxX4axX3fxX2cxX9xX3cxX97xX35xX9xX2cxXaxX4axX26xf97bxX3cxX9xX4cxX35xXebxX3cxX9xXbxXaxX24x11f05xX35xe76exX0xX1cxX33xXexX0xX18xXd5xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxX24xX3cxXbxX17xX3cxXbxfa07xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x12570xX2cxX93xX114xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x1005exX35xX19xXbxXaxX114xX2cxX24xXcxXcxX24xX3cxX9xX23xXdxX24xX2cxX93xX114xX18xX19xX2fxX114xX2cxX24xX3cxX3cxX17xX2cxXbxX32xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXd5xX64xX35xX3cx121e1xX9x9bc2xX33x1273bxX9xX18xX4axXbxX24xdc65xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXd5xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX64xX9xX2fxXd5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15bxX1cxX1cxX35xXf8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxXf8xe5a7xX3cxX1cxX3cxX17xX127xX2fxX1cxX2axdcfdxX2axdb06xX1cxX2axaa96xX15dxX19xff68xX1a2xdae6x1249ax96ffxX2axX1a7xXbxX19dxX1a8xea6dxX1afxXdxX1a2xXf8xe8a2xX33xX64xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX127xX35xX19xXbxXaxX15bxX1a7xX1a2xX1a2xX33xX15fxX165xXaxX17xX35xX64xXaxXbxX15bxX15dxX1a9xX1afxX33xX15fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxX9xX19xX24xX9xX33xXaxX18xX9xX18xXcxX9xXcxX4axX4axX9xX19xX18xX3cxXaxX9xX23xX24xXcxX9xX18xXcxX9xX2fxX18xXbxX9xXbxXaxX4axX9xXbxX4axX24xX3cxX64xX9xXcxX24xX19xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXd5xXexX0xXbxXd5xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7axX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX5exX9xXbxX49xX62xX3cxX64xX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX9xf570xX18xXd5xX17xX3cxX19xXd5xX18xX9xX66xX24xX19xX35xXf8xX9x1066exX3cxXaxX15bxX9xaebfxb875xX7xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXd5xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x12287xX24xX19xX26xX32xXexX66xX24xXaxX18xXcxXcxX17xX19xX9xbecdxX18xX11cxX35x9914xX9xX23xX9cxX9xX2cxX81xX3cxXaxX9xX2fxX43xXbxX9xX23xX90xXbxX9xX2fxX18xX4axX9xX93xXaxX35xX9xX3cxX3fxX35xX9xX19xX4axX3cxX64xX9xX2cxX4axX3fxX2cxX9xXbxXd5x10c1exX9xX2cxXaxX4axX26xXebxX3cxX9xX194xee2dxX9xX93x10a23xX9xXaxX24xXf6xX2cxXaxX9xX43xXcxX9xX2fxX43xXbxX9xX5xXaxX5exX9xXbxX49xX62xX3cxX64xX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX9xX245xX18xXd5xX17xX3cxX19xXd5xX18xX9xX66xX24xX19xX35xX9xX23xX9cxX9xXdxX3fxX9xXbxXd5xc772xX3cxX9xXcxXf6xX3cxX64xX9xX15fxbb5exX9xXaxX3fxX35xXf8xX9xX295xX18xX11cxX35xX299xX9xXbxe599xX3cxX64xX9xX3cxX64xd4a9xX35xX9xXbx9f49xX9xX194xdf04xX9xXbxXaxaaabxX2cxX9xXaxX35xXebxX3cxX9xX194x12e45xX9xX4cxX43xX3cxXaxX9xX23xX24xXcxX9xX3cxXaxff25xXcxX9xX194xXb7xX24xX9xX2cxX32dxX4axX9xX33xXaxX97xX9xXbxXaxX5exX9xXbxX49xX62xX3cxX64xX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX9xa7f6xXf8xe067xXf8xX9xX259xX19xX194xX18xX3cxX35xX9xXaxX322xX35xX9xX3cxe824xXcxX9xX2axX1a9xX1a9xX19dxXb9xX9xa057xX35xX3cxXaxX4axX18xX9xX4cxX49xX18xX9xXbxX35xX3cxXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX286xX24xX19xX26xX32xXexX32xX4xX4axX3fxX2cxX9xX4cxc9b8xX35xX9xXbxXaxX24xXf6xX35xX9xX2cxXaxX5exX9xX26xX2d0xX4axX9xXdxX35xX305xX3cxX9xX299xX4axX18xX3cxX9xXbxX62xX35xX9xXbxXb7xX35xX9xX2cxXaxad1cxX3cxXaxX9xX194xXb7xX9xX33xXaxX49xa528xX3cxX64xX9xXbxX35xXebxX3cxX9xX64xX35xX18xX24xX9xXbxXaxaca6xX3cxX64xXf8xX9xX3exX3fxXbxX9xX3cxXaxX35xX305xX3cxXb9xX9xXbxX305xX3cxX9xX93xXaxX5exX3cxX64xX9xX23xX3a7xX9xXbxX4axX26xX305xX3cxX9xX23xX3a7xX9xX32xX2cxXax11e50xX3cxX64xX9xXbxX3e6xX35xX9xX2fx118c1xX9xX43xXcxX9xX2fxX43xXbxX9xX3e6xX3cxX64xX9xX66xX24xX19xX35xXb9xX9xX194xX329xX9xX2cxXaxX40fxX3cxX64xX9xXbxX3e6xX35xX9xXdxXb7xX9xX3cxX64xX49xca4exX35xX9xX2cxXb7xX35xX9xX23xX24xXcxX9xX93xXaxX35xX9xX259xX19xX194xX18xX3cxX35xX9xXbxX62xX35xX9xXbxXaxX373xXcxX9xXbxXaxXb7xX3cxXaxX9xX33xXaxX3a7xX9xX2cxX43xX2cxXaxX9xX4cxX45xX26xX9xX15dxX1a2xX9xX3cxX373xXcxX32xX32xXb9xX9xX2cxX81xX3cxXaxX9xX2fxX43xXbxX9xX23xX18xX3cxX64xX9xX5xX18xXcxX35xXdxX9xX245xX18xX19xX4axXb9xX9xX3cxX3d6xX35xX9xX295xX18xX11cxX35xX299xX9xX2fxX35xX3cxXaxX9xX2fxX3a7xX3cxX64xXb9xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX286xX24xX19xX26xX32xXexX32xX66xX3fxXbxX9xX3cxXaxX97xXcxX9xX4cxX35xX2cdxX4axX9xXbxXd5xX18xX9xX4cxX18xX3cxX64xX9xX4cxX43xX3cxXaxX9xX64xX35xX43xX9xXbxX3ccxX3cxXaxX9xX15fxX43xX2cxX9xXbxXaxX32dxX2cxX9xX2cxX5exX18xX9xX2cxX4axX3fxX2cxX9xX3cxX97xX35xX9xX2cxXaxX4axX26xXebxX3cxX32xXb9xX9xX2cxX81xX3cxXaxX9xX2fxX43xXbxX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxX9xXd5xX18xX9xXbxXaxX3e6xX3cxX64xX9xX2cxX43xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX2d0xXbxXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX286xX24xX19xX26xX32xXexX259xX19xX194xX18xX3cxX35xX9xX2fxX3a7xX3cxX64xX9xX2fxX97xXbxX9xX2fxX18xX4axX9xX194xX336xX9xX4cxX43xX3cxXaxX9xX23xX24xXcxX9xXbxXf6xX35xX9xXbxXaxXb7xX3cxXaxX9xX33xXaxX3a7xX9xX4xX24xX35xXcxX23xX18xXbxX24xXd5xX17xXb9xX9xX3cxXaxX49xX3cxX64xX9xX1a7xX19dxX9xX19xX45xX3cxX9xXbxXaxX49xX43exX3cxX64xX9xX4cxX30exX9xXbxXaxX35xXebxXbxX9xXcxXf6xX3cxX64xXf8xX9xX295xX18xX11cxX35xX299xX9xX23xX9cxX9xX23xX90xXbxX9xX194xXb7xX9xX93xX2d0xXbxX9xX43xX3cxXb9xX9xX3cxXaxX49xX3cxX64xX9xX4cxX49xa029xX2cxX9xXbxXd5xX81xX9xXbxX32dxX9xX19xX24xX9xX2fxX18xX4axX9xX93xXaxX35xX9xXcxX30exX3cxX9xXaxXf6xX3cxX9xXbxX326xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x103f6xX24xX4axXd5xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xa83cxX245xX8xX15fxX33xX17xX2fxX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX18xXd5xXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe