iPhone 12 mini nhỏ đến mức nào?
iPhone 12 mini là phiên bản nhỏ nhất trong số 4 mẫu iPhone 12 được Apple giới thiệu vào ngày 14/10 (giờ Việt Nam).
d577x1a986x14851x10208x17f81xe6ecxX2x1a2b5x14506x14c50x13643xX3x15569xXbx16745xf5b9xff14xX1xX2x12bfaxX3xX6xXfx1252fxX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex15f3exX0xX1x11ff2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex18596x16055xX16xXfxX9xX2xXexX22xX16x13e2fxX1x10616x10a19xX2xX7xX25x15c2fxX7xe8f7xX16xX3axX16xX7xX3axX1x174c6xX7x15d0ex19fe1xX3axX7xX40x154c0xX8xX7xX3axd657xX39x18a6axX0x18353xX1xX25xX22xX0xX56xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX39xX3axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX40xX3xX16xX3axXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex1321bxX2xX3xX4xXexX22xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX9xX52xX7xX2exX1xX16x116a1xX3axX7x1a7aax17ea4xX3axX7xX3axX1xX47xX7xX3axX1xde06xXfxX7xXfxX6xX39xX3ax1444cxX7xXbx17ed2xX7x1562bxX7xX40x12452x12f45xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX49xfb4bx11d83xX8xX7x14022xX2exX2exX9xX2xX7xXb3xX16x12583xX16xX7xXfxX1xX16xfa44xXbcxX7x1667dxX52xX39xX7xX3axXb3xX52x18ca6xX7xX25xXb8xX56xX25x17d4exX7x19f68xXb3xX16x10c6cxX7xe6dexX16xXdbxXfxX7x1a392xX3xX40x19b65x105d5xX0xX56xX2exX22xX0xX4xX16xXdexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXa2xX39xX4xXe5xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex18164xX39xX4xXe5xXexX22xXf7xXb3xX52xXe5xX7xX25x1582cxX56xX25xX25x17c49xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xXbx12161xX7xX49xXc9xXcaxX8xX7xX9xX9fxX3axX7x18c98xXdbxX7xX8x122bcxX3axXb3xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX37xX6xX39xX7x101f0xX3x14760xXfbxX7xXf2xXd5xX16xX7xX156x1921fxX8xX1xX7xXfxX1xXc9xXd5xX8xX7xX40xX52xX3axX7xX1x12ab7xX3axX1xX7x18d63xX139xXb8xX7xX16xX3axX8xX1xX139xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX49xXc9xXcaxX8xX7xX16exX2xX40xX7xX9xX52xX7xX40xXbbxXbcxX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xXfxX1x1a53fxX7xXdexe230xX7xX3axX1xXacxXfxX7xXfxX6xX39xX3axXb3xX7xX3ax133d7xX40xX7xX3axX3xXe5xXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22x11b40xX3axX1xX7xX8xX1x166cexX2exX7xX40x1a236xX7xX1xX185xX3axX1xX7xX8x17ae4xX3xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX49x145c9xX7xX49xXc9xXcaxX8xX7xXfxX52xX16xX7xX156xX1xX39xXa3xX3axX7x1a8a0xX3xX3axXb3xX7xX16cxXbcx189a4xX1xX16xX7xX8xX1xX16xX3xX7xXbx17dbbxX7xXfxX6xX9fxX3axX7xX21exX2xX16xXa2xX39xX7xX3axXb3xX52xXe5xX7xX3exX135xX56xX25xXebxX139xX7xX8xX1xX39xX7xXfxX1xXacxXe5xX7xX156xX176xX8xX1xX7xXfxX1xXc9xXd5xX8xX7xXfxX1x11d91xX8xX7xXfxX4axX7xX8xX1faxX3xX7xX40x150d2xXe5xXfbxX0xX56xX2exX22xX0xXfxX3xXa2xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXbcxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xXb3xX3axXdxXexX8xX2xX3axXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXa2xX39xX4xXe5xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX4xX16xXdexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX225xX3xX4xX12xX16xX3axX16xX40xX3xXb3xX2xX12x1435bxX6xX3xX2exX2exX2xX6xX7xff06xX16xX16exX2xX4xX12xX1xX2xX16xXb3xX1xXfxXexX22xX0xX16xX40xXb3xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16x119fexX2xX3axXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXe5xX9xX2xXdxXexX2c9xX16xX4xXfxX1x15530xX7x13007xX25xX189xX2exX16exe6c3xX7xX1xX2xX16xXb3xX1xXfxX300xX7xXb8xXebxX25xX2exX16exX307xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX56xX56xX16xXfbxXa2xX3xX39xX1xX3xXfxX16xX3axX1xXfbxXdexX3axX56xX3axX2xX2c9xXbxX56xX3exXebxXb8xX3exX56xX25xXebxe4bexX4xXebxX25xXebxXebxX302xX25x19b73xXfx1ae88xX33bxX189xX33bxX9xX302xX12xX3exX3exX3exXfbx15c67xX2exXb3xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX3axX1xX47xX7xX49xX4axX3axX7xX40xX4exX8xX7xX3axX52xX39xX54xXexX7xX2c9xX16xX4xXfxX1xXdxXexX302xX25xX189xXexX7xX1xX2xX16xXb3xX1xXfxXdxXexXb8xXebxX25xXexX7xX56xX22xX0xX56xX4xX16xXdexX22xX0xX56xXfxX4xX22xX0xX56xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2ecxX3xX2exXfxX16xX39xX3axX7xX8xX3xX2exXfxX16xX39xX3axXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22xX1e8xX3axX1xX7xX40xX1f2xX7xX1xX185xX3axX1xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX8xX1xX39xX7xXfxX1xXacxXe5xX7xX156xX176xX8xX1xX7xXfxX1xXc9xXd5xX8xX7xX3axX1xX47xX7xXb3x15cacxX3axX7xX8xX1faxX3xX7xXbxXa3xX3axX7xX2exX1x19ac6xX40xXfbxX7xX1e8xX3axX1xX300xX7xX0xX2xX40xX22xX21exX3xX3axXb3xX7xX16cxXbcxX225xX1xX16xX56xX21exX2xX16xXa2xX39xX0xX56xX2xX40xX22xXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX56xXfxX4xX22xX0xX56xXfxX6xX22xX0xX56xXfxXa2xX39xX4xXe5xX22xX0xX56xXfxX3xXa2xX9xX2xX22xX0xX56xX4xX16xXdexX22xX0xX56xXbxX2xX8xXfxX16xX39xX3axX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22xXf7xX1xX185xX3axX7xXdexX52xX39xX7xXa3xX3axX1xX139xX7xX8x123b7xX7xXfxX1x10349xX7xXfxX1xXacxXe5xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX8x1355fxX40xX7xXb3xX40cxX3axX7xXfxX6xX39xX3axXb3xX7xX9x10194xX3axXb3xX7xXa2xX52xX3axX7xXfxX3xXe5xXfbxX7x120d1x173adxXfxX7xX156xX4axX7xXa2xX9fxX3axX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX25xX7xX37xX6xX39xX7xXedxX40xX52xX3axX7xX1xX185xX3axX1xX7xX189xX139xX33bxX7xX16xX3axX8xX1xXfaxX7xXdexX52xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX25xX7xXedxX40xX52xX3axX7xX1xX185xX3axX1xX7xX302xX139xX25xX7xX16xX3axX8xX1xXfaxX139xX7xX156xX176xX8xX1xX7xXfxX1xXc9xXd5xX8xX7xX8xX1faxX3xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xXdexXd5xX16xX7xX40xX52xX3axX7xX1xX185xX3axX1xX7xX189xX139xXb8xX7xX16xX3axX8xX1xX7xX3axX1xX47xX7xX1xf536xX3axX7xX156xX1xX269xX7xX3axX1xX16x10e52xXbcxXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22x118b6x19581xX176xX8xX1xX7xXfxX1xXc9xXd5xX8xX7xXdexX52xX7xX8xXa3xX40xX7xXb3xX16xX269xX8xX7xX8xX4a5xX40xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xXfxX1x19bcbxXfxX7xXa2xXacxXfxX7xX3axXb3xXf0xX139xX7xX8xX4exX7xX3axX1xXc9xX7xX9xX52xX7xXa2xXa3xX3axX7xXbxX3xX39xX7xX8xX1faxX3xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX189xXbxX7xXdexX597xXe5x110afxX139xX7xXfxX52xX16xX7xX156xX1xX39xXa3xX3axX7xX3axX52xXe5xX7xX8xX1xX16xX3xX7xXbxX22fxXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22xX0xX16xX40xXb3xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xX2ecxX2xX3axXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXe5xX9xX2xXdxXexX2c9xX16xX4xXfxX1xX300xX7xX302xX25xX189xX2exX16exX307xX7xX1xX2xX16xXb3xX1xXfxX300xX7xX135xXb8xXb8xX2exX16exX307xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX56xX56xX16xXfbxXa2xX3xX39xX1xX3xXfxX16xX3axX1xXfbxXdexX3axX56xX3axX2xX2c9xXbxX56xX3exXebxXb8xX3exX56xX25xXebxX33bxX4xXebxX25xXebxX25xX3exX3exX25xXfxX25xXb8xX33bxX3exX9xX3exX12xX3exXb8xX3exX3exX135xX25xXebxX3exXebxX3exXebxXfbxX350xX2exXb3xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX3axX1xX47xX7xX49xX4axX3axX7xX40xX4exX8xX7xX3axX52xX39xX54xXexX7xX2c9xX16xX4xXfxX1xXdxXexX302xX25xX189xXexX7xX1xX2xX16xXb3xX1xXfxXdxXexX135xXb8xXb8xXexX7xX56xX22xX0xX56xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2ecxX3xX2exXfxX16xX39xX3axXexX22xX16cxX1f2xX7xX1xX185xX3axX1xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX49xXc9xXcaxX8xX7xX16xX3axX7xX135xefd5xX7xX4xX25exX3xX7xXfxX1xX2xX39xX7xXfxX1xX1f2xX3axXb3xX7xXbxXb6xX7xX8xX1faxX3xX7xXcdxX2exX2exX9xX2xXfbxX7xX1e8xX3axX1xX300xX7xX0xX2xX40xX22xXcdxX9xX2xX350xX3xX3axX4xX6xX39xX7xX37x1951exX6xX2xX225xX56x19993xX39xXbcxX2fxXbcxXa2xX2xXfbxX0xX56xX2xX40xX22xX0xX56xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22xX2fxX6xX9fxX3axX7xX723xX39xXbcxX2fxXbcxXa2xX2xX139xX7xXfxX52xX16xX7xX156xX1xX39xXa3xX3axX7xXcdxX9xX2xX350xX3xX3axX4xX6xX39xX7xX37xX71exX6xX2xX225xX7xX8xX4b3xX3axX7xX16xX3axX7xX135xX6ebxX7xX40xX1f2xX7xX1xX185xX3axX1xX7xX8xX1faxX3xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX4xX25exX3xX7xXfxX6xX9fxX3axX7xX156xX176xX8xX1xX7xXfxX1xXc9xXd5xX8xX7xX4xX39xX7xXcdxX2exX2exX9xX2xX7xX8xX1f2xX3axXb3xX7xXa2xXb6xXfbxX7x15246xX39xX7xXdexXd5xX16xX7xX8xX269xX8xX7xXbxX40xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3axX2xX7xXcdxX3axX4xX6xX39xX16xX4xX139xX7xX156xX176xX8xX1xX7xXfxX1xXc9xXd5xX8xX7xX8xX1faxX3xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX8xX48axX7xXfxX1xX48exX7xX156xX1xX16xX4axX3axX7xX3axX1xe153xX3axXb3xX7xX3axXb3xXc9xXf0xX16xX7x18193xXbcxX2xX3axX7xX4xX15axX3axXb3xX7xXbxX40xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3axX2xX7xX40xX52xX3axX7xX1xX185xX3axX1xX7xX9xXd5xX3axX7xX8xXa3xX40xX7xXfxX1xXacxXe5xX7xXa2x10569xX7xX3axXb3xX83axXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22xX2fxX52xX16xX7xX156xX1xX39xXa3xX3axX7xX2fxX2c9xX16xXfxXfxX2xX6xX7xX723xX16xX9xX4xX16xX6xX16xX40xX7xdec5xX6xXbxX3xX3axX7xX3axXb3xX52xXe5xX7xX3exX135xX56xX25xXebxX7xX8xX4b3xX3axX7xX8xX1xX16xX3xX7xXbxX22fxX7xX1xX185xX3axX1xX7xXa3xX3axX1xX7xX49xXc9xXcaxX8xX7xX8xX1xX39xX7xX9xX52xX7xXb6xX2exX7xX9xXc9xX3axXb3xX7xX8xX1faxX3xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX0xX56xX2exX22xX0xXfxX3xXa2xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xXfxXa2xX9xX3axXexX7xXbxXfxXe5xX9xX2xXdxXexX2c9xX16xX4xXfxX1xX300xX7xX3exXebxXebxX2exX16exX307xX7xX2d1xX9xX39xX3xXfxX300xX7xX6xX16xXb3xX1xXfxX307xXexX22xX0xXfxXa2xX39xX4xXe5xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX22xX0xX16xX40xXb3xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xX2ecxX2xX3axXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXe5xX9xX2xXdxXexX2c9xX16xX4xXfxX1xX300xX7xX3exXebxXebxX2exX16exX307xX7xX1xX2xX16xXb3xX1xXfxX300xX7xX25xX33bxX345xX2exX16exX307xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX56xX56xX16xXfbxXa2xX3xX39xX1xX3xXfxX16xX3axX1xXfbxXdexX3axX56xX3axX2xX2c9xXbxX56xX3exXebxXb8xX3exX56xX25xXebxX33bxX4xXebxX25xXebxXebxX345xXb8xX343xXfxX343xX135xX3exX25xX9xX25xXebxX12xX3exXb8xX135xX3exX135xX25xXebxX3exXebxX3exXebxXfbxX350xX2exX2xXb3xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX3axX1xX47xX7xX49xX4axX3axX7xX40xX4exX8xX7xX3axX52xX39xX54xXexX7xX2c9xX16xX4xXfxX1xXdxXexX3exXebxXebxXexX7xX1xX2xX16xXb3xX1xXfxXdxXexX25xX33bxX345xXexX7xX56xX22xX0xX56xXfxX4xX22xX0xX56xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2ecxX3xX2exXfxX16xX39xX3axXexX7xXbxXfxXe5xX9xX2xXdxXexXfxX2xX16exXfxX12xX3xX9xX16xXb3xX3axX300xX7xX350xXbcxXbxXfxX16xX2d1xXe5xX307xXexX22x170c3xX2exX7xX9xXc9xX3axXb3xX7xX49xXc9xXcaxX8xX7xX8xX1xX39xX7xX9xX52xX7xX8xX1faxX3xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xXdexX52xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX37xX6xX39xX7xX16cxX3xX16exXfbxX7xX1e8xX3axX1xX300xX7xX723xX16xX9xX4xX16xX6xX16xX40xX7xX870xX6xXbxX3xX3axX56xX2fxX2c9xX16xXfxXfxX2xX6xXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX56xXfxX4xX22xX0xX56xXfxX6xX22xX0xX56xXfxXa2xX39xX4xXe5xX22xX0xX56xXfxX3xXa2xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xXdexX52xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX37xX6xX39xX7xX16cxX3xX16exXfbxX7xXf2xXd5xX16xX7xX156xX176xX8xX1xX7xXfxX1xXc9xXd5xX8xX7xX40xX52xX3axX7xX1xX185xX3axX1xX7xX9xX4a5xX3axX7xX9xXc9xXcaxXfxX7xX9xX52xX7xX189xX139xXb8xX7xX16xX3axX8xX1xX7xXdexX52xX7xX302xX139xX33bxX7xX16xX3axX8xX1xX139xX7xX156xX176xX8xX1xX7xXfxX1xXc9xXd5xX8xX7xXfx13991xX3axXb3xX7xXfxX1xX48exX7xX8xX1faxX3xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xXdexX52xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX37xX6xX39xX7xX16cxX3xX16exX7xX9xX52xX7xX6xXacxXfxX7xX156xX1xX269xX8xX7xXa2xX16xXdbxXfxXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22xXcdxX2exX2exX9xX2xX7xX8xX1xX39xX7xXa2xX16xX4axXfxX7xX156xX176xX8xX1xX7xXfxX1xXc9xXd5xX8xX7xX8xX1faxX3xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX9xX52xX7xX25xX135xX25xX139xX189xX7xX16exX7xX302xXb8xX139xX3exX7xX16exX7xX343xX139xXb8xX7xX40xX40xX139xX7xXfxX6xX40cxX3axXb3xX7xX9xXc9xXcaxX3axXb3xX7xX25xX135xX189xX7xXb3xXfbxX7xX2ecxX39xX3axX7xXbxXb6xX0xX56xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22xX3axX52xXe5xX7xX9xXd5xX3axX7xX1xX548xX3axX7xX40x156b2xXfxX7xX8xX1xX1bbxXfxX7xXbxX39xX7xXdexXd5xX16xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX189xXbxX7xXedxX25xX3exX135xX139xX33bxX7xX16exX7xX189xX33bxX139xX302xX7xX16exX7xX343xX139xX302xX7xX40xX40xX139xX7xX3axX4c1xX3axXb3xX7xX25xX25xX3exX7xXb3xXfaxX139xX7xX3axX1xXc9xX3axXb3xX7xX3axX1xX47xX7xX1xX548xX3axX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX7b8xX870xX7xX3exXebxX3exXebxX7xXedxX25xX135xX33bxX139xXb8xX7xX16exX7xX302xX343xX139xX135xX7xX16exX7xX343xX139xX135xX7xX40xX40xXfaxX7xX4xX15axX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX8xX48axX7xX156xX176xX8xX1xX7xXfxX1xXc9xXd5xX8xX7xX40xX52xX3axX7xX1xX185xX3axX1xX7xX9xXd5xX3axX7xX1xX548xX3axXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22xX6ebxX4b3xX3axXb3xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX49xXc9xXcaxX8xX7xXcdxX2exX2exX9xX2xX7xXfxX1xX3xXe5xX7xX49xXaf0xX16xX7xXfxX1xX16xX4axXfxX7xX156xX4axX7xXdexXd5xX16xX7xX156xX1xXbcxX3axXb3xX7xXdexXbcxX1f2xX3axXb3xX139xX7xX40xX52xX3axX7xX1xX185xX3axX1xX7xX2exX1xX1faxX7xX8xX2xX6xX3xX40xX16xX8xX7xXa2xX552xX3axX7xX1xX548xX3axX139xX7xX8xX1xX16xX2exX7xX16ex1a413xX7xX9x19b38xX7xXcdxX25xXb8xX7xX129xX16xX39xX3axX16xX8xX139xX7xX40xX52xX3axX7xX1xX185xX3axX1xX7x14636x1aa97xX870xX6ebxX7xXdexX52xX7xX40x15175xX3axXb3xX7xX189xf2dbxXfbxX7xX2fxX1xXf0xX16xX7xXb3xX16xX3xX3axX7xX80exXbcxX3xX139xX7xXbxXa3xX3axX7xX2exX1xX419xX40xX7xXb3xee71xXe5xX7xXfxX6xX3xX3axX1xX7xX8xX20dxX16xX7xXdexX185xX7xX156xX1xX1f2xX3axXb3xX7xX156x13ec7xX40xX7xX8xX1faxX7xXbxXd05xX8xX7xXdexX52xX7xXfxX3xX16xX7xX3axXb3xX1xX2xX7xXfxX6xX39xX3axXb3xX7xX1xXbc8xX2exXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22xX4c0xX4axX3axX7xX3axXb3xX52xXe5xX7xX302xX56xX25xX25xX139xX7xXcdxX2exX2exX9xX2xX7xXbxX14bxX7xX8xX1xX39xX7xX49xX4c1xXfxX7xX1xX52xX3axXb3xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xXdexX52xX7xX25xX3exX7xX37xX6xX39xX7xX16cxX3xX16exX7xXfxX6xXc9xXd5xX8xX7xX156xX1xX16xX7xXb3xX16xX3xX39xX7xX40xX269xXe5xX7xXbxX3xXbcxX7xX49xX48axX7xX40xXbc8xXfxX7xXfxXbcxX4a5xX3axXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX129xX39xX4xXe5xXexX22xX0xX16xX40xXb3xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xXfxX1xXbcxX40xXa2xX7xX4xX1xX16xX4xX2xX7xX16xX2ecxX2xX3axXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXe5xX9xX2xXdxXexX2c9xX16xX4xXfxX1xX300xX7xX302xX25xX189xX2exX16exX307xX7xX1xX2xX16xXb3xX1xXfxX300xX7xXb8xX25xXebxX2exX16exX307xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX56xX56xX16xXfbxXa2xX3xX39xX1xX3xXfxX16xX3axX1xXfbxXdexX3axX56xX3axX2xX2c9xXbxX56xX3exXebxXb8xX3exX56xX25xXebxX33bxX4xXebxX25xXebxX25xX135xX3exX3exXfxX3exXebxX135xX345xX9xX345xX12xX3exXb8xX3exX3exX135xX25xXebxX3exXebxX3exXebxXfbxX350xX2exXb3xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX3axX1xX47xX7xX49xX4axX3axX7xX40xX4exX8xX7xX3axX52xX39xX54xXexX7xX2c9xX16xX4xXfxX1xXdxXexX302xX25xX189xXexX7xX1xX2xX16xXb3xX1xXfxXdxXexXb8xX25xXebxXexX7xX56xX22xX0xX56xX2exX22xX0xX4xX16xXdexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX39xX3axXb3xX22xX2fxX16xX3axX7xX9xX16xX9fxX3axX7xX80exXbcxX3xX3axX300xX0xX56xXbxXfxX6xX39xX3axXb3xX22xX0xXbcxX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xXbcxX40xXa2xX12xX3xX3axX4xX12xXbxX3xX2exX39xXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xe648xX7xXa2xX269xX3axX139xX7xXfxX1xX1bexX7xXfxX6xXc9xXf0xX3axXb3xX7xXf2xX16xXdbxXfxX7xXf7xX3xX40xX7xXdexXbbxX3axX7xX16xX40xX7x17aacxX3axXb3xXexX7xX1xX6xX2xX2d1xXdxXexX56xXfxX1xX16xX2xXfxX12xXa2xX16xX12xXbxX39xX56xX16xX2exX1xX39xX3axX2xX12xX25xX3exX12xX40xX39xX12xXa2xX3xX3axX12xXfxX1xX16xX12xXfxX6xXbcxX39xX3axXb3xX12xXdexX16xX2xXfxX12xX3axX3xX40xX12xXdexX3xX3axX12xX16xX40xX12xX3xX3axXb3xX56xX3exXebxXebxX302xX189xX302xXfbxX1xXfxX40xXexX22xX0xX16xX40xXb3xX7xXbxX6xX8xXdxXexX56xX40xX2xX4xX16xX3xX56xX25xX3exXebxX56xX3axX2xX2c9xXbxX56xX3exXebxXb8xX3exX56xX25xX3exX33bxX4xX189xX25xXebxXebxX343xX189xX189xXfxX25xX135xXb8xX135xX9xX25xXfbxX350xX2exXb3xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX3axX1xX47xX7xX49xX4axX3axX7xX40xX4exX8xX7xX3axX52xX39xX54xXexX7xX56xX22xX0xX56xX3xX22xX0xX4xX16xXdexX22xX0xXbxXfxX6xX39xX3axXb3xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xXf2bxX7xXa2xX269xX3axX139xX7xXfxX1xX1bexX7xXfxX6xXc9xXf0xX3axXb3xX7xXf2xX16xXdbxXfxX7xXf7xX3xX40xX7xXdexXbbxX3axX7xX16xX40xX7xXf4dxX3axXb3xXexX7xX1xX6xX2xX2d1xXdxXexX56xXfxX1xX16xX2xXfxX12xXa2xX16xX12xXbxX39xX56xX16xX2exX1xX39xX3axX2xX12xX25xX3exX12xX40xX39xX12xXa2xX3xX3axX12xXfxX1xX16xX12xXfxX6xXbcxX39xX3axXb3xX12xXdexX16xX2xXfxX12xX3axX3xX40xX12xXdexX3xX3axX12xX16xX40xX12xX3xX3axXb3xX56xX3exXebxXebxX302xX189xX302xXfbxX1xXfxX40xXexX22xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xXf2bxX7xXa2xX269xX3axX139xX7xXfxX1xX1bexX7xXfxX6xXc9xXf0xX3axXb3xX7xXf2xX16xXdbxXfxX7xXf7xX3xX40xX7xXdexXbbxX3axX7xX16xX40xX7xXf4dxX3axXb3xX0xX56xX3xX22xX0xX56xXbxXfxX6xX39xX3axXb3xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX84xX1f2xX40xX7xX3axX3xXe5xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX8xX1xX176xX3axX1xX7xXfxX1xX4exX8xX7xX40xXf2bxX7xXa2xX269xX3axX7xXfxX39xX52xX3axX7xXfxX1xX4axX7xXb3xX16xXd5xX16xX7xX3axX1xXc9xX3axXb3xX7xXf2xX16xXdbxXfxX7xXf7xX3xX40xX7xX156xX1xX269xX7xX16xX40xX7xXf4dxX3axXb3xX139xX7xX49xX16xX552xXbcxX7xX8xX1xXc9xX3xX7xXfx12896xX3axXb3xX7xX16exXa3xXe5xX7xX6xX3xX7xXfxX6xX39xX3axXb3xX7xX3axX1xX16xX552xXbcxX7xX3axX1ccxX40xX7xX3axX3xXe5xXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX56xX4xX16xXdexX22xX0xX56xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX6xX3xX7xX40xXf4dxXfxX300xX7xXf7xXb3xX39xXd05xX16xX7xXfxX6xX1141xX7xXbxXce2xX7xX4xX1eexX3axXb3xX7xX189xXd0axX7xXfxX1xX185xX7xX156xX1xX1f2xX3axXb3xX7xX8xX48axX7xXb3xX185xX7xX49xX4c1xX8xX7xXa2xX16xXdbxXfxXexX7xX1xX6xX2xX2d1xXdxXexX56xXfxX1xX16xX2xXfxX12xXa2xX16xX12xXbxX39xX56xX16xX2exX1xX39xX3axX2xX12xX25xX3exX12xX6xX3xX12xX40xX3xXfxX12xX3axXb3xX39xX3xX16xX12xXfxX6xXbcxX12xXbxXbcxX12xX4xXbcxX3axXb3xX12xX189xXb3xX12xXfxX1xX16xX12xX156xX1xX39xX3axXb3xX12xX8xX39xX12xXb3xX16xX12xX4xX3xX8xX12xXa2xX16xX2xXfxX56xX3exXebxXebxXebxX345xX189xXfbxX1xXfxX40xXexX22xX0xX16xX40xXb3xX7xXbxX6xX8xXdxXexX56xX40xX2xX4xX16xX3xX56xX25xX3exXebxX56xX3axX2xX2c9xXbxX56xX3exXebxXb8xX25xX56xX25xXebxX33bxX4xX135xXebxX345xX3exX33bxX25xXb8xXfxX343xX345xX33bxX189xX9xX33bxX12xX16xX40xXb3xX12xX135xX25xX135xX33bxXfbxX350xX2exXb3xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX3axX1xX47xX7xX49xX4axX3axX7xX40xX4exX8xX7xX3axX52xX39xX54xXexX7xX56xX22xX0xX56xX3xX22xX0xX4xX16xXdexX22xX0xXbxXfxX6xX39xX3axXb3xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX6xX3xX7xX40xXf4dxXfxX300xX7xXf7xXb3xX39xXd05xX16xX7xXfxX6xX1141xX7xXbxXce2xX7xX4xX1eexX3axXb3xX7xX189xXd0axX7xXfxX1xX185xX7xX156xX1xX1f2xX3axXb3xX7xX8xX48axX7xXb3xX185xX7xX49xX4c1xX8xX7xXa2xX16xXdbxXfxXexX7xX1xX6xX2xX2d1xXdxXexX56xXfxX1xX16xX2xXfxX12xXa2xX16xX12xXbxX39xX56xX16xX2exX1xX39xX3axX2xX12xX25xX3exX12xX6xX3xX12xX40xX3xXfxX12xX3axXb3xX39xX3xX16xX12xXfxX6xXbcxX12xXbxXbcxX12xX4xXbcxX3axXb3xX12xX189xXb3xX12xXfxX1xX16xX12xX156xX1xX39xX3axXb3xX12xX8xX39xX12xXb3xX16xX12xX4xX3xX8xX12xXa2xX16xX2xXfxX56xX3exXebxXebxXebxX345xX189xXfbxX1xXfxX40xXexX22xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX6xX3xX7xX40xXf4dxXfxX300xX7xXf7xXb3xX39xXd05xX16xX7xXfxX6xX1141xX7xXbxXce2xX7xX4xX1eexX3axXb3xX7xX189xXd0axX7xXfxX1xX185xX7xX156xX1xX1f2xX3axXb3xX7xX8xX48axX7xXb3xX185xX7xX49xX4c1xX8xX7xXa2xX16xXdbxXfxX0xX56xX3xX22xX0xX56xXbxXfxX6xX39xX3axXb3xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX2ecxX1xX16xX4axX8xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX49xX20dxX7xX8xX1xX176xX3axX1xX7xXfxX1xX4exX8xX7xX6xX3xX7xX40xXf4dxXfxX7xXdexXd5xX16xX7xX3axXb3xXc9xXf0xX16xX7xX4xX15axX3axXb3xX7xXfxX39xX52xX3axX7xXfxX1xX4axX7xXb3xX16xXd5xX16xXfbxX7xX2fxXbcxXe5xX7xX3axX1xX16xX9fxX3axX7xX3axXb3xXc9xXf0xX16xX7xX4xX15axX3axXb3xX7xX4x15098xX7xXfxX1xXacxXfxX7xXdexX40cxX3axXb3xX7xXdexX185xX7xX3axXb3xX39xX52xX16xX7xXdexX16xXdbxX8xX7xXbxXce2xX7xX4xX1eexX3axXb3xX7xX8xX1f2xX3axXb3xX7xX3axXb3xX1xXdbxX7xX189xXd0axX7xX6xX3xX139xX7xX8xX1xX16xX4axX8xX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX40xXd5xX16xX7xX3axX52xXe5xX7xX156xX1xX1f2xX3axXb3xX7xX8xX48axX7xX3axX1xX16xX552xXbcxX7xXbxX25exX7xX1xXacxX2exX7xX4xXbbxX3axXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX56xX4xX16xXdexX22xX0xX56xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX4c0xX9fxX40xX7xX3axX3xXe5xX139xX7xXcdxX2exX2exX9xX2xX7xX6xX3xX7xX40xXf4dxXfxX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exXexX7xX1xX6xX2xX2d1xXdxXexX56xXfxX1xX16xX2xXfxX12xXa2xX16xX12xXbxX39xX56xX4xX2xX40xX12xX3axX3xXe5xX12xX3xX2exX2exX9xX2xX12xX6xX3xX12xX40xX3xXfxX12xX16xX2exX1xX39xX3axX2xX12xX25xX3exX56xX3exXebxXebxXebxXb8xX25xXfbxX1xXfxX40xXexX22xX0xX16xX40xXb3xX7xXbxX6xX8xXdxXexX56xX40xX2xX4xX16xX3xX56xX25xX3exXebxX56xX3axX2xX2c9xXbxX56xX3exXebxXb8xX25xX56xX25xXebxX302xX4xX3exX25xX25xX3exXebxX135xXebxXfxX345xXebxX25xX345xX9xX3exXfbxX350xX2exXb3xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX7xX40xX16xX3axX16xX7xX3axX1xX47xX7xX49xX4axX3axX7xX40xX4exX8xX7xX3axX52xX39xX54xXexX7xX56xX22xX0xX56xX3xX22xX0xX4xX16xXdexX22xX0xXbxXfxX6xX39xX3axXb3xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX4c0xX9fxX40xX7xX3axX3xXe5xX139xX7xXcdxX2exX2exX9xX2xX7xX6xX3xX7xX40xXf4dxXfxX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exXexX7xX1xX6xX2xX2d1xXdxXexX56xXfxX1xX16xX2xXfxX12xXa2xX16xX12xXbxX39xX56xX4xX2xX40xX12xX3axX3xXe5xX12xX3xX2exX2exX9xX2xX12xX6xX3xX12xX40xX3xXfxX12xX16xX2exX1xX39xX3axX2xX12xX25xX3exX56xX3exXebxXebxXebxXb8xX25xXfbxX1xXfxX40xXexX22xX4c0xX9fxX40xX7xX3axX3xXe5xX139xX7xXcdxX2exX2exX9xX2xX7xX6xX3xX7xX40xXf4dxXfxX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX0xX56xX3xX22xX0xX56xXbxXfxX6xX39xX3axXb3xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xe4e0xX16xX3axXb3xX7xXbxX14bxX7xXfxXc9xXf0xX3axXb3xX7xXfxX1xXbcxX597xXfxX7xXfxX6xX25exX8xX7xXfxX16xX4axX2exX7xXbxX25exX7xX156xX16xXdbxX3axX7xX6xX3xX7xX40xXf4dxXfxX7xX16xX37xX1xX39xX3axX2xX7xX25xX3exX139xX7xXbxXa3xX3axX7xX2exX1xX419xX40xX7xX8xX48axX7xX3axX1xX16xX552xXbcxX7xXfxX1xX3xXe5xX7xX49xXaf0xX16xX7xXfxX6xX39xX3axXb3xX7xXfxX1xX16xX4axXfxX7xX156xX4axX139xX7xX3axXd26xX3axXb3xX7xX8xXacxX2exX7xX40xXd05xX3axX1xX7xX40xX14bxX7xX1xX16xXdbxXbcxX7xX3axX1ccxX3axXb3xX7xXdexX52xX7xXfxXb6xX8xX7xX49xXbc8xX7xX156xX4axXfxX7xX3axXb6xX16xXfbxX0xX56xX2exX22xX0xX56xX4xX16xXdexX22xX0xX56xX9xX16xX22xX0xX56xXbcxX9xX22xX0xX4xX16xXdexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX56xX4xX16xXdexX22xX0xX56xX4xX16xXdexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX7b8xX39xXbcxX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX39xX7xX15e6xX16xX3axXb3xX0xX56xX2exX22