Nhật Bản lần đầu công bố phiên bản mới của tên lửa chống hạm ASM-3
ASM-3 là tên lửa chống hạm tầm xa được thiết kế cho tiêm kích đa nhiệm F-2 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản.
8604xe632x87c1xef94x11afdxd3c3x125c6x1172fx114f5xX7xd5e4x125b8x1354ex13f4ex1205dxcee8xX5xd850xXaxec5dx1378dxX1x124abxXexX3x1156bxd733x9fb1xX3xX5xbc76xX1axX3xb105xX1dxb684xX3xX4x94afxX1ax9c69xX3xeba1xd595xX3xXbxX1xXdx1469bxX1axX3xX29xX19xX1axX3x10286xa2eexXdxX3xX4xb516xX6xX3xXexX2fxX1axX3xX5x13267xX6xX3xX4xX1xX2axX1axX27xX3xX1xbddexX36xX3x94b0xf18ex13357xaf69x124a3xX0xbc9dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx137bbxX10xX6x13b4exXaxX12xX50xX51xX52xX53xX54xX3xX5x13dd6xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX4xX1xX2axX1axX27xX3xX1xX4dxX36xX3xXexX1dxX36xX3x135a7xX6xX3xX20x13291xf53fxX4xX3xXexX1xXdx8749xXexX3x11cc2xX95xX3xX4xX1xe404xX3xXexXdxX2fxX36xX3xX98xbec1xX4xX1xX3xX20xX6xX3xX1axX1xXdxac70xX36xX3x11adexX53xfd3exX3xX4xX3bxX6xX3xabe6xe72bxX4xX3xX5xX8exX8fxX1axX27xX3x13fa4xX1x13832xX1axX27xX3xc8cexXafxX3xXexc7d9xX2fxX1axX3xX98xX1xX25xX1axX27xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axc788xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX9dxX68xf2bexXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXcax14445xX6xX3xX4xX25xX1axX27xX3xX29xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX1axX3xX29xX19xX1axX3xX36xX37xXdxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX4xX1xX2axX1axX27xX3xX1xX4dxX36xX3xX7xXdxX2fxX22xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX50xX51xX52xX53xX54xX3xX68xX9dxX3xX1axX8exX37xX4xX3xX1axX72xXf3xX3xXexXbbxX3xX7xX19xX1axX3xX8axX22xfb28xXexXe0xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX9dxX68xXf3xXaxX12xXc4xX1xXdxX2fxX1axX3xX29xX19xX1axX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX1ax139a4xX1axX27xX3xX4xX155xXbxX3xX20xX8exX8fxX4xX3xX27xXdxX37xXdxX3xXexX1xXdxXafxX22xX3xXexXcexX9dxX1axX27xX3xX4xX1xX22xXf3xX95xX1axX3xXexX1x9249xX36xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1x1009bxX3xXexXcexX8exa1b0xX1axX27xX3xa58axX22xX2axX4xX3xXbxX1xXc6xX1axX27xX3xXcxX9dxX36xX9dxX1xXdxXcexX9dxX3xe057xX6xX36xX6xX36xX9dxXexX9dxX3xXexX37xXdxX3xX4xX25xX1axX27xX3xXexXf3xX3xf8bdxX25xX1axX27xX3xX1axX27xX1xXdxXafxXbxX3xX1ax993bxX1axX27xX3xX52xXdxXexX7xX22xX29xXdxX7xX1xXdxX3xX1b5xX3xXcxX9dxXf3xX9dxXf3xX6xX36xX6x113f6xX3xX98xX1xX22xX3xXcaxXbbxX4xX3xX50xXdxX4xX1xXdxXe0xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX29xX5xX10xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX36xX6xXcexX27xXdxX1ax145b7xX3xXb4xXbxX8axX3xX6xX22xXexX9dx10789xXaxX12xX0xXexX29xX9dxX68xXf3xX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX68xX12xX0xXdxX36xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX53xXbxX1xX9dxXexX9dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axX1xX15xXexX3xX29xX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX20xX1dxX22xX3xX4xX25xX1axX27xX3xX29xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX1axX3xX29xX19xX1axX3xX36xX37xXdxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX4xX1xX2axX1axX27xX3xX1xX4dxX36xX3xX6xX7xX36xX53xX54xX3xX1xdc0bxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX56xX56xXdxXe0xX29xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX1axX1xXe0xXcaxX1axX56xX1axX10xe8dbxX7xX56xXb4x137f4xXb4x11191xX56xX2xXb4xX2d3xX68xb688xX2d1xX2d1xX2d1x13723xX54xX2ddxXex1265fxX2ddxX2ddxX2d1xX5xX2xXe0x1016exXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX20xX1dxX22xX3xX4xX25xX1axX27xX3xX29xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX1axX3xX29xX19xX1axX3xX36xX37xXdxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX4xX1xX2axX1axX27xX3xX1xX4dxX36xX3xX50xX51xX52xX53xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX53xXbxX1xX9dxXexX9dxX53xX9dxXcexXdxX27xXdxX1axX6xX5xX53xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX230xX56xX56xXdxX36xX6xX27xX10xX7xXe0xXcaxX9dxXcaxXe0xXcaxX1axX56xX22xXbxX5xX9dxX6xX68xX10xX68xX56xXcex121bexXexX2cdxXf3xX29xXcexX8axX36fxX36xX5xXf3xX2d3xX22x12a60xXcaxX10xX22xX98xX27xX56xXb4xX2d1xXb4xX2d1x8b6dxX2d1x14a99xX387xX2xX2e1xX56xXexX10xX1axX387xX5xX22xX6xX387xX4xX1xX9dxX1axX27xX387xX1xX6xX36xX387xX36xX4xX27xX2cdxXe0xX2e8xXbxX27xXaxX3xX68xX6xXexX6xX53xX68xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX50xX51xX52xX53xX54xXe0xX3xd9b9xX1axX1xX230xX3x11449xX10xX36fxX10xX1axX7xX10xX3xX18xX5xX9dxX27xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexXcexX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX6xXbxXexXdxX9dxX1axXaxX12xXcxX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX50xX51xX52xX53xX54xXe0xX3xX3c4xX1axX1xX230xX3xX3c9xX10xX36fxX10xX1axX7xX10xX3xX18xX5xX9dxX27xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexXcexX12xX0xX56xXexX29xX9dxX68xXf3xX12xX0xX56xXexX6xX29xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX9dxX68xXf3xXaxX12xX50xX51xX52xX53xX54xX3xX5xX72xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX4xX1xX2axX1axX27xX3xX1xX4dxX36xX3xXexX1dxX36xX3xX8axX6xX3xX20xX8exX8fxX4xX3xXexX1xXdxX95xXexX3xX98xX95xX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX36xX3xX98xXa5xX4xX1xX3xX20xX6xX3xX1axX1xXdxXafxX36xX3xXb2xX53xXb4xX3xX4xX3bxX6xX3xXbaxXbbxX4xX3xX5xX8exX8fxX1axX27xX3x14533xX1xX25xX1axX27xX3x145d3xX22xX180xX1axXe0xX3xde6cxXdxX6xXdxX3xX20xX9dxX4dxX1axX3xXbxX1x11bf7xXexX3xXexXcexXdx108bfxX1axX3xXbxX1xXdxX2fxX1axX3xX29xX19xX1axX3xX4xX2axXexX3xX5xf444xXdxX3xX4xX3bxX6xX3xX50xX51xX52xX53xX54xX3xX68xXdx8d1axX1axX3xXcexX6xX3xXexX100xX3xXb4xX2d1xX2d1xX54xX53xXb4xX2d1xX2xX389xX208xX3xXexXcexX9dxX1axX27xX3xX20x10170xX3xX4xX501xX3xX2xX2d9xX3xX4xX22x12c94xX4xX3xXexX1xX43xX3xX1axX27xX1xXdxXafxX36xX3xX20xb964xX3xX4xX1xX1b0xX1axX27xX3xX36xXdxX1axX1xX3xX20xX8exX8fxX4xX3xX1xXdxXafxX22xX3xX4adxX22xX19xXe0xX3xXcxac61xX1axX27xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa5xX3xX1axX27xX1xXdxX2fxX1axX3xX4xX1b0xX22xX3xXcaxX72xX3xXbxX1xX4bfxXexX3xXexXcexXdxX4c5xX1axX3xX4xX1xX9dxX3xX5xX9dxX4dxXdxX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX1axX72xXf3xX3xX5xX72xX3xX54xcddcxX3xXexf97cxX3xXf3xX10xX1axX208xX3xXexX8exe2dbxX1axX27xX3xX20xX8exX581xX1axX27xX3xX54xX2e1xX389xX3xXexXcexXdxXafxX22xX3xd8e0xX51xX3c9xXe0xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX9dxX68xXf3xXaxX12xXcxX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX50xX51xX52xX53xX54xX3xX20xX8exX8fxX4xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX22xXf3xX2fxX1axX3xX29xX2axX3xX1xX9dxX72xX1axX3xXexX1xXdxXafxX1axX3xX1axX1a7xX36xX3xXb4xX2d1xX2xX389xX208xX3xX1axX1xX8exX1axX27xX3xX20xX95xX1axX3xX1axX6xXf3xX3xXcaxb78bxX3xX98xX1xXa5xX3xX1axX72xXf3xX3xXcaxa3dexX1axX3xX4xX1xX8exX6xX3xX4xX1xXa5xX1axX1xX3xXexX1xX1b0xX4xX3xX20xX8exX8fxX4xX3xX20xX8exX6xX3xXcaxX72xX9dxX3xXexXcexX6xX1axX27xX3xX29xf7baxX3xX4xX1xXa5xX1axX1xX3xXexX1xX1b0xX4xX3xXcaxX2aexX3xXexX1dxX36xX3xX29x8938xX1axX3xX4xX1x10991xX3xX20xX4dxXexX3xXb4xX2d1xX2d1xX98xX36xXe0xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX9dxX68xXf3xXaxX12xX52xX50bxXexX3xX7xX2axX3xX1axX27xX22x108e8xX1axX3xXexXdxX1axX3xX4xX1xX9dxX3xX29xXdxX95xXexX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX36xX37xXdxX3xX4xX501xX3xXexX1dxX36xX3xX29xX63exX1axX3xX1xX581xX1axX3xX2ddxX2d1xX2d1xX98xX36xXe0xX3x13e91xX4c5xX3xXexX1a7xX1axX27xX3xXexX1dxX36xX3xX5xX2fxX1axX3xX27xX155xXbxX3xX20xX25xXdxX208xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX20xX51axX3xX5xX63exXbxX3xX20xX1efxXexX3xX20xX50bxX1axX27xX3xX4xX581xX3xXcexX6xX36xX2e8xX10xXexX208xX3xXexXcexX6xX1axX27xX3xX29xX629xX3xX4xX25xX1axX27xX3xX1axX27xX1xXafxX3xX68xX602xX1axX3xX20xX8exfc02xX1axX27xX3xX4adxX22xX4bfxX1axX3xXexXa5xX1axX1xX56xX1xc19fxX1axX3xX1xX8fxXbxX3x13180xXcaxXafxX3xXexXdxX1axX1xX3xXcaxX72xX3xXcexX6xX68xX6xXcexX3xX36xX1efxXexX3xX20xX155xXexa8a4xX3xX4xX1xX9dxX3xX50xX51xX52xX53xX54xX3xX20xX4c5xX3xXbxX1xX4bfxXexX3xXexXcexXdxX4c5xX1axX3xX29xXdxX95xX1axX3xXexX1xX4c5xX3xX5xX63exXbxX3xX20xX1efxXexX3xXexXcexX2fxX1axX3xX8axX10xX3xXcaxX15xX1axX3xXexX19xXdxX208xX3xXexXcexX2fxX1axX3xXexX72xX22xX3xX4xf490xX1axX27xX3xX29xX19xX1axX3xXexXcexX2fxX1axX3xX4xX1xXdxX95xX1axX3xX20xX155xX22xX3xX4xX581xXe0xX56xXe0xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxXcaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXcexX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexXcexX9dxX1axX27xX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX2fxX1axX3xX4adxX22xX6xX1axX230xX0xX56xX7xXexXcexX9dxX1axX27xX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX53xXexX1xX22xX36xX29xX53xX6xX1axX68xX53xX7xX6xXbxX9dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xXdxX2fxX22xX3xX4xX1xXdxX95xX1axX3xX1xX4dxX36xX3xX13xX27xX6xX3xX36xX50bxXexX3xX36xX2aexX1axX1xX3xX4xX180xX1axX3xX4xX19xX3xX1xX4dxX36xX3xX20xX50bxXdxX3xX13xX50xXcxe1c1xXaxX3xX1xXcexX10xX36fxX9xXaxX56xX29xXdxX1axX1xX53xX5xX22xX6xX1axX56xX7xXdxX10xX22xX53xX4xX1xXdxX10xX1axX53xX1xX6xX36xX53xX1axX27xX6xX53xX36xX9dxXexX53xX36xXdxX1axX1xX53xX4xX6xX1axX53xX4xX6xX53xX1xX6xX36xX53xX68xX9dxXdxX53xX1axX6xXexX9dxX56xX2xX575xX2d9xXb4xX2d3xX2d3xXe0xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX27xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX56xX36xX10xX68xXdxX6xX56xX2xXb4xX2d1xX56xX1axX10xX2cdxX7xX56xXb4xX2d1xXb4xX2d3xX56xX2xX2d1xX2d9xX68xXb4xX2xX2d1xX2d9xX389xX2d9xX2ddxXexX2xX2d1xX2d9xX2d3xX389xX5xX2d1xXe0xX2e8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX20xX1dxX22xX3xX4xX25xX1axX27xX3xX29xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX1axX3xX29xX19xX1axX3xX36xX37xXdxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX4xX1xX2axX1axX27xX3xX1xX4dxX36xX3xX50xX51xX52xX53xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxXcaxX12xX0xX7xXexXcexX9dxX1axX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xXdxX2fxX22xX3xX4xX1xXdxX95xX1axX3xX1xX4dxX36xX3xX13xX27xX6xX3xX36xX50bxXexX3xX36xX2aexX1axX1xX3xX4xX180xX1axX3xX4xX19xX3xX1xX4dxX36xX3xX20xX50bxXdxX3xX13xX50xXcxX81dxXaxX3xX1xXcexX10xX36fxX9xXaxX56xX29xXdxX1axX1xX53xX5xX22xX6xX1axX56xX7xXdxX10xX22xX53xX4xX1xXdxX10xX1axX53xX1xX6xX36xX53xX1axX27xX6xX53xX36xX9dxXexX53xX36xXdxX1axX1xX53xX4xX6xX1axX53xX4xX6xX53xX1xX6xX36xX53xX68xX9dxXdxX53xX1axX6xXexX9dxX56xX2xX575xX2d9xXb4xX2d3xX2d3xXe0xX1xXexX36xXaxX12xX51xXdxX2fxX22xX3xX4xX1xXdxX95xX1axX3xX1xX4dxX36xX3xX13xX27xX6xX3xX36xX50bxXexX3xX36xX2aexX1axX1xX3xX4xX180xX1axX3xX4xX19xX3xX1xX4dxX36xX3xX20xX50bxXdxX3xX13xX50xXcxX81dxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXcexX9dxX1axX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX4b3xXdxX37xXdxX3xX4xX1xX22xXf3xX2fxX1axX3xX27xXdxX6xX3xX13xX27xX6xX3xX36xX37xXdxX3xX20xX180xXf3xX3xX20xX51axX3xX8axX8exX37xX1axX27xX3xX68xX6xX1axX1xX3xXexX72xX22xX3xX4xX1xXdxX95xX1axX3xX4xX501xX3xX36xX50bxXexX3xX98xX1xX25xX1axX27xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX27xX6xX3xX4xX501xX3xX98xX1xX19xX3xX1axX1a7xX1axX27xX3xX36xX50bxXexX3xX36xX2aexX1axX1xX3xX4xX1xX2axX1axX27xX3xX4xX1x987axXdxX3xX1xX4dxX36xX3xX20xX50bxXdxX3xX13xX50xXcxX81dxXe0xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxXcaxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX6xX22xX68xXdxX3xX50xXcexX6xX29xXdxX6xX3xX36xX22xX6xX3xX1xX581xX1axX3xX2xXe0xX2d1xX2d1xX2d1xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX9dxX10xXdxX1axX27xXaxX3xX1xXcexX10xX36fxX9xXaxX56xXcaxX22xX53xX98xX1xXdxX56xX7xX6xX22xX68xXdxX53xX6xXcexX6xX29xXdxX6xX53xX36xX22xX6xX53xX1xX9dxX1axX53xX2xX53xX2d1xX2d1xX2d1xX53xXexX10xX1axX53xX5xX22xX6xX53xX4xX22xX6xX53xX29xX9dxX10xXdxX1axX27xX56xX2xX575xXb4xX2xX2ddxX389xXe0xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX27xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX56xX36xX10xX68xXdxX6xX56xX2xXb4xX2d1xX56xX1axX10xX2cdxX7xX56xXb4xX2d1xX2xX575xX56xX2xX2d1xX2d3xX68xX2d9xX2d1xX2e1xX2xX2ddxXb4xX2ddxXexX54xX2e1xX575xX5xX2d9xX53xX29xX9dxX10xXdxX1axX27xX53xX2xX2ddxX2d1xX2d9xXb4xX2d1xXe0xX2e8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX20xX1dxX22xX3xX4xX25xX1axX27xX3xX29xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX1axX3xX29xX19xX1axX3xX36xX37xXdxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX4xX1xX2axX1axX27xX3xX1xX4dxX36xX3xX50xX51xX52xX53xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxXcaxX12xX0xX7xXexXcexX9dxX1axX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX6xX22xX68xXdxX3xX50xXcexX6xX29xXdxX6xX3xX36xX22xX6xX3xX1xX581xX1axX3xX2xXe0xX2d1xX2d1xX2d1xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX9dxX10xXdxX1axX27xXaxX3xX1xXcexX10xX36fxX9xXaxX56xXcaxX22xX53xX98xX1xXdxX56xX7xX6xX22xX68xXdxX53xX6xXcexX6xX29xXdxX6xX53xX36xX22xX6xX53xX1xX9dxX1axX53xX2xX53xX2d1xX2d1xX2d1xX53xXexX10xX1axX53xX5xX22xX6xX53xX4xX22xX6xX53xX29xX9dxX10xXdxX1axX27xX56xX2xX575xXb4xX2xX2ddxX389xXe0xX1xXexX36xXaxX12xX51xX6xX22xX68xXdxX3xX50xXcexX6xX29xXdxX6xX3xX36xX22xX6xX3xX1xX581xX1axX3xX2xXe0xX2d1xX2d1xX2d1xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX4xX3bxX6xX3xX18xX9dxX10xXdxX1axX27xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXcexX9dxX1axX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxX15xXbxX3xX20xX9dxX72xX1axX3xX18xX9dxX10xXdxX1axX27xX3xX4xX3bxX6xX3xX52x13517xX3xX20xX51axX3xX27xXdxX72xX1axX1xX3xX20xX8exX8fxX4xX3xXb4xX3xX1xX8fxXbxX3xX20xX66exX1axX27xX3x9e46xX98xX1xX3bxX1axX27xd8eaxX3xXexXcexX629xX3xX27xXdxX4bfxX3xXexX37xXdxX3xXb4xX3xXexX578xX3xX595xX51xX3c9xX208xX3xX4xX22xX1axX27xX3xX4xX155xXbxX3xX4xX1xX9dxX3xX51xX6xX22xX68xXdxX6xX3xX50xXcexX6xX29xXdxX6xX3xX1xX581xX1axX3xX2xXe0xX2d1xX2d1xX2d1xX3xX4adxX22xX19xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX98xX1xX25xX1axX27xX3xX20xX2axXdxX3xX20xX155xXexX3xXcaxX72xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX4xX1xX2axX1axX27xX3xX1xX4dxX36xXe0xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxXcaxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xXdxX2fxX1axX3xX20xX50bxXdxX3xX4xX1xXdxX95xX1axX3xX1xX4dxX36xX3xX4xXbbxX4xX3xX36xX4dxX1axX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX1xX19xXdxX3xX4adxX22xX180xX1axX3xX52xXc63xX3xX29xX155xXexX3xX1axX27xX6f6xX3xXexX15xXbxX3xXexXcexX15xX1axXaxX3xX1xXcexX10xX36fxX9xXaxX56xXcaxX22xX53xX98xX1xXdxX56xX29xXdxX10xX1axX53xX68xX9dxXdxX53xX4xX1xXdxX10xX1axX53xX1xX6xX36xX53xX4xX22xX4xX53xX36xX6xX1axX1xX53xX4xX22xX6xX53xX1xX6xXdxX53xX4adxX22xX6xX1axX53xX36xXf3xX53xX29xX6xXexX53xX1axX27xX9dxX53xXexX6xXbxX53xXexXcexX6xX1axX56xX2xX2d3xX2d3xX389xX2xX2d1xXe0xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX27xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX56xX36xX10xX68xXdxX6xX56xX2xXb4xX2d1xX56xX1axX10xX2cdxX7xX56xXb4xX2d1xX2xX2d1xX56xX2xX2d1xX2d3xX68xX2e1xXb4xX2xX2d9xX2d1xXb4xX2d9xXexXb4xX575xX2d1xX2ddxX2d1xX5xX2d1xXe0xX2e8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX20xX1dxX22xX3xX4xX25xX1axX27xX3xX29xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX1axX3xX29xX19xX1axX3xX36xX37xXdxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX4xX1xX2axX1axX27xX3xX1xX4dxX36xX3xX50xX51xX52xX53xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxXcaxX12xX0xX7xXexXcexX9dxX1axX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xXdxX2fxX1axX3xX20xX50bxXdxX3xX4xX1xXdxX95xX1axX3xX1xX4dxX36xX3xX4xXbbxX4xX3xX36xX4dxX1axX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX1xX19xXdxX3xX4adxX22xX180xX1axX3xX52xXc63xX3xX29xX155xXexX3xX1axX27xX6f6xX3xXexX15xXbxX3xXexXcexX15xX1axXaxX3xX1xXcexX10xX36fxX9xXaxX56xXcaxX22xX53xX98xX1xXdxX56xX29xXdxX10xX1axX53xX68xX9dxXdxX53xX4xX1xXdxX10xX1axX53xX1xX6xX36xX53xX4xX22xX4xX53xX36xX6xX1axX1xX53xX4xX22xX6xX53xX1xX6xXdxX53xX4adxX22xX6xX1axX53xX36xXf3xX53xX29xX6xXexX53xX1axX27xX9dxX53xXexX6xXbxX53xXexXcexX6xX1axX56xX2xX2d3xX2d3xX389xX2xX2d1xXe0xX1xXexX36xXaxX12xX18xXdxX2fxX1axX3xX20xX50bxXdxX3xX4xX1xXdxX95xX1axX3xX1xX4dxX36xX3xX4xXbbxX4xX3xX36xX4dxX1axX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX1xX19xXdxX3xX4adxX22xX180xX1axX3xX52xXc63xX3xX29xX155xXexX3xX1axX27xX6f6xX3xXexX15xXbxX3xXexXcexX15xX1axX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXcexX9dxX1axX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX65xX19xXdxX3xX4adxX22xX180xX1axX3xX52xXc63xX3xXcaxX100xX6xX3xX4xX501xX3xX36xX72xX1axX3xXbxX1xX25xX3xX68xXdxX4e6xX1axX3xX7xX1b0xX4xX3xX36xX4dxX1axX1xX3xX20xX1dxXf3xX3xX155xX1axX3xXexX8exX8fxX1axX27xX3xXexX4dxXdxX3xX29xXdxX4c5xX1axX3xX6a0xX25xX1axX27xX208xX3xXexX1xX25xX1axX27xX3xX4adxX22xX6xX3xX4xX22xX50bxX4xX3xXexX15xXbxX3xXexXcexX15xX1axX3xXcaxX37xXdxX3xX7xXbbxX3xXexX1xX6xX36xX3xX27xXdxX6xX3xX4xX3bxX6xX3xX1axX1x12186xX1axX27xX3xX4xX1xXdxX95xX1axX3xX1xX4dxX36xX3xXexX2axXdxX3xXexX180xX1axX3xX1xX72xX1axX27xX3xX20xX1dxX22xX3xX1xXdxXafxX1axX3xX4xX501xX3xXexXcexX9dxX1axX27xX3xXexXcexX6xX1axX27xX3xX29xX629xXe0xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxXcaxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX22xX5xX12xX0xX68xXdxXcaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcexXaxX12xX0xX56xX68xXdxXcaxX12xX0xX56xX68xXdxXcaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xXcexXexXdxX4xX5xX10xX387xX387xX6xX22xXexX1xX9dxXcexX3xX4xX36xX7xX53xX6xX22xXexX1xX9dxXcexXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8axXexX53xX6xX5xXdxX27xX1axX230xX3xXcexXdxX27xX1xXexX23axXaxX12xX0xX10xX36xX12xXcxX1xX10xX9dxX3xX65xX9dxX72xX1axX27xX3xXc4xX1xX4dxX36xX56xbdb0xX81dxX105dxXe0xX105dxX13xX3xX70cxX29xXdxX2fxX1axX3xX68xX629xX4xX1xX725xX0xX56xX10xX36xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX9dxX68xXf3xXaxX12xX52xX50bxXexX3xX7xX2axX3xX1axX27xX22xX66exX1axX3xXexXdxX1axX3xX4xX1xX9dxX3xX29xXdxX95xXexX3xXexX2fxX1axX3xX5xX43xX6xX3xX36xX37xXdxX3xX4xX501xX3xXexX1dxX36xX3xX29xX63exX1axX3xX1xX581xX1axX3xX2ddxX2d1xX2d1xX98xX36xXe0xX3xX6a0xX4c5xX3xXexX1a7xX1axX27xX3xXexX1dxX36xX3xX5xX2fxX1axX3xX27xX155xXbxX3xX20xX25xXdxX208xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX20xX51axX3xX5xX63exXbxX3xX20xX1efxXexX3xX20xX50bxX1axX27xX3xX4xX581xX3xXcexX6xX36xX2e8xX10xXexX208xX3xXexXcexX6xX1axX27xX3xX29xX629xX3xX4xX25xX1axX27xX3xX1axX27xX1xXafxX3xX68xX602xX1axX3xX20xX8exX6f6xX1axX27xX3xX4adxX22xX4bfxX1axX3xXexXa5xX1axX1xX56xX1xX705xX1axX3xX1xX8fxXbxX3xX70cxXcaxXafxX3xXexXdxX1axX1xX3xXcaxX72xX3xXcexX6xX68xX6xXcexX3xX36xX1efxXexX3xX20xX155xXexX725xX3xX4xX1xX9dxX3xX50xX51xX52xX53xX54xX3xX20xX4c5xX3xXbxX1xX4bfxXexX3xXexXcexXdxX4c5xX1axX3xX29xXdxX95xX1axX3xXexX1xX4c5xX3xX5xX63exXbxX3xX20xX1efxXexX3xXexXcexX2fxX1axX3xX8axX10xX3xXcaxX15xX1axX3xXexX19xXdxX208xX3xXexXcexX2fxX1axX3xXexX72xX22xX3xX4xX76bxX1axX27xX3xX29xX19xX1axX3xXexXcexX2fxX1axX3xX4xX1xXdxX95xX1axX3xX20xX155xX22xX3xX4xX581xXe0xX56xXe0xX0xX56xXbxX12