Dân hiến hàng ngàn m2 đất, đường 5m sắp thành "đại lộ"!
(Baohatinh.vn) - Đường liên xã Duệ Thành có chiều dài khoảng 3,5km, đi qua 3 thôn Trần Phú, Quốc Tiến và Thống Nhất (xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Người dân ven tuyến đường này đã hiến hơn 4.350 m2 đất để mở rộng mặt đường từ 5m lên tới 11m.
8884xccf9xc10ax8e75x101bfx106dfxc8d1x9ffexce52xX7xc928xcb7dxe7cax1068fxdcbdxc6faxX5xc5acxXax101f9xe8e3x9a6dxe3dfxX3xX1xXdx1008fxX15xX3xX1xcecbxX15xdbd9xX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xf0c8xX0xX7xd085xXbxX12x99ecxX0xd444xX7xX29xXbxX12xX3xc676xa53bxXexe78fxX3xX34xf3d8xaa8axX15xX1fxX3xc818xX26xX3xX7xd7c5xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xXaxX34xd73fxXdxX3xX5x9393xXax8c68xX3xX0xX2exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa2d7xX10xX6x981cxXaxX12x9ec7xX3axX3bxX15xX1fxX3xX5xXdxc6a1xX15xX3x90f6xe9afxX3xX13xX29xd478xX3xXcxX1xX1dxX15xX1xX3xX4x10c54xX3xX4xX1xXdxf1faxX29xX3xX69xX1dxXdxX3xe8a6xX1xd316x8929xX15xX1fxX3x107c1xX37xX3fxX91xX26xX37xX3xX34xXdxX3xaaaaxX29xX6xX3xX98xX3xXexX1x10af4xX15xX3xXcxb700xe234xX15xX3xda1cxX1xe485xX37xX3xe54exX29xa1b4xX4xX3xXcxXdxX19xX15xX3x10901xX1dxX3xXcxX1xXb9xX15xX1fxX3xdf35xX1xX35xXexX3xe465xX77xX78xX3xfc2axdc5fxX26xX3xX13xX29xX7cxX37xX3xXd3xXd4xX26xX3x109b1xX29xe049xX74xX15xX37xX3xX66xX1dxX3xXcxaa45xX15xX1x101e2x9d5exX3xXcaxX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX3xXc1xX10xX15xX3xXexX29xXe2xX19xX15xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX15xX1dxXe2xX3xX34xX78xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xf50bxX15xX3xf36axXefxX98xX3fxa9a6xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX3xX34xd3baxX3xX26xca42xX3xXaexX52xX15xX1fxX3xX26xf1d3xXexX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xXex1055dxX3xX3fxX26xX3xX5xX74xX15xX3xXex10b46xXdxX3xX2xX2xX26xXefxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10236xX93xX69xXe2xX3xXbxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXdxX26xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxc8cfxXdxX69xXexX1xaf85xX3xcc8dxX2xX3fxXbxX77xd1f5xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX198xX3xX11bxX2xX11fxXbxX77xX19fxXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX2exX2exXdxXefx8a7dxX6xX93xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXc1xX15xX2exX15xX10xX193xX7xX2exX2xf946xX2cxX98xX2exc55bxX1d6xX69xX11bxX11fxb977xX3fxX1d2xX2cxX98xXexX2xX1d6xX1dbxX19axX5xX1d2xad1exX19axX1d6xX69xX98xX2xX2xX2xX11bxX2cxX1d2xXexX2cxX1dbxX2cxX1dbxX5xX11bxX1e7xX69xX7xXefxf434xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX3fxX26xX3xX7xX43xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX34xX4exXdxX3xX5xX52xX54xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX93xX15xXaxX12xXe0xX78xX3xXd3xXd4xX26xX3xX13xX29xX7cxX3xX1xX29xXe2xX3xX34xX52xX15xX1fxX3xX5x1061fxX4xX3xX5xX3axe4c2xX15xX1fxX3xX1x101c7xX3xXexXaexX27dxX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX3xXexX1xdfeaxX93xX3xX69xb6ebxX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xXaexX1dxX93xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX93xX69xXe2xXaxX12xXd3xX1xd462xX3xXex9b85xX4xX1xX3xcf5cxX169xXcaxX13xX3xX77xX78xX3xXd3xXd4xX26xX3xX13xX29xX7cxX3xXcxXaexXafxX15xX3xXe0xX29xX14xX15xX3x10a67xX93xX15xX1fxX3xX4xX1xX93xX3xX1bfxXdxX19xXexX198xX3xX13xX278xX3xX294xX15xX3xX26xX137xX3xXaexX52xX15xX1fxX3xXc1xX1dxX3xX15xX14xX15xX1fxX3xX4xX35xXbxX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX5xXdxX74xX15xX3xX77xX78xX3xX13xX29xX7cxX3xXcxX1xX1dxX15xX1xX3xX69xX93xX3xX1xX29xXe2xX7cxX15xX3xX5xX1dxX26xX3xX4xX1xX2b9xX3xX34xXafxX29xX3xXexX3axX3xX15xX1xX3axX15xX1fxX3xX77xX78xX3xX4xX85xX3xXexXaexX294xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX7cxX26xX3xX1fxXdxX94xXdxX3xXbxX1xX85xX15xX1fxX3xXc1xX1dxX3xX1bfxX1dxX15xX3xX1fxXdxX6xX93xX3xX26xX13fxXexX3xX1bfx10af9xX15xX1fxX3xX34xX134xX3xXexX1xXdxX3xX4xXaaxX15xX1fxXefxX3xXcxX93xX1dxX15xX3xX1bfxX52xX3xX69xXdxX7cxX15xX3xXexf8d0xX4xX1xX3xX4xXafxX15xX3xX1fxXdxX94xXdxX3xXbxX1xX85xX15xX1fxX3xX26xX13fxXexX3xX1bfxX367xX15xX1fxX3xXexXaexX74xX15xX3xX34xX93xX4exX15xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX69xX1dxXdxX3xX98xX37xX3fxX3xX91xX26xX3xX15xX1dxXe2xX3xX5xXdxX74xX15xX3xXa2xX29xX6xX15xX3xXexXaexX278xX4xX3xXexXdxX19xXbxX3xX34xX19xX15xX3xX2xX2cxX98xX3xX1xX52xX3xX69xX14xX15xX3xX7xXb9xX15xX1fxX3xX1xX6xXdxX3xX1bfxX74xX15xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxXefxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXdxX26xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX193xXdxX69xXexX1xX198xX3xX19axX2xX3fxXbxX77xX19fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX198xX3xX11bxX2xX11fxXbxX77xX19fxXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX2exX2exXdxXefxX1bfxX6xX93xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXc1xX15xX2exX15xX10xX193xX7xX2exX2xX1d2xX2cxX98xX2exX1d6xX1d6xX69xX11bxX11fxX1dbxX3fxX1d2xX98xX2cxXexX1dbxX2cxX11bxX1d2xX5xX1dbxX1e7xX19axX1d6xX69xX98xX2xX2xX2xX3fxX11bxX3fxXexX98xX19axX2xX11fxX5xX2xX1e7xX69xX7xXefxX1fdxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX3fxX26xX3xX7xX43xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX34xX4exXdxX3xX5xX52xX54xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX93xX15xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexX1e7xX6xX5xXdxX1fxX15xX198xX3xX1fdxX29xX7xXexXdxb5d4xXe2xX19fxXaxX12xXd3xX1xX386xX15xX1xX3xXa2xX29xXe2xX8axX15xX3xX77xX78xX3xX34xX78xX3xX1xX29xXe2xX3xX34xX52xX15xX1fxX3xX98xX3xX26xX294xXe2xX3xX77xXb4xX4xX3xX5xX1dxX26xX3xXexXaexX93xX15xX1fxX3xX3fxX3xX15xX1fxX1dxXe2xX3xXcfxXexX149xX3xX3fxX1e7xX2xX11fxX2exX19axXeexX3xX34xX134xX3xX1fxXdxX94xXdxX3xXbxX1xX85xX15xX1fxX3xX26xX13fxXexX3xX1bfxX367xX15xX1fxX3xX1bfxX1dxX15xX3xX1fxXdxX6xX93xX3xX4xX1xX93xX3xX4xX1xX2b9xX3xX34xXafxX29xX3xXexX3axX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX93xX69xXe2xXaxX12xXe0xX78xX3xX34xX78xX3xXexcbdcxXbxX3xXexXaexX29xX15xX1fxX3xXexX29xXe2xX74xX15xX3xXexXaexX29xXe2xX8axX15xX37xX3xXc1xX5a3xX15xX3xX34xX52xX15xX1fxX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX3xX1bfxX367xX15xX1fxX3xX15xX1xXdxX8axX29xX3xX1xc6fbxX15xX1xX3xXexX1xf5f5xX4xXefxX3xX6cxX19xX15xX3xX15xX6xXe2xX37xX3xXexX35xXexX3xX4xX94xX3xX4xX294xX4xX3xX1xX52xX3xX69xX14xX15xX3xX34xX8axX29xX3xX34x9c55xX15xX1fxX3xXexX1xX29xX5a3xX15xX3xXc1xX153xXdxX3xX4xX1xX2b9xX3xXexXaexX3axX118xX15xX1fxX3xX26xX137xX3xXaexX52xX15xX1fxX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX4xX2b9xX6xX3xX1xX29xXe2xX7cxX15xXefxX3xXcxc14axX15xX1fxX3xX69xXdxX7cxX15xX3xXexX386xX4xX1xX3xX34xX35xXexX3xX4xX294xX4xX3xX1xX52xX3xX69xX14xX15xX3xX34xX78xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX5xX1dxX3xX11bxXefxX98xX3fxX19axX37xX3fxX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX37xX3xXexXaexX93xX15xX1fxX3xX34xX85xX3xX1bfxX6xX93xX3xX1fxX603xX26xX3xX4xX94xX3xX34xX35xXexX3xX137xX37xX3xX34xX35xXexX3xXc1xX3axX3bxX15xX3xXc1xX1dxX3xX34xX35xXexX3xX7xX94xX15xX3xX77xX29xX35xXexX3xX15xXaaxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1xXdxX7cxXbxXefxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX93xX69xXe2xXaxX12xX6cxXdxX8axX29xX3xX34xX294xX15xX1fxX3xX15xX85xXdxX37xX3xX34xX14xXe2xX3xX91xX1xXaaxX15xX1fxX3xXbxX1xX94xXdxX3xX5xX1dxX3xX5xXafxX15xX3xX34xXafxX29xX3xXexXdxX74xX15xX3xX4xX294xX4xX3xX1xX52xX3xX69xX14xX15xX3xX137xX3xX34xX14xXe2xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX34xX35xXexX3xX34xX134xX3xX26xX137xX3xXaexX52xX15xX1fxX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxXefxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXdxX26xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX193xXdxX69xXexX1xX198xX3xX19axX2xX3fxXbxX77xX19fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX198xX3xX11bxX2xX11fxXbxX77xX19fxXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX2exX2exXdxXefxX1bfxX6xX93xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXc1xX15xX2exX15xX10xX193xX7xX2exX2xX1d2xX2cxX98xX2exX1d6xX1d6xX69xX11bxX11fxX1dbxX3fxX1d2xX11bxX11fxXexX11bxX1d2xX1d2xX1d2xX5xX1dbxX1e7xX19axX1d6xX69xX98xX2xX2xX2xX1d6xX2xX11fxXexX11bxX3fxX2xX3fxX5xX2xX1e7xX69xX7xXefxX1fdxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX3fxX26xX3xX7xX43xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX34xX4exXdxX3xX5xX52xX54xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX93xX15xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexX1e7xX6xX5xXdxX1fxX15xX198xX3xX1fdxX29xX7xXexXdxX512xXe2xX19fxXaxX12xc2b4xX15xX1fxX3xX66xX1dxX3xX66xX29xXe2xX3x98d4xXdxX15xX1xX3xXcfxXexX1xXaaxX15xX3xXcxXaexXafxX15xX3xXb2xX1xXb4xXeexX3xX34xX78xX3xXexX1xX278xX4xX3xX1xXdxX7cxX15xX3xXaxX15xX74xX29xX3xX1fxX3axX118xX15xX1fxXaxX3xX7xX294xX15xX1fxX3xX34xX94xX15xX1fxX3xXc1xXdxX74xX15xX37xX3xX69xX298xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xXaexX1dxX93xX3xXc1xX1dxX3xXexXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX77xX14xXe2xX3xX5xX4exXdxX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xXaexX1dxX93xX3xX26xX153xXdxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX93xX69xXe2xXaxX12xX843xX15xX1fxX3xXcaxX1fxX29xXe2xfd4cxX15xX3xX84ex8b67xX15xX3xXd3xX1xX3axX118xX15xX1fxX3xX1e7xX3xXd3xX1xXdxX3xX1xX52xXdxX3xXexXaexX3axX137xX15xX1fxX3xXd3xX1xXdxX3xX1xX52xXdxX3xXcaxXaaxX15xX1fxX3xX69xX14xX15xX37xX3xXexX636xX3xXexXaexX3axX137xX15xX1fxX3xXexX636xX3xX5xXdxX74xX15xX3xX1fxXdxX6xX3xXexX1xXaaxX15xX3xXb7xX29xXb9xX4xX3xXcxXdxX19xX15xX3xX4xX1xX93xX3xX1bfxXdxX19xXexX198xX3xcb4dxX134xX3xXexX149xX3xX15xX8daxX26xX3xX2cxX11fxX2xX11fxX3xX34xX19xX15xX3xX15xX6xXe2xX37xX3xX1fxXdxX6xX3xX34xX5d9xX15xX1xX3xXaaxX15xX1fxX3xX34xX78xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX34xX35xXexX3xX34xX19xX15xX3xX98xX3xX5xXafxX15xX3xXc1xX153xXdxX3xXexX636xX15xX1fxX3xX69xXdxX7cxX15xX3xXexX386xX4xX1xX3xX2xX1d2xX11fxX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xXefxX3xX2daxXafxX15xX3xX15xX1dxXe2xX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX26xX137xX3xXaexX52xX15xX1fxX3xXexX1xX74xX26xX37xX3x95a7xX5xX35xX15xd08bxX3xX7xX14xX29xX3xXc1xX1dxX93xX3xXc1xX3axX3bxX15xX3xXexX1xX74xX26xX3xX11bxX37xX3fxX26xX3xX15xX74xX15xX3xX1fxXdxX6xX3xX34xX5d9xX15xX1xX3xXbxX1xX94xXdxX3xX9b3xX4xX43xXexX9b7xX3xX34xX19xX15xX3xX2xX11fxX11fxX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xXefxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX93xX69xXe2xXaxX12xXaxc992xX35xXexX3xX34xX35xXexX3xXexX1xX5d9xX3xX6xXdxX3xX26xX1dxX3xX91xX1xXaaxX15xX1fxX3xXexXdxX19xX4xX3xX15xX1xX3axX15xX1fxX3xXc1xX35xX15xX3xX34xX8axX3xX5xX1dxX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1bfxXdxX19xXexX3xXc1xX5d9xX3xX7xX6xX93xX3xX5xX4exXdxX3xX26xX35xXex913bxX3xXcaxX1xX14xX15xX3xX69xX14xX15xX3xX34xX603xX15xX1fxX3xX5x960fxX15xX1fxX3xXc1xX153xXdxX3xX4xX1xX386xX15xX1xX3xXa2xX29xXe2xX8axX15xX3xXexX1xX5d9xX3xX26xX153xXdxX3xX4xX85xX3xX34xX3axX27dxX4xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xXaexX52xX15xX1fxX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX34xfc2cxXbxX3xX26xX1dxX3xX34xXdxXefxX3xXd3xX93xX15xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX15xX1dxXe2xX3xXexXaexX3axX153xX4xX3xX34xX14xXe2xX3xX4xX1xeb71xX3xX4xX85xX3xX2cxX26xX3xX15xX1xX3axX15xX1fxX3xX26xX137xX3xXaexX52xX15xX1fxX3xX69xXafxX15xX3xX69xXafxX15xX3xX1fxXdxX3bxX3xX34xX78xX3xX5xX74xX15xX3xXexX153xXdxX3xX2xX2xX37xX3fxX26xXefxX3xXcaxX1fxX93xX1dxXdxX3xX1xXdxX19xX15xX3xX34xX35xXexX37xX3xX4xX1xXb4xX15xX1fxX3xXexXaaxXdxX3xX4xXa6axX15xX3xXexX1xX294xX93xX3xX69xX298xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xXaexX1dxX93xX37xX3xX77xX14xXe2xX3xX5xX4exXdxX3xX4x9cdfxX15xX1fxX3xX26xX35xXexX3xX386xXexX3xX15xX1xX35xXexX3xXexX153xXdxX3xX2xX11fxX3xXexXaexXdxX7cxX29xX3xX34xX603xX15xX1fxX3xXexXdxX8axX15xX3xXc1xX5a3xXexX3xX5xXdxX7cxX29xXaxX3xX1e7xX3xXaaxX15xX1fxX3xXd3xX1xX3axX118xX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xce0cxX3xXexX1xX74xX26xXefxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXdxX26xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX193xXdxX69xXexX1xX198xX3xX19axX2xX3fxXbxX77xX19fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX198xX3xX11bxX2xX11fxXbxX77xX19fxXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX2exX2exXdxXefxX1bfxX6xX93xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXc1xX15xX2exX15xX10xX193xX7xX2exX2xX1d2xX2cxX98xX2exX1d6xX1d6xX69xX11bxX11fxX1dbxX3fxX1d2xX11bxX1d2xXexX1d2xX2cxX98xX11bxX5xX1dbxX1e7xX19axX1d6xX69xX98xX2xX2xX2cxX1dbxX2xX11fxXexX2cxX11bxX2xX11bxX5xX1d2xX1e7xX69xX7xXefxX1fdxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX3fxX26xX3xX7xX43xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX34xX4exXdxX3xX5xX52xX54xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX93xX15xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexX1e7xX6xX5xXdxX1fxX15xX198xX3xX4xX10xX15xXexX10xXaexX19fxXaxX12xX2daxX278xX4xX3xX5xX3axX27dxX15xX1fxX3xX4xX294xX4xX3xXexX636xX3xX4xX1xX5dfxX4xX3xX34xX93xX1dxX15xX3xXexX1xX134xX3xXexX1xX6xX26xX3xX1fxXdxX6xX3xXexX1xX294xX93xX3xX69xX298xX3xX2cxX3xX15xX1fxXaaxXdxX3xX15xX1xX1dxX3xX4xX2b9xX6xX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX93xX69xXe2xXaxX12xX169xX1dxX3xXcaxX1fxX29xXe2xX8d6xX15xX3xXcxX1xX2bcxX3xX2daxX6xX26xX3xXcfxXexX1xXaaxX15xX3xXcxXaexXafxX15xX3xXb2xX1xXb4xXeexX3xX15xX8daxX26xX3xX15xX6xXe2xX3xX1d6xX1d6xX3xXexX29xX636xXdxX37xX3xX5xX1dxX3xX26xX52xXexX3xXexXaexX93xX15xX1fxX3xX15xX1xc16dxX15xX1fxX3xX1xX52xX3xX34xXdxX134xX15xX3xX1xX5d9xX15xX1xX37xX3xX5xX29xXaaxX15xX3xXc1xX29xXdxX3xXc1xXb76xX37xX3xXexXdxX74xX15xX3xXbxX1xX93xX15xX1fxX3xX9b3xX15xX1xX3axX3bxX15xX1fxX9b7xX3xX34xX35xXexX3xX26xX137xX3xXaexX52xX15xX1fxX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX34xXdxXefxX3xXcxX1xX10xX93xX3xX1bfxX1dxX3xX2daxX6xX26xX37xX3xXexXaexX3axX153xX4xX3xX34xX14xXe2xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX34xXdxX3xX5xX7cxX4xX1xX3xXc1xX8axX3xXbxX1xX386xX6xX3xX1bfxX74xX15xX3xX91xXdxX6xX3xX15xX1xX3axX15xX1fxX3xX7xX6xX29xX3xX34xX85xX3xX1xbe6axX3xX9b3xX29xXb9xX15xX9b7xX3xX4xX1xX93xX3xXexX1xfe28xX15xX1fxX3xX15xX74xX15xX3xX34xX78xX3xX34xXdxX3xXa2xX29xX6xX3xXc1xX3axX3bxX15xX3xX1bfxX1dxXefxX3xX6cxX14xXe2xX3xX5xX1dxX3xX5xXafxX15xX3xXexX1xX5dfxX3xX11bxX3xX1bfxX1dxX3xX1xXdxX19xX15xX3xX34xX35xXexX3xX34xX134xX3xX26xX137xX3xXaexX52xX15xX1fxX3xX4xX93xX15xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX15xX1dxXe2xXefxX3xX84exX3axX3bxX15xX3xX1bfxX1dxX3xX4xX85xX3xX34xX19xX15xX3xX2xX11fxX11fxX26xX3xX4xX1xXdxX8axX29xX3xX69xX1dxXdxX3xX1bfxX294xX26xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX37xX3xX5xXafxX15xX3xX15xX1dxXe2xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xXexXdxX19xXbxX3xXexe8c8xX4xX3xX9b3xX5xX35xX15xX9b7xX3xXc1xX1dxX93xX3xX98xX37xX3fxX3xX26xXefxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX93xX69xXe2xXaxX12xX9b3xXcxX1xX19xX3xX1xX7cxX3xX15xX1xX1dxX3xX1bfxX1dxX3xXexXaexX3axX153xX4xX3xX34xX14xXe2xX3xX91xX1xX636xX3xX5xX43xX26xX37xX3xX34xXdxX3xX5xX4exXdxX3xX4xXb32xX15xX1fxX3xX91xX1xXaaxX15xX1fxX3xX4xX85xX3xX4xX93xX15xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX4xX1xX93xX3xX15xX74xX15xX37xX3xX1fxXdxX3bxX3xXexX1xX35xXe2xX3xX34xX3axX27dxX4xX3xX77xX78xX3xX1xX52xXdxX3xXbxX1xX294xXexX3xXexXaexXdxX134xX15xX3xX5xX1dxX3xX26xX149xX15xX1fxX37xX3xX5xX1dxX3xXc1xX29xXdxXefxX3xXcxX29xX636xXdxX3xX1fxXdxX1dxX3xX91xX1xXaaxX15xX1fxX3xX4xXa6axX15xX3xX7xX5dfxX4xX3xX15xXd3bxX6xX3xX34xX134xX3xX26xX1dxX3xX4xXb9xX15xX1fxX3xX1xXdxX19xX15xX3xX15xX1xX3axX15xX1fxX3xX15xX1xXd3bxX15xX1fxX3xX1fxX5d9xX3xX1bfxX1dxX3xX34xX6xX15xX1fxX3xX7xc983xX15xX3xX4xX85xX37xX3xX15xX19xX29xX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xXexX6xX3xX4xXafxX15xX3xX34xX134xX3xX4xX1xX93xX3xX77xX78xX3xX1xX52xXdxX3xXexXb9xXexX3xX34xXaa1xXbxX3xX5xX74xX15xX3xXexX1xX5d9xX3xX1bfxX1dxX3xX7xXf4axX15xX3xX7xX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXb76xXefxX3xX6cxX3axX3bxX15xX1fxX3xX34xXaa1xXbxX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX5xX153xX15xX37xX3xX26xX6xXdxX3xX26xXb9xXexX3xX4xX93xX15xX3xX4xX1xX294xX29xX3xX1bfxX1dxX3xX34xXdxX3xXc1xX8axX3xX15xX85xX3xX4xXb32xX15xX1fxX3xX7xX3axX153xX15xX1fxX9b7xX3xX1e7xX3xX1bfxX1dxX3xX2daxX6xX26xX3xXc1xX29xXdxX3xXc1xXb76xXefxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXdxX26xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX193xXdxX69xXexX1xX198xX3xX19axX2xX3fxXbxX77xX19fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX198xX3xX11bxX2xX11fxXbxX77xX19fxXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX2exX2exXdxXefxX1bfxX6xX93xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXc1xX15xX2exX15xX10xX193xX7xX2exX2xX1d2xX2cxX98xX2exX1d6xX1d6xX69xX11bxX11fxX1dbxX3fxX1d2xX3fxX19axXexX1d2xX1d6xX2cxX1d2xX5xX98xX1e7xX19axX1d6xX69xX98xX2xX2xX98xX2xX2xX98xXexX11bxX2cxX2cxX1d2xX5xX2cxX1e7xX69xX7xXefxX1fdxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX3fxX26xX3xX7xX43xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX34xX4exXdxX3xX5xX52xX54xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX93xX15xXaxX12xXcaxX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX3xX4xX1xX2b9xX3xX34xX52xX15xX1fxX3xXexX1xX294xX93xX3xX69xX298xX3xX4xX294xX4xX3xX91xXdxX3xXb9xXexX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX93xX69xXe2xXaxX12xf13bxX278xX3xX9b3xX15xX74xX29xX3xX1fxX3axX118xX15xX1fxX9b7xX3xX4xX2b9xX6xX3xX34xX52xXdxX3xX15xX1fxXb32xX3xX4xX294xX15xX3xX1bfxX52xX37xX3xX34xX94xX15xX1fxX3xXc1xXdxX74xX15xX3xXc1xX1dxX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xX4xX6xX93xX3xXexX29xX636xXdxX3xX7xXb9xX15xX1fxX3xX1xX6xXdxX3xX1bfxX74xX15xX3xX34xX93xX4exX15xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX15xX1dxXe2xX3xX34xX78xX3xXexX4exX93xX3xX34xX3axX27dxX4xX3xX1xXdxX7cxX29xX3xX5dfxX15xX1fxX3xXexX386xX4xX1xX3xX4xX278xX4xX3xX34xX134xX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX3xX34xX603xX15xX1fxX3xXexX5d9xX15xX1xX3xX2b9xX15xX1fxX3xX1xX52xX3xX4xX1xX2b9xX3xXexXaexX3axX118xX15xX1fxX3xX4xX2b9xX6xX3xX4xX294xX4xX3xX4xX35xXbxXefxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXdxX26xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX193xXdxX69xXexX1xX198xX3xX19axX2xX3fxXbxX77xX19fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX198xX3xX11bxX2xX11fxXbxX77xX19fxXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX2exX2exXdxXefxX1bfxX6xX93xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXc1xX15xX2exX15xX10xX193xX7xX2exX2xX1d2xX2cxX98xX2exX19axX1d6xX69xX98xX2xX2xX98xX2xX3fxX2xXexX1d6xX11bxX2xX11bxX5xX1d2xX1e7xX69xX7xX4xX1e7xX1d2xX1d6xX1d2xX19axXefxX1fdxXbxX1fxXa59xXaexX9xX98xX2cxX19axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX3fxX26xX3xX7xX43xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX34xX4exXdxX3xX5xX52xX54xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX93xX15xXaxX12xX6cxX134xX3xX15xX1xX3axX3bxX15xX1fxX3xX34xX35xXexX37xX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX3xX34xX78xX3xX69xXdxX3xX69xX3bxXdxX3xX4xX636xX15xX1fxXefxXefxXefxXefxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXdxX26xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX193xXdxX69xXexX1xX198xX3xX19axX2xX3fxXbxX77xX19fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX198xX3xX11bxX2xX11fxXbxX77xX19fxXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX2exX2exXdxXefxX1bfxX6xX93xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXc1xX15xX2exX15xX10xX193xX7xX2exX2xX1d2xX2cxX98xX2exX19axX1d6xX69xX98xX2xX2xX98xX2cxX11bxX1dbxXexX98xX98xX2xX1d6xX5xX2xX1e7xX69xX7xX4xX1e7xX1d2xX1d6xX19axX1d6xXefxX1fdxXbxX1fxXa59xXaexX9xX2cxX1d6xX1dbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX3fxX26xX3xX7xX43xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX34xX4exXdxX3xX5xX52xX54xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX93xX15xXaxX12xXefxXefxXefxX3xX69xXdxX3xX69xX3bxXdxX3xX4xX14xXe2xX3xX77xX6xX15xX1xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXdxX26xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd3xX10xX15xXexX10xXaexX3xX69xXexX1xX29xX26xX1bfxXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX193xXdxX69xXexX1xX198xX3xX19axX2xX3fxXbxX77xX19fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX198xX3xX11bxX2xX11fxXbxX77xX19fxXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX2exX2exXdxXefxX1bfxX6xX93xX1xX6xXexXdxX15xX1xXefxXc1xX15xX2exX15xX10xX193xX7xX2exX2xX1d2xX2cxX98xX2exX19axX1d6xX69xX98xX2xX2xX98xX98xX11bxX1dbxXexX2xX1dbxX11fxX11fxX5xX1d6xX1e7xX69xX7xX4xX1e7xX1d2xX1d6xX19axX2cxXefxX1fdxXbxX1fxXa59xXaexX9xX3fxX11fxX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX3fxX26xX3xX7xX43xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX34xX4exXdxX3xX5xX52xX54xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX93xX15xXaxX12xXefxXefxXefxX3xX34xX85xX15xX1fxX3xX4xXdc7xX4xX3xXexXdxX74xX29xX3xX34xX134xX3xX1bfxX1dxX15xX3xX1fxXdxX6xX93xX3xX26xX13fxXexX3xX1bfxX367xX15xX1fxX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX93xX69xXe2xXaxX12xX6cxX3axX27dxX4xX3xX1bfxXdxX19xXexX37xX3xX15xX1fxX93xX1dxXdxX3xX1xXdxX19xX15xX3xX34xX35xXexX37xX3xX34xX134xX3xX1fxXdxX94xXdxX3xXbxX1xX85xX15xX1fxX3xX26xX13fxXexX3xX1bfxX367xX15xX1fxX3xXexXaexX74xX15xX3xXexX29xXe2xX19xX15xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX15xX1dxXe2xX37xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX69xX14xX15xX3xXexX1xXaaxX15xX3xXcxXaexXafxX15xX3xXb2xX1xXb4xX37xX3xXb7xX29xXb9xX4xX3xXcxXdxX19xX15xX3xXc1xX1dxX3xXcxX1xXb9xX15xX1fxX3xXcaxX1xX35xXexX3xXcfxXd3xXd4xX26xX3xX13xX29xX7cxXeexX3xX34xX78xX3xXbxX1xX94xXdxX3xXexX1xX294xX93xX3xX69xX298xX3xX2cxX3xX15xX1xX1dxX3xX137xX37xX3xX2xX2cxX3xX91xXdxX3xXb9xXexX37xX3xX1xX118xX15xX3xX1d6xX19axX19axX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX26xX294xXdxX3xX4xX1xX10xX37xX3xX1xX118xX15xX3xX2xXefxX2xX11bxX3fxX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xXaexX1dxX93xX3xX4xX294xX4xX3xX5xX93xX4exXdxX37xX3xX1fxXafxX15xX3xX2xXefxX1d2xX11bxX98xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX7xX14xX15xX3xX1bfxX74xX3xXexXaaxX15xX1fxX3xXc1xX1dxX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXe64xX4xX3xX4xXaaxX15xX1fxX3xXexXaexX5d9xX15xX1xX3xX91xXdxX19xX15xX3xXexXaexXb4xX4xX3xX91xX1xX294xX4xXefxX3xX6cxX603xX15xX1fxX3xXexX1xX3bxXdxX37xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX69xX14xX15xX3xX4xXb32xX15xX1fxX3xX34xX78xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX2cxX19axX11bxX3xX4xX14xXe2xX3xX8daxX15xX3xXa2xX29xX94xX3xXc1xX1dxX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1xX5d9xX15xX3xX4xX14xXe2xX3xX5xX35xXe2xX3xX1fxX282xX3xX4xX294xX4xX3xX5xX93xX4exXdxXefxX0xX2exXbxX12xX0xX1bfxX5xX93xX4xX91xXa2xX29xX93xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXaexXdxX4xX1xX69xX6xX15xXaxX12xX0xX69xXdxXc1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX93xX15xXexX10xX15xXexXaxX12xX66xXdxX7cxX15xX3xX77xX78xX3xX1xX29xXe2xX3xX34xX52xX15xX1fxX3xX5xX278xX4xX3xX5xX3axX27dxX15xX1fxX3xXc1xX1dxX3xXexX8daxX15xX1fxX3xX4xX3axX3bxX15xX1fxX3xX98xX3xX4xX6xX3xX26xX294xXe2xX3xX1xX282xX3xXexXaexX27dxX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX3xXexX1xX294xX93xX3xX69xX298xX3xXc1xX1dxX3xX77xX14xXe2xX3xX5xX4exXdxX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xXaexX1dxX93xX37xX3xXexX5a3xXbxX3xXexXaexX29xX15xX1fxX3xX4xX6xX93xX3xX4xX1xX93xX3xX4xX1xXdxX19xX15xX3xX69xX2bcxX4xX1xX3xX1fxXdxX94xXdxX3xXbxX1xX85xX15xX1fxX3xX26xX13fxXexX3xX1bfxX367xX15xX1fxX3xXexX149xX3xX15xX1fxX1dxXe2xX3xX3fxX1e7xX2xX11fxX2exX19axX37xX3xX4xXb9xX3xX1fxX43xX15xX1fxX3xX1bfxX1dxX15xX3xX1fxXdxX6xX93xX3xX26xX13fxXexX3xX1bfxX367xX15xX1fxX3xX7xX153xX26xX3xX34xX134xX3xXexXaexXdxX134xX15xX3xX91xX1xX6xXdxX3xX69xX278xX3xX294xX15xX3xX91xX2bcxXbxX3xXexXdxX19xX15xX3xX34xX52xX37xX3xX91xX19xX3xX1xX93xX4exX4xX1xX37xX3xX1fxX85xXbxX3xXbxX1xXafxX15xX3xX1xX93xX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX4xX294xX4xX3xXexXdxX74xX29xX3xX4xX1xX386xX3xX15xXaaxX15xX1fxX3xXexX1xXaaxX15xX3xX26xX153xXdxX3xXexXaexX93xX15xX1fxX3xX15xX8daxX26xX3xX2cxX11fxX2xX1d2xXefxX0xX2exX69xXdxXc1xX12xX0xX69xXdxXc1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX29xXexX1xX93xXaexXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexX1e7xX6xX5xXdxX1fxX15xX198xX3xXaexXdxX1fxX1xXexX19fxXaxX12xX0xX7xXexXaexX93xX15xX1fxX12xXd3xX1xX2b9xX3xXexX2bcxX4xX1xX3xX2c0xX169xXcaxX13xX3xXe0xX78xX3xXd3xXd4xX26xX3xX13xX29xX7cxX3xXcxXaexXafxX15xX3xXe0xX29xX14xX15xX3xX2daxX93xX15xX1fxX0xX2exX7xXexXaexX93xX15xX1fxX12xX0xX2exX69xXdxXc1xX12xX0xX2exX1bfxX5xX93xX4xX91xXa2xX29xX93xXexX10xX12xX0xX69xXdxXc1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xXaexX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1e7xXexX1xX29xX26xX1bfxX1e7xX6xX15xX69xX1e7xX7xX6xXbxX93xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd3xX1xX29xXe2xX7cxX15xX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX3xX936xb2dcxX3xXcxXdxX19xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX34xX35xXexX3xX77xX14xXe2xX3xX69xX278xX15xX1fxX3xX15xXaaxX15xX1fxX3xXexX1xXaaxX15xX3xX26xX153xXdxXaxX3xX1xXaexX10xX512xX9xXaxX2exX91xXdxX15xX1xX1e7xXexX10xX2exX4xX1xX29xXe2xX10xX15xX1e7xX15xX1fxX29xX93xXdxX1e7xX69xX6xX15xX1e7xX91xXe2xX1e7xXexXdxX10xX15xX1e7xX1xXdxX10xX15xX1e7xX69xX6xXexX1e7xX77xX6xXe2xX1e7xX69xX29xX15xX1fxX1e7xX15xX93xX15xX1fxX1e7xXexX1xX93xX15xX1e7xX26xX93xXdxX2exX2xX3fxX3fxX1d6xX1d2xX1d2xXefxX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1fxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX2exX26xX10xX69xXdxX6xX2exX2xX2cxX11fxX2exX15xX10xX193xX7xX2exX2xX1d2xX2cxX98xX2exX2xX2cxX1d2xX69xX2xX2xX2xX2cxX98xX2cxX2xXexX11bxX1d6xX2xX11fxX5xX11bxX1e7xXdxX26xX1fxX1e7xX2xX2cxX3fxX1d6xXefxX1fdxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX3fxX26xX3xX7xX43xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX34xX4exXdxX3xX5xX52xX54xXaxX3xX2exX12xX0xX2exX6xX12xX0xX69xXdxXc1xX12xX0xX7xXexXaexX93xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd3xX1xX29xXe2xX7cxX15xX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX3xX936xX1906xX3xXcxXdxX19xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX34xX35xXexX3xX77xX14xXe2xX3xX69xX278xX15xX1fxX3xX15xXaaxX15xX1fxX3xXexX1xXaaxX15xX3xX26xX153xXdxXaxX3xX1xXaexX10xX512xX9xXaxX2exX91xXdxX15xX1xX1e7xXexX10xX2exX4xX1xX29xXe2xX10xX15xX1e7xX15xX1fxX29xX93xXdxX1e7xX69xX6xX15xX1e7xX91xXe2xX1e7xXexXdxX10xX15xX1e7xX1xXdxX10xX15xX1e7xX69xX6xXexX1e7xX77xX6xXe2xX1e7xX69xX29xX15xX1fxX1e7xX15xX93xX15xX1fxX1e7xXexX1xX93xX15xX1e7xX26xX93xXdxX2exX2xX3fxX3fxX1d6xX1d2xX1d2xXefxX1xXexX26xXaxX12xXd3xX1xX29xXe2xX7cxX15xX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX3xX936xX1906xX3xXcxXdxX19xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX34xX35xXexX3xX77xX14xXe2xX3xX69xX278xX15xX1fxX3xX15xXaaxX15xX1fxX3xXexX1xXaaxX15xX3xX26xX153xXdxX0xX2exX6xX12xX0xX2exX7xXexXaexX93xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXe0xX294xX4xX3xX34xX2bcxX15xX1xX3xX77xX14xXe2xX3xX69xX278xX15xX1fxX3xX1xX4exX3xXexXafxX15xX1fxX3xX1fxXdxX6xX93xX3xXexX1xXaaxX15xX1fxX3xX5xX1dxX3xX34xX52xX15xX1fxX3xX5xX278xX4xX3xX34xX134xX3xXbxX1xX294xXexX3xXexXaexXdxX134xX15xX3xX91xXdxX15xX1xX3xXexX19xX37xX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX3xX936xX1906xX3xXcxXdxX19xX15xX3xXcfxX1xX29xXe2xX7cxX15xX3xX936xX1906xX3x10141xX15xX1xX37xX3xX66xX1dxX3xXcxXebxX15xX1xXeexX3xX34xX78xX3xXexX278xX3xX15xX1fxX29xXe2xX7cxX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xX26xd3ecxXexX3xXc1xX29xXaaxX15xX1fxX3xX34xX35xXexX37xX3xXexX3axX3bxX15xX1fxX3xXaexX1dxX93xX37xX3xX4xX636xX15xX1fxX3xX15xX1xX1dxX3xX34xX134xX3xX77xX14xXe2xX3xX69xX278xX15xX1fxX3xX15xXaaxX15xX1fxX3xXexX1xXaaxX15xX3xX26xX153xXdxXefxX0xX2exXbxX12xX0xX2exX69xXdxXc1xX12xX0xX2exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xXexXaexX8daxX26xX3xX26xX1b98xXexX3xX9b3xX34xX35xXexX3xXc1xX1dxX15xX1fxX9b7xX3xX26xX137xX3xXaexX52xX15xX1fxX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX1fxXdxX6xX93xX3xXexX1xXaaxX15xX1fxXaxX3xX1xXaexX10xX512xX9xXaxX2exX91xXdxX15xX1xX1e7xXexX10xX2exX1xXdxX10xX15xX1e7xX1xX6xX15xX1fxX1e7xXexXaexX6xX26xX1e7xX26xX10xXexX1e7xX69xX6xXexX1e7xXc1xX6xX15xX1fxX1e7xX26xX93xX1e7xXaexX93xX15xX1fxX1e7xX69xX29xX93xX15xX1fxX1e7xX1fxXdxX6xX93xX1e7xXexX1xX93xX15xX1fxX2exX2xX3fxX2cxX98xX2cxX19axXefxX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1fxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX2exX26xX10xX69xXdxX6xX2exX2xX2cxX11fxX2exX15xX10xX193xX7xX2exX2xX1d2xX2xX3fxX2exX1d6xX1d6xX69xX2cxX2xX11bxX98xX1d2xX2cxX1d6xXexX1dbxX1d6xX2cxX5xX11fxXefxX1fdxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX3fxX26xX3xX7xX43xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX34xX4exXdxX3xX5xX52xX54xXaxX3xX2exX12xX0xX2exX6xX12xX0xX69xXdxXc1xX12xX0xX7xXexXaexX93xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xXexXaexX8daxX26xX3xX26xX1b98xXexX3xX9b3xX34xX35xXexX3xXc1xX1dxX15xX1fxX9b7xX3xX26xX137xX3xXaexX52xX15xX1fxX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX1fxXdxX6xX93xX3xXexX1xXaaxX15xX1fxXaxX3xX1xXaexX10xX512xX9xXaxX2exX91xXdxX15xX1xX1e7xXexX10xX2exX1xXdxX10xX15xX1e7xX1xX6xX15xX1fxX1e7xXexXaexX6xX26xX1e7xX26xX10xXexX1e7xX69xX6xXexX1e7xXc1xX6xX15xX1fxX1e7xX26xX93xX1e7xXaexX93xX15xX1fxX1e7xX69xX29xX93xX15xX1fxX1e7xX1fxXdxX6xX93xX1e7xXexX1xX93xX15xX1fxX2exX2xX3fxX2cxX98xX2cxX19axXefxX1xXexX26xXaxX12xX66xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xXexXaexX8daxX26xX3xX26xX1b98xXexX3xX9b3xX34xX35xXexX3xXc1xX1dxX15xX1fxX9b7xX3xX26xX137xX3xXaexX52xX15xX1fxX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX1fxXdxX6xX93xX3xXexX1xXaaxX15xX1fxX0xX2exX6xX12xX0xX2exX7xXexXaexX93xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcaxX1fxX6xXe2xX3xX1fxXdxXd3bxX6xX3xX5xXa6axX15xX1fxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xXbxX1xXb9xX3xX66xX1dxX3xXcxXebxX15xX1xX37xX3xX15xX1xXdxX8axX29xX3xX15xX1fxX3axX3bxXdxX3xX69xX14xX15xX3xXexX636xX3xX5xXdxX74xX15xX3xX1fxXdxX6xX3xX11bxX37xX3xXexX636xX3xX69xX14xX15xX3xXbxX1xXb9xX3xX2cxX37xX3xXbxX1xX3axX3bxX15xX1fxX3xXcxX14xX15xX3xe482xXdxX6xX15xX1fxX3xX34xX78xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xXexXaexX8daxX26xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX37xX3xX1fxX85xXbxX3xXexXdxX8axX15xX3xXexXaexX94xXdxX3xXexX1xX94xX26xX3xX26xX137xX3xXaexX52xX15xX1fxX3xX4xX294xX4xX3xXexX29xXe2xX19xX15xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxXefxX0xX2exXbxX12xX0xX2exX69xXdxXc1xX12xX0xX2exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX169xX1dxX3xX4xX93xX15xX3xX1fxXdxX294xX93xX3xX69xX14xX15xX3xXexX1xX2bcxX3xX77xX78xX3xX936xX1906xX3xX1b6dxX15xX1xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1fxXafxX15xX3xX2cxX98xXefxX11fxX11fxX11fxX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexXaxX3xX1xXaexX10xX512xX9xXaxX2exX69xX93xX6xX15xX1e7xXexX1xX10xX2exX1bfxX6xX1e7xX4xX93xX15xX1e7xX1fxXdxX6xX93xX1e7xX69xX6xX15xX1e7xXexX1xXdxX1e7xX77xX6xX1e7xX91xXe2xX1e7xX6xX15xX1xX1e7xX1xXdxX10xX15xX1e7xX1fxX6xX15xX1e7xX2cxX98xX1e7xX11fxX11fxX11fxX1e7xX26xX1e7xX7xX29xXbxX1e7xX2cxX1e7xX7xX29xXbxX1e7xX69xX6xXexX2exX2xX11bxX3fxX1d6xX2xX19axXefxX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1fxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX2exX26xX10xX69xXdxX6xX2exX2xX2cxX11fxX2exX15xX10xX193xX7xX2exX2xX1d6xX3fxX11fxX2exX2xX11fxX2cxX69xX11bxX2xX98xX2xX1d2xX98xX11fxXexX1dbxX1dbxX3fxX11fxX5xX11fxXefxX1fdxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1fxX1dxX15xX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX37xX3xX34xX3axX3bxX15xX1fxX3xX3fxX26xX3xX7xX43xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX34xX4exXdxX3xX5xX52xX54xXaxX3xX2exX12xX0xX2exX6xX12xX0xX69xXdxXc1xX12xX0xX7xXexXaexX93xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX169xX1dxX3xX4xX93xX15xX3xX1fxXdxX294xX93xX3xX69xX14xX15xX3xXexX1xX2bcxX3xX77xX78xX3xX936xX1906xX3xX1b6dxX15xX1xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1fxXafxX15xX3xX2cxX98xXefxX11fxX11fxX11fxX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexXaxX3xX1xXaexX10xX512xX9xXaxX2exX69xX93xX6xX15xX1e7xXexX1xX10xX2exX1bfxX6xX1e7xX4xX93xX15xX1e7xX1fxXdxX6xX93xX1e7xX69xX6xX15xX1e7xXexX1xXdxX1e7xX77xX6xX1e7xX91xXe2xX1e7xX6xX15xX1xX1e7xX1xXdxX10xX15xX1e7xX1fxX6xX15xX1e7xX2cxX98xX1e7xX11fxX11fxX11fxX1e7xX26xX1e7xX7xX29xXbxX1e7xX2cxX1e7xX7xX29xXbxX1e7xX69xX6xXexX2exX2xX11bxX3fxX1d6xX2xX19axXefxX1xXexX26xXaxX12xX169xX1dxX3xX4xX93xX15xX3xX1fxXdxX294xX93xX3xX69xX14xX15xX3xXexX1xX2bcxX3xX77xX78xX3xX936xX1906xX3xX1b6dxX15xX1xX3xX1xXdxX19xX15xX3xX1fxXafxX15xX3xX2cxX98xXefxX11fxX11fxX11fxX3xX26xX0xX7xX29xXbxX12xX2cxX0xX2exX7xX29xXbxX12xX3xX34xX35xXexX0xX2exX6xX12xX0xX2exX7xXexXaexX93xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX6cxX14xXe2xX3xX5xX1dxX3xX4xX93xX15xX3xX7xXb9xX3xX35xX15xX3xXexX3axX27dxX15xX1fxX3xX34xX3axX27dxX4xX3xX15xX74xX29xX3xXexX4exXdxX3xX6cxX4exXdxX3xX1xX52xXdxX3xX34xX4exXdxX3xX1bfxXdxX134xX29xX3xXcaxX1fxX3axX3bxXdxX3xXd3xXaaxX15xX1fxX3xX1fxXdxX294xX93xX3xX84exXdxX7cxXexX3xXcaxX6xX26xX3xX77xX14xXe2xX3xX69xX278xX15xX1fxX3xXc1xX1dxX3xX1bfxX94xX93xX3xXc1xX7cxX3xXcxX636xX3xXa2xX29xXb9xX4xX3xXexX1xX2bcxX3xX77xX78xX3xX936xX1906xX3xX1b6dxX15xX1xX3xX5xXafxX15xX3xXexX1xX5dfxX3x9664xX3xX15xX1xXdxX7cxX26xX3xX91xX1906xX3xX2cxX11fxX2xX1d6xX3xX1e7xX3xX2cxX11fxX2cxX2cxX37xX3xX69xXdxX8d6xX15xX3xXaexX6xX3xX7xX294xX15xX1fxX3xX15xX6xXe2xX3xXcfxX2xX11bxX2exX2xX2cxXeexXefxX0xX2exXbxX12xX0xX2exX69xXdxXc1xX12xX0xX2exX5xXdxX12xX0xX2exX29xX5xX12xX0xX69xXdxXc1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXaexXaxX12xX0xX2exX69xXdxXc1xX12xX0xX2exX69xXdxXc1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b6dxX29xXexX1xX93xXaexXaxX12xX169xXdxX7cxX15xX3xXcaxX1xX29xX15xX1fxX0xX2exXbxX12
Biện Nhung