Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 15
Ngày 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.
60d9xaafaxc807xfabaxc07exb4dax833fxc92fx8474xX7xb4cfxf4ddxd5dfx92e7x9c60xb978xX5xe017xXax8471xXcx7141xd91dx6cc4xX3x638dxcc80xX16xX3xXbxX1xb858xXexX3xa115xXdxc420xdafdxX3xX4xbd65xX6xX3xXcxd4e4xX16xdc4bxX3xb576xb0f2xX3xXexX1xae5fxX3x882fxX1xX6xXdxX3xb94ex7edbxX4xX3xd6f9x8872xXdxX3xX16xX2dxX1xc2d1xX3xXcxe7a3xX24xX16xX2dxX3xX34x6728xX16xX2dxX3xX2xb7c9xX0x61cfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xb37axXaxX12x94f2xX2dxX15x946exX3xX2xd532xX56xX2x7c93xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xX5xea68xX16xX3xXexX1xc216xX3xX2xX54xX3xX2fxX6xX16xX3xe38axX1x886cxXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3x95a0xaca4xX16xX2dxX3xX36xX1xd2c8xX6xX3xa3f1xece9xXaexX3xb704x9b77xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xXexX49xcbf3xX16xX2dxX3xXexX1xX23xX3xXexX3cxXdxX3xXexX1xX27xX3xXb1xcee2xX3xX3fxX15xX3xX6bxX40xXdx6411xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xXdxX3bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3bxX7xe91cxXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxd750xXdxX68xXexX1xaec0xX3xX2xX2xX54xebfaxXbx9991xa960xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX111xX3xcd12xX71x674dxXbxX118xX119xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX56xX56xXdxXd8xX21xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd8xX18xX16xX56xX16xX10xX10cxX7xX56xX116xX2xd400xX116xX56xX2xX148xX71xX68xX71xX2xX54xdb77x77b6xX153xX2xXexX152xX71xX116xX54xac72xX5xX148xXd8x6a7dxXbxX2dxd2a5xX49xX9xX125xX54xX148xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX4xX27xX6xX3xXcxX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX2xX54xXaxX3xX10cxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xX2xX54xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX123xX71xX125xXaxX3xX68xX6xXexX6xXfdxXbxX1xX14xXexX14xXfdxX14xX49xXdxX2dxXdxX16xX6xX5xXfdxX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX111xX56xX56xX4xX68xX16xXdxX3bxX2dxXd8xX18xXdxX10xXexX16xX6xX3bxXbxX5xX24xX7xXd8xX18xX16xX56xbaa0xXbxX5xX14xX6xX68xX10xX68xX56xdbfdxcaa9xX7xX20dxX6exX56xX116xX148xX116xX2xa7f7xX148xX2xX217xX2xX71xX56xXexXexX118xX18xX16xX116xX148xX116xX2xX148xX2xX2xX71xXfdxXexX10cxX152xXd8xX15fxXbxX2dxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xXcxX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX74xX3xX8exX1xX27xX3xXexX46xX4xX1xX3xX16xX34xae11xX4xX3xX6bxX2dxX24xX6exb8fbxX16xX3xed0cxX1xde58xX3xXcxX49xXbfxX16xX2dxX3xX4xX1xX27xX3xXexX49x8473xX74xX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xXd8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xad5fxXdxX10xXexX16xX6xX3bxX26exX5xX24xX7xX3xXexX49xdef0xX16xX3xXexX49xXbfxX16xX2dxX3xX2dxXdxX264xXdxX3xXexX1xXdx6f14xX24xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX21xX15xXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX111xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xXaxa1aaxX30xX16xX1xX3xXexX1xX34xX6xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX74xX3xXcxX1xX34xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXb1xd5adxX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX74xX3xXcxX49xX34xX264xX4xX3xX1x954fxXexX74xX3xXexXd0xXdxX3xX118xXdxX16xX3xXb1xX34xb331xX4xX3xXexX1xX6xX6exX3xX3bxb1c1xXexX3xX2fxX40xX3xX8exX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xX46xX74xX3xX2fxX6xX16xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX74xX3xX16xX1xXdxX2d1xXexX3xX5xXdxX2d1xXexX3xX1xX14xX6xX16xX3xX16xX2dxX1xe803xX16xX1xX3xX18xX15xX3xX4xX1xX15xX14xX3xX3bxcb28xX16xX2dxX3xX4xX1exX4xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX3xebfcxX6exX3xX18xXdxX37cxX16xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xXb1xXb2xX3xX18xad80xX3xX68x640dxX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX2xX54xX3xXfdxX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xX4xX24xcdc3xXdxX3xX4xd0dexX16xX2dxX3xX4xX27xX6xX3xX16xX1xXdxX2d1xX3bxX3xX36x9499xX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexX74xX3xX4xXaaxX3xb005xX3xX16xX2dxX1x8b49xX6xX3xX4xX3c2xX4xX3xX36xX3fbxX3xX20dxX24xX6xX16xX3xXexX49xXbfxX16xX2dxXd8xX3xXadxXdxX16xX3xX2dxf68dxXdxX3xXexX264xXdxX3xX4xX1exX4xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX3xX5x9c82xXdxX3xX4xX1xX270xX4xX3xXexX3e8xXexX3xXb1x7c5axXbxX3xX16xX1xX90xXexXd8xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX8exX1xX34xX4fxX16xX2dxX3xXexX49xX27exX16xX1xX3xX18xX389xX6xX3xXb1xX34xX343xX4xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xXexX1xXd0xX16xX2dxX3xX20dxX24xX6xX74xX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xX5xX80xX16xX3xX16xX15xX6exX74xX3xX4xX1xX270xX16xX2dxX3xXexX6xX3xX7x6b13xX3xX21xX15xX16xX3xX18xX3bfxX3xX4xX1exX4xX3xX16xX40xXdxX3xX68xX24xX16xX2dxX111xX3xXcxXdxX335xXbxX3xXexf609xX4xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX2d1xX16xX3xX4xXd0xX16xX2dxX3xXexX1exX4xX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX74xX3xX2fxX40xX3xX8exX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xX46xX74xX3xX2fxX6xX16xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX3xX18xX15xX3xX4xX1xX24x70caxX16xX3xX21xX46xX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX5xXb2xX16xX1xX3xXb1xX3cxX14xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX1xX3e8xXexX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX119xX3xXexX1xXd0xX16xX2dxX3xX20dxX24xX6xX3xX2fxX1exX14xX3xX4xX1exX14xX3xX4xX27xX6xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexX3xX18xX3bfxX3xX4xXd0xX16xX2dxX3xXexX1exX4xX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexX3xXaexX119xX3xXexX1xXd0xX16xX2dxX3xX20dxX24xX6xX3xX2fxX1exX14xX3xX4xX1exX14xX3xX4xX27xX6xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexX3xX18xX3bfxX3xX4xX1exX4xX3xX2b2xX19xX16xX3xX36xXdxX2d1xX16xX3xXexX49xX27exX16xX1xX3xXa3xX3cxXdxX3xX1xX40xXdxX3xXadxXaexXaexXaexX119xX3xXexX1xXd0xX16xX2dxX3xX20dxX24xX6xX3xX68xX3c2xX3xX36xXdxX335xX16xX3xX68xX6xX16xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xXa3xX14xX15xX16xX3xX8exX1xX27xX3xXexX46xX4xX1xX74xX3xXa3xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX34xX3xX36xX40axX74xX3xX2fxX6xX16xX3xXcxX1xX542xX3bxX3xXexX49xX6xX3xXexX34xX3xX4xX1exX4xX1xX3xXb1xX3cxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX4xX27xX6xX3xXa3xX3cxXdxX3xX1xX40xXdxX3xXadxXaexXaexXaexX119xX3xX4xX1xX14xX3xX40axX3xX36xXdxX335xX16xX3xX18xX3bfxX3xX2fxX1exX14xX3xX4xX1exX14xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX36xX335xXexX3xX4xXd0xX16xX2dxX3xXexX1exX4xX3xXexX15xXdxX3xX4xX1xX30xX16xX1xX3xXb1xXa4xX16xX2dxX3xX16xX1xXdxX2d1xX3bxX3xX36xX3fbxX3xX116xX148xX2xX71xXfdxX116xX148xX116xX148xXd8xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xX2xXd8xX3xX2b2xX3bfxX3xXexXdxX335xXbxX3xXexX4e0xX4xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX2d1xX16xX3xX4xXd0xX16xX2dxX3xXexX1exX4xX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX74xX3xX2fxX40xX3xX8exX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xX46xX74xX3xX2fxX6xX16xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX18xX15xX3xX4xX1xX24xX542xX16xX3xX21xX46xX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX5xXb2xX16xX1xX3xXb1xX3cxX14xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX1xX3e8xXexX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xX6bxX1xX34xX3xX4xX1exX4xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX3xXb1xXb2xX3xX21xXdxX335xXexX74xX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX2xX153xX3x68b9xXexX1xX1exX16xX2dxX3xX2xX148xX56xX116xX148xX116xX148xf1e3xX3xX18xX15xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX2xX152xX3xX7eaxXexX1xX1exX16xX2dxX3xX2xX116xX56xX116xX148xX116xX148xX7f8xX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexX74xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xXb1xXb2xX3xX20dxX24xX6exX335xXexX3xXb1xX46xX16xX1xX3xX16xX1x8877xX16xX2dxX3xX16xX40xXdxX3xX68xX24xX16xX2dxX3xX20dxX24xX6xX16xX3xXexX49xXbfxX16xX2dxX3xX4xX27xX6xX3xX4xXd0xX16xX2dxX3xXexX1exX4xX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX74xX3xX21xX6xX14xX3xX2dxX325xX3bxX111xX3xX2fx6d6exX3xXbxX1xXdxX335xX24xX3xX21xXdxX23xX24xX3xX20dxX24xX6exX335xXexX3xX2dxXdxX264xXdxX3xXexX1xXdxX2d1xX24xX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX2dxXdxX6xX3xX39axX6exX3xX18xXdxX37cxX16xX3xX4xX1xX30xX16xX1xX3xXexX1xX85xX4xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX74xX3xX39axX6exX3xX18xXdxX37cxX16xX3xX68xX3c2xX3xX36xX1xX24xX6exX335xXexX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX74xX3xX39axX6exX3xX18xXdxX37cxX16xX3xX39axX6exX3xX21xX6xX16xX3xX305xXdxX23xX3bxX3xXexX49xX6xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX119xX3xX21xX8b2xX3xXbxX1xXdxX335xX24xX3xX21xXdxX23xX24xX3xX20dxX24xX6exX335xXexX3xX2dxXdxX264xXdxX3xXexX1xXdxX2d1xX24xX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX2dxXdxX6xX3xX2fxX40xX3xX8exX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xX46xX74xX3xX2fxX6xX16xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexXd8xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12x8f30xX6xX24xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX2xX152xX74xX3xXexX49xX37cxX16xX3xX4xX4fxX3xX7xf20cxX3xX36xX335xXexX3xX20dxX24xXa4xX3xX2dxXdxX264xXdxX3xXexX1xXdxX2d1xX24xX3xX4xX27xX6xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX74xX3xX40axX3xX36xXdxX335xX16xX3xX2dxXdxX264xXdxX3xXexX1xXdxX2d1xX24xX3xX4xX27xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX3xX39axX6exX3xX18xXdxX37cxX16xX3xX2fxX40xX3xX8exX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xX46xX74xX3xX2fxX6xX16xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexX74xX3xXcxXdxX23xX24xX3xX21xX6xX16xX3xX6bxX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX18xX15xX3xX2fxX40xX3xX8exX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xX46xX3xXb1xXb2xX3xXexX1xXa4xX14xX3xX5xX24x9257xX16xX74xX3xX4xX2c0xX16xX3xX16xX1xbaadxX4xX3xX36xaf61xX3xX18xX15xX3xXexX1xX3e8xX16xX2dxX3xX16xX1xX90xXexX3xX2dxXdxX264xXdxX3xXexX1xXdxX2d1xX24xX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX5xXb2xX16xX1xX3xXb1xX3cxX14xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX1xX3e8xXexX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX3xX21xX6xX14xX3xX2dxX325xX3bxX3xX4xX1exX4xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX3xX39axX6exX3xX18xXdxX37cxX16xX3xX2fxX40xX3xX8exX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xX46xX3xXexX1xX24xX40xX4xX3xXexX49xX34xX43fxX16xX2dxX3xX1xX343xXbxX3xXaxXb1xX34cxX4xX3xX21xXdxX2d1xXexXaxX3xXexX1exXdxX3xX4xX42axX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX3xX18xX15xX3xX4xX1exX4xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX3xX39axX6exX3xX18xXdxX37cxX16xX3xX2fxX40xX3xX8exX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xX46xX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexX3xXb1xX27xX3xXexXdxX37cxX24xX3xX4xX1xX24xX542xX16xX74xX3xXb1xXdxX3bfxX24xX3xX36xXdxX2d1xX16xX74xX3xXexX49xX14xX16xX2dxX3xXb1xX40xX3xXexX24xX2bxXdxX3xXexX1exXdxX3xX4xX42axXd8xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xXcxXdxX335xXbxX3xXexX1xX24xX3xX40axX3xX36xXdxX335xX16xX3xX4xX27xX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX2xX152xX74xX3xXcxXdxX23xX24xX3xX21xX6xX16xX3xX6bxX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX18xX15xX3xX2fxX40xX3xX8exX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xX46xX3xX4x9fc0xX16xX2dxX3xXb1xXb2xX3xX16xX2dxX1xXdxX37cxX16xX3xX4xX85xX24xX74xX3xX118xX10xX3bxX3xX118xc62exXexX74xX3xX4xX2c0xX16xX3xX16xX1xXac8xX4xX3xX18xX15xX3xXb1xX3bfxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xX2dxXdxX264xXdxX3xXexX1xXdxX2d1xX24xX3xX21xX2bxX3xX7xX24xX16xX2dxX3xXexX1xX37cxX3bxX3xX3bxX40xXexX3xX7xX3e8xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX3xX5xX80xX16xX3xXb1xX80xX24xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX2dxXdxX6xX3xX39axX6exX3xX18xXdxX37cxX16xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX16xX1xX3xXexX1xX85xX4xX3xX18xX15xX3xX3bxX40xXexX3xX7xX3e8xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX3xX39axX6exX3xX18xXdxX37cxX16xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexX3xXexX1xX24xX40xX4xX3xXexX49xX34xX43fxX16xX2dxX3xX1xX343xXbxX3xXaxXb1xX34cxX4xX3xX21xXdxX2d1xXexXaxX3xXexX1exXdxX3xX4xX42axX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX3xX18xX15xX3xX3bxX40xXexX3xX7xX3e8xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX3xX5xX80xX16xX3xXb1xX80xX24xX3xXexX1xX24xX40xX4xX3xXexX49xX34xX43fxX16xX2dxX3xX1xX343xXbxX3xXaxXb1xX34cxX4xX3xX21xXdxX2d1xXexXaxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX2dxXdxX6xX3xX39axX6exX3xX18xXdxX37cxX16xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX16xX1xX3xXexX1xX85xX4xXd8xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xXa3xX3bfxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xX4xX1exX4xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX3xX16xX2dxX1xXdxX37cxX16xX3xX4xX85xX24xX3xX36xXaccxX3xXcxX43fxX3xXexX49xX27exX16xX1xX3xX4xX27xX6xX3xX2fxX40xX3xX8exX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xX46xX3xX18xX15xX3xX4xX1exX4xX3xXexX15xXdxX3xX5xXdxX2d1xX24xX3xX4xXaaxX3xX5xXdxX37cxX16xX3xX20dxX24xX6xX16xX74xX3xXexX1xXa4xX14xX3xX5xX24xXabexX16xX74xX3xXb1xXaaxX16xX2dxX3xX2dxXaaxXbxX3xX40axX3xX36xXdxX335xX16xX3xXb1xX23xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xc811xX16xX1xX3xX2fxX1exX14xX3xX4xX1exX14xX3xX4xX27xX6xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexX3xX18xX3bfxX3xX4xXd0xX16xX2dxX3xXexX1exX4xX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX119xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xXexX1xX43fxXdxX3xX118xX10xX3bxX3xX118xXc43xXexX74xX3xXb1xX3bfxX3xX4xX42axX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX152xX3xX4xX1xX85xX4xX3xX68xX6xX16xX1xX3xX5xXb2xX16xX1xX3xXb1xX3cxX14xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX1xX3e8xXexX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexXd8xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xX116xXd8xX3xXcxX3cxXdxX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xX5xX80xX16xX3xX16xX15xX6exX74xX3xX4xX19xX16xX3xX4xX85xX3xXa3xXdxX3bfxX24xX3xX5xX2d1xX3xXa3xXa4xX16xX2dxX74xX3xX2fxX40xX3xX8exX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xX46xX3xXexX49xX27exX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX68xX3c2xX3xX36xXdxX335xX16xX3xX68xX6xX16xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xXa3xX14xX15xX16xX3xX8exX1xX27xX3xXexX46xX4xX1xX74xX3xXa3xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX34xX3xX36xX40axX3xX18xX15xX3xX2fxX6xX16xX3xXcxX1xX542xX3bxX3xXexX49xX6xX3xXexX34xX3xX4xX1exX4xX1xX3xXb1xX3cxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX4xX27xX6xX3xXa3xX3cxXdxX3xX1xX40xXdxX3xXadxXaexXaexXaexX3xX4xX27xX6xX3xXa3xXa4xX16xX2dxXd8xX3xXa3xX3bfxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX4xX1xX14xX3xX40axX3xX36xXdxX335xX16xX74xX3xXexX1xXd0xX16xX2dxX3xX20dxX24xX6xX3xXb1xX23xX3xXexX49xX27exX16xX1xX3xXa3xX3cxXdxX3xX1xX40xXdxX3xXadxXaexXaexXaexX3xX4xX27xX6xX3xXa3xXa4xX16xX2dxX3xX118xX10xX3bxX3xX118xXc43xXexX74xX3xX20dxX24xX6exX335xXexX3xXb1xX46xX16xX1xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xXcxX1xX34xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX74xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xX2b2xX264xXdxX3xX16xX40xXdxX3xX68xX24xX16xX2dxX3xX8exX1xX34xX4fxX16xX2dxX3xXexX49xX27exX16xX1xX3xXexX49xX37cxX16xX3xXb1xX2c0xX6exX74xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX5xX80xX16xX3xX16xX15xX6exX3xXexX1xX43fxXdxX3xX2dxXdxX6xX16xX3xX1xXbfxXbxX3xX36xX1xXd0xX16xX2dxX3xX68xX15xXdxX74xX3xX16xX1xX34xX16xX2dxX3xX4xXaaxX3xX40axX3xX16xX2dxX1xX40fxX6xX3xXb1xX34cxX4xX3xX21xXdxX2d1xXexX3xX20dxX24xX6xX16xX3xXexX49xXbfxX16xX2dxXd8xX3xX8exX1xX270xX16xX2dxX3xXexX6xX3xXb1xX6xX16xX2dxX3xX21xX15xX16xX3xX18xX15xX3xX20dxX24xX6exX335xXexX3xXb1xX46xX16xX1xX3xX16xX1xX857xX16xX2dxX3xXbxX1xX80xX16xX3xX18xXdxX2d1xX4xX3xX4xe1e0xX16xX3xX5xX3cxXdxX3xXb1xX23xX3xXexXdxX335xXbxX3xXexX4e0xX4xX3xX4xX1xX24xX542xX16xX3xX21xX46xX3xX18xX15xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX85xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xXd0xX16xX2dxX3xXa3xX3cxXdxX3xX1xX40xXdxX3xXb1xX3cxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX14xX15xX16xX3xX20dxX24xX3e8xX4xX3xX5xX80xX16xX3xXexX1xX85xX3xXadxXaexXaexXaexX3xX4xX27xX6xX3xXa3xXa4xX16xX2dxXd8xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xXa3xX3bfxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xX4xX1exX4xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xXexXdxX335xXbxX3xXexX4e0xX4xX3xX16xX37cxX24xX3xX4xX6xX14xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX80xX16xX3xXexX49xX1exX4xX1xX3xX16xX1xXdxX2d1xX3bxX3xXexX49xX34xX264xX4xX3xXa3xXa4xX16xX2dxX74xX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX68xX2c0xX16xX74xX3xXb1xX90xXexX3xX16xX34xX264xX4xX74xX3xX36xX335xX3xXexX1xX389xX6xX3xX18xX15xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xX24xX6exX3xX16xX1xX857xX16xX2dxX3xX36xX335xXexX3xX20dxX24xXa4xX3xX4xX27xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX2dxX80xX16xX3xXb1xX2c0xX6exX74xX3xXexXabexXbxX3xXexX49xX24xX16xX2dxX3xX16xX2dxX1xXdxX37cxX16xX3xX4xX85xX24xX74xX3xXexX1xXa4xX14xX3xX5xX24xXabexX16xX74xX3xX4xX1xX14xX3xX40axX3xX36xXdxX335xX16xX3xXb1xX23xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX3e8xXexX3xX16xX40xXdxX3xX68xX24xX16xX2dxX74xX3xX4xX1xX34xX4fxX16xX2dxX3xXexX49xX27exX16xX1xX3xXb1xX3bfxX3xX49xX6xXd8xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xX2b2xX264xXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX80xX16xX3xXb1xXaaxX74xX3xXexXd0xXdxX3xX118xXdxX16xX3xXexX24xX6exX37cxX16xX3xX21xX3e8xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xX5xX80xX16xX3xXexX1xX85xX3xX2xX54xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXd8xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xX8exX1xX270xX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xX4xX27xX6xX3xX4xX1xX270xX16xX2dxX3xXexX6xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xXd0xX16xX2dxX3xXexX3e8xXexX3xXb1xX44cxXbxXd8xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX14xX68xX6exXaxX12xX0xX10xX3bxX12xXadxXdxX16xX3xXexX49xX2c0xX16xX3xXexX49xXbfxX16xX2dxX3xX4xXa4xX3bxX3xX4fxX16xXaxXd8xX0xX56xX10xX3bxX12xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX49xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX49xX14xX16xX2dxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX37cxX16xX3xX20dxX24xX6xX16xX111xX0xX56xX7xXexX49xX14xX16xX2dxX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXfdxXexX1xX24xX3bxX21xXfdxX6xX16xX68xXfdxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXadxX10xX3bxX3xX118xXc43xXexX74xX3xXb1xX3bfxX3xX4xX42axX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX152xX3xX4xX1xX85xX4xX3xX68xX6xX16xX1xX3xX5xXb2xX16xX1xX3xXb1xX3cxX14xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX1xX3e8xXexX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexXaxX3xX1xX49xX10xX20exX9xXaxX56xX118xX6xX6exXfdxX68xX24xX16xX2dxXfdxX68xX6xX16xX2dxX56xX118xX10xX3bxXfdxX118xX10xXexXfdxX68xX10xXfdxX4xX24xXfdxX16xX1xX6xX16xXfdxX7xX24xXfdxX152xXfdxX4xX1xX24xX4xXfdxX68xX6xX16xX1xXfdxX5xX6xX16xX1xXfdxX68xX6xX14xXfdxX4xX1xX24xXfdxX4xX1xX14xXexXfdxX36xX1xX14xX6xXfdxX118xXdxXdxXdxX56xX116xX148xX54xX116xX125xX153xXd8xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX2dxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX56xX3bxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX116xX148xX56xX16xX10xX10cxX7xX56xX116xX2xX148xX116xX56xX2xX148xX71xX68xX71xX2xX2xX116xX152xX54xX2xXexX116xX54xX15bxX123xX5xX2xXd8xX15fxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX4xX27xX6xX3xXcxX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX18xX12xX0xX7xXexX49xX14xX16xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXadxX10xX3bxX3xX118xXc43xXexX74xX3xXb1xX3bfxX3xX4xX42axX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX152xX3xX4xX1xX85xX4xX3xX68xX6xX16xX1xX3xX5xXb2xX16xX1xX3xXb1xX3cxX14xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX1xX3e8xXexX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexXaxX3xX1xX49xX10xX20exX9xXaxX56xX118xX6xX6exXfdxX68xX24xX16xX2dxXfdxX68xX6xX16xX2dxX56xX118xX10xX3bxXfdxX118xX10xXexXfdxX68xX10xXfdxX4xX24xXfdxX16xX1xX6xX16xXfdxX7xX24xXfdxX152xXfdxX4xX1xX24xX4xXfdxX68xX6xX16xX1xXfdxX5xX6xX16xX1xXfdxX68xX6xX14xXfdxX4xX1xX24xXfdxX4xX1xX14xXexXfdxX36xX1xX14xX6xXfdxX118xXdxXdxXdxX56xX116xX148xX54xX116xX125xX153xXd8xX1xXexX3bxXaxX12xXadxX10xX3bxX3xX118xXc43xXexX74xX3xXb1xX3bfxX3xX4xX42axX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX152xX3xX4xX1xX85xX4xX3xX68xX6xX16xX1xX3xX5xXb2xX16xX1xX3xXb1xX3cxX14xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX1xX3e8xXexX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX49xX14xX16xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX74xX3xX8exX1xX27xX3xXexX46xX4xX1xX3xX16xX34xX264xX4xX3xX6bxX2dxX24xX6exX26bxX16xX3xX26exX1xX270xX3xXcxX49xXbfxX16xX2dxX3xXb1xX3bfxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xX4xX1exX4xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xX4xX1xX30xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX16xX2dxX1xXdxX37cxX16xX3xX4xX85xX24xX3xX36xXaccxX3xXcxX43fxX3xXexX49xX27exX16xX1xX3xX4xX27xX6xX3xX2fxX40xX3xX8exX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xX46xX3xX18xX15xX3xX4xX1exX4xX3xXexX15xXdxX3xX5xXdxX2d1xX24xX3xX4xXaaxX3xX5xXdxX37cxX16xX3xX20dxX24xX6xX16xX74xX3xXexX1xXa4xX14xX3xX5xX24xXabexX16xX74xX3xXb1xXaaxX16xX2dxX3xX2dxXaaxXbxX3xX40axX3xX36xXdxX335xX16xX3xXb1xX23xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xXe0axX16xX1xX3xX21xX1exX14xX3xX4xX1exX14xX3xX4xX27xX6xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexX3xX18xX3bfxX3xX4xXd0xX16xX2dxX3xXexX1exX4xX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexX119xX3xXb1xX325xX16xX2dxX3xXexX1xX43fxXdxX3xX118xX10xX3bxX3xX118xXc43xXexX74xX3xXb1xX3bfxX3xX4xX42axX3xX16xX1xX2c0xX16xX3xX7xX3c2xX3xX152xX3xX4xX1xX85xX4xX3xX68xX6xX16xX1xX3xX5xXb2xX16xX1xX3xXb1xX3cxX14xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX1xX3e8xXexX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexXaexXd8xX3xXa3xX2c0xX6exX3xX5xX15xX3xX36xX1xX2c0xX24xX3xX49xX90xXexX3xX20dxX24xX6xX16xX3xXexX49xXbfxX16xX2dxXd8xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX18xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX305xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xXexX49xXbfxX16xX2dxX3xXexX1xX23xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX2xX54xXaxX3xX1xX49xX10xX20exX9xXaxX56xX118xX6xX6exXfdxX68xX24xX16xX2dxXfdxX68xX6xX16xX2dxX56xX36xX1xX6xXdxXfdxX3bxX6xX4xXfdxXexX49xX14xX16xX2dxXfdxXexX1xX10xXfdxX1xX14xXdxXfdxX16xX2dxX1xXdxXfdxXexX49xX24xX16xX2dxXfdxX24xX14xX16xX2dxXfdxX2xX54xX56xX116xX148xX54xX116xX123xX15bxXd8xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX2dxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX56xX3bxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX116xX148xX56xX16xX10xX10cxX7xX56xX116xX2xX148xX116xX56xX2xX148xX71xX68xX71xX148xX15bxX54xX125xX148xX152xXexX152xX153xX153xX125xX5xX2xXd8xX15fxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX4xX27xX6xX3xXcxX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX18xX12xX0xX7xXexX49xX14xX16xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX305xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xXexX49xXbfxX16xX2dxX3xXexX1xX23xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX2xX54xXaxX3xX1xX49xX10xX20exX9xXaxX56xX118xX6xX6exXfdxX68xX24xX16xX2dxXfdxX68xX6xX16xX2dxX56xX36xX1xX6xXdxXfdxX3bxX6xX4xXfdxXexX49xX14xX16xX2dxXfdxXexX1xX10xXfdxX1xX14xXdxXfdxX16xX2dxX1xXdxXfdxXexX49xX24xX16xX2dxXfdxX24xX14xX16xX2dxXfdxX2xX54xX56xX116xX148xX54xX116xX123xX15bxXd8xX1xXexX3bxXaxX12xX305xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xXexX49xXbfxX16xX2dxX3xXexX1xX23xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xX2xX54xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX49xX14xX16xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX9edxX1exX16xX2dxX3xX2xX71xX56xX2xX74xX3xX3fxX40xXdxX3xX16xX2dxX1xX46xX3xX5xX80xX16xX3xXexX1xX85xX3xX2xX54xX3xX2fxX6xX16xX3xX8exX1xX90xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX49xX24xX16xX2dxX3xX34xX4fxX16xX2dxX3xXa3xXa4xX16xX2dxX3xX36xX1xXaaxX6xX3xXadxXaexXaexX3xXb1xXb2xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xXexX49xXbfxX16xX2dxX3xXexX1xX23xX3xXexX3cxXdxX3xXcxX1xX27xX3xXb1xXd0xX3xX3fxX15xX3xX6bxX40xXdxXd8xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX18xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX24xX5xX12xX0xX68xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX18xX12xX0xX56xX68xXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9edxX14xX24xX49xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcxXcxXadxX2b2xX6bxX56xX2b2xXdxX10xXexX16xX6xX3bx9c78xX0xX56xXbxX12