Triết lý nhân sinh của Nguyễn Du: Giá trị xuyên thời đại
(Baohatinh.vn) - Đọc Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, ngay từ những dòng đầu tiên cho đến những dòng cuối cùng, tôi đã cảm nhận sự khác biệt rất rõ với Truyện Kiều của Nguyễn Du, đặc biệt là triết lý nhân sinh thấm đẫm trong từng trang thơ và thuyết Tài - Mệnh tương đố cũng như quan niệm về chữ Tâm của Nguyễn Du. Trong phạm vi bài viết, tôi chỉ đề cập đến điều này trong đoạn mở đầu và đoạn kết của Truyện Kiều.
9312x9de8x102a3xe7cdxe0f9xe20dxa4dbxe432xb61axc9acxe424xbbe1xebb9x104a6xc850xa582xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxbec4x10c54xd8cbxXexX0xcfb0xXaxX17xX18xX19xXexX0xa4c2xadeaxX19xb70axXexX0xXax9ed5xX9xa242xXdxX18xf724xX2fx9604x10faaxa902xX5xa4f1xXbxXdxX17xX32xXexX5xa18bxX35xe1caxXbxX9xXdxfe3bxX9xbfddxXaxd0a2xX44xX9xX2fxX35xX44xXaxX9xX2cx959axX18xX9x10af0xc092x102a7xX26xf5cfxX44xX9xX2xX54x10080xX9xa1a7xX35xd4efxX9xXbxX3cxd5cdxX9xb774xX54xX26x112f4xX44xX9xXbxXaxc151xX35xX9xa0b5xd216xX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe008xX17xX18xX19xX32xXex9461xcbe1xX2cxX9x10595xX35xXcxX9x1052axX46xX44xX9xX8dxX35xc950xX54xX9xX5xX3cxX54xX26xf3faxX44xX9xX2cxX4fxX18xX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9xX5xX46xXcxX9xX5xd705xX35xX9xX52xXaxX46xX44x10bb9xX9xX44xX53xX18xX26xX9xXbxb48axX9xX44xXaxb831xX44xX53xX9xX19xc548xX44xX53xX9xX70xa118xX54xX9xXbxX35xX68xX44xX9xX2cxXaxX24xX9xX70xX3exX44xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX19xXc8xX44xX53xX9xX2cxX54xee07xX35xX9xX2cxd7a1xX44xX53xXb7xX9xXbx10a73xX35xX9xX70x10c1axX9xX2cxc943xXcxX9xX44xXaxe3cdxX44xX9xX2fxee56xX9xc091xXaxX5fxX2cxX9xX23xX35xX9exXbxX9xX3cxfb73xXbxX9xX3cxfa89xX9x10c93xc204xX35xX9xX5xX3cxX54xX26xX9exX44xX9xX8dxX35xX97xX54xX9xX2cxX4fxX18xX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xXb7xX9xX70x939dxX2cxX9xX23xX35xX9exXbxX9xXdxXb0xX9xXbxX3cxX35xX3exXbxX9xXdxX42xX9xX44xXaxX46xX44xX9xX2fxX35xX44xXaxX9xXbxXaxX111xXcxX9xX70xb046xXcxX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xXbxXbfxX44xX53xX9xXbxX3cxX18xX44xX53xX9xXbxXaxc7b9xX9xX117xXb0xX9xXbxXaxX54xX26xX3exXbxX9xX5xXb0xX35xX9xa91fxX9xe342xX9exX44xXaxX9xXbxd06bxX171xX44xX53xX9xX70xXeaxX9xX2cxa6d8xX44xX53xX9xX44xXaxX189xX9xc619xX54xX18xX44xX9xX44xX35xX9exXcxX9xX117xX97xX9xX2cxXaxXc3xX9xX5xX46xXcxX9xX2cxX4fxX18xX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54x10adexX9xX5xX3cxX24xX44xX53xX9xX33xXaxX71xXcxX9xX117xX35xX9xX23xXb0xX35xX9xX117xX35xX3exXbxXb7xX9xXbxXf4xX35xX9xX2cxXax9a9exX9xX70xX97xX9xX2cxX100xX33xX9xX70xX3exX44xX9xX70xX35xX97xX54xX9xX44xXb0xX26xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX70xX24xX71xX44xX9xXcx9435xX9xX70xXcdxX54xX9xX117xXb0xX9xX70xX24xX71xX44xX9xX106xX3exXbxX9xX2cxX4fxX18xX9xX5xX3cxX54xX26xX9exX44xX9xX8dxX35xX97xX54xX1bcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x10b9axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xeaf8xX54xX2fxXbxX35xc9b2xX26xadf3xX32xXexX183xX1fexX9xX70xXcdxX54xX9xX8dxX35xXcxX9xX91xX46xX44xX9xX8dxX35xX97xX54xX9xXbxX3cxX54xX26xX9exX44xXb7xX9xX2fxX18xX54xX9xX106xXaxX35xX9xX19xX15bxX44xX9xa6b4xX9xX2cxX46xX54xX9xXbxXaxX171xX9xXbxXaxX111xXbxX9xX44xX53xXf4xX44xX9xXbxXfbxX9xX2cxXfbxX44xXaxX9xXcxXeexX18xX9xX65xX54xX46xX44xXb7xX9xXax9b38xX35xX9xX89xX71xX33xX9xX5xXaxX18xX44xXaxXb7xX9xX44xda5axX35xX9xX117xX97xX9xX33xXaxX100xX44xX9xX23xX71xX2cxX9xX19xX54xX26xX68xX44xX9xXcxX18xX26xXb7xX9xXbxX5fxX2cxX9xX53xX35xXfbxX9xX117xX35xX3exXbxX5bxX9xcd9bx1035exX189xX18xX9xX44xX18xX26xXb7xX9xX70xX71xX35xX9xX33xXaxXb0xXcxX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX23xX100xX2cxX9xX53xX35xX18xX35xX9xX44xXaxX46xX44xX9xXbxX54xX26xX9exXbxX9xX2fxe4a7xX2cxXb7xX9xXbxXaxX189xX6dxX44xX53xX9xX106xXaxXf4xX44xX53xX9xX70xX189xa7b9xX2cxX9xXaxX189xX1fexX44xX53xX9xXaxX71xX44xXaxX9xX33xXaxcc27xX2cxX9xX53xX35xXb0xX54xX9xX2fxX18xX44xX53xX9xXcxXb0xX9xXaxX18xX26xX9xX53xX137xX33xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX2cxXfbxX44xXaxX9xX106xXaxX306xXbxX9xX106xXaxX17xXb7xX9xX106xXaxe85dxX9xX2fxX1fexX1bcxX9xX2d9xX17xXcxX9xX44xXaxX189xX9xX4xXaxX35xX68xX54xX9xb63dxX54xX46xX44xXb7xX9xX36cxX54xX42xX9xX7xXaxX35xXb7xX9xX7xXaxX35xX9xX6xX3exX44xXb7xX9xe9e3xX35xX44xXaxX9xX89xb981xX2cxXb7xX9xX5xX46xX26xX9xX5x1001exXb7xX9xX89xX35xX68xX54xX9xX5xXaxX54xX26xX97xX44xX1bcxX1bcxX1bcxX9xXbxX24xXb0xX44xX9xXdxXb0xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX23xX100xX2cxX9xXaxX189xX171xX44xX53xX9xXbxX3cxX6dxX35xX9xX2fxX306xX2cxX9xX44xX189xX118xX2cxX9xX2cxXfbxXb7xX9xX44xXaxX189xX44xX53xX9xX2fxXeaxX9xXcxX9exX44xXaxX9xX2cxX2b0xX9xX3cxX18xX9xX53x10ea6xX9xX70xX46xX54xX1bcxX9xX89xX2b0xX9xX2cxXaxe789xX44xX53xX9xX19axX54xX18xX9xXdxXb0xX9xX2cxX24xX44xX9xXbxX71xX24xX9xX53xXax10b4bxXbxX9xX53xXaxX17xX44xXb7xX9xX70xXf8xX9xX2cxXaxX24xX9xX2axaa4fxX9xX33xXaxXcdxX44xX9xX44xXaxX18xX44xX9xX2fxX306xX2cxX9xXbxXaxX3e4xX9xX23xX306xXbxX9xX33xXaxXfbxX35xX9xX2cxXaxX63xX54xX9xX2axX416xX9xX33xXaxXcdxX44xX9xX2cxXaxX35xX3exXbxX9xXcxX71xXb7xX9xX70xXf8xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX2a1xXbxX9xX2cxXaxX329xXbxX9xXbxXb0xX35xX9xXbxX3e4xX44xXaxXb7xX9xXdxX71xX35xX9xXbxa06fxX44xX53xX9xXdxX68xX44xX9xXcxX111xX26xX9xXbxXcdxX44xX53xX9xX44xX53xXaxX35xX9exX33xX9xX2cxXaxX189xX118xX44xX53xcc8cxX1bcxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX23xX24xX3cxX19xX17xX3cxX31xX32xX416xX32xX9xd805xX35xX19xXbxXaxX31xX32xa6cexX416xX416xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX44xX53xX31xX32xX2axX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX44xX53xX31xX32xX2axX32xX9xX18xXdxX35xX53xX44xX31xX32xX2cxX17xX44xXbxX17xX3cxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX3cxXexX0xXbxX19xXexX0xX18xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX5bxX1cxX1cxX35xX1bcxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX1bcxX117xX44xX1cxX44xX17xX49fxX2fxX1cxX2axf93cx10a31xX512xX1cxX2axX416x10e04xX19xX513xX2ax10b53xX518xX51cxX4a6xX2axXbxa0faxX513xX2axX518xXdxX416xX1bcxX248xX33xX53xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX24xee5bxXcxX18xX53xX17xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX17xXbxX9xXdxX26xX9xX44xXaxX18xX44xX9xX2fxX35xX44xXaxX9xX2cxX54xX18xX9xX44xX53xX54xX26xX17xX44xX9xX19xX54xX9xX53xX35xX18xX9xXbxX3cxX35xX9xX65xX54xX26xX17xX44xX9xXbxXaxX24xX35xX9xX19xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3cxXexX0xXbxX3cxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX5xX3cxX18xX44xXaxX9xX33xXaxe31cxX44xX53xX9xXbxX5fxX2cxX9xX2cxX4fxX18xX9xXaxX8axX18xX9xX2fxa25fxX9xX183xX18xX35xX9xX83xX24xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX183xX1fexX9xX70xXcdxX54xX9xX5xX3cxX54xX26xX9exX44xX9xX8dxX35xX97xX54xX9xXdxXb0xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX2cxX46xX54xX9xXbxXaxX171xX9xXcxXb0xX9xXaxXcdxX54xX9xX44xXaxX189xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX91xX35xX9exXbxX9xX52xX18xXcxX9xX44xXb0xX24xX9xX2cxX192xX44xX53xX9xXbxXaxX54xX2a1xX2cxX9xXdxXb0xX54xX5bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX5xX3cxX469xXcxX9xX44xX469xXcxX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX2cxX115xX35xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xXbxX18xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX4xXaxXc3xX9xX5xXb0xX35xX9xX2cxXaxXc3xX9xX183xX9exX44xXaxX9xX106xXaxX405xX24xX9xXdxXb0xX9xX53xXaxX405xXbxX9xX44xXaxX18xX54xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX9xX5xX3cxXfbxX35xX9xX19axX54xX18xX9xXcxX2a1xXbxX9xX2cxX54xX2a1xX2cxX9xX23xc1c3xX9xX19xX46xX54xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX52xXaxXc3xX44xX53xX9xX70xX35xX97xX54xX9xXbxX3cxXf4xX44xX53xX9xXbxXaxX111xX26xX9xXcxXb0xX9xX70xX18xX54xX9xX70xX118xX44xX9xXdxXc8xX44xX53xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX9xX384xX71xX9xX53xX3e4xX9xX23xX1dcxX9xX2fxX306xX2cxX9xXbxX189xX9xX33xXaxX24xX44xX53xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX5xX3cxX6dxX35xX9xX65xX18xX44xXaxX9xX19axX54xX17xX44xX9xXbxXaxX2b0xX35xX9xXcxX5fxX9xXaxfff0xX44xX53xX9xX70xX5fxX44xXaxX9xX53xXaxX17xX44xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX9xX4xXfbxX24xX9xXbxXaxX171xXcxX9xXdxXcdxX44xX9xX53xX35xX1fexX9xXbxX3cxX189xX118xX2cxX9xX70x1035axX44xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX7xXaxX24xX44xX53xX9xXbxX3e4xX44xXaxX9xX2cxX358xX9xXdxf480xX2cxX9xX2cxXc8xX44xX9xXbxX3cxX54xX26xX97xX44xX9xX2fxX393xX9xX65xX18xX44xXaxX1bcxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX4xX5fxX35xX9xX2d8xX2cxX115xX35xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xXbxX18xX487xX9xX111xX26xX9xXbxXaxX104xX2cxX9xX3cxX18xX9xX106xXaxXf4xX44xX53xX9xX33xXaxXfbxX35xX9xX2cxXaxX1dcxX9xXdxXb0xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xXbxXaxX46xX44xX9xX33xXaxX100xX44xX9xX33xXaxX919xX9xX44xXc3xX9xX117xXb0xX9xX2cxX192xX44xX53xX9xX106xXaxXf4xX44xX53xX9xXaxX3f0xX44xX9xX2cxXaxX1dcxX9xXdxXb0xX9xX2d8xXbxX3cxX469xXcxX9xX44xX469xXcxX487xX1bcxX9xX4xX5fxX35xX9xX2fxX104xX9xX23xX35xX3exX44xX9xX2cxXfbxX35xX9xX106xXaxXf4xX44xX9xXdxX189xX6dxX44xX53xX9xX2d8xX23xXf8xX35xX9xX23xX35xX763xX44xX9xXbxXaxXb0xX44xXaxX9xX44xX189xX171xX44xX53xX9xX19xX46xX54xX487xX9xX111xX26xX9xX2cxXax10075xX44xXaxX9xXdxXb0xX9xXbxX3cxX35xX3exXbxX9xXdxX42xX9xX44xXaxX46xX44xX9xX2fxX35xX44xXaxXb7xX9xX44xc553xX35xX9xX44xX35xX97xXcxX9xXbxXaxX3exX9xX2fxX104xX9xX70xXf8xX9xXbxXaxXb0xX44xXaxX9xX70xX35xX763xX44xX9xXaxX3e4xX44xXaxX9xX2cxX2b0xX9xX2fxX38axX2cxX9xX106xXaxX5fxX35xX9xX19axX54xX5fxXbxX9xX3cxX111xXbxX9xX2cxX18xX24xXb7xX9xX70xX8axX2cxX9xXdxX68xX44xX9xX44xX53xXaxX17xX9xX2cxX2b0xX9xX53xX3e4xX9xX70xX2b0xX9xX44xX53xX100xXcxX9xX44xX53xXeexX35xXb7xX9xX23xX54xX2a1xX2cxX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xXbxX18xX9xX33xXaxXfbxX35xX9xX2fxX54xX26xX9xX44xX53xX15bxXcxXb7xX9xX2cxXaxX35xX68xXcxX9xX44xX53xXaxX35xX9exXcxXb7xX9xX33xXaxXfbxX35xX9xXbxX104xX9xX2fxX24xX35xX9xX65xX405xXbxX9xX23xXfbxX44xX9xXbxXaxX46xX44xX9xX117xXb0xX9xXbxXaxX6dxX35xX9xX2cxX54xX2a1xX2cxX1bcxX9xX5xX3cxXfbxX35xX9xX19axX54xX18xX9xXcxX2a1xXbxX9xX2cxX54xX2a1xX2cxX9xX23xX763xX9xX19xX46xX54xX1cxX9xX52xXaxXc3xX44xX53xX9xX70xX35xX97xX54xX9xXbxX3cxXf4xX44xX53xX9xXbxXaxX111xX26xX9xXcxXb0xX9xX70xX18xX54xX9xX70xX118xX44xX9xXdxXc8xX44xX53xX1bcxX9xX2d8xX52xXaxXc3xX44xX53xX9xX70xX35xX97xX54xX9xXbxX3cxXf4xX44xX53xX9xXbxXaxX111xX26xX487xX9xX2cxX4fxX18xX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xXb7xX9xX19xX15bxX54xX9xX70xX189xX319xX2cxX9xX117xX35xX3exXbxX9xX44xXaxX189xX9xXdxXb0xX9xX70xX97xX9xXbxXbfxX9xX2cxX4fxX18xX9xX2d8xX89xX24xX71xX44xX9xXbxX3cxX189xX6dxX44xX53xX9xX5xX46xX44xX9xX5xXaxX18xX44xXaxX487xX9xf55axX5xX3cxX54xX26xX9exX44xX9xX8dxX35xX97xX54xe288xX9xX44xXaxX189xX44xX53xX9xX106xXaxXf4xX44xX53xX9xX2cxXaxX1dcxX9xX53xX2b0xX35xX9xX53xX8axX44xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX106xX35xX3exX33xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xXb7xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xXbxXaxX46xX44xX9xX33xXaxX100xX44xX9xX70xX189xX319xX2cxX9xXdxX111xX26xX9xXbxXbfxX9xX8dxX35xXcxX9xX91xX46xX44xX9xX8dxX35xX97xX54xX9xXbxX3cxX54xX26xX9exX44xX9xXcxXb0xX9xXdxXb0xX9xX2cxXfbxX9xXcxX2a1xXbxX9xX2d8xX2cxX115xX35xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xXbxX18xX487xX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xX9xXbxXbfxX44xX53xX9xX2cxXaxX38axX44xX53xX9xX106xX35xX3exX44xXb7xX9xXbxXbfxX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX53xXfbxX26xX9xX70xXb0xX44xX9xX1fexX9xX384xX24xX44xX53xX9xX5xXaxXb0xX44xXaxX9xXb77xX384xX24xX44xX53xX9xX5xXaxXb0xX44xXaxX9xX2cxXcdxXcxX9xX53xX35xXfbxX9xX2cxX18xXb83xXb7xX9xXbxXbfxX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX106xX35xX3exX33xX9xX2cxXf4xX9xXaxX86cxX44xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX91xX469xX44xX9xX2cxXaxX35xX68xX54xX9xXaxX86cxX44xX9xX117xXb0xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX2cxXfbxX44xXaxX9xX44xX53xX2a1xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9x942fxX1fexX9xX106xX35xX3exX44xX9xXaxXb0xX44xXaxX9xXdxXcdxX44xX9xX44xXaxXb0xX9xXbxXaxX171xX9xX70xX35xX9xX2fxX38axX9xX5xX3cxX54xX44xX53xX9xX36cxX54xXeaxX2cxX9xX2cxX192xX44xX53xX9xX44xXaxX189xX9xX2fxX104xX9xX23xX35xX3exX44xX9xX2cxXfbxX35xX9xX106xXaxXf4xX44xX9xXdxX189xX6dxX44xX53xX9xX2cxX4fxX18xX9xXbxX3cxX35xX97xX54xX9xX70xX3e4xX44xXaxX9xX44xXaxXb0xX9xX384xX68xXb7xX9xX53xX35xX18xX9xXbxX2a1xX2cxX9xXaxX8axX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX5xX35xX68xX44xX9xX89xX35xX97xX44xX9xXcxXb0xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX44xX469xXcxX9xXbxXaxX5fxX44xX53xX9xX53xX35xX2b0xX9xX23xX919xX35xXb7xX9xX44xXaxXb0xX9xXbxXaxX171xX9xX70xXf8xX9xXbxX3cxXfbxX35xX9xX19axX54xX18xX1bcxX9xX2xX15bxX54xX9xX2d8xX70xX18xX54xX9xX70xX118xX44xX9xXdxXc8xX44xX53xX487xXb7xX9xX44xXaxXb0xX9xXbxXaxX171xX9xX117xX15bxX44xX9xX106xX68xX54xX9xXdxX68xX44xX9xX2d8xXbxX35xX3exX44xX53xX9xX106xX68xX54xX9xXcxX118xX35xX9xX70xX38axXbxX9xX3cxX54xX2a1xXbxX487xX9xXb77xX89xX24xX71xX44xX9xXbxX3cxX189xX6dxX44xX53xX9xXbxX46xX44xX9xXbxXaxX18xX44xXaxXb83xX9xX70xX763xX9xXbxXaxX38axX2cxX9xXbxX1dcxX44xXaxX9xX2cxXfbxX9xXbxXaxX3exX9xX53xX35xX118xX35xX1bcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexbdeexX9xX70xX24xX71xX44xX9xX106xX3exXbxX9xX2cxX192xX44xX53xX9xX117xX100xX26xXb7xX9xXbxX3cxX35xX3exXbxX9xXdxX42xX9xX44xXaxX46xX44xX9xX2fxX35xX44xXaxXb7xX9xXbxXaxX54xX26xX3exXbxX9xX5xXb0xX35xX9xX181xX9xX183xX9exX44xXaxX9xXbxX189xX171xX44xX53xX9xX70xXeaxX9xX117xXb0xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX70xX329xX2cxX9xX106xX3exXbxX9xX117xX97xX9xX2cxX54xX2a1xX2cxX9xX70xX6dxX35xX9xXbxXaxX763xX9xXaxX35xX9exX44xX9xX2cxX5fxX2cxXaxX9xX44xX2b0xX35xX9xX3cxX111xXbxX9xX3cxX35xX68xX44xX53xX9xX2cxX4fxX18xX9xX89xX71xX35xX9xXbxXaxX35xX9xXaxXb0xX24xX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xX5bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX52xX53xX15bxXcxX9xXaxX18xX26xX9xXcxX54xXf4xX44xX9xX2fxX104xX9xXbxX71xX35xX9xXbxX3cxX6dxX35xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX5xX3cxX6dxX35xX9xX106xX35xX18xX9xX70xXf8xX9xX23xX306xXbxX9xXdxXb0xXcxX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX2cxX2b0xX9xXbxXaxX46xX44xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX9xX22fxX306xXbxX9xX33xXaxX24xX44xX53xX9xXbxX3cxXcdxX44xX9xX33xXaxXfbxX35xX9xX33xXaxX24xX44xX53xX9xXbxX3cxXcdxX44xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX4xXaxX24xX9xXbxXaxX18xX44xXaxX9xX2cxX18xX24xX9xXcxX118xX35xX9xX70xX189xX319xX2cxX9xX33xXaxXcdxX44xX9xXbxXaxX18xX44xXaxX9xX2cxX18xX24xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX9xX4xX2b0xX9xX70xX46xX54xX9xXbxXaxX35xX68xX44xX9xX117xX63xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX44xXb0xX24xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX4xXaxXc3xX9xX5xXb0xX35xX9xX2cxXaxXc3xX9xX183xX9exX44xXaxX9xX19xX86cxX35xX9xX19xXb0xX24xX9xX2cxXfbxX9xXaxX18xX35xX1bcxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX5xX3cxX24xX44xX53xX9xX70xX6dxX35xX9xX2fxXeaxX44xX53xX9xXaxXb0xX44xX53xX9xX44xX53xXb0xX26xXb7xX9xX44xXaxX46xX44xX9xX19xX46xX44xX9xXbxX18xX9xXbxXaxX189xX6dxX44xX53xX9xXaxX18xX26xX9xX70xX329xX2cxX9xX106xX3exXbxX5bxX9xX4xX192xX44xX53xX9xXdxXb0xX9xX2cxX5fxX35xX9xX2fxXeaxX9xX2cxXfbxXb7xX9xXbxX111xXbxX9xX2cxXfbxX9xX19xX24xX9xXbxX3cxX6dxX35xX9xX70xX63xX44xXaxXb7xX9xXbxX3cxX6dxX35xX9xXbxXaxX189xX171xX44xX53xX9xXbxXaxX3e4xX9xXcxX8axX35xX9xX2fxX104xX9xXbxXeaxXbxX9xX70x1074fxX33xXb7xX9xX2fxX54xXf4xX44xX9xX2fxdd42xXb7xX9xX106xXaxXf4xX44xX53xX9xXbxXaxX189xX171xX44xX53xX9xXbxXaxX3e4xX9xX3cxX4fxX35xX9xX3cxX24xXb7xX9xX23xX111xXbxX9xXaxX71xX44xXaxX9xX2cxX192xX44xX53xX9xX70xXb0xX44xXaxX9xX2cxXaxX63xX54xX1bcxX9xX83xX24xX137xX2cxX9xX53xX35xXfbxX5bxX9xX2cxX2b0xX9xX19xX54xX26xX68xX44xXb7xX9xXbxXeaxXbxX9xX33xXaxX329xX2cxX9xXbxXaxX3e4xX9xXdxX111xX26xX9xX70xX189xX319xX2cxX9xX2cxXaxX86cxX44xX53xX9xX53xX35xXb0xX54xX9xX2fxX18xX44xX53xXb7xX9xX33xXaxX329xX9xX19axX54xX42xXb7xX9xX2cxXc8xX44xX9xX117xXf4xX9xX19xX54xX26xX68xX44xXb7xX9xXaxX86cxX44xX53xX9xX44xXaxX18xX44xX9xX23xX71xX2cxX9xX33xXaxX100xX44xX9xXbxXaxX3e4xX9xX44xXaxX189xX9xX2cxX5fxX44xXaxX9xXaxX24xX18xX9xXbxXb0xX44xX1bcxX9xX5xX3cxX24xX44xX53xX9xX5xX3cxX54xX26xX9exX44xX9xX8dxX35xX97xX54xXb7xX9xX44xXaxX35xX97xX54xX9xXdxXcdxX44xX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xX9xX70xXf8xX9xX70xX763xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xXaxX46xX44xX9xX117xX100xXbxX9xX5xXaxX329xX26xX9xX8dxX35xX97xX54xX9xX2cxXfbxXcxX9xXbxXaxX111xX54xX9xX2fxX46xX54xX9xX2fxX306xX2cxX9xXbxX3cxX35xX3exXbxX9xXdxX42xX9xX44xXb0xX26xX9xX117xXb0xX9xX2cxXaxX111xX33xX9xX44xXaxX100xX44xX9xX19axX54xX26xX9xXdxX54xX100xXbxX9xX5xXb0xX35xX9xX181xX9xX183xX9exX44xXaxX9xXbxX189xX171xX44xX53xX9xX70xXeaxX5bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX83xX71xXbxX9xXcxX189xX18xX9xX2fxX5fxX9xX44xX53xXaxf4d9xX9xX33xXaxX100xX44xX9xXaxX8cdxX44xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX384xX35xX97xX54xX9xX70xX17xXcxX9xXbxX111xX2cxX9xX2cxX5afxX9xX19axX54xX26xX3exXbxX9xX70xX97xX44xX9xX23xX18xX9xX2fxX35xX44xXaxX1bcxX1bcxX1bcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX7xXaxX100xX44xX9xX19xXcdxX54xXb7xX9xX19xXcdxX54xX9xX117xX100xX26xXb7xX9xX2cxX192xX44xX53xX9xX19xXcdxX54xX1bcxX1bcxX1bcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX89xX3exX44xX9xX33xXaxX24xX44xX53xX9xXbxX3cxXcdxX44xXb7xX9xX2cxX192xX44xX53xX9xX33xXaxX24xX44xX53xX9xXbxX3cxXcdxX44xX9xX44xXaxX189xX9xX18xX35xX1bcxX1bcxX1bcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX5xXaxX46xX44xX9xXdxX189xX171xX44xX9xX23xX18xX24xX9xX19axX54xXfbxX44xX9xXdxX111xXcxX9xX70xXcdxX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX5xX111xXcxX9xXdxXc8xX44xX53xX9xXbxX3cxX35xX44xXaxX9xX23xX71xX2cxXaxX9xXdxXcdxX44xX9xX2fxX18xX54xX9xX65xX35xX44xX9xX2cxXaxXbfxX18xe08fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX5xXaxX6dxX35xX9xX44xX18xX26xXb7xX9xX70xX8axX2cxX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX2cxX46xX54xX9xX111xX26xX9xXdxX68xX44xX9xX52xX53xX15bxXcxX9xXaxX18xX26xX9xXcxX54xXf4xX44xX9xX2fxX104xX9xXbxX71xX35xX9xXbxX3cxX6dxX35xX1cxX9xX5xX3cxX6dxX35xX9xX106xX35xX18xX9xX70xXf8xX9xX23xX306xXbxX9xXdxXb0xXcxX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX2cxX2b0xX9xXbxXaxX46xX44xX1cxX9xX22fxX306xXbxX9xX33xXaxX24xX44xX53xX9xXbxX3cxXcdxX44xX9xX33xXaxXfbxX35xX9xX33xXaxX24xX44xX53xX9xXbxX3cxXcdxX44xX1cxX9xX4xXaxX24xX9xXbxXaxX18xX44xXaxX9xX2cxX18xX24xX9xXcxX118xX35xX9xX70xX189xX319xX2cxX9xX33xXaxXcdxX44xX9xXbxXaxX18xX44xXaxX9xX2cxX18xX24xX9xX44xX53xXaxX17xX9xX2cxX2b0xX9xX53xX3e4xX9xX70xX2b0xX9xX2cxX18xXcxX9xX2cxXaxX63xX54xXb7xX9xX18xX44xX9xX33xXaxX100xX44xX9xXbxXaxX4fxX9xXbxXaxX189xX6dxX44xX53xXb7xX9xX106xXaxXf4xX44xX53xX9xX33xXaxXeexX9xXaxX319xX33xXb7xX9xX44xXaxX189xX44xX53xX9xX44xXaxX35xX97xX54xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX117xX15bxX44xX9xXbxXaxXa0dxX2cxXaxX9xX44xX53xX46xXcxX9xX44xX53xX319xX35xXb7xX9xX44xXaxX111xXbxX9xXdxXb0xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX2cxX2b0xX9xXbxX54xX358xX35xX1bcxX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xX9xX70xXf8xX9xX44xX46xX44xX53xX9xX19axX54xX18xX44xX9xX44xX35xX9exXcxX9xX117xX97xX9xX2cxXaxXc3xX9xX2d8xXbxXaxX46xX44xX487xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX2cxX18xX9xX19xX18xX24xX5bxX9xX5xXaxX46xX44xX9xX17xXcxX9xX44xXaxX189xX9xXaxX71xXbxX9xXcxX189xX18xX9xX2fxX18xX1cxX9xX83xX71xXbxX9xX3cxX171xX35xX9xX65xX54xXeaxX44xX53xX9xX53xX35xX3exX44xX53xX9xXaxX71xXbxX9xX117xXb0xX24xX9xX117xX189xX6dxX44xX9xXaxX24xX18xXb7xX9xX5xXaxX46xX44xX9xX17xXcxX9xX44xXaxX189xX9xX19xXfbxX35xX9xXdxX919xX18xX9xX70xXb0xX24xX1cxX9xX7xXaxX111xXbxX9xX33xXaxX171xX9xX53xX35xXc3xX18xX9xX2cxXaxX319xX9xX23xX35xX3exXbxX9xX117xXb0xX24xX9xXbxX18xX26xX9xX18xX35xXb7xX9xX5xXaxX46xX44xX9xX17xXcxX9xX44xXaxX189xX9xXaxX71xX2cxX9xX70xXcdxX54xX9xX70xX3e4xX44xXaxX1cxX9xX183xX54xXeaxX44xX9xX23xX18xX26xX9xX106xXaxXf4xX44xX53xX9xX2cxX111xXbxX9xX44xX358xX35xX9xXcxX3e4xX44xXaxX9xXcxXb0xX9xX23xX18xX26xX9xXbxXaxXb0xX44xXaxX9xXcxX2a1xXbxX9xXbxX3cxX35xX3exXbxX9xXdxX42xX5bxX9xX183xX54xXf4xX44xX9xX2fxX104xX9xXbxX71xX35xX9xXbxX3cxX6dxX35xXb7xX9xXbxX3cxX6dxX35xX9xX106xX35xX18xX9xX23xX306xXbxX9xXcxXa29xX35xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX2cxX2b0xX9xXcxX2a1xXbxX9xXbxXaxX46xX44xX9xX33xXaxX100xX44xX9xX117xXb0xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX2cxXb0xX44xX53xX9xX2cxX2b0xX9xXbxXb0xX35xX9xXbxXaxX3e4xX9xXcxX9exX44xXaxX9xX2cxXb0xX44xX53xX9xX23xX71xX2cxX1bcxX9xX5xXb0xX35xX9xX181xX9xX183xX9exX44xXaxX9xXdxX54xXf4xX44xX9xXbxX189xX171xX44xX53xX9xX38axX44xX53xX9xX117xX118xX35xX9xX44xXaxX18xX54xX5bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX4xX2b0xX9xXbxXb0xX35xX9xXcxXb0xX9xX2cxX100xX26xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxXb0xX35xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX4xXaxXc3xX9xX5xXb0xX35xX9xXdxX35xX97xX44xX9xX117xX118xX35xX9xX2cxXaxXc3xX9xX5xX18xX35xX9xXcxX2a1xXbxX9xX117xXcdxX44xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX9xX89xXf8xX9xXcxX18xX44xX53xX9xXdxX111xX26xX9xX44xX53xXaxX35xX9exX33xX9xX117xXb0xX24xX9xXbxXaxX46xX44xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX4xX192xX44xX53xX9xX70xXbfxX44xX53xX9xXbxX3cxX5fxX2cxXaxX9xXdxX15bxX44xX9xXbxX3cxX6dxX35xX9xX53xXcdxX44xXb7xX9xXbxX3cxX6dxX35xX9xX65xX18xX1bcxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX384xX6dxX35xX9xX106xXaxX54xX26xX68xX44xX9xX111xX26xX9xX70xX137xXbxX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xXaxX24xXb0xX44xX9xX2cxXfbxX44xXaxX9xX65xXf8xX9xXaxX2a1xX35xX9xX23xX3e4xX44xXaxX9xX70xX3f0xX44xX53xX9xX117xXb0xX9xXbxX35xX3exX44xX9xX23xX2a1xXb7xX9xX44xX53xXb0xX26xX9xX44xX18xX26xXb7xX9xX106xXaxX35xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX33xXaxX919xX9xX44xXc3xX9xX70xXf8xX9xX70xX189xX319xX2cxX9xX53xX35xXfbxX35xX9xX33xXaxX2b0xX44xX53xXb7xX9xX53xXf4xX44xX53xX9xX2cxXeexXcxX9xX2cxX4fxX18xX9xX65xXf8xX9xXaxX2a1xX35xX9xX33xXaxX24xX44xX53xX9xX106xX35xX3exX44xX9xX70xXf8xX9xXaxX24xXb0xX44xX9xXbxX24xXb0xX44xX9xX23xX63xX9xX65xX2b0xX18xX9xX23xX5afxX9xXbxXaxX3e4xX9xX106xXaxXf4xX44xX53xX9xX33xXaxXeexX9xXaxX319xX33xX9xX44xXaxX189xX44xX53xX9xX70xX137xXbxX9xX117xXb0xX24xX9xXaxX24xXb0xX44xX9xX2cxXfbxX44xXaxX9xX65xXf8xX9xXaxX2a1xX35xX9xX91xX35xX9exXbxX9xX52xX18xXcxX9xXbxXaxX3exX9xX106xcc6cxX9xX2d9xX91xX536xX536xX536xXb7xX9xX70xX137xX2cxX9xX23xX35xX9exXbxX9xXdxXb0xX9xX117xX118xX35xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX2cxX24xX44xX9xX53xX5fxX35xX9xXbxXb0xX35xX9xX2fxX306xX2cxXb7xX9xX44xXaxX35xX97xX54xX9xX106xXaxX5fxXbxX9xX117xX8axX44xX53xX9xXbxX3e4xX44xXaxX9xX26xX68xX54xX9xX117xXb0xX9xX106xXaxX5fxXbxX9xX117xX8axX44xX53xX9xX70xX358xX35xX9xX70xX6dxX35xX9xXcxX118xX35xX9xXbxXaxX111xX26xX9xXaxX319xX33xX9xXdxX42xX1bcxX9xX89xX46xX26xX9xX2cxX192xX44xX53xX9xX2cxXaxXa0dxX44xXaxX9xXdxXb0xX9xX2fxX104xX9xXcxX46xX54xX9xXbxXaxX54xX15bxX44xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX44xX2a1xX35xX9xXbxX71xX35xX9xXbxX46xXcxX9xXaxX86cxX44xXb7xX9xXbxX189xX9xXbxX189xX1fexX44xX53xX9xX2cxX4fxX18xX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xX5bxX9xX117xXbfxX18xX9xXcxX24xX44xX53xX9xX53xX35xXfbxX35xX9xX33xXaxX2b0xX44xX53xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX33xXaxX919xX9xX44xXc3xXb7xX9xX70xX97xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX3e4xX44xXaxX9xX26xX68xX54xX9xX117xXb0xX9xXbxXb0xX35xX9xX2fxX306xX2cxX9xX2cxX4fxX18xX9xXaxX8axXb7xX9xX117xXbfxX18xX9xXcxX54xXeaxX44xX9xX18xX44xX9xX4fxX35xX9xXaxX8axX9xXaxXf8xX26xX9xX2cxXaxX111xX33xX9xX44xXaxX100xX44xX9xX2fxX104xX9xX44xX53xXaxX35xX9exXbxX9xX44xX53xXf8xX9xX2cxX4fxX18xX9xX2fxXeaxX9xX33xXaxX100xX44xX9xXb77xXcxXb0xX9xXbxXaxX104xX2cxX9xX2cxXaxX111xXbxX9xXdxXb0xX9xX2cxXaxX111xX33xX9xX44xXaxX100xX44xX9xX2fxX104xX9xX44xX53xX18xX44xX53xX9xXbxX3cxX5fxX35xX9xX19xX24xX9xX2cxX5fxX2cxX9xXbxXaxX3exX9xXdxX104xX2cxX9xX2cxX189xX6dxX44xX53xX9xX19axX54xX26xX97xX44xX9xXbxX71xX24xX9xX44xX68xX44xXb83xX1bcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX89xX35xX97xX54xX9xX106xXaxX5fxX2cxX9xX23xX35xX9exXbxX9xX2cxX4fxX18xX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xX9xX117xX118xX35xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX44xXaxXb0xX9xXbxX189xX9xXbxX189xX1fexX44xX53xXb7xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX23xX100xX2cxX9xXbxXaxX38axX2cxX9xX53xX35xXfbxX9xX70xX189xX171xX44xX53xX9xXbxXaxX6dxX35xX9xXdxXb0xX9xXf4xX44xX53xX9xX70xXf8xX9xX70xX97xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXaxXc3xX9xX5xX46xXcxXb7xX9xX70xX5fxX44xXaxX9xX53xX35xX5fxX9xX44xX2b0xX9xX53xX111xX33xX9xX51cxX9xXdxXcdxX44xX9xX2cxXaxXc3xX9xX5xXb0xX35xX1bcxX9xX89xX35xX97xX54xX9xX44xXb0xX26xX9xX70xXf8xX9xXbxX3cxX1fexX9xXbxXaxXb0xX44xXaxX9xXbxX3cxX35xX3exXbxX9xXdxX42xX9xX106xX35xX44xXaxX9xX70xX35xX763xX44xX9xX2cxX4fxX18xX9xXbxXaxX35xX9xX44xXaxX46xX44xX9xXaxXb0xX44xX53xX9xXbxX3cxX469xXcxX9xX44xX469xXcxX9xX19axX54xX18xX9xXdxX54xXf4xX44xX9xX70xX189xX319xX2cxX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX70xX6dxX35xX9xX2fxX18xX54xX9xX70xX97xX9xX2cxX100xX33xX9xX117xXb0xX9xX53xXaxX35xX9xX44xXaxX100xX44xX1bcxX9xX4xXaxX24xX9xX70xX3exX44xX9xXaxXf4xXcxX9xX44xX18xX26xXb7xX9xX44xXaxX35xX97xX54xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX117xX15bxX44xX9xX2cxX24xX35xX9xX70xX2b0xX9xXdxXb0xX9xXdxX6dxX35xX9xX3cxX469xX44xX9xX19xX71xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX3e4xX44xXaxX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX2cxXf4xX44xX53xX9xX117xX35xX9exX2cxX9xX2cxX192xX44xX53xX9xX44xXaxX189xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX2cxX54xX2a1xX2cxX9xX2fxXeaxX44xX53xX5bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX5xXaxX35xX9exX44xX9xX2cxX469xX44xX9xX1fexX9xXbxX71xX35xX9xXdxXc8xX44xX53xX9xXbxX18xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX0xX17xXcxXexX4xXaxXc3xX9xX5xX46xXcxX9xX106xX35xX18xX9xXcxX118xX35xX9xX23x1104axX44xX53xX9xX23xX18xX9xX2cxXaxXc3xX9xX5xXb0xX35xX1bcxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexXc94xX104xX9xX33xXaxX5fxXbxX9xXbxX3cxX35xX763xX44xX9xX2cxX5fxX35xX9xX5xXaxX35xX9exX44xX9xX181xX9xX26xX3exX54xX9xXbxXeaxX9xX70xX71xX24xX9xX70xX38axX2cxX9xX65xXf8xX9xXaxX2a1xX35xX9xX70xXf8xX9xX2cxX2b0xX9xX44xX97xX44xX9xXcxX2b0xX44xX53xX9xXbxXbfxX9xXdxX46xX54xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX70xX6dxX35xX9xX2fxXeaxX44xX53xX9xX44xXaxX46xX44xX9xX19xX46xX44xXb7xX9xXdxXb0xX9xX2cxX469xX44xX9xX2cxXeaxXbxXb7xX9xX2cxX2a1xX35xX9xX3cxX56xX9xX2cxX4fxX18xX9xX44xXaxX46xX44xX9xX2cxX5fxX2cxXaxX9xX2cxX24xX44xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xXbxX3cxX1fexX9xXbxXaxXb0xX44xXaxX9xX2cxXaxXc3xX9xX5xX46xXcxX9xXdxXb0xX9xXcxX2a1xXbxX9xX23xX189xX118xX2cxX9xX2cxXaxX54xX26xX763xX44xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xXbxX3cxX35xX3exXbxX9xXdxX42xX9xX44xXaxX46xX44xX9xX2fxX35xX44xXaxX9xX2cxX4fxX18xX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xXb7xX9xXcxX2a1xXbxX9xX2cxX24xX44xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xXbxXbfxX44xX53xX9xXbxX3cxXfbxX35xX9xX19axX54xX18xX9xX44xXaxX35xX97xX54xX9xX2cxXfbxX44xXaxX9xX44xX53xX2a1xXb7xX9xX33xXaxXfbxX35xX9xX19axX54xX469xX44xX53xX9xX19axX54xX100xXbxX9xX53xX35xXc3xX18xX9xXcxX189xX18xX9xX53xX35xX2b0xX9xX2cxX54xX2a1xX2cxX9xX70xX6dxX35xXb7xX9xXbxXaxX111xXcxX9xXbxXaxXa0dxX18xX9xX3cxX111xXbxX9xX44xXaxX35xX97xX54xX9xX44xXa29xX35xX9xX70xX18xX54xX9xX106xXaxX358xX9xX2cxX4fxX18xX9xX2cxX24xX44xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX1bcxX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xX9xX70xXf8xX9xX53xX393xX35xX9xX53xX306xXcxX9xX2fxX54xX26xX9xX44xX53xXaxX12d3xXb7xX9xX70xX329xX2cxX9xX106xX3exXbxX9xX2cxX4fxX18xX9xXcxX3e4xX44xXaxX9xX117xX97xX9xX2cxXaxXc3xX9xX5xX46xXcxX9xXb77xXaxX18xX26xX9xX2cxXc8xX44xX9xX53xX8axX35xX9xXdxXb0xX9xXbxX3e4xX44xXaxX9xX44xX53xX189xX6dxX35xXb7xX9xXdxXb0xX9xXbxX111xXcxX9xXdxXc8xX44xX53xX9xX26xX68xX54xX9xXbxXaxX189xX171xX44xX53xX9xX2cxX24xX44xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xXb7xX9xXdxXb0xX9xX70xX71xX24xX9xX70xX38axX2cxX9xX65xXf8xX9xXaxX2a1xX35xXb83xX9xX117xXb0xX24xX9xX106xX35xX9exXbxX9xXbxX5fxX2cxX9xX5xX3cxX54xX26xX9exX44xX9xX8dxX35xX97xX54xX1bcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexX52xX3exX54xX9xX70xX17xXcxX9xX70xXeaxX35xX9xX2cxXaxX35xX3exX54xX9xX117xX118xX35xX9xX2cxX5fxX35xX9xX106xX3exXbxX9xXbxXaxX329xX2cxX9xX2cxX2b0xX9xXaxX100xX54xX9xX2cxX4fxX18xX9xX5xX3cxX54xX26xX9exX44xX9xX8dxX35xX97xX54xX9xXbxXaxX3e4xX9xX3cxX111xXbxX9xXaxX319xX33xX9xXdxX42xX5bxX9xX52xX53xX189xX6dxX35xX9xX2fxXeaxX44xX53xX9xX2cxX2b0xX9xXbxX46xXcxX9xX70xXf8xX9xX70xX189xX319xX2cxX9xX70xX5fxX33xX9xX70xX97xX44xXb7xX9xX106xX1157xX9xX23xX71xX2cxX9xX5fxX2cxX9xX70xXf8xX9xX23xX63xX9xXbxX3cxXbfxX44xX53xX9xXbxX3cxX63xXb7xX9xX44xXb0xX44xX53xX9xX8dxX35xX97xX54xX9xX2fxX18xX54xX9xX2axX518xX9xX44xX469xXcxX9xXbxX4fxX35xX9xX44xXaxX919xX2cxX9xX70xXf8xX9xX70xX189xX319xX2cxX9xX70xX24xXb0xX44xX9xX117xX35xX68xX44xX9xX83xX24xX18xX9xXbxXb0xX44xX9xXcxXb0xX9xXdxX71xX35xX9xXbxXaxX68xXcxX9xXbxX189xX171xX35xX1cxX9xX5xX3cxX469xX44xX53xX9xXbxXb0xX44xX9xXcxXb0xX9xXdxX71xX35xX9xXaxX171xX44xX9xXcxX189xX6dxX35xX9xX3cxX1d98xXcxX9xX65xX189xX18xX1bcxX9xX52xXaxX189xX44xX53xX9xXbxXaxX104xX2cxX9xXbxX3exXb7xX9xX44xXaxXc3xX44xX53xX9xXbxX3cxX35xX3exXbxX9xXdxX42xX9xX111xX26xX9xX2cxXc8xX44xX9xX2cxX2b0xX9xXcxX2a1xXbxX9xXbxXcdxXcxX9xX33xXaxX358xX9xX19axX54xX5fxXbxX9xXaxX171xX44xXb7xX9xX117xX189xX319xXbxX9xX3cxX18xX9xX44xX53xX24xXb0xX35xX9xX5xX3cxX54xX26xX9exX44xX9xX8dxX35xX97xX54xXb7xX9xXbxX3cxX1fexX9xXbxXaxXb0xX44xXaxX9xXcxX2a1xXbxX9xXdxX6dxX35xX9xX3cxX469xX44xX9xX19xX71xX26xX9xX44xXaxX189xX9xXbxX919xX2cxX9xX44xX53xXc3xXb7xX9xXbxXaxXb0xX44xXaxX9xX44xX53xXc3xX9xX2cxX4fxX18xX9xX44xXaxX46xX44xX9xX19xX46xX44xXb7xX9xXbxX3cxX1fexX9xXbxXaxXb0xX44xXaxX9xX44xX53xX54xX26xX68xX44xX9xXbxX306xX2cxX9xX2fxXeaxX44xX53xX9xX117xXb0xX9xXdxXb0xXcxX9xX117xX35xX9exX2cxXb7xX9xX38axX44xX53xX9xX65xX393xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX33xXaxX71xXcxX9xXbxX3cxXeexX9xX70xX71xX24xX9xX70xX38axX2cxX9xX2cxX4fxX18xX9xX3cxX111xXbxX9xX44xXaxX35xX97xX54xX9xXbxXcdxX44xX53xX9xXdxX118xX33xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX65xXf8xX9xXaxX2a1xX35xXb7xX9xXbxXbfxX9xXbxX3cxXa0dxX9xXbxXaxX38axX2cxXb7xX9xX117xX469xX44xX9xX44xX53xXaxX9exX9xX2fxX12d3xX9xX70xX3exX44xX9xX44xXf4xX44xX53xX9xX19xX46xX44xXb7xX9xX2cxXf4xX44xX53xX9xX44xXaxX46xX44xXb7xX9xXbxX35xX763xX54xX9xXbxXaxX189xX171xX44xX53xXb7xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX23xX5fxX2cxX9xX2fxX12d3xXb7xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX2cxXaxX35xX3exX44xX9xX2fxX12d3xX1bcxX1bcxX1bcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX22fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX181xX18xXdxX35xX53xX44xX5bxX9xX248xX54xX2fxXbxX35xX24dxX26xX24fxX32xXexXc94xX38axX2cxX9xX2fxXeaxX44xX53xXb7xX9xX2fxX104xX9xXdxX18xX44xX9xXbxX5afxX18xXb7xX9xXdxX18xX26xX9xX70xX2a1xX44xX53xXb7xX9xXbxXaxX38axX2cxX9xXbxX1dcxX44xXaxX9xX2cxX4fxX18xX9xX2cxX46xX54xX9xXbxXaxX171xX5bxX9xX4xXaxXc3xX9xX5xX46xXcxX9xX106xX35xX18xX9xXcxX118xX35xX9xX23xX1d98xX44xX53xX9xX23xX18xX9xX2cxXaxXc3xX9xX5xXb0xX35xX9xXbxXaxX104xX2cxX9xX2fxX104xX9xX70xXf8xX9xX117xX189xX319xXbxX9xX3cxX18xX9xX44xX53xX24xXb0xX35xX9xXbxXcdxXcxX9xXbxXaxX6dxX35xX9xX70xX71xX35xX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xXb7xX9xX117xX189xX319xXbxX9xX3cxX18xX9xX44xX53xX24xXb0xX35xX9xX106xXaxXf4xX44xX53xX9xX53xX35xX18xX44xX9xX23xX35xX68xX44xX9xX53xX35xX118xX35xX9xX91xX35xX9exXbxX9xX52xX18xXcxXb7xX9xXbxX3cxX1fexX9xXbxXaxXb0xX44xXaxX9xX53xX35xX5fxX9xXbxX3cxX63xX9xX65xX54xX26xX68xX44xX9xXbxXaxX6dxX35xX9xX70xX71xX35xX1bcxX9xXc94xX18xX54xX9xX44xXb0xX26xXb7xX9xX4xXaxX4fxX9xXbxX63xX2cxXaxX9xX83xX86cxX9xX4xXaxXa0dxX9xX183xX35xX44xXaxX9xX70xXf8xX9xX33xXaxX5fxXbxX9xXbxX3cxX35xX763xX44xX9xXaxX18xX35xX9xX117xX3exX9xX5xX46xXcxX9xX181xX9xX5xXb0xX35xX9xXbxXaxXb0xX44xXaxX9xX89xX38axX2cxX9xX181xX9xX5xXb0xX35xX1bcxX9xX52xX53xX189xX6dxX35xX9xX44xX2b0xX35xX5bxX9xX2d8xX4xX2b0xX9xX5xXb0xX35xX9xXcxXb0xX9xX106xXaxXf4xX44xX53xX9xX2cxX2b0xX9xX89xX38axX2cxX9xXbxXaxX3e4xX9xXbxXaxXb0xX44xXaxX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xX117xXf4xX9xX19xX919xX44xX53xX1bcxX9xX4xX2b0xX9xX89xX38axX2cxX9xXcxXb0xX9xX106xXaxXf4xX44xX53xX9xX2cxX2b0xX9xX5xXb0xX35xX9xXbxXaxX3e4xX9xXdxXb0xXcxX9xX117xX35xX9exX2cxX9xX53xX3e4xX9xX2cxX192xX44xX53xX9xX106xXaxX2b0xc057xX2425xX1bcxX9xX5xX3cxX35xX3exXbxX9xXdxX42xX9xX2fxXeaxX44xX53xX9xX5xX46xXcxX9xX181xX9xX5xXb0xX35xX9xX2cxX4fxX18xX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xX9xX2cxX2b0xX9xX53xX35xX5fxX9xXbxX3cxX63xX9xX23xX97xX44xX9xXdxX46xX54xX9xXbxX3cxX24xX44xX53xX9xX70xX6dxX35xX9xX2fxXeaxX44xX53xXb7xX9xX53xX35xX329xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX70xX71xX24xX9xX70xX38axX2cxX9xX65xXf8xX9xXaxX2a1xX35xX9xX70xX189xX319xX2cxX9xX23xX97xX44xX9xX117xXc3xX44xX53xXb7xX9xX53xX2b0xX33xX9xX33xXaxXcdxX44xX9xX65xX46xX26xX9xX19xX104xX44xX53xX9xX33xXaxc36cxXcxX9xX2cxXaxX111xXbxX9xX2cxX24xX44xX9xX44xX53xX189xX6dxX35xX9xXcxX118xX35xX9xX91xX35xX9exXbxX9xX52xX18xXcxX9xX2cxX192xX44xX53xX9xX44xXaxX189xX9xXcxX8axX35xX9xX2cxX2a1xX44xX53xX9xX70xX86cxX44xX53xX9xX106xXaxX5fxX2cxX9xXbxX3cxX68xX44xX9xXbxXaxX3exX9xX53xX35xX118xX35xX1bcxX9xX89xX46xX26xX9xX2cxXaxXa0dxX44xXaxX9xXdxXb0xX9xX2fxX104xX9xX117xX189xX319xXbxX9xX65xX18xX9xX117xX97xX9xXbxXcdxXcxX9xXbxX189xX9xXbxX189xX1fexX44xX53xX9xX2cxX192xX44xX53xX9xX44xXaxX189xX9xXbxXb0xX35xX9xX44xX469xX44xX53xX9xX2cxX4fxX18xX9xX52xX53xX54xX26xX56xX44xX9xX2xX54xX9xX2fxX24xX9xX117xX118xX35xX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9xX5xX46xXcxX9xX5xXb0xX35xX9xX52xXaxX46xX44xX1bcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd071xX54xXbxXaxX24xX3cxX32xXexX22fxXeexX35xX9xX183xX35xX44xXaxX9xX83xX54xX9exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Bùi Minh Huệ