Vũ Quang xác định được 38 trường hợp F2 liên quan đến 2 ca bệnh ở Hương Sơn
(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi Hương Sơn ghi nhận 2 ca nhiễm SARS-CoV-2, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương tập trung truy vết các trường hợp liên quan để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.
9bc1xcf55xfa1cx1078dx11db7xac1bxd2bexacd4xfb2bxX7x11bd6xd97dx10ed1x1231cxeed0xf751xX5xeaf4xXaxb781x12af3xe767xX3xe5ebxb2dexX6xc225xd291xX3xea0bxd7ccxX4xX3x11924x12200xX19xX1xX3xX20xe26ax100baxX4xX3xd6e5xc581xX3xXexc46bxX26xe71axX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xaa65xd67cxX3xX5xXdxbdeexX19xX3x10a26xX17xX6xX19xX3xX20xe8baxX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3x12681x12c63xX19xX1xX3xb556xX3xa120xX26x11f90xX19xX1axX3x12351xX57xX19xX0xdc72xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX10xX6xc04dxXaxX12xfa03xX1axX6xfd6bxX3xX7xX6xX17xX3xd0d1xX1xXdxX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xX3xX1axX1xXdxX3xX19xX1xa8f8xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdx11248xfd09xX3xX5bxd50dxb3cbxX5bxf2fex114a4x1160dxX13xXa3xX39x10009xX3xX1xX17xX77xX4fxX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xc7e8xX55x12c88xX3xXcx113a6xX19xX1xbefbxX3xX20x11a06xX3xX7dxX1xacadxX19xX3xXexX2exX26xX57xX19xX1axX3xX4xX1xee62xX3xX20x10542xXa5xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX21xX6xX3xXbxX1xX26xX57xX19xX1axX3xXexX91xXbxX3xXexX2exX17xX19xX1axX3xXexX2exX17xX77xX3xb6f8xX46xXexX3xX4xX1dxX4xX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX20xa2dexX3xXexXdxX46xX19xX3xX1xXbcxX19xX1xX3xX5x10cddxX77xX3xX9dxe248xX17xX3xX1cxd10bxXexX3xX19xX1axX1xXdxX4fxX9dxX3xXf9xXbcxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5xX77xX3xX77xX3xXexX46xX3xXexX1xX10xXa5xX3xX40xX17xX77xX3xX20xX21xX19xX1xf832xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9c6xXa5xX71xX77xXaxX12xX0xXdxX9dxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa4xX10xX19xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxd764xXdxX71xXexX1x1051cxX3xfd79xX2xa24bxXbxX1cxccc0xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX18axX3x103bexX2xca46xXbxX1cxX191xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX153xX4exX6xXa5xX1xX6xXexXdxX19xX1xX153xXf9xX19xX5fxX19xX10xX185xX7xX5fxX39xX2xX39xX2axX5fxX2xX19bxf31exX71xX18cxX2xX2bxX2xX19bxX2axX18exXexX18exX19bxX19bxX2bxX2axX5xX19dxX153x10771xXbxX1axdd82xX2exX9xX2ax12855xX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xX19xX1xX3xX20xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX39xX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX20xX46xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xX53xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xXaxX3xX185xXdxX71xXexX1xX9xXaxX18cxX2xX18exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX19bxX2xX19dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxXa5xX19xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexXa3xX6xX5xXdxX1axX19xX18axX3xX1d7xX17xX7xXexXdx10882xX77xX191xXaxX12xXcxfd80xX19xX1xX3xX20xX46xX19xX3xX18cxX3xX1axXdxX30xX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX19xX6xX77xX3xXbaxX2xX2axX5fxX18cxXc2xXa9xX3xX163xX6xX19xX3xXa4xX1xXd5xX3xX20xXd8xXa5xX3xXbxX1x12a82xX19xX1axXa9xX3xX4xX1xec3cxX19xX1axX3xX71xX21xX4xX1xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xXa4xXa5xXf9xXdxX71xXa3xX2xX1c5xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX20xXc5xX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xX19xX1xX3xX20xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX39xX3xX4xd9b9xX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX20xX46xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xX74xX153xXa4xX153xXcxX3xXbaxX5bxX74xX3xX2xX1c5xX1c5xX19dxXa9xX3xXexX1x10cbbxX19xX3xb900xXd8xXdxX3xX13xX26xX30xX19xX1axXa9xX3xX1cxXc5xX3xX5bxX57xX19xX3x11458xX1xe935xXc2xX3xXf9xXbcxX3xXcxX153xX33dxX153xX55xX3xXbaxX5bxX74xX3xX2xX1c5xX1c5xX19dxXa9xX3xXexX1xX328xX19xX3xX2xXa9xX3xX5bxX57xX19xX3xXcxX2exX26xX30xX19xX1axXc2xX3xX53xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xX153xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX17xXexX1xXa5xX2exXaxX12xX0xXdxX9dxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa4xX10xX19xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX185xXdxX71xXexX1xX18axX3xX18cxX2xX18exXbxX1cxX191xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX18axX3xX19bxX2xX19dxXbxX1cxX191xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX153xX4exX6xXa5xX1xX6xXexXdxX19xX1xX153xXf9xX19xX5fxX19xX10xX185xX7xX5fxX39xX2xX39xX2axX5fxX2xX19bxX1c5xX71xX18cxX2xX2bxX39xX39xX2axX2axXexX2bxX18exX18exX2bxX1dexX5xX19dxX153xX1d7xXbxX1axX1daxX2exX9xX2xX2axX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xX19xX1xX3xX20xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX39xX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX20xX46xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xX53xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xXaxX3xX185xXdxX71xXexX1xX9xXaxX18cxX2xX18exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX19bxX2xX19dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxXa5xX19xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexXa3xX6xX5xXdxX1axX19xX18axX3xX1d7xX17xX7xXexXdxX27fxX77xX191xXaxX12xX2axX2bxX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX39xX3xX1xXdxX4fxX19xX3xX20xXc5xX3xX20xX26xX27xX4xX3xX5x10acfxX4xX3xX5xX26xX27xX19xX1axX3xX4xX1x9fd9xX4xX3xX19x10768xX19xX1axX3xX7dxb8ecxX3xX4xX6xX9dxX3xX7dxX46xXexX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5xX77xX3xXexXd8xXdxX3xX19xX1xXbcxX3xXexX1xX10xXa5xX3xX20xX33fxX19xX1axX3xX40xX17xX77xX3xX20xX21xX19xX1xX153xX3xd165xX4c6xX4xX3xX5xX26xX27xX19xX1axX3xX4xX1xX4d1xX4xX3xX19xX4d5xX19xX1axX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xXf9xX128xX19xX3xX20xX6xX19xX1axX3xXexX91xXbxX3xXexX2exX17xX19xX1axX3xX2exXbcxX3xX7xXa5xX1dxXexXa9xX3xXexX2exX17xX77xX3xXf9xX46xXexX3xX4xX1dxX4xX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX20xX46xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xX53xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xXa9xX3xX20x1223bxX19xX1axX3xXexX1xX30xXdxX3xXexX91xXbxX3xXexX2exX17xX19xX1axX3xX5xX124xX77xX3xX9dxX128xX17xX3xX1cxX12cxXexX3xX19xX1axX1xXdxX4fxX9dxX153xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX17xXexX1xXa5xX2exXaxX12xX0xXdxX9dxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa4xX10xX19xXexX10xX2exX3xX71xXexX1xX17xX9dxX4exXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX185xXdxX71xXexX1xX18axX3xX18cxX2xX18exXbxX1cxX191xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX18axX3xX19bxX2xX19dxXbxX1cxX191xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX153xX4exX6xXa5xX1xX6xXexXdxX19xX1xX153xXf9xX19xX5fxX19xX10xX185xX7xX5fxX39xX2xX39xX2axX5fxX2xX19bxX1c5xX71xX18cxX2xX2bxX18exX18exX19bxX1c5xXexX39xX2xX2bxX18exX39xX5xX19dxX153xX1d7xXbxX1axX1daxX2exX9xX2axX39xX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xX19xX1xX3xX20xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX39xX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX20xX46xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xX53xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xXaxX3xX185xXdxX71xXexX1xX9xXaxX18cxX2xX18exXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX19bxX2xX19dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxXa5xX19xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexXa3xX6xX5xXdxX1axX19xX18axX3xX1d7xX17xX7xXexXdxX27fxX77xX191xXaxX12xX55xXdxX4fxX19xX3xXexXd8xXdxXa9xX3xX1xX17xX77xX4fxX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX20xX6xX19xX1axX3xX1axX124xXbxX3xX2exX33fxXexX3xXexX2exXdxX117xX19xX3xX7dxX1xX6xXdxX3xX4xX328xX19xX1axX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX2b2xX19xX1axX3xX4xX1xX2b9xX19xX1axX3xX71xX21xX4xX1xX3xXa4xXa5xXf9xXdxX71xXa3xX2xX1c5xX3xXexX2exX3dxX19xX3xX20xX21xX6xX3xX4exXbcxX19xX3xX53xX3xX9dxX4d1xX4xX3xX20xf84cxX3xX4xX6xXa5xX3xX19xX1xX124xXexX191xX3xX4xX1xX17xXc9xX19xX3xX4exX21xX3xX7x9cbaxX19xX3xX5xX4c6xX4xX3xX5xX26xX27xX19xX1axXa9xX3xX20xX21xX6xX3xX71xXdxX117xX9dxX3xX4xd9aexX3xXexX1xX117xX3xX20xX117xX3xX1cxd827xX77xX3xX71xX4c6xX19xX1axX3xX4xX1xX2b9xXexX3xX7dxXdxX117xX9dxX3xX7xXa5xX1dxXexX3xXbxX1xX2b2xX19xX1axX3xX71xX21xX4xX1xX3xXexXd8xXdxX3xX4xX1dxX4xX3x11c22xX4x11506xX6xX3xX19xX1ax1004fx129a0xX3xX2exX6xXa9xX3xXf9xXbcxXa5xX3xX20xX21xX6xX3xX4exXbcxX19xX3xX1xX17xX77xX4fxX19xX3xX7dxX1xXdxX3xX4xbc67xX19xX3xXexX1xXdxX46xXexX153xX0xX5fxXbxX12xX0xX4exX5xXa5xX4xX7dxX40xX17xXa5xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX2exXdxX4xX1xX71xX6xX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xXa5xX71xX77xXaxX12xXcxX285xX19xX1xX3xX20xX46xX19xX3xX18cxX3xX1axXdxX30xX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX19xX6xX77xX3xXbaxX2xX2axX5fxX18cxXc2xXa9xX3xX1xX17xX77xX4fxX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX20xXc5xX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xX19xX1xX3xX20xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX39xX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX20xX46xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xX53xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xX153xX3xX55xXdxX4fxX19xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX20xXc5xX3xX20xX26xX27xX4xX3xX7dxX4daxX3xX4xX6xX9dxX3xX7dxX46xXexX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5xX77xX3xX77xX3xXexX46xX3xXexXd8xXdxX3xX19xX1xXbcxX3xXexX1xX10xXa5xX3xX40xX17xX77xX3xX20xX21xX19xX1xX153xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xXa5xX71xX77xXaxX12xX55xXdxX4fxX19xX3xXexXd8xXdxXa9xX3xX163xX6xX19xX3xXa4xX1xXd5xX3xX20xXd8xXa5xX3xXbxX1xX2b2xX19xX1axXa9xX3xX4xX1xX2b9xX19xX1axX3xX71xX21xX4xX1xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xXa4xXa5xXf9xXdxX71xXa3xX2xX1c5xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xXf9xX128xX19xX3xX20xX6xX19xX1axX3xX4xX1xXd5xX3xX20xXd8xXa5xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX21xX6xX3xXbxX1xX26xX57xX19xX1axX3xX7dxX1xXc9xX19xX3xXexX2exX26xX57xX19xX1axX3xXexX2exX17xX77xX3xXf9xX46xXexX3xX4xX1dxX4xX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX20xX117xX3xXexXdxX46xX19xX3xX1xXbcxX19xX1xX3xX5xX124xX77xX3xX9dxX128xX17xX3xX1cxX12cxXexX3xX19xX1axX1xXdxX4fxX9dxX3xXf9xXbcxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5xX77xX3xX77xX3xXexX46xX3xXexX1xX10xXa5xX3xX40xX17xX77xX3xX20xX21xX19xX1xX153xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xXa5xX71xX77xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexXa3xX6xX5xXdxX1axX19xX18axX3xX2exXdxX1axX1xXexX191xXaxX12xX0xX7xXexX2exXa5xX19xX1axX12x129cdxXdxX1dxX9dxX3xX20xX2b9xX4xX3xXcxX2exX17xX19xX1axX3xXexX77exX9dxX3xafc4xX3xXexX46xX3xX1xX17xX77xX4fxX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX74xX1axX17xX77xX9cxX19xX3xX13xX4d5xX19xX3xXcxXa5xXd8xXdxX0xX5fxX7xXexX2exXa5xX19xX1axX12xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX4exX5xXa5xX4xX7dxX40xX17xXa5xXexX10xX12xX0xX71xXdxXf9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xX2exX10xX5xX6xXexX10xX71xXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa3xXexX1xX17xX9dxX4exXa3xX6xX19xX71xXa3xX7xX6xXbxXa5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xXbcxX3xXcxXbfxX19xX1xX3xX20xXc5xX3xX4xX2fcxX3xX2xX153xX19dxX2xX2xX5fxX2xX153xX19dxX1dexX2axX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX2xX3xX77exX9dxX3xXexX285xX19xX1xX3xX5xX7cdxX19xX3xX2xX3xXf9xc3b7xXdxX3xXf9xXdxX2exX17xX7xX3xX5bxXa0xXa1xX5bxXa3xXa4xXa5xX13xXa3xX39xXaxX3xX1xX2exX10xX27fxX9xXaxX5fxX77xXa3xXexX10xX5fxX1xX6xXa3xXexXdxX19xX1xXa3xX71xX6xXa3xX4xXa5xXa3xX2xXa3xX19dxX2xX2xXa3xX2xXa3xX19dxX1dexX2axXa3xXexX2exX17xXa5xX19xX1axXa3xX1xXa5xXbxXa3xX27fxX2xXa3xX6xX9dxXa3xXexXdxX19xX1xXa3xX5xX6xX19xXa3xX2xXa3xXf9xXa5xXdxXa3xXf9xXdxX2exX17xX7xXa3xX7xX6xX2exX7xXa3xX4xXa5xXf9xXa3xX39xX5fxX39xX2xX2axX18cxX18cxX19dxX153xX1xXexX9dxXaxX12xX0xXdxX9dxX1axX3xX7xX2exX4xX9xXaxX5fxX9dxX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX39xX19dxX5fxX19xX10xX185xX7xX5fxX39xX2xX39xX2axX5fxX2xX2axX2axX71xX18cxX2xX2bxX19dxX19bxX19bxX2xXexX39xX18cxX2bxX2xX39xX5xX19dxX153xX1d7xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xX19xX1xX3xX20xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX39xX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX20xX46xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xX53xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxXf9xX12xX0xX7xXexX2exXa5xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xXbcxX3xXcxXbfxX19xX1xX3xX20xXc5xX3xX4xX2fcxX3xX2xX153xX19dxX2xX2xX5fxX2xX153xX19dxX1dexX2axX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX2xX3xX77exX9dxX3xXexX285xX19xX1xX3xX5xX7cdxX19xX3xX2xX3xXf9xXaacxXdxX3xXf9xXdxX2exX17xX7xX3xX5bxXa0xXa1xX5bxXa3xXa4xXa5xX13xXa3xX39xXaxX3xX1xX2exX10xX27fxX9xXaxX5fxX77xXa3xXexX10xX5fxX1xX6xXa3xXexXdxX19xX1xXa3xX71xX6xXa3xX4xXa5xXa3xX2xXa3xX19dxX2xX2xXa3xX2xXa3xX19dxX1dexX2axXa3xXexX2exX17xXa5xX19xX1axXa3xX1xXa5xXbxXa3xX27fxX2xXa3xX6xX9dxXa3xXexXdxX19xX1xXa3xX5xX6xX19xXa3xX2xXa3xXf9xXa5xXdxXa3xXf9xXdxX2exX17xX7xXa3xX7xX6xX2exX7xXa3xX4xXa5xXf9xXa3xX39xX5fxX39xX2xX2axX18cxX18cxX19dxX153xX1xXexX9dxXaxX12xX55xXbcxX3xXcxXbfxX19xX1xX3xX20xXc5xX3xX4xX2fcxX3xX2xX153xX19dxX2xX2xX5fxX2xX153xX19dxX1dexX2axX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX2xX3xX77exX9dxX3xXexX285xX19xX1xX3xX5xX7cdxX19xX3xX2xX3xXf9xXaacxXdxX3xXf9xXdxX2exX17xX7xX3xX5bxXa0xXa1xX5bxXa3xXa4xXa5xX13xXa3xX39xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX2exXa5xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xX7dxX46xXexX3xX40xX17xcf09xX3xX4xX91xXbxX3xX19xX1xX91xXexX3xX9dxXaacxXdxX3xX19xX1xX124xXexXa9xX3xX20xX46xX19xX3xX19xX6xX77xXa9xX3xX55xXbcxX3xXcxXbfxX19xX1xX3xX20xXc5xX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xX19xX1xX3xX20xX26xX27xX4xX3xX2xX153xX19dxX1dexX2axX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX2xX3xX4xafbfxX6xX3xX2axX2xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xXa9xX3xX40xX17xX6xX3xX1cxX12cxXexX3xX19xX1axX1xXdxX4fxX9dxXa9xX3xX20xXc5xX3xX4xX2fcxX3xX2xX153xX19dxX2xX2xX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX2xX3xX77exX9dxX3xXexX285xX19xX1xX3xX5xX7cdxX19xX3xX2xX3xXf9xXaacxXdxX3xXf9xXdxX2exX17xX7xX3xX5bxXa0xXa1xX5bxXa3xXa4xXa5xX13xXa3xX39xX153xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxXf9xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX163xX26xXaacxX4xX3xX20xX7cdxX17xX3xXexX2exX17xX77xX3xXf9xX46xXexX3xX20xX26xX27xX4xX3xX19bxX2xX3xX38xX2xX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xX53xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xXaxX3xX1xX2exX10xX27fxX9xXaxX5fxX77xXa3xXexX10xX5fxX4exX17xXa5xX4xXa3xX71xX6xX17xXa3xXexX2exX17xX77xXa3xXf9xX10xXexXa3xX71xX17xXa5xX4xXa3xX19bxX2xXa3xX27fxX2xXa3xX5xXdxX10xX19xXa3xX40xX17xX6xX19xXa3xX39xXa3xX4xX6xXa3xX4exX10xX19xX1xXa3xXa5xXa3xX1xX17xXa5xX19xX1axXa3xX7xXa5xX19xX5fxX39xX2xX2axX18cxX18exX2bxX153xX1xXexX9dxXaxX12xX0xXdxX9dxX1axX3xX7xX2exX4xX9xXaxX5fxX9dxX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX39xX19dxX5fxX19xX10xX185xX7xX5fxX39xX2xX39xX2axX5fxX2xX2axX19dxX71xX18cxX2xX1dexX2axX1c5xX39xX19bxXexX1c5xX19bxX1c5xX2xX19dxX5xX19dxX153xX1d7xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xX19xX1xX3xX20xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX39xX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX20xX46xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xX53xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxXf9xX12xX0xX7xXexX2exXa5xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX163xX26xXaacxX4xX3xX20xX7cdxX17xX3xXexX2exX17xX77xX3xXf9xX46xXexX3xX20xX26xX27xX4xX3xX19bxX2xX3xX38xX2xX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xX53xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xXaxX3xX1xX2exX10xX27fxX9xXaxX5fxX77xXa3xXexX10xX5fxX4exX17xXa5xX4xXa3xX71xX6xX17xXa3xXexX2exX17xX77xXa3xXf9xX10xXexXa3xX71xX17xXa5xX4xXa3xX19bxX2xXa3xX27fxX2xXa3xX5xXdxX10xX19xXa3xX40xX17xX6xX19xXa3xX39xXa3xX4xX6xXa3xX4exX10xX19xX1xXa3xXa5xXa3xX1xX17xXa5xX19xX1axXa3xX7xXa5xX19xX5fxX39xX2xX2axX18cxX18exX2bxX153xX1xXexX9dxXaxX12xX163xX26xXaacxX4xX3xX20xX7cdxX17xX3xXexX2exX17xX77xX3xXf9xX46xXexX3xX20xX26xX27xX4xX3xX19bxX2xX3xX38xX2xX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xX53xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX2exXa5xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xX32bxX46xX19xX3xX2xX1dexX1xX2axX19dxX3xX19xX1axXbcxX77xX3xX2xX39xX5fxX18cxXa9xX3xX19xX1axXbcxX19xX1xX3xX77xX3xXexX46xX3xX20xXc5xX3xXexX2exX17xX77xX3xXf9xX46xXexX3xX20xX26xX27xX4xX3xX19bxX2xX3xX38xX2xX3xX4xXd38xX6xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xXf9x1227fxX6xX3xX1axX1xXdxX3xX19xX1xX91xX19xX3xXexX2exX3dxX19xX3xX20xX21xX6xX3xX4exXbcxX19xX3xX1xX17xX77xX4fxX19xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xX3xXbaxX55xXbcxX3xXcxXbfxX19xX1xXc2xX153xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxXf9xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX1dxX4xX3xX20xX21xX6xX3xXbxX1xX26xX57xX19xX1axX3xX53xX3xX55xXbcxX3xXcxXbfxX19xX1xX3xX4xX124xXbxX3xX4exX1dxX4xX1xX3xXexX2exXdxX117xX19xX3xX7dxX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdx12823xX17xX3xX4exXdxX4fxX19xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXbxX1xX2b2xX19xX1axXa9xX3xX4xX1xX2b9xX19xX1axX3xX71xX21xX4xX1xX3xX153xX153xX153xXaxX3xX1xX2exX10xX27fxX9xXaxX5fxX77xXa3xXexX10xX5fxX4xX6xX4xXa3xX71xXdxX6xXa3xXbxX1xX17xXa5xX19xX1axXa3xXa5xXa3xX1xX6xXa3xXexXdxX19xX1xXa3xX4xX6xXbxXa3xX4exX6xX4xX1xXa3xXexX2exXdxX10xX19xXa3xX7dxX1xX6xXdxXa3xX19xX1xXdxX10xX17xXa3xX4exXdxX10xX19xXa3xXbxX1xX6xXbxXa3xXbxX1xXa5xX19xX1axXa3xX4xX1xXa5xX19xX1axXa3xX71xXdxX4xX1xXa3xX4xXa5xXf9xXdxX71xXa3xX2xX1c5xX5fxX39xX2xX2axX2xX19bxX2axX153xX1xXexX9dxXaxX12xX0xXdxX9dxX1axX3xX7xX2exX4xX9xXaxX5fxX9dxX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX39xX19dxX5fxX19xX10xX185xX7xX5fxX39xX2xX39xX39xX5fxX1c5xX18cxX71xX18cxX2xX2bxX18exX2axX2axX2axXexX19bxX18cxX18cxX2axX19bxX5xX19dxX153xX1d7xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xX19xX1xX3xX20xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX26xX30xX19xX1axX3xX1xX27xXbxX3xX38xX39xX3xX5xXdxX3dxX19xX3xX40xX17xX6xX19xX3xX20xX46xX19xX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xX53xX3xX55xX26xX57xX19xX1axX3xX5bxX57xX19xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxXf9xX12xX0xX7xXexX2exXa5xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX1dxX4xX3xX20xX21xX6xX3xXbxX1xX26xX57xX19xX1axX3xX53xX3xX55xXbcxX3xXcxXbfxX19xX1xX3xX4xX124xXbxX3xX4exX1dxX4xX1xX3xXexX2exXdxX117xX19xX3xX7dxX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX109dxX17xX3xX4exXdxX4fxX19xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXbxX1xX2b2xX19xX1axXa9xX3xX4xX1xX2b9xX19xX1axX3xX71xX21xX4xX1xX3xX153xX153xX153xXaxX3xX1xX2exX10xX27fxX9xXaxX5fxX77xXa3xXexX10xX5fxX4xX6xX4xXa3xX71xXdxX6xXa3xXbxX1xX17xXa5xX19xX1axXa3xXa5xXa3xX1xX6xXa3xXexXdxX19xX1xXa3xX4xX6xXbxXa3xX4exX6xX4xX1xXa3xXexX2exXdxX10xX19xXa3xX7dxX1xX6xXdxXa3xX19xX1xXdxX10xX17xXa3xX4exXdxX10xX19xXa3xXbxX1xX6xXbxXa3xXbxX1xXa5xX19xX1axXa3xX4xX1xXa5xX19xX1axXa3xX71xXdxX4xX1xXa3xX4xXa5xXf9xXdxX71xXa3xX2xX1c5xX5fxX39xX2xX2axX2xX19bxX2axX153xX1xXexX9dxXaxX12xXa4xX1dxX4xX3xX20xX21xX6xX3xXbxX1xX26xX57xX19xX1axX3xX53xX3xX55xXbcxX3xXcxXbfxX19xX1xX3xX4xX124xXbxX3xX4exX1dxX4xX1xX3xXexX2exXdxX117xX19xX3xX7dxX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX109dxX17xX3xX4exXdxX4fxX19xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXbxX1xX2b2xX19xX1axXa9xX3xX4xX1xX2b9xX19xX1axX3xX71xX21xX4xX1xX3xX153xX153xX153xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX2exXa5xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xX5bxX6xX17xX3xX7dxX1xXdxX3xXexXdxX46xXbxX3xX19xX1xX91xX19xX3xXexX1xX328xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXf9xX109dxX3xX39xX3xX4xX6xX3xX4exX4fxX19xX1xX3xXa4xXa5xXf9xXdxX71xXa3xX2xX1c5xX3xXexXd8xXdxX3xX1cxXc5xX3xXcxX1xXd8xX4xX1xX3xXcxX2exX17xX19xX1axX3xXbaxXcxX33dxX3xX55xXbcxX3xXcxXbfxX19xX1xXc2xXa9xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX21xX6xX3xXbxX1xX26xX57xX19xX1axX3xX53xX3xX55xXbcxX3xXcxXbfxX19xX1xX3xX20xXc5xX3xXexX2exXdxX117xX19xX3xX7dxX1xX6xXdxX3xX20xX57fxX19xX1axX3xX4exX746xX3xX19xX1xXdxX109dxX17xX3xX1axXdxXcecxXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX4xX124xXbxX3xX4exX1dxX4xX1xX3xX19xX1x12b99xX9dxX3xX7dxX1xXc9xX19xX3xXexX2exX26xX57xX19xX1axX3xX7dxX1xXa5xX6xX19xX1xX3xXf9x9df6xX19xX1axX3xX71xX91xXbxX3xX71xX21xX4xX1xX153xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxXf9xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX17xX5xX12xX0xX71xXdxXf9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX5fxX71xXdxXf9xX12xX0xX5fxX71xXdxXf9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX17xXexX1xXa5xX2exXaxX12xX13xX4d5xX19xX3xXa4xX1xX17xX19xX1axX0xX5fxXbxX12