Xác nhận thêm 2 ca tử vong do cúm A/H1N1
Ngày 9/10, Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế chính thức xác nhận thêm 2 ca tử vong và 79 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.
ed35x1918ax13408x17861x1b0dcx1337cx18a2ax115d0x171e1xX7x1aefbxef22x1914bx12feex16e59x148c5xX5x190baxXaxX3xX7xXex14beexX5xX10xX9xXaxXexX10x1a272xXex12ee0xX6xX5xXdx19e94x1a3bax111eexX3x14258x1cb5bxX7xXexXdx19aacxX15xXax11a9bx110edx12f22xX4xX3xX23xX1x19265xX23xX3xXexX1x1a565x18c42xX3x12404xX3xX4xX6xX3xXex1752fxX3x1bfc5x13a67xX23xX22xX3x1c23dxX46xX3xX4x12bf4xX3bxX3x10626xf6fexfe58xX2x14f63xX2xX0xX52xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX10xX6xX4axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX55xX22xf1c7xX15xX3x1c117xX52xX2x16543x1d2e9xX3x15a54x17897xX4xX3x141eexX3xXex1730cxX3xX4ax18571xX3xXbxX1x1675fxX23xX22xX3xX45xX8bxX3x127b3x1584dxXdxX3xXex13c1cxfbfbx1baf5xX23xX22xX92xX3x1a2e3x10132xX3xX98xX3xXexX9bxX3xX4xX1x1c597xX23xX1xX3xXexX1x164ffxX4xX3xX1cxX30xX4xX3xX23xX1xX35xX23xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX3dxX3xX4xX6xX3xXexX43xX3xX45xX46xX23xX22xX3xX45xX8bxX3x13ef5xX8exX3xXexXaexXafxXb0xX23xX22xX3xX1x1175axXbxX3xX4axXafx19d23xX23xX22xX3xXexXbfxX23xX1xX3xX45x1668cxXdxX3xX4xX4exX3bxX3xX51xX52xX53xX2xX55xX2x173cfxX0xX52xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX46xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXb5xXb6xX3xX98xX3xXexX9bxX3xX4xX1xX46xX3xf398xXdxX9bxXexX92xX3xX4xX6xX3xXexX43xX3xX45xX46xX23xX22xX3xXex1a13axXdxX3xXb5xX9bxX23xX3xXcxXaexX10xX3xX5xX8bxX3xX14bx1344exX23xX1xX3xX23xX1x14af1xX23xX3xX23x1b3a9xX92xX3x146bex129abxX3xXexX27x149b8xXdxX3x1bb32xX3xX1cx10582xX3xXb5x14ba3xX23xX1xX3x199c3xX1xX4exX92xX3xXexX1xX8bxX23xX1xX3xXbxX1x19fbcxX3xXb5xX9bxX23xX3xXcxXaexX10xX92xX3xXex147aexX23xX1xX3xXb5xX9bxX23xX3xXcxXaexX10xX10dxX3xXb5xX16cxX23xX1xX3xX23xX1xX172xX23xX3xX4x19ce9xX3xXexXdx16ae2xX23xX3xX7xX43xX3xX4xX1xX35xX3bxX3xXbxX1xX30xXexX3xXexXaexXdx12362xX23xX3xXexX1xX1d3xX3xX4xX1x1b2a3xXexX3xX45xX8bxX3xXexX172xX3bxX3xXexX1x1011cxX23xX92xX3xXexX1xX46xX30xXexX3xX45x18710xX3xXexX1xX8bxX23xX1xX3xX14bxX95xX23xX22xX10dxX0xX52xXbxX2exX0xXexX6xX14bxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x101a0xXdxX4axXexX1xX9xXaxX3dxX91xX91xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX5xX10xX2bxXexXaxX3xX14bxX46xXaexX4axX10xXaexX9xXaxX91xXaxX2exX0xXexX14bxX46xX4axX15xX2exX0xXexXaexX2exX0xXexX4axX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXdxX3bxX22xX3xX7xXaexX4xX9xXaxX52xX52xXdxX10dxX14bxX6xX46xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxX45xX23xX52xX23xX10xX22bxX7xX52xX8ex10d9fxX91xX52xX17axX3dxX4axX17axX91xX17axX29bxX8exX91xX91xXexX2xX8ex13946xX3dxX5xX91xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX52xX2exX0xX52xXexX4axX2exX0xX52xXexXaexX2exX0xXexXaexX2exX0xXexX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX46xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxXbfxX23xX1xX3x18ce9xX9bxX23xX3xX8exX52xX2xX91xX92xX3x1814exXdxX16cxXexX3xX55xX6xX3bxX3xX4xX1bcxX3xX8exX10dxX2abxX17axX2abxX3xXexXaexXafxXb0xX23xX22xX3xX1xXf1xXbxX3xX4axXafxXf6xX23xX22xX3xXexXbfxX23xX1xX3xX4xX4exX3bxX3xX51xX52xX53xX2xX55xX2xX92xX3xXexXaexX46xX23xX22xX3xX2fbxX1bcxX3xX3dxX179xX3xXexXaexXafxXb0xX23xX22xX3xX1xXf1xXbxX3xXexX43xX3xX45xX46xX23xX22xX10dxX3x1d0b5x1c48dxX23xX1xX24xX3x19c91xX23xXexX10xXaexX23xX10xXex12ae8xX0xX52xXexX4axX2exX0xX52xXexXaexX2exX0xX52xXexX14bxX46xX4axX15xX2exX0xX52xXexX6xX14bxX5xX10xX2exX0xX4axXdxX45xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex1487fxX1xX181xXdxX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX23xX22xX8bxX15xX3xX3dxX52xX2xX91xX3xX45xX100xXdxX3xX4xX30xX4xX3xXexXaexXdxX16cxX27xX3xX4xX1xXc5xX23xX22xX3xX7xX198xXexX3xX23xX1x1d0baxX92xX3xX23xX1xXc5xX4xX3xX2fbxX1e8xX27xX92xX3xX1xX46xX92xX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX23xX1xX172xX23xX3xXexX9exX3xX2fbxXdxX1c0xX27xX3xXexXaexX1f3xX3xXexX15dxXdxX3xX23xX1xX8bxX3xX23xX1xXafxX23xX22xX3xXexXaexXdxX16cxX27xX3xX4xX1xXc5xX23xX22xX3x1a3b1xX1xXaaxX23xX22xX3xX22xXdx1a9c1xX3bxX10dxX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX3x11151xX9bxX23xX3xX2xX2abxX1xX179xX91xX3xX23xX22xX8bxX15xX3xX29bxX52xX2xX91xX92xX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX23xX1xX172xX23xX3xXexX1xX1dcxX15xX3xX412xX1xX1bcxX3xXexX1xX181xX92xX3xX23xX22xXafxXb0xXdxX3xX23xX1xX8bxX3xX2fbxXafxX6xX3xX2fbxX9bxX23xX3xX412xX1xX30xX3bxX3xX45xX8bxX3xX23xX1xX35xXbxX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX45xXdxX16cxX23xX3xX55xX22xX27xX15x10e6fxX23xX3xX42axX187xX23xX1xX3xX94xX1xXdxX1d3xX27xX10dxX3xXb5xX16cxX23xX1xX3xX23xX1xX172xX23xX3xX2fbxX184xX3xX2fbxXafxXf1xX4xX3xX4xX1xX1a4xX3xX2fbxX1f3xX23xX1xX3xX2fbxXdxX1c0xX27xX3xXexXaexX1f3xX3xXcxX6xX3bxXdxX2bxX5xX27xX3xX7xX6xX27xX3xX412xX1xXdxX3xX23xX1xX35xXbxX3xX45xXdxX16cxX23xX3xX45xX8bxX3xX5xX1dcxX15xX3xX3bx1c4d8xX27xX3xX1cx1a7d7xXexX3xX23xX22xX1xXdxX16cxX3bxX10dxX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX3xXb5xX16cxX23xX1xX3xX4axXdxX484xX23xX3xX14bxXdxX9bxX23xX3xX23x19e33xX23xX22xX3xX4axX1e8xX23xX92xX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX23xX1xX172xX23xX3xXexX43xX3xX45xX46xX23xX22xX3xX5xX4exX4xX3xX2abxX1xX179xX91xX3xX23xX22xX8bxX15xX3x12d98xX52xX2xX91xX10dxX3xX55xX22xX8bxX15xX3xX2abxX52xX2xX91xX92xX3xX305xXdxX16cxX23xX3xX18bxX6xX7xXexX10xX27xXaexX3xXcxX1xX8bxX23xX1xX3xXbxX1xX198xX3xX53x19dd8xX3xX94xX1xXbfxX3xXa9xXdxX23xX1xX3xXexXaexX41axX3xX5xXb0xXdxX3xX412xX9bxXexX3x17322xX27xX41axX3xX1cxX4ddxXexX3xX23xX22xX1xXdxX16cxX3bxX3xX4axXafxXf6xX23xX22xX3xXexXbfxX23xX1xX3xX45xX100xXdxX3xX45xXdxXaexX27xX7xX3xX4xX4exX3bxX3xX51xX52xX53xX2xX55xX2xX10dxX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX3xX94xXa2xX23xX3xX4xX6xX3xXexX43xX3xX45xX46xX23xX22xX3xXexX15dxXdxX3xXb5x185c9xX4xX3x15ed2xXdxX6xX23xX22xX3xX5xX8bxX3xX3bxXb6xXexX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX23xX1xX172xX23xX3xX23xX6xX3bxX92xX3xX2xX8exX3xXexX27xX17exXdxX3xX181xX3xXbxX1xXafxXb0xX23xX22xX3xX55xX22xXaaxX3x1b2e9xX27xX15xX1c0xX23xX92xX3xXexX1xX8bxX23xX1xX3xXbxX1xX198xX3xXb5xX5bdxX4xX3xX5c0xXdxX6xX23xX22xX92xX3xXexX1a4xX23xX1xX3xXb5xX5bdxX4xX3xX5c0xXdxX6xX23xX22xX10dxX3xXb5xX16cxX23xX1xX3xX23xX1xX172xX23xX3xX412xX1xX181xXdxX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX23xX22xX8bxX15xX3xX91xX29bxX52xX2xX91xX3xX45xX100xXdxX3xXexXaexXdxX16cxX27xX3xX4xX1xXc5xX23xX22xX3xX1xX46xX92xX3xX7xX198xXexX10dxX3xX55xX22xX8bxX15xX3xX52dxX52xX2xX91xX92xX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX23xX1xX172xX23xX3xX2fbxX9bxX23xX3xX412xX1xX30xX3bxX3xXexX15dxXdxX3xXb5xX16cxX23xX1xX3xX45xXdxX16cxX23xX3xX2fbxX6xX3xX412xX1xX46xX6xX3xXexX1a4xX23xX1xX3xXb5xX5bdxX4xX3xX5c0xXdxX6xX23xX22xX10dxX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX3xX2xX8exX1xX3xX23xX22xX8bxX15xX3xX17axX52xX2xX91xX92xX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX23xX1xX172xX23xX3xX2fbxXafxXf1xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX1d3xX23xX3xX5xX3axX23xX3xX3a3xX1xX46xX6xX3xX2fbxXdxX1c0xX27xX3xXexXaexX1f3xX3xXexXbfxX4xX1xX3xX4xX9exX4xX3xX1exX3xXb5xX16cxX23xX1xX3xX45xXdxX16cxX23xX3xXb5xX15dxX4xX1xX3xXa9xX6xXdxX3xX45xX100xXdxX3xXexXaexXdxX16cxX27xX3xX4xX1xXc5xX23xX22xX3xX7xX198xXexX3xX4xX6xX46xX3xX179xX8exX3xX2fbxXb6xX3xX94xX92xX3xX1xX46xX92xX3xX2fbxX6xX27xX3xX1x16ce6xX23xX22xX92xX3xX4xXf6xX3xXexX1xX1d3xX3xX7xX27xX15xX3xX23xX1xXafxXf1xX4xX10dxX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX3xXb5xX16cxX23xX1xX3xX4axXdxX484xX23xX3xX14bxXdxX9bxX23xX3xX23xX504xX23xX22xX92xX3xX2fbxX9bxX23xX3xX2xX3dxX1xX179xX91xX3xX23xX22xX8bxX15xX3xXe6xX52xX2xX91xX92xX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX23xX1xX172xX23xX3xXexX43xX3xX45xX46xX23xX22xX10dxX3xX55xX22xX8bxX15xX3xX8exX52xX2xX91xX92xX3xX305xXdxX16cxX23xX3xX305xX16cxX3xX7xXdxX23xX1xX3x13ddcxX1f3xX4xX1xX3xXexX484xX3xXcxXaexX27xX23xX22xX3xXafxXf6xX23xX22xX3xX2fbxX184xX3xXexXaexX41axX3xX412xX9bxXexX3xX56dxX27xX41axX3xX1cxX4ddxXexX3xX23xX22xX1xXdxX16cxX3bxX3xX4axXafxXf6xX23xX22xX3xXexXbfxX23xX1xX3xX45xX100xXdxX3xX45xXdxX3xXaexX4exXexX3xX4xX4exX3bxX3xX51xX52xX53xX2xX55xX2xX10dxX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX3xX55xX1xXafxX3xX45xX35xX15xX92xX3xXexXbfxX23xX1xX3xX2fbxX9bxX23xX3xX2xXe6xX1xX3xX23xX22xX8bxX15xX3xX8exX52xX2xX91xX92xX3xX305xXdxX16cxXexX3xX55xX6xX3bxX3xX2fbxX184xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX35xX23xX3xX8exX10dxX2abxX17axX2abxX3xXexXaexXafxXb0xX23xX22xX3xX1xXf1xXbxX3xX4axXafxXf6xX23xX22xX3xXexXbfxX23xX1xX3xX4xX4exX3bxX3xX51xX52xX53xX2xX55xX2xX92xX3xX3dxX179xX3xXexXaexXafxXb0xX23xX22xX3xX1xXf1xXbxX3xXexX43xX3xX45xX46xX23xX22xX92xX3xXexXaexX46xX23xX22xX3xX2fbxX1bcxX3xXexXaexXafxXb0xX23xX22xX3xX1xXf1xXbxX3xXexX43xX3xX45xX46xX23xX22xX3xXexX1xXc5xX3xX3dxX179xX3xX5xX8bxX3xX3bxXb6xXexX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX23xX1xX172xX23xX3xXexX15dxXdxX3xX5c0xXdxX6xX3x186dbxX6xXdxX3xX4xX1xXafxX6xX3xX2fbxXafxXf1xX4xX3xXb5xXb6xX3xX98xX3xXexX9bxX3xX4xX1xXbfxX23xX1xX3xXexX1xXc5xX4xX3xX1cxX30xX4xX3xX23xX1xX35xX23xX10dxX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX0xX14bxXaexX3xX52xX2exX3x12655xX198xX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX23xX1xX172xX23xX3xX2fbxX184xX3xX412xX1x165a4xXdxX3xXaexX6xX3xX45xXdxX16cxX23xX3xX5xX8bxX3xX2abxX10dxX2abxX91xX2abxX92xX3xX4xX30xX4xX3xXexXaexXafxXb0xX23xX22xX3xX1xXf1xXbxX3xX4xXa2xX23xX3xX5xX15dxXdxX3xX1xXdxX16cxX23xX3xX2fbxX6xX23xX22xX3xX2fbxXafxXf1xX4xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xX15xX92xX3xX2fbxXdxX1c0xX27xX3xXexXaexX1f3xX3xXexX15dxXdxX3xX4xX30xX4xX3xX14bxX16cxX23xX1xX3xX45xXdxX16cxX23xX92xX3xX4xXf6xX3xX7xX181xX3xX2fbxXdxX1c0xX27xX3xXexXaexX1f3xX92xX3xX22xXdxX30xX3bxX3xX7xX30xXexX3xX4xXb6xX23xX22xX3xX2fbxX556xX23xX22xX3xXexXaexX46xX23xX22xX3xXexX187xX23xX1xX3xXexXaexX15dxX23xX22xX3xX7xXc5xX4xX3xX412xX1xX8f1xX10xX3xX17exX23xX3xX2fbxX1f3xX23xX1xX10dxX52xX10dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dfxX46xX27xXaexX4xX10xXaxX2exX55xX22xX27xX556xX23xX24xX3xXcxXcxX2fxX305xX55xX0xX52xXbxX2exX0xX52xX4axXdxX45xX2e
HongDuong