Nghiên cứu mới về sự lây lan của Covid-19
Nhiều số liệu mới giúp củng cố quan điểm SARS-CoV-2 lây lan chậm hơn ở các nước xứ nóng.
f818x180a9x10140x13fddx1881fx137d4x13c5dx13531x11e5cxX7x17899x19480x14201x12e55x15f57x15ea8xX5x127c6xXaxf9e3x1806bx14f9axX1xXdx154f4x14aa4xX3xX4x12d73x16669xX3x107cex10067xXdxX3x11abdx18fbdxX3xX7x14f5bxX3xX5x14165x16186xX3xX5xX6xX18xX3xX4x128d0xX6xX3x140c8x14d07xX22xXdxf8e1x1339fxX2x12cfbxX0x174c0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1373exX10xX6xX38xXaxX12xX13xX1xXdxX23xX1cxX3xX7x16cc0xX3xX5xXdx18dc9xX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX14xXdx1591cxXbxX3xX4xX31xX18xX14xX3xX4xX59xX3x11f6cxX1cxX6xX18xX3x108b9xXdx11226xX1exX3x1291dx19488x195f6xX7bxX39xX34xX35x17ee4xX39x10ac4xX3xX5xX29xX2axX3xX5xX6xX18xX3xX4xX1x121b5xX1exX3xX1x142cdxX18xX3x15d1fxX3xX4x18354xX4xX3xX18x11f1fxX1fxX4xX3xfb78xX1bxX3xX18x10fc9xX18xX14x14453xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19c1axX35xX38xX2axXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX13xX10x151dexX3x13f76xX35x11c41x136a5xX3xXcxXdxX1exX10xX7x13ffbxX3xX4xX9axX4xX3xX18xX14xX1xXdxX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxX3xX14x177e5xX18xX3xX76xX29xX2axX3xX4xX1xX35xX3xXexX1x137a9xX2axX3xX22xXdxXcaxX1cxX7xX3xX7bxX7cxX7dxX7bxX39xX34xX35xX82xX39xX84xX3xX5xX29xX2axX3xX5xX6xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX97xX3xX18xX1xXdxX5dxXexX3xX76x14d0fxX3xXex10032xX3x10a99xX39xX2x1040dxX3xX76xX11cxX3xX34xXa9xX3xX82x10b5cxX3xX22xX90xX2axXd2xX3xX18xX1x159e8xX18xX14xX3xX22x17f5exX18xX14xX3xXcbxX1x101daxX3xX1xX90xX1cxX3xXf1xX1exX3xX4xXa6xX3xXcbxX1x12922xX3xX18x17056xX18xX14xX3xX5xX29xX2axX3xX18xX1xXdx1411exX1exX3xX34xX35xX22xXdxX38xX39xX2xX3bxX3xXexX1xXf1xXbxX3xX1xX94xX18xXa9xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX35xX38xX2axXaxX12xX34xf9d1xX18xX14xX3xXexX1xX10xX35xX3xX18xX14xX1xXdxX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxX3xX18x12153xX2axXd2xX3xX4xX9axX4xX3xX18xX9exX1fxX4xX3xX14xXe4xX18xX3xXa2xX141xX4xX1xX3xX76x13903xX35xX3xX22xX19dxX3xX97xX3xXcbxX1xX1cxX3xX22xX26xX4xX3xX13xX6xX1exX3xXb9xX9axX18xX3xX4xXe4xX1cxX3xX76xX9ex13e1dxX4xX3xX14xX1xXdxX3xX18xX1xX90xX18xX3xX4xXa6xX3xX7xX59xX3xX4xX6xX3xX18xX1xXdxX15dxX1exX3xXexX1xXf1xXbxX3xX1xX94xX18xX3xf960x1546exX3xX7xX35xX3xX22xX1fxXdxX3xXexX35xX19dxX18xX3xX4xXe4xX1cxXa9xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xfd46xX5xX10xX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1exX6xXcaxX14xXdxX18x1697exX3xX84xXbxXa2xX3xX6xX1cxXexX35x17305xXaxX12xX0xXexX210xX35xX38xX2axX12xX0xXexXcaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX1exX14xX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXc6xXdxX38xXexX1xX221xX3xX1f6x181a0x1457cxXbxXa2xX22bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX221xX3xX252xX121xX124xXbxXa2xX22bxXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXa9xX210xX6xX35xX1xX6xXexXdxX18xX1xXa9xX22xX18xX3dxX18xX10xXc6xX7xX3dxX84x18e02xX2xX84xX3dxX2xX121xX252xX38xX252xX84xX2xX252xX252xX121xX1f6xXex17eb3xX283xX1f6xX1f6xX3bxX5xX283xXa9x16f63xXbxX14x11311xXcaxX9xX2xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX5xX29xX2axX3xX5xX6xX18xX3xX4xX31xX6xX3xX34xX35xX22xXdxX38xX39xX2xX3bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX38xX12xX0xX3dxXexXcaxX12xX0xXexXcaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX35xX18xXaxX12xX13xX1xXdxX23xX1cxX3xX7xX59xX3xX5xXdxX5dxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX14xXdxX66xXbxX3xX4xX31xX18xX14xX3xX4xX59xX3xX71xX1cxX6xX18xX3xX76xXdxX78xX1exX3xX7bxX7cxX7dxX7bxX39xX34xX35xX82xX39xX84xX3xX5xX29xX2axX3xX5xX6xX18xX3xX4xX1xX90xX1exX3xX1xX94xX18xX3xX97xX3xX4xX9axX4xX3xX18xX9exX1fxX4xX3xXa2xX1bxX3xX18xXa6xX18xX14xXa9xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX38xX12xX0xX3dxXexXcaxX12xX0xX3dxXexX210xX35xX38xX2axX12xX0xX3dxXexX6xX210xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX35xX38xX2axXaxX12x18ccfxXb9xXf1xXexX3xXcbx154c4xX3xX18xX94xXdxX3xX18xX19dxX35xX3xX4xXa6xX3xX18xX1xXdxX5dxXexX3xX76xX11cxX3xX5xX1b4xX18xX1xXd2xX3xX7xX59xX3xX4xX6xX3xX18xX1xXdxX15dxX1exX3xX76xX23xX1cxX3xXexX152xX18xX14xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX1xX94xX18xXa9xX3xX34xXa6xX3xXexX1xX78xX3xXexX1xXf1xX2axX3xX97xX3xX4xX1xX29xX1cxX3x106b5xX1cxXd2xX3xX38xX13bxX3xX1xX5dxX3xXexX1xX59xX18xX14xX3xX2axX3xXex129fexX3xX76xX9exX1d2xX4xX3xXa2xX10xX1exX3xX5xX19dxX3xX1xX19dxX18xX14xX3xX76xXe4xX1cxX3xX18xX1xX9exX18xX14xX3xX22x128e7xX18xX3xX4xXa6xX3xX7xX59xX3xX4xX6xX3xX18xX1xXdxX15dxX1exX3xXexX152xX18xX14xX3xX76xX11cxXexX3xX210xXdxX3edxX18xXaxXd2xX3x18b76xX18xX14xX3x115f8xX6xX7xXdxX1exX3xXb9xX1cxXcbxX1xX6xXcaxXdxXd2xX3xX18xX1xX19dxX3xX18xX14xX1xXdxX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxX3xXexX11fxX3xX82xXdxX5dxX18xX3x14f6dxX1xX35xX6xX3xX1x116ebxX4xX3xX34xX42dxX18xX14xX3xX18xX14xX1xX5dxX3x15f5cxX6xX7xX7xX6xX4xX1xX1cxX7xX10xXexXexX7xX3xX18xXa6xXdxXa9xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX35xX38xX2axXaxX12xXcxXdxX3edxX18xX3xX7x10761xX3x120fcxX10xX210xX35xXcaxX6xX1xX3xXb9xXdxXcaxXa2xXd2xX3xX76xXdxX23xX1cxX3xXbxX1xX59xXdxX3xX22xXdxX17xX18xX3xX7cx14081xX499xX7bxX3xXexX35xX19dxX18xX3xX4xXe4xX1cxX3xXexX1b4xXdxX3xX46ax1806exX3xX4xX1xX35xX3xX210xXdxX3edxXexXd2xX3xX76xX1b4xXdxX3xX38x123bfxX4xX1xX3xX18xX19dxX2axX3xX14xXdxX59xX18xX14xX3xX22xX1fxXdxX3xX7bxX7cxX7dxX7bxX3xX18xX152xX1exX3xX84xX283xX283xX121xXa9xX3xX13xX1xX9exX18xX14xX3xX22xX12dxX3xX18xXa6xX3xX210xX13bxX18xX14xX3xX18x18dbaxX3xX97xX3xXcxXcaxX1cxX18xX14xX3xX431xX1cxX59xX4xX3xX22xX19dxX3xX4cxX19dxX18xX3xX431xX1cxX59xX4xX3xX18xX17xX18xX3xX22xXdxX5dxX4xX3xXa2xX9axX4xX3xX76xX4daxX18xX1xX3xX4xX9axX4xX3xXexXcaxXdxX5dxX1cxX3xX4xX1xX1bxX18xX14xX3xX4xXa6xX3xX14xXdxX59xX18xX14xX3xX22xX1fxXdxX3xX7bxX7cxX7dxX7bxX3xX1xX6xX2axX3xXcbxX1xX42dxX18xX14xX3xXexXcaxX97xX3xX18xX17xX18xX3xXcbxX1xXa6xX3xXcbxX1xX152xX18xXa9xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX35xX38xX2axXaxX12xX46axX11cxXexX3xXbxX1xX29xX18xX3xXexX141xX4xX1xX3xX4xX31xX6xX3xX4xX9axX4xX3xX18xX1xX19dxX3xX18xX14xX1xXdxX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxX3xXexX1b4xXdxX3xXcxX29xX2axX3xXb9xX6xX18xX3xX13xX1xX6xX3xX22xX19dxX3x17733xX1xXe4xX18xX3x12565xX6xX18xX3xX4xX188xX18xX14xX3xX4xX1xX35xX3xX210xXdxX3edxXexX3xX4xX1xX31xX18xX14xX3xX22xXdxXcaxX1cxX7xX3xX18xX19dxX2axX3xX7xX59xX18xX14xX3xX97xX3xX18xX1xX136xX18xX14xX3xX22xX13bxX18xX14xX3xX4xXa6xX3xX18xX1xXdxX5dxXexX3xX76xX11cxX3xXexX1xXf1xXbxXd2xX3xXcbxX1xX42dxX3xXcaxX9axX35xXa9xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX35xX38xX2axXaxX12xXc8xX3edxX1cxX3xXexX59xX3xX18xX1xXdxX5dxXexX3xX76xX11cxX3xX14fxX18xX1xX3xX1xX9exX97xX18xX14xX3xX76xX3edxX18xX3xX7xX26xX3xX5xX29xX2axX3xX5xX6xX18xX3xX4xX188xX18xX14xX3xX4xXa6xX3xXexX1xX78xX3xX38xX15dxX3xX38xX19dxX18xX14xX3xX18xX1xX12dxX18xX3xXexX1xXf1xX2axX3xXexX1b4xXdxX3xX46axX4c9xXa9xX3xX34xX9axX4xX3xXcbxX1xX1cxX3xX22xX26xX4xX3xX4xXa6xX3xX18xX1xXdxX5dxXexX3xX76xX11cxX3xXf1xX1exX3xX18xX1xX9exX3xX7cxXcaxXdx161efxX35xX18xX6xXd2xX3x1903exX5xX35xXcaxXdxX38xX6xX3xX22xX19dxX3xXcxX10xXa2xX6xX7xXd2xX3xX4xXa6xX3xX1exX1bxX4xX3xX210xX13bxX18xX14xX3xXbxX1xX9axXexX3xX4xX1xX90xX1exX3xX1xX94xX18xX3xX7xX35xX3xX22xX1fxXdxX3xX4xX9axX4xX3xX210xX6xX18xX14xX3xX5xX1b4xX18xX1xX3xX18xX1xX9exX3x117e7xX6xX7xX1xXdxX18xX14xXexX35xX18xXd2xX3xX13xX10xXc6xX3xXc8xX35xXcaxXcbxX3xX22xX19dxX3xX34xX35xX5xX35xXcaxX6xX38xX35xXa9xX3xX13xX1xX136xX18xX14xX3xX210xX6xX18xX14xX3xX18xX1xX9exX3xX34xX6xX5xXdx17972xX35xXcaxX18xXdxX6xX3xX4xXa6xX3xX1exX1bxX4xX3xX210xX13bxX18xX14xX3xXbxX1xX9axXexX3xX38xX4daxX4xX1xX3xXexXcaxX1cxX18xX14xX3xX210xX12dxX18xX1xX3xX38xX35xX3xX18xX1xXdxX5dxXexX3xX76xX11cxX3xXcbxX1xX42dxX18xX14xX3xX71xX1cxX9axX3xX5xX1b4xX18xX1xX3xX1xX35x181ffxX4xX3xX18xXa6xX18xX14xXa9xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX35xX38xX2axXaxX12xX34xX1xX141xX18xX1xX3xXbxX1xX31xX3xXcxXcaxX1cxX18xX14xX3xX431xX1cxX59xX4xX3xX4xX188xX18xX14xX3xXexX11fxX18xX14xX3xX4xX42dxX18xX14xX3xX210xX59xX3xX210xX9axX35xX3xX4xX9axX35xX3xX22xX1fxXdxX3xX18xX11cxXdxX3xX38xX1cxX18xX14xX3xX18xX1xX9exX3xX22xX90xX2axXa9xX3xXcxXcaxX35xX18xX14xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX76xX35xX1b4xX18xX3xX210xX13bxX18xX14xX3xXbxX1xX9axXexX3xX38xX4daxX4xX1xXd2xX3xXex1128cxX3xX5xX5dxX3xX18xX1xXdxX15dxX1exX3xX210xX5dxX18xX1xX3xX97xX3xX4xX9axX4xX3xXexX1xX19dxX18xX1xX3xXbxX1xX59xX3xX4xX90xX18xX3xX18xX1xXdxX5dxXexX3xXexX1xXf1xXbxX3xX1xX94xX18xX3xX22xX13bxX18xX14xX3xX5xX1b4xX18xX1xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX35xX38xX2axXaxX12xX385xX34xX1xX66xX18xX14xX3xXexX6xX3xX4xXe4xX18xX3xX210xXdxX5dxX18xX3xXbxX1xX9axXbxX3xXbxX1x16e1bxX18xX14xX3xX18xX14xX11fxX6xX3xX4xX1xX762xXexX3xX4xX1x19750xX3xX1xX94xX18xXd2xX3xX18xX1xXdxX5dxXexX3xX76xX11cxX3xX18xXa6xX18xX14xX3xX4xXa6xX3xXexX1xX78xX3xX14xXdxX14fxX1exX3xXcbxX1xX14fxX3xX18xX152xX18xX14xX3xX5xX29xX2axX3xX5xX6xX18xX3xX18xX1xX9exX18xX14xX3xXcbxX1xX42dxX18xX14xX3xX76x17e48xX18xX14xX3xX18xX14xX1xX497xX6xX3xX7xX860xX3xXcbxX1xX42dxX18xX14xX3xX4xXa6xX3xX7xX26xX3xX5xX29xX2axX3xX18xX1xXdxX15dxX1ex1540fxXd2xX3xX42dxX18xX14xX3xXb9xX1cxXcbxX1xX6xXcaxXdxX3xX18xXa6xXdxX3xXexX1xX17xX1exXa9xX3xX499xX13bxX3xXcbxX1xXa6xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXcaxXdxX78xX18xX3xX97xX3xX22xX13bxX18xX14xX3xX4xXa6xX3xXcbxX1xX141xX3xX1xX90xX1cxX3xX18xXa6xX18xX14xXd2xX3xX18xX1xX9exX18xX14xX3xX5xX35xX1b4xXdxX3xX22xXdxXcaxX1cxX7xX3xX18xX19dxX2axX3xX22xX40bxX18xX3xX4xXa6xX3xXexX1xX78xX3xXexX89fxX18xX3xXexX1b4xXdxX3xX22xX19dxXdxX3xX14xXdx1981fxX3xXexXcaxX17xX18xX3xX210xX23xX3xX1exX762xXexX3xX22xX19dxX3xXcbxX1xX42dxX18xX14xX3xXcbxX1xX141xXa9xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX35xX38xX2axXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3x1107fxX6xXcaxX210xX6xX7xX3xXb9xX6xXcaxX210xX35xX7xX6xXd2xX3xXexXcaxX1d2xX3xX5x11de9xX3xX14xXdxX9axX1exX3xX76xX59xX4xX3xX22xX152xX18xX3xXbxX1xX850xX18xX14xX3xXcbxX1xX1cxX3xX22xX26xX4xX3xX4xX1xX29xX1cxX3xX46axX4c9xX3xX4xX31xX6xX3xXexX50dxX3xX4xX1xX1bxX4xX3xX2axX3xXexX3edxX3xX6e8xX4cx1934cxXd2xX3xX7xX860xX3xX1exXf1xXexX3xXexX11fxX3xX252xX39xX1f6xX3xXexX1cxXe4xX18xX3xX18xX136xX6xX3xX76xX78xX3xX4xXa6xX3xXexX1xX78xX3xXa2xX9axX4xX3xX76xX4daxX18xX1xX3xXcax1253bxX3xXcaxX19dxX18xX14xX3xX1xX94xX18xX3xX22xX23xX3xX4xX9axX4xX1xX3xX1exX19dxX3xX34xX35xX22xXdxX38xX39xX2xX3bxX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXcaxXdxX78xX18xX3xX97xX3xXexX1xX932xXdxX3xXexXdxX3edxXexX3xXcbxX1xX9axX4xX3xX18xX1xX6xX1cxXa9xX3x13fbaxX89fxX18xX14xX3xXexX1xX932xXdxXd2xX3xX1xXdxX5dxX18xX3xX4xX850xX18xX3xX18xX1xXdxX23xX1cxX3xX210xX141xX3x17128xX18xX3xX22xX23xX3xX34xX35xX22xXdxX38xX39xX2xX3bxX3xX4xX1xX9exX6xX3xX76xX9exX1d2xX4xX3xXcbxX1xX9axX1exX3xXbxX1xX9axX3xX18xX17xX18xX3xXcbxX1xX42dxX18xX14xX3xXcaxX9e2xX3xX22xX19dxX35xX3xX1exX13bxX6xX3xXexX1xX1cxX3xX7xfc1fxXbxX3xXexX1fxXdxXd2xX3xX7bxX7cxX7dxX7bxX39xX34xX35xX82xX39xX84xX3xX4xXa6xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXcaxXdxX78xX18xX3xX1exX1b4xX18xX1xX3xX1exX860xX3xX1xX6xX2axX3xXcbxX1xX42dxX18xX14xXa9xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX35xX1cxXcaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX69dxXdxX18xX14xXa9xX22xX18xX0xX3dxXbxX12