Vướng đường điện 35kV, trạm y tế xã gần hoàn thiện phải dừng thi công
(Baohatinh.vn) - Đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nhưng công trình nhà hai tầng Trạm y tế xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) buộc phải dừng thi công do vi phạm hành lang an toàn lưới điện.
4baax9e88xa3d6x6146x5339x75c5x5f21xcc9axa8f5xX7x83cexa2d4x7e4cx59fcxd271x5a32xX5x8cdcxXax6a99x8b59xb52cxad6bx61b6x7048xX3xdb78xX14x5518xX16xX17xX3xX19xXdx9f8axX16xX3x6d46x5476xc8ddxX13xb5e8xX3xXex8c2dxabb0x6fabxX3x8266xX3xXexa483xX3x4f6fx9cf2xX3xX17x8899xX16xX3xX1x8bb9x5a82xX16xX3xXexX1xXdxX21xX16xX3xXbxX1x5f71xXdxX3xa2f7x66abxX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4x979cxX16xX17xX0xc752xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9983xX10xX6xX4bxXaxX12xa884xX6xX16xX17xX3xa9c4xX14xX15xX4xX3xd602xX3dxX3cxX3xX17xXdxX6xXdxX3xX19xX3cxX2cxX16xX3xX1xX3cxX3dxX16xX3xXexX1xXdxX21xX16xX3xX16xX1xX14xX16xX17xX3xX4xX55xX16xX17xX3xXexX2bxb22exX16xX1xX3xX16xX1xX3dxX3xX1xX6xXdxX3xXexX38xX16xX17xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX3x54b9xX1xc1bcxX3xc83bx9891xX4xX28xX3xX1xcc5axX2fxX21xX16xX3x6592xX6xX16xX3xXc0xXc1xX4xX3x9c4exX68xX3dxX3xXcxd74bxX16xX1x6b46xX3xX73xXc6xXc1xX4xX3xXbxX1xX48xXdxX3xX4bxX4cxX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xX3xX4bxX3cxX3xX78xXdxX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX1xX3dxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX3cxX3dxX16xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX19xXdxX21xX16x54dexX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e1fxX3cxX4bxX2fxX3xXbxXcbxX10xX16xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXcbxX10xX16xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxc447xXdxX4bxXexX1x8fccxX3xa17axX2xX25xXbxX34x7661xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3x8760xX2x7df7xXbxX34xX161xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX59xX59xXdxX11bxX73xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX78xX16xX59xX16xX10xX155xX7xX59xX2x8985xX2xX16dxX59xX2xX16dxX15cxX4bxX16bxX16dxX25xX16bxX15cxX24xb3d6xXexX24xX25xb828xX16dxX15cxX5xX16dxX11bx8000xXbxX17x70bcxX2bxX9xX2xX24xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX14xX1bxX16xX17xX3xX19xXdxX21xX16xX3xX24xX25xX26xX13xX28xX3xXexX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX3xX17xX38xX16xX3xX1xX3cxX3dxX16xX3xXexX1xXdxX21xX16xX3xXbxX1xX48xXdxX3xX4bxX4cxX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexb8e5xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX1acxXc6xX7xXexXdx5590xX2fxX161xXaxX12xXcbxX55xX16xX17xX3xXexX2bxX9exX16xX1xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3x64d5xX3xXexX32xX3xX34xX35xX3xXbcxX1xXbexX3xXc0xXc1xX4xX3xX4bxX3cxX3xa516xX12bx5b42x59dbxX3xX34xX35xX3xXbcxX1xXbexX3xXc0xXc1xX4xX3xX5xX3dxX2dxX3xX4xX1x823cxX3xX19xX38xXc6xX3xXexX14xX3xX78xX15xXdxX3xX26xXdxX16xX1xX3xXbxX1xa276xX3xX17xX38xX16xX3xX24xX3xXexc68dxX3xX19x7db4xX16xX17xX11bxX3xX68xXdxX21xX16xX3xX4bxX35xX2fxX3xX16xX1xX3dxX3xX26xXdx5e5dxX16xX3xX4x772dxX3xX16xX3dxX2fxX3xX19xX35xX3xX34xb687xX2fxX3xX34xX3cxX16xX17xX3xXbxX1xX38xX16xX3xXexX1xX55xX3xX78xX3dxX3xX19xX6xX16xX17xX3xX73xX14xX15xX4xX3xX78xX3dxX3cxX3xX17xXdxX6xXdxX3xX19xX3cxX2cxX16xX3xX1xX3cxX3dxX16xX3xXexX1xXdxX21xX16xX3xX16xX1xX14xX16xX17xX3xX19xX35xX3xX73x881fxX3xX19xX9exX16xX1xX3xX4xX1x55acxX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xX11bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX3cxX4bxX2fxX3xXbxXcbxX10xX16xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxXexX1xXc6xX2dxX73xX3xXdxXcbxX10xX16xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4bxXexX1xX15axX3xX15cxX2xX25xXbxX34xX161xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX16bxX2xX16dxXbxX34xX161xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX59xX59xXdxX11bxX73xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX78xX16xX59xX16xX10xX155xX7xX59xX2xX194xX2xX16dxX59xX2xX16dxX15cxX4bxX16bxX16dxX25xX16bxX194xX16bxX1a2xXexX1a2xX1a2xX25xX1a2xX2xX5xX16dxX11bxX1acxXbxX17xX1afxX2bxX9xX24xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX14xX1bxX16xX17xX3xX19xXdxX21xX16xX3xX24xX25xX26xX13xX28xX3xXexX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX3xX17xX38xX16xX3xX1xX3cxX3dxX16xX3xXexX1xXdxX21xX16xX3xXbxX1xX48xXdxX3xX4bxX4cxX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX228xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX1acxXc6xX7xXexXdxX235xX2fxX161xXaxX12xX25fxX17xXc6xX2fxX2a7xX16xX3xX16xX1xX2b5xX16xX3xX5xX3dxX3xX4xX55xX16xX17xX3xXexX2bxX9exX16xX1xX3xX19xX35xX3xX78xXdxX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX1xX3dxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX3cxX3dxX16xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX19xXdxX21xX16xX3xX26xX1xXdxX3xX78xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX14xX1bxX16xX17xX3xX4bxX2b5xX2fxX3xX4xdd09xXbxX3xX19xXdxX21xX16xX3x7255xXbxX3xX24xX25xX3xX26xX13xX28xX3xXexX2cxXdxX3xX78xX2f6xX3xXexX2bxX287xX3xX26xX1xX3cxX6xX16xX17xX3xX4xXc1xXexX3xX24xX2xX28xX3xX19xXdxdcb4xX2dxX3xX24xX1a6xX3xXexX2bx64f5xX4xX3xX4xX1xX287xX16xX1xX3xX19xX14xX1bxX16xX17xX3xX4bxX2b5xX2fxX3xX24xa3ddxX16bxX3xXcxXc0xX11bxX3xXcbxX4baxX3xXexX1xX4b2xX28xX3xX26xX1xX3cxX48xX16xX17xX3xX4xX48cxX4xX1xX3xX78xXdxX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXexX4cxX3xX19xXdxX4b2xX2dxX3xXexX14xX1bxX16xX17xX3xX78xX2f6xX3xXexX2bxX287xX3xX4xX55xX16xX17xX3xXexX2bxX9exX16xX1xX3xX19xX32xX16xX3xX19xX14xX1bxX16xX17xX3xXexX2bxXc6xX2fx995fxX16xX3xX4bx997dxX16xX3xX5xX3dxX3xX1a6xX2dxX3xXexX1xX10xX3cxX3xXbxX1xX14x7b96xX16xX17xX3xX16xba44xX2dxX3xX16xX17xX6xX16xX17xX3xXexX2bxX3cxX16xX17xX3xX26xX1xXdxX3x7585xXc6xX2fxX3xX19xX2f6xX16xX1xX3xX4xX1xX3cxX3xXbxX1x51bfxXbxX3xX5xX3dxX3xX5xX15xX16xX3xX1xX534xX16xX3xX16bxX2dxX11bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX10xX16xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXcbxX10xX16xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4bxXexX1xX15axX3xX15cxX2xX25xXbxX34xX161xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX16bxX2xX16dxXbxX34xX161xX3xX4bxXdxX7xXbxX5xX6xX2fxX15axX3xX73xX5xX3cxX4xX26xX161xX3xX2dxX6xX2bxX17xXdxX16xX228xX5xX10xX235xXexX15axX3xX6xXc6xXexX3cxX161xX3xX2dxX6xX2bxX17xXdxX16xX228xX2bxXdxX17xX1xXexX15axX3xX6xXc6xXexX3cxX161xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX59xX59xXdxX11bxX73xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX78xX16xX59xX16xX10xX155xX7xX59xX2xX194xX2xX16dxX59xX2xX16dxX15cxX4bxX16bxX2xX16bxX16dxX1a6xX16dxX194xXexX194xX25xX16bxX194xX25xX5xX16dxX11bxX1acxXbxX17xX1afxX2bxX9xX1a6xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX14xX1bxX16xX17xX3xX19xXdxX21xX16xX3xX24xX25xX26xX13xX28xX3xXexX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX3xX17xX38xX16xX3xX1xX3cxX3dxX16xX3xXexX1xXdxX21xX16xX3xXbxX1xX48xXdxX3xX4bxX4cxX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX228xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX1acxXc6xX7xXexXdxX235xX2fxX161xXaxX12xb8f7xX16xX17xX3xXcxX2bxX38xX16xX3x8e02xXc6xX2b5xX16xX3xa75exX2b5xX2dxX3xX228xX3x71adxXdxX48cxX2dxX3xX19xX2abxX4xX3xXcbxX1xXdxX3xX16xX1xX48cxX16xX1xX3xX6exXdxX21xX16xX3xX5x716exX4xX3xXcbxX6xX16xX3xXc0xXc1xX4xX3xX4xX1xX3cxX3xX73xXdxX32xXexX15axX3xXaxX25fxX17xX6xX2fxX3xXexX1xX1bxXdxX3xX19xXdxX4b2xX2dxX3xXbxX1xX48cxXexX3xX1xXdxX21xX16xX3xX4xX55xX16xX17xX3xXexX2bxX9exX16xX1xX3xX78xXdxX3xXbxX1xX2cxX2dxX28xX3xX19xX534xX16xX3xX78xX2f6xX3xX19xX35xX3xX2fxX2a7xXc6xX3xX4xX38xXc6xX3xX4xX1xX273xX3xX19xX38xXc6xX3xXexX14xX28xX3xX73xX2a7xX16xX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xX3xXbxX1xX48xXdxX3xXexX2cxX2dxX3xX4bxX4cxX16xX17xX3xX2dx703cxXdxX3xX1xX3cxX2cxXexX3xX19xXc1xX16xX17xX3xX19xX4b2xX3xX19xX48xX2dxX3xX73xX48xX3cxX3xX6xX16xX3xXexX3cxX3dxX16xX11bxX3xX6c8xX6e7xX3xX78xXdxX21xX4xX3xX7xX6xXc6xX3xX19x7e6cxX3xX4x5380xX16xX17xX3xX19xX14x5c0cxX4xX3xX25dxX12bxX25fxX260xX3xX34xX35xX3xXbcxX1xXbexX3xXc0xXc1xX4xX3xXexX2bxX9exX16xX1xX3xX73xX48cxX3cxX3xXbcxX1x7f2exX16xX17xX3xdb4exXdxX16xX1xX3xXexX32xX3xX68xX2cxX3xXexX38xX16xX17xX3xX1xXc6xX2fxX21xX16xX11bxX3xX6exX32xX16xX3xX16xX6xX2fxX28xX3xX19xX534xX16xX3xX78xX2f6xX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xX3xXbxX1xX48xXdxX3xXexX2cxX2dxX3xX4bxX4cxX16xX17xX3xX2dxX764xXdxX3xX1xX3cxX2cxXexX3xX19xXc1xX16xX17xX3xX19xX4b2xX3xX19xX48xX2dxX3xX73xX48xX3cxX3xX6xX16xX3xXexX3cxX3dxX16xX3xX78xX3dxX3xX25dxX12bxX25fxX260xX3xX34xX35xX3xXbcxX1xXbexX3xXc0xXc1xX4xX3xX4xX792xX3xXexX2bxX48cxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX21xX2dxX3xX5x9551xXbxX3xXbxX1xX14xX534xX16xX17xX3xX48cxX16xX28xX3xXexX287xX16xX1xX3xXexX3cxX48cxX16xX3xX26xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX287xX3xX19xX4b2xX3xXexXdxX32xX16xX3xX1xX3dxX16xX1xX3xX4bxXdxX3xX4bxX1bxXdxX3xX1xX21xX3xXexX1xX2abxX16xX17xX3xX19xX14xX1bxX16xX17xX3xX19xXdxX21xX16xX3xX78xXdxX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX16xX792xXdxX3xXexX2bxX2a7xX16xX11bxX3xXbcxX1xX14xX534xX16xX17xX3xX48cxX16xX3xX5xX3dxX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX32xX3xX4xXc1xXexX3xX19xXdxX21xX16xX3xX4xX6xX3cxX3xX2xX1a6xX2dxX3xX73xX539xX16xX17xX3xX4xXc1xXexX3xX2xX16bxX2dxX3xX78xX3dxX3xX4bxX2f6xX4xX1xX3xX4xX1xXc6xX2fxX4b2xX16xX3xX1xX3dxX16xX17xX3xX4xXc1xXexX3xX5xa6edxXdxX3xX2bxX6xX3xXbxX1xX287xX6xX3xX7xX6xXc6xX3xXexX1xX2a7xX2dxX3xX1a6xX2dxXaxX11bxX0xX59xXbxX12xX0xX4bxXdxX78xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX2bxX10xX5xX6xXexX10xX4bxXaxX12xX0xX7xXexX2bxX3cxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX2a7xX16xX3xX54cxXc6xX6xX16xX15axX0xX59xX7xXexX2bxX3cxX16xX17xX12xX0xXc6xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX228xXexX1xXc6xX2dxX73xX228xX6xX16xX4bxX228xX7xX6xXbxX3cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX260xXdxX3xX4bxX1bxXdxX3xX17xX38xX16xX3xX2xX16dxX16dxX3xX4xXc1xXexX3xX19xXdxX21xX16xX3xX78xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX14xX1bxX16xX17xX3xX17xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX55xX16xX17xX28xX3xX6exXdxX21xX16xX3xX5xX6e7xX4xX3xX6exc457xX4xX3xXcxX1xX764xX3xX1xX3cxX3dxX16xX3xXexX1xX3dxX16xX1xX3xX73xX51fxX16xX3xX78x7563xX16xX17xX3xXexXdxX2a7xXc6xX3xX4xX1xX287xX3xX7xX2abxX3xX16bxXaxX3xX1xX2bxX10xX235xX9xXaxX59xX4xX3cxX16xX17xX228xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX59xX4bxXdxX228xX4bxX3cxXdxX228xX17xX6xX16xX228xX2xX16dxX16dxX228xX4xX3cxXexX228xX4bxXdxX10xX16xX228xX78xXc6xX3cxX16xX17xX228xX4bxXc6xX3cxX16xX17xX228xX17xXdxX6xX3cxX228xXexX1xX3cxX16xX17xX228xX4bxXdxX10xX16xX228xX5xXc6xX4xX228xX4bxXc6xX4xX228xXexX1xX3cxX228xX1xX3cxX6xX16xX228xXexX1xX6xX16xX1xX228xX73xX10xX16xX228xX78xXc6xX16xX17xX228xXexXdxX10xXc6xX228xX4xX1xXdxX228xX7xX3cxX228xX16bxX59xX2xX15cxX24xX1a6xX25xX1a2xX11bxX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX59xX2dxX10xX4bxXdxX6xX59xX2xX1a6xX16dxX59xX16xX10xX155xX7xX59xX2xX1a2xX16bxX16bxX59xX2xX16bxX16dxX4bxX2xX2xX16bxX24xX25xX25xX1a2xXexX15cxX16dxX25xX4cexX5xX16bxX228xX16dxX16bxX11bxX1acxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX14xX1bxX16xX17xX3xX19xXdxX21xX16xX3xX24xX25xX26xX13xX28xX3xXexX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX3xX17xX38xX16xX3xX1xX3cxX3dxX16xX3xXexX1xXdxX21xX16xX3xXbxX1xX48xXdxX3xX4bxX4cxX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX4bxXdxX78xX12xX0xX7xXexX2bxX3cxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX260xXdxX3xX4bxX1bxXdxX3xX17xX38xX16xX3xX2xX16dxX16dxX3xX4xXc1xXexX3xX19xXdxX21xX16xX3xX78xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX14xX1bxX16xX17xX3xX17xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX55xX16xX17xX28xX3xX6exXdxX21xX16xX3xX5xX6e7xX4xX3xX6exX9a2xX4xX3xXcxX1xX764xX3xX1xX3cxX3dxX16xX3xXexX1xX3dxX16xX1xX3xX73xX51fxX16xX3xX78xX9b9xX16xX17xX3xXexXdxX2a7xXc6xX3xX4xX1xX287xX3xX7xX2abxX3xX16bxXaxX3xX1xX2bxX10xX235xX9xXaxX59xX4xX3cxX16xX17xX228xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX59xX4bxXdxX228xX4bxX3cxXdxX228xX17xX6xX16xX228xX2xX16dxX16dxX228xX4xX3cxXexX228xX4bxXdxX10xX16xX228xX78xXc6xX3cxX16xX17xX228xX4bxXc6xX3cxX16xX17xX228xX17xXdxX6xX3cxX228xXexX1xX3cxX16xX17xX228xX4bxXdxX10xX16xX228xX5xXc6xX4xX228xX4bxXc6xX4xX228xXexX1xX3cxX228xX1xX3cxX6xX16xX228xXexX1xX6xX16xX1xX228xX73xX10xX16xX228xX78xXc6xX16xX17xX228xXexXdxX10xXc6xX228xX4xX1xXdxX228xX7xX3cxX228xX16bxX59xX2xX15cxX24xX1a6xX25xX1a2xX11bxX1xXexX2dxXaxX12xX260xXdxX3xX4bxX1bxXdxX3xX17xX38xX16xX3xX2xX16dxX16dxX3xX4xXc1xXexX3xX19xXdxX21xX16xX3xX78xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX14xX1bxX16xX17xX3xX17xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX55xX16xX17xX28xX3xX6exXdxX21xX16xX3xX5xX6e7xX4xX3xX6exX9a2xX4xX3xXcxX1xX764xX3xX1xX3cxX3dxX16xX3xXexX1xX3dxX16xX1xX3xX73xX51fxX16xX3xX78xX9b9xX16xX17xX3xXexXdxX2a7xXc6xX3xX4xX1xX287xX3xX7xX2abxX3xX16bxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX2bxX3cxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX6exX38xXc6xX3xXexX14xX3xX16xX17xXc6xX293xX16xX3xX5xX6e7xX4xX3xX5xX15xX16xX3xX34xX2b5xX2fxX3xX4bxX6e7xX16xX17xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX19xXdxX21xX16xX3xXexX1xX55xX16xX17xX3xX2dxXdxX16xX1xX28xX3xXexXdxX16xX1xX3xX17xX764xX16xX28xX3xXexX287xX4xX1xX3xX4xX6e7xX4xX3xXbxX1xX2abxXdxX3xX1xX79bxXbxX3xX4xX1xX287xX16xX1xX3xX54cxXc6xX2fxX51fxX16xX3xXexX1xX6e7xX4xX3xX1xXdxX21xX16xX3xX4xX48cxX4xX3xXbxX1xX38xX16xX3xX78xXdxX21xX4xX3xX4bxX3cxX3xX19xX2f6xX6xX3xXbxX1xX14xX534xX16xX17xX3xX19xX48xX2dxX3xX16xX1xXdxX21xX2dxX28xX3xX6exXdxX21xX16xX3xX5xX6e7xX4xX3xX6exX9a2xX4xX3xXcxX1xX764xX3xXd3xX68xX3dxX3xXcxXd8xX16xX1xXdbxX3xX19xX6xX16xX17xX3xX16xcf48xX3xX5xX6e7xX4xX3xX4xX1xXc6xX16xX17xX3xXexX6xX2fxX3xX34xX2b5xX2fxX3xX4bxX6e7xX16xX17xX3xX16xX55xX16xX17xX3xXexX1xX55xX16xX3xX2dxX15xXdxX3xXexX2bxX2a7xX16xX3xX19xX2f6xX6xX3xX73xX3dxX16xX11bxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX4bxXdxX78xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcbxX48xX16xX3xXexX2bxc7c5xX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX19xXdxX21xX16xX28xX3xX19xX48cxX16xX1xX3xX4xX48cxX16xX3xX73xXc1xX3xX34xX35xX3xX16xX1xX840xXbxX3xX78xXdxX21xX16xaf90xXaxX3xX1xX2bxX10xX235xX9xXaxX59xX6xX16xX228xX16xXdxX16xX1xX228xXexX2bxX6xXexX228xXexXc6xX59xX4xX6xX16xX228xXexX2bxX3cxX228xXexX1xXdxX228xX4xX3cxX16xX17xX228xX5xXc6xX3cxXdxX228xX4bxXdxX10xX16xX228xX4bxX6xX16xX1xX228xX4xX6xX16xX228xX73xX3cxX228xX34xX6xX228xX16xX1xX6xXbxX228xX78xXdxX10xX16xX59xX2xX25xX25xX4cexX4cexX2xX11bxX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX59xX2dxX10xX4bxXdxX6xX59xX2xX1a6xX16dxX59xX16xX10xX155xX7xX59xX2xX1a2xX1a6xX1a6xX59xX4cexX4cexX4bxX16dxX2xX16bxX16bxX16dxX25xX24xXexX4cexX15cxX24xX15cxX5xX15cxX228xX2xX24xX15cxX4bxX16dxX2xX24xX16dxX4cexX25xX25xXexX25xX16dxX4cexX1a6xX5xX24xX228xXdxX11bxX1acxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX14xX1bxX16xX17xX3xX19xXdxX21xX16xX3xX24xX25xX26xX13xX28xX3xXexX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX3xX17xX38xX16xX3xX1xX3cxX3dxX16xX3xXexX1xXdxX21xX16xX3xXbxX1xX48xXdxX3xX4bxX4cxX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX4bxXdxX78xX12xX0xX7xXexX2bxX3cxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcbxX48xX16xX3xXexX2bxXd59xX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX19xXdxX21xX16xX28xX3xX19xX48cxX16xX1xX3xX4xX48cxX16xX3xX73xXc1xX3xX34xX35xX3xX16xX1xX840xXbxX3xX78xXdxX21xX16xXd87xXaxX3xX1xX2bxX10xX235xX9xXaxX59xX6xX16xX228xX16xXdxX16xX1xX228xXexX2bxX6xXexX228xXexXc6xX59xX4xX6xX16xX228xXexX2bxX3cxX228xXexX1xXdxX228xX4xX3cxX16xX17xX228xX5xXc6xX3cxXdxX228xX4bxXdxX10xX16xX228xX4bxX6xX16xX1xX228xX4xX6xX16xX228xX73xX3cxX228xX34xX6xX228xX16xX1xX6xXbxX228xX78xXdxX10xX16xX59xX2xX25xX25xX4cexX4cexX2xX11bxX1xXexX2dxXaxX12xXcbxX48xX16xX3xXexX2bxXd59xX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX19xXdxX21xX16xX28xX3xX19xX48cxX16xX1xX3xX4xX48cxX16xX3xX73xXc1xX3xX34xX35xX3xX16xX1xX840xXbxX3xX78xXdxX21xX16xXd87xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX2bxX3cxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xXcxX2bxX14xX6xX3xX16xX6xX2fxX3xXd3xX24xX59xX15cxXdbxX28xX3xX55xX16xX17xX3xX25fxX17xXc6xX2fx7a2cxX16xX3xXcxX2bxXc6xX16xX17xX3xXcxX1xX14xX534xX16xX17xX3x8853xX3xX12bxX287xX3xXexX1xX14xX3xX6exX48xX16xX17xX3xX273xX2fxX3xX34xX35xX3xX68xX14xX534xX16xX17xX3xXc0xX3cxX16xX17xX28xX3xX1xXc6xX2fxX21xX16xX3xX68xX14xX534xX16xX17xX3xX7bexX1xX2a7xX3xXd3xX68xX3dxX3xXcxXd8xX16xX1xXdbxX3xXexX1xX55xX16xX17xX3xXexXdxX16xX28xX3xXexX2bxX2a7xX16xX3xX19xX2f6xX6xX3xX73xX3dxX16xX3xX34xX35xX3xX78xX4cxX6xX3xX34xX48xX2fxX3xX2bxX6xX3xX78xX4baxX3xX78xXdxX21xX4xX3xX2dxXc1xXexX3xX16xX1xX792xX2dxX3xX16xX17xX14xX1bxXdxX3xX19xX32xX16xX3xX4xX48xX16xX3xXexX2bxXd59xX3xXexX1xXdxX3xX4xX55xX16xX17xX3xX4bxX6e7xX6xX3xX48cxX16xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX19xXdxX21xX16xX28xX3xX19xX48cxX16xX1xX3xX4xX48cxX16xX3xX73xXc1xX3xX34xX35xX3xX16xX1xX840xXbxX3xX78xXdxX21xX16xa731xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX4bxXdxX78xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xXc6xX5xX12xX0xX4bxXdxX78xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX59xX4bxXdxX78xX12xX0xX59xX4bxXdxX78xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx58eexXc6xXexX1xX3cxX2bxXaxX12xXc0xXdxX16xX1xX3xXcxX2bxX6xX16xX17xX0xX59xXbxX12
Linh Trang