Ngân sách tăng thu 10,3% trong quý I/2015
Kinh tế vĩ mô ổn định, sản xuất kinh doanh duy trì đà phục hồi tốt. Đặc biệt, những nỗ lực cải cách TTHC thuế thực hiện từ năm 2014 đã giúp DN tiếp cận tốt hơn với cơ quan thuế, chủ động kê khai nộp thuế khi đến hạn, từng bước đưa số thu phát sinh sát hơn với thực tế.
8d6cxa491xe3efxef6axf0fdxb6e9xf2caxd49dx9b3bxf522xbf11xc546xX5xX8x10bc1xX5xbf67xa170xX7xa1bbx9ff5xfd59xd95dxX3x103e5xd68axX4xX5xX12xe691xX6xb693xXaxX3x97e4xX7xX10xX4xX4xX9xXax1094fxfe3axX12xX5xX7xX8xXaxbbcdx10336xX13xd0afxX14xX3xX4xb3e5xX21xX1xX3xX5xb762xX14xX13xX3xX5xX1xX18xX3xX2x90cdxd73bxf4afxa965xX3xX5xcba8x11186xX14xX13xX3xb72fxX18xf12fxX3xbb5cxe3afxea78xX44xX2x99d8xX0xX54xX1xX2xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xc3d1xX8xX10xe3f9xXaxX2fxa414xX12xX14xX1xX3xX5xdb60xX3xaf80x10165xX3xd14axf789xX3xa452xX14xX3xf53dxcb1dxX14xX1xX45xX3xX4xa059xX14xX3xXdxX18xf3bfxX5xX3xdeebxX12xX14xX1xX3xX89xX4bxX10xX14xX1xX3xX89xX18xX6xX3xX5xX4ax939cxX3xX9dxcec8xX3xX28xX1xbf95xX21xX3xX1xbca3xX12xX3xX5xa8f5xX5x9395xX3xd5cfxa380xX21xX3xb620xX12x9aacxX5xX45xX3xX14xX1xdd3dxX14xX13xX3xX14x10d59xX3xX7x10e20xX21xX3xX21xXa4xX12xX3xX21xX36xX21xX1xX3xX29xX29xX86xf895xX3xX5xX1xX18xX92xX3xX5xX1xXe4xX21xX3xX1xX12xXd6xX14xX3xX5xc4bfxX3xX14xX3bxX97xX3xX55xX44xX2xf46exX3xX9dxf524xX3xX13xX12xf072xX28xX3xe8dcxX30xX3xX5xX12xX92xX28xX3xX21xf0ebxX14xX3xX5xXccxX5xX3xX1xfca4xX14xX3xX94xcbefxX12xX3xX21xX129xX3xX4fxX18xX10xX14xX3xX5xX1xX18xX92xX45xX3xX21xX1xfd94xX3xX9dx10761xX14xX13xX3xXacx8f3exX3xXacxX1xX10xX12xX3xX14xX143xX28xX3xX5xX1xX18xX92xX3xXacxX1xX12xX3xX9dxX92xX14xX3xX1xbd14xX14xX45xX3xX5xX105xX14xX13xX3xXd4xadd8xX12dxX21xX3xX9dxX16bxX10xX3xX4xXccxX3xX5xX1xX18xX3xX28xX1xX36xX5xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX4xX36xX5xX3xX1xX129xX14xX3xX94xX12dxX12xX3xX5xX1xXe4xX21xX3xX5xX92xXcexX0xX54xX28xX2fxX0xX5xX10xXd4xX7xX8xX3xbf41xX12xX89xX5xX1xX9xXaxX55xX44xX44xXaxX3xX21xX8xX7xX7xX4xX28xX10xX21xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX21xX8xX7xX7xX28xX10xX89xX89xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xXd4xX4bxX4axX89xX8xX4axX9xXaxX44xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX21xX8xX14xX5xX8xX4axXaxX2fxX0xX5xXd4xX4bxX89xX6xX2fxX0xX5xX4axX2fxX0xX5xX89xX2fxX0xX12xX97xX13xX3xX4xX4axX21xX9xXaxX54xX54xX12xXcexXd4xX10xX4bxX1xX10xX5xX12xX14xX1xXcexX94xX14xX54xX14xX8xX1a3xX4xX54xX2xX58xX2xX46xX54xX2xX44xf6fcxX89xX10exX44xX21fxX44xd368xX44xX44xX5xX225xX10exfad3xX21fxX46xX7xX44xXcexX17xX28xX13xXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX4bxX53xX97xX10xX13xX8xXaxX3xX54xX2fxX0xX54xX5xX89xX2fxX0xX54xX5xX4axX2fxX0xX5xX4axX2fxX0xX5xX89xX2fxX29xX9axX14xX13xX3xX5xX1xX18xX3xX30xc68cxX30xX30xX3xX4fxX18xX51xX3xX53xX3xX9dxX161xX5xX3xX55xX55xX21fxX3xX14xX13xX1xXbdxX14xX3xX5x987dxX3xX9dxXc8xX14xX13xX45xX3xXd4x108adxX14xX13xX3xX55xX10exX45xX22bxX47xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xX45xX3xX5xX3bxX14xX13xX3xX2xX44xX45xX46xX47xX3xX4xX4bxX3xX21xf694xX14xX13xX3xXacxfdf6xX3xX14xX3bxX97xX3xX55xX44xX2xX10exXcexX3x1079fxX14xX1xX3xX97xX12xX14xX1xX3xX1xa62axX10xX0xX54xX5xX89xX2fxX0xX54xX5xX4axX2fxX0xX54xX5xXd4xX4bxX89xX6xX2fxX0xX54xX5xX10xXd4xX7xX8xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xc1aexX4bxX89xX6xXaxX2fxX29xX1xX8xX4bxX3xX4xXccxX3xX7xX12xXd6xX18xX3xX94xX105xX10xX3xX9dxX16bxcd23xX21xX3xX306xX143xX3xX29xXc0xX12xX3xX21xX1xae75xX14xX1xX3xX21xX98xX14xX13xX3xXd4xXccxX45xX3xX5xX4axX4bxX14xX13xX3xX5xX1xX36xX14xX13xX3xX46xX54xX55xX44xX2xX58xX45xX3xX5xX9axX14xX13xX3xX5xX1xX18xX3xX30xX263xX30xX30xX3xX16bxX12dxX21xX3xX9dxX161xX5xX3xX225xX44xX45xX46xX3xX14xX13xX1xXbdxX14xX3xX5xX27cxX3xX9dxXc8xX14xX13xX1exX3xX7xX18xe5c2xX3xXacxX92xX3xX5xX1xX18xX3xX4fxX18xX51xX3xX53xX3xX9dxX161xX5xX3xX55xX55xX21fxX3xX14xX13xX1xXbdxX14xX3xX5xX27cxX3xX9dxXc8xX14xX13xX45xX3xXd4xX285xX14xX13xX3xX55xX10exX45xX22bxX47xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xX45xX3xX5xX3bxX14xX13xX3xX2xX44xX45xX46xX47xX3xX4xX4bxX3xX21xX2a7xX14xX13xX3xXacxX2acxX3xX14xX3bxX97xX3xX55xX44xX2xX10exXcexX0xX54xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX306xX4bxX89xX6xXaxX2fxX29xX4axX4bxX14xX13xX3xX9dx10e10xX45xX3xX5xX1xX18xX3xX14xX143xX12xX3xX9dxX9exX10xX3xX5xX1xXe4xX21xX3xX1xX12xXd6xX14xX3xX5xX1xX36xX14xX13xX3xX46xX3xX16bxX12dxX21xX3xX9dxX161xX5xX3xX58xX55xX45xX46xX3xX14xX13xX1xXbdxX14xX3xX5xX27cxX3xX9dxXc8xX14xX13xX1exX3xX7xX18xX378xX3xXacxX92xX3xX5xX1xX18xX3xX4fxX18xX51xX3xX53xX3xX9dxX161xX5xX3xX2xX225xX46xX45xX2x1003dxX3xX14xX13xX1xXbdxX14xX3xX5xX27cxX3xX9dxXc8xX14xX13xX45xX3xXd4xX285xX14xX13xX3xX55xX225xX45xX2xX47xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xX45xX3xX5xX3bxX14xX13xX3xX2xX461xX45xX21fxX47xX3xX4xX4bxX3xX21xX2a7xX14xX13xX3xXacxX2acxX3xX14xX3bxX97xX3xX55xX44xX2xX10exX45xX3xX14xX92xX18xX3xXacxX1xX98xX14xX13xX3xXacx10740xX3xX5xX12x8e94xX14xX3xX4xee2exX3xX89xXc4xX14xX13xX3xX9dxXa9xX5xX3xX5xX1xXbdxX3xX5xX3bxX14xX13xX3xX2xX22bxX47xXcexX3xX263xXccxX3xX5xX1xX18xX3xX9dxX161xX5xX3xXacxX1xX36xX3xX21xXa4xX3xX94xX4b5xX3xX5xX12xX92xX14xX3xX9dxX143xX3xX5xX1xXe4xX21xX3xX1xX12xXd6xX14xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xX3xX94xXc0xX3xX97x111f5xX21xX3xX5xX3bxX14xX13xX3xX5xX4axX16bx8d83xX14xX13xX3xX4xX4bxX3xX21xX2a7xX14xX13xX3xXacxX2acxX3xf36cxX4fxX18xX51xX3xX53xX54xX55xX44xX2xX55xX3xX9dxX161xX5xX3xX55xX55xX45xX225xX47xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xX1exX3xX4fxX18xX51xX3xX53xX54xX55xX44xX2xX46xX3xX9dxX161xX5xX3xX55xX44xX45xX461xX47xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xX1exX3xX4fxX18xX51xX3xX53xX54xX55xX44xX2xX10exX3xX9dxX161xX5xX3xX55xX10exX45xX22bxX47xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xc53dxXcexX0xX54xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX306xX4bxX89xX6xXaxX2fxX306xX143xX3xX29xXc0xX12xX3xX21xX1xX32bxX14xX1xX3xX21xX1xX4bxX3xXd4xX12xX92xX5xX45xX3xXacxX92xX5xX3xX4fxX18xXa4xX3xX5xX1xX18xX3xX14xX143xX12xX3xX9dxX9exX10xX3xX4fxX18xX51xX3xX53xX3xX9dxX161xX5xX3xXacxX1xX36xX3xX14xX1xeb66xX3xX14xX1xXdcxX14xX13xX3xX5xX32bxX14xX3xX1xX12xXd6xX18xX3xX5xX32bxX21xX1xX3xX21xXe4xX21xX3xX21xX140xX10xX3xX5xXbdxX14xX1xX3xX1xXbdxX14xX1xX3xXacxX12xX14xX1xX3xX5xX92xX3xX94xX95xX3xX97xX98xX45xX3xX5xX4axX4bxX14xX13xX3xX9dxX40axX3xX1xX4bxX161xX5xX3xX9dxX143xX14xX13xX3xX4xXa4xX14xX3xXdxX18xXa9xX5xX3xXfxX3xXacxX12xX14xX1xX3xX89xX4bxX10xX14xX1xX3xX9dxX111xX3xX89xX18xX6xX3xX5xX4axXbdxX3xX9dxX16bxX31fxX21xX3xX9dxXc0xX3xX28xX1xXc4xX21xX3xX1xXc8xX12xX3xX5xXccxX5xX3xX14xX1xX5e7xX3xX21xX40axX3xX14xX1xXdcxX14xX13xX3xX21xXa4xX12xX3xX5xX1xX12xXd6xX14xX3xX9dxX36xX14xX13xX3xXacxX4b1xX3xX21xXa4xX3xX94xX4b5xX3xX5xX9axX14xX13xX3xX21xe5f5xX18xX3xX94xXc0xX3xX5xX9axX14xX13xX3xX21xX18xX14xX13xXcexX0xX54xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX306xX4bxX89xX6xXaxX2fxXd0xX36xX14xX13xX3xX21xX1xX115xX3xX51xX45xX3xX14xX1xXdcxX14xX13xX3xX14xXe1xX3xX7xXe4xX21xX3xX94xX4b5xX3xX21xXa4xX12xX3xX21xX36xX21xX1xX3xX1xXc0xX14xX1xX3xX21xX1xX32bxX14xX1xX45xX3xX14xX1xXa9xX5xX3xX7xXc0xX3xX21xXa4xX12xX3xX21xX36xX21xX1xX3xX94xX4b5xX3xX5xX1xX140xX3xX5xXc4xX21xX3xX1xXc0xX14xX1xX3xX21xX1xX32bxX14xX1xX3xX5xX1xX18xX92xX3xX5xX1xXe4xX21xX3xX1xX12xXd6xX14xX3xX5xX105xX3xX14xX3bxX97xX3xX55xX44xX2xX10exX3xX9dxX111xX3xX13xX12xX115xX28xX3xX89xX4bxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xXd6xX28xX3xX5xX12xX92xX28xX3xX21xX121xX14xX3xX5xXccxX5xX3xX1xX129xX14xX3xX94xX12dxX12xX3xX21xX129xX3xX4fxX18xX10xX14xX3xX5xX1xX18xX92xX45xX3xX21xX1xX140xX3xX9dxX143xX14xX13xX3xXacxX148xX3xXacxX1xX10xX12xX3xX14xX143xX28xX3xX5xX1xX18xX92xX3xXacxX1xX12xX3xX9dxX92xX14xX3xX1xX161xX14xX45xX3xX13xX40axX28xX3xX28xX1xX692xX14xX3xX5xX105xX14xX13xX3xXd4xX16bxX12dxX21xX3xX9dxX16bxX10xX3xX4xXccxX3xX5xX1xX18xX3xX28xX1xX36xX5xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX4xX36xX5xX3xX1xX129xX14xX3xX94xX12dxX12xX3xX5xX1xXe4xX21xX3xX5xX92xX3xX1xX4bxX161xX5xX3xX9dxX143xX14xX13xX3xX21xX140xX10xX3xX14xX4b5xX14xX3xXacxX12xX14xX1xX3xX5xX92xXcexX0xX54xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX306xX4bxX89xX6xXaxX2fxXf3xX2a7xX14xX13xX3xX94xX12dxX12xX3xX9dxX40axX45xX3xX21xX129xX3xX4fxX18xX10xX14xX3xX5xX1xX18xX92xX3xX9dxX111xX3xX5xX4axX12xX4b1xX14xX3xXacxX1xX10xX12xX3xX4fxX18xX6xX92xX5xX3xX7xX12xXd6xX5xX3xX21xX36xX21xX3xXd4xX12xXd6xX14xX3xX28xX1xX36xX28xX3xX4fxX18xXa4xX14xX3xX7xX51xX3xX5xX1xX18xX3xX30xX263xX30xX30xX3xX14xX13xX10xX6xX3xX5xX105xX3xX9dxX692xX18xX3xX14xX3bxX97xX45xX3xX14xX1xX16bxX15xX3xX5xX9axX3xX21xX1xX505xX21xX3xX5xX1xX8xX4bxX3xX89xb821xX12xX45xX3xXd4xX36xX97xX3xX4xX36xX5xX3xX5xXbdxX14xX1xX3xX1xXbdxX14xX1xX45xX3xX14xef18xX97xX3xX21xX1xX8bcxX21xX3xX9dxXccxX12xX3xX5xX16bxX31fxX14xX13xX45xX3xX9dxX9exX10xX3xXd4xXc0xX14xX1exX3xX5xX1xX16bxX5e7xX14xX13xX3xXdxX18xX6xX148xX14xX3xXacxX12xX4b1xX97xX3xX5xX4axX10xX45xX3xX4axXc0xX3xX4xX4bxX36xX5xX3xX4xXccxX3xX7xX16bxX31fxX14xX13xX3xX89xX4bxX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xXd6xX28xX3xX9dxX3bxX14xX13xX3xXacxX51xX3xXacxX12xX14xX1xX3xX89xX4bxX10xX14xX1xX45xX3xXacxX12xX4b1xX97xX3xX4xX4bxX36xX5xX3xX21xX1xXd1xX5xX3xX21xX1xae33xX3xX94xX12xXd6xX21xX3xXacxX148xX3xXacxX1xX10xX12xX3xX5xX1xX18xX92xX3xX21xX140xX10xX3xX21xX36xX21xX3xX5xX9axX3xX21xX1xX505xX21xX45xX3xX21xX36xX3xX14xX1xX32xX14xX1exX3xXacxX12xX4b1xX97xX3xX4xX4bxX36xX5xX3xX21xX1xXd1xX5xX3xX21xX1xX932xX3xX21xX98xX14xX13xX3xX5xX36xX21xX3xX1xX4bxXc0xX14xX3xX5xX1xX18xX92xX3xX13xX12xX36xX3xX5xX4axX9exX3xX13xX12xX10xX3xX5xX3bxX14xX13xX1exX3xX5xX3bxX14xX13xX3xX21xX16bxX5e7xX14xX13xX3xX5xX1xX10xX14xX1xX3xX5xX4axX10xX45xX3xXacxX12xX4b1xX97xX3xX5xX4axX10xX45xX3xX28xX1x103aaxX14xX13xX45xX3xX21xX1xXccxX14xX13xX3xXd4xX18xX98xX14xX3xX7xX121xX18xX45xX3xX13xX12xX10xX14xX3xX7xX121xX14xX3xX5xX1xX16bxX129xX14xX13xX3xX97xX161xX12xX45xX3xX5xX4axXccxX14xX3xX5xX1xX18xX92xX1exX3xX5xX121xX28xX3xX5xX4axX18xX14xX13xX3xX9dxX98xX14xX3xX9dxXccxX21xX45xX3xXdxX4b9xX3xX7xX51xX3xX14xX31fxX3xX9dxX2c2xX14xX13xX3xX5xX1xX18xX92xXcexXcexXcexX3xX21x1091dxX14xX13xX3xX13xX40axX28xX3xX28xX1xX692xX14xX3xX9dxX36xX14xX13xX3xXacxX4b1xX3xX13xX12xX115xX28xX3xX5xX3bxX14xX13xX3xX5xX1xX18xX3xX14xX13xX32xX14xX3xX4xX36xX21xX1xXcexX0xX54xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX306xX4bxX89xX6xXaxX2fx9e36xX12dxX21xX3xX5xX32bxX14xX1xX3xX9dxX92xX14xX3xX1xX92xX5xX3xX4fxX18xX51xX3xX53xX54xX55xX44xX2xX58xX45xX3xX21xX40axX3xX10exX22bxX3xX9dxX9exX10xX3xX28xX1xX16bxX129xX14xX13xX3xX5xX1xX18xX3xX9dxX161xX5xX3xX5xX4axX148xX14xX3xX97xX505xX21xX3xXd4xXbdxX14xX1xX3xX4fxX18xX32xX14xX3xX21xX1xX18xX14xX13xX3xX51fxX55xX58xX47xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xX578xXcexX3xX263xX4bxX3xX21xX2a7xX14xX13xX3xXacxX2acxX3xX14xX3bxX97xX3xX55xX44xX2xX10exX45xX3xX21xX40axX3xX58xX10exX3xX9dxX9exX10xX3xX28xX1xX16bxX129xX14xX13xX3xX5xX1xX18xX3xX21xX10xX4bxX3xX1xX129xX14xX45xX3xX461xX3xX9dxX9exX10xX3xX28xX1xX16bxX129xX14xX13xX3xX5xX1xX18xX3xX5xX1xXa9xX28xX3xX1xX129xX14xXcexX0xX54xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX306xX4bxX89xX6xXaxX2fxX30xX13xX4bxXc0xX12xX3xX5xX1xX18xX3xX14xX143xX12xX3xX9dxX9exX10xX45xX3xX5xX4axX4bxX14xX13xX3xX5xX1xX36xX14xX13xX3xX46xX3xX16bxX12dxX21xX3xX5xX1xX18xX3xX9dxX161xX5xX3xX10exX45xX21fxX3xX14xX13xX1xXbdxX14xX3xX5xX27cxX3xX9dxXc8xX14xX13xX3xX5xX105xX3xX89xX692xX18xX3xX5xX1xX98xX45xX3xX7xX18xX378xX3xXacxX92xX3xX5xX1xX18xX3xX4fxX18xX51xX3xX53xX3xX16bxX12dxX21xX3xX9dxX161xX5xX3xX2xX21fxX45xX21fxX46xX3xX14xX13xX1xXbdxX14xX3xX5xX27cxX3xX9dxXc8xX14xX13xXcexX3xX29xX1xX18xX3xX5xX105xX3xX1xX4bxX161xX5xX3xX9dxX143xX14xX13xX3xXdxX18xXa9xX5xX3xX14xX1xX121xX28xX3xXacxX1xaffexX18xX3xX5xX1xXe4xX21xX3xX1xX12xXd6xX14xX3xX5xX1xX36xX14xX13xX3xX46xX3xX16bxX12dxX21xX3xX9dxX161xX5xX3xX2xX46xX3xX14xX13xX1xXbdxX14xX3xX5xX27cxX3xX9dxXc8xX14xX13xX1exX3xX7xX18xX378xX3xXacxX92xX3xX5xX1xX18xX3xX4fxX18xX51xX3xX53xX3xX9dxX161xX5xX3xX46xX58xX45xX10exX3xX14xX13xX1xXbdxX14xX3xX5xX27cxX3xX9dxXc8xX14xX13xX45xX3xXd4xX285xX14xX13xX3xX55xX44xX45xX55xX47xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xX45xX3xX5xX3bxX14xX13xX3xX58xX45xX22bxX47xX3xX4xX4bxX3xX21xX2a7xX14xX13xX3xXacxX2acxX3xX14xX3bxX97xX3xX55xX44xX2xX10exXcexX3xXf3xX36xX21xX3xXacxX1xX4bxXa4xX14xX3xX5xX1xX18xX3xX21xX9baxX14xX3xX7xX161xX12xX3xX5xX105xX3xX5xX1xX18xX3xX94xX12xXd6xX14xX3xX5xX4axX31fxX3xX94xXc0xX3xX5xX1xX18xX3xXacxX1xX36xX21xXcexX0xX54xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX306xX4bxX89xX6xXaxX2fxXf3xXa19xX14xX13xX3xX5xX4axX4bxX14xX13xX3xX4fxX18xX51xX3xX53xX54xX55xX44xX2xX58xX45xX3xX21xX36xX21xX3xX14xX1xX12xXd6xX97xX3xX94xXc4xX3xX21xX1xX12xX3xX14xX13xX32xX14xX3xX4xX36xX21xX1xX3xX9dxX16bxX31fxX21xX3xX9dxXa4xX97xX3xXd4xXa4xX4bxX3xX5xX1xX8xX4bxX3xX9dxX115xX14xX13xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xX3xX94xXc0xX3xX5xX12xX92xX14xX3xX9dxX143xX3xX5xX4axX12xX4b1xX14xX3xXacxX1xX10xX12xX3xX5xX1xXe4xX21xX3xX1xX12xXd6xX14xX3xX21xX140xX10xX3xX21xX36xX21xX3xX9dxX129xX14xX3xX94xX9exX3xX4xX4b9xX3xX89xXc4xX14xX13xX3xX14xX13xX32xX14xX3xX4xX36xX21xX1xX1exX3xX9dxX36xX28xX3xX505xX14xX13xX3xX21xX36xX21xX3xX14xX1xX12xXd6xX97xX3xX94xXc4xX3xX9dxXa4xX97xX3xXd4xXa4xX4bxX3xX10xX14xX3xX4xX12xX14xX1xX3xXdxX111xX3xX1xX143xX12xX45xX3xXacxX12xX14xX1xX3xX28xX1xX32bxX3xX28xX1xXc4xX21xX3xX94xXc4xX3xX4xXa4xX14xX3xXdxX18xXa9xX5xX45xX3xXacxX1xX8bcxX21xX3xX28xX1xXc4xX21xX3xX1xX121xX18xX3xX4fxX18xXa4xX3xX5xX1xX12xX148xX14xX3xX5xX10xX12xX45xX3xXd4xXbdxX14xX1xX3xX9axX14xX3xX13xX12xX36xX3xX5xX4axX4bxX14xX13xX3xX89xX9exX28xX3xX29xX92xX5xX3xX30xX13xX18xX6xX148xX14xX3xX9dxX36xX14xX3xa30exX5xX3xee27xX2a7xX12xXcexXcexXcexX0xX54xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX306xX4bxX89xX6xXaxX2fxX30xX1xXdcxX14xX13xX3xX5xX1xX36xX14xX13xX3xX21xX9baxX14xX3xX7xX161xX12xX3xX21xX140xX10xX3xX14xX3bxX97xX3xX55xX44xX2xX58xX45xX3xX306xX143xX3xX29xXc0xX12xX3xX21xX1xX32bxX14xX1xX3xX14xX1xX121xX14xX3xX9dxX9exX14xX1xX45xX3xX97xXd1xX21xX3xX89xX2a7xX3xX14xX4b5xX14xX3xXacxX12xX14xX1xX3xX5xX92xX3xX9dxX111xX3xX21xX40axX3xX14xX1xXdcxX14xX13xX3xX21xX1xX18xX6xX4b1xX14xX3xXd4xX12xX92xX14xX3xX5xX32bxX21xX1xX3xX21xXe4xX21xX45xX3xX14xX1xX16bxX14xX13xX3xX94xc152xX14xX3xX21xX9baxX14xX3xX5xX12xX4b5xX97xX3xXbebxX14xX3xX14xX1xX12xX4b5xX18xX3xXacxX1xX40axX3xXacxX1xX3bxX14xX45xX3xX5xX1xX36xX21xX1xX3xX5xX1xX505xX21xX3xX5xX36xX21xX3xX9dxX143xX14xX13xX3xX9dxX92xX14xX3xX94xX12xXd6xX21xX3xX5xX1xXe4xX21xX3xX1xX12xXd6xX14xX3xX30xX263xX30xX30xXcexX0xX54xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX306xX4bxX89xX6xXaxX2fxX118xX4bxX3xX94xX121xX6xX45xX3xX21xX692xX14xX3xX5xX12xX92xX28xX3xX5xXc4xX21xX3xX5xX1xX8xX4bxX3xX89xX8a4xX12xX3xX89xX12xdeb1xX14xX3xXd4xX12xX92xX14xX3xX94xXc0xX3xX5xX1xXe4xX21xX3xX1xX12xXd6xX14xX3xX9dxX12xX4b5xX18xX3xX1xXc0xX14xX1xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xX3xX5xX1xX18xX45xX3xX21xX1xX12xX3xX30xX263xX30xX30xX3xX5xX1xX8xX4bxX3xX9dxX115xX14xX13xX3xX97xXc4xX21xX3xX5xX12xX148xX18xX3xX94xXc0xX3xX21xX1xa43exX3xX9dxX161xX4bxX3xX21xX140xX10xX3xXf3xX1xX32bxX14xX1xX3xX28xX1xX140xX45xX3xX29xX1xX140xX3xX5xX16bxX12dxX14xX13xX3xXf3xX1xX32bxX14xX1xX3xX28xX1xX140xX3xX9dxX111xX3xX9dxX4b5xX3xX4axX10xXcexX3xXd0xXa4xX97xX3xXd4xXa4xX4bxX3xX21xX32xX14xX3xX9dxXccxX12xX3xX5xX1xX18xX3xX21xX1xX12xX3xX14xX13xX32xX14xX3xX4xX36xX21xX1xX1exX3xX5xX4axX12xX4b1xX14xX3xXacxX1xX10xX12xX3xX9dxXc8xX14xX13xX3xXd4xX143xX3xX21xX36xX21xX3xX13xX12xXa4xX12xX3xX28xX1xX36xX28xX3xX9dxX4b1xX3xX28xX1xXa9xX14xX3xX9dxXa9xX18xX3xX5xX3bxX14xX13xX3xX5xX1xX18xX3xX14xX13xX32xX14xX3xX4xX36xX21xX1xX45xX3xX28xX1xXa4xX12xX3xX5xX1xX18xX3xX9dxX115xX14xX13xX45xX3xX5xX1xX18xX3xX9dxX140xX45xX3xX21xX1xXccxX14xX13xX3xX13xX12xX10xX14xX3xX7xX121xX14xX45xX3xX5xX4axXccxX14xX3xX5xX1xX18xX92xX45xX3xX5xX1xXa9xX5xX3xX5xX1xX4bxX36xX5xX3xX94xXc0xX3xX14xX31fxX3xX9dxX2c2xX14xX13xX1exX3xX4fxX18xXa4xX14xX3xX7xX51xX3xX21xX1xX12xX3xX14xX13xX32xX14xX3xX4xX36xX21xX1xX3xX21xX1xXd1xX5xX3xX21xX1xX932xX45xX3xX5xX12xX92xX5xX3xXacxX12xXd6xX97xX3xX94xXc0xX3xX1xX12xXd6xX18xX3xX4fxX18xXa4xX45xX3xX21xX692xX14xX3xX1xX161xX14xX3xX21xX1xX92xX3xX5xXccxX12xX3xX9dxX10xX3xX94xX12xXd6xX21xX3xXd4xX9axX3xX4xX18xX14xX13xX3xX14xX13xX4bxXc0xX12xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xX1exX3xX28xX1xXa9xX14xX3xX9dxXa9xX18xX3xX5xX1xX18xX3xX30xX263xX30xX30xX3xX21xXa4xX3xX14xX3bxX97xX3xX9dxX161xX5xX3xX94xXc0xX3xX94xX16bxX31fxX5xX3xX89xXe4xX3xX5xX4bxX36xX14xX3xX13xX12xX10xX4bxXcexX0xX54xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX263xX4bxX18xX4axX21xX8xXaxX2fxX29xX1xX8xX4bxX3xX86xX4bxXc0xX14xX13xX3xc310xX32xX97xX54xX29xX1xX5e7xX12xX3xXd4xX36xX4bxX3xX29xXc0xX12xX3xX21xX1xX32bxX14xX1xX0xX54xX28xX2f
namthanh