Mazda CX-9 thế hệ mới được công bố giá bán
Tại thị trường Mỹ, Mazda CX-9 thế hệ mới có giá khởi điểm 31.520 USD, tương đương 702,6 triệu đồng.
550cxb53ax56c9xbe9cxea05xa2cbxf4cexe637xe3fdxX7xa4ecxf4c0x10456x10e56xef65x9df0xX5xa758xXaxbb65x1025fxX6xf968x10a56xX6xX3xc7c5x94c6x7e71x9ce4xX3xXexX1x5651xX3xX1x7b78xX3xd18ex71f6xXdxX3x800dx10199xc447xX4xX3xX4x63b7x6eb9x6b71xX3xbaa9xa49dxX3xX31xXdxeaffxX3xX33xX38xX30xX0x8ba5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx106c3xX10xX6xX16xXaxX3xX7xXexc1c6xX5xX10xX9xXaxXexX10x104afxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30x114bfxX3xd076x858cxX7xXexXdxf0c6xX55xd691xXaxX12xXcx8ce6xXdxX3xXexX1xc6c2xX3xXex96e1xX2axcb0axX30xX31xX3xX13x1041fxe2fexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX1xX23xX3xX25xX26xXdxX3xX4xd078xX3xX31xXdxX38xX3xebcaxX1x70b8xXdxX3xX29xXdxd7c7xX25xX3xf3abxX2x9690x8590xcc46x106fcxX3xa7e8xc096xe351xX81xX3xXexX2axb1e3xX30xX31xX3xX29xX2axXb8xX30xX31xX3x119a1xXafxXaexX81xf567xX3xXexX79xXdxX23xX67xX3xX29xd7f0xX30xX31xXacxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe473xb30cxX16xX55xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXacxX33xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX30xX1xXacx97d6xX30xX3exX30xX10xb7e3xX7xX3exX2xXc6xX2xX2xX3exX2xXafxXadxX16xXadxX2x1062bxX130xXaexXafxXafxXexX2xXafxX130xX1cxXaaxX130xX5xXafxXacxX66xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3x785exX25xX6xX31xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXe3xX16xX55xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXacxX33xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX30xX1xXacxX11dxX30xX3exX30xX10xX122xX7xX3exX2xXc6xX2xX2xX3exX2xXafxXadxX16xXadxX2xX130xX130xXaexXafxXafxXexX2xe099xX2xX130xX130xX2xXadxX1cxXaexX5xX2xXacxX66xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX14cxX25xX6xX31xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX4dx886cxX30xX31xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX29xX215xX3xX4xX1x8dc9xX30xX1xX3xXexX1xcfa3xX4xX3xX4xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX31xXdxX38xX3xX33xX38xX30xX3xX4x841exX6xX3xX25x72e6xX67xX3xX4xX79xXe3xX7xX7xXe3xX11dxX10xX79xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX1xX23xX3xX25xX26xXdxX3xXexX71xXdxX3xXexX1xX76xX3xXexX79xX2axX7bxX30xX31xX3xX13xX80xXacxX3xXcxX1xX10xXe3xX3xX29xX9axX81xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX1xX23xX3xX25xX26xXdxX3xX4xX9axX3xX31xXdxX38xX3xXa0xX1xXa2xXdxX3xX29xXdxXa7xX25xX3xXaaxX2xXacxXadxXaexXafxX3xXb1xXb2xXb3xX81xX3xXexX2axXb8xX30xX31xX3xX29xX2axXb8xX30xX31xX3xXc2xXafxXaexX81xXc6xX3xXexX79xXdxX23xX67xX3xX29xXcfxX30xX31xXacxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXacxX33xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX30xX1xXacxX11dxX30xX3exX30xX10xX122xX7xX3exX2xXc6xX2xX2xX3exX2xXafxXadxX16xXadxX2xX130xX130xXaexXafxXafxXexX2xX1b9xX2xX130xX130xX2xXadxX1cxXaaxX5xXaexXacxX66xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX14cxX25xX6xX31xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xXe2xa63bxX30xX3xXexX79xX6xX30xX31xX3xX33xX76xX3xXexXdx115a3xX67xX3xX4xX1xX67x84c1xX30xX3xX4xX23exX6xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXaexXafxX2xXc2xX3xX29xXdxX3xXa0xf3d2xX25xX3xXa0xX1xX38xX3xX30xX1xXdx96f9xX67xX3xXexX224xX30xX1xX3xX30x6151xX30xX31xX3xX1xXdxX23xX30xX3xX29xX71xXdxX3xX30xX1xX2axX3xX1xX23xX3xXexX1xX34xX30xX31xX3xX4xX1xXdxX20xX67xX3xX7xX38xX30xX31xX3xX16xX71xX30xX31xX3x7aeex5828xXb3xX3xX11dx10cdexX3xX33xfb9cxX3xX11dxX405xX30xX1xX3xX1xX2bxXbxX3xXa0xXdxX25xX3xX2xX1b9xX3xXdxX30xX4xX1xXacxX3xXe2xX3a2xX30xX3xXexX79xXe3xX30xX31xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXaexXafxX2xXc2xX3xX33xX394xX30xX3xXexXdxX3a2xX67xX3xX4xX1xX67xX3a8xX30xX3xX4xX9axX3xX31xX1xX20xX3xX33x6782xX4xX3xX30xd899xX81xX3xX4xX6xX25xX10xX79xX6xX3xX4xX1xXdxX20xX67xX3xX1xf3b3xX67xX3xX11dxX405xX3xX1xX23xX3xXexX1xX34xX30xX31xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX30xX3xX31xXdxX394xXdxX3xXexX79xX224xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xXe3xX30xX30xX10xX4xXexX3xX11dxX26xXdxX3xX25xX405xX30xX3xX1xab13xX30xX1xX3xXc2xX3xXdxX30xX4xX1xXacxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXacxX33xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX30xX1xXacxX11dxX30xX3exX30xX10xX122xX7xX3exX2xXc6xX2xX2xX3exX2xXafxXadxX16xXadxX2xX130xX130xXaexXafxXafxXexX2xX1b9xX2xX130xX130xX2xXadxX1cxX130xX5xXaaxXacxX66xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX14cxX25xX6xX31xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12x10695xX20xX67xX3xX25xX67xX34xX30xX3xX7xX6xX30xX31xX3xXexX79xX451xX30xX31xX3xX1xXb8xX30xX81xX3xXa0xX1xX38xX4xX1xX3xX1xX405xX30xX31xX3xX13xX80xX3xX4xX9axX3xXexX1xXa7xX3xX4xX1xX451xX30xX3xX31xX9axXdxX3xXbxX1x11783xX3xXa0xXdxX23xX30xX3xXb2xXbxXe3xX79xXexX3x10eacxX6xX4xXa0xX6xX31xX10xX3xXexX79xX76xX3xX31xXdxX38xX3xX1cxXadxXafxX3xXb1xXb2xXb3xX81xX3xXexX2axXb8xX30xX31xX3xX29xX2axXb8xX30xX31xX3xXaexX2xX3xXexX79xXdxX23xX67xX3xX29xXcfxX30xX31xXacxX3xad74xX9axXdxX3xXbxX1xX5abxX3xXa0xXdxX23xX30xX3xX30xX405xX55xX3xX33xX6xXe3xX3xX31xXcfxX25xX3xX31xX1xX20xX3xX5xX38xXdxX3xX4xX1xX455xX30xX1xX3xX29xXdxX23xX30xX81xX3xX31xX1xX20xX3xXexX79xX2axX26xX4xX3xX7xX2axXa2xXdxX3xca30xX25xX3xX11dxX405xX3xX31xX2axXb8xX30xX31xX3xX7xX628xX55xX3xX33xX3a2xX30xX3xX30xX31xXe3xX405xXdxXacxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXacxX33xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX30xX1xXacxX11dxX30xX3exX30xX10xX122xX7xX3exX2xXc6xX2xX2xX3exX2xXafxXadxX16xXadxX2xX130xX130xXaexXafxXafxXexX2xX1b9xX2xX130xX130xX2xXadxX1cxXadxX5xX130xXacxX66xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX14cxX25xX6xX31xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xXcxX79xXe3xX30xX31xX3xXa0xX1xXdxX3xX29xX9axX81xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXaexXafxX2xXc2xX3xX33xX394xX30xX3xXcxXe3xX67xX79xXdxX30xX31xX3xX4xX9axX3xX31xXdxX38xX3xXa0xX1xXa2xXdxX3xX29xXdxXa7xX25xX3xXaaxXadxXacxX1cxXc2xXafxX3xXb1xXb2xXb3xX81xX3xXexX2axXb8xX30xX31xX3xX29xX2axXb8xX30xX31xX3xX1b9xXafxX2xX81xXc2xX3xXexX79xXdxX23xX67xX3xX29xXcfxX30xX31xXacxX3xXe2xX394xX30xX3xXexX79xX6xX30xX31xX3xX33xX76xX3xX30xX405xX55xX3xX4xX9axX3xXexX1xX3a2xX25xX3xX31xX1xX20xX3xX33xX451xX4xX3xX16xX6xX81xX3xX31xX1xX20xX3xXexX79xX2axX26xX4xX3xX4xX1xX455xX30xX1xX3xX29xXdxX23xX30xX3xX11dxX405xX3xX1xX23xX3xXexX1xX34xX30xX31xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX30xX3xX31xXdxX394xXdxX3xXexX79xX224xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xXe3xX30xX30xX10xX4xXexX3xX29xXdxX3xXa0xX3c3xX25xX3xX25xX405xX30xX3xX1xX49fxX30xX1xX3xX1b9xX3xXdxX30xX4xX1xXacxX3xX572xX1xf08exX30xX31xX3xX29xXdxXa7xX25xX3xX30xX1xX628xX30xX3xXa0xX1xX38xX4xX3xX4xX23exX6xX3xX33xX394xX30xX3xXcxXe3xX67xX79xXdxX30xX31xX3xX5xX405xX3xX31xX2axXb8xX30xX31xX3xX4xX1xXdxX20xX67xX3xX1xX466xX67xX3xX4xX1xX34xX30xX31xX3xX4xX1xX9axXdxX81xX3xX4x1016fxX6xX3xX25xXa2xX3xXa0xX1xXe3xX6xX30xX31xX3xX1xX405xX30xX1xX3xX5xd72dxX3xX4xX1xX455xX30xX1xX3xX29xXdxX23xX30xX3xX11dxX405xX3xX4xX833xX6xX3xX25xXa2xX3xXa0xX1xX2fxX30xX31xX3xX4x8b7exX30xX3xX4xX1xX49fxX6xX3xXa0xX1xX9axX6xXacxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXacxX33xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX30xX1xXacxX11dxX30xX3exX30xX10xX122xX7xX3exX2xXc6xX2xX2xX3exX2xXafxXadxX16xXadxX2xX130xX130xXaexXafxXafxXexX2xX1b9xX2xX130xX130xX2xXadxX1cxXc6xX5xXadxXacxX66xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX14cxX25xX6xX31xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX572xX20xX67xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX3a2xX25xX3xX7xX34xX3xXexXdxX3cdxX30xX3xX2xXacxXc2xX130xXadxX3xXb1xXb2xXb3xX81xX3xXexX2axXb8xX30xX31xX3xX29xX2axXb8xX30xX31xX3xXaaxX1cxX3xXexX79xXdxX23xX67xX3xX29xXcfxX30xX31xX81xX3xXa0xX1xX38xX4xX1xX3xX1xX405xX30xX31xX3xX13xX80xX3xX4xX9axX3xXexX1xXa7xX3xXexX79xX6xX30xX31xX3xX33xX76xX3xXexX1xX3a2xX25xX3xX31xX9axXdxX3xXcxXe3xX67xX79xXdxX30xX31xX3xX5b8xX79xX10xX25xXdxX67xX25xX3xX5b8xX6xX4xXa0xX6xX31xX10xX81xX3xX33xX6xXe3xX3xX31xXcfxX25xX3xX4xX864xX30xX3xX31xX71xXexX3xXa0xX224xX30xX1xX3xX4xX1x5840xX30xX3xX31xXdxX9axX3xX4xX394xX25xX3xX22axX30xX31xX3xX25xX2axX6xX81xX3xX29xX3c3xX30xX3xXbxX1xX6xX3xXexb633xX3xX29xX408xX30xX31xX81xX3xX29xX3c3xX30xX3xX7xX2axXb8xX30xX31xX3xX25xc398xX3xX400xX401xXb3xX81xX3xX4xX833xX6xX3xX7x7b69xX3xXexX79xX7bxXdxX81xX3xX16xX405xX30xX3x108acxX25xX3xXexX1xX6xX30xX1xX3xXe2xXe3xX7xX10xX3xX2xXaexX3xX5xXe3xX6xX3xX11dxX405xX3xX1xX23xX3xXexX1xX34xX30xX31xX3xX29xX76xX30xX1xX3xX11dxX76xX3xX11dxX23xX3xXexXdxX30xX1xX3xXexXe3xX405xX30xX3xX4xX864xX67xX3xX5ecxX5b8xXb2xX81xX3xX4xX1xXe3xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXaexXafxX2xXc2xXacxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXacxX33xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX30xX1xXacxX11dxX30xX3exX30xX10xX122xX7xX3exX2xXc6xX2xX2xX3exX2xXafxXadxX16xXadxX2xX130xX130xXaexXafxXafxXexX2xX1b9xX2xX130xX130xX2xXadxX1cxXc2xX5xXc6xXacxX66xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX14cxX25xX6xX31xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX19xX67xX34xXdxX3xX4xX9fbxX30xX31xX3xX5xX405xX3xX4xX394xX25xX3xX33xXdxX20xX30xX3xX5xX9fbxXdxX81xX3xX79xX3c3xX25xX3xX4xX1xX9cbxX30xX3xX30xX9cbxX30xX31xX3xXexX1xX38xXe3xX3xX5xX9cbxXbxX3xXexX9fbxX55xX3xX846xX3xX4xX1xXe3xX3xX1xX405xX30xX31xX3xX31xX1xX20xX3xX7xX6xX67xX81xX3xX79xX6xX16xXdxXe3xX3xX11dxX23xX3xXexXdxX30xX1xX3xXb2xXdxX79xXdxX67xX7xX1axX13xX3xX11dxX405xX3xXbxX1xX6xX30xX1xX3xXexX9e8xX3xX29xX408xX30xX31xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX25xXdxX30xX1xX3xXexX79xXe3xX30xX31xX3xXexX1xX405xX30xX1xX3xXbxX1xX34xXacxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXacxX33xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX30xX1xXacxX11dxX30xX3exX30xX10xX122xX7xX3exX2xXc6xX2xX2xX3exX2xXafxXadxX16xXadxX2xX130xX130xXaexXafxXafxXexX2xX1b9xX2xX130xX130xX2xXadxX1cxX1b9xX5xXc2xXacxX66xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX14cxX25xX6xX31xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xXe2xX394xX30xX3xXexX79xX6xX30xX31xX3xX33xX76xX3xXexX1xX22axX3xX33xX6xX3xX4xX23exX6xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXaexXafxX2xXc2xX3xX5xX405xX3xX5ecxX79xX6xX30xX16xX3xXcxXe3xX67xX79xXdxX30xX31xX3xX4xX9axX3xX31xXdxX38xX3xX130xXafxXacxX2xXc2xXafxX3xXb1xXb2xXb3xX81xX3xXexX2axXb8xX30xX31xX3xX29xX2axXb8xX30xX31xX3xX1b9xX1cxXadxX3xXexX79xXdxX23xX67xX3xX29xXcfxX30xX31xXacxX3xXe2xX394xX30xX3xXexX79xX6xX30xX31xX3xX33xX76xX3xX30xX405xX55xX3xX4xX9axX3xX1xX23xX3xXexX1xX34xX30xX31xX3xX4xX1xXdxX20xX67xX3xX7xX38xX30xX31xX3xXbxX1xX224xX6xX3xXexX79xX2axX26xX4xX3xXexX1xX224xX4xX1xX3xX22axX30xX31xX81xX3xX31xXdxX38xX3xX4xX1x653fxX30xX31xX3xX29xXcfxX3xXexX79xX3a2xX30xX3xX30xX9axX4xX3xX5cxX10xX3xX11dxX405xX3xX33xX408xX3xX11dxX405xX30xX1xX3xX1xX2bxXbxX3xXa0xXdxX25xX3xXaexXafxX3xXdxX30xX4xX1xXacxX3x10d99xX9axX3xX5xX405xX3xX4xX1xX2axX6xX3xXa0xXa7xX3xX29xX20xX30xX3xX33xX408xX3xXbxX1xX5abxX3xXa0xXdxX23xX30xX3xXexX79xX6xX30xX31xX3xXexX79xX224xX3xX33xXd2fxX30xX31xX3xX30xX1xX2fxX25xX3xX11dxX405xX3xX31xX1xX20xX3xX30xX31xX2axX7bxXdxX3xX5xX38xXdxX3xX30xX1xX26xX3xX11dxX76xX3xXexX79xX224xX3xX33xX3a2xX30xX3xXexX79xXe3xX30xX31xX3xX5cxX10xXacxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXacxX33xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX30xX1xXacxX11dxX30xX3exX30xX10xX122xX7xX3exX2xXc6xX2xX2xX3exX2xXafxXadxX16xXadxX2xX130xX130xXaexXafxXafxXexX2xX1b9xX2xX130xX130xX2xXadxX1cxX1cxX5xX1b9xXacxX66xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX14cxX25xX6xX31xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX572xX1xX7f0xX30xX31xX3xXexX224xX30xX1xX3xX30xX3d6xX30xX31xX3xX6xX30xX3xXexXe3xX405xX30xX3xX4xX23exX6xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX5ecxX79xX6xX30xX16xX3xXcxXe3xX67xX79xXdxX30xX31xX3xXaexXafxX2xXc2xX3xX33xX6xXe3xX3xX31xXcfxX25xX3xX1x90a7xX3xXexX79xX2bxX3xX16xX67xX55xX3xXexX79xX49fxX3xX5xX405xX30xX3xX29xX2axX7bxX30xX31xX81xX3xX4xX394xX30xX1xX3xX33xX38xXe3xX3xX4xX1xX67xX55xXa7xX30xX3xX5xX405xX30xX3xX29xX2axX7bxX30xX31xX81xX3xXa0xXdxXa7xX25xX3xX7xXe3xX38xXexX3xX1xX405xX30xX1xX3xXexX79xX49fxX30xX1xX3xX16xX9e8xX6xX3xXexX79xX3a2xX30xX3xX79xX6xX16xX6xX79xX3xX11dxX405xX3xX1xXec4xX3xXexX79xX2bxX3xXbxX1xX6xX30xX1xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX25xXdxX30xX1xXacxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXacxX33xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX30xX1xXacxX11dxX30xX3exX30xX10xX122xX7xX3exX2xXc6xX2xX2xX3exX2xXafxXadxX16xXadxX2xX130xX130xXaexXafxXafxXexX2xX1b9xX2xX130xX130xX2xXadxX1cxX2xXafxX5xX1cxXacxX66xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX14cxX25xX6xX31xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX19xX67xX34xXdxX3xX4xX9fbxX30xX31xX3xX5xX405xX3xX33xX394xX30xX3xXexX79xX6xX30xX31xX3xX33xX76xX3xX4xX6xXe3xX3xX4xX628xXbxX3xX30xX1xX628xXexX3xX4xX9axX3xXexX3a2xX30xX3xXb2xXdxX31xX30xX6xXexX67xX79xX10xX3xX11dxX405xX3xXexX79xX76xX3xX31xXdxX38xX3xX130xX130xXacxXafxX2xXadxX3xXb1xXb2xXb3xX81xX3xXexX2axXb8xX30xX31xX3xX29xX2axXb8xX30xX31xX3xX1b9xX1cxXaexX3xXexX79xXdxX23xX67xX3xX29xXcfxX30xX31xXacxX3xX572xX408xXdxX3xXexX1xX628xXexX3xX33xX451xX4xX3xX16xX6xX3xX572xX6xXbxXbxX6xX3xX4xX6xXe3xX3xX4xX628xXbxX81xX3xXbxX1xX5abxX3xXa0xXdxX23xX30xX3xX34xXbxX3xX31xXec4xX3xX16xXe3xX3xX1xX215xX30xX31xX3xX7xX394xX30xX3xX5cxX67xX628xXexX3xX29xX405xX30xX3xX31xX1xXdxX1bxXexX6xX3xe9e6xX67xX66xXdxX31xX10xX30xX3xX4xX23exX6xX3xX572xX1xX466xXexX3xXe2xX394xX30xX3xX4xX67xX30xX31xX3xX4xX628xXbxX81xX3xX29xX3c3xX30xX3xX11dxXdxX3cdxX30xX3xX30xX408xXdxX3xXexX1xX628xXexX3xX16xX71xX30xX31xX3xX400xX401xXb3xX3xX11dxX405xX3xX1xX23xX3xX16xX242xX30xX3xX29xX408xX30xX31xX3xX130xX3xX33xX38xX30xX1xX3xXexXe3xX405xX30xX3xXexX1xX7bxXdxX3xX31xXdxX6xX30xX3xXexXdxX3a2xX67xX3xX4xX1xX67xX3a8xX30xX3xX5xX405xX3xX30xX1xX7f0xX30xX31xX3xXexX79xX6xX30xX31xX3xXexX1xXdxX20xXexX3xX33xX76xX3xX30xXa07xXdxX3xX33xX466xXexX3xX4xX23exX6xX3xX33xX394xX30xX3xXb2xXdxX31xX30xX6xXexX67xX79xX10xXacxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXacxX33xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX30xX1xXacxX11dxX30xX3exX30xX10xX122xX7xX3exX2xXc6xX2xX2xX3exX2xXafxXadxX16xXadxX2xX130xX130xXaexXafxXafxXexX2xX1b9xX2xX130xX130xX2xXadxX1cxX2xX2xX5xX2xXafxXacxX66xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX14cxX25xX6xX31xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xXcxXe3xX405xX30xX3xX33xX408xX3xX16x1073axX30xX31xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX3xX1xX23xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3cdxX67xX3xX7xX833xX3xX16xX5abxX30xX31xX3xX29xX408xX30xX31xX3xX4xXb8xX3xX5cxX3d6xX30xX31xX3xX130xX3xX5cxX55xX1bxX5xX6xX30xX1xX81xX3xXexX3d6xX30xX31xX3xX38xXbxX81xX3xX16xX67xX30xX31xX3xXexX224xX4xX1xX3xXaexX81xXadxX3xX5xX224xXexX81xX3xX7xX394xX30xX3xX7xXdxX30xX1xX3xX4xX2fxX30xX31xX3xX7xX67xX628xXexX3xXexX34xXdxX3xX29xX6xX3xXaexXadxXafxX3xX25xX215xX3xX5xX9e8xX4xX3xX11dxX405xX3xX25xX2fxX1bxX25xX10xX30xX3xX5cxXe3xX9cbxX30xX3xX4xX9e8xX4xX3xX29xX71xXdxX3xXaaxX2xXafxX3xX5xX33xX1bxX6bxXexXacxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xX0xXdxX25xX31xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXacxX33xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX30xX1xXacxX11dxX30xX3exX30xX10xX122xX7xX3exX2xXc6xX2xX2xX3exX2xXafxXadxX16xXadxX2xX130xX130xXaexXafxXafxXexX2xX1b9xX2xX130xX130xX2xXadxX1cxX2xXaexX5xX2xX2xXacxX66xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe3xX14cxX25xX6xX31xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX16xXdxX11dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxXe3xX30xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX1bxX6xX5xXdxX31xX30xX64xX3xX66xX67xX7xXexXdxX6bxX55xX6dxXaxX12xXb2xX22axX4xX3xX25xX71xX30xX1xX3xX29xX2axX2bxX4xX3xXexX79xX67xX55xX3cdxX30xX3xXexX26xXdxX3xX33xX38xX30xX1xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3x114dbxX67xX6xX3xX1xX408xXbxX3xX7xX34xX3xXexX9e8xX3xX29xX408xX30xX31xX3xXc6xX3xX4xX628xXbxXacxX3xX4dxX23xX3xX16xX242xX30xX3xX29xX408xX30xX31xX3xX130xX3xX33xX38xX30xX1xX3xXexXe3xX405xX30xX3xXexX1xX7bxXdxX3xX31xXdxX6xX30xX3xX5xX405xX3xXexX79xX6xX30xX31xX3xX33xX76xX3xXexX9fbxX55xX3xX4xX1xX451xX30xX3xXexX79xX76xX3xX31xXdxX38xX3xX2xXacxX1b9xXafxXafxX3xXb1xXb2xXb3xX81xX3xXexX2axXb8xX30xX31xX3xX29xX2axXb8xX30xX31xX3xX130xXafxX3xXexX79xXdxX23xX67xX3xX29xXcfxX30xX31xX81xX3xX4xX1xXe3xX3xXaaxX3xX33xX394xX30xX3xXexXdxX3a2xX67xX3xX4xX1xX67xX3a8xX30xX81xX3xXcxXe3xX67xX79xXdxX30xX31xX3xX11dxX405xX3xX5ecxX79xX6xX30xX16xX3xXcxXe3xX67xX79xXdxX30xX31xXacxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXe3xX67xX79xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXe3xX3xXcxX79xX224xX3xXcxX1xX22axX4xX3xXexX79xcb7bxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX16xXdxX11dxX12
congthanh