Ưu tiên phát triển du lịch biển Thạch Hải khi dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê
(Baohatinh.vn) - Nước thải trong quá trình khai mỏ Thạch Khê xả thẳng ra biển Thạch Hải gây ô nhiễm nguồn nước; môi trường bị ảnh hưởng; hạ tầng giao thông từ TP Hà Tĩnh xuống bãi tắm chưa đảm bảo... là những vấn đề đại biểu đưa ra tại cuộc làm việc giữa BTV huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh) với Đảng bộ xã Thạch Hải hôm nay (22/3).
e848x15d7dx158d1x12c7fx11812x15fb4x1449dx127a4x12e07x13d63x1508ex134e1xeebex1026fxedf4x10911xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxf8c3x13899x1602cxXexX0x11079xXaxX17xX18xX19xXexX0x13416xf9c3xX19x12ce1xXexX0xXaxf2f8xX9x11339xXdxX18x145ccxX2fx110f6x11490xf283xX5x151edxXbxXdxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xee6bxXbx13483xX18xXdxX35x10551x132dex10a88xX9x1398ax102c8xX2fxXbxX35x16963xX26x1317fxX32xXex15960xX4fxX9xXbxX35x11b37xX4bxX9xX33xXax10e27xXbxX9xXbx11168xX35x146eaxX4bxX9xX19xX4fxX9xXdxf761xX2cxXaxX9xX23xX35xX68xX4bxX9xX5xXax1152axX2cxXaxX9x15436x115dcxX35xX9xfa16xXaxX35xX9xX19x13085xX4bxX4axX9xX82xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX62xX2cxX9xXcx16a13xX9xX2fx150f2xXbxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9x118bdxXaxX5dxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX17xX18xX19xX32xXexff31x112e3x16d14xX2cxX9xXbxXaxX7fxX35xX9xXbxX66xX24xX4bxX4axX9xf9aexX4fxX62xX9xXbxX66x10262xX4bxXaxX9xX82xXaxX18xX35xX9xXcxX96xX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xXa2xXaxX5dxX9xX44xX7fxX9xXbxXax15574xX4bxX4axX9xX66xX18xX9xX23xX35xX68xX4bxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX7fxX35xX9xX4ax112d7xX26xX9x150a5xX9xX4bxXaxX35xee8dxXcxX9xX4bxX4axX4fx138e3xX4bxX9xX4bxXbcxXbdxX2cxX55xX9xXcxX106xX35xX9xXbxX66xXbcx13e78xX4bxX4axX9xX23xX6fxX9xX7fxX4bxXaxX9xXaxXbcx123b4xX4bxX4axX55xX9xXaxX7axX9xXbx15959xX4bxX4axX9xX4axX35xX18xX24xX9xXbxXaxX106xX4bxX4axX9xXbxX87xX9xX5xX7xX9xX7ex1614bxX9xX5x1313dxX4bxXaxX9xX44xX4fx10559xX4bxX4axX9xX23x14563xX35xX9xXbxX99xXcxX9xX2cxXaxXbcxX18xX9x114d4xX7fxXcxX9xX23xX7fxX24xf23fxX16exX16exX9xXdxX14dxX9xX4bxXax145c0xX4bxX4axX9x16153x12465xX4bxX9xX167x144c0xX9xX167xX7axX35xX9xX23xX35xX68xX4fxX9xX167xXbcxX18xX9xX66xX18xX9xXbxX7axX35xX9xX2cxX4fx154f4xX2cxX9xXdxX14dxXcxX9xX17bxX35xff2cxX2cxX9xX4axX35xX177xX18xX9x1665cxX5xead6xX9xXaxX4fxX26xX1a1xX4bxX9xf134xX26xX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX14dxX9x11b39xX7exX14dxX9xX5xX150xX4bxXax13677xX9xX17bxXbdxX35xX9x14479xX7fxX4bxX4axX9xX23xX198xX9xX44xX15bxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX7fxX35xX9xXaxX106xXcxX9xX4bxX18xX26xX9xX1bfx1461axX1ebxX1cx1623axX1c7xX16exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX16exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX16exX17bxX4bxX1cxX4bxX17x13c2bxX2fxX1cxX2ax12afbxX2axX1ebxX1cx14a93xX230xX19x12d69xX2axX233xX233xX22cxfe64xX233xXbxX1eexX1eexX1ebx11ae9xXdx1050dxX16exX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX228xX35xX19xXbxXaxX4cxX23exX240xX240xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX233xX240xX240xX33xX44xX55xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX4cxX23xXdxX24xX2cxX82xX55xXcxX18xX66xX4axX35xX4bxX46xXdxX17xX53xXbxX4cxX18xX4fxXbxX24xX55xXcxX18xX66xX4axX35xX4bxX46xX66xX35xX4axXaxXbxX4cxX18xX4fxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4fxX4fxX9xXbxX35xX17xX4bxX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX66xX35xX17xX4bxX9xX19xX4fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX23xX35xX17xX4bxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xXaxX18xX35xX9xX82xXaxX35xX9xX19xX4fxX4bxX4axX9xX82xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX18xX2cxX9xXcxX24xX9xX2fxX18xXbxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xX82xXaxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX1a9x14936xX9xXbxXaxXbcxX9xX7exX4fxX26xX1a1xX4bxX9xX1b3xX26xX9xX5xX66xX137xX4bxX9xXbbxXaxf79fxXbxX9xX5xX103xX4bxX4cxX9xX0xX17xXcxXexX5xX66xX24xX4bxX4axX9xXbxXaxX121xX35xX9xX4axX35xX18xX4bxX9xX2cxXaxX121xX9xXcbxX4fxX26xf90cxXbxX9xX167xX6fxX4bxXaxX9xX19xX87xX4bxX4axX9xXaxX18xX26xX9xX82xXaxX106xX4bxX4axX9xX17bxX35xX1a1xX2cxX9xX82xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX62xX2cxX9xXcxX96xX9xX2fxX99xXbxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xXa2xXaxX5dx10641xX9xXaxX4fxX26xX1a1xX4bxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX14dxX9xXbxX35xX35exX33xX9xXbxef98xX2cxX9xXbxX66xX35xX68xX4bxX9xX82xXaxX18xX35xX9xX2fxX24xX62xXbxX9xX44x14e28xXbxX394xX9xXax10148xX9xXbxX66x15952xX9xX4axX35xX7fxX35xX9xXcbxX4fxX26xX35exXbxX9xXcxX198xXbxX9xX2fxX156xX9xX82xXax11216xX9xX82xXax12438xX4bxX9xXbxX66xXbcxXbdxX2cxX9xXcxX99xXbxX9xX2cxX1b3xX18xX9xX44xX15bxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX7fxX35xX9xX4bxX3dexX35xX9xX66xX35xX5dxX4bxX4axX9xX17bxX14dxX9xX2cxX62xX2cxX9xX44xX15bxX9xX17bx1002exX4bxX4axX9xX33xXaxX3abxX9xX2cxX33bxX4bxX9xX23xX6fxX9xX4bxX3dexX35xX9xX2cxXaxX4fxX4bxX4axX9xX167xX68xX9xX167xX7fxXcxX9xX23xX7fxX24xX9xX2cxX4fxX198xX2cxX9xX2fxX156xX4bxX4axX9xX2cxXaxX24xX9xX4bxX4axXbcxX121xX35xX9xX19xX103xX4bxX16exX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX5xX7axX35xX9xX2cxX4fxX198xX2cxX9xXdxX14dxXcxX9xX17bxX35xX1a1xX2cxX394xX9xXcxX198xXbxX9xX2fxX156xX9xX167xX7axX35xX9xX23xX35xX68xX4fxX9xX2cxXaxX24xX9xX66x11a03xX4bxX4axX4cxX9xXaxX35xX1a1xX4bxX9xXbxX7axX35xX9xXbx146f0xX4bxXaxX9xX2cxXaxXbcxX18xX9xX2cxX3dexX9xX2cxXaxX1b3xX9xXbxX66xXbcx16802xX4bxX4axX9xX2cxXaxX24xX9xX167xX137xX4fxX9xXbxXbcxX9xX23xX15bxX35xX9xXbxX99xXcxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX7fxX35xX9xX17bxXd1xX9xX2cxf01fxX4bxX9xX17bxXbcxXbdxX4bxX4axX9xX19x118d1xX9xX62xX4bxX9xXcxX96xX9xX2fxX99xXbxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xXa2xXaxX5dxX16exX9xX4xXaxX325xX4bxXaxX9xX17bxXd1xX9xX17bxX33bxX26xX394xX9xX2cxX62xX2cxX9xX4bxXaxX14dxX9xXaxX14dxX4bxX4axX394xX9xXaxX198xX9xX82xX35xX4bxXaxX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxXbcxXbdxX4bxX4axX9xXbxXaxX121xX35xX9xX17bxX3abxX394xX9xX82xXaxX106xX4bxX4axX9xX19xX62xXcxX9xX167xX137xX4fxX9xXbxXbcxX9xX2cxX4d2xX9xX2fxX12exX9xX17bxX33bxXbxX9xX2cxXaxX17cxXbxX16exX9xX4x16439xX4bxX4axX9xXbxX87xX9xXbxXaxX501xX2cxX9xXbxX35exX9xX4bxX14dxX26xX394xX9xX4bxXaxX35xX180xX4fxX9xX19xX4fxX9xX82xXaxX62xX2cxXaxX9xX2cxXaxXbcxX18xX9xXbxXaxX501xX2cxX9xX2fxX501xX9xXcx157b5xX4bxX9xXcxX14dxX9xX82xXaxX35xX9xX167xX35exX4bxX9xX17bxXbdxX35xX9xX23xX15bxX35xX9xX23xX35xX68xX4bxX16exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX66xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX16exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX16exX17bxX4bxX1cxX4bxX17xX228xX2fxX1cxX2axX22cxX2axX1ebxX1cxX230xX230xX19xX233xX2axX233xX233xX22cxX238xX233xXbxX22cxX23exef01xX1ebxXdxX2axX16exX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX228xX35xX19xXbxXaxX4cxX23exX240xX240xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX233xX240xX240xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4fxX4fxX9xXbxX35xX17xX4bxX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX66xX35xX17xX4bxX9xX19xX4fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX23xX35xX17xX4bxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xXaxX18xX35xX9xX82xXaxX35xX9xX19xX4fxX4bxX4axX9xX82xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX18xX2cxX9xXcxX24xX9xX2fxX18xXbxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xX82xXaxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX66xXbcxX12exX4bxX4axX9xX33xXaxX4f7xX4bxX4axX9xX5xX14dxX35xX9xX2cxXaxX325xX4bxXaxX9x159c4xX9xXa2xX35exX9xXaxX24xX7axX2cxXaxX9xX1cdxX111xX4bxX4axX9x111e2xX4fxX103xX4bxX9xX1abxX103xX4bxX9xX167xX180xX9xX44xX4fxX17cxXbxX9x16cedxX9xX82xX35xX35exX4bxX394xX9xX4bxX35exX4fxX9xX4xXaxX325xX4bxXaxX9xX33xXaxX1b3xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXaxX1b3xX9xXbxX66xXbcxX4d2xX4bxX4axX9xX19xX87xX4bxX4axX9xX82xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX62xX2cxX9xXcxX96xX9xX2fxX99xXbxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xXa2xXaxX5dxX394xX9x12f36xX1a9xXbbxX2xX9xXbxX4bfxX4bxXaxX9xX2cxX137xX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX4fxX26xX1a1xX4bxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX14dxX9xXdxX33bxX33xX9xXcbxX4fxX26xX9xXaxX24xX7axX2cxXaxX9xXa2xXaxX4fxX9xX19xX4fxX9xXdxX6fxX2cxXaxX9xX23xX35xX68xX4bxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX7fxX35xX9xX167xX68xX9xXaxX4fxX26xX1a1xX4bxX9xX2cxX3dexX9xX2cxX4d2xX9xX2fxX12exX9xX33xXaxX62xX33xX9xXdxX6faxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX4fxX5dxX9xX167xX17cxXbxX394xX9xX2cxX17cxX33xX9xX167xX17cxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX4bxXaxX14dxX9xX167xX137xX4fxX9xXbxXbcxX9xX4bxXaxX4b0xXcxX9xX82xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX62xX2cxX9xXbxX156xX35xX9xX167xX18xX9xXbxXaxX35exX9xXcxX7axX4bxXaxX9xX2cxX1b3xX18xX9xX23xX35xX68xX4bxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX7fxX35xX16exX9xX1cdxX111xX4bxX4axX9xXbxXaxX121xX35xX394xX9xX2cxX137xX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX7fxX35xX9xXcbxX4fxX26xX9xXaxX24xX7axX2cxXaxX9xX44xX103xX26xX9xX19xX501xX4bxX4axX9xX23xX35exX4bxX9xX44xX17xX9xX23xX4fxX6faxXbxX9xXdxX35xX5dxX4bxX9xXaxX4fxX26xX1a1xX4bxX9xX167xX68xX9xX82xX35exXbxX9xX4bxX156xX35xX9xX19xX4fxX9xXdxX6fxX2cxXaxX9xX2cxX62xX2cxX9xX17bxX415xX4bxX4axX9xXcxX35xX180xX4bxX394xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX103xX26xX9xX19xX501xX4bxX4axX9xX82xXaxX4fxX9xXaxX7fxX35xX9xX2fxX7fxX4bxX9xXbxXbcxX4d2xX35xX9xX2fxX156xX4bxX4axX9xX167xX62xX33xX9x14868xX4bxX4axX9xX4bxXaxX4fxX9xX2cxX137xX4fxX9xXbxX35xX5dxX4fxX9xXbxXaxX3abxX16exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX66xXbcxX12exX4bxX4axX9xX33xXaxX4f7xX4bxX4axX9xX5xX14dxX35xX9xX4bxX4axX4fxX26xX5dxX4bxX9xX46xX9xXcxX106xX35xX9xXbxX66xXbcxX121xX4bxX4axX9xX7exX24xX14dxX4bxX4axX9xX1abxX35xX1a1xXbxX9xX7exX415xX4bxX4axX9xXdxXbcxX4fxX9xX6faxX394xX9xX44xX15bxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX7fxX35xX9xX2cxX137xX4bxX9xX44xX103xX26xX9xX19xX501xX4bxX4axX9xX82xX35exX9xXaxX24xX7axX2cxXaxX9xX17bxX180xX9xX17bxX17cxX4bxX9xX167xX180xX9xX2cxX17cxX33xX9xX167xX17cxXbxX9xX12exX9xX82xXaxX35xX9xX2cxX3dexX9xXcbxX4fxX26xX35exXbxX9xX167xX6fxX4bxXaxX9xX19xX87xX4bxX4axX9xX19xX501xX9xX62xX4bxX9xX167xX68xX9xX4axX35xX7fxX35xX9xXcbxX4fxX26xX35exXbxX9xXbxXd1xX4bxXaxX9xXbxX66xX7axX4bxX4axX9xX82xXaxX3dexX9xX82xXaxX3e2xX4bxX9xX2cxX1b3xX18xX9xX4bxX4axXbcxX121xX35xX9xX19xX103xX4bxX9xX82xXaxX35xX9xXcxX198xXbxX9xX4bxXaxX14dxX9xX2cxX3dexX9xX167xX35exX4bxX9xX1eexX46xX233xX9xXbxXaxX35exX9xXaxX1a1xX9xX2cxX415xX4bxX4axX9xX12exX9xX19xX24xX9xX4bxX4b0xXcxX9xXbxX66xX24xX4bxX4axX9xX19xX501xX9xX62xX4bxX9xX82xXaxX106xX4bxX4axX9xX167xXbcxX3c8xX2cxX9xX2cxX17cxX33xX9xX167xX17cxXbxX9xXcxXbdxX35xX394xX9xX82xXaxX106xX4bxX4axX9xX167xXbcxX3c8xX2cxX9xXbxX62xX2cxXaxX9xXaxX198xX394xX9xX82xXaxX106xX4bxX4axX9xX167xXbcxX3c8xX2cxX9xX2cxX4d2xX35xX9xX4bxXbdxX35xX394xX9xX44xX103xX26xX9xX19xX501xX4bxX4axX9xXcxXbdxX35x155e7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX16exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX16exX17bxX4bxX1cxX4bxX17xX228xX2fxX1cxX2axX22cxX2axX1ebxX1cxX230xX230xX19xX233xX2axX233xX233xX22cxX238xX233xXbxX62cxX22cxX22cxX230xXdxX1ebxX16exX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX228xX35xX19xXbxXaxX4cxX23exX240xX240xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX233xX240xX240xX33xX44xX55xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX4cxX23xXdxX24xX2cxX82xX55xXcxX18xX66xX4axX35xX4bxX46xXdxX17xX53xXbxX4cxX18xX4fxXbxX24xX55xXcxX18xX66xX4axX35xX4bxX46xX66xX35xX4axXaxXbxX4cxX18xX4fxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4fxX4fxX9xXbxX35xX17xX4bxX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX66xX35xX17xX4bxX9xX19xX4fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX23xX35xX17xX4bxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xXaxX18xX35xX9xX82xXaxX35xX9xX19xX4fxX4bxX4axX9xX82xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX18xX2cxX9xXcxX24xX9xX2fxX18xXbxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xX82xXaxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX4xXaxX1b3xX9xXbxX6fxX2cxXaxX9xX740xX1a9xXbbxX2xX9xX44xX15bxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX7fxX35xX9xX46xX9xXbbxX4axX4fxX26xX10bxX4bxX9xX7exX7fxX35xX9x14f6axX6faxX9xX82xX35xX35exX4bxX9xX4bxX4axXaxX6fxX4cxX9xX0xX17xXcxXexX1abxX35xX1a1xX2cxX9xX82xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX62xX2cxX9xXcxX96xX9xX2fxX99xXbxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xXa2xXaxX5dxX9xX4axX103xX26xX9xX7fxX4bxXaxX9xXaxXbcxX12exX4bxX4axX9xX4bxX5a9xX4bxX4axX9xX4bxX180xX9xXcxX106xX35xX9xXbxX66xXbcxX121xX4bxX4axX9xX23xX35xX68xX4bxX9xX19xX24xX9xXaxX1a1xX9xXbxXaxX156xX4bxX4axX9xX4bxXbcxXbdxX2cxX9xX44xX7fxX9xXbxXaxX7fxX35xX16exX9xX1a9xX5dxX4bxX9xX2cxX7axX4bxXaxX9xX167xX3dexX394xX9xX17bxX35xX1a1xX2cxX9xX82xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX62xX2cxX9xfdf5xX167xX88cxXbxX9xX167xX24xX7axX4bx14f30xX9xX82xXaxX35xX35exX4bxX9xX4bxX4axXbcxX121xX35xX9xX19xX103xX4bxX9xXdxX103xXcxX9xX17bxX14dxX24xX9xX2cxX7fxX4bxXaxX9xXbe4xXbxX35xX35exX4bxX9xXbxXaxX24xX62xX35xX9xXdxXbcx11272xX4bxX4axX9xX4bxX18xX4bxXbedxX16exX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX1b3xX9xXbxX6fxX2cxXaxX9xX740xX1a9xXbbxX2xX9xXaxX4fxX26xX1a1xX4bxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX14dxX9xX46xX9xX5xX66xX137xX4bxX9xX1abxX35xX1a1xXbxX9xX7exX14dxX9xX82xXaxXecxX4bxX4axX9xX167xX6fxX4bxXaxX4cxX9xXbbxX35exX4fxX9xX4xXaxX325xX4bxXaxX9xX33xXaxX1b3xX9xX2cxXaxX17cxX33xX9xXbxXaxX4fxX33bxX4bxX9xX19xX87xX4bxX4axX9xX19xX501xX9xX62xX4bxX9xXcxX96xX9xX2fxX99xXbxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xXa2xXaxX5dxX394xX9xXaxX4fxX26xX1a1xX4bxX9xX2fx13527xX9xX167xX180xX9xX44xX4fxX17cxXbxX9xX740xX1a9xXbbxX2xX9xXbxX4bfxX4bxXaxX9xXdxX33bxX33xX9x14addxX4fxX26xX9xXaxX24xX7axX2cxXaxX9xXa2xXaxX4fxX9xX19xX4fxX9xXdxX6fxX2cxXaxX9xX23xX35xX68xX4bxX394xX9xXcbxX4fxX26xX9xXaxX24xX7axX2cxXaxX9xXbxXaxX6fxX9xXbxX66xX17cxX4bxX9xXccaxX4fx11918xX4bxXaxX9xX1abxX35xX5dxX4bxX9xX4bxXaxX4b0xXcxX9xX4axX35xX7fxX35xX9xXcbxX4fxX26xX35exXbxX9xX17bxX35xX1a1xX2cxX9xXdxX14dxXcxX394xX9xXbxX3e2xX4bxX4axX9xXbxX66xXbcxX12exX4bxX4axX9xX82xX35xX4bxXaxX9xXbxX35exX394xX9x16b8dxX4bxX9xX167xX6fxX4bxXaxX9xX167xX121xX35xX9xX2fxX156xX4bxX4axX9xX2cxXaxX24xX9xX4bxXaxX103xX4bxX9xX19xX103xX4bxX16exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX16exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX16exX17bxX4bxX1cxX4bxX17xX228xX2fxX1cxX2axX22cxX2axX1ebxX1cxX230xX230xX19xX233xX2axX233xX233xX22cxX238xX233xXbxX233xX62cxX62cxXdxX1eexX16exX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX228xX35xX19xXbxXaxX4cxX23exX240xX240xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX233xX240xX240xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4fxX4fxX9xXbxX35xX17xX4bxX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX66xX35xX17xX4bxX9xX19xX4fxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX23xX35xX17xX4bxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xXaxX18xX35xX9xX82xXaxX35xX9xX19xX4fxX4bxX4axX9xX82xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX18xX2cxX9xXcxX24xX9xX2fxX18xXbxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xX82xXaxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX156xX4bxX4axX9xX82xX5dxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX17cxX26xX394xX9xX19xX24xX9xX7fxX4bxXaxX9xXaxXbcxX12exX4bxX4axX9xX23xX12exX35xX9xX19xX501xX9xX62xX4bxX9xX82xXaxX7fxX35xX9xXbxXaxX62xX2cxX9xXcxX96xX9xX2fxX99xXbxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xXa2xXaxX5dxX394xX9xX167xX35exX4bxX9xX4bxX18xX26xX394xX9xX17bx12fa6xX4bxX9xX2cxX4f7xX4bxX9xX1eexX233xX9xXdxX106xX9xX167xX17cxXbxX9xXbxX7axX35xX9xX23xX15bxX35xX9xX23xX35xX68xX4bxX9xX5xXaxX7axX2cxXaxX9xX7exX7fxX35xX9xX23xX6fxX9xX23xX96xX9xXaxX24xX18xX4bxX4axX394xX9xX2cxXaxXbcxX18xX9xX167xXbcxX3c8xX2cxX9xX44xX103xX26xX9xX19xX501xX4bxX4axX16exX9xX1cdxX17cxXbxX9xX2cxX3dexX9xX82xXaxX7fxX9xX4bxX3e2xX4bxX4axX9xX2fxX7fxX4bxX9xX44xX4fxX17cxXbxX9xX17bxXbcxXbdxX4bxX4axX9xXcbxX4fxX26xX9xXaxX24xX7axX2cxXaxX9xXdxX14dxX9xX238xX240xXaxX18xX55xX9xX2cxX3dexX9xX23exXaxX18xX9xX167xX17cxXbxX9xX23xX6fxX9xX23xX15bxX35xX9xXbxXaxX7fxX35xX9xXdxX17cxX33xX9xXaxX24xX18xX9xXcxX14dxX4fxX9xX2cxX1b3xX18xX9xXbxXaxX106xX4bxX9xX5xXaxXbcxX3c8xX4bxX4axX9xX7exX7fxX35xX9xX167xX35exX4bxX9xX4bxX18xX26xX9xX2cxXaxXbcxX18xX9xX167xXbcxX3c8xX2cxX9xXaxX3c4xX9xXbxX66xX3c8xX55xX9xX2cxX3dexX9xX2axX238xX238xX9xXaxX198xX9xX19xX103xX4bxX9xXbxXaxX35xX35exX4fxX9xX167xX17cxXbxX9xX12exX55xX9xX238xX233xX9xXaxX18xX9xX167xX17cxXbxX9xXcbxX4fxX26xX9xXaxX24xX7axX2cxXaxX9xXbxX62xX35xX9xX167xX6fxX4bxXaxX9xX2cxXbcxX9xX82xXaxX24xX18xX4bxXaxX9xX17bxX415xX4bxX4axX9xX82xXaxX106xX4bxX4axX9xX167xXbcxX3c8xX2cxX9xX2fxfe80xX9xX19xX3abxX4bxX4axX9xX17bxX14dxX24xX9xX17bxX35xX1a1xX2cxX9xX82xXaxX62xX2cxX9faxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x106c2xX4fxXbxXaxX24xX66xX32xXexX5xXaxX415xX26xX9xX2xXbcxX4d2xX4bxX4axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thùy Dương