Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội CTĐ
Chiều 7/5 Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Hội CTĐ tỉnh để nghe tình hình, kết quả hoạt động trong thời gian qua, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt chủ trì buổi làm việc.
6f48xdf53xce56xa250xd8b6xf5a5x94b5xe919xb838xX7xcc60xe3d1xf339x8e36xa3b7xf6a8xX5xbab9xXax8246xXcxX1xf632x7a50x7d11xe4dbxX3xXex9742xd6d8xX4xX3xXcx8c74xX17xX1xX3x102b2xa571xX3xX5xa415x92d6xX3x799axXdxadb1xX4xX3xX2bx99f6xXdxX3xe316x908fxXdxX3xc234xXcx8adfxX0x11006xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6xd126xXaxX12xX38xX1xXdxcf60x775bxX3xeccbxX3cxbe89xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX4xX3xXcxX20xX17xX1xX3xX24xX25xX3xXexa4edxX3xX4xX1xb488xX4xX3xbcd1xX55xX70xXdxX3xX5xX28xX29xX3xX2bxXdxX2dxX4xX3xX2bxX31xXdxX3xX34xX35xXdxX3xX38xXcxX3axX3xXexX20xX17xX1xX3xa12bx10f86xX3xX17xX18xX1xX10xX3xXex942exX17xX1xX3xX1xX9fxX17xX1x78dexX3xa680x792dxXexX3x974axX55x7362xX3xX1x837cxb7a0xXexX3xX96xX35xX17xX18xX3xXexX1bxXb2xX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXadxX55xX6xXa7xX3xX96x6fc7xX17xX1xX3xX1xX15xX31xX17xX18xX3xX29xX35xXexX3xX7xf2d4xX3xX17xX1xXdxX2dxX29xX3xX2bxe3d8xX3xXexX1bx7cadxX17xX18xX3xXex8c87xX29xX3xXexX1bxXb2xX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX31xXdx720dxX3xfb7bxX1xdb6bxX3xX77xc96cxX3xXexX1xX15xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX4xX3xXcxX20xX17xX1xX3xX24xX25xX3xX3axXdxX17xX1xX3xa8dbxX55xXf2xX17xX3x8557xXdxX2dxXexX3xX4xX1xX24xX3xXexX1bxX9fxX3xX77xX55xX70xXdxX3xX5xX28xX29xX3xX2bxXdxX2dxX4xX108xX0xX3cxXbxX12xX0xXexX6xX77xX5xX10xX3xX77xXb2xX1bxX4exX10xX1bxX9xXaxd79exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4exX4exXdxX17xX18xX9xXaxX2xXaxX3xc557xXdxX4exXexX1xX9xXax7958xX161xX161xXaxX3xX6xX5xXdxX18xX17xX9xXaxX4xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXexX77xXb2xX4exX25xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX29xX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxX108xX77xX6xXb2xX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX2bxX17xX3cxX17xX10xX184xX7xX3cxX2xb246xX2x776dxX3cxafecxX1d1xX4exX18bxX2xX1d1xX1cfxX2xX161xX161xXexX18bx6fbdx109f0xX1d1xX1e0xX5xX161xX108x9d6fxXbxX18xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxXb2xX17xXaxX12xX10axX1xX10cxX3xX77xX10fxX3xXexX1xX15xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX4xX3xXcxX20xX17xX1xX3xX24xX25xX3xX3axXdxX17xX1xX3xX12exX55xXf2xX17xX3xX133xXdxX2dxXexX3xXbxX1xc502xXexX3xX77xXdxX97xX55xX3xXexXb3xXdxX3xX77xX55xX70xXdxX3xX5xX28xX29xX3xX2bxXdxX2dxX4xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX1bxX12xX0xX3cxXexX77xXb2xX4exX25xX12xX0xX3cxXexX6xX77xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx83c0xXb2xX4exX25xXaxX12x7581xX55xX6xX3xX18bxX3xX17x10309xX29xX3xXexX1xX1cxX4xX3xX1xXdxX2dxX17xX3xf886xX284xX3xX96xXb3xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX38xXcxX3axX3xXexXb2xX28xX17xX3xXexX20xX17xX1xX3xX5xff4bxX17xX3xXexX1xX74xX3xX133x99faxX2baxX3xX96xXaaxX17xX3xX17xX6xX25xX3xX4xb8f9xX17xX18xX3xXexX240xX4xX3xX34xX35xXdxX3xX2bxX28xX3xX1xXb2xXb3xXexX3xX96xX35xX17xX18xX3xX38xXcxX3axX3xX96xdb2cxX3xX4xX10cxX3xX17xX1xXdxX54xX55xX3xX4xX1xX55xX25xX97xX17xX3xX77xXdxXaaxX17xX108xX3xXcxX70xX3xX4xX1xX74xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX4xX240xX4xX3xX4xef8bxXbxX3xX96xX15x7138xX4xX3xXbxX1xX240xXexX3xXexX1bxXdxX97xX17xX3xbbd4xX3xX2xX161xX161xe359xX3xX4x7b7axX3xX7xX320xX3x1092cxX2e4xXa7xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xXa7xX3xX4xX2c6xX17xX18xX3xXexX240xX4xX3xX4xX74xX55xX3xXexX1bxX312xX3xXa9xX1xe31axX17xX3xX4xX30dxXbxX3xX2bxX28xX3xXexX1bxX312xX3xX18xXdxfd15xXbxX3xX17xX1xXf2xX17xX3xX96xXb3xXb2xXa7xX3xX38x9fdbxX36axe9c7xXa7xX3xX1xXdxXaaxX17xX3xX29xX240xX55xX3xXexX9fxX17xX1xX3xX17xX18xX55xX25xX2dxX17xXa7xX3xXbxX1xae5cxX17xX18xX3xX17xX18xaef4xX6xX3xX74xX17xX18xX3xXbxX1xX10cxX3xXexX1xXafxX29xX3xX1xXedxX6xX3xX17xX18xX28xX25xX3xX108xX108xX108xX4xX28xX17xX18xX3xX96xX15xX312xX4xX3xX96xX34cxX25xX3xX29xXb3xX17xX1xX3xX108xX3xX38xb409xX17xX18xX3xX2bxX31xXdxX3xX2bxXdxX2dxX4xX3xX1xX55xX25xX3xX96xX35xX17xX18xX3xX17xX18xX55x7797xX17xX3xX5xX1cxX4xXa7xX3xX32dxXf2xX25xX3xX4exX1cxX17xX18xX3xX2xX18bxX161xX3xX4xX28bxX17xX3xX17xX1xX28xX3xX4xX1xXb2xX3xX4xX240xX4xX3xX96xXe0xXdxX3xXexX15xX312xX17xX18xXa7xX3xX1x1038cxX3xXexX1bxX312xX3xX2xX108xX18bxX161xX161xX3xX4xXb2xX17xX3xX77xX387xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7xXafxX17x77f6xX3xXexX70xX3xX4xX1xX74xX4xX3xXa9xX1xX240xX29xX3xX4xX1x9432xX6xX3xX77xX2dxX17xX1xX3xX2bxX28xX3xX4xX30dxXbxX3xXexX1xX55xXe0xX4xX3xX29xXdxbc2exX17xX3xXbxX1xX10fxX3xX1xX28xX17xX18xX3xX17xX18xX28xX17xX3xX5xX15xX312xXexX3xX17xX18xX15xX16xXdxXa7xX3xX17xX28bxX29xX3xX18bxX161xX2xX1cfxX3xXexX20xX17xX1xX3xX1xX35xXdxX3xX96xX2e4xX3xX1xX55xX25xX3xX96xX35xX17xX18xX3xX96xX15xX312xX4xX3xX1xX328xX17xX3xX2xX1dfxX3xXex102f9xX3xX96xX3d8xX17xX18xX3xXexX70xX3xX4xX1xX74xX4xX3xXexXaaxXexX3xX4xX1xXb2xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX17xX18xX1x79fdxXb2xX108xX108xX108xX3xXcxX55xX25xX3xX17xX1xXdx6fcbxX17xX3xX96xX97xX3xX96xX240xXbxX3xX74xX17xX18xX3xX2bxX31xXdxX3xX25xX4c1xX55xX3xX4xX2b2xX55xX3xX4xX2c6xX17xX18xX3xX2bxXdxX2dxX4xXa7xX3xXexXb3xXdxX3xX77xX55xX70xXdxX3xX5xX28xX29xX3xX2bxXdxX2dxX4xX3xX27exXcxX133xX3xX34xX35xXdxX3xX38xXcxX3axX3xXexX20xX17xX1xX3xX4xb927xX17xX18xX3xX96xX2e4xX3xX4xX10cxX3xX96xX54xX3xX32dxX55xX30dxXexX3xX2bxX54xX3xX77xX70xX3xX7xX55xX17xX18xX3xX17xX1xXf2xX17xX3xX7xX1cxX3xX17xX28bxX29xX3xX18bxX161xX2xX1cfx90c0xX18bxX161xX2xX1e0xX3xXexX28bxX17xX18xX3xX77xXdxX4c1xX17xX3xX4xX1xXaaxX3xXexX38dxX3xX2xX161xX3xX96xXaaxX17xX3xX2xX57xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX108xX3xX12exXdxX17xX3xb1d2xX3xXa9xXdxXaaxX17xX3xX2bxX54xX3xX2bxXdxX2dxX4xX3xX7xX328xX3xXa9xXaaxXexX3xX1cfxX3xX17xX28bxX29xX3xX4xX1xX20xX3xXexX1xXd1xX3xX1e0xX1cfxX3xX4xX24xX6xX3xX27exX6xX17xX3xX77xX10fxX3xXexX1xX15xX3xXcxf2edxX3xX3axXafxX17xX18xXa7xX3xX59xX3xX17xX28bxX29xX3xXexX1xX1cxX4xX3xX1xXdxX2dxX17xX3xX5xX55xfd79xXexX3xX38xXcxX3axX424xX3xX1xX409xX3xXexX1bxX312xX3xX29xX55xX6xX3xX7xcb33xX29xX3xX38xX36axX133xX38xXa7xX3xXbxX1xX15xX328xX17xX18xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX1xXb2xXb3xXexX3xX96xX35xX17xX18xX3xX2bxX28xX3xXexX28xXdxX3xX4xX1xX10fxX17xX1xX108xX108xX108xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27exXb2xX4exX25xXaxX12xX10axX1xX10cxX3xX77xX10fxX3xXexX1xX15xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX4xX3xXcxX20xX17xX1xX3xX24xX25xX3xX3axXdxX17xX1xX3xX12exX55xXf2xX17xX3xX133xXdxX2dxXexX3xX96xX240xX17xX1xX3xX18xXdxX240xX3xX4xX6xXb2xX3xX17xX1xX435xX17xX18xX3xXa9xXaaxXexX3xXadxX55xXafxX3xX1xXb2xXb3xXexX3xX96xX35xX17xX18xX3xX4xX24xX6xX3xX34xX35xXdxX3xXexX1bxXb2xX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXadxX55xX6xX108xX3xX3axX97xX3xXexX1xX1cxX4xX3xX1xXdxX2dxX17xX3xXexXe0xXexX3xX17xX1xX435xX17xX18xX3xX17xX1xXdxX2dxX29xX3xX2bxXe9xX3xX4xX24xX6xX3xX1xX35xXdxX3xXexX1bxXb2xX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX31xXdxXa7xX3xX34xX35xXdxX3xX4xX2b2xX17xX3xXexX5b4xXbxX3xXexX1bxX55xX17xX18xX3xX96xX34cxX25xX3xX29xXb3xX17xX1xX3xX4xX2c6xX17xX18xX3xXexX240xX4xX3xXexX55xX25xX4c1xX17xX3xXexX1bxX55xX25xX54xX17xX3xX2bxX5b4xX17xX3xX96xX35xX17xX18xX424xX3xXexX28bxX17xX18xX3xX4xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX2c6xX17xX18xX3xXexX240xX4xX3xXbxX1xXe0xXdxX3xX1xX312xXbxX424xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexXe9xX4xX3xX4xX24xX17xX18xX3xX4xXe0xX3xX2bxX28xX3xXbxX1xX240xXexX3xXexX1bxXdxX97xX17xX3xXexX70xX3xX4xX1xX74xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX4xX240xX4xX3xX4xX30dxXbxXa7xX3xX1xXb2xXb3xXexX3xX96xX35xX17xX18xX3xX4xX24xX6xX3xX1xX35xXdxX3xXbxX1xXafxXdxX3xX1xX15xX31xX17xX18xX3xX2bxX54xX3xX4xX328xX3xX7xX320xXa7xX3xX18xX5c8xX17xX3xX2bxX31xXdxX3xXadxX55xX25xX54xX17xX3xX5xX312xXdxX3xX4xX24xX6xX3xX1xX35xXdxX3xX2bxXdxX4c1xX17xX108xX133xXdxX2dxX4xX3xX36axX328xX3xXa9xXaaxXexX3xX1cfxX3xX17xX28bxX29xX3xXexX1xX1cxX4xX3xX1xXdxX2dxX17xX3xX4xX1xX20xX3xXexX1xXd1xX3xX1e0xX1cfxX3xXexX20xX17xX1xX3xX96xX3d8xX17xX18xX3xX563xX3xX4xX1xXb2xX3xX1xX35xXdxX3xXexX1xX1cxX4xX3xX1xXdxX2dxX17xX3xXexX1xX10xXb2xX3xX96xX35cxX17xX18xX3xX5xX35xX3xXexX1bxX9fxX17xX1xX424xX3xX3axXe0xXdxX3xX2bxX31xXdxX3xX4xX2c6xX17xX18xX3xXexX240xX4xX3xX77xXdxX4c1xX17xX3xX4xX1xXaaxXa7xX3xX2bxXdxX2dxX4xX3xX1xX409xX3xXexX1bxX312xX3xX29xX55xX6xX3xX7xX5c8xX29xX3xX38xX36axX133xX38xX3xX17xXaaxX55xX3xXexX1xX1cxX4xX3xX7xX1cxX3xX4xX2b2xX17xX3xXexX1xXdxXaaxXexXa7xX3xX4xX30dxXbxX3xX77xX240xX4xX1xX3xX1xX35xXdxX3xX4xX2b2xX17xX3xX5xX28xX29xX3xX2bxXdxX2dxX4xX3xX4xXe9xX3xXexX1xX97xX3xX2bxX31xXdxX3xX36axX320xX3xX17xX35xXdxX3xX2bxXe9xXa7xX3xX36axX320xX3xXcxX28xXdxX3xX4xX1xX10fxX17xX1xX3xX4xX10cxX3xXexX16xX3xXexX1bxX9fxX17xX1xX3xX4xXe9xX3xXexX1xX97xX3xX96xX97xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX4xX3xX32dxX10xX29xX3xX32dxd5ddxXexX108xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6e0xX55xXexX1xXb2xX1bxXaxX12xX8a5xX17xX1xX3xXcxX1xX15xX0xX3cxXbxX12
Anh Thư