Đấu giá tài sản tịch thu sung vào công quỹ
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá 1 lô hàng bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh và tài sản thanh lý của UBND huyện Thạch Hà ủy quyền; cụ thể như sau:
d21fxda58xf159x1608cx11fb5xee60x14378x15872x10fddxX7x1041bx13d4bx15a2cx150cbx11842x12210xX5x12504xXax12189xed90x10e13x12f69xX3xdb09xXdx11857xX3xXex17268xXdxX3xX7x12b28x164d5xX3xXex1210cxX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xX7xX15xX21xX17xX3x16bdbxX1cxdb8bxX3xX4xe395xX21xX17xX3x17c7dxX15x13888xX0x14301xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112e3xX10xX6x15235xXaxX12xXcx150f7xX15xX21xX17xX3xXex10ed0x11d5fxX3x150aaxX24xX4xX1xX3xX31x16376xX3xf996xX19xX21xX3xd390xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXex130c7xX21xX1xX3xX65xX19xX21xX3xX69xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX2xX3xX5xX36xX3xX1xX1cxX21xX17xX3xX65xX24xX3xXexX24xX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xX7xX15xX21xX17xX3xX3axX15xX3cxX3x10b45xX1xX1cxX3xX21x16e6bx17170xX4xX3xX50xX33xX3x1634exX1xXdxX3xX4xX63xX4xX3xead6xX15xX20xX21xX3xX5x11d0dxX3xXexX1xX24xX3xXexX54xXaex1719cxX21xX17xX3xX4dxX1cxX3xXcxe73exX21xX1xX3xX31xX1cxX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX5xXc3xX3xX4x17094xX6xX3xffaex17714xXa9xX5dxX3xX1xX15x1550axdda9xX21xX3xXcxX1xd508xX4xX1xX3xX4dxX1cxX3xXedxXf7xX3xX3axX15xXf7xf7d0xX21x1259fxX3xX4xX63xX3xXexX1x1554fxX3xX21xX1xXaexX3xX7xX6xX15x1695dxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX0xX10xX5bxX12xX0xX7xXexX54xX33xX21xX17xX12xXcxX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xX31xXdxX3xXbxX1xXfdxX5bxX3xX1xX1cxX21xX1xX3xX4xX1x122c3xX21xX1xX11cxX0xX3exX7xXexX54xX33xX21xX17xX12xX0xX3exX10xX5bxX12x163a4xX19xXf7xX3x114fexX36xX21xX17xX3xX1xe4cdxXdxX3xX5bx16cd9xXexX3x122a9xX5dxX3xe180xf0a7xX17cxX2xX10cxX3xX1x1535axXbxX3xX69xfbbcxX21xX17xX3xX69x1073dxX3xXexX54xX6xX21xX17xX3xX69xXdxX113xX5bxX3xX4xX33xX5bxX10xX7xXexXdxX4xX10cxX3xX36xX3xX4xX1xX10xX3xX5bxXaexX6xX3xX4xX19xX21xX3xX4xX33xX21xX17xX10cxX3xX36xX3xX4xX1xX10xX3xX5bxXaexX6xX3xX4xX19xX21xX3xXexX1x1057cxX21xX17xX10cxX3xX16bxX1cxX3xXbxX1x11cb9xX21xX17xX3xXex12493xX5bxX10cxX3xX3axX15xfa47xX21xX3xX21xX6xX5bxX3xX4xX19xX4xX3xX5xX33xXfdxXdxX10cxX3xX31x1716exX3xfa8exXbxX3xX69xXdxXf8xX21xX3xXexX1xX33xXfdxXdxX3xX4xX19xX4xX3xX5xX33xXfdxXdxX10cxX3xX21xX18bxXdxX3xX4xX171xX5bxX3xX69xXdxXf8xX21xX3x15bffxX1xX6xX54xXbxf02exX3xX178xX214xX3xX2xe731x1053dxXcxX3xX2xX219x14138x12fe8xX10cxX3xX65xX1cxXdxX3xXex16948xX3xX5xX171xX3x16668xX1xX171xX3xX5dxX33xX15xX65xX5xX10xX3xX178xX219xX3xX5dxXdxX6xX5bxX33xX21xX50xX10cxX3xX167xXdxX4xX54xX33xXbxX1xX33xX21xX10xX3xX214xX4dxXf0x1135axX220x15a49xX214xX178xX3x145f2xX225xX225x13e98xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12x161f0xX3x11874xXdxX19xX3xX233xX1x155ecxXdxX3xX69xXdxX113xX5bxX11cxX3xX225xX17cxX261xfe44xX17bx12341xX261xX28bxX28bxX28bxX3xX69xX18bxX21xX17xX10cxX3xXexXdxX10axX21xX3xX69xX175xXexX3xXexX54xXaexXafxX4xX11cxX3xX2xX17bxX261xX28bxX28bxX28bxX261xX28bxX28bxX28bxX3xX69xX18bxX21xX17xX261xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX277xX3xXcxX1xXccxXdxX3xX17xXdxX6xX21xX3xX16bxX10xX5bxX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX219xX3xX69x1762fxX21xX17xX3xX233xXc3xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX17xXdxX6xX3xX69xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX219xX3xX21xX182xXbxX3xXexXdxX10axX21xX3xX69xX175xXexX3xXexX54xXaexXafxX4xX11cxX3xXcx11f25xX3xX21xX17xX1cxXf7xX3xXexX1xX36xX21xX17xX3xX65xX19xX33xX3xX69x163eaxX21xX3xX2xX25exX1xX219xX3xX21xX17xX1cxXf7xX3xX17bxX17cxX3exX17bxX3exX17bxX28bxX2x11650xX3xXexXfdxXdxX3xXcxX54xX15xX21xX17xX3xXexX5axX5bxX3xX5dxX24xX4xX1xX3xX31xX63xX3xX65xX19xX21xX3xX69xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX7axX21xX1xX261xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX277xX3xXcxX1xXccxXdxX3xX17xXdxX6xX21xX3xXex12bc5xX3xX4xX1x1751fxX4xX3xX65xX19xX21xX3xX69xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX11cxX3xX225xX1xX219xX3xX21xX17xX1cxXf7xX3xX17bx1204dxX3exX17bxX3exX17bxX28bxX2xX33dxX3xXexXfdxXdxX3xXcxX54xX15xX21xX17xX3xXexX5axX5bxX3xX5dxX24xX4xX1xX3xX31xX63xX3xX65xX19xX21xX3xX69xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX7axX21xX1xX261xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX0xX10xX5bxX12xX0xX7xXexX54xX33xX21xX17xX12xXcxX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX5xXc3xX11cxX0xX3exX7xXexX54xX33xX21xX17xX12xX0xX3exX10xX5bxX12xXa9xX1xX1cxX3xX5xX1cxX5bxX3xX31xXdxXf8xX4xX3xX17cxX3xXexX1dbxX21xX17xX3xXf0xXf1xXa9xX5dxX3xX1xX15xXf7xXf8xX21xX3xXcxX1xXfdxX4xX1xX3xX4dxX1cxX3x12e4exX233xX1xX36xX21xX17xX3xX65xX6xX33xX3xX17xX18bxX5bxX11cxX3xXa9xX1xX1cxX3xX17xXdxX6xX33xX3xX50xX24xX4xX1xX3xX5bxX182xXexX3xX4xed49xX6xX10cxX3xX4xX471xX6xX3xe9c6xXdxX21xX50xX33xX479xX10cxX3xX5bxX19xXdxX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX155xX6xX3xXexX54xXaexXafxX4xX3xd5cbxX1xX1d0xX21xX17xX3x133aaxX2e8xX21xX3xX1x17162xX6xX3xXexX1xX36xX21xX17xX3xXexXdxX21xeb93xX261xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX25axX3xX279xXdxX19xX3xX233xX1xX27fxXdxX3xX69xXdxX113xX5bxX11cxX3xX2xX28bxX28bxX261xX28bxX28bxX28bxX261xX28bxX28bxX28bxX3xX69xX18bxX21xX17xX261xX3xXcxXdxX10axX21xX3xX69xX175xXexX3xXexX54xXaexXafxX4xX11cxX3xX2xX28dxX261xX28bxX28bxX28bxX261xX28bxX28bxX28bxX3xX69xX18bxX21xX17xX3exX69xX171xX21xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX17xXdxX6xX261xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX277xX3xXcxX1xXccxXdxX3xX17xXdxX6xX21xX3xX16bxX10xX5bxX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX219xX3xX69xX2e8xX21xX17xX3xX233xXc3xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX17xXdxX6xX3xX69xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX219xX3xX21xX182xXbxX3xXexXdxX10axX21xX3xX69xX175xXexX3xXexX54xXaexXafxX4xX11cxX3xXcxX316xX3xX21xX17xX1cxXf7xX3xXexX1xX36xX21xX17xX3xX65xX19xX33xX3xX69xX328xX21xX3xX2xX25exX1xX219xX3xX21xX17xX1cxXf7xX3xX17bxX3aexX3exX17bxX3exX17bxX28bxX2xX33dxX3xXexXfdxXdxX3xXcxX54xX15xX21xX17xX3xXexX5axX5bxX3xX5dxX24xX4xX1xX3xX31xX63xX3xX65xX19xX21xX3xX69xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX7axX21xX1xX261xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX277xX3xX13xX24xX6xX3xX69xXdxX113xX5bxX3xX16bxX10xX5bxX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX11cxX3xXcxXfdxXdxX3xXf0xXf1xXa9xX5dxX3xX1xX15xXf7xXf8xX21xX3xXcxX1xXfdxX4xX1xX3xX4dxX1cxX261xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX277xX3xXcxX1xXccxXdxX3xX17xXdxX6xX21xX3xX65xX19xX21xX3xX69xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX11cxX3xX49axX1cxX33xX3xX1xX18bxXdxX3xX225xX1xX219xX3xX21xX17xX1cxXf7xX3xX17bxX28dxX3exX17bxX3exX17bxX28bxX2xX33dxX219xX3xXexXfdxXdxX3xX1xX182xXdxX3xXexX54xXaexXccxX21xX17xX3xXcxX54xX15xX21xX17xX3xXexX5axX5bxX3xX5dxX24xX4xX1xX3xX31xX63xX3xX65xX19xX21xX3xX69xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX7axX21xX1xX261xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX178xX155xX21xX1xX3xX5bxXccxXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX390xX3xX4xX1xX394xX4xX219xX3xX4xX19xX3xX21xX1xX5axX21xX3xX4xX49fxX3xX21xX1xX15xX3xX4xX1dbxX15xX3xX69xX328xX21xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX17xXdxX6xX3xX69xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX261xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX167xf527xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX328xXexX3xX16bxXdxX21xX3xX5xXdx131c6xX21xX3xX1xXf8xX11cxX3xXcxX54xX15xX21xX17xX3xXexX5axX5bxX3xX5dxX24xX4xX1xX3xX31xX63xX3xX65xX19xX21xX3xX69xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX7axX21xX1xX261xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX13xX24xX6xX3xX4xX1xX7axX11cxX3xX214xX1efxX3xX2xX25exX25exX219xX3xX69xXaexXccxX21xX17xX3xX4dxX1cxX3xX4dxX15xXf7xX3xXcx17759xXbxX219xX3xXexX1xX1cxX21xX1xX3xXbxX1xX1efxX3xX4dxX1cxX3xXcxXd4xX21xX1xX219xX3xXexX7axX21xX1xX3xX4dxX1cxX3xXcxXd4xX21xX1xX261xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX13xXdxXf8xX21xX3xXexX1xX33xXfdxXdxX11cxX3xX28bxX17cxX21fxX17cxX3xX28dxX33dxX21fxX21fxX21fxX21fxX261xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12x17025xX10xX65xX7xXdxXexX10xX11cxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX1xXexXexXbxX11cxX50xX6xX15xX17xXdxX6xX261xX1xX6xXexXdxX21xX1xX261xX17xX33xX31xX261xX31xX21xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX33xX50xXf7xXaxX12xX0xXdxX5bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xXexX1xX15xX5bxX65xX3xX50xX1xXdxX50xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX50xX6xX15xX3xX17xXdxX6xX3xXexX6xXdxX3xX7xX6xX21xX3xXexXdxX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xX7xX15xX21xX17xX3xX31xX6xX33xX3xX4xX33xX21xX17xX3xX3axX15xXf7xXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXaxX479xXdxX50xXexX1xX11cxX28dxX28dxX28bxXbxX16bxX10cxX1xX10xXdxX17xX1xXexX11cxX17cxX25exX25exXbxX16bxXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11cxX3exX3exXdxX261xX65xX6xX33xX1xX6xXexXdxX21xX1xX261xX31xX21xX3exX21xX10xX479xX7xX3exX2xX33dxX28bxX33dxX3exX33dxX25exX50xX3aexX28bxX225xXexX225xX17cxX17cxX2xX5xX28bxX261x15d6axXbxX17xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12