Bánh mì cho tổng thống
Paris hằng năm có cuộc thi "Bánh mì baguette truyền thống ngon nhất" do tòa thị chính thủ đô tổ chức, với ban giám khảo gồm chuyên gia ngành bánh mì, nhà báo ẩm thực và sáu công dân được rút thăm.
5af7xb633xabd4x80f1xb7e4x10eeax11446x69e8x10e2cxX7xd686xbe80x71c6x7f12xa7d6xff58xX5xdc3exXaxcc07xd9e2x81a5xc14bxX1xX3xae43xbf01xX3xX4xX1xca46xX3xXexe296xX15x10412xX3xXexX1x71a9xX15xX22xX0x61c2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6a4fxX10xX6xd416xXaxX12xe815xX6x7e4dxXdxX7xX3xX1x11421xX15xX22xX3xX15x1064fxX18xX3xX4xe393xX3xX4xc7a2x8ef6xX4xX3xXexX1xXdxX3x740cxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xfe65xX6xX22xX52xX10xXexXexX10xX3xXexX41xX52x6c34xecd7xX15xX3xXexX1xX26xX15xX22xX3xX15xX22xX1dxX15xX3xX15xX1xb0c9xXex6d93xX3xX3cxX1dxX3xXexd938xX6xX3xXexX1xe7e0xX3xX4xX1xf4f6xX15xX1xX3xXexX1xf6d5xX3x8525xd59bxX3xXexX20xX3xX4xX1x8a8dxX4xf6ecxX3x748bx117c7xXdxX3xX63xX6xX15xX3xX22xXdxX14xX18xX3xa92dxX1xda4exX1dxX3xX22x103c5xX18xX3xX4xX1xX52xX6fxd233xX15xX3xX22xXdxX6xX3xX15xX22x72e3xX15xX1xX3xX63xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXa3xX3xX15xX1xXc8xX3xX63xX14xX1dxX3x8760xX18xX3xXexX1x6b58xX4xX3xXa5xXc8xX3xX7xX14xX52xX3xX4xX9axX15xX22xX3xX3cxef45xX15xX3xX99x10fc2xfa00xX4xX3xX41x5fabxXexX3xXexX1xX4bxX18x6050xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX3cxX6fxXaxX12xX0xXdxX18xX22xX3xXdxX3cxX9xXaxXdxX18xX22x5b6exX6xa1c3xd5a9xfa7fxX4xX3cx11560x116cbxeb63xd55ex7f2exX12cxX4xX12dxX2xX2xX10xX4xX12dxX63xX3cxX127xX12bxX12dxX127x61eexX126xX12cxX12bxX127xX3cxX2xX12exX12fx61d1xX13exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX22xX1xXexX63xX1dxbaa7xX12dxX4xX1dxX15xXexX10xX15xXexXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxf5daxXdxX3cxXexX1x8e8cxX3xX128xX2xX127xXbxX159xc987xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX170xX3xX126xX2xX12cxXbxX159xX177xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX20xX15xX22xX3xXexX1xX26xX15xX22xX3xX12dxX3x9d5dxX15xX1xX3xX2xX102xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX2axX2axXdxX102xX63xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX102xXa5xX15xX2axX15xX10xX16bxX7xX2axe2adxX1ccxX12cxX126xX2axX2xX12cxX128xX3cxX126xX12cxX12bxX127xX126xX1ccxX1ccxXexX2xX12bxX2xX126xX126xX5xX12cxX102x8741xXbxX22x115d6xX41xX9xX12exX12bxX147xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX20xX15xX22xX3xXexX1xX26xX15xX22xXaxX3xX16bxXdxX3cxXexX1xX9xXaxX128xX2xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX126xX2xX12cxXaxX3xX3cxX6xXexX6xX12dxX1dxX41xXdxX22xXdxX15xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX170xX2axX2axX4xX3cxX15xX102xXexX52xX1dxXdxXexX41xX10xX102xXa5xX15xX2axX1ccxX12cxX1ccxX1ccxX2axX2xX2axX1ccxX12exX2axX63xX6xX15xX1xX12dxX18xXdxX12dxX2xX128xX126xX13exX1ccxX126xX127xX1ccxX147xX12exX2xX1ccxX147xX127xX12exX12exX13exX12bxX147xX12exX1ccxX13exX102xX1e5xXbxX22xXaxX3xX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx118b1xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xXcxXdx11419xX18xX3xX63xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX99xX1dxb642xXexX3xX22xXdxXb4xXdxX3xf54fxX41xX6xX15xX3cxX3xX3fxX41xXdxX159xX3xX3cxX10xX3xX5xX6xX3xX63xX6xX22xX52xX10xXexXexX10xX3xX3cxX10xX3xXexX41xX6xX3cxXdxXexXdxX1dxX15xX3xX12fxX41xX6xX15xX4xX6xXdxX7xX10xX3xX15xX4bxX18xX3xX1ccxX12cxX2xX12exX3xX12dxX3xX1a9xX15xX1xX170xX3x9868xX102xa02bxX102xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX3cxX6fxXaxX12x72cbx10a34xX3xX3cxXe2xX3xXexX1xXdxXa3xX3xXb2xX91xX4xX1xX3xXexX1xXf6xXa6xX4xX3xX20xX3xX63xX14xX15xX1xX3xXbxX1xXb4xXdxX3xXexee5cxX3xX128xX127xX12dxX12exX127xX4xX18xXa3xX3xXexX41xefa7xX15xX22xX3xX5xXf6xXf7xX15xX22xX3xXexX328xX3xX1ccxX12cxX12cxX12dxX13exX12cxX12cxX22xX3xXa5xXc8xX3xX1xXc8xX18xX3xX5xXf6xXf7xX15xX22xX3xX18xX52xX26xXdxX3xXb2xX1xX9axX15xX22xX3xa835xX52xX14xX3xX2xX147xX22xX2axXb2xX22xX3xX63xX53xXexX102xX3xXcxX41xX1dxX15xX22xX3xX4xX52xX53xX4xX3xXexX1xXdxXa3xX3xXexX1xX6xX6fxX3xXa5xX19xX3xX22xX1xXdxX3xXexXbfxX15xX3xXexX14xX4xX3xX22xXdxXb4xX3xXexX1xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX20xX3xX63xX6xX22xX52xX10xXexXexX10xX3xX99xXf6xXf7xX4xX3xX99xX14xX15xX1xX3xX7xX26xX3xX99xX306xX3xX63xXb4xX1dxX3xX99xXb4xX18xX3xXexX91xX15xX1xX3xXa5xX9axX3xX3cxX6xX15xX1xXa3xX3xXa5xXc8xX3xX99xXf6xXf7xX4xX3xX99xX14xX15xX1xX3xX22xXdxX14xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX15xX4bxX18xX3xXexXdxXbfxX52xX3xX4xX1xX52xXddxX15xX170xX3xX41xX52xX53xXexXa3xX3xXa5xX8dxXa3xX3xX18xcccfxXdxX3xXexX1x7857xX18xXa3xX3xX4xX1xX80xXexX3xX5xXf6xXf7xX15xX22xX3xX15xXf6xXa6xX15xX22xX3xXa5xXc8xX3xX15xX22xX1dxX2a3xXdxX3xX1xX19xX15xX1xX3xX4xX1xXdxbcabxX4xX3xX63xX14xX15xX1xX102xX3x687bxX22xXf6xa127xXdxX3xX99xX1dxX2a3xXexX3xX22xXdxXb4xXdxX3xXb2xX1xX9axX15xX22xX3xX4xX1x8c18xX3xX15xX1x70ccxX15xX3xXbxX1x8366xX15xX3xXexX1xXf6xf9b0xX15xX22xX3xX126xX102xX12cxX12cxX12cxX3xX10xX52xX41xX1dxX3xX18xXc8xX3xX4xX88xX15xX3xX99xXf6xXf7xX4xX3xXa5xXdxX15xX1xX3xX3cxXe2xX3xX4xX52xX15xX22xX3xX4xX80xXbxX3xX63xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX305xXdxX296xX15xX3xa76exX5xX6fxX7x11930xX10xX3xX4xX97xX6xX3xXexX20xX15xX22xX3xXexX1xX26xX15xX22xX3xX3fxX1xX14xXbxX3xXexX41xX1dxX15xX22xX3xX7xX52xX26xXexX3xX18xX53xXexX3xX15xX4bxX18xX102xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX3cxX6fxXaxX12xX439xX4bxX18xX3xX1ccxX12cxX1ccxX2xXa3xX3xXexX41xX1dxX15xX22xX3xXexX20xX15xX22xX3xX7xX26xX3xX2xX12exX13exX3xX20xX3xX63xX14xX15xX1xX3xX3cxXe2xX3xXexX1xXdxXa3xX3xX22xXdxXc8xX15xX1xX3xX3cxX6xX15xX1xX3xX1xXdxX296xX52xX3xX5axX2abxX41xX6xX15xX3cxX3xX3fxX41xXdxX159xX3xX3cxX10xX3xX5xX6xX3xX63xX6xX22xX52xX10xXexXexX10xX3xX3cxX10xX3xXexX41xX6xX3cxXdxXexXdxX1dxX15xX3xX12fxX41xX6xX15xX4xX6xXdxX7xX10xX82xX3xX5xXc8xX3xX7xXb4xX15xX3xXbxX1xXddxX18xX3xX4xX97xX6xX3xX6xX15xX1xX3x9d24xX6xXb2xX41xX6xX18xX3x102f1xXb2xX41xX1dxX52xXexX3xX12dxX3xX126xX1ccxX3xXexX52xX20xXdxXa3xX3xX15xX22xXf6xX43cxXdxX3xX3fxX1xX14xXbxX3xX22xX26xX4xX3xXcxX52xX15xXdxX7xXdxX6xXa3xX3xX4xX1xX97xX3xX5xX88xX3xX63xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX460xX3xXbxX1xX26xX3xb88bxX10xX52xXdxX5xX5xX6fxXa3xX3xX363xX52xX455xX15xX3xX2xX1ccxXa3xX3xX3fxX6xX41xXdxX7xX102xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX3cxX6fxXaxX12xXcxX52xX6fxX3xX15xX1xXdxXbfxX15xXa3xX3xXexXdxX430xX15xX22xX3xXexX4bxX18xX3xX15xXc8xX6fxX3xX5xX2a3xXdxX3xXb2xX1xX9axX15xX22xX3xX18xX6xX6fxX3xX4xX1xX1dxX3xX15xX22xXf6xX43cxXdxX3xX99xX1dxX2a3xXexX3xX22xXdxXb4xXdxX3xXb2xX1xXdxX3xX15xX22xXf6xX43cxXdxX3xXexX6xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXdxX296xX15xX3xXexX41xXbfxX15xX3xcfacxX6xX4xX10xX63xX1dxX1dxXb2xX3xX4xX97xX6xX3xX6xX15xX1xX3xX562xX6xXb2xX41xX6xX18xX3xX569xXb2xX41xX1dxX52xXexX3xX4xX4fxX3xX15xX1xebc2xX15xX22xX3xXbxX1xX14xXexX3xX63xXdxX306xX52xX3xX97xX15xX22xX3xX1xX53xX3xX39xXb8xXdxX3xX22xXdxX14xX1dxX3xX4xXe2xX4xX3xX99xX1dxX6xX15xX3xX460xX3xXcxX52xX15xXdxX7xXdxX6xX3xXa5xXc8xX3xX4xX1xX26xX15xX22xX3xX4xX1xX91xX15xX1xX3xX363xX52xX6fxX70xX15xX3xX3fxX1xX14xXbxX102xX3x5dd4xXe2xX3xXa5xXdxX296xX4xX3xXb2xX1xXdxX430xX15xX3xX5xX45axX15xX3xX99xX45axX52xX3xXexXdxXbfxX15xX3xX305xXdxX296xX15xX3xX49dxX5xX6fxX7xX4a1xX10xX3xXbxX1xXb4xXdxX3xXexX328xX3xX4xX1xX26xXdxX3xX5axX20xX3xX63xX6xX22xX52xX10xXexXexX10xX3xX15xX22xX1dxX15xX3xX15xX1xX80xXexX82xX3xXexX41xX1dxX15xX22xX3xX15xX4bxX18xX102xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX3cxX6fxXaxX12xX3fxX1xXb4xXdxX3xX15xX4fxXdxX3xXexX1xXbfxX18xX3xX41xX46xX15xX22xX3xX5xX88xX3xX63xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXexX1xXf6xX43cxX15xX22xX3xX159xX52xX6fxXbfxX15xX3xX4xX52xX15xX22xX3xX4xX80xXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX3fxX1xX97xX3xXcxX20xX15xX22xX3xXexX1xX26xX15xX22xX3xX3fxX1xX14xXbxX3xXexX328xX3xX15xX4bxX18xX3xX1ccxX12cxX2xX147xX3xX460xX3xXbxX1xX26xX3xX5a8xX6xX6fxX18xX1dxX15xX3cxX3xX2eexX1dxX7xX10xX41xX6xX15xX3cxXa3xX3xX363xX52xX455xX15xX3xX2xX126xX3xX5xXc8xX3xX4xX97xX6xX3xX6xX15xX1xX3xX5a8xXdxX3cxX1xX6xX3xb598xX1xX6xX3cxX1xX10xX41xX3xX12dxX3xX4xd9f8xX15xX22xX3xX5xXc8xX3xX18xX53xXexX3xX15xX22xXf6xX43cxXdxX3xX3fxX1xX14xXbxX3xX22xX26xX4xX3xXcxX52xX15xXdxX7xXdxX6xXa3xX3xXexX328xX15xX22xX3xX99xX1dxX2a3xXexX3xX22xXdxXb4xXdxX3xX20xX3xX63xX6xX22xX52xX10xXexXexX10xX3xX15xX22xX1dxX15xX3xX15xX1xX80xXexX3xX15xX4bxX18xX3xX1ccxX12cxX2xX13exX3xXa5xXc8xX3xX99x644exX3xX99xXf6xXf7xX4xX3xXcxX20xX15xX22xX3xXexX1xX26xX15xX22xX3xX562xX6xX4xX41xX1dxX15xX3xX18xX43cxXdxX3xXexX1xX14xXbxX3xXexX405xX15xX22xX3xXb2xX1xXdxX3xX9axX15xX22xX3xXa5xXdxX430xX15xX22xX3xXexX1xX4bxX18xX3xX4xX1xX91xX15xX1xX3xXexX1xXa1xX4xX3xXcxX52xX15xXdxX7xXdxX6xX102xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX3cxX6fxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXexX328xX3xX5xXf2xX52xX3xX5xXc8xX3xX99x8d80xX4xX3xX7xXb4xX15xX3xX4xX97xX6xX3xX3fxX1xX14xXbxX3xXb2xX1xX9axX15xX22xX3xX4xX1xX451xX3xXa5xX19xX3xXexXdxX430xX15xX22xX3xXexX4bxX18xX3xX18xXc8xX3xX4xX88xX15xX3xXa5xX19xX3xXexX91xX15xX1xX3xXexX1xXdxX430xXexX3xXexX1xXe2xX4xX3xXexX41xX1dxX15xX22xX3xX99xX43cxXdxX3xX7xX26xX15xX22xX3xXexX1xXf6xX43cxX15xX22xX3xX15xX1xX455xXexX102xX3xX439xX22xXf6xX43cxXdxX3xX3fxX1xX14xXbxX3xX1xX1dxX863xX4xX3xX15xX22xXf6xX43cxXdxX3xX7xX26xX15xX22xX3xX460xX3xX3fxX1xX14xXbxXa3xX3xXb2xX1xXdxX3xX18xX52xX6xX2axXexX1xX52xXbfxX3xX15xX1xXc8xXa3xX3xX99xXdxX70xX52xX3xX363xX52xX6xX15xX3xXexXf2xX18xX3xXexX1xXa1xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX52xX3xX15xX1xXc8xX3xX4xdc7exX6xX3xX5xXc8xX3xXexX19xX18xX3xX1xXdxX306xX52xX3xX159xX52xX15xX22xX3xX363xX52xX6xX15xX1xX3xX4xX4fxX3xXexXdxX296xX18xX3xX63xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX15xX22xX1dxX15xX3xXb2xX1xX9axX15xX22xX3xX63xX460xXdxX3xXa5xX19xX3xX4xX14xX4xX3xXexXdxX296xX18xX3xX63xX14xX15xX1xX3xX7xX6xX15xX3xX7xX14xXexX3xX15xX1xXf6xX15xX22xX3xX15xX22xX1dxX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xX451xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX1dxXb4xX15xX22xX102xX3xX2ecxX455xX6fxX3xX15xXbfxX15xX3xX6xXdxX3xX99xXf6xXf7xX4xX3xX22xXdxXb4xXdxX3xXexX41xX1dxX15xX22xX3xX15xX4bxX18xX3xX5xXc8xX3xX41xX80xXexX3xXa5xXdxX15xX1xX3xX3cxXe2xXa3xX3xX3cxX1dxX6xX15xX1xX3xX7xX26xX3xXexX4bxX15xX22xX3xXa5xX335xXexX3xX15xX1xXdxX70xX52xX3xX15xX4bxX18xX3xX7xX6xX52xX3xX99xX4fxX102xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX3cxX6fxXaxX12xX78fxX1xX52xX3xXbxX1xX26xX3xXexX9axXdxX3xX460xX3xX4xX4fxX3xX1xX6xXdxX3xXexXdxX296xX18xX3xX63xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX99xXf6xXf7xX4xX3xX22xXdxXb4xXdxX3xXa5xXc8xX1dxX3xX4xX14xX4xX3xX15xX4bxX18xX3xX2xX12bxX12bxX12bxX3xXa5xXc8xX3xX1ccxX12cxX2xX12exX102xX3xX562xbad6xXdxX3xX5xX45axX15xX3xX15xX1xXf6xX3xXa5xX455xX6fxXa3xX3xXexXdxX296xX18xX3xX15xXc8xX1dxX3xX4xX79axX15xX22xX3xXexX41xXf6xX40axX15xX22xX3xX63xXb4xX15xX22xXa3xX3xX63xX4bxX15xX22xX41xX9axX15xX3xX363xX52xXb4xX15xX22xX3xX4xX14xX1dxXa3xX3xX1xXdxX296xX52xX3xXa1xX15xX22xX3xX19xX3xX159xe37cxX1dxX102xX3xX305xXf6xXf7xX4xX3xX63xXdxX430xXexXa3xX3xXexXbfxX15xX3xX5axX63xX6xX22xX52xX10xXexXexX10xX82xX3xX4xX97xX6xX3xX20xX3xX63xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX63xXdxX306xX52xX3xXexXf6xXf7xX15xX22xX3xX15xXf6xXa6xX4xX3xX3fxX1xX14xXbxX3xX18xXa6xXdxX3xX159xX52xX80xXexX3xX1xXdxX296xX15xX3xXa5xXc8xX1dxX3xX99xX45axX52xX3xXexX1xX430xX3xXb2x78b7xX3xX1ccxX12cxX3xXa5xXc8xX3xX63xX46xX15xX22xX3xX7xX14xX15xX22xX3xX4xX1xX430xX3xX99xXf6xXf7xX4xX3xX99xX4bxX15xX22xX3xXb2x77b7xX3xX15xX4bxX18xX3xX2xX12bxX12cxX1ccxX102xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX3cxX6fxXaxX12xX2ecxXc8xX3xX15xX4bxX18xX3xX2xX12bxX12bxX13exXa3xX3xX18xX53xXexX3xX7xd827xX4xX3xX5xX296xX15xX1xX3xX4xX97xX6xX3xX4xX1xX91xX15xX1xX3xXbxX1xX97xX3xX363xX52xX6fxX3xX99xX8dxX15xX1xX3xXexX1xXc8xX15xX1xX3xXbxX1xX45axX15xX3xXexX41xX1dxX15xX22xX3xX20xX3xX63xX6xX22xX52xX10xXexXexX10xX3xX5axXexX41xX52xX6fxX70xX15xX3xXexX1xX26xX15xX22xX3xX3fxX1xX14xXbxX82xX3xX4xX1xX451xX3xX99xXf6xXf7xX4xX3xX22xXb8xX18xX3xX63xX53xXexX3xX18xX19xXa3xX3xX15xXf6xXa6xX4xXa3xX3xX18xX52xX26xXdxXa3xX3xX18xX10xX15xX3xX1xX6xX6fxX3xX63xX53xXexX3xX15xX460xX3xXa5xXc8xX3xX4xX1xX451xX3xX15xX1xXf6xX3xXexX1xX430xX3xX18xXa6xXdxX3xX99xXfbxX15xX22xX3xX4xX1xX52xXddxX15xX3xXexX41xX52xX6fxX70xX15xX3xXexX1xX26xX15xX22xX102xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX3cxX6fxXaxX12xX39xXb8xXdxX3xX5xXc8xX18xX3xXbxX1xXdxX18xX3xXcxX20xX3xX363xX52xX26xX4xX3xXexXdxX430xX15xX22xX3xX22xXc8xX3xXexX41xXf6xX6xX3xXa5xX70xX3xXexX1xX43cxXdxX3xX22xXdxX6xX15xX3xX63xX14xX4xX3xXcxX9axX15xX3xX460xX3xX3fxX1xX14xXbxXa3xX3xX99xX2a3xX1dxX3xX3cxXdxced9xX15xX3xX39xX52xX6fxX3xXcxX1xXc8xX15xX1xX3xXb2xXbfxX52xX3xX159xX430xXbxX3xX1xX455xX52xX3xX4xXb4xX15xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX22xXf6xX43cxXdxX3xX99xXc8xX15xX3xX9axX15xX22xX3xX99xXdxX3xX363xX52xX6xX3xX99xXdxX3xX5xX2a3xXdxX102xX102xX102xX3xXcxX1xX80xX6fxX3xX4xXb4xX3xX1xX6xXdxX3xX99xXdxX3xXexX1xXdxX430xX52xX3xXexXe2xX3xX15xX1xXdxXbfxX15xX3xX3cxX1dxX3xXb2xX1xX9axX15xX22xX3xX4xX4fxX3xX18xdaabxX4xX3xX99xX91xX4xX1xXa3xX3xXexX41xXf7xX3xX5xXafaxX3xX15xX22xXf6xX43cxXdxX3xX3fxX1xX14xXbxX3xX99xX70xX3xX15xX22xX1xX8dxX3xX4xX1xX1dxX3xX1xX335xX3xX159xX14xX4xX1xX2axX4xX45axX18xX3xX4xX14xXdxX3xX22xX19xX3xX99xX4fxXa3xX3xXa5xXc8xX3xX41xXb8xXdxX3xX99xX7eexX3xX4xX1xX1dxX3xX18xX53xXexX3xX9axX15xX22xX3xX4xX45axX18xX3xXexX43cxX3xX63xX14xX1dxX3xX18xXa6xXdxXa3xX3xX9axX15xX22xX3xX4xX88xX15xX3xX5xX2a3xXdxX3xX4xX45axX18xX102xX102xX102xX3xX20xX3xX63xX14xX15xX1xX3xX18xX19xf5c0xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69cxX1dxX52xX41xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXexX52xX1dxXdxXexX41xX10xX102xXa5xX15xX0xX2axXbxX12