Phụ nữ TX Hồng Lĩnh tự tin hội nhập trên môi trường mạng
(Baohatinh.vn) - Dù mới chỉ ra mắt và đi vào hoạt động gần 5 tháng nhưng CLB “Phụ nữ với hội nhập trên môi trường mạng” tại phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã mang lại những tín hiệu tích cực ban đầu.
7af6xb852xc5bex7e03xd83ax10cd0x90d8x7b23x102bfxX7x10cc4x9a59xa252xb84dxd89exf833xX5xa08fxXax83d1xabeexX1xe35cxX3xc63exc050xX3xXcxf15bxX3x8a13xd04fxX17xe3b2xX3xf3c0xcd0fxX17xX1xX3xXexbeb5xX3xXexXdxX17xX3xX1xb3e4xXdxX3xX17xX1x984cxXbxX3xXexb5dcxa1fexX17xX3x99c9xc34dxXdxX3xXexX38x93b9xb1ebxX17xX20xX3xX3cxd17fxX17xX20xX0xe243xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xd4b8xXaxX12xfcfdxc064xX3xX3cxa2f0xXdxX3xX4xX1x8282xX3xX38xX6xX3xX3cxf49dxXexX3x8f6bxe7daxX3x10c22xXdxX3xX73xX74x10ee3xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX76xX2fxX17xX20xX3xX20x10ba6xX17xX3xbaacxX3xXexX1x8dc9xX17xX20xX3xX17xX1xX42xX17xX20xX3x10ec2xX22xe133xX3x10bbcxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX73xX65xXdxX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xc6bbxX3xXexX48xXdxX3xXbxX1xX42xX43xX17xX20xX3xf1f5xX6xX3cxX3xX1dxX1exX17xX20x107a6xX3xXcxX1bxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX22xX23xX17xX1xX3xaab8xX1dxX74xX3xXcxX23xX17xX1xcfa6xX3xX76xefa3xX3xX3cxX6xX17xX20xX3xX5xX48xXdxX3xX17xX1xX18xX17xX20xX3xXex8f7fxX17xX3xX1xXdxcfacx98a9xX3xXexX107xX4xX1xX3xX4xX28xX4xX3xaf7exX6xX17xX3xX76xX88xX10dx11060xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX7bxX5exd4f0xXaxX12xXcxX1xX8fxX17xX20xX3xX2xb966xX4cx87baxX13cxX13exX2xXdbxX3xX5exX42xX65xXdxX3xX7xX28xX3xX4xX1xX6axX3xX76xX48xX7bxX3xX4xe527xX6xX3xXcxX38xX10dxX17xX20xX3xX42xad00xX17xX20xX3xX1dxX2fxXdxXdbxX3xX1dxX2fxXdxX3xX22xX1dxX13xXd3xX3xXexX6axX17xX1xX3xX1dxX74xX3xXcxX23xX17xX1xX3xXex8b70xX3xX4xX1xa93cxX4xX3xX38xX6xX3xX3cxX70xXexX3xX99xX22xX9bxX3xX9dxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX73xX65xXdxX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXc6xX3xXexX48xXdxX3xXbxX1xX42xX43xX17xX20xX3xXd3xX6xX3cxX3xX1dxX1exX17xX20xXdbxX3xXcxX1bxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX22xX23xX17xX1xX11fxX3x84fbxc21bxX132xX3xX5xX74xX3xX3cxX3dxX3xX1xfbc4xX17xX1xX3xX76xXdxd6f3xX3cxX3xX17xX1x10a79xX3cxX3xX4xX15xX3xXexX1xX1f0xX3xX1xdefdxX6xX3xXd3xX20xX1x105fexX3xce38xX10dxX132xcd2axXexX3xX7xc103xX3xX2x8e98xX3xX17xX20xX74xX132xX3xX212xX4cxX2xX4cxX13exX13cxX13exX2xX3xX4xX155xX6xX3xX1dfxX7bxX74xX17xX3xX4xX1xX155xX3xXexX206xX4xX1xX3xXcxX38xX10dxX17xX20xX3xX42xX15fxX17xX20xX3xX1dxX2fxXdxX3xX22xX1dxX13xXd3xX3x9513xXdxX10cxXexX3xXd3xX6xX3cxX3xX73x9ee9xX3xX9dxX1dx101b6xX3xXexX38x10615xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xX208xX10dxX20fxX4xX3xXexX20bxX3xX76xX20bxX17xX3xX17x8af0xX3cxX3xX13exX13cx8d4cxX13cxXc6xX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX7bxX5exX132xXaxX12xX0xXdxX3cxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX99xX10xX17xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxee14xXdxX5exXexX1x10cfaxX3xc25cxX2xX8bxXbx80dbxa822xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX2b8xX3x8453xX2xX13cxXbxX2bexX2bfxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX11fxX118xX6xX7bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxX73xX17xX4cxX17xX10xX2b3xX7xX4cxX13exX13exX13cxc7c8xX4cxX2xX13exX2efxX5exX8bxX2xX8bxX27exb592xX13cxX2efxXexX2xX27exX2efxX13exX2c9xX5xX13cxX11fxe8a3xXbxX20x1053axX38xX9xX2c9xX27exX13cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX22xX23xX17xX1xX3xXexX28xX3xXexXdxX17xX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXaxX3xX2b3xXdxX5exXexX1xX9xXaxX2baxX2xX8bxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX2c9xX2xX13cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX7bxX17xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2bexXexc0ecxX6xX5xXdxX20xX17xX2b8xX3xX305xX10dxX7xXexXdxf746xX132xX2bfxXaxX12xXcxX1xX8fxX17xX20xX3xX2xX13cxX4cxX13exX13cxX13exX2xXdbxX3xX1dxX2fxXdxX3xX22xX1dxX13xXd3xX3xXexX6axX17xX1xX3xX1dxX74xX3xXcxX23xX17xX1xX3xXexX17fxX3xX4xX1xX183xX4xX3xX38xX6xX3xX3cxX70xXexX3xX99xX22xX9bxX3xX9dxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX73xX65xXdxX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXc6xX3xXexX48xXdxX3xXbxX1xX42xX43xX17xX20xX3xXd3xX6xX3cxX3xX1dxX1exX17xX20xXdbxX3xXcxX1bxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX22xX23xX17xX1xX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX7bxX5exX132xXaxX12xX99xX22xX9bxX3xX9dxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX73xX65xXdxX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXc6xX3xX76xX42xX25axX4xX3xX38xX6xX3xX76xX43xXdxX3xX73xX65xXdxX3xX3cxX15xX4xX3xX76xX107xX4xX1xX3xXexX48xX7bxX3xX5exXdxaf88xX17xX3xX76xX74xX17xX3xX4xX1xX7bxX3xX1xX2fxXdxX3xX73xXdxX39xX17xXdbxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9003xXdbxX3xX20xXdxX6xX7bxX3xX5xX42xX10dxXdbxX3xX1xbf18xX4xX3xXexX34xXbxX3xX4xX8fxX4xX3xe8ebxXdxX20bxX17xX3xXexX1xX183xX4xXdbxX3xX4c2xXdxX17xX1xX3xX17xX20xX1xXdxX10cxX3cxX3xX73xX252xX3xX7x7f7axX3xX5exX15xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xX3xX2bexXf5xX3xX1xX2fxXdxX3xX6xX17xX3xXexX7bxX74xX17xXdbxX3xX73xX279xX17xX3xX3cxXdxX17xX1xX11fxX3xXcxX1xX3dxX17xX20xX3xX208xX10dxX6xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX76xX2fxX17xX20xX3xX4xX155xX6xX3xX99xX22xX9bxXdbxX3xX1xX2fxXdxX3xX73xXdxX39xX17xXdbxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX76xX42xX25axX4xX3xXexX279xX17xX20xX3xX4xX42xX43xX17xX20xX3xX7xX4ddxX3xX5exX15xX17xX20xX3xX4xX3dxX17xX20xX3xX17xX20xX1xX10cxX3xX7xX20fxX3xX76xX1f0xX3xX17xX1e0xX17xX20xX3xX4xX6xX7bxX3xX4c2xXdxX20bxX17xX3xXexX1xX183xX4xXdbxX3xX4c2xe4dbxX3xX17xX279xX17xX20xX3xX118xX70xXexX3xX4c2xX206xXbxX3xXbxX1xX8fxXexX3xXexX38xXdxX1f0xX17xX3xX4xX1xX10dxX17xX20xX3xX73xX74xX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xX208xX10dxX20fxX4xX3xXexX20bxX3xX1xXdxX10cxX10dxX3xX208xX10dx1022axX2bfxX3xX20xXdxX6xX7bxX3xX5xX42xX10dxXdbxX3xX20xXdxX5a9xXdxX3xXexX38xX107xX3xX5xX74xX17xX1xX3xX3cxX48xX17xX1xXdbxX3xX76xX7bxX74xX17xX3xX4c2xX20bxXexX3xX20xXdxee68xXbxX3xX76x9521xX3xX17xX1xX6xX10dxX3xXexX38xX7bxX17xX20xX3xX4xX10dxX2fxX4xX3xX7xX20fxX17xX20xX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX7bxX5exX132xXaxX12xad88xX65xXdxX3xX4xX1xX6axX3xX8bxX3xXexX1xX8fxX17xX20xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX76xX2fxX17xX20xX3xX17xX1xX42xX17xX20xX3xX99xX22xX9bxX3xX9dxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX73xX65xXdxX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXc6xX3xXexX48xXdxX3xXbxX1xX42xX43xX17xX20xX3xXd3xX6xX3cxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX76xXf5xX3xXexX17fxX3xX4xX1xX183xX4xX3xX17xX1xXdxX252xX10dxX3xX1xX7bxX48xXexX3xX76xX2fxX17xX20xX3xXexX10dxX132xX39xX17xX3xXexX38xX10dxX132xX252xX17xX3xXexX1xX3dxX17xX20xX3xX208xX10dxX6xX3xX1xX1eaxX17xX1xX3xXexX1xX183xX4xX3xX7xX1e0xX17xX3xX4c2xX1x80e8xX10dxX3xX1xX200xX6xXdbxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX4xX1xX10dxX132xX39xX17xX3xX76xX252xX3xeed5xX3xX17xX20xX1xX23xX6xXdbxX3xX76xX42xX25axX4xX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xX73xXdxX39xX17xX3xX1xX74xX7bxX3xX1xX183xX17xX20xX3xX76xX200xX17xX3xX17xX1xX34xX17xXdbxX3xXexX1xX6xX3cxX3xX20xXdxX6xX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX7bxX5exX132xXaxX12xX0xXdxX3cxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX99xX10xX17xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX2b3xXdxX5exXexX1xX2b8xX3xX2baxX2xX8bxXbxX2bexX2bfxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX2b8xX3xX2c9xX2xX13cxXbxX2bexX2bfxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX11fxX118xX6xX7bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxX73xX17xX4cxX17xX10xX2b3xX7xX4cxX13exX13exX13cxX2efxX4cxX2xX13exX2efxX5exX8bxX2xX8bxX27exX2f9xX27exX27exXexX212xX2xX13cxX2xX2xX5xX13cxX11fxX305xXbxX20xX308xX38xX9xX2c9xX2xX27exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX22xX23xX17xX1xX3xXexX28xX3xXexXdxX17xX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXaxX3xX2b3xXdxX5exXexX1xX9xXaxX2baxX2xX8bxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX2c9xX2xX13cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX7bxX17xXaxX12xX605xX2fxXexX3xX118xX10dxX17fxXdxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX4xX1xX10dxX132xX39xX17xX3xX76xX252xX3xX4xX155xX6xX3xX99xX22xX9bxX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX7bxX5exX132xXaxX12xX99xX1xX206xX3xXd3xX20xX10dxX132xX487xX17xX3xXcxX1xX206xX3xX605xXdxX17xX1xX3xX38dxX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xX73xXdxX39xX17xX3xX99xX22xX9bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4a9xX2b8xX3xX9dxX1dfxX1e0xX132xX3xX76xXf5xX3xX5xX74xX3xX118xX10dxX17fxXdxX3xXexX1xX183xX3xX2baxX3xXexX3dxXdxX3xXexX1xX6xX3cxX3xX20xXdxX6xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX99xX22xX9bxX11fxX3xX605xX256xXdxX3xX118xX10dxX17fxXdxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexXdbxX3xX4xX1xX5d5xX17xX20xX3xXexX3dxXdxX3xX76xX42xX25axX4xX3xX3cxcc3dxX3xX3cxX6xX17xX20xX3xX17xX1xXdxX252xX10dxX3xX4c2xXdxX20bxX17xX3xXexX1xX183xX4xX3xX3cxX65xXdxXdbxX3xX38xX6aaxXexX3xXexX1xXdxX20bxXexX3xXexX1xX28xX4xX3xX17xX1xX42xX3xX73xXdxX10cxX4xX3xX1xX42xX65xX17xX20xX3xX5exd1a8xX17xX3xX4xX74xXdxX3xX76xebe0xXexX3xX73xX74xX3xX7xX4ddxX3xX5exX15xX17xX20xX3xX3cxXf5xX3xf003xca21xX38dxX99xX7bxX5exX10xX2bfxX3xX1xX42xX65xX17xX20xX3xX5exX8f4xX17xX3xX4xX74xXdxX3xX76xX8fcxXexX3xX73xX74xX3xX7xX4ddxX3xX5exX15xX17xX20xX3xX183xX17xX20xX3xX5exX15xX17xX20xX3xX248xX7xX7xXdxX5exX3xX118xX5a9xX7bxX3xX1xXdxX1f0xX3cxX3xX2bexXf5xX3xX1xX2fxXdxX3xX7xX20fxX2bfxX3xX4c2xX56exX3xX17xX279xX17xX20xX3xXexX38xX6xX3xX4xX183xX10dxX3xXexX1xX3dxX17xX20xX3xXexXdxX17xX3xXexX38xX39xX17xX3x7f23xX17xXexX10xX38xX17xX10xXexX3xX1xXdxX10cxX10dxX3xX208xX10dxX5a9xX2bfxX3xX7xX4ddxX3xX5exX15xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xX3xX2bexXf5xX3xX1xX2fxXdxX3xX6xX17xX3xXexX7bxX74xX17xXdbxX3xX118xX5a9xX7bxX3xX3cxX34xXexX3xXexX1xX3dxX17xX20xX3xXexXdxX17xXdbxX3xXexX38xX8fxX17xX1xX3xX118xX206xX3xX5xbca9xX6xX3xX76xX5a9xX7bxX11fxX11fxX11fxX3xXd3xX20xX7bxX74xXdxX3xX38xX6xXdbxX3xX99xX22xX9bxX3xX4x922bxX17xX3xXexX17fxX3xX4xX1xX183xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX118xX1f5xX17xX20xX3xX1xX1eaxX17xX1xX3xXexX1xX183xX4xX3xX7xX1e0xX17xX3xX4c2xX1xX6aaxX10dxX3xX1xX200xX6xX3xX38xX6aaxXexX3xXexX1xX5d5xX3xX73xX206xXc6xX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX7bxX5exX132xXaxX12xX0xXdxX3cxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX10dxX3cxX118xX3xXdxX99xX10xX17xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX2b3xXdxX5exXexX1xX2b8xX3xX2baxX2xX8bxXbxX2bexX2bfxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX2b8xX3xX2c9xX2xX13cxXbxX2bexX2bfxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX11fxX118xX6xX7bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxX73xX17xX4cxX17xX10xX2b3xX7xX4cxX13exX13exX13cxX2efxX4cxX2xX13exX2efxX5exX8bxX2xX8bxX2c9xX27exX2xX27exXexX8bxX2xX212xX2xX2xX5xX13cxX11fxX305xXbxX20xX308xX38xX9xX2baxX2xX212xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX22xX23xX17xX1xX3xXexX28xX3xXexXdxX17xX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXaxX3xX2b3xXdxX5exXexX1xX9xXaxX2baxX2xX8bxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX2c9xX2xX13cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX7bxX17xXaxX12xXcxX1xX6xX3cxX3xX20xXdxX6xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexXdbxX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xX73xXdxX39xX17xX3xX99xX22xX9bxX3xX76xX42xX25axX4xX3xX3cxX8b9xX3xX3cxX6xX17xX20xX3xX17xX1xXdxX252xX10dxX3xX4c2xXdxX20bxX17xX3xXexX1xX183xX4xX3xX3cxX65xXdxXdbxX3xX38xX6aaxXexX3xXexX1xXdxX20bxXexX3xXexX1xX28xX4xX3xX17xX1xX42xX3xX73xXdxX10cxX4xX3xX1xX42xX65xX17xX20xX3xX5exX8f4xX17xX3xX4xX74xXdxX3xX76xX8fcxXexX3xX73xX74xX3xX7xX4ddxX3xX5exX15xX17xX20xX3xX3cxXf5xX3xX90dxX90exX38dxX99x93baxX61xf582xX11fxX11fxX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX7bxX5exX132xXaxX12xX9dxXcxX1xX6xX3cxX3xX20xXdxX6xX3xX99xX22xX9bxX3xX76xXf5xX3xX20xXdxX5d5xXbxX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX8fxXexX3xX1xX10dxX132xX3xX76xX42xX25axX4xX3xX1xXdxX10cxX10dxX3xX208xX10dxX5a9xX3xX4xX155xX6xX3xX3cxX48xX17xX20xX3xX2bexXf5xX3xX1xX2fxXdxX3xXexX38xX7bxX17xX20xX3xX4xX10dxX17xX20xX3xX4xX6aaxXbxX3xXexX1xX3dxX17xX20xX3xXexXdxX17xX3xX4xX1xX7bxX3xX4xX8fxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX73xXdxX39xX17xX3xX4xX155xX6xX3xX3cxX1eaxX17xX1xX11fxX3xXcxX38xX7bxX17xX20xX3xX118xX20fxXdxX3xX4xX5a9xX17xX1xX3xX5exX206xX4xX1xX3xX118xX10cxX17xX1xX3xX17xX1xX42xX3xX1xXdxX10cxX17xX3xX17xX6xX132xXdbxX3xX73xXdxX10cxX4xX3xXexX38xXdxX1f0xX17xX3xX4c2xX1xX6xXdxX3xX4xX8fxX4xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX76xX2fxX17xX20xXdbxX3xXexX1xX3dxX17xX20xX3xXexXdxX17xX3xXexXdxX17xX3xXexX183xX4xX3xXexX1xX3dxX17xX20xX3xX208xX10dxX6xX3xX3cxX48xX17xX20xX3xX2bexXf5xX3xX1xX2fxXdxX3xXexX1xX28xX4xX3xX7xX28xX3xX1xX18xX10dxX3xX107xX4xX1xX3xX73xX74xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX200xX17xX20xXc6xXdbxX3xX4xX1xX206xX3xXd3xX20xX10dxX132xX487xX17xX3xXcxX1xX206xX3xX1dfxX183xX4xX3xX38dxX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xX73xXdxX39xX17xX3xX99xX22xX9bxX3xX118xX74xX132xX3xXexe1a6xX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX7bxX5exX132xXaxX12xbcb1xX1xX3dxX17xX20xX3xX5exX9c2xX17xX20xX3xX5xX48xXdxX3xX8b9xX3xXexX10dxX132xX39xX17xX3xXexX38xX10dxX132xX252xX17xX3xX73xXdxX10cxX4xX3xX7xX4ddxX3xX5exX15xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xX3xX2bexXf5xX3xX1xX2fxXdxX3xX73xX74xX3xX183xX17xX20xX3xX2bexX4ddxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXdbxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX99xX22xX9bxX3xX4xc221xX17xX20xX3xX5xX74xX3xX5exX206xXbxX3xX76xX1f0xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xXbxX1xX42xX43xX17xX20xX3xXd3xX6xX3cxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX5xX1exX17xX20xX3xX20xX1x8c65xXbxX3xXexX38xXdxX1f0xX17xX3xX4c2xX1xX6xXdxX3xX4xX8fxX4xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX76xX2fxX17xX20xXdbxX3xXbxX1xX7bxX17xX20xX3xXexX38xX74xX7bxX3xX4xX155xX6xX3xX1xX2fxXdxX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX7bxX5exX132xXaxX12xX99xX1xX206xX3xXd3xX20xX10dxX132xX487xX17xX3xXcxX1xX206xX3xX9bxX107xX4xX1xX3xXcxX1xX10dxX34xX17xX3xX38dxX3xX99xX1xX155xX3xXexX206xX4xX1xX3xX1dxX2fxXdxX3xX22xX1dxX13xXd3xX3xXbxX1xX42xX43xX17xX20xX3xXd3xX6xX3cxX3xX1dxX1exX17xX20xXdbxX3xX99xX1xX155xX3xX17xX1xXdxX10cxX3cxX3xX99xX22xX9bxX3xX4xX1xX7bxX3xX118xXdxX20bxXexX2b8xX3xX9dxXcxX9c2xX3xX17xX1xX18xX17xX20xX3xX118xX10dxX17fxXdxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX5xX6c6xX3xXexX1xX5d5xXdbxX3xX4xX10dxX17xX20xX3xX4xX6aaxXbxX3xX17xX1xX18xX17xX20xX3xX4c2xXdxX20bxX17xX3xXexX1xX183xX4xXdbxX3xX4c2xX56exX3xX17xX279xX17xX20xX3xXexX1xXdxX20bxXexX3xXexX1xX28xX4xXdbxX3xX4xX1xX206xX3xX10xX3cxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX20xXdxX6xX3xX99xX22xX9bxX3xX17xX20xX74xX132xX3xX4xX74xX17xX20xX3xX76xX3dxX17xX20xX11fxX3xX9bxX10dxX17fxXdxX3xX76xX88xX10dxX3xX38xX6xX3xX3cxX70xXexX3xX99xX22xX9bxX3xX4xX1xX6axX3xX4xX200xX3xX13exX2c9xX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xX73xXdxX39xX17xXdbxX3xX76xX20bxX17xX3xX17xX6xX132xX3xX76xXf5xX3xXexX279xX17xX20xX3xX5xX39xX17xX3xX27exX2c9xX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xX73xXdxX39xX17xX11fxX3xXcxX1xX43xXdxX3xX20xXdxX6xX17xX3xXexX65xXdxXdbxX3xX4xX1xX5d5xX17xX20xX3xXexX3dxXdxX3xX7x7cd5xX3xXexXdxX20bxXbxX3xXexX15xX4xX3xX5xX28xX6xX3xX4xX1xX4b7xX17xX3xX17xX1xX18xX17xX20xX3xX17xX2fxXdxX3xX5exX10dxX17xX20xX3xXbxX1xX62xX3xX1xX25axXbxXdbxX3xXexX1xXdxX20bxXexX3xXexX1xX28xX4xX3xX17xX1xX6aaxXexX3xX76xX1f0xX3xX4xX1xX10dxX132xX1f0xX17xX3xXexX5a9xXdxX3xXexX65xXdxX3xX4xX1xX206xX3xX10xX3cxXc6xX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX7bxX5exX132xXaxX12xX0xXdxX3cxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX99xX10xX17xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX2b3xXdxX5exXexX1xX2b8xX3xX2baxX2xX8bxXbxX2bexX2bfxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX2b8xX3xX2c9xX2xX13cxXbxX2bexX2bfxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX11fxX118xX6xX7bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX11fxX73xX17xX4cxX17xX10xX2b3xX7xX4cxX13exX13exX13cxX2efxX4cxX2xX13exX2efxX5exX8bxX2xX8bxX2c9xX27exX2c9xX27exXexX2f9xX2f9xX2xX8bxX212xX5xX13cxX11fxX305xXbxX20xX308xX38xX9xX2xX27exX2f9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX22xX23xX17xX1xX3xXexX28xX3xXexXdxX17xX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXaxX3xX2b3xXdxX5exXexX1xX9xXaxX2baxX2xX8bxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX2c9xX2xX13cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX7bxX17xXaxX12xb90dxXdxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX99xX22xX9bxX3xX4xXd65xX17xX20xX3xX5xX74xX3xX5exX206xXbxX3xX76xX1f0xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xXbxX1xX42xX43xX17xX20xX3xXd3xX6xX3cxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX5xX1exX17xX20xX3xX20xX1xXd91xXbxX3xXexX38xXdxX1f0xX17xX3xX4c2xX1xX6xXdxX3xX4xX8fxX4xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX76xX2fxX17xX20xXdbxX3xXbxX1xX7bxX17xX20xX3xXexX38xX74xX7bxX3xX4xX155xX6xX3xX1xX2fxXdxX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xX118xX5xX7bxX4xX4c2xX208xX10dxX7bxXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX38xXdxX4xX1xX5exX6xX17xXaxX12xX0xX5exXdxX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7bxX17xXexX10xX17xXexXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2bexXexX38dxX6xX5xXdxX20xX17xX2b8xX3xX305xX10dxX7xXexXdxX39axX132xX2bfxXaxX12xX1064xXdxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX99xX22xX9bxX3xX9dxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xX73xX65xXdxX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXc6xX3xX76xXf5xX3xXexX38xX8b9xX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xXexX1xX200xXdxX3xX208xX10dxX10xX17xXdbxX3xX17xX252xX17xX3xX17xX20bxXbxX3xX73xX65xXdxX3xX4xX1xX206xX3xX10xX3cxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xXbxX1xX42xX43xX17xX20xX3xXd3xX6xX3cxX3xX1dxX1exX17xX20xX11fxX3xX605xX256xXdxX3xX118xX10dxX17fxXdxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX5xX74xX3xX3cxX2fxXexX3xX5xX88xX17xX3xX76xX42xX25axX4xX3xX118xX1exXdxX3xX76xX70xXbxX3xX4c2xXdxX20bxX17xX3xXexX1xX183xX4xXdbxX3xX20xX200xXbxX3xXbxX1xX88xX17xX3xX20xXdxX5d5xXbxX3xX4xX1xX206xX3xX10xX3cxX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xX73xX65xXdxX3xX4xX8fxX4xX3xXexX1xX3dxX17xX20xX3xXexXdxX17xX3xX38xX2fxX17xX20xX3xX5xX65xX17xX3xX4xXd65xX17xX20xX3xX17xX1xX42xX3xXbxX1xX8fxXexX3xXexX38xXdxX1f0xX17xX3xX17xX1xX18xX17xX20xX3xX4c2xX56exX3xX17xX279xX17xX20xX3xX4xX1xX7bxX3xX118xX5a9xX17xX3xXexX1xX1e0xX17xX11fxX3xXcxX9c2xX3xX1xXdxX10cxX10dxX3xX208xX10dxX5a9xX3xX4xX155xX6xX3xX3cxX3dxX3xX1xX1eaxX17xX1xX3xX76xXdxX1f0xX3cxX3xX8b9xX3xXbxX1xX42xX43xX17xX20xX3xXd3xX6xX3cxX3xX1dxX1exX17xX20xXdbxX3xXexX38xX7bxX17xX20xX3xX17xX279xX3cxX3xX13exX13cxX13exX13exXdbxX3xX4xX1xX5d5xX17xX20xX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX6aaxX17xX3xX76xX6aaxX10dxX3xX7xXf0exX3xX17xX1xX1e0xX17xX3xX38xX2fxX17xX20xX3xX3cxX3dxX3xX1xX1eaxX17xX1xX3xX17xX74xX132xX3xX76xX20bxX17xX3xX4xX8fxX4xX3xXbxX1xX42xX43xX17xX20xXdbxX3xX2bexXf5xX3xX4c2xX1xX8fxX4xX3xXexX38xX39xX17xX3xX76xX206xX6xX3xX118xX74xX17xX0xX4cxX5exXdxX73xX12xX0xX5exXdxX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX10dxXexX1xX7bxX38xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2bexXexX38dxX6xX5xXdxX20xX17xX2b8xX3xX38xXdxX20xX1xXexX2bfxXaxX12xX0xX7xXexX38xX7bxX17xX20xX12xX99xX1xX155xX3xXexX206xX4xX1xX3xX1dxX2fxXdxX3xX22xX1dxX13xXd3xX3xXexX1xX206xX3xX2bexXf5xX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX22xX23xX17xX1xX3xX4xX1xX206xX3xXd3xX20xX10dxX132xX487xX17xX3xXcxX1xX206xX3xXcxX1xX70xX3cxX3xX0xX4cxX7xXexX38xX7bxX17xX20xX12xX0xX4cxX5exXdxX73xX12xX0xX4cxX118xX5xX7bxX4xX4c2xX208xX10dxX7bxXexX10xX12xX0xX5exXdxX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX38xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX10dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX38dxXexX1xX10dxX3cxX118xX38dxX6xX17xX5exX38dxX7xX6xXbxX7bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99xX1xX206xX3xX10xX3cxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1dxX42xX15fxX17xX20xX3xXcffxX1xX39xX3xX17xX1xX8fcxXexX3xXbxX1xX20bxX3xX5xXdxX10cxX10dxXdbxX3xX20xX1e0xX132xX3xX208xX10dxX56exX3xX2bexX1e0xX132xX3xX17xX1xX74xX3xXexX1eaxX17xX1xX3xXexX1xX42xX15fxX17xX20xXaxX3xX1xX38xX10xX39axX9xXaxX4cxX118xX6xX17xX38dxX5exX7bxX4xX4cxX4xX1xXdxX38dxX10xX3cxX38dxXbxX1xX10dxX38dxX17xX10dxX38dxX1xX10dxX7bxX17xX20xX38dxX4c2xX1xX10xX38dxX17xX1xX6xXexX38dxXbxX1xX10xX38dxX5xXdxX10xX10dxX38dxX20xX6xX132xX38dxX208xX10dxX132xX38dxX2bexX6xX132xX38dxX17xX1xX6xX38dxXexXdxX17xX1xX38dxXexX1xX10dxX7bxX17xX20xX4cxX13exX13exX2c9xX8bxX13exX2baxX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX20xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4cxX3cxX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX13exX13cxX4cxX17xX10xX2b3xX7xX4cxX13exX2xX8bxX2xX4cxX2xX13exX13exX5exX13exX2xX2xX13exX13exX8bxX2xXexX13exX2efxX2baxX2c9xX13exX5xX13cxX11fxX305xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX22xX23xX17xX1xX3xXexX28xX3xXexXdxX17xX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX73xX12xX0xX7xXexX38xX7bxX17xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99xX1xX206xX3xX10xX3cxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1dxX42xX15fxX17xX20xX3xXcffxX1xX39xX3xX17xX1xX8fcxXexX3xXbxX1xX20bxX3xX5xXdxX10cxX10dxXdbxX3xX20xX1e0xX132xX3xX208xX10dxX56exX3xX2bexX1e0xX132xX3xX17xX1xX74xX3xXexX1eaxX17xX1xX3xXexX1xX42xX15fxX17xX20xXaxX3xX1xX38xX10xX39axX9xXaxX4cxX118xX6xX17xX38dxX5exX7bxX4xX4cxX4xX1xXdxX38dxX10xX3cxX38dxXbxX1xX10dxX38dxX17xX10dxX38dxX1xX10dxX7bxX17xX20xX38dxX4c2xX1xX10xX38dxX17xX1xX6xXexX38dxXbxX1xX10xX38dxX5xXdxX10xX10dxX38dxX20xX6xX132xX38dxX208xX10dxX132xX38dxX2bexX6xX132xX38dxX17xX1xX6xX38dxXexXdxX17xX1xX38dxXexX1xX10dxX7bxX17xX20xX4cxX13exX13exX2c9xX8bxX13exX2baxX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX99xX1xX206xX3xX10xX3cxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1dxX42xX15fxX17xX20xX3xXcffxX1xX39xX3xX17xX1xX8fcxXexX3xXbxX1xX20bxX3xX5xXdxX10cxX10dxXdbxX3xX20xX1e0xX132xX3xX208xX10dxX56exX3xX2bexX1e0xX132xX3xX17xX1xX74xX3xXexX1eaxX17xX1xX3xXexX1xX42xX15fxX17xX20xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX38xX7bxX17xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX1064xX6xX10dxX3xX13exX3xXexX1xX8fxX17xX20xXdbxX3xX1xX74xX17xX20xX3xX17xX20xX1xX1eaxX17xX3xX4xX1xX206xX3xX10xX3cxX3xX1xX2fxXdxX3xX73xXdxX39xX17xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX8b9xX3xX1dxX42xX15fxX17xX20xX3xXcffxX1xX39xX3xX76xXf5xX3xX20xX7bxX3cxX3xX17xX1xX8fcxXexX3xX1xX74xX17xX20xX3xX4xX1xX15xX4xX3xXexX6aaxX17xX3xXbxX1xX20bxX3xX5xXdxX10cxX10dxXdbxX3xXexX1xX10dxX3xX73xX252xX3xX2xX13cxX13cxX3xXexX38xXdxX10cxX10dxX3xX76xX1exX17xX20xX3xX76xX1f0xX3xX1xX256xX3xXexX38xX25axX3xX13exX3xX1xX7bxX74xX17xX3xX4xX5a9xX17xX1xX3xX4c2xX1xX200xX3xX4c2xX1xX279xX17xX3xX2bexX1e0xX132xX3xX5exX28xX17xX20xX3xX17xX1xX74xX3xX4c2xXdxX39xX17xX3xX4xX20fxX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX73xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX48xX7bxX3xXexX1xX39xX3cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4c2xX20bxX3xX4xX1xX7bxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX73xX62xX17xX20xX3xXexX8fxXdxX3xX76xX206xX17xX1xX3xX4xX42xX3xX8b9xX3xXcxX1bxX3xXcffxcaa7xX3xcfdaxX17xX1xXaxX3xX1xX38xX10xX39axX9xXaxX4cxX5xX6xX7bxX38dxX5exX7bxX17xX20xX38dxX73xXdxX10xX4xX38dxX5xX6xX3cxX4cxXexX6xX7bxX38dxXexX1xX10xX3cxX38dxX7xXdxX17xX1xX38dxX4c2xX10xX38dxX4xX1xX7bxX38dxXbxX1xX10dxX38dxX17xX10dxX38dxX73xX10dxX17xX20xX38dxXexX6xXdxX38dxX5exXdxX17xX1xX38dxX4xX10dxX38dxX7bxX38dxXexX2bexX38dxX4c2xX132xX38dxX6xX17xX1xX4cxX13exX13exX13exX212xX13cxX2f9xX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX20xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4cxX3cxX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX13exX13cxX4cxX17xX10xX2b3xX7xX4cxX13exX2xX2c9xX2baxX4cxX2xX2c9xX2baxX5exX8bxX2xX13cxX2xX8bxX8bxX27exXexX2baxX13exX212xX2baxX13exX5xX13cxX11fxX305xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX22xX23xX17xX1xX3xXexX28xX3xXexXdxX17xX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX73xX12xX0xX7xXexX38xX7bxX17xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX48xX7bxX3xXexX1xX39xX3cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4c2xX20bxX3xX4xX1xX7bxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX73xX62xX17xX20xX3xXexX8fxXdxX3xX76xX206xX17xX1xX3xX4xX42xX3xX8b9xX3xXcxX1bxX3xXcffxX16d0xX3xX16d2xX17xX1xXaxX3xX1xX38xX10xX39axX9xXaxX4cxX5xX6xX7bxX38dxX5exX7bxX17xX20xX38dxX73xXdxX10xX4xX38dxX5xX6xX3cxX4cxXexX6xX7bxX38dxXexX1xX10xX3cxX38dxX7xXdxX17xX1xX38dxX4c2xX10xX38dxX4xX1xX7bxX38dxXbxX1xX10dxX38dxX17xX10dxX38dxX73xX10dxX17xX20xX38dxXexX6xXdxX38dxX5exXdxX17xX1xX38dxX4xX10dxX38dxX7bxX38dxXexX2bexX38dxX4c2xX132xX38dxX6xX17xX1xX4cxX13exX13exX13exX212xX13cxX2f9xX11fxX1xXexX3cxXaxX12xXcxX48xX7bxX3xXexX1xX39xX3cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4c2xX20bxX3xX4xX1xX7bxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX73xX62xX17xX20xX3xXexX8fxXdxX3xX76xX206xX17xX1xX3xX4xX42xX3xX8b9xX3xXcxX1bxX3xXcffxX16d0xX3xX16d2xX17xX1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX38xX7bxX17xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX605xX3dxX3xX1xX1eaxX17xX1xX3xXexX17fxX3xX1xX25axXbxX3xXexX8fxX4xX3xX4xX1xX279xX17xX3xX17xX10dxX3dxXdxX3xX20xX74xX3xX73xX9c2xX6xX3xX76xX42xX25axX4xX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xX5xX34xXbxX3xX5xX74xX3xX17xX15fxXdxX3xX20xXdxX6xX7bxX3xX5xX42xX10dxXdbxX3xXexX38xX6xX7bxX3xX76xX17fxXdxX3xX4c2xXdxX17xX1xX3xX17xX20xX1xXdxX10cxX3cxX3xX4xX1xX279xX17xX3xX17xX10dxX3dxXdxXdbxX3xX73xX9c2xX6xX3xX20xXdxX5d5xXbxX3xXexX48xX7bxX3xXexX1xX39xX3cxX3xX17xX20xX10dxX1exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4c2xX20bxX3xX4xX1xX7bxX3xX4xX1xX206xX3xX10xX3cxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX73xX62xX17xX20xX3xXexX8fxXdxX3xX76xX206xX17xX1xX3xX4xX42xX3xX8b9xX3xX2bexXf5xX3xXcffxX16d0xX3xX22xX25axXdxX3xXeaxXcxX1bxX3xXcffxX16d0xX3xX16d2xX17xX1xXdbxX3xX1dxX74xX3xXcxX23xX17xX1xXf2xX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX73xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1e0xX132xX3xX5exX28xX17xX20xX3xX4xX8fxX4xX3xX3cxX3dxX3xX1xX1eaxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX76xX2fxX17xX20xX3xX1xX6aaxXbxX3xX5exX8f4xX17xX3xX76xX1f0xX3xX4c2xX1xX15fxXdxX3xX5exX34xX132xX3xX7xX183xX4xX3xX7xX8fxX17xX20xX3xXexX48xX7bxX3xX4xX155xX6xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1dxX74xX3xX11fxX11fxX11fxXaxX3xX1xX38xX10xX39axX9xXaxX4cxX5exX7bxX6xX17xX38dxXexX1xX10xX4cxX2bexX6xX132xX38dxX5exX10dxX17xX20xX38dxX4xX6xX4xX38dxX3cxX7bxX38dxX1xXdxX17xX1xX38dxX1xX7bxX6xXexX38dxX5exX7bxX17xX20xX38dxX1xX6xXbxX38dxX5exX6xX17xX38dxX5exX10xX38dxX4c2xX1xX7bxXdxX38dxX5exX6xX132xX38dxX7xX10dxX4xX38dxX7xX6xX17xX20xX38dxXexX6xX7bxX38dxX4xX10dxX6xX38dxXbxX1xX10dxX38dxX17xX10dxX38dxX1xX6xX38dxXexXdxX17xX1xX4cxX13exX13exX13exX13exX2baxX13cxX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX20xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4cxX3cxX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX13exX13cxX4cxX17xX10xX2b3xX7xX4cxX13exX2xX2c9xX8bxX4cxX2baxX2efxX5exX13exX2xX2c9xX2c9xX2c9xX2xX13cxXexX2baxX2baxX8bxX27exX13exX5xX13cxX11fxX305xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX3xX1dxX1exX17xX20xX3xX22xX23xX17xX1xX3xXexX28xX3xXexXdxX17xX3xX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX34xXbxX3xXexX38xX39xX17xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX38xX42xX43xX17xX20xX3xX3cxX48xX17xX20xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX73xX12xX0xX7xXexX38xX7bxX17xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1e0xX132xX3xX5exX28xX17xX20xX3xX4xX8fxX4xX3xX3cxX3dxX3xX1xX1eaxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX76xX2fxX17xX20xX3xX1xX6aaxXbxX3xX5exX8f4xX17xX3xX76xX1f0xX3xX4c2xX1xX15fxXdxX3xX5exX34xX132xX3xX7xX183xX4xX3xX7xX8fxX17xX20xX3xXexX48xX7bxX3xX4xX155xX6xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1dxX74xX3xX11fxX11fxX11fxXaxX3xX1xX38xX10xX39axX9xXaxX4cxX5exX7bxX6xX17xX38dxXexX1xX10xX4cxX2bexX6xX132xX38dxX5exX10dxX17xX20xX38dxX4xX6xX4xX38dxX3cxX7bxX38dxX1xXdxX17xX1xX38dxX1xX7bxX6xXexX38dxX5exX7bxX17xX20xX38dxX1xX6xXbxX38dxX5exX6xX17xX38dxX5exX10xX38dxX4c2xX1xX7bxXdxX38dxX5exX6xX132xX38dxX7xX10dxX4xX38dxX7xX6xX17xX20xX38dxXexX6xX7bxX38dxX4xX10dxX6xX38dxXbxX1xX10dxX38dxX17xX10dxX38dxX1xX6xX38dxXexXdxX17xX1xX4cxX13exX13exX13exX13exX2baxX13cxX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX1bxX1e0xX132xX3xX5exX28xX17xX20xX3xX4xX8fxX4xX3xX3cxX3dxX3xX1xX1eaxX17xX1xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX76xX2fxX17xX20xX3xX1xX6aaxXbxX3xX5exX8f4xX17xX3xX76xX1f0xX3xX4c2xX1xX15fxXdxX3xX5exX34xX132xX3xX7xX183xX4xX3xX7xX8fxX17xX20xX3xXexX48xX7bxX3xX4xX155xX6xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1dxX74xX3xX11fxX11fxX11fxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX38xX7bxX17xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX9dx10adexX3xX76xX1e0xX10dxX3xX4xX200xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xXdbxX3xX8b9xX3xX76xX200xX3xX4xX200xX3xX1xX7bxX48xXexX3xX76xX2fxX17xX20xX3xX1xX2fxXdxXc6xXdbxX3xX3cxX15xX4xX3xXexXdxX39xX10dxX3xX17xX74xX132xX3xX76xXf5xX3xX76xX42xX25axX4xX3xX4xX8fxX4xX3xX4xX6aaxXbxX3xX1xX2fxXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1dxX74xX3xXcxX23xX17xX1xX3xX4c2xX1xX8b9xXdxX3xX76xX2fxX17xX20xX3xX17xX20xX6xX132xX3xXexX9c2xX3xX76xX88xX10dxX3xX17xX1xXdxX10cxX3cxX3xX4c2xX16d0xX3xX3cxX65xXdxX3xX118xX1f5xX17xX20xX3xX17xX256xX3xX5xX28xX4xX3xX2bexX1e0xX132xX3xX5exX28xX17xX20xX3xX3cxX3dxX3xX1xX1eaxX17xX1xX3xXexX34xXbxX3xX1xX25axXbxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX76xX6xX3xX5exX48xX17xX20xXdbxX3xX1xX6aaxXbxX3xX5exX8f4xX17xX3xX17xX1xX1f5xX3cxX3xXexX1xX10dxX3xX1xX5d5xXexX3xX1xX2fxXdxX3xX73xXdxX39xX17xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX20xXdxX6xX11fxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX73xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX10dxX5xX12xX0xX5exXdxX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX73xX12xX0xX4cxX5exXdxX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16d2xX10dxXexX1xX7bxX38xXaxX12xX1dxX74xX3xX22xXdxX17xX1xX0xX4cxXbxX12
Hà Linh