Mô hình dưa chuột Nhật Bản trong nhà lưới đầu tiên ở Can Lộc thu hơn 100 triệu đồng sau 2 tháng
(Baohatinh.vn) - Trồng 4.000 gốc dưa chuột Nhật Bản trong nhà màng rộng 2.900 m2, vụ thu hoạch đầu tiên đã mang về cho gia đình chị Võ Thị Loan (thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) hơn 100 triệu đồng.
3e69x6c50x95dex9012xaff1x5695xb0d6x8e77xa770xX7x8d76x6ab9x60c2x418cx68aax72b2xX5x513exXaxX3xX7xXex678dxX5xX10xX9xXaxXexX10xb7a6xXex5752xX6xX5xXdx9a0ax8079x415dxX3x5126x9d11xX7xXexXdxa2eaxX15xacf9xXax6be3x4e4fx6428xX3xX1x4d8exX23xX1xX3x9dfbx8d00xX6xX3xX4xX1xX27x7df2xXexX3x9475xX1x68d9xXexX3xb78fxc1dfxX23xX3xXex86d6x5b4cxX23xX22xX3xX23xX1x49f8xX3xX5xX39xa7faxXdxX3xc0c8xb525xX27xX3xXexXdx4dcbxX23xX3x93c7xX3x7005xX6xX23xX3xb1c5xX3fxX4xX3xXexX1xX27xX3xX1x6826xX23xX3xX2x6ba6xX76xX3xXexX4cxXdx6d13xX27xX3xX5axabdfxX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xb0b1xX3xXexX1xa48exX23xX22xX0x9c92xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4656xX10xX6xX38xXaxX2fxXcxX4cxX80xX23xX22xX3x4345xc456xX76xX76xX76xX3xX22xc2baxX4xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX42xX1xX44xXexX3xX47xX48xX23xX3xXexX4cxX4dxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX3x53e4xX53xX23xX22xX3xX4cxX3fxX23xX22xX3xX88xXacx4524xX76xX76xX3xXd2xX0xX7xX27xXbxX2fxX88xX0xX90xX7xX27xXbxX2fxb547xX3x572axbef0xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4dxb0c8xX4xX1xX3xX5axX5bxX27xX3xXexXdxX60xX23xX3xX5ax6a5exX3xXd2xX6xX23xX22xX3xXf1x8d86xX3xX4xX1xX4dxX3xX22xXdxX6xX3xX5axX34xX23xX1xX3xX4xX1xa7e1xX3x85bex7643xX3xXcxX1xX121xX3xX69xX4dxX6xX23xX3x638cxXexX1xX31xX23xX3x5207xX23xX1xX3xX9fxab4fxX23xX22xXefxX3xX1cxX108xX3xXcxX1xX39x919exX23xX22xX3xX69xX3fxX4xXefxX3xX1xX27xX15xX7cxX23xX3xX65xX6xX23xX3xX69xX3fxX4xXefxX3xX9fxX53xX3xXcxbe9dxX23xX1x7eb5xX3xX1xX72xX23xX3xX2xX76xX76xX3xXexX4cxXdxX7cxX27xX3xX5axX80xX23xX22xXacxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX4dxX38xX15xXaxX2fxX0xXdxXd2xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax4ab5xXdxX38xXexX1xX24xX3x64c8xX2x58acxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXabxX2xX76xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX90xX90xXdxXacxc1b2xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX23xX1xXacxXf1xX23xX90xX23xX10xX1aaxX7xX90xX88xX2xX76xa28fxX90xX1b1x663bxX38xX76xX76xX1e9xX88xX2xX2xX1e9xXex42e7xX1b3xX1e9xX1f3xX1e6xX5xX76xXacxX26xXbxX22x7149xX4cxX9xX1e6xX1e9xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xX23xX1xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX42xX1xX44xXexX3xX47xX48xX23xX3xXexX4cxX4dxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX3xX5xX39xX57xXdxX3xX5axX5bxX27xX3xXexXdxX60xX23xX3xX63xX3xX65xX6xX23xX3xX69xX3fxX4xX3xXexX1xX27xX3xX1xX72xX23xX3xX2xX76xX76xX3xXexX4cxXdxX7cxX27xX3xX5axX80xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX88xX3xXexX1xX8cxX23xX22xXaxX3xX1aaxXdxX38xXexX1xX9xXaxX1b1xX2xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXabxX2xX76xXaxX3xX90xX2fxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX6xXbxXexXdxX4dxX23xXaxX2fx3eeaxX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX42xX1xX44xXexX3xX47xX48xX23xX3xX5axX39xX145xX4xX3xX4xX1xX121xX3xX123xX124xX3xXcxX1xX121xX3xX69xX4dxX6xX23xX3xXexX4cxX80xX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX3xX5xX39xX57xXdxXacxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX4dxX38xX15xXaxX2fx5295xX6xX27xX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX1xXfaxXdxX3xX4x8bfaxX6xX3xXf1xXf2xX3xX38xX39xX6xX3xX5xX39xX57xXdxX3xXexX4cxX4dxX23xX22xX3xX4xX72xX23xX3xX1d1xX108xX4dxX3xXexX1xX8cxX23xX22xX3xX2xX76xX90xX88xX76xX88xX76xXefxX3xX4xX1xX121xX3xX123xX124xX3xXcxX1xX121xX3xX69xX4dxX6xX23xX3xX63xX3xXexX1xX31xX23xX3xX135xX23xX1xX3xX9fxX13axX23xX22xXefxX3xX1cxX108xX3xXcxX1xX39xX145xX23xX22xX3xX69xX3fxX4xX3xX5axX108xX3x40a6xX27xX15x502axXexX3xX5axX121xX23xX1xX3xXexX4cxX80xX23xX22xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX42xX1xX44xXexX3xX47xX48xX23xX3xXexX4cxX4dxX23xX22xX3xX38xXdxX7cxX23xX3xXex9678xX4xX1xX3xX23xX1xX53xX3xX5xX39xX57xXdxX3xX4cxX3fxX23xX22xX3xX88xXacxXdexX76xX76xX3xXd2xX0xX7xX27xXbxX2fxX88xX0xX90xX7xX27xXbxX2fxXacxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX4dxX38xX15xXaxX2fx9499xX27xX3xX5axXdx8007xXd2xX3xX4xX300xX6xX3xXf1xXdxX7cxX4xX3xXexX4cxX80xX23xX22xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xXexX4cxX4dxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX3xXd2xX53xX23xX22xX3xX5xX53xX3xX22xXdx7983xXbxX3xX4xX1x7dc8xX23xX3xXd2xX39xX6xXefxX3xX23xX403xX23xX22xXefxX3xX23xX22xbfb8xX23xX3xX4xX31xX23xX3xXexX4cxX13axX23xX22xX3xX1cxa8aexXd2xX3xX23xX1xX44xXbxXefxX3xX5axX80xX23xX22xX3xXexX1x437cxXdxX3xX4xX1xX300xX3xX5axX3fxX23xX22xX3xX4xX1xX361xX3xX5axX3fxX3xX38xXdxX23xX1xX3xX38xX39x872dxX23xX22xX3xX23xX60xX23xX3xX38xX39xX6xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX4cxX39xX63xX23xX22xX3xXf1xX53xX3xXbxX1xX8cxXexX3xXexX4cxXdxX3cexX23xX3xXexXb2xXexXacxX3xc1adxXdxX6xX3xX5axX34xX23xX1xX3xX4xX1xX121xX3xX123xX124xX3xXcxX1xX121xX3xX69xX4dxX6xX23xX3xX4x654cxX23xX3xX7x7b87xX3xX38xXf2xX23xX22xX3xXbxX1xX421xX23xX3xX1d1x459exX23xX3xX1xa1dfxX27xX3xX4xX72xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xb07bxX4xX3xX23xX60xX23xX3xX7xX48xX23xX3xXbxX1x8f16xXd2xX3xX5xX53xXd2xX3xX4cxX6xX3xX5axX48xXd2xX3xX1d1xX48xX4dxX3xX6xX23xX3xXexX4dxX53xX23xXefxX3xX22xXdxX48xXd2xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX38exX3xX7xX48xX23xX3xX1cxX27x4448xXexXacxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX4dxX38xX15xXaxX2fxX65xX1x6de4xX3xX7xX6xX27xX3x5bfexX1xX4dxX48xX23xX22xX3xX88xX3xXexX1xX8cxX23xX22xX3xX22xXdxX10xX4dxX3xX22xXdxXb2xX23xX22xXefxX3xX22xXdxX6xX3xX5axX34xX23xX1xX3xX4xX1xX121xX3xX5axX108xX3xX1d1xX403xXexX3xX5axX5bxX27xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4dxXfaxX4xX1xX3xX5xa046xX6xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX5axX5bxX27xX3xXexXdxX60xX23xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXex513axX3xXexX4cxX39xX57xX4xX3xXexX361xXexX3xX42xX22xX27xX15xX60xX23xX3xX5axX8cxX23xX3xXcxX421xX23xX3xX2f1xX494xX27xX3xX88xX76xX88xX2xXacxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX4dxX38xX15xXaxX2fxX0xXdxXd2xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1aaxXdxX38xXexX1xX24xX3xX1b1xX2xX1b3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXabxX2xX76xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX90xX90xXdxXacxX1d1xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX23xX1xXacxXf1xX23xX90xX23xX10xX1aaxX7xX90xX88xX2xX76xX1e6xX90xX1b1xX1e9xX38xX76xX76xX1e9xX88xX1b1xX76xX76xXexXabxX1e9xX1e9xX1b1xX76xX5xX76xXacxX26xXbxX22xX1fexX4cxX9xXdexXabxXdexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xX23xX1xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX42xX1xX44xXexX3xX47xX48xX23xX3xXexX4cxX4dxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX3xX5xX39xX57xXdxX3xX5axX5bxX27xX3xXexXdxX60xX23xX3xX63xX3xX65xX6xX23xX3xX69xX3fxX4xX3xXexX1xX27xX3xX1xX72xX23xX3xX2xX76xX76xX3xXexX4cxXdxX7cxX27xX3xX5axX80xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX88xX3xXexX1xX8cxX23xX22xXaxX3xX1aaxXdxX38xXexX1xX9xXaxX1b1xX2xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXabxX2xX76xXaxX3xX90xX2fxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX6xXbxXexXdxX4dxX23xXaxX2fx8119xa685xX4xX3xX5axXdxX3cexXd2xX3xX4xX300xX6xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX42xX1xX44xXexX3xX47xX48xX23xX3xX5xX53xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX4dxX3xXexX1xX27xX3xX1xX4dxXfaxX4xX1xX3xXf1xX53xX3xXd2xX44xXexX3xX5axX3fxX3xX35exX27xX48xX3xX38xX53xX15xXefxX3xXexX1xX431xXdxX3xXf1xXf2xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4dxXfaxX4xX1xX3xX50cxa963xX4dxX3xX38xX53xXdxXacxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX4dxX38xX15xXaxX2fxX65xX1xX121xX3xX69xX4dxX6xX23xX3xX4xX1xX4dxX3xX1d1xXdxX361xXexX24xX3x9f33xX476xXdxXb2xX23xX22xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX42xX1xX44xXexX3xX47xX48xX23xX3xXbxX1xX8cxXexX3xXexX4cxXdxX3cexX23xX3xXexXb2xXexXefxX3xX35exX27xX48xX3xX7xX6xXdxX3xX23xX60xX23xX3xX23xX413xX23xX22xX3xX7xX27xX4ecxXexX3xX4xX6xX4dxXefxX3xX39xX57xX4xX3xXexX38exX23xX1xX3xX1xX72xX23xX3xX88xX3xXexX4ecxX23xX90xX2xX3xX7xX53xX4dxXacxX3xX42xX1xX39xX3xXexX1xX361xXefxX3xXf1xX57xXdxX3xX38xXdxX7cxX23xX3xXexX38exX4xX1xX3xX88xXacxXdexX76xX76xX3xXd2xX0xX7xX27xXbxX2fxX88xX0xX90xX7xX27xXbxX2fxX3xX23xX1xX53xX3xXd2xX53xX23xX22xXefxX3xXexa01exX23xX22xX3xX7xX48xX23xX3xX5xX39xX145xX23xX22xX3xXf1xXf2xX3xX38xX39xX6xX3xX5axX5bxX27xX3xXexXdxX60xX23xX3xX4xX300xX6xX3xX22xXdxX6xX3xX5axX34xX23xX1xX3xXexX31xXdxX3xX7x5d0dxX3xX5axXfaxXexX3xX50cxX1xX4dxX48xX23xX22xX3xX2xX88xX3xXexX4ecxX23xXacxX3xX123xX57xXdxX3xX22xXdxX8cxX3xX1d1xX8cxX23xX3xXexX4cxX27xX23xX22xX3xX1d1xX34xX23xX1xX3xX88xX76xX3xX23xX22xX53xX23xX3xX5axX80xX23xX22xX90xX50cxX22xXefxX3xXexX4cxX566xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX38exX3xX22xXdxXb2xX23xX22xXefxX3xXbxX1xX421xX23xX3xX1d1xX4a1xX23xXefxX3xX23xX1xX421xX23xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX4xX1xX413xXd2xX3xX7xX4a1xX4xXefxX3xX4xX1xX3fexX23xX22xX3xXexX31xXdxX3xX4xX4a1xX3xXexX1xX60xXd2xX3xX23xX22xX27xX80xX23xX3xXexX1xX27xX3xX39xX57xX4xX3xX5axXfaxXexX3xX1xX72xX23xX3xX2xX76xX76xX3xXexX4cxXdxX7cxX27xX3xX5axX80xX23xX22xXaxXacxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX4dxX38xX15xXaxX2fxX0xXdxXd2xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX23xXexX10xX4cxX3xX38xXexX1xX27xXd2xX1d1xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1aaxXdxX38xXexX1xX24xX3xX1b1xX2xX1b3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXabxX2xX76xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX90xX90xXdxXacxX1d1xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX23xX1xXacxXf1xX23xX90xX23xX10xX1aaxX7xX90xX88xX2xX76xX1e6xX90xX1b1xX1e9xX38xX76xX76xX1e9xX1f3xXabxX88xX1b3xXexX1e9xX76xX1f3xX1b1xX1e9xX5xX76xXacxX26xXbxX22xX1fexX4cxX9xX88xXdexX1e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xX23xX1xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX42xX1xX44xXexX3xX47xX48xX23xX3xXexX4cxX4dxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX3xX5xX39xX57xXdxX3xX5axX5bxX27xX3xXexXdxX60xX23xX3xX63xX3xX65xX6xX23xX3xX69xX3fxX4xX3xXexX1xX27xX3xX1xX72xX23xX3xX2xX76xX76xX3xXexX4cxXdxX7cxX27xX3xX5axX80xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX88xX3xXexX1xX8cxX23xX22xXaxX3xX1aaxXdxX38xXexX1xX9xXaxX1b1xX2xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXabxX2xX76xXaxX3xX90xX2fxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX6xXbxXexXdxX4dxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4cxX2dxXaxX2fxXcxX1xX27xX3xX1xX4dxXfaxX4xX1xX3xXexX566xX3xX88xX1b1xX3xXexX361xXexXefxX3xX5axX361xX23xX3xX23xX6xX15xXefxX3xXexX4cxX27xX23xX22xX3xX1d1xX34xX23xX1xX3xXd2x9feexXdxX3xX23xX22xX53xX15xX3xX22xXdxX6xX3xX5axX34xX23xX1xX3xX4xX1xX121xX3xX69xX4dxX6xX23xX3xX1cxX27xX4ecxXexX3xX1d1xX8cxX23xX3xX50cxX1xX4dxX48xX23xX22xX3xX88xX76xX76xX3xX50cxX22xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexXacxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX4dxX38xX15xXaxX2fxX6b0xX421xX15xX3xX5xX53xX3xX23xX413xXd2xX3xX5axX5bxX27xX3xXexXdxX60xX23xXefxX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX42xX1xX44xXexX3xX47xX48xX23xX3xX73cxX1d1xX70dxX23xX3xX38xX27xX15xX60xX23xc396xX3xXf1xX57xXdxX3xX23xX1xX53xX3xXd2xX53xX23xX22xX3xX4xX300xX6xX3xX23xX31xX23xX22xX3xX38xX421xX23xX3xX65xX6xX23xX3xX69xX3fxX4xXefxX3xX23xX1xX39xX23xX22xX3xX7xX48xX23xX3xXbxX1xX4bexXd2xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4dxXfaxX4xX1xX3xX5axX361xX23xX3xX5axX421xX27xX3xX5axX39xX145xX4xX3xXexXdxX60xX27xX3xXexX1xXf2xX3xX5axX361xX23xX3xX5axX4ecxX15xXacxX3xX42xX22xX4dxX53xXdxX3xXexX1xX39xX72xX23xX22xX3xX5xX8cxXdxX3xX63xX3xX4xX8cxX4xX3xX4xX1xX145xX3xX35exX27xX60xXefxX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX4xX300xX6xX3xX22xXdxX6xX3xX5axX34xX23xX1xX3xX4xX1xX121xX3xX69xX4dxX6xX23xX3xX4xX490xX23xX3xX5axX39xX145xX4xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX4ecxXbxX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX8cxX4xX3xX35exX27xX5bxX15xX3xX1xX53xX23xX22xX3xX23xX31xX23xX22xX3xX7xX48xX23xX3xX7xXfaxX4xX1xX3xX63xX3xX9fxX53xX3xXcxX161xX23xX1xX3xXf1xX53xX3xX1d1xX361xXbxX3xX413xX23xX3xX1d1xX8cxX23xX3xXexX4cxX3fexX3xX4xX300xX6xX3xXd2xX3fxXexX3xX7xXb2xX3xXexX4cxX39xX431xX23xX22xX3xX1xX4b1xX4xX3xXexX4cxX60xX23xX3xX5axX121xX6xX3xX1d1xX53xX23xXacxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX4dxX38xX15xXaxX2fxX30xX31xX3xX1xX34xX23xX1xX3xXbxX1xX8cxXexX3xXexX4cxXdxX3cexX23xX3xX23xX31xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX7cxXbxX3xX4xX31xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX7cxX3xX4xX6xX4dxX3xX23xX53xX15xX3xX50cxX1xX31xX23xX22xX3xX4xX1xX506xX3xXd2xX6xX23xX22xX3xX5xXfaxXdxX3xX23xX22xX27xX80xX23xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX44xXbxX3xX5xX57xX23xX3xX4xX1xX4dxX3xX22xXdxX6xX3xX5axX34xX23xX1xX3xX4xX1xX121xX3xX69xX4dxX6xX23xX3xXd2xX53xX3xX4xX490xX23xX3xXd2xX63xX3xX4cxX6xX3xX1xX39xX57xX23xX22xX3xX5axXdxX3xXd2xX57xXdxX3xXexX4cxX4dxX23xX22xX3xX7xX48xX23xX3xX1cxX27xX4ecxXexX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX8cxX4xX3xX23xX1xX53xX3xXf1xX39xX431xX23xX3xX63xX3xX65xX6xX23xX3xX69xX3fxX4xXacxX0xX90xXbxX2fxX0xX38xXdxXf1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xX4cxX10xX5xX6xXexX10xX38xXaxX2fxX0xX7xXexX4cxX4dxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX60xX23xX3xX35exX27xX6xX23xX24xX0xX90xX7xXexX4cxX4dxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXd2xX1d1xX1exX6xX23xX38xX1exX7xX6xXbxX4dxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9fxXcx7baaxX3xXexX4cxX80xX23xX22xX3xX38xX39xX6xX3xX5xX39xX57xXdxX3xX5axX5bxX27xX3xXexXdxX60xX23xX3xX63xX3xX65xX6xX23xX3xX69xX3fxX4xX3xXexX1xX27xX3xX22xX5bxX23xX3xX2xXefxX1b1xX3xXex6d78xX3xX5axX80xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xXabxX3xX5axX145xXexX3xX4xX403xXexX3xX35exX27xX48xXaxX3xX1xX4cxX10xX2bxX9xXaxX90xX23xX4dxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX90xX1xXexX1cxX1exXexX4cxX4dxX23xX22xX1exX38xX27xX6xX1exX5xX27xX4dxXdxX1exX38xX6xX27xX1exXexXdxX10xX23xX1exX4dxX1exX4xX6xX23xX1exX5xX4dxX4xX1exXexX1xX27xX1exX22xX6xX23xX1exX2xX1exX1b1xX1exXexX15xX1exX38xX4dxX23xX22xX1exX7xX6xX27xX1exXabxX1exX38xX4dxXexX1exX4xX6xXexX1exX35exX27xX6xX90xX2xXdexXdexX1e9xX88xX1e9xXacxX1xXexXd2xXaxX2fxX0xXdxXd2xX22xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX90xXd2xX10xX38xXdxX6xX90xX2xX88xX76xX90xX23xX10xX1aaxX7xX90xX88xX76xXabxX76xX90xX1b1xX1e9xX38xX1b3xX2xX1b1xX2xX76xX2xXdexXexXabxX1b1xX76xX76xX1f3xX5xX76xXacxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xX23xX1xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX42xX1xX44xXexX3xX47xX48xX23xX3xXexX4cxX4dxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX3xX5xX39xX57xXdxX3xX5axX5bxX27xX3xXexXdxX60xX23xX3xX63xX3xX65xX6xX23xX3xX69xX3fxX4xX3xXexX1xX27xX3xX1xX72xX23xX3xX2xX76xX76xX3xXexX4cxXdxX7cxX27xX3xX5axX80xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX88xX3xXexX1xX8cxX23xX22xXaxX3xX90xX2fxX0xX90xX6xX2fxX0xX38xXdxXf1xX2fxX0xX7xXexX4cxX4dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9fxXcxXcdaxX3xXexX4cxX80xX23xX22xX3xX38xX39xX6xX3xX5xX39xX57xXdxX3xX5axX5bxX27xX3xXexXdxX60xX23xX3xX63xX3xX65xX6xX23xX3xX69xX3fxX4xX3xXexX1xX27xX3xX22xX5bxX23xX3xX2xXefxX1b1xX3xXexXd0bxX3xX5axX80xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xXabxX3xX5axX145xXexX3xX4xX403xXexX3xX35exX27xX48xXaxX3xX1xX4cxX10xX2bxX9xXaxX90xX23xX4dxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX90xX1xXexX1cxX1exXexX4cxX4dxX23xX22xX1exX38xX27xX6xX1exX5xX27xX4dxXdxX1exX38xX6xX27xX1exXexXdxX10xX23xX1exX4dxX1exX4xX6xX23xX1exX5xX4dxX4xX1exXexX1xX27xX1exX22xX6xX23xX1exX2xX1exX1b1xX1exXexX15xX1exX38xX4dxX23xX22xX1exX7xX6xX27xX1exXabxX1exX38xX4dxXexX1exX4xX6xXexX1exX35exX27xX6xX90xX2xXdexXdexX1e9xX88xX1e9xXacxX1xXexXd2xXaxX2fxX9fxXcxXcdaxX3xXexX4cxX80xX23xX22xX3xX38xX39xX6xX3xX5xX39xX57xXdxX3xX5axX5bxX27xX3xXexXdxX60xX23xX3xX63xX3xX65xX6xX23xX3xX69xX3fxX4xX3xXexX1xX27xX3xX22xX5bxX23xX3xX2xXefxX1b1xX3xXexXd0bxX3xX5axX80xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xXabxX3xX5axX145xXexX3xX4xX403xXexX3xX35exX27xX48xX0xX90xX6xX2fxX0xX90xX7xXexX4cxX4dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX2fxX6b0xX5bxX27xX3xXexX39xX3xXabxX3xX23xX1xX53xX3xXd2xX53xX23xX22xX3xXexX4cxX60xX23xX3xX38xXdxX7cxX23xX3xXexX38exX4xX1xX3xX2xX1xX6xXefxX3xXexX566xX3xX5axX5bxX27xX3xX23xX413xXd2xX3xX5axX361xX23xX3xX23xX6xX15xXefxX3xXd2xX31xX3xX1xX34xX23xX1xX3xX38xX39xX6xX3xX5xX39xX57xXdxX3xX4xX300xX6xX3xX9fxXcxXcdaxX3xX29fxX121xX4xX1xX3xXf1xXf2xX3xXf1xX53xX3xXexX1xX39xX72xX23xX22xX3xXd2xXfaxXdxX3xX4xX421xX15xX3xXexX4cxX80xX23xX22xX3xX6b0xX80xX23xX22xX3xba7bxX15xX60xX23xX3xX12fxX1cxX108xX3xXcxX1xX39xX145xX23xX22xX3xX69xX3fxX4xXefxX3xX65xX6xX23xX3xX69xX3fxX4xXefxX3xX9fxX53xX3xXcxX161xX23xX1xX164xX3xX4xX1xX4dxX3xXexX1xX27xX3xX1xX4dxXfaxX4xX1xX3xXabxX3xX5xX54axX6xXefxX3xXd2xX6xX23xX22xX3xXf1xX110xX3xX22xX5bxX23xX3xX2xXefxX1b1xX3xXexXd0bxX3xX5axX80xX23xX22xXacxX0xX90xXbxX2fxX0xX90xX38xXdxXf1xX2fxX0xX90xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX22xX39xX431xXdxX3xX38xX421xX23xX3xX69xX3fxX4xX3xX9fxX53xX3xX5axX7d1xXdxX3xXd2xX57xXdxX3xXexX566xXacxXacxXacxX3xX4xX421xX15xX3xX38xX39xX6xXefxX3xX4xX4dxX23xX3xXexX31xXd2xXaxX3xX1xX4cxX10xX2bxX9xXaxX90xX50cxXdxX23xX1xX1exXexX10xX90xX23xX22xX27xX4dxXdxX1exX38xX6xX23xX1exX5xX4dxX4xX1exX1xX6xX1exX38xX4dxXdxX1exXd2xX4dxXdxX1exXexX27xX1exX4xX6xX15xX1exX38xX27xX6xX1exX4xX4dxX23xX1exXexX4dxXd2xX90xX2xXdexX1e6xX1e6xX1f3xX1e6xXacxX1xXexXd2xXaxX2fxX0xXdxXd2xX22xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX90xXd2xX10xX38xXdxX6xX90xX2xX88xX76xX90xX23xX10xX1aaxX7xX90xX88xX76xX1f3xXabxX90xX2xX2xX76xX38xX1b3xX2xX1b3xX76xX88xXabxX1b1xXexX2xX1e9xX76xXdexX5xX1b3xX1exXdexXabxX38xX1b3xX2xX88xX2xX1e9xXabxX2xXexX2xXdexXabxX2xX88xX5xX76xXacxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xX23xX1xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxXexX3xX42xX1xX44xXexX3xX47xX48xX23xX3xXexX4cxX4dxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX3xX5xX39xX57xXdxX3xX5axX5bxX27xX3xXexXdxX60xX23xX3xX63xX3xX65xX6xX23xX3xX69xX3fxX4xX3xXexX1xX27xX3xX1xX72xX23xX3xX2xX76xX76xX3xXexX4cxXdxX7cxX27xX3xX5axX80xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX88xX3xXexX1xX8cxX23xX22xXaxX3xX90xX2fxX0xX90xX6xX2fxX0xX38xXdxXf1xX2fxX0xX7xXexX4cxX4dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX22xX39xX431xXdxX3xX38xX421xX23xX3xX69xX3fxX4xX3xX9fxX53xX3xX5axX7d1xXdxX3xXd2xX57xXdxX3xXexX566xXacxXacxXacxX3xX4xX421xX15xX3xX38xX39xX6xXefxX3xX4xX4dxX23xX3xXexX31xXd2xXaxX3xX1xX4cxX10xX2bxX9xXaxX90xX50cxXdxX23xX1xX1exXexX10xX90xX23xX22xX27xX4dxXdxX1exX38xX6xX23xX1exX5xX4dxX4xX1exX1xX6xX1exX38xX4dxXdxX1exXd2xX4dxXdxX1exXexX27xX1exX4xX6xX15xX1exX38xX27xX6xX1exX4xX4dxX23xX1exXexX4dxXd2xX90xX2xXdexX1e6xX1e6xX1f3xX1e6xXacxX1xXexXd2xXaxX2fxX42xX22xX39xX431xXdxX3xX38xX421xX23xX3xX69xX3fxX4xX3xX9fxX53xX3xX5axX7d1xXdxX3xXd2xX57xXdxX3xXexX566xXacxXacxXacxX3xX4xX421xX15xX3xX38xX39xX6xXefxX3xX4xX4dxX23xX3xXexX31xXd2xX0xX90xX6xX2fxX0xX90xX7xXexX4cxX4dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX2fxX123xXdxX7cxX4xX3xX54axX23xX22xX3xX38xXf2xX23xX22xX3xX4xX8cxX4xX3xXexXdxX361xX23xX3xX1d1xX3fxX3xX50cxX1xX4dxX6xX3xX1xX4b1xX4xX3xX50cx4977xX3xXexX1xX27xX44xXexX3xX12fx8123xX9fxX1289xXcxX164xX3xX63xX3xX69xX3fxX4xX3xX9fxX53xX3xX12fxX9fxX53xX3xXcxX161xX23xX1xX164xX3xX5axX6xX23xX22xX3xX23xX22xX53xX15xX3xX4xX53xX23xX22xX3xX5axX39xX145xX4xX3xX35exX27xX6xX23xX3xXexX421xXd2xXefxX3xXexX1x5ccdxX4xX3xX1xXdxX7cxX23xX3xX7xX421xX27xX3xX4cxX3fxX23xX22xX3xXf1xX53xX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX35exX27xX48xX3xX1xX72xX23xXacxX0xX90xXbxX2fxX0xX90xX38xXdxXf1xX2fxX0xX90xX5xXdxX2fxX0xX90xX27xX5xX2fxX0xX38xXdxXf1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4cxXaxX2fxX0xX90xX38xXdxXf1xX2fxX0xX90xX38xXdxXf1xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX27xXexX1xX4dxX4cxXaxX2fxXcxX1xX3fexX15xX3xX42xX22xX4b1xX4xX0xX90xXbxX2f
Thúy Ngọc