Báo Anh: World Cup là “chiến thắng to lớn” của ông Putin
Báo Independent nhận định ông Putin đang cho thấy Nga là hình mẫu trong việc tổ chức sự kiện thể thao nổi tiếng nhất hành tinh.
71c5xb2a1xa423xda82x942dxc1fdxa807xcc8axc55exX7xebaexac18xed22x7342x85c5xcccbxX5xeacexXax97d4x7fc5xc69bxc5e1xX3xe00dxe3a3xX1xf05bxX3xf3a9xX15x82f9xX5x76adxX3xbdc1xbbd2xXbxX3xX5xf67dxX3xeb49xX4xX1xXdxa89dxX18xX3xXexX1xac32xX18xb08dxX3xXexX15xX3xX5x9893xX18xd454xX3xX4xe95fxX6xX3xe42bxX18xX34xX3xd4daxX23xXexXdxX18xX0xd33axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc4b3xX10xX6xX20xXaxX12xX13xX14xX15xX3x929exX18xX20xX10xXbxX10xX18xX20xX10xX18xXexX3xX18xX1xde25xX18xX3x7afbxcac1xX18xX1xX3xX42xX18xX34xX3xX46xX23xXexXdxX18xX3xX76xX6xX18xX34xX3xX4xX1xX15xX3xXexX1xbc0dxc5c5xX3xbf93xX34xX6xX3xX5xX27xX3xX1xac99xX18xX1xX3xc5e4xa9ffxX23xX3xXexX1exX15xX18xX34xX3xc784xXdxe9caxX4xX3xXexc577xX3xX4xX1xe278xX4xX3xX7xb121xX3xbbdcxXdxXabxX18xX3xXexX1xca77xX3xXexX1xX6xX15xX3xX18xXafxXdxX3xXexXdxX2dxX18xX34xX3xX18xX1xX90xXexX3xX1xX27xX18xX1xX3xXexXdxX18xX1xd514xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX18xXexX10xX1exXaxX12xX0xXdxX9fxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX10xf175xX7xb23exXdxX9fxX6xX34xX10xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX105xXdxX20xXexX1xX1axX3xdd56xb931xd70exXbx8f85x9973xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xcc59xd83bxX11fxXbxX121xX122xX3xX20xXdxX7xXbxX5xX6xX91xX1axX3xdaaexX5xX15xX4xXb9xX122xX3xX9fxX6xX1exX34xXdxX18xX107xX5xX10xb05cxXexX1axX3xX6xX23xXexX15xX122xX3xX9fxX6xX1exX34xXdxX18xX107xX1exXdxX34xX1xXexX1axX3xX6xX23xXexX15xX122xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xX5xX27xX3xX29xX4xX1xXdxX2dxX18xX3xXexX1xX32xX18xX34xX3xXexX15xX3xX5xX3axX18xX3cxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX18xX34xX3xX46xX23xXexXdxX18xX3xX1xX9bxX18xX1xX3xa3a2xX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4cxX4cxXdxXdfxX13cxX6xX15xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxXa9xX18xX4cxX18xX10xX105xX7xX4cxX2xX12dxX11exX11dxX4cxX2xX11fx9373xX20xX12cxX2xX11fxX2xX12dxX1dexdae7xXexX12cxX12cxX12cxX1dexX5xX2xXdfxca91xXbxX34xc670xX1exX9x7b35xX11dxX1e6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xX5xX27xX3xX29xX4xX1xXdxX2dxX18xX3xXexX1xX32xX18xX34xX3xXexX15xX3xX5xX3axX18xX3cxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX18xX34xX3xX46xX23xXexXdxX18xXaxX3xX105xXdxX20xXexX1xX9xXaxX2xX11fxX11fxbd9fxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX6xXbxXexXdxX15xX18xXaxX12xd235xX18xX34xX3xX46xX23xXexXdxX18xX3xXbxX1xX14xXexX3xX13cxXdxXc0xX23xX3xXexX1exX15xX18xX34xX3xX5xb506xX3xXb9xX1xX6xXdxX3xX9fxc32cxX4xX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xX11exX11fxX2xX12dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xX18xd495xX9fxX3xX18xX6xX91xX3xX20x8923xa91fxX18xX34xX3xX18xX1xX2bcxX3xX5xX27xX3xX9fxf5b7xXexX3xX34xXdxX1b0xXdxX3xX76xX90xX23xX3xXa9xX3axXdxX3xX18xX1xXdxc77axX23xX3xX13cxX90xXexX3xX18xX34xX2bdxX3xXb9xX1xX42xX18xX34xX3xXexX1xXc0xX3xX76xX15xX14xX18xX3xXexX1exX2bcxX3axX4xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xX93xX1x81fcxX18xX34xX3xX76xX2c9xXdxX3xXexX23xX91xXc0xX18xX3xX9fxX283xX18xX1xX3xX18xX1xX2bcxX3xced5xXb3xX4xb097xX3xXcx9a1axX91xX3xX13xX6xX18xX3xX93xX1xX6xX32dxX3xX17xX1exX34xX10xX18xXexXdxX18xX6xX3xX76x81b4xX3xX5x8a38xX18xX3xX76xX2bcxX2bdxX18xX34xX3xXa9xX2dcxX3xX18xX2bcxX3axX4xX3xXexX1exX2bcxX3axX4xX3xX7xXb7xX3xX18xX34xac86xX3xX18xX34xX27xX18xX34xX3xX4xX3fxX6xX3xX18xX34xX2bcxX2bdxXdxX3xX1xX330xX9fxX3xX9fxX2c9xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xXcxX1exX15xX18xX34xX3xXb9xX1xXdxX3xX76x8138xX32dxX3xX93xX34xX6xX3xXb9xX1xXdxX2dxX18xX3xX18xX1xXdxX2dcxX23xX3xX18xX34xX2bcxX2bdxXdxX3xX18xX34xX283xX4xX3xX18xX1xXdxX34axX18xX3xXb9xX1xXdxX3xX4xX1x9aafxXdxX3xXa9xX3axXdxX3xX7xXb7xX3xd963xX23xX91xX2dxXexX3xXexX330xX9fxX3xXa9xX27xX3xX5xd77axXexX3xXa9xX27xX15xX3xXexXb3xX3xXb9xX2dxXexXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xXcxX23xX91xX3xX18xX1xXdxX34axX18xX32dxX3xX7xXb7xX3xXexXdxX2dxX18xX3xX121xX6xX3xXb9xX1xX42xX18xX34xX3xX18xX34xX2bdxX3xX4xX3fxX6xX3xX76xX2c9xXdxX3xXexX23xX91xXc0xX18xX3xX93xX34xX6xX3xX4xX1xbd46xX3xX5xX27xX3xX29xXbxX1xfaa3xX18xX3xXexX1xX2bcx9c47xX18xX34xX3xXbxX1xbe5fxX3cxX32dxX3xX4xX1xX10xX3xX5xX90xXbxX3xX18xX34xX2bcxX2bdxXdxX3xX4xX1xXdxX2dxX18xX3xXexX1xX32xX18xX34xX3xXexX1xXb7xX4xX3xX7xXb7xX3xX4xX3fxX6xX3xX34xXdxX1b0xXdxX3xX76xX90xX23xX1axX3xXcxXafxX18xX34xX3xXexX1xbd37xX18xX34xX3xX93xX34xX6xX3x9403xX5xX6xX20xXdxX9fxXdxX1exX3xX46xX23xXexXdxX18xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX13cxX14xX15xX3xX65xX18xX20xX10xXbxX10xX18xX20xX10xX18xXexX32dxX3xX76xX487xXdxX3xXa9xX3axXdxX3xX42xX18xX34xX3xX46xX23xXexXdxX18xX32dxX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xX11exX11fxX2xX12dxX3xX5xX27xX3xX9fxX2c9xXexX3xX4xX1xXdxX2dxX18xX3xXexX1xX32xX18xX34xX3xXexX15xX3xX5xX3axX18xX3xXa9xX2dcxX3xX3d3xX23xX91xX2dcxX18xX3xX5xXb7xX4xX3xX9fxX2dcxX9fxXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xXcxX1exX2bcxX3axX4xX3xXb9xX1xXdxX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xXb9xX1xX6xXdxX3xX9fxX283xX4xX32dxX3xX76xX347xX3xX4xX39fxX3xX18xX1xXdxX2dcxX23xX3xX7xXb7xX3xX5xX15xX3xX18xX34xX283xXdxX3xXa9xX2dcxX3xX1exX32xX4xX3xX1exX487xXdxX3xX5xXdxX34axX18xX3xX3d3xX23xX6xX18xX3xX76xX2dxX18xX3xX1xX15xX15xX5xXdxX34xX6xX18xX3xX93xX34xX6xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xeae6xXb7xX4xX3xX5xX2bcx7853xX18xX34xX3xcc0cxX5xXexX1exX6xX3x76c3xX22xX32axX48fxX3xX3d3xX23xX14xX3xXb9xX1x8498xX4xX1x8cfaxX3xX4xX3fxX6xX3xX93xX34xX6xX3xX18xXafxXdxX3xXexXdxX2dxX18xX34xX3xXexX1xX2dxX3xX34xXdxX3axXdxX3xXa9xX2dcxX3xX7xXb7xX3xX1xX23xX18xX34xX3xX1xX2b4xX18xX34xX3xXa9xX27xX3xX76xX2bcxX5a1xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX39fxX3xXexX1xXc0xX3xX34xX330xX91xX3xX7xXb7xX3xXa9xX3axXdxX3xXexX90xXexX3xX4xX1b0xX3xX9fxX3e1xXdxX3xX18xX34xX2bcxX2bdxXdxXdfxX3xXcxX23xX91xX3xX18xX1xXdxX34axX18xX32dxX3xXexX1exX15xX18xX34xX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xX18xX2b4xX9fxX3xX18xX6xX91xX32dxX3xX20xX2bcxX2bdxX18xX34xX3xX18xX1xX2bcxX3xX1xX3e1xX3xX76xX347xX3xX446xX3xX18xX1xX27xX3xX1xX15x789fxX4xX3xXexX1xX6xX91xX3xX76xXafxXdxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX4xX2bcxX3xX121xf1a6xX32dxX3xXexX1xX10xX15xX3xX65xX18xX20xX10xXbxX10xX18xX20xX10xX18xXexXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX18xXexX10xX1exXaxX12xX0xXdxX9fxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX10xX105xX7xX107xXdxX9fxX6xX34xX10xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xX5xX27xX3xX29xX4xX1xXdxX2dxX18xX3xXexX1xX32xX18xX34xX3xXexX15xX3xX5xX3axX18xX3cxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX18xX34xX3xX46xX23xXexXdxX18xX3xX1xX9bxX18xX1xX3xX1b0xX18xX1xX3xX11exXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4cxX4cxXdxXdfxX13cxX6xX15xX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxXa9xX18xX4cxX18xX10xX105xX7xX4cxX2xX12dxX11exX11dxX4cxX2xX11fxX1dexX20xX12cxX2xX11fxX2xX12dxX1dexX1e6xXexX11exX1dexX1dexbdbcxX5xX2xX11fxXdfxX1efxXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xX5xX27xX3xX29xX4xX1xXdxX2dxX18xX3xXexX1xX32xX18xX34xX3xXexX15xX3xX5xX3axX18xX3cxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX18xX34xX3xX46xX23xXexXdxX18xXaxX3xX105xXdxX20xXexX1xX9xXaxX2xX11fxX11fxX243xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX6xXbxXexXdxX15xX18xXaxX12xX32axX2c9xXdxX3xXexX23xX91xXc0xX18xX3xX93xX34xX6xX3xX76xX347xX3xX34xX330xX91xX3xX13cxX90xXexX3xX18xX34xX2bdxX3xXb9xX1xXdxX3xXexXdxX2dxX18xX3xXa9xX27xX15xX3xXexXb3xX3xXb9xX2dxXexX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xX93xX1xXdxX2dcxX23xX3xX18xX34xX2bcxX2bdxXdxX3xX4x8f84xX18xX34xX3xX4xX1xX15xX3xX1exa8b5xX18xX34xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX440xX23xX3xXexX1xX3fxX3xX20xX6xX3xX9fxX27xX23xX3xX4xX39fxX3xXexX1xXc0xX3xX13cxX77xX3xX18xX34xX2bcxX2bdxXdxX3xX1xX330xX9fxX3xX9fxX2c9xX3xX93xX34xX6xX3xXbxX1xX330xX18xX3xX13cxXdxXabxXexX3xX4xX1xX3fxX18xX34xX3xXexX2c9xX4xXdfxX3xX22xX440xX23xX3xXexX1xX3fxX3xed15xX6xX18xX18xX91xX3xd93dxX15xX7xX10xX3xX1exX90xXexX3xX5xX15xX3xX18xX34xX283xXdxX3xXa9xX2dcxX3xX18xX34xX23xX91xX3xX4xX3c9xX3xX18xX27xX91xX3xXa9xX27xX3xX91xX34axX23xX3xX4xX440xX23xX3xX34xXdxX6xX3xX76xX9bxX18xX1xX3xX446xX3xX18xX1xX27xX3xXexX1xX6xX91xX3xXa9xX9bxX3xX76xX2dxX18xX3xX93xX34xX6xX3xX121xX10xX9fxX3xX6xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX76xX90xX23xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xX93xX1xX2bcxX18xX34xX3xX4xX1xX15xX3xX76xX2dxX18xX3xX18xX6xX91xX32dxX3xXa9xXa0xX18xX3xX4xX1xX2bcxX6xX3xX34xX1xXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX13cxX90xXexX3xXb9x72f4xX3xX7xXb7xX3xX4xX487xX3xX18xX27xX15xX3xX5xXdxX34axX18xX3xX3d3xX23xX6xX18xX3xX76xX2dxX18xX3xXbxX1xX330xX18xX3xX13cxXdxXabxXexX3xX4xX1xX3fxX18xX34xX3xXexX2c9xX4xX3xX446xX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12x7202xX2c9xXexX3xX9fxX487xXdxX3xX5xX15xX3xX18xX34xX283xXdxX3xXb9xX1xX14xX4xX3xX5xX27xX3xX4xX1b0xX18xX1xX3xX7xX14xXexX3xX4xX39fxX3xXexX1xXc0xX3xX1exX90xXexX3xX18xX652xX18xX34xX3xXexX6xX91xX3xXexX1exX15xX18xX34xX3xXb9xX1xXdxX3xX34xXdxX313xX3xX34xX9bxX18xX3xXb9xe610xX3xX5xX23xX73xXexX3xX18xX3c9xXdxX3xX4xX42xX18xX34xX3xX4xX2c9xX18xX34xXdfxX3xXcxX23xX91xX3xX18xX1xXdxX34axX18xX32dxX3xX7xXb7xX3xXexX1xX73xXexX3xX5xX27xX3xX4xX1b0xX18xX1xX3xX7xX14xXexX3xX4xX39fxX3xXexX1xXc0xX3xX76xX2bcxX5a1xX4xX3xX18xX1xX9bxX18xX3xXexX1xX90xX91xX3xXexX1exX34axX18xX3xX76xX2bcxX2bdxX18xX34xX3xXbxX1xX487xX3xX93xX34xX6xX3xX18xX1xX2bcxX18xX34xX3xX1xX440xX23xX3xX18xX1xX2bcxX3xXb9xX1xX42xX18xX34xX3xXbxX1xX1b0xXdxX3xX5xX27xX9fxX3xX34xX9bxXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xX93xX34xX2bcxX2bdxXdxX3xX1xX330xX9fxX3xX9fxX2c9xX3xX13cxX39fxX18xX34xX3xX76xX14xX3xX76xX6xX18xX34xX3xX4xX2bcxX3xX121xX667xX3xX1exX90xXexX3xX1xd0b4xX6xX3xX18xX1xX347xX3xX20xX2bcxX3axXdxX3xX14xX18xX1xX3xX18xX32xX18xX34xX3xX9fxX652xXexX3xXexX1exX2bdxXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX9fxcae3xX6xX3xX1xdd71xXdfxX3xX854xX2bcxX5a1xX23xX3xX48fxX15xX20xXb9xX6xX3xX121xX23xX90xXexX3xX1xXdxXabxX18xX3xX446xX3xX18xX1xXdxX2dcxX23xX3xX18xX3c9xXdxX3xX18xX1xX2bcxX18xX34xX3xX4xX1xX2bcxX6xX3xX34xX330xX91xX3xX1exX6xX3xX13cxX90xXexX3xXb9xX8edxX3xX4xX23xX2c9xX4xX3xX76xX44cxX18xX34xX3xX76xX2c9xX3xX13cxX283xX15xX3xX5xXb7xX4xX3xX18xX27xX15xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xX93xX1xX313xX18xX34xX3xX18xe220xX3xX5xXb7xX4xX3xX4xX3fxX6xX3xX4xX1xX5b6xX18xX1xX3xX3d3xX23xX91xX2dcxX18xX3xX93xX34xX6xX3xX18xX1xX7ffxX9fxX3xX1xX283xX18xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xXafxX3xX76xX2c9xX18xX34xX3xXa9xXdxX34axX18xX3xX93xX34xX6xX3xX3d3xX23xX14xX3xXb9xX1xX5b6xX4xX1xX3xX20xX2bcxX2bdxX18xX34xX3xX18xX1xX2bcxX3xX76xX347xX3xXexX1xX27xX18xX1xX3xX4xX42xX18xX34xXdfxX3xX22xXa3cxX18xX3xX4xX14xX4xX3xX4xXafxX3xX76xX2c9xX18xX34xX3xXa9xXdxX34axX18xX3xX18xX2bcxX3axX4xX3xX18xX34xX15xX27xXdxX3xX4xX39fxX3xX18xX34xX23xX91xX3xX4xX3c9xX3xX29xX5xX27xX9fxX3xX5xX15xX283xX18xX3cxX3xX4xX39fxX3xXexX1xXc0xX3xX76xX347xX3xX13cxX77xX3xX3d3xX23xX6xX18xX3xX4xX1xXb3xX4xX3xX18xX34xX2b4xX18xX3xX4xX1xX652xX18xX3xX76xX2dxX18xX3xX93xX34xX6xX3xX18xX34xX6xX91xX3xXexe77exX3xX76xX440xX23xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xX93xX34xX15xX27xXdxX3xX1exX6xX32dxX3xX4xX39fxX3xX7xX23xX91xX3xX76xX15xX14xX18xX3xX1exX7ffxX18xX34xX3xX18xX34xX2bcxX2bdxXdxX3xX1xX330xX9fxX3xX9fxX2c9xX3xX17xX18xX1xX3xX7xcaeexX3xX13cxX77xX3xX76xX487xXdxX3xX121xX667xX3xX29xX5xX283xX18xX1xX3xX5xXa5fxX18xX34xX3cxX3xX7xX6xX23xX3xXa9xX44cxX3xX76xX440xX23xX3xX76xX2c9xX4xX3xX4xXb7xX23xX3xX76xXdxXabxXbxX3xXa9xXdxX34axX18xX3xX93xX34xX6xX3x9813xX10xX1exX34xX10xXdxX3xXa9xX27xX3xX4xX15xX18xX3xX34xX14xXdxX3xX1xf99bxXdxX3xXexX1xX14xX18xX34xX3xX1f5xX3xX446xX3xX17xX18xX1xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xX48fxX27xX15xX3xXexX1xX2bdxXdxX3xX76xXdxXc0xX9fxX3xX76xX39fxX32dxX3xX3d3xX23xX6xX18xX3xX1xXabxX3xX18xX34xX15xX283xXdxX3xX34xXdxX6xX15xX3xX17xX18xX1xX107xX93xX34xX6xX3xX1exX3c9xXdxX3xXa9xX27xX15xX3xXexX9bxX18xX1xX3xXexX1exX283xX18xX34xX3xX121xX90xX23xX32dxX3xXa9xX3axXdxX3xXexXdxX18xX3xXexXb3xX4xX3xX1xX440xX23xX3xX18xX1xX2bcxX3xX4xX1xX438xX3xX76xX2dcxX3xX4xX73xXbxX3xX76xX2dxX18xX3xX4xX1xX23xX91xXabxX18xX3xXexX1exXb95xX18xX34xX3xXbxX1xX283xXexX32dxX3xX13cxXdxXc0xX23xX3xXexX9bxX18xX1xX32dxX3xXexe5e3xX91xX3xX4xX1xX6xX91xX3xXa9xX27xX3xX22xX1xXdxX2dxX18xX3xXexX1exX6xX18xX1xX3xX59bxX283xX18xX1xX3xX9fxX3axXdxXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xX93xX1xX2bcxX18xX34xX3xXb9xX1xX42xX18xX34xX32dxX3xXa9xX27xX15xX3xXexX1xX14xX18xX34xX3xX1e6xX32dxX3xX18xX34xX2bcxX2bdxXdxX3xX17xX18xX1xX3xX76xX2dxX18xX3xX93xX34xX6xX3xX121xX10xX9fxX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xX4xX1xX15xX3xX13cxXdxX2dxXexX3xX1xX3e1xX3xX18xX1xX73xX18xX3xX76xX2bcxX5a1xX4xX3xX7xXb7xX3xXexXdxX2dxXbxX3xX76xX39fxX18xX3xX18xXc29xX18xX34xX3xX18xX1xXdxXabxXexXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xX48fxX3axXdxX3xX76xXdxXabxX18xX3x76aexX1exX10xX9fxX5xXdxX18xX3xXa9xX27xX3xX18xX1xXdxX2dcxX23xX3xX18xX34xX2bcxX2bdxXdxX3xX93xX34xX6xX32dxX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xX5xX27xX3xX4xX3c9xX3xX1xX2c9xXdxX3xX76xXc0xX3xXaxXexX1xX23xX91xX2dxXexX3xXbxX1xX44cxX4xX3xX9fxX3e1xXdxX3xX18xX34xX2bcxX2bdxXdxX3xX1exX7ffxX18xX34xX3xX93xX34xX6xX3xX5xX27xX3xX76xX90xXexX3xX18xX2bcxX3axX4xX3xX13cxX9bxX18xX1xX3xXexX1xX2bcxX2bdxX18xX34xXaxX32dxX3xX18xX1xX27xX3xX13cxX14xX15xX3xcffbxX5xXdxXa9xX10xX1exX3xX22xX6xX1exX1exX15xX5xX5xX3xX4xX3fxX6xX3xXexX2bdxX3xX65xX18xX20xX10xXbxX10xX18xX20xX10xX18xXexX3xXa9xXdxX2dxXexXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xXcxX1exX34axX18xX3xXexX1xXb7xX4xX3xXexX2dxX32dxX3xX93xX34xX6xX3xX76xX6xX18xX34xX3xX4xX1xX15xX3xXexX1xX90xX91xX3xX9fxX9bxX18xX1xX3xX5xX27xX3xX1xX9bxX18xX1xX3xX9fxXa0xX23xX3xXexX1exX15xX18xX34xX3xXa9xXdxXabxX4xX3xXexXafxX3xX4xX1xXb3xX4xX3xX7xXb7xX3xXb9xXdxXabxX18xX3xXexX1xXc0xX3xXexX1xX6xX15xX3xX18xXafxXdxX3xXexXdxX2dxX18xX34xX3xX18xX1xX90xXexX3xX1xX27xX18xX1xX3xXexXdxX18xX1xXdfxX3xXd90xX1xX42xX18xX34xX3xX4xX39fxX3xX9fxX487xXdxX3xX5xX15xX3xX18xX27xX15xX3xXa9xX2dcxX3xXa9xXdxXabxX4xX3xX7xX330xX18xX3xXa9xX73xX18xX3xX76xX2c9xX18xX34xX3xX4xX1xX2bcxX6xX3xX1xX15xX27xX18xX3xXexX1xXdxXabxX18xX3xX1xX6xX91xX3xX13cxXdxXc0xX23xX3xXexX9bxX18xX1xX3xX18xX1xX2bcxX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xX11exX11fxX2xX12cxX3xX446xX3xX13xX1exX6x99acxXdxX5xX122xX3xXb9xX1xX42xX18xX34xX3xX4xX39fxX3xXexX1exX73xX18xX3xX4xX1xXdxX2dxX18xX3xX76xX2bcxX2bdxX18xX34xX3xXbxX1xX487xX3xX18xX27xX15xX3xX18xX1xX2bcxX3xe9ebxX23xX1exX15xX3xX446xX3xX46xX1xX14xXbxX3xX18xX2b4xX9fxX3xX11exX11fxX2xX1e6xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX20xX91xXaxX12xX32axX2dxX18xX3xXexX1xX2bdxXdxX3xX76xXdxXc0xX9fxX3xX18xX27xX91xX32dxX3xX4xX39fxX3xXa9x8b11xX3xX18xX1xX2bcxX3xX42xX18xX34xX3xX46xX23xXexXdxX18xX3xX1exe0d8xX3xX1exX27xX18xX34xX3xX76xX6xX18xX34xX3xX5xX27xX3xX18xX34xX2bcxX2bdxXdxX3xX4xX1xXdxX2dxX18xX3xXexX1xX32xX18xX34xX3xX4xX1xX5b6xX18xX1xX3xX4xX3fxX6xX3xX34xXdxX1b0xXdxX3xX76xX90xX23xX3xXb9xX1xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX5b6xX18xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX18xX34xX15xX283xXdxX3xX34xXdxX6xX15xX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX18xX34xX3xX76xX2bcxX5a1xX4xX3xX4xX3fxX18xX34xX3xX4xX487xX3xX9fxX283xX18xX1xX3xX9fxXbddxX32dxX3xX13cxX14xX15xX3xX17xX18xX1xX3xX18xX1xX73xX18xX3xX76xX77xX18xX1xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xX20xXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xX1exX10xX5xX6xXexX10xX20xXaxX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX107xXexX1xX23xX9fxX13cxX107xX6xX18xX20xX107xX7xX6xXbxX15xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xXad5xXdxX3xX5xX15xX3xXcxX1exX23xX9fxXbxX3xX7xXbddxX3xX18xX1xX2bcxX5a1xX18xX34xX3xX13cxX2c9xX3xX46xX23xXexXdxX18xX3xXexX1exX15xX18xX34xX3xX1xX2c9xXdxX3xX18xX34xX1xX77xX3xXexX1xX2bcxX5a1xX18xX34xX3xX76xX438xX18xX1xXaxX3xX1xX1exX10xX14cxX9xXaxX4cxX3d3xX23xX15xX4xX107xXexX10xX4cxX18xX15xXdxX107xX5xX15xX107xXexX1exX23xX9fxXbxX107xX7xX10xX107xX18xX1xX23xX15xX18xX34xX107xX13cxX15xX107xXbxX23xXexXdxX18xX107xXexX1exX15xX18xX34xX107xX1xX15xXdxX107xX18xX34xX1xXdxX107xXexX1xX23xX15xX18xX34xX107xX20xXdxX18xX1xX4cxX2xX1dexX11dxX11exX12dxX11fxXdfxX1xXexX9fxXaxX12xX0xXdxX9fxX34xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX4cxX9fxX10xX20xXdxX6xX4cxX2xX11exX11fxX4cxX18xX10xX105xX7xX4cxX2xX12dxX11exX1e6xX4cxX2xX11fxX1dexX20xX1e6xX2xX1dexX1f5xX12cxX2xX11exXexX1e6xX11exX1e6xX11exX5xX1e6xXdfxX1efxXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX15xX1exX5xX20xX3xX22xX23xXbxX3xX5xX27xX3xX29xX4xX1xXdxX2dxX18xX3xXexX1xX32xX18xX34xX3xXexX15xX3xX5xX3axX18xX3cxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX18xX34xX3xX46xX23xXexXdxX18xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX20xXdxXa9xX12xX0xX7xXexX1exX15xX18xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xXad5xXdxX3xX5xX15xX3xXcxX1exX23xX9fxXbxX3xX7xXbddxX3xX18xX1xX2bcxX5a1xX18xX34xX3xX13cxX2c9xX3xX46xX23xXexXdxX18xX3xXexX1exX15xX18xX34xX3xX1xX2c9xXdxX3xX18xX34xX1xX77xX3xXexX1xX2bcxX5a1xX18xX34xX3xX76xX438xX18xX1xXaxX3xX1xX1exX10xX14cxX9xXaxX4cxX3d3xX23xX15xX4xX107xXexX10xX4cxX18xX15xXdxX107xX5xX15xX107xXexX1exX23xX9fxXbxX107xX7xX10xX107xX18xX1xX23xX15xX18xX34xX107xX13cxX15xX107xXbxX23xXexXdxX18xX107xXexX1exX15xX18xX34xX107xX1xX15xXdxX107xX18xX34xX1xXdxX107xXexX1xX23xX15xX18xX34xX107xX20xXdxX18xX1xX4cxX2xX1dexX11dxX11exX12dxX11fxXdfxX1xXexX9fxXaxX12xX93xXad5xXdxX3xX5xX15xX3xXcxX1exX23xX9fxXbxX3xX7xXbddxX3xX18xX1xX2bcxX5a1xX18xX34xX3xX13cxX2c9xX3xX46xX23xXexXdxX18xX3xXexX1exX15xX18xX34xX3xX1xX2c9xXdxX3xX18xX34xX1xX77xX3xXexX1xX2bcxX5a1xX18xX34xX3xX76xX438xX18xX1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX1exX15xX18xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xX93xX1xXdxX2dcxX23xX3xX4xX1xX23xX91xX34axX18xX3xX34xXdxX6xX3xX5xX15xX3xX18xX34xX283xXdxX3xXcxX1exX23xX9fxXbxX3xX3d3xX23xX14xX3xXexX1xX330xX18xX3xXexX1xXdxXabxX18xX3xXa9xX3axXdxX3xX46xX23xXexXdxX18xX3xXexX1exX15xX18xX34xX3xXb9xX1xXdxX3xX7xX487xX3xXb9xX1xX14xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX1exX7ffxX18xX34xX3xX76xX330xX91xX3xX5xX27xX3xX4xX3c9xX3xX1xX2c9xXdxX3xXexX487xXexX3xX76xXc0xX3xX34xXdxX1b0xX9fxX3xX4xX2b4xX18xX34xX3xXexX1xd8b6xX18xX34xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX20xXdxXa9xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX23xX5xX12xX0xX20xXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1exXaxX12xX0xX4cxX20xXdxXa9xX12xX0xX4cxX20xXdxXa9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc16xX15xX23xX1exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX84exX330xX18xX3xXa9xXdxXabxXexX0xX4cxXbxX12