Tiêu chuẩn bằng cấp, chứng chỉ “làm tội” công chức, viên chức
Hàng loạt các loại văn bằng chứng chỉ với công chức hiện nay nhiều khi còn mang nặng tính hình thức. Thậm chí làm nảy sinh những tiêu cực, chạy chọt...
a578xc518xc90ex10de3x10b85x10c12x10048xe1caxdcd6xX7x12915xbb65xa64fxf307x12597x1193fxX5x12853xXaxa998xXcxXdxf9c7x121c7xX3xX4xX1xX16x10b19xf421xX3xdebbxe336xX1cxe5a8xX3xX4xba48xXbx1063bxX3xX4xX1x1113dxX1cxX21xX3xX4xX1xe7cfxX3xe31fxX5x10839xdb45xX3xXex1214dxXdxd83cxX3xX4xfaa6xX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX26xX3xd7a9xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX2axX4xX0x11f04xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117ecxX10xX6xbe5axXaxX12xX60xX34xX1cxX21xX3xX5x11fb7xc74bxXexX3xX4xe231xX4xX3xX5xX6cxX6dxXdxX3xX47xb4c5xX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX47xcc18xXdxX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX1xXdx12ad6xX1cxX3xX1cxX6xe109xX3xX1cxX1xXdxb06axX16xX3xe4ccxX1xXdxX3xX4xb28axX1cxX3xX35xX6xX1cxX21xX3xX1cxe714xX1cxX21xX3xXexa9c9xX1cxX1xX3xX1x12b01xX1cxX1xX3xXexX1xX2axX4xe3b5xX3xXcxX1x12625xX35xX3xX4xX1xXbcxX3xX5xX34xX35xX3xX1cxde48xXa1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xdd4exX1cxX21xX3xXexXdxX15xX16xX3xX4xafc6xX4xX26xX3xX4xX1xX6dxXa1xX3xX4xX1xda0fxXexXc9xXc9xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb68fxX6cxX63xXa1xXaxX12xX60xXdxX9cxX1cxX3xX1cxX6xXa1xX26xX3xdb69xebd5xX3xX4xX1xX16xX1bxX1cxX3xX1xX6cxX71xX3xX4xX71xX1cxX3xX1exX38xX26xX3xX1cxX1xXdxXa6xX16xX3xX4xX71xX1cxX3xX1exX38xX26xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX11cxff1dxX3xXbxX1xXd9xXdxX3xXexX1xX6xX35xX3xX21xXdxX6xX3xc2a2xX24xXexX3xX1cxX1xXdxXa6xX16xX3xX4xX71xX4xX3xX5xX8dxXbxX3xX1xXf8xX4xX3xX1exce46xX3xX7xX16xX1cxX21xX3xX11cxX11dxX3xX5xX24xXa1xX3xX11cxcc15xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX47xXa6xX3xXcxXdxX1cxX3xX1xXf8xX4xX26xX3xbddbxX21xX6cxX6dxXdxX3xX1cxX21xXe3xX26xX3xdf63xX1xXbcxX1cxX1xX3xXexX15axb2cexX26xX3xc358xX16xXd9xX1cxX3xX5xd30fxX3xX1xX34xX1cxX1xX3xX4xX1xXbcxX1cxX1xXc9xXc9xXc9xX3xX19cxX1xXdxXa6xX16xX3xX1cxX21xb211xf56exXdxX3xX4xX1xX6cxX3xX15axX1fxX1cxX21xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX4xX71xX4xX3xX47xX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xdc58xX16xXa1xX3xX11cxX1afxX1cxX1xX3xX11cxf0edxXdxX3xX47xX8dxXdxX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX1xXdxX9cxX1cxX3xX1cxX6xXa1xX3xX11cxX6xX1cxX21xX3xX1exX38xX4xX3xX5xX38xX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX1exX24xXexX3xX4xXcdxXbxX3xXexX1xX24xXa1xX3xX15ax10e76xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xc471xX38xXexX3xX21xXdxX71xX6cxX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX24xXbxX3xd359xX3xXexX6dxXdxX3xX1xX16xXa1xX9cxX1cxX3xXcxX15axX34xX3xX254xXa1xX26xX3xX1b2xX16xXd9xX1cxX21xX3xX19cxX6xX35xX3xX4xX1xX6cxX3xX1exXdxe0b2xXexX26xX3xX21xXdxX203xX1cxX21xX3xX1cxX1xX1d0xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX26xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX2axX4xX3xX4xX71xX4xX3xX1cxX21xX34xX1cxX1xX3xX1cxX21xX1xXa6xX3xXa9xX1xX71xX4xX26xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX1f9xX16xXa1xX3xX11cxX1afxX1cxX1xX3xX21xXdxX71xX6cxX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xca2cxX1cxX21xX3xXbxX1xXd9xXdxX3xX4xd6d0xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX1cxX21xX6cxX6dxXdxX3xX1cxX21xXe3xX3xX1cxX21xX1xX10xX3xXexX1xXc1xX3xX15axX24xXexX3xXexX1xX16xXa1xX28axXexX3xXbxX1xc0d4xX4xX26xX3xX1cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xXexX1xXedxX4xX3xXexX28axX3xX5xX6dxXdxX3xX4xX1xX30xX3xX35xX6xX1cxX21xX3xXexXbcxX1cxX1xX3xX1xXc1xX1cxX1xX3xXexX1xX2axX4xXc9xX3xXcxX1xXcdxX35xX3xX4xX1xXbcxX26xX3xX1exc617xXdxX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX1f9xX16xXa1xX3xX11cxX1afxX1cxX1xX3xX1cxX34xXa1xX26xX3xX11cxX3dxXdxX3xXa9xX1xXdxX3xX4xXaexX1cxX3xX5xX34xX35xX3xX1cxXd9xXa1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX21xXdxX6xX1cxX3xX63xX203xXdxXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15axX21xXdxX1cxbb24xX3xX266xXbxf506xX3xX6xX16xXexX6cx10b68xXaxX12xX0xXexX1exX6cxX63xXa1xX12xX0xXexX15axX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX35xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX35xX7xc43cxXbxX1xX6cxXexX6cxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXax10704xXdxX63xXexX1xX3a6xX3xba2fxX2xcb80xXbxX3aaxX3b0xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX3a6xX3xcb37xX2xc21exXbxX3aaxX3b0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexXdxX15xX16xX3xX4xX1xX16xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX24xXbxX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3a6xX51xX51xXdxXc9xX1exX6xX6cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc9xX47xX1cxX51xX1cxX10xX3e0xX7xX51xX2x105e3xX3f6xX3f6xX51xX2xbbdcxX3f6xX63xX2xX3f8xd375xX44cxX447xX2xX3f8xXexX447x10eb5xX266xX447xX451xX5xX3f8xXc9xc8cfxXbxX21x12646xX15axX9xX3e7xX266xX451xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX4xX1xX16xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX24xXbxX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX5xX34xX35xX3xXexX38xXdxX3axX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX26xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX2axX4xXaxX3xX63xX6xXexX6xX3d1xXbxX1xX6cxXexX6cxX3d1xX6cxX15axXdxX21xXdxX1cxX6xX5xX3d1xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX3a6xX51xX51xXdxX35xX6xX21xX10xX7xXc9xX47xX6cxX47xXc9xX47xX1cxX51xX16xXbxX5xX6cxX6xX63xX10xX63xX51xX10xX3f8xX3e0xX4xXdxX4xXdxX7xX63xX3aaxX6xX1cxX3e0xX1f9xXexX21xX3e0xXexX45fxX6cxX3e0xX21xX51xX266xX3f8xX2xX447xbdbdxX2xX2xX501xX3f8xX266xX51xX1exX6xX1cxX21xX501xX4xX6xXbxX501xX2xX501xX1f9xX1f9xX1exXa9xXc9xX45fxXbxX21xXaxX3xX63xX6xXexX6xX3d1xX63xX10xX7xX4xX9xXaxf451xX1cxX1xX3xX35xXdxX1cxX1xX3xX1xXf8xX6xX3a6xX3xd39axXcxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX15axX12xX0xXexX15axX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX6xXbxXexXdxX6cxX1cxXaxX12xX528xX1cxX1xX3xX35xXdxX1cxX1xX3xX1xXf8xX6xX3a6xX3xX536xXcxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX15axX12xX0xX51xXexX1exX6cxX63xXa1xX12xX0xX51xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xee7cxXdxX71xX6cxX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX1cxX34xXa1xX3xX4xX1xX6cxX3xX1xX6xXa1xX26xX3xX4xXd9xX3xX1cxX7axX35xX3xX4xX71xX4xX3xX21xXdxX71xX6cxX3xX47xXdxX15xX1cxX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX16xXa1xX15xX1cxX3xX35xX8dxXdxX3xX11cxX1d0xf726xX4xX3xX11cxXdxX3xX1exf15bxXdxX3xX63xX1d0xc50bxX1cxX21xX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3x1047fxX1cxX1xX26xX3xXexXdxX1cxX3xX1xXf8xX4xX3xX35xX38xXexX3xX47xX34xXdxX3xX1exX16xX171xXdxX26xX3xX1cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xX7xX6xX16xX3xX11cxX2e9xX3xX47xXa6xX3xX5xX6dxXdxX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX7xd696xX3xX63xX315xX1cxX21xX3xX11cxX28axX1cxX26xX3xX1cxX15xX1cxX3xX35xfb90xXdxX3xX5x1062dxX1cxX3xX1xXf8xX4xX3xX11cxXa6xX16xX3xX1cxX1xX1d0xX3xX35xX8dxXdxX3a6xX3xX32xX19cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX21xXdxX71xX6cxX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX35xX8dxXdxX3xX15axX6xX3xXexX15axX1d0xX1d1xX1cxX21xX3xXexX1xXc1xX3xX1xX641xX16xX3xX1xX28axXexX3xX11cxX14axX3xX4xX2e9xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX1cxX21xX6cxX6dxXdxX3xX1cxX21xXe3xX26xX3xXexXdxX1cxX3xX1xXf8xX4xX26xX3xX4xXaexX1cxX3xX11cxX6xX3xX7xX203xX3xX4xX71xX4xX3xX21xXdxX71xX6cxX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xXexX71xX4xX3xX5x107a5xX16xX3xX1cxX7axX35xX3xXexX1xXc1xX3xX11cxXa6xX16xX3xX4xX1xX1d0xX6xX3xX4xX2e9xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX1xX6cxXb7xX4xX3xX4xX2e9xX3xX1cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xX5xX6dxXdxX3xX5xX34xX3xX5xX6cxX6dxXdxX3xX11cxX14axX3xX1xX28axXexX3xX1xX6dxX1cxX3xX1xX6cxXb7xX4xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX11cxX1d0xX5e0xX4xX3xX4xX1xX24xXbxX3xX1cxX1xXcdxX1cxX3xX1xXdxX9cxX1cxX3xX1cxX6xXa1xXc9xX3xX19cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX21xXdxX71xX6cxX3xX47xXdxX15xX1cxX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX63xX6dxXa1xX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX5f6xX1cxX1xX3xX1cxX1xX1d0xX3xX4xX1xba4exX1cxX21xX3xXexX3dxXdxX26xX3xXexX15axX6cxX1cxX21xX3xX1f9xX16xX71xX3xXexX15axXc1xX1cxX1xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xXexX71xX4xX3xX15axX24xXexX3xXbcxXexX3xXa9xX1xXdxX3xXexXdxX28axXbxX3xX3aaxX75exX4xX3xX47xX8dxXdxX3xX1cxX21xX6cxX6dxXdxX3xX1cxX21xXe3xX3xX1cxX15xX1cxX3xX1xX641xX16xX3xX1cxX1xX1d0xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX4xXaexX1cxX3xX1cxX1xX8dxXc9xX3xX19cxX28axX16xX3xX21xXdxX1d1xX3xX1exbe7cxXexX3xX1xXf8xX4xX3xXexX1xXcdxXexX26xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXcdxXexX3xXexX1xXc1xX3xXexX15axX1d0xX5e0xXexX3xX5xX34xX3xX4xX1xX7c6xX4xX3axXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xX5a1xXdxX71xX6cxX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX1cxX34xXa1xX3xX4xX2dfxX1cxX21xX3xXexX1xX75exX3xXexX1xXedxX4xX3xX15axX1fxX1cxX21xX26xX3xX47xXc1xX3xXa1xX15xX16xX3xX4xX641xX16xX3xX4xX71xX4xX3xX21xXdxX71xX6cxX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX1xXdxX9cxX1cxX3xX1cxX6xXa1xX3xX11cxXa6xX16xX3xX4xX2e9xX3xXexX15axXc1xX1cxX1xX3xX11cxX38xX3xXexX203xXdxX3xXexX1xXdxX11dxX16xX3xX1cxX21xX6cxX6dxXdxX3xX1cxX21xXe3xX3xX11cxX6dxXexX3xX5f6xX266xX3xXexX1xX10xX6cxX3xXa9xX1xX16xX1cxX21xX3xX3e7xX3xX1exXcdxX4xX3xX4xX180xX6xX3xX10cxX38xX3xX5a1xd306xX3d1xae23xXcxX3xX1f9xX16xXa1xX3xX11cxX1afxX1cxX1xX26xX3xX1xX6xXa1xX3xX35xX16xX203xX1cxX3xX1cxX6caxX1cxX21xX3xX5xX1d0xe867xX1cxX21xX3xX4xX2dfxX1cxX21xX3xX4xX641xX1cxX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX5f6xX1cxX1xX26xX3xX63xX6cxX3xX11cxX2e9xX26xX3xX1cxX1xXdxXa6xX16xX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xX47xfad0xX1cxX3xXbxX1xXd9xXdxX3xX1exX24xXexX3xX4xX1xX24xXbxX3xXexXc1xX35xX3xX35xX16xX6xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX1cxX21xX6cxX6dxXdxX3xX1cxX21xXe3xX26xX3xXexXdxX1cxX3xX1xXf8xX4xX3xX11cxX11dxX3xX5xX34xX35xX3xX32xX11cxd262xXbxX32xX1xX5e7xX3xX7xX8abxX26xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xXexX1xXdxX28axX16xX3xXaxX4xX1xX16xX1bxX1cxX3axXc9xXc9xXc9xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xXcx10186xX3xXa9xX1xXdxX3xX1exX7c6xXexX3xX11cxX641xX16xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xXexX71xX4xX3xX11cxX28axX1cxX3xXa9xX1xXdxX3xX47xXa6xX3xX1xX1d0xX16xX26xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX26xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX2axX4xX3xXbxX1xXd9xXdxX3xXexX15axXd9xXdxX3xX1f9xX16xX6xX3xX1xX34xX1cxX21xX3xX5xX6cxX6dxXexX3xX4xX71xX4xX3xXa9xec60xX3xXexX1xXdxX3xX11cxX11dxX3xX5xX24xXa1xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xXexX957xX3xXexX957xX3xX7xX8abxX3xX4xX24xXbxX26xX3xXexX15axX16xX1cxX21xX3xX4xX24xXbxX3xX11cxX28axX1cxX3xX4xX6xX6cxX3xX4xX24xXbxX3xX4xX1xXbcxX1cxX1xX3xXexX15axX1afxX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX1cxX21xX6cxX6dxXdxX3xX1cxX21xXe3xX26xX3xXexXdxX1cxX3xX1xXf8xX4xX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX1cxX21xX1xXdxX9cxXbxX3xX47xX315xX3xX4xX1xX16xXa1xX15xX1cxX3xX35xX3dxX1cxXc9xXc9xXc9xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xX5f6xX1cxX1xX3xX19cxX21xX16xXa1xc3bdxX1cxX3xX5a1xXdxX6xX3xX60xX6cxX34xX1cxX21xX26xX3xX35xX38xXexX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX2axX4xX3xX11cxX6xX1cxX21xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xXexX71xX4xX3xXexX6dxXdxX3xX60xX34xX3xX19cxX38xXdxX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xXa9xX1xee6cxXdxX3xX5xX6cxX3xX5xX7c6xX1cxX21xX3xXa9xX1xXdxX3xX1cxX1xXcdxX1cxX3xX11cxX1d0xX5e0xX4xX3xXexX1xX3dxX1cxX21xX3xX1exX71xX6cxX3xX4xX641xX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX10cxX2xX3xX4xX1xX16xX1bxX1cxX3xXa9xX1xX16xX1cxX21xX3xX3e7xX3xX1exXcdxX4xX3xX4xX180xX6xX3xX10cxX38xX3xX5a1xX88cxX3d1xX88exXcxX3xX4xX1xX6cxX3xX11cxX180xX3xX1xX5e7xX3xX7xX8abxXc9xX3xX5f6xX1cxX1xX3xX60xX6cxX34xX1cxX21xX3xX4xX1xX6cxX3xX1exXdxX28axXexX26xX3xX63xX6cxX3xX47xX1afxX3xXexX15axXbcxX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xXa1xX15xX16xX3xX4xX641xX16xX3xX11cxX28axX1cxX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX5f6xX1cxX1xX26xX3xX1cxX15xX1cxX3xX1cxX1xXdxXa6xX16xX3xX1cxX7axX35xX3xX1f9xX16xX6xX26xX3xX47xX203xX1cxX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX5f6xX1cxX1xX3xX4xX180xX6xX3xX6xX1cxX1xX3xX11cxX14axX3xX1xX6dxX1cxX3xX4xX1xX28axX3xX15axX24xXexX3xX1cxX1xXdxXa6xX16xX26xX3xX11cxX28axX1cxX3xXa9xX1xXdxX3xX4xX8abxX3xX1f9xX16xX6xX1cxX3xXa1xX15xX16xX3xX4xX641xX16xX26xX3xX5xX6dxXdxX3xX4xX1xX6dxXa1xX3xX47xX6dxXa1xX3xXa9xX1xX7c6xXbxX3xX1cxX8abxXdxX3xX11cxX11dxX3xXexXc1xX35xX3xX4xX1xX63dxX3xX35xX16xX6xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX6xX1cxX3xXexX6cxX34xX1cxX26xX3xX16xXa1xX3xXexXbcxX1cxX3xX4xX1xX6cxX3xX11cxX180xX3xXexX1xX180xX3xXexX315xX4xX3xX47xXc1xX3xX4xX2e9xX3xX1xXf8xX4xX3xX4xX2dfxX1cxX21xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX7c6xX4xX3xX11cxX63dxX26xX3xX1xX8abxX1cxX3xX1cxXe3xX6xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX34fxX3xX4xX8abxX3xX1f9xX16xX6xX1cxX3xX11cxX14axX3xXa9xXbcxX1cxX3xX5xX1afxX4xX1xX26xX3xX1cxX15xX1cxX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX4xXaexX1cxX3xXexX1xX1d1xXdxX3xX21xXdxX6xX1cxX3xX11cxXdxX3xX1xXf8xX4xX3xXexX1xX15xX35xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb522xX1cxXexX10xX15axXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3aaxXexX3d1xX6xX5xXdxX21xX1cxX3a6xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX15axX3b0xXaxX12xaafaxX38xX1cxX3xX15axX34xX1cxX21xX3xXexX1xX1afxX3xXexX15axX1d0xX1d1xX1cxX21xX3xX35xX16xX6xX3xX1exX71xX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX21xXdxXd9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xX1a7xX2e9xX3xX4xX16xX1cxX21xX3xX7c6xXexX3xX4xX2e9xX3xX4xX641xX16xX26xX3xXexX1xXedxX4xX3xX4xX1xX24xXexX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX1f9xX16xXa1xX3xX11cxX1afxX1cxX1xX3xX4xX2axX1cxX21xX3xX47xXa6xX3xX4xX71xX4xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX24xXbxX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX11cxX6xX1cxX21xX3xXa9xX1xXdxX28axX1cxX3xX1cxX1xXdxXa6xX16xX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xXexXc1xX35xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX4xX1xX203xX1cxX21xX3xX4xX1xX28axX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX11cxXdxX3xX35xX16xX6xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX21xXdxXd9xXc9xX3xXcxX1xX1afxX3xXexX15axX1d0xX1d1xX1cxX21xX3xX5xX34xX35xX3xX21xXdxXd9xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX26xX3xX47xX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX11cxX180xX3xX5xX6cxX6dxXdxX3xX4xX2dfxX1cxX21xX3xX7xX3dxXdxX3xX1cxX171xXdxX26xX3xX1cxX1xX38xX1cxX3xX1cxX1xX1afxXbxX26xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xXa9xX1xX6xXdxX3xXexX15axX15xX1cxX3xX4xX71xX4xX3xXexX15axX6xX1cxX21xX3xX35xX6dxX1cxX21xX26xX3xXexX1xXcdxX35xX3xX4xX1xXbcxX3xX21xX62cxXdxX3xXexXdxX1cxX3xX1cxX1xX7c6xX1cxX3xX47xXa6xX3xX4xX71xX4xX3xXexX1xX16xX15xX3xX1exX6xX6cxX3xX63xXdxX3xX11cxX38xX1cxX21xX3xX1cxX1xX1d0xX3xX15axX6xX6cxX3xX1exX71xX1cxX3xX1exX24xXexX3xX11cxX38xX1cxX21xX3xX7xXd9xX1cxXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX1f9xX16xXd9xX1cxX21xX3xX4xX71xX6cxX3xX4xX180xX6xX3xX35xX38xXexX3xXexX15axX6xX1cxX21xX3xX35xX6dxX1cxX21xX26xX3xX5xXdxX15xX1cxX3xX1xX9cxX3xX1f9xX16xX6xX3xX11cxXdxX9cxX1cxX3xXexX1xX6cxX6dxXdxX26xX3xXbxX1xX2e9xX1cxX21xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX11cxX1d0xX5e0xX4xX3xX21xXb7xXbxX3xX35xX38xXexX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xX4xX1xX16xXa1xX15xX1cxX3xX4xX16xX1cxX21xX3xX4xX24xXbxX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX26xX3xX47xX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX21xXdxXd9xX3xXexX15xX1cxX3xXcxX15axX1d0xX1d1xX1cxX21xX3xX34fxX3xX60xX34xX3xX19cxX38xXdxXc9xX3xX19cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xX1cxX34xXa1xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX2e9xX1cxX21xX3xX1f9xX16xXd9xX1cxX21xX3xX4xX71xX6cxX3xX15axX1fxX1cxX21xX3xX35xXc1xX1cxX1xX3xX11cxX14axX3xXexX957xX1cxX21xX3xX1cxX1xXcdxX1cxX3xX5xX34xX35xX3xX1xX34xX1cxX21xX3xX5xX6cxX6dxXexX3xX4xX71xX4xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX5f6xX1cxX1xX26xX3xXexXdxX1cxX3xX1xXf8xX4xX3xX4xX1xX6cxX3xX1cxX1xXdxXa6xX16xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX26xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX2axX4xX3xXexX957xX3xX1cxX1xX6caxX1cxX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX1exXc1xX1cxX1xX3xXexX1xX1d0xX1d1xX1cxX21xX3xX11cxX28axX1cxX3xX4xXd9xX3xX1exXcdxX4xX3xX5xX14axX1cxX1xX3xX11cxX6dxX6cxXc9xXc9xXc9xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xX536xX1xXdxX3xX1cxX21xX1xX10xX3xXbxX1xX2e9xX1cxX21xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX1cxX2e9xXdxX3xX4xX2e9xX3xX1cxX1xX16xX3xX4xX641xX16xX3xX35xX16xX6xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX5f6xX1cxX1xX3xX11cxX11dxX3xXexX1xXdxX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX2axX4xX26xX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xX1cxX34xXa1xX3xX63xXf8xX6xX3a6xX3xX32xX19cxX28axX16xX3xXexX1xXdxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX5f6xX1cxX1xX3xX10cxX2xX3xX1exX6caxXa1xX3xX21xXdxX1d1xX3xXa9xX1xX2e9xX3xX5xX7c6xX35xX26xX3xX1cxX38xXdxX3xX63xX16xX1cxX21xX3xX35xX8dxXdxX26xX3xX35xX34xX3xX11cxXa6xX16xX3xX5xX34xX35xX3xXexX15axX15xX1cxX3xX35xX71xXa1xX26xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX35xX24xXa1xX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX11cxX1d0xX5e0xX4xX3xX11cxX6caxX16xX3xX10xX35xX3axXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX5xX1d1xXdxX3xX4xX180xX6xX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xX4xX1xX16xXa1xX15xX1cxX3xX4xX16xX1cxX21xX3xX4xX24xXbxX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX21xXdxXd9xX3xX1cxX34xXa1xX26xX3xX4xX2e9xX3xX266xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX11cxX11dxX3xX4xX2e9xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX5f6xX1cxX1xXc9xX3xX88exX8abxX1cxX3xX21xXdxXd9xX1cxX3xX1cxX1xX24xXexX3xX5xX34xX3xX35xX16xX6xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX21xXdxXd9xX26xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX4xX641xX1cxX3xXexX1xXdxX26xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX34xX3xXexX1xXcdxXexX26xX3xX1cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xX4xX1xXe3xX3xXa9xX1b8xX3xX47xX34xX3xX4xX6cxX1cxX3xX63xX24xX16xX3xX5xX34xX3xX21xXdxXd9xXc9xX3xXcxX15axX1d0xX1d1xX1cxX21xX3xX1xX5e0xXbxX3xXexX1xX2axX3xX266xX26xX3xX47xX8dxXdxX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xX4xX2e9xX3xX4xX1xX75exXexX3xX47xX203xX1cxX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX5f6xX1cxX1xX3xX4xX2e9xX3xXexX1xX11dxX3xX11cxX28axX1cxX3xX1xXf8xX4xX3xX4xX24xXbxX3xXexX203xX4xX3xXexX957xX3xX3f6xX3d1xX3e9xX3xX1exX16xX171xXdxX3xX15axX5e7xXdxX3xXexX1xXdxX26xX3xXa9xX1xXdxX3xX1xXf8xX4xX3xX7xde14xX3xX11cxX1d0xX5e0xX4xX3xX21xXdxX8dxXdxX3xX1xX6dxX1cxX3xX1cxX38xXdxX3xX63xX16xX1cxX21xX3xX47xX34xX3xX3dxX1cxX3xX11cxX75exX1cxX21xX3xXexX15axXf8xX1cxX21xX3xXexX6caxX35xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xX19cxX1xXe3xX1cxX21xX3xXexX1xXbcxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX34xXa1xX3xX11cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1xX1d0xX3xX1exXc1xX1cxX1xX3xXexX1xX1d0xX1d1xX1cxX21xX26xX3xX1cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xXexcc5cxX3xX5xX9cxX3xX11cxX63dxX3xX4xX1xX30xX3xX3e7xX3f8xX3d1xX458xX3f8x12bc8xXc9xX3xX19cxX28axX16xX3xXexX1xXdxX3xXexX15axX1d0xX5e0xXexX3xX47xX8e1xX1cxX3xX11cxX1d0xX5e0xX4xX3xX1xX63dxX3xXexX15axX5e0xX3xX3dxX1cxX3xX5xX6dxXdxX3xX11cxX28axX1cxX3xX5xX641xX1cxX3xXexX1xX2axX3xX44cxXc9xX3xX254xX2axX4xX3xX21xXdxX71xX3xX4xX1xX6cxX3xXexX957xX1cxX21xX3xX5xX6cxX6dxXdxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX2dfxX1cxX21xX3xXa9xX1xX71xX4xX3xX1cxX1xX6xX16xXc9xX3xX19cxX28axX16xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX5xX1d0xX16xX3xX1xX5e7xX3xX7xX8abxX3xX21xX203xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX5f6xX1cxX1xX3xX10cxX2xX3xX4xX2e9xX3xX21xXdxX71xX3xX458xX3xXexX15axXdxX9cxX16xX3xX11cxX5e7xX1cxX21xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX10cxX266xX3xX21xXdxX71xX3xX451xX3xXexX15axXdxX9cxX16xX3xX11cxX5e7xX1cxX21xX26xX3xX4xX1xX30xX3xX4xX641xX1cxX3xX4xX1xX16xXa1xX11dxX1cxX3xXexXdxXa6xX1cxX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX117cxX3xX11cxX1d0xX5e0xX4xX3xX32xX7xX1xXdxXbxX3axX3xX11cxX28axX1cxX3xXexXcdxX1cxX3xX1cxX8abxXdxXc9xX3xX1a7xXaexX1cxX3xX5xX6cxX6dxXdxX3xX5xX1d0xX16xX3xX1xX5e7xX3xX7xX8abxX3xX21xX203xX4xX26xX3xXexX1xXbcxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX4xX2e9xX3xX11cxXdxX3xXexX1xXdxX26xX3xX1exX6xX6cxX3xX21xX5e7xX35xX3xX4xXd9xX3xXbxX1xXbcxX3xX1xX63dxX3xXexX15axX5e0xX3xX3dxX1cxX3xXexX1xXdxX3xX5xX34xX3xX2xX3f6xX3xXexX15axXdxX9cxX16xX3xX47xX8dxXdxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX5f6xX1cxX1xX3xX10cxX2xX26xX3xX10cxX266xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xX536xX1xXdxX3xXbxX1xX2e9xX1cxX21xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX1cxX21xX641xX1cxX3xX1cxX21xX6dxXdxX3xX1xXa94xXdxX3xX47xXa6xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX5xXdxX9cxX16xX3xX4xX71xX4xX3xX5xX6cxX6dxXdxX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX1cxX34xXa1xX3xX4xX2e9xX3xX1exX1afxX3xXbxX1xX71xXexX3xX1xXdxX9cxX1cxX3xX1xX6xXa1xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX26xX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xX1cxX34xXa1xX3xXa9xX1xc1f8xX1cxX21xX3xX11cxX1afxX1cxX1xX3xX11cxX14axX3xX5xX34xX35xX3xX15axX24xXexX3xX5xX6caxX16xX3xX1cxX7axX35xX26xX3xX1cxX15xX1cxX3xX1exXdxX28axXexX3xX15axX23dxX3xX4xX8abxX3xX1f9xX16xX6xX1cxX26xX3xX47xX1afxX3xXexX15axXbcxX3xXexX16xXa1xX11dxX1cxX3xX63xX315xX1cxX21xX3xX1cxX34xX6cxX3xX4xX2e9xX3xX15axX34xX3xX7xX6cxX71xXexX3xX5xX6dxXdxX3xX1exX1fxX1cxX21xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5bxX1cxXexX10xX15axXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3aaxXexX3d1xX6xX5xXdxX21xX1cxX3a6xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX15axX3b0xXaxX12xX19cxX1xXdxXa6xX16xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX1xX1d0xX6xX3xX4xX1xX7c6xX4xX3xX11cxX14axX3xX21xXdxXa94xXdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xXcxX957xX1cxX21xX3xX4xX2e9xX3xX1cxX1xXdxXa6xX16xX3xX1cxX7axX35xX3xX5xX34xX35xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xXexX71xX4xX3xX1f9xX16xXd9xX1cxX3xX5xX1b8xX3xXexX6dxXdxX3xX10cxX38xX3xX5a1xX88exX3d1xX88exXcxX26xX3xXcxbe64xX3xe0c3xX15xX3xe4c0xXdxX28axXexX3xX536xX1xX16xXa1xX28axX1cxX26xX3xX1cxX21xX16xXa1xX15xX1cxX3xe347xX1xX2e9xX3xX14dfxX315xX3xXexX15axX1d0xX34fxX1cxX21xX3xX14dfxX315xX3xX21xXdxX71xX6cxX3xX63xX315xX4xX3xX11cxX6dxXdxX3xX1xXf8xX4xX3xX4xX1xX6cxX3xX1exXdxX28axXexX26xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX4xX2e9xX3xX1cxX1xXdxXa6xX16xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX26xX3xX47xX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX11cxX5e7xX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xe29exX6xX3xX47xX8dxXdxX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX26xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX2axX4xX3xX5xX34xX35xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX4xX2e9xX3xX1xXdxX9cxX16xX3xX1f9xX16xXd9xX3xX1xX6xXa1xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xXc9xX3xX19cxX1xX24xXexX3xX5xX34xX3xXa9xX1xXdxX3xX4xX1xX1d0xX6xX3xXexX1xX11dxX3xXa9xXdxX11dxX35xX3xX7xX6cxX71xXexX3xXexX203xXexX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX47xX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX21xXdxXd9xX26xX3xXexX1xXc1xX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX1f9xX16xXa1xX3xX11cxX1afxX1cxX1xX3xX1exX7c6xXexX3xX1exX16xX38xX4xX3xX47xXa6xX3xX4xX71xX4xX3xX5xX6cxX6dxXdxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX24xXbxX3xX4xXaexX1cxX3xX63xXa57xX3xX1cxXd9xXa1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexXdxX15xX16xX3xX4xXedxX4xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15axX21xXdxX1cxX3a6xX3xX266xXbxX3aaxX3xX6xX16xXexX6cxX3b0xXaxX12xX0xXexX1exX6cxX63xXa1xX12xX0xXexX15axX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX35xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX35xX7xX3d1xXbxX1xX6cxXexX6cxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX3e0xXdxX63xXexX1xX3a6xX3xX3e7xX2xX3e9xXbxX3aaxX3b0xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX3a6xX3xX3f6xX2xX3f8xXbxX3aaxX3b0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexXdxX15xX16xX3xX4xX1xX16xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX24xXbxX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xXaxX3xX7xX15axX4xX9xXaxX51xX51xXdxXc9xX1exX6xX6cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc9xX47xX1cxX51xX1cxX10xX3e0xX7xX51xX2xX447xX3f6xX3f6xX51xX2xX44cxX3f6xX63xX2xX3f8xX447xX3f8xX458xX266xX451xXexX447xX447xX266xX447xX5xX2xXc9xX45fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX4xX1xX16xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX24xXbxX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX5xX34xX35xX3xXexX38xXdxX3axX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX26xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX2axX4xXaxX3xX63xX6xXexX6xX3d1xXbxX1xX6cxXexX6cxX3d1xX6cxX15axXdxX21xXdxX1cxX6xX5xX3d1xX7xX15axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX3a6xX51xX51xXdxX35xX6xX21xX10xX7xXc9xX47xX6cxX47xXc9xX47xX1cxX51xX16xXbxX5xX6cxX6xX63xX10xX63xX51xX10xX3f8xX3e0xX4xXdxX4xXdxX7xX63xX3aaxX6xX1cxX3e0xX1f9xXexX21xX3e0xXexX45fxX6cxX3e0xX21xX51xX266xX3f8xX2xX447xX501xX2xX2xX501xX3f8xX266xX51xXexX7xX501xX5xX10xX501xX47xXdxX10xXexX501xXa9xX1xX16xXa1xX10xX1cxX501xX6cxX15axX16xX7xXc9xX45fxXbxX21xXaxX3xX63xX6xXexX6xX3d1xX63xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX14daxX3xX14dcxX15xX3xX14dfxXdxX28axXexX3xX536xX1xX16xXa1xX28axX1cxX26xX3xX1cxX21xX16xXa1xX15xX1cxX3xX14f3xX1xX2e9xX3xX14dfxX315xX3xXexX15axX1d0xX34fxX1cxX21xX3xX14dfxX315xX3xX21xXdxX71xX6cxX3xX63xX315xX4xX3xX11cxX6dxXdxX3xX1xXf8xX4xXc9xX3x1156dxX528xX1cxX1xX3a6xX3xX536xXcxdf20xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX15axX12xX0xXexX15axX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX6xXbxXexXdxX6cxX1cxXaxX12xXcxX14daxX3xX14dcxX15xX3xX14dfxXdxX28axXexX3xX536xX1xX16xXa1xX28axX1cxX26xX3xX1cxX21xX16xXa1xX15xX1cxX3xX14f3xX1xX2e9xX3xX14dfxX315xX3xXexX15axX1d0xX34fxX1cxX21xX3xX14dfxX315xX3xX21xXdxX71xX6cxX3xX63xX315xX4xX3xX11cxX6dxXdxX3xX1xXf8xX4xXc9xX3xX17ecxX528xX1cxX1xX3a6xX3xX536xXcxX17f4xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX15axX12xX0xX51xXexX1exX6cxX63xXa1xX12xX0xX51xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xX32xX254xXc1xX1cxX1xX3xX11cxX6xX1cxX21xX3xX11cxd794xX3xX15axX6xX3xX1f9xX16xX71xX3xX1cxX1xXdxXa6xX16xX3xX5xX6cxX6dxXdxX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX26xX3xX1cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xXa9xX1xXdxX3xXexX1xXedxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX5xX6dxXdxX3xX4xX1xX30xX3xX4xX641xX1cxX3xX35xX38xXexX3xX7xX203xX3xX1cxX7axX1cxX21xX3xX5xXedxX4xX3xX1cxX1xX24xXexX3xX11cxX1afxX1cxX1xXc9xX3xX14dfxXdxX9cxX4xX3xX11cxXa6xX3xX15axX6xX3xX11cxX180xX3xXexX1xX2axX3xXexXdxX15xX16xX3xX4xX1xX16xX1bxX1cxX3xXexX6dxX6cxX3xX15axX6xX3xX21xX71xX1cxX1xX3xX1cxXb7xX1cxX21xX3xX4xX5e7xX1cxX21xX3xXa9xXa6xX1cxX1xX3xX4xX1xX6cxX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xXc9xX3xX1b2xX16xXa1xX3xX11cxX1afxX1cxX1xX3xX47xXa6xX3xX4xX71xX4xX3xX47xX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX1xXdxX9cxX1cxX3xX4xXaexX1cxX3xX1cxXb7xX1cxX21xX3xXexXbcxX1cxX1xX3xX1xXc1xX1cxX1xX3xXexX1xX2axX4xX26xX3xX4xX1xX1d0xX6xX3xX11cxXdxX3xX47xX34xX6cxX3xXexX1xXedxX4xX3xX4xX1xX24xXexX26xX3xX1cxX1xXdxXa6xX16xX3xX5xX6cxX6dxXdxX3xXexX5e7xX1cxX3xXexX6dxXdxX3xX1cxX1xX1d0xX3xX35xX38xXexX3xX5xX6cxX6dxXdxX3xX21xXdxX24xXa1xX3xXbxX1xc264xXbxX3xX4xX6cxX1cxX3xX11cxX11dxX3xX11cxX180xX3xX11cxXdxXa6xX16xX3xXa9xXdxX9cxX1cxX3xX1cxX6caxX1cxX21xX3xX1cxX21xX6dxX4xX1xX3xX1exXcdxX4xX26xX3xXexX7axX1cxX21xX3xX5xX1d0xX8abxX1cxX21xX3axX26xX3xXcxX14daxX3xX536xX1xX16xXa1xX28axX1cxX3xXexX1xX13e0xX1cxX21xX3xXexX1xX7c6xX1cxX3xX4xX1xX30xX3xX15axX23dxXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xX19cxX21xX16xXa1xX15xX1cxX3xX14f3xX1xX2e9xX3xX14dfxX315xX3xXexX15axX1d0xX34fxX1cxX21xX3xX14dfxX315xX3xX5a1xXdxX71xX6cxX3xX63xX315xX4xX3xX11cxX6dxXdxX3xX1xXf8xX4xX3xX4xX1xX6cxX3xX15axX1fxX1cxX21xX26xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX11cxX1d0xX6xX3xX15axX6xX3xXa1xX15xX16xX3xX4xX641xX16xX3xX47xXa6xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX26xX3xX47xX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX35xX315xX4xX3xX11cxXbcxX4xX1xX3xX1xX1d0xX8dxX1cxX21xX3xX11cxX28axX1cxX3xX5xX34xX3xXexX203xXexX26xX3xX1cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xX47xX8dxXdxX3xX4xX71xX4xX1xX3xXexX15axXdxX11dxX1cxX3xXa9xX1xX6xXdxX3xXexX1xX10xX6cxX3xXa9xXdxX11dxX16xX3xX35xX6dxX1cxX1xX3xX6xXdxX3xX1cxX24xXa1xX3xX5xX34xX35xX3xX1cxX1xX1d0xX3xX1xXdxX9cxX1cxX3xX1cxX6xXa1xX3xXexX1xX34xX1cxX1xX3xX15axX6xX3xX5xX34xX35xX3xXexX38xXdxX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xX1xXf8xX4xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xXcxX14daxX3xX536xX1xX16xXa1xX28axX1cxX3xX11cxX8abxX1cxX3xX4xX62cxX3xX1cxX1xX1d0xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX1xXf8xX4xX3xX47xXa6xX3xXexX1d0xX3xXexX1d0xX34fxX1cxX21xX3xX254xX71xX4xX3xX3d1xX3xX14dcxX15xX3xX1cxXdxX1cxXc9xX3xX88exX6caxXa1xX3xX5xX34xX3xX35xX3dxX1cxX3xX1xXf8xX4xX3xX1exX7c6xXexX3xX1exX16xX38xX4xX3xX34fxX3xX1exXcdxX4xX3xX11cxX6dxXdxX3xX1xXf8xX4xXc9xX3xX19cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xX11cxX28axX1cxX3xXa9xX1xXdxX3xX1xXf8xX4xX3xX5xX15xX1cxX3xX4xX71xX4xX3xX1exXcdxX4xX3xX1xXf8xX4xX3xX4xX6xX6cxX3xX1xX8abxX1cxX3xX47xX8e1xX1cxX3xXbxX1xXd9xXdxX3xX1xXf8xX4xXc9xX3xXcxX1xXcdxX35xX3xX4xX1xXbcxX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX26xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX2axX4xX3xX11cxXdxX3xX1xXf8xX4xX3xX7xX8abxX3xX4xX24xXbxX26xX3xXexX15axX16xX1cxX21xX3xX4xX24xXbxX26xX3xX11cxX28axX1cxX3xX4xX6xX6cxX3xX4xX24xXbxX3xX4xX1xXbcxX1cxX1xX3xXexX15axX1afxX3xX11cxXa6xX16xX3xXbxX1xXd9xXdxX3xX1xXf8xX4xXc9xX3xX32xXcxX6xX3xX1exX34xXa1xX3xX15axX6xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX1cxX34xXa1xX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xXa9xXdxX6xX3xX1cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xX47xX8e1xX1cxX3xX15axX24xXexX3xXexX15axd292xX1cxX21xX3xX5xXb7xXbxX26xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX4xX2e9xX3xX7xXedxX3xX5xXdxX15xX1cxX3xXexX1xX3dxX1cxX21xX3xX47xX8dxXdxX3xX1cxX1xX6xX16xX26xX3xXa9xX1xXdxX28axX1cxX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xX1xXf8xX4xX3xXbxX1xXd9xXdxX3xX1xXf8xX4xX3xX11cxXdxX3xX1xXf8xX4xX3xX5xX6dxXdxXc9xX3xX88exX6caxXa1xX3xX5xX34xX3xX1xX6dxX1cxX3xX4xX1xX28axX3xX4xX180xX6xX3xX1xX9cxX3xXexX1xX203xX1cxX21xX26xX3xXexX6dxX6cxX3xX15axX6xX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX11cxXaexXdxX3xX1xXa94xXdxX3xXa9xX1xX19caxXbxX3xXa9xXbcxX1cxX3xX15axXdxX15xX1cxX21xX3xX1exXdxX9cxXexX26xX3xX1xX34xX1cxX1xX3xXexX38xXdxX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xXc9xX3xX19cxX28axX16xX3xX1xXf8xX3xX11cxX14axX3xX11cxX1d0xX5e0xX4xX3xX1xXf8xX4xX3xX35xX3dxX1cxX3xX1cxX34xXa1xX3xX15axX5e7xXdxX26xX3xXexX1xXc1xX3xX4xX641xX1cxX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX1cxX1xXcdxX1cxX3xX11cxX11dxX3xX4xX1xX16xXa1xX11dxX1cxX3xX7xX6xX1cxX21xX3xX1xXf8xX4xX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX35xX3dxX1cxX3xXa9xX1xX71xX4xXc9xX3xX19cxX15xX1cxX3xX11cxX1d0xX6xX3xX47xXa6xX3xX4xX1xX6cxX3xX4xX71xX4xX3xX11cxX641xX16xX3xX35xX203xXdxX3xX1f9xX16xXd9xX1cxX3xX5xX1b8xX26xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX1cxX15xX1cxX3xX11cxX11dxX3xX1cxX1xX1d0xX3xX1xXdxX9cxX1cxX3xX1cxX6xXa1xXc9xX3xX19cxX28axX16xX3xX11cxX1d0xX6xX3xX47xXa6xX3xXexX1xX203xX1cxX21xX3xX1cxX1xX24xXexX26xX3xX4xX2e9xX3xXexX1xX11dxX3xXexXbcxX4xX1xX3xX5xX2dfxXa1xX3xXexX1xX10xX6cxX3xXexXbcxX1cxX3xX4xX1xX30xXc9xX3xX19cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX35xX3dxX1cxX3xX1cxX34xX6cxX3xX11cxX14axX3xX1xXf8xX4xX3xX15axX5e7xXdxX3xXexX1xXc1xX3xX1cxX15xX1cxX3xX1exXa94xX3xX1f9xX16xX6xXc9xX3xX5a1xXdxX203xX1cxX21xX3xX1cxX1xX1d0xX3xX1xXf8xX4xX3xX11cxX6dxXdxX3xX1xXf8xX4xX26xX3xX1cxX28axX16xX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xX1xXf8xX4xX3xX1xXf8xX4xX3xX7xX6xX1cxX21xX3xX47xX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX266xX26xX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX35xX3dxX1cxX3xX1cxX34xX6cxX3xX11cxX14axX3xX1xXf8xX4xX3xX7xX117cxX3xX11cxX1d0xX5e0xX4xX3xX1exXa94xX3xX1f9xX16xX6xX26xX3xX63xX6cxX3xX11cxX2e9xX3xX7xX117cxX3xX15axX75exXexX3xX1cxX21xX7c6xX1cxX3xXexX1xX1d1xXdxX3xX21xXdxX6xX1cxX3xX1xXf8xX4xX3axXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xXcxX14daxX3xX14dcxX15xX3xX14dfxXdxX28axXexX3xX536xX1xX16xXa1xX28axX1cxX26xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xXexX71xX4xX3xX1f9xX16xXd9xX1cxX3xX5xX1b8xX3xX1cxX1xX34xX3xX1cxX1d0xX8dxX4xX3xX4xX641xX1cxX3xX7xXdxX28axXexX3xX4xX1xXb7xXexX3xX1xX8abxX1cxX3xX1cxXe3xX6xX3a6xX3xX32xX1a7xX71xX4xX3xX4xX8abxX3xX1f9xX16xX6xX1cxX3xXexX16xXa1xX11dxX1cxX3xX63xX315xX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX1cxX15xX1cxX3xX4xX6cxXdxX3xX4xX71xX4xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX5xX34xX3xX11cxXdxXa6xX16xX3xXa9xXdxX9cxX1cxX3xX4xX641xX1cxX26xX3xX1cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xX11cxXdxXa6xX16xX3xXa9xXdxX9cxX1cxX3xX11cxX180xX3xXbxX1xXd9xXdxX3xX1f9xX16xX6xX3xXbxX1xXa94xX1cxX21xX3xX47xX24xX1cxXc9xX3xX19cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xX1cxX38xXdxX3xX63xX16xX1cxX21xX3xXbxX1xXa94xX1cxX21xX3xX47xX24xX1cxX3xX4xX2dfxX1cxX21xX3xX1cxX15xX1cxX3xX11cxXdxX3xX47xX34xX6cxX3xXexX15axXf8xX1cxX21xX3xXexX6caxX35xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xXbxX1xXd9xXdxX3xX4xX71xXdxX3xX21xXc1xX3xX4xX2dfxX1cxX21xX3xXbxX1xXa94xX1cxX21xX3xX47xX24xX1cxX3xX1xX28axXexXc9xX3xX14dfxXbcxX3xX63xX315xX3xX1cxX1xX1d0xX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xX5xX34xX35xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX9cxX3xXexX1xX3dxX1cxX21xX3xXexXdxX1cxX3xX5xX6dxXdxX3xX1exX7c6xXexX3xXexX15axXd9xX3xX5xX1d1xXdxX3xXbxX1xXa94xX1cxX21xX3xX47xX24xX1cxX3xX47xXa6xX3xXexX1d0xX3xXexX1d0xX34fxX1cxX21xX3xX254xX71xX4xX3xX14dcxX15xX3xX1cxXdxX1cxX26xX3xX1xX6xXa1xX3xX4xX71xX4xX3xXexX1xX180xX3xXexX315xX4xX3xX1xX34xX1cxX1xX3xX4xX1xXbcxX1cxX1xX3xXexX1xXc1xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX2axX1cxX21xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX1cxX34xX6cxX3xX1f9xX16xX6xX3xX1cxX171xXdxXc9xX3xX1a7xX71xX4xX3xX1exX15xX1cxX3xX4xX2dfxX1cxX21xX3xX4xX641xX1cxX3xX1cxX21xX5e7xXdxX3xX5xX6dxXdxX3xX47xX8dxXdxX3xX1cxX1xX6xX16xX3xX11cxX11dxX3xX15axX34xX3xX7xX6cxX71xXexX26xX3xX1exX8dxXexX3xX11cxXdxX3xX4xX71xX4xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX26xX3xXexX15axX71xX1cxX1xX3xX71xXbxX3xX5xXedxX4xX26xX3xXexXdxX15xX16xX3xX4xXedxX4xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX11cxX71xX1cxX21xX3xX4xX2e9xXaxX26xX3xXcxX14daxX3xX14dcxX15xX3xX14dfxXdxX28axXexX3xX536xX1xX16xXa1xX28axX1cxX3xX1cxX1xX24xX1cxX3xX35xX6dxX1cxX1xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xX1a7xXaexX1cxX3xXexX1xX10xX6cxX3xX3dxX1cxX21xX3xXcxX1xX6xX1cxX21xX3xX14dfxX7axX1cxX3xX14f3xX1xX75exX4xX26xX3xX1cxX21xX16xXa1xX15xX1cxX3xXcxX1xX2axX3xXexX15axX1d0xX34fxX1cxX21xX3xX10cxX38xX3xX19cxX38xXdxX3xX47xX315xX3xX4xX1xX6cxX3xX15axX1fxX1cxX21xX26xX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX5f6xX1cxX1xX26xX3xXexXdxX1cxX3xX1xXf8xX4xX3xX5xX34xX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xXexXdxX15xX16xX3xX4xX1xXbcxX3xX1f9xX16xX6xX1cxX3xXexX15axXf8xX1cxX21xX3xXexX15axX6cxX1cxX21xX3xXexX1xX1d1xXdxX3xXa9xX9b0xX3xXbxX1xX71xXexX3xXexX15axXdxX11dxX1cxX3xX35xX8dxXdxXc9xX3xX19cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xX47xX24xX1cxX3xX11cxXa6xX3xX1f9xX16xX6xX1cxX3xXexX15axXf8xX1cxX21xX3xX5xX34xX3xX1f9xX16xX71xX3xXexX15axXc1xX1cxX1xX3xXexX1xXedxX4xX3xX1xXdxX9cxX1cxX3xX15axX6xX3xX7xX6xX6cxXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xX32xXcxX1xX1d1xXdxX3xXa9xX9b0xX3xX3f6xXc9xX3f8xX26xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xXexX1xX11dxX3xX4xX1xX30xX3xX1exXdxX28axXexX3xX35xX63dxXdxX3xXexXdxX28axX1cxX21xX3xX14dfxXdxX9cxXexXc9xX3xX14dfxXa6xX3xX1exXd9xX1cxX3xX4xX1xX24xXexX26xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX47xX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX1cxX34xXa1xX3xX11cxX11dxX3xXexXdxX28axX1cxX3xXexX8dxXdxX3xX4xX1xX16xX1bxX1cxX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xXc9xX3xX19cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xX4xX2dfxX1cxX21xX3xX4xX641xX1cxX3xXbxX1xXd9xXdxX3xX3aaxX10xX35xX3xX3aaxX19caxXexX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX1cxX34xX6cxX3xXa1xX15xX16xX3xX4xX641xX16xX3xX1cxX21xX6cxX6dxXdxX3xX1cxX21xXe3xX26xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX1cxX34xX6cxX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX26xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX1cxX15xX1cxX3xX4xX2e9xX3xX7xXedxX3xX4xX34xX6cxX3xX1exX1fxX1cxX21xXc9xX3xX60xX8abxX1cxX3xX1cxXe3xX6xX3xX4xX2dfxX1cxX21xX3xX4xX641xX1cxX3xX1f9xX16xXa1xX3xX11cxX1afxX1cxX1xX3xX47xX8dxXdxX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xXexX15axX18a0xX3xX1xXdxX9cxX1cxX3xX1cxX6xXa1xX3xXexX1xXc1xX3xXexX15axXc1xX1cxX1xX3xX11cxX38xX3xX1cxX21xX6cxX6dxXdxX3xX1cxX21xXe3xX3xX15axX6xX3xX7xX6xX6cxX26xX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX1cxX21xX1d0xX1d1xXdxX3xX11cxX14axX3xX4xX2e9xX3xXexX16xX171xXdxX3xXexX1xXc1xX3xXexX15axXc1xX1cxX1xX3xX11cxX38xX3xXexX1xX28axX3xX1cxX34xX6cxXc9xX3xX10cxX38xX3xX19cxX38xXdxX3xX47xX315xX3xX1cxX15xX1cxX3xX11cxXb7xXexX3xX15axX6xX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xXa1xX15xX16xX3xX4xX641xX16xX3xX15axXdxX15xX1cxX21xX26xX3xXexX15axX71xX1cxX1xX3xX47xXdxX9cxX4xX3xX11cxX11dxX3xX1xXf8xX3xX4xX1xX203xX1cxX21xX3xX4xX1xX28axX3xX4xX1xX28axX3xX11cxXdxX3xX35xX16xX6xX3xX1exX1fxX1cxX21xX26xX3xX4xX1xX6dxXa1xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3axXc9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6cxX63xXa1xXaxX12xX19cxX21xX16xXa1xX15xX1cxX3xXcxX1xX2axX3xXexX15axX1d0xX34fxX1cxX21xX3xX1exX38xX3xX19cxX38xXdxX3xX47xX315xX3xX4xX2dfxX1cxX21xX3xX4xX1xX6cxX3xX15axX1fxX1cxX21xX26xX3xX11cxX11dxX3xX1xX6dxX1cxX3xX4xX1xX28axX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xXexXdxX15xX16xX3xX4xXedxX4xX3xX47xXa6xX3xX47xX24xX1cxX3xX11cxXa6xX3xX1cxX34xXa1xX26xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX8abxX3xX1f9xX16xX6xX1cxX3xXexX171xX3xX4xX1xX2axX4xX3xXa9xX1xXdxX3xX7xX62cxX3xX63xX315xX1cxX21xX3xX4xX641xX1cxX3xXexX171xX3xX4xX1xX2axX4xX3xXexX1xXdxX3xX11cxX11dxX3xX3aaxX71xX4xX3xX11cxX1afxX1cxX1xX3xX1cxX1xXe3xX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX11cxX2e9xX3xX4xX2e9xX3xX4xX1xX16xX1bxX1cxX3xX1xX6xXa1xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xXc9xX3xX19cxX1xXe3xX1cxX21xX3xXexX15axX1d0xX1d1xX1cxX21xX3xX1xX5e0xXbxX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xX4xX2e9xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX26xX3xX1cxX1xX1d0xX1cxX21xX3xXa9xX1xXd9xX3xX1cxX7axX1cxX21xX3xX7xX62cxX3xX63xX315xX1cxX21xX3xX1cxX21xX6cxX6dxXdxX3xX1cxX21xXe3xX26xX3xXexXdxX1cxX3xX1xXf8xX4xX3xXexX203xXexX3xX47xX24xX1cxX3xX4xX641xX1cxX3xX11cxX1d0xX5e0xX4xX3xX3aaxX10xX35xX3xX3aaxX19caxXexXc9xX51xXc9xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX15axX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexX15axX6cxX1cxX21xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX15xX1cxX3xX1f9xX16xX6xX1cxX3a6xX0xX51xX7xXexX15axX6cxX1cxX21xX12xX0xX16xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3d1xXexX1xX16xX35xX1exX3d1xX6xX1cxX63xX3d1xX7xX6xXbxX6cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14dfxX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX11cxX203xXdxX3xX47xX8dxXdxX3xX4xX71xX1cxX3xX1exX38xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX1cxX1xX1d0xX3xX35xX38xXexX3xXa9xXdxX11dxX16xX3xX32xX21xXdxX24xXa1xX3xXbxX1xX19caxXbxX3xX4xX6cxX1cxX3axXaxX3xX1xX15axX10x114f1xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX1cxX1xX3d1xXexX15axXdxX51xX47xX6xX1cxX3d1xX1exX6xX1cxX21xX3d1xX4xX1xX16xX1cxX21xX3d1xX4xX1xXdxX3d1xX63xX6cxXdxX3d1xX47xX6cxXdxX3d1xX4xX6xX1cxX3d1xX1exX6cxX3d1xX4xX6cxX1cxX21xX3d1xX4xX1xX16xX4xX3d1xX1cxX1xX16xX3d1xX35xX6cxXexX3d1xXa9xXdxX10xX16xX3d1xX21xXdxX6xXa1xX3d1xXbxX1xX10xXbxX3d1xX4xX6cxX1cxX51xX2xX451xX2xX266xX3e7xX458xXc9xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX21xX3xX7xX15axX4xX9xXaxX51xX35xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX266xX3f8xX51xX1cxX10xX3e0xX7xX51xX2xX447xX3f6xX266xX51xX2xX3f8xX3e7xX63xX3e7xX3f8xX451xX3e9xX451xX44cxX3f8xXexX458xX451xX266xX3f8xX44cxX5xX3f8xXc9xX45fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX4xX1xX16xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX4xX24xXbxX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX5xX34xX35xX3xXexX38xXdxX3axX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX26xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX2axX4xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX47xX12xX0xX7xXexX15axX6cxX1cxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14dfxX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX11cxX203xXdxX3xX47xX8dxXdxX3xX4xX71xX1cxX3xX1exX38xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX1cxX1xX1d0xX3xX35xX38xXexX3xXa9xXdxX11dxX16xX3xX32xX21xXdxX24xXa1xX3xXbxX1xX19caxXbxX3xX4xX6cxX1cxX3axXaxX3xX1xX15axX10xX2546xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX1cxX1xX3d1xXexX15axXdxX51xX47xX6xX1cxX3d1xX1exX6xX1cxX21xX3d1xX4xX1xX16xX1cxX21xX3d1xX4xX1xXdxX3d1xX63xX6cxXdxX3d1xX47xX6cxXdxX3d1xX4xX6xX1cxX3d1xX1exX6cxX3d1xX4xX6cxX1cxX21xX3d1xX4xX1xX16xX4xX3d1xX1cxX1xX16xX3d1xX35xX6cxXexX3d1xXa9xXdxX10xX16xX3d1xX21xXdxX6xXa1xX3d1xXbxX1xX10xXbxX3d1xX4xX6cxX1cxX51xX2xX451xX2xX266xX3e7xX458xXc9xX1xXexX35xXaxX12xX14dfxX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX11cxX203xXdxX3xX47xX8dxXdxX3xX4xX71xX1cxX3xX1exX38xX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX1cxX1xX1d0xX3xX35xX38xXexX3xXa9xXdxX11dxX16xX3xX32xX21xXdxX24xXa1xX3xXbxX1xX19caxXbxX3xX4xX6cxX1cxX3axX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX15axX6cxX1cxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX14dfxXdxX9cxX4xX3xXa1xX15xX16xX3xX4xX641xX16xX3xX1cxX1xXdxXa6xX16xX3xX5xX6cxX6dxXdxX3xX47xX7axX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX26xX3xX4xX1xX2axX1cxX21xX3xX4xX1xX30xX3xX11cxX203xXdxX3xX47xX8dxXdxX3xX4xX3dxX1cxX21xX3xX4xX1xX2axX4xX26xX3xX47xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX2axX4xX3xXexX15axX6cxX1cxX21xX3xX3aaxX19caxXexX3xXexX16xXa1xX11dxX1cxX26xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX6caxX1cxX21xX3xX1xX6dxX1cxX21xX3xX3d1xX3xX1cxX21xX6dxX4xX1xX3xXa9xX1xX3dxX1cxX21xX3xXa9xX1xX71xX4xX3xX21xXc1xX3xX35xX38xXexX3xXa9xXdxX11dxX16xX3xX32xX21xXdxX24xXa1xX3xXbxX1xX19caxXbxX3xX4xX6cxX1cxX3axXc9xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX47xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX16xX5xX12xX0xX63xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15axXaxX12xX0xX51xX63xXdxX47xX12xX0xX51xX63xXdxX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14daxX6cxX16xX15axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX14dfx11208xX14dfxX0xX51xXbxX12