6 tháng, Hà Tĩnh thu hút hơn 2.100 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư
(Baohatinh.vn) - Mặc dù số dự án thu hút thấp hơn cùng kỳ năm 2021 nhưng số vốn đăng ký đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2022 của Hà Tĩnh vẫn đạt 2.121 tỷ đồng, tăng 42%.
2048x5673xa697x46a0xd8bbx56b0x6937x2569x7913xX7x48f2x99b5xbfb3x2afdx39cbx4e19xX5xb121xXaxaec6x9d29xX3xXexX1xc52bxcf55xcedax3987xX3x2904xba3axX3xXcx598bxX18xX1xX3xXexX1xc2aexX3xX1xae62xXexX3xX1xc146xX18xX3xbfa7x52dcxX2xa38axX33xX3xXex2b30xX3x8ca3xc973xX18xX19xX3x8fe2xd958xX18xX3xX39x88faxX18xX19xX3x867axcd5bxX3xX39x37ebxX26xX3xXex2ffdxX0xcb94xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xcff8xXaxX12x58e8x80fcxX4xX3xX63x973bxX3xX7xX3fxX3xX63xc863xX3xX17xX18xX3xXexX1xX26xX3xX1xX29xXexX3xXexX1x2653xXbxX3xX1xX2dxX18xX3xX4xX6bxX18xX19xX3xX47xcd05xX3xX18xX43xc222xX3xX30xX33xX30xX2xX3xX18xX1xX4fxX18xX19xX3xX7xX3fxX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xXex7d30x4377xX18xX19xX3xX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX39xX4bxX26xX3xX18xX43xX91xX3xX30xX33xX30xX30xX3xX4xbf62xX6xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xX3ex31ffxX18xX3xX39x92f3xXexX3xX30xX31xX2xX30xX2xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX1axX3xXexX43xX18xX19xX3x77c7xX30xa698xX31xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx59cbxXb6xX63x66bbxXaxX12xX0xXdxX91xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx4cfcxX10xX18xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXax484exXdxX63xXexX1x687bxX3xcf4fxX30xX33xXbxcd1ex553fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX131xX3xb95cxXf7x80f8xXbxX137xX138xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX31x528cxX6xXb6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX31xX3exX18xX51xX18xX10xX12cxX7xX51xX30xX30xX30xX13xX51xX133xXf7xX63xXf7xX2xX33xX33xX33xX142xX133xXexXf7xX142xX144xX133xX33xX5xX33xX31x3d67xXbxX19x851axXb5xX9xX144xX13xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xXexX1xX26xX3xX1xX29xXexX3xX1xX2dxX18xX3xX30xX31xX2xX33xX33xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxXaxX3xX12cxXdxX63xXexX1xX9xXaxX133xX30xX33xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xXf7xX144xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXb6xX18xXaxX12x8e49xX1xX3fxXdxX3xX4x9e47xX18xX1xX3xXexc959xX18xX19xX3xXexX1x6cddxX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX47xX1xX26xX3xX63xX26xX3xX5xd714xX4xX1xX3xX153xXdxX210xX18xX3xX4xX6xXb6xX3xX4xX80xXbxX3x9e26xX10dxX18xX63xX1xX6xX91xX3xX11dxXb6xX7xXexX6xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX31xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXb6xX63xX10dxXaxX12xXcxX1xX10xXb6xX3xXexX1x93c7xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXex68e7xX3xXcxXb5xX26xX18xX19xX3xXex2dbaxX91xX3xX1cxa1e8xX3xXexXb5x8182xX3xXbxX1xX17xXexX3xXexXb5xXdxX210xX18xX3xX63xXb6xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxc968xXbxX3xX3exX1dxX3x39bbxX29xX4xX3xXexXdxb420xX18xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xXex50bexX18xX1xX1axX3xX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX39xX4bxX26xX3xX18xX43xX91xX3xX30xX33xX30xX30xX1axX3xXexXb6xX1dxX18xX3xXexX2abxX18xX1xX3xXexX1xX26xX3xX1xX29xXexX3xX39xX4fxX27dxX4xX3xX144xX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX3ex9316xXdxX3xX7xX3fxX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX30xX31xX2xX30xX2xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX1axX3xXexX1xX80xXbxX3xX1xX2dxX18xX3xX7xXb6xX3xX3exX2edxXdxX3xX4xX6bxX18xX19xX3xX47xX8dxX3xX18xX43xX91xX3xXexXb5xX4fxX2edxX4xX3xX30xX33xX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX18xX1xX4fxX18xX19xX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX5xXe0xXdxX3xXexX43xX18xX19xX3xXf7xX30xXf9xX3x2685xX18xX43xX91xX3xX30xX33xX30xX2xX3xXexX1xX26xX3xX1xX29xXexX3xX39xX4fxX27dxX4xX3xX30xX144xX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX3exX2edxXdxX3xX7xX3fxX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX2xX31xXf7x7443xX13xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19x5d0cxX31xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXb6xX63xX10dxXaxX12xc3d0xX19xXb6xX1dxXdxX3xXb5xX6xX1axX3xX4x4214xX3x8f4axX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX4xb109xX18xX19xX3xX39xX4fxX27dxX4xX3xc63bxX10axX3b6x9eaexX3xXexX2abxX18xX1xX3xX4xX1xX80xXbxX3xXexX1xX26x27b1xX18xX3xX4xX1xXd0xX3xXexXb5xX4fxX2dxX18xX19xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX31xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXb6xX63xX10dxXaxX12xX0xXdxX91xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX18xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX63xXexX1xX131xX3xX133xX30xX33xXbxX137xX138xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX131xX3xX142xXf7xX142xXbxX137xX138xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX31xX153xX6xXb6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX31xX3exX18xX51xX18xX10xX12cxX7xX51xX30xX30xX30xX13xX51xX133xXf7xX63xXf7xX2xX33xX33xX33xXf7xX395xXexX2xX30xX142xX142xX395xX5xX33xX31xX17dxXbxX19xX180xXb5xX9xX144xX2xX3c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xXexX1xX26xX3xX1xX29xXexX3xX1xX2dxX18xX3xX30xX31xX2xX33xX33xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxXaxX3xX12cxXdxX63xXexX1xX9xXaxX133xX30xX33xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xXf7xX142xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXb6xX18xXaxX12xX3d8xX71xX3xX17xX18xX3xX47xX1xX26xX3xX39xX263xX3xXexX1xX220xX3xX1xX6xXdxX3xX153x873fxX18xX3xX39xX4fx2282xX18xX19xX3xX3b6xX19xX263xX3x898fxX26xX10dxa47exX18xX3xX358xXcxX1ffxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX39fxX3xX39x7099xX3xX39xX4fxX27dxX4xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXb6xX63xX10dxXaxX12xX11dxX17xX4xX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX4xX3c1xX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX4xX6xXb6xX3xX19xX3axX91xX131xX3x278cxX1xX26xX3xX63xX26xX3xX5xX220xX4xX1xX3xX153xXdxX210xX18xX3xX4xX6xXb6xX3xX4xX80xXbxX3xX231xX10dxX18xX63xX1xX6xX91xX3xX11dxXb6xX7xXexX6xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xX358xXcxX1xXe0xX4xX1xX3xX1cxX1dxX39fxX3xX4xX3c1xX3xXexX20axX18xX19xX3xX91x5e30xX4xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX1xX2dxX18xX3xX395xX142xX30xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX138xX3xX58axX1xX26xX3xX39xX263xX3xXexX1xX220xX3xX1xX6xXdxX3xX153xX516xX18xX3xX39xX4fxX51bxX18xX19xX3xX3b6xX19xX263xX3xX523xX26xX10dxX526xX18xX3xX358xXcxX1ffxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX39fxX3xX4xX3c1xX3xXexX20axX18xX19xX3xX91xX5cdxX4xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX1xX2dxX18xX3xX144xX395xX13xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX138xX3xX58axX1xX26xX3xX18xX1xX1dxX3xd6eexX3xXexXe0xXdxX3xXbxX1xX4fxX51bxX18xX19xX3xX1cxX1dxX3xX1cxX26xX10dxX3xXcxX3e7xXbxX3xX358xXcxX1ffxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX39fxX3xX4xX3c1xX3xXexX20axX18xX19xX3xX91xX5cdxX4xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX1xX2dxX18xX3xX30xX133xX33xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19x78d8xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX153xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX137xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX19xX9xXaxX33xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX63xX63xXdxX18xX19xX9xXaxX142xXaxX12xX0xXexX153xXb6xX63xX10dxX12xX0xXexXb5xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXb6xX63xX10dxXaxX12xcabcxX3ccxX10dxX3xX47xX2a0xX3xX39xX2a0xX18xX3xX18xX6xX10dxX1axX3xXexXb6xX1dxX18xX3xXexX2abxX18xX1xX3xX4xX3c1xX3xX2xX31xXf7xX142xX2xX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX3exX2edxXdxX3xXexX20axX18xX19xX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xXf7xXf7xX142xX31xX3c3xX13xX142xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX1axX3xXexXb5xXb6xX18xX19xX3xX39xX3c1xX3xX4xX3c1xX3xX2xX31xX3c3xX133xXf7xX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xXexXb5xXb6xX18xX19xX3xX18xX4fxX2edxX4xX3xX3exX2edxXdxX3xXexX20axX18xX19xX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xXexXb5xX516xX18xX3xX2xX3c3xX2xX31xX395xX30xX2xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX3exX1dxX3xX13xX144xX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3x21a0xX3d8xad19xX3xX39xX6xX18xX19xX3xX1xXb6xXe0xXexX3xX39x2911xX18xX19xX3xX3exX2edxXdxX3xXexX20axX18xX19xX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX1xX2dxX18xX3xX3c3xX2xX3c3xX31xXf7xXf7xXf7xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX31xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexXb5xX12xX0xX51xXexX153xXb6xX63xX10dxX12xX0xX51xXexX6xX153xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXb6xX63xX10dxXaxX12xX0xXdxX91xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX18xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX63xXexX1xX131xX3xX133xX30xX33xXbxX137xX138xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX131xX3xX142xXf7xX144xXbxX137xX138xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX31xX153xX6xXb6xX1xX6xXexXdxX18xX1xX31xX3exX18xX51xX18xX10xX12cxX7xX51xX30xX30xX30xX13xX51xX133xXf7xX63xXf7xX2xX33xX33xX33xX2xX3c3xXexX30xXf7xX144xX3c3xX30xX5xX33xX31xX17dxXbxX19xX180xXb5xX9xX395xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xXexX1xX26xX3xX1xX29xXexX3xX1xX2dxX18xX3xX30xX31xX2xX33xX33xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxXaxX3xX12cxXdxX63xXexX1xX9xXaxX133xX30xX33xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX142xXf7xX144xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXb6xX18xXaxX12xXcxX1xXd0xX3xXex44f8xX4xX3xX5xXdxX516xX18xX3x4f62xX26xX6xX18xX3xX39xX2a0xX18xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX1axX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX63xXb6xX6xX18xX1xX3xX39xX4fxX27dxX4xX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxX294xX18xX3xX39xX29xX18xX19xX3xX905xX26xX10dxX3xX39xX220xX18xX1xX3xXexXe0xXdxX3xXcxXb5xX26xX18xX19xX3xXexX275xX91xX3xX1ffxX1xX8fdxX4xX3xX3exX8fdxX3xX1cxX1dxX18xX1xX3xX4xX1x367axX18xX1xX3xX4xX263xX18xX19xX3xXexX2abxX18xX1xX31xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXb6xX63xX10dxXaxX12x9fe2xX4fxX27dxX4xX3xX153xXdxX2a0xXexX1axX3xXexX26cxX3xX39xX4bxX26xX3xX18xX43xX91xX3xX39xX2a0xX18xX3xX18xX6xX10dxX1axX3xX4xX17xX4xX3xX1xXb6xXe0xXexX3xX39xX7adxX18xX19xX3xX137xX29xX4xX3xXexXdxX2a0xX18xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX39xX4fxX27dxX4xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xXexX963xX4xX1xX3xX4xX71xX4xX3xXexXb5xXdxX210xX18xX3xX47xX1xX6xXdxX31xX3xX986xX67xX4xX3xX153xXdxX294xXexX3xX5xX1dxX3xX4xX17xX4xX3xX1xXb6xXe0xXexX3xX39xX7adxX18xX19xX3xX4xX26xX18xX19xX3xX4xX80xXbxX3xXexX1xX263xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX3exX1dxX3xX1xX4fxX2edxX18xX19xX3xX63xXdcxX18xX3xX4xX17xX4xX3xX18xX1xX1dxX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX39xX2a0xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX516xX18xX3xX4xX5cdxX26xX1axX3xX47xX1xX205xXb6xX3xX7xX17xXexX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xXexXb5xX516xX18xX3xX39xX220xX6xX3xX153xX1dxX18xX3xXexX2abxX18xX1xX3xX18xX1xX4fxX131xX3xX11dxX263xX18xX19xX3xXexX10dxX3xX11dxX1ffxX3x4dafxXdxX18xX1xXb6xX91xX10xX7xX3xX358xXexX1xX26xX7adxX4xX3xXa76xXdxX18xX19xXb5xXb6xX26xXbxX39fxX3xX18xX19xX1xXdxX516xX18xX3xX4xX5cdxX26xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX58axX1xX26xX3xX39xX263xX3xXexX1xX220xX3xXa76xXdxX18xX1xXb6xX91xX10xX7xX3xX58axX8dxX3xce99xX18xX1xX3xXexXe0xXdxX3xXbxX1xX4fxX51bxX18xX19xX3xX58axX8dxX3xXcxXb5xXdxX18xX1xX138xX3xX11dxX263xX18xX19xX3xXexX10dxX3xX11dxX1ffxX3xXcxX3e7xXbxX3xX39xXb6xX1dxX18xX3xX7a0xX1ffxX11dxX3xX18xX19xX1xXdxX516xX18xX3xX4xX5cdxX26xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX18xX1xX1dxX3xX91xX17xX10dxX3xX39xXdxX294xX18xX3xX19xXdxX3c1xX3xXexXe0xXdxX3xX4xX17xX4xX3xX1xX26xX10dxX294xX18xX3xX58axX8dxX3xXabfxX18xX1xX1axX3xX11dx312exX91xX3xX29axX26xX10dxX516xX18xX138xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXb6xX63xX10dxXaxX12xX11dxX263xX18xX19xX3xXexX10dxX3xX11dxX1ffxX3xXcxX3e7xXbxX3xX39xXb6xX1dxX18xX3xc7b4xX4xXb6xXbxX6xXb5xX47xX3xX18xX19xX1xXdxX516xX18xX3xX4xX5cdxX26xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX4xX17xX4xX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX47xX1xX26xX3xX39xX263xX3xXexX1xX220xX3xXexXe0xXdxX3xX3b6xX19xX1xXdxX3xX29axX26xX275xX18xX138xX3xX11dxX263xX18xX19xX3xXexX10dxX3xX11dxX1ffxX3xX986xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xXbxX1xX17xXexX3xXexXb5xXdxX210xX18xX3xX5cdxX18xX19xX3xX63xX8fdxX18xX19xX3xX47xX1xXb6xX6xX3xX1x93d6xX4xX3xX3exX1dxX3xX4xX263xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX294xX3xX91xX263xXdxX3xXexXb5xX4fxX51bxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX516xX18xX3xX4xX5cdxX26xX1axX3xX47xX1xX205xXb6xX3xX7xX17xXexX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xXcxX6xX91xX3x4033xXb6xX6xX3xXexXe0xXdxX3xX1xX26xX10dxX294xX18xX3xX986xX5cdxX4xX3xXcxX1xXbccxX138xX3xX11dxX263xX18xX19xX3xXexX10dxX3xX11dxX1ffxX3xXcxX3e7xXbxX3xX39xXb6xX1dxX18xX3xX11dxX31xXcxX3xX18xX19xX1xXdxX516xX18xX3xX4xX5cdxX26xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX58axX1xX26xX3xX4xX263xX18xX19xX3xbf4fxX3xX18xX263xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX294xXbxX3xX4xX263xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX294xX3xX4xX6xXb6xX1axX3xX5xXb6xX19xXdxX7xXexXdxX4xX7xX3xX47xX2a0xXexX3xX1xX27dxXbxX3xX39xX263xX3xXexX1xX220xX3xXexX1xX263xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX3xXexXe0xXdxX3xX1xX26xX10dxX294xX18xX3xX58axX8dxX3xXabfxX18xX1xX1axX3xX11dxX263xX18xX19xX3xXexX10dxX3xX11dxX1ffxX3xX1cxX6xX12cxX10xX10xX3xX18xX43xX18xX19xX3xX5xX4fxX27dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX516xX18xX3xX4xX5cdxX26xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xX18xX1xX1dxX3xX91xX17xX10dxX3xX39xXdxX294xX18xX3xX19xXdxX3c1xX3xX153xXdxX210xX18xX3xX11dxXb30xX91xX3xX29axX26xX10dxX516xX18xX68bxX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXb5xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexXb5xXb6xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX516xX18xX3xX905xX26xX6xX18xX131xX0xX51xX7xXexXb5xXb6xX18xX19xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc5dxXexX1xX26xX91xX153xXc5dxX6xX18xX63xXc5dxX7xX6xXbxXb6xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xXexXdxX2a0xXbxX3xXexX8fdxX4xX3xX5xX1dxX3xX39xXdxX210xX91xX3xX39xX2a0xX18xX3xX1xX80xXbxX3xX63xXdcxX18xX3xX4xXd0xX6xX3xX4xX17xX4xX3xX18xX1xX1dxX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxXaxX3xX1xXb5xX10x4393xX9xXaxX51xX63xX6xX26xXc5dxXexX26xX51xX1xX6xXc5dxXexXdxX18xX1xXc5dxXexXdxX10xXbxXc5dxXexX26xX4xXc5dxX5xX6xXc5dxX63xXdxX10xX91xXc5dxX63xX10xX18xXc5dxX1xX6xXbxXc5dxX63xX6xX18xXc5dxX4xX26xX6xXc5dxX4xX6xX4xXc5dxX18xX1xX6xXc5dxX63xX6xX26xXc5dxXexX26xX51xX30xX3c3xX2xX33xX3c3xX142xX31xX1xXexX91xXaxX12xX0xXdxX91xX19xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX51xX91xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX30xX33xX51xX18xX10xX12cxX7xX51xX30xX30xX2xX144xX51xX2xXf7xX30xX63xX33xX30xX33xXf7xX133xX142xX133xXexX2xX142xX133xX13xX2xX5xX33xX31xX17dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xXexX1xX26xX3xX1xX29xXexX3xX1xX2dxX18xX3xX30xX31xX2xX33xX33xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX3exX12xX0xX7xXexXb5xXb6xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xXexXdxX2a0xXbxX3xXexX8fdxX4xX3xX5xX1dxX3xX39xXdxX210xX91xX3xX39xX2a0xX18xX3xX1xX80xXbxX3xX63xXdcxX18xX3xX4xXd0xX6xX3xX4xX17xX4xX3xX18xX1xX1dxX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxXaxX3xX1xXb5xX10xXda8xX9xXaxX51xX63xX6xX26xXc5dxXexX26xX51xX1xX6xXc5dxXexXdxX18xX1xXc5dxXexXdxX10xXbxXc5dxXexX26xX4xXc5dxX5xX6xXc5dxX63xXdxX10xX91xXc5dxX63xX10xX18xXc5dxX1xX6xXbxXc5dxX63xX6xX18xXc5dxX4xX26xX6xXc5dxX4xX6xX4xXc5dxX18xX1xX6xXc5dxX63xX6xX26xXc5dxXexX26xX51xX30xX3c3xX2xX33xX3c3xX142xX31xX1xXexX91xXaxX12xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xXexXdxX2a0xXbxX3xXexX8fdxX4xX3xX5xX1dxX3xX39xXdxX210xX91xX3xX39xX2a0xX18xX3xX1xX80xXbxX3xX63xXdcxX18xX3xX4xXd0xX6xX3xX4xX17xX4xX3xX18xX1xX1dxX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXb5xXb6xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX3b6xX1xa82fxX18xX19xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX39xX4bxX26xX3xX18xX43xX91xX3xX30xX33xX30xX30xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xXexXdxX2a0xXbxX3xXexX8fdxX4xX3xXexXb5xXdxX210xX18xX3xX47xX1xX6xXdxX3xX4xX3c1xX3xX4xX1xXdxX526xX26xX3xX7xX275xX26xX3xX4xX17xX4xX3xX1xXb6xXe0xXexX3xX39xX7adxX18xX19xX3xX137xX29xX4xX3xXexXdxX2a0xX18xX1axX3xX91xX51bxXdxX3xX19xXbccxXdxX3xX63xXb6xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX294xXbxX3xX358xX3d8xX3b6xX39fxX3xXexXb5xXb6xX18xX19xX3xX18xX4fxX2edxX4xX3xX3exX1dxX3xX905xX26xX3fxX4xX3xXexX2a0xX3xXex27e3xX91xX3xX1xXdxX210xX26xX1axX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xXexXb5xX516xX18xX3xX39xX220xX6xX3xX153xX1dxX18xX1axX3xXexXe0xXb6xX3xX39xXdxX526xX26xX3xX47xXdxX294xX18xX3xXexX1xX26xX3e7xX18xX3xX5xX27dxXdxX3xX39xX210xX3xX39xXb30xX10dxX3xX91xXe0xX18xX1xX3xXexXdxX2a0xX18xX3xX39xX7adxX3xX4xX17xX4xX3xX63xX71xX3xX17xX18xX3xXexXb5xXbccxX18xX19xX3xX39xXdxX210xX91xX1axX3xX19xX3c1xXbxX3xXbxX1xX4bxX18xX3xXbxX1xX8fdxX4xX3xX1xX3axXdxX1axX3xXbxX1xX17xXexX3xXexXb5xXdxX210xX18xX3xX58axXcxXc5dxX29axX1cxX31xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX3exX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xX18xX279xX3xX5xX71xX4xX3xX47xX963xX4xX1xX3xX4xX4bxX26xX1axX3xXbxX1xX8fdxX4xX3xX1xX3axXdxX3xXbxX1xX17xXexX3xXexXb5xXdxX210xX18xX3xX4xX17xX4xX3xX1xXb6xXe0xXexX3xX39xX7adxX18xX19xX3xX63xX26xX3xX5xX220xX4xX1xXaxX3xX1xXb5xX10xXda8xX9xXaxX51xX63xX26xXc5dxX5xXdxX4xX1xX51xX1xX6xXc5dxXexXdxX18xX1xXc5dxX18xXb6xXc5dxX5xX26xX4xXc5dxX47xXdxX4xX1xXc5dxX4xX6xX26xXc5dxXbxX1xX26xX4xXc5dxX1xXb6xXdxXc5dxXbxX1xX6xXexXc5dxXexXb5xXdxX10xX18xXc5dxX4xX6xX4xXc5dxX1xXb6xX6xXexXc5dxX63xXb6xX18xX19xXc5dxX63xX26xXc5dxX5xXdxX4xX1xX51xX30xX30xX133xX33xX395xXf7xX31xX1xXexX91xXaxX12xX0xXdxX91xX19xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX51xX91xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX30xX33xX51xX18xX10xX12cxX7xX51xX30xX30xX33xX395xX51xX2xX33xX13xX63xXf7xX2xXf7xX142xX142xX33xX142xXexX30xXf7xX144xXf7xX142xX5xX33xX31xX17dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xXexX1xX26xX3xX1xX29xXexX3xX1xX2dxX18xX3xX30xX31xX2xX33xX33xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX3exX12xX0xX7xXexXb5xXb6xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xX18xX279xX3xX5xX71xX4xX3xX47xX963xX4xX1xX3xX4xX4bxX26xX1axX3xXbxX1xX8fdxX4xX3xX1xX3axXdxX3xXbxX1xX17xXexX3xXexXb5xXdxX210xX18xX3xX4xX17xX4xX3xX1xXb6xXe0xXexX3xX39xX7adxX18xX19xX3xX63xX26xX3xX5xX220xX4xX1xXaxX3xX1xXb5xX10xXda8xX9xXaxX51xX63xX26xXc5dxX5xXdxX4xX1xX51xX1xX6xXc5dxXexXdxX18xX1xXc5dxX18xXb6xXc5dxX5xX26xX4xXc5dxX47xXdxX4xX1xXc5dxX4xX6xX26xXc5dxXbxX1xX26xX4xXc5dxX1xXb6xXdxXc5dxXbxX1xX6xXexXc5dxXexXb5xXdxX10xX18xXc5dxX4xX6xX4xXc5dxX1xXb6xX6xXexXc5dxX63xXb6xX18xX19xXc5dxX63xX26xXc5dxX5xXdxX4xX1xX51xX30xX30xX133xX33xX395xXf7xX31xX1xXexX91xXaxX12xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xX18xX279xX3xX5xX71xX4xX3xX47xX963xX4xX1xX3xX4xX4bxX26xX1axX3xXbxX1xX8fdxX4xX3xX1xX3axXdxX3xXbxX1xX17xXexX3xXexXb5xXdxX210xX18xX3xX4xX17xX4xX3xX1xXb6xXe0xXexX3xX39xX7adxX18xX19xX3xX63xX26xX3xX5xX220xX4xX1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXb5xXb6xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX1ffxX1xX3c1xX3xX11dxX1xXd0xX3xXexX220xX4xX1xX3xX3d5xX10axX3b6xX3d8xX3xXexX2abxX18xX1xX3xX6e8xX516xX3xX3b6xX19xXbccxX4xX3xX11dxX1xX275xX26xX3xX10dxX516xX26xX3xX4xX4bxX26xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX80xXbxX1axX3xX18xX19xX1dxX18xX1xX3xX4xX6bxX18xX19xX3xX18xX279xX3xX5xX71xX4xX1axX3xX137xX275xX10dxX3xX63xX71xX18xX19xX3xX47xX2a0xX3xX1xXb6xXe0xX4xX1xX3xXbxX1xX8fdxX4xX3xX1xX3axXdxX3xX3exX1dxX3xXbxX1xX17xXexX3xXexXb5xXdxX210xX18xX3xX18xX19xX1dxX18xX1xX3xX63xX26xX3xX5xX220xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xXexXb5xXb6xX18xX19xX3xXexX1xX51bxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX2edxXdxX31xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX3exX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX26xX3xX1xX29xXexX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX1axX3xX137xX275xX10dxX3xX63xX71xX18xX19xX3xXcxX29axX3xX1cxX3axX18xX19xX3xX6e8xX20xX18xX1xX3xXexXb5xX644xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXexXb5xX26xX18xX19xX3xXexX275xX91xX3xX39xX263xX3xXexX1xX220xX3xXbxX1xX963xX6xX3xX10ax5b80xX4xX3xX1cxX1dxX3xX31xX31xX31xXaxX3xX1xXb5xX10xXda8xX9xXaxX51xX63xX6xX26xXc5dxXexX26xX51xXexX1xX26xXc5dxX1xX26xXexXc5dxX63xX6xX26xXc5dxXexX26xXc5dxX137xX6xX10dxXc5dxX63xX26xX18xX19xXc5dxXexX137xXc5dxX1xXb6xX18xX19xXc5dxX5xXdxX18xX1xXc5dxXexXb5xXb6xXc5dxXexX1xX6xX18xX1xXc5dxXexXb5xX26xX18xX19xXc5dxXexX6xX91xXc5dxX63xXb6xXc5dxXexX1xXdxXc5dxXbxX1xXdxX6xXc5dxX153xX6xX4xXc5dxX1xX6xXc5dxXexXdxX18xX1xX51xX30xX30xX142xX33xXf7xX144xX31xX1xXexX91xXaxX12xX0xXdxX91xX19xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX51xX91xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX30xX33xX51xX18xX10xX12cxX7xX51xX30xX2xX142xX30xX51xX2xX33xX395xX63xXf7xX2xXf7xX142xXf7xX33xX395xXexX395xX2xX33xX133xX144xX5xX33xX31xX17dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX3xXexX1xX26xX3xX1xX29xXexX3xX1xX2dxX18xX3xX30xX31xX2xX33xX33xX3xXexX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX18xX3xX39xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX3exX12xX0xX7xXexXb5xXb6xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX26xX3xX1xX29xXexX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX1axX3xX137xX275xX10dxX3xX63xX71xX18xX19xX3xXcxX29axX3xX1cxX3axX18xX19xX3xX6e8xX20xX18xX1xX3xXexXb5xX644xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXexXb5xX26xX18xX19xX3xXexX275xX91xX3xX39xX263xX3xXexX1xX220xX3xXbxX1xX963xX6xX3xX10axX13d5xX4xX3xX1cxX1dxX3xX31xX31xX31xXaxX3xX1xXb5xX10xXda8xX9xXaxX51xX63xX6xX26xXc5dxXexX26xX51xXexX1xX26xXc5dxX1xX26xXexXc5dxX63xX6xX26xXc5dxXexX26xXc5dxX137xX6xX10dxXc5dxX63xX26xX18xX19xXc5dxXexX137xXc5dxX1xXb6xX18xX19xXc5dxX5xXdxX18xX1xXc5dxXexXb5xXb6xXc5dxXexX1xX6xX18xX1xXc5dxXexXb5xX26xX18xX19xXc5dxXexX6xX91xXc5dxX63xXb6xXc5dxXexX1xXdxXc5dxXbxX1xXdxX6xXc5dxX153xX6xX4xXc5dxX1xX6xXc5dxXexXdxX18xX1xX51xX30xX30xX142xX33xXf7xX144xX31xX1xXexX91xXaxX12xXcxX1xX26xX3xX1xX29xXexX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX1axX3xX137xX275xX10dxX3xX63xX71xX18xX19xX3xXcxX29axX3xX1cxX3axX18xX19xX3xX6e8xX20xX18xX1xX3xXexXb5xX644xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXexXb5xX26xX18xX19xX3xXexX275xX91xX3xX39xX263xX3xXexX1xX220xX3xXbxX1xX963xX6xX3xX10axX13d5xX4xX3xX1cxX1dxX3xX31xX31xX31xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXb5xXb6xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX1cxX26xX10dxX3xX39xX7adxX18xX19xX3xX18xX19xX26xX3axX18xX3xX5xX71xX4xX3xX137xX537xX3xX1xX7adxXdxX3xX1xX3c1xX6xX3xXexX26cxX3xX4xX17xX4xX3xX63xXb6xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX294xXbxX1axX3xX4xX17xX4xX3xX18xX1xX1dxX3xX39xX4bxX26xX3xXexX4fxX3xX3exX1dxX3xX4xXd0xX6xX3xX3b6xX1xX275xX18xX3xX63xX275xX18xX3xX39xX210xX3xXexX26cxX18xX19xX3xX153xX4fxX2edxX4xX3xX1xXb6xX1dxX18xX3xXexX1xXdxX294xX18xX3xX47xX2a0xXexX3xX4xX80xX26xX3xX1xXe0xX3xXexX4bxX18xX19xX3xX39xX263xX3xXexX1xX220xX3xX5xX1dxX3xX91xX7adxXexX3xXexXb5xXb6xX18xX19xX3xX18xX1xXf71xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX294xX91xX3xX3exX8fdxX3xXexXb5xXbccxX18xX19xX3xXexX275xX91xX1axX3xX19xX3c1xXbxX3xXbxX1xX4bxX18xX3xX137xX275xX10dxX3xX63xX71xX18xX19xX3xXcxX29axX3xX1cxX3axX18xX19xX3xX6e8xX20xX18xX1xX3xXexXb5xX644xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXexXb5xX26xX18xX19xX3xXexX275xX91xX3xX39xX263xX3xXexX1xX220xX3xXbxX1xX963xX6xX3xX10axX13d5xX4xX3xX4xXd0xX6xX3xXexX2abxX18xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX18xX1xX31xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX3exX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX26xX5xX12xX0xX63xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb5xXaxX12xX0xX51xX63xXdxX3exX12xX0xX51xX63xXdxX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabfxX26xXexX1xXb6xXb5xXaxX12xXcxX1xX1dxX18xX1xX3xX11dxX1xX26xX18xX19xX0xX51xXbxX12
Thành Chung