Gió quật đổ cây đè một người đi xe máy tử vong
(Baohatinh.vn) - Đầu giờ chiều nay (31/5), một trận mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật đổ một cây lớn bên tỉnh lộ 3 (đoạn qua xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.
cd3bxcd77xcda3x16503x163f1xcd9ex115efx14f1dx14828xX7x136e1x124b4xcdabx14708xcda4xdabcxX5xd0a3xXax17823xcd82xXdxce2exX3xd8b7xcdb0xebe8xXexX3x18502xec10xX3xX4xce1dxcdb4xX3xX1cxce23xX3x115f0x16890xXexX3xd6b2x15327x14d69xe410xXdxX3xX1cxXdxX3xf0d6xX10xX3xX26x164b2xX21xX3xXex12f6bxX3x15d40x117f4xX2axX2bxX0x16e0axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd83xX10xX6x18c5dxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXex1841exX6xX5xXdxX2bxX2axee96xX3xcda5xX18xX7xXexXdx111e5xX21xXaxX12x143c0x108ffxX18xX3xX2bxXdxX2dxX3xX4xX1xXdx16171xX18xX3xX2axX6xX21xX3x119afxf495xX2xX42x17214xe178x16c05xX3xX26xX27xXexX3xXex119f9xX19xX2axX3xX26xX2cxX6xX3xX5xec16xX2axX3x1865exX24xX26xX3xXexX1xX10xX3exX3xX2bxXdxX15xX3xX26xebdcxX2axX1xX3xX1cx12575xX3xX17xX18xX19xXexX3xX1cxX1dxX3xX26xX27xXexX3xX4xX20xX21xX3xX5xX9bxX2axX3xce9exe239xX2axX3xXex1172fxX2axX1xX3xX5xX27xX3xX86xX3xX85xX1cxX3exXacxX2axX3xX17xX18xX6xX3xX33xXb1xX3xXcxX1xXacxX4xX1xX3xX73xcf1cxXdxX8bxX3xX1xX18xX21x1566cxX2axX3xXcxX1xXacxX4xX1xX3xX51xXe9xX8axX3xX9exX1xXdxebfaxX2axX3xX26xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxX2dxXdxX3xX1cxXe9xX2axX3xf556xX2axX2bxX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX2axX2bxX3xXexXacxXdxX3xX4xX1x1173dx14be7xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xXc7xX5xX10xX3xcdb2xXdxX54xXexX1xX9xXaxcd6dxdb79xX138xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2axX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX54xX54xXdxX2axX2bxX9xXaxX2xXaxX3xXc7xX3exX92xX54xX10xX92xX9xXaxX138xXaxX3xX6xX5xXdxX2bxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX92xXaxX12xX0xXexXc7xX3exX54xX21xX12xX0xXexX92xX12xX0xXexX54xX12xX0xX6xX3xX1xX92xX10xX6fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX26xX2bxX3xX7xX92xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX124xXc7xX6xX3exX1xX6xXexXdxX2axX1xX124xX3dxX2axX42xX2axX10xX130xX7xX42xX2xX89xX137xX2xX42xX2xX138x10db1xX54xX2xX89xX86xX138xX138xX138xXexd57ax126cdxX1c0xX1c1xX1b7xX5xX138xX124xX6axXbxX2bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3ex16c22xX26xX6xX2bxX10xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX92xX12xX0xXexX92xX12xX0xXexX54xX12xX0xX6xX3xX1xX92xX10xX6fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX26xX2bxX3xX7xX92xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX124xXc7xX6xX3exX1xX6xXexXdxX2axX1xX124xX3dxX2axX42xX2axX10xX130xX7xX42xX2xX89xX137xX2xX42xX2xX138xX1b7xX54xX2xX89xX86xX138xX138xX138xXexX1c0xX1c1xX1c0xX1c1xX1c0xX5xX2xX124xX6axXbxX2bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exX1d5xX26xX6xX2bxX10xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX92xX12xX0xX42xXexXc7xX3exX54xX21xX12xX0xX42xXexX6xXc7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17221xX3exX54xX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX62xX6xX5xXdxX2bxX2axX68xX3xX6axX18xX7xXexXdxX6fxX21xXaxX12x114d0xXacxX2axX3xX2axX1xX20xX2axX3xX5xXe9xX3xX111xX2axX2bxX3xX298xX2bxX18xX21xd3e8xX2axX3xd69ax172e2xX2axX3xcd87x16a9exX4xX8bxX3xXexX92x1278exX3xXexXacxXdxX3xX33xX15xX26xX3xX298xX6xX26xX3xX276xce27xX2axX1xX8bxX3xX33xXb1xX3xXcxX1xXacxX4xX1xX3xX73xXe9xXdxX8bxX3xX1xX18xX21xXf0xX2axX3xXcxX1xXacxX4xX1xX3xX51xXe9xX124xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xX3exX54xX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX62xX6xX5xXdxX2bxX2axX68xX3xX6axX18xX7xXexXdxX6fxX21xXaxX12x1823cxX27xXexX3xX7xec0cxX3xX2axX2bxX2cxX2dxXdxX3xX54xX20xX2axX3xX4xX1xec24xX2axX2bxX3xX9exXdxX100xX2axX3xX3dxX2b4xX3xX3dxXdxXf0xX4xX3xX4xX1xX3exX3xXc7xXdxX100xXexX8bxX3xX111xX2axX2bxX3xX2b3xX2b4xX4xX3xX1cxXdxX7exX18xX3xX9exX1xXdx11325xX2axX3xX33xX10xX3xX26xX111xX3xXexX111xX3xX276xffb8x18646xX3xX89xX86xX2afxX1b7xX3xX62xX3xX89xX1c1x130d2x17419xX3xX1xX2cxX9bxX2axX2bxX3xXex13d77xX3xX1xX18xX21xXf0xX2axX3xX51xX2cxcfddxX2axX2bxX3xX367xX1xXc8xX3xX3dxX7exX3xXcx18441xX124xX3xX51xXe9xX3xXcxce64xX2axX1xX8bxX3xX1cxX100xX2axX3xX3dxd7f2xX3xXexX92x16cc6xX3xX2axX15xXdxX3xXexX92xXc8xX2axX3xXexX1xX2c9xX3xX1cxX2baxX2axX2bxX3xX5xX2baxX4xX3xX4xX20xX21xX3xXc7xX3a4xX3xX2bxXdxX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX1cxX1dxX3xXexX92xX2baxX2axX2bxX3xX2axX2bxX2cxX2dxXdxX124xX3xcd7exX2baxX3xX3dxXacxX3xX4xX1xXacxX26xX3xX26xXacxX2axX1xX3xX1cxXb1xX3xX9exX1xXdxX100xX2axX3xX111xX2axX2bxX3xX2b3xX2b4xX4xX3xX2axX2bxXb1xX3xX2axX1xXe9xX3exX3xX33xX18xX321xX2axX2bxX3xX1cxX2cxX2dxX2axX2bxX3xX3dxXe9xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX2axX2bxX3xXexXacxXdxX3xX4xX1xX123xX124xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xX3exX54xX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX62xX6xX5xXdxX2bxX2axX68xX3xX6axX18xX7xXexXdxX6fxX21xXaxX12xX73xX2cx17badxX4xX3xXc7xXdxX100xXexX8bxX3xX4xX20xX21xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXb1xX3xXc7xX3a4xX3xX26xX2b4xX4xX3xX92xX18xX123xX2axX2bxX3xXexX1xX20xX2axX3xX9exX1xX37xX3xX5xX20xX18xX3xX2axX2bxXe9xX21xX124xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe897xX18xXexX1xX3exX92xXaxX12xXcxX1xX100xX3xX3e0xX111xX2axX2bxX0xX42xXbxX12
Thế Công