‘798Mười’: Cười sảng khoái mà không nhảm
Các tác phẩm của Dustin Nguyễn gắn liền với sự dân dã của người Việt. “798Mười” là một bộ phim như thế, hài hước và gần gũi, thân quen.
5739xfb8exf0f7xa7e0x5c23xc458x99f2xabf2x103c7x1061dx11ae0x9e0cxb2c9xf646xf42ex849fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxfabex7fd4x12c41xXexX0x6102xXaxX17xX18xX19xXexX0x5d9cxa46bxX19xb5f2xXexX0xXaxe265xX9x9d80xXdxX18xdbe5xX2fx118ffx5926xfb4fxX5xd85dxXbxXdxX17xX32xXex89ebxa8f9x12b1bxa34ax91b7x65ffx124f9xX35x11524x7bf2xX9xX4xX40xX41xX35xX9xX2fx113c5x10dbex10898xX9x10db5xXaxX24x9926xX35xX9xXcx5bcbxX9xX50xXaxc251xX4dxX4exX9xX4dxXaxX4cxXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x685cxX17xX18xX19xX32xXexX4xX53xX2cxX9xXbxX53xX2cxX9xX33xXaxdcd2xXcxX9xX2cx7ed3xX18xX9xX2x1355fxX2fxXbxX35xX4dxX9xb967xX4exX8bxX26x7873xX4dxX9xX4exefcdxX4dxX9xXdxX35xd4e6xX4dxX9x129c9xd090xX35xX9xX2fxef75xX9xX19xb4f5xX4dxX9xX19x6f86xX9xX2cxX87xX18xX9xX4dxX4exX40xX41xX35xX9xeb52xX35x9e52xXbxddd3xX9x5824xX3cxX3dxX3exX3fxX40xX41xX35x93b7xX9xXdxX57xX9xXcx6b36xXbxX9xX23xXcdxX9xX33xXaxX35xXcxX9xX4dxXaxX40xX9xXbxXaxdd10x13cedxX9xXaxX57xX35xX9xXaxX40xXa2xX2cxX9xXa1xX57xX9xX4ex6b20xX4dxX9xX4ex104ebxX35xXdfxX9xXbxXaxXa9xX4dxX9xdd26xX8bxX17xX4dxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x10ce7xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX35xXcxXc7xX9xXcx12536xX9xf6edxXeexX8bxX9xX23x774bxX4dxX4exX9xXcxXcdxXbxX9xX2cx95f8xX9xXcxX53xX26xX9xX19xX57xX35xX9xX11exfc69xXcxX9xX2cxXax11ca7xXbxX9xXb9xX35xXbbxXbxX9xX91xX18xXcxX9xXa1xXa2xX35xX9xX2cxX53xX4dxXaxX9xX11ex107dcxX4dxX4exX9xXaxX24xX18xX9xX2fxX17xX4dxX9xX4dxX4exX12cxXbxX9xX4dxX4exX57xX4dxXbdxX9xX91xX4exX18xX26xX9xX2fxX18xX8bxX9xX11ex106edxXdfxX9xXaxX57xX4dxXaxX9xXbxa620xb5a7xX4dxXaxX9xX2cxX87xX18xX9x8e08xX9xX18xX4dxXaxX9xX17xXcxX9xX5xX53xXcxX9xX10fxX53xX4dxXaxX9xX5xX35x10f69xX8bxX9x13ab9xb283xX35xX9exX8bxX9xX3fxX35xX4dxXaxX9xX5xX8bxX13cxX4dx94ecxX9xX2cx13122xX4dxX4exX9xX3fxX40xX41xX35xX9xXb9xf114xXbxX9xX19cxX2xX8bxX2fxXbxX35xX4dxX9xX91xX4exX8bxX26xX95xX4dxX1abxX9xX23xX99xXbxX9xX11exXeexX8bxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX17cxX24xX4dxX4exXexX73xX57xX35xX9xX4dxXaxX40xX4dxX4exX9xX50xXaxX5bxX4dxX4ex9c2exX9xX4dxXaxX4cxXcxX0xX1cxX2fxXbxX17cxX24xX4dxX4exXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX35xXcxX9x10c76xX24xX18xX26xX9xXfbxX8bxX18xX26xX9xX2cxXa9xX8bxX9xX2cxXaxX8bxX26xXbbxX4dxX9xX5xX53xXcxX9xX10fxX53xX4dxXaxX9xX5xX35xX199xX8bxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xXbxX18xX26xX9xX4dxX4exX40xX41xX35xX9xX18xX4dxXaxX9xXbxX199xX4dxX9xX3fxX40xX41xX35xX9xX11ex8d66xX9xXdxX199xX4dxX9xX5xX7xXbdxX73xX4xX3fxX9xXbxX17dxXcxX9xX2cxX53xX2cxXaxX9xX11exb3bcxX35xX9xX11exX41xX35xXdfxX9xX11exX152xX4dxX4exX9xXbxXaxX41xX35xX9xXcxX18xX4dxX4exX9xXbxXaxX17xX24xX9xXdxX41xX35xX9xX19x10837xX4dxX9xXbxX17dxXcxX9xXbxXaxXeexX26xX9xX4exX35xcfa8xX35xX9xX11exX268xX9xX2cxXax11dadxX18xX9xX11exX5bxX35xX9xXcxX99xXbxX9xX23xX1b8xX9xXcxX1aexX9xXbx10e02xX9xX23x111dbxX9xX2cxX87xX18xX9xX18xX4dxXaxX9xXbxX17cxX18xX35xXbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxXdexX9xX4dxXaxX40xX4dxX4exX9xX19xd163xX4dxX4exX9xX11exX41xX35xX9xX228xX5bxX9xX11exX83xX26xXdfxX9xX5xX53xXcxX9xXa1x12edcxX4dxX9xX4dxX4exXaxe7fexX24xX9xXa1xXa2xX35xX9xX4dxX4exXaxX9exX9xX23xX53xX4dxX9xX23xX53xX4dxXaxX9xXbxX35xX199xX8bxX9xXa1xb1b2xX18xX9xXaxX315xX9xX2cxX1aexX4dxX4exX9xX4dxX4exX40xX41xX35xX9xX26xX199xX8bxX9xXbxX199xX4dxX9xX10fx12f9bxX2cxXaxX9xX19cxX91xX18xXcxX9xX8xXcxX1abxXbdxX9xX5xX17cxX53xX35xX9xX4dxX4exX18xX4dxX4exX9xXax10727xX4dxXdfxX9xX18xX4dxXaxX9xX2cxX2faxX4dxX9xX23xX1b8xX9xX11exX27fxX9xXbxXcdxX35xX9xXcxX18xX4dxX4exX9xX11exXdexX4dxX9xX228xX8bxX35xX9xX17cxX87xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX4dxX4exX40xX41xX35xX9xX2cxXaxX18xX9xXcxX199xX9xX2cxX41xX9xX23x10b3exX2cxX9xX2cxX87xX18xX9xX10fxX34axX2cxXaxX9xXdxX57xX9xX4xXaxX34axX4dxX9x7b55xX2aexX9xX3b4xX17xX4dxX9xX19cxX5xX35xX268xX8bxX9xX10fxX4cxX24xX9x11cedxX8bx109c0xX2cxX1abxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX3b4xX24xX3a0xX4dxX9xXcxX11cxX9xX11exXeexX8bxX9xX2cxX87xX18xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX19xX35xX95xX4dxX9xX17cxX18xX9xX50xXaxX53xX9xX4dxXax13abexX9xXa1xX57xX9xX2cxX173xX9xX11exX5bxX35xX9xX33xXaxXeexX4dxX9xXdxX199xX9xXbxXaxX199xXbdxX9xX4xXaxX24xX9xX11exXdexX4dxX9xX50xXaxX35xX9xX10fxX34axX2cxXaxX9xXa1xX5bxX9xXbxX17dxX4dxXaxX9xXdxd6eaxXbxX9xXa1xX57xX24xX9xXcxX99xXbxX9xX228xX18xX4dxXaxX9xX2cxX87xX18xX9xX4exXadxX9xX4exX35xX18xX4dxX4exX9xXaxX152xX9xX5xX17cxX1aexXcxX9x5ba7xX5bxX9xX19cxX73xX24xX57xX4dxX4exX9x9059xX364xX4dxX1abxX9xX2fxX18xX8bxX9xXcxXcdxXbxX9xXa1xe29bxX9xXa1xX18xX9xXfbxX8bxX403xXbxXbdxX9xX5xXaxXdexX9xXdxX57xX9xXcxXcdxXbxX9xX2cxX53xX35xX9xX23xX30fxX26xX9xX4exX35x717fxX4dxX4exX9xX17cxX18xXdfxX9xX4xXaxX34axX4dxX9xX3b4xX2aexX9xX3b4xX17xX4dxX9xXbxXaxX8bxX18xX9xX23xX57xX35xX9xX11exXdexX4dxX9xXcxcf03xX2cxX9xX33xXaxX4cxX35xX9xX4exX53xX4dxX9xX4dx815exX9xX11exX4b5xX18xX9xX2cxX24xX4dxX9xX4exX53xX35xX9xX19xX8bxX26xX9xX4dxXaxX13cxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX5xX17cxX1aexXcxX9xX45bxX5bxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cxXbxX8bxX17cxX17xX32xX9xX18xXdxX35xX4exX4dxX31xX32xX2cxX17xX4dxXbxX17xX17cxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX17cxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4exX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX4exXaxXbxX44xX2axX185x93afxX185xX33xX228xX32xX9xX2fxX17cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX44xX1cxX1cxX35xXbdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4dxXaxXbdxXa1xX4dxX1cxX4dxX17x6ba4xX2fxX1cxX2axX3excf47xX550xX1cxX3cxX3cxX19x979cxX2ax77a3xX57exX578xX578xX580xXbxX2axX3cxX185xX550xXdxX578xXbdxac5cxX33xX4exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX9xX2cxX8bxX24xX35xX9xX2fxX18xX4dxX4exX9xX50xXaxX24xX18xX35xX9xXcxX18xX9xX50xXaxX24xX4dxX4exX9xX4dxXaxX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX17cxXexX0xXbxX17cxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4dxX9xX2cxX18xX33xXbxX35xX24xX4dxX32xXexX4xXa9xX8bxX9xX2cxXaxX8bxX26xXbbxX4dxX9xX228xX24xX18xX26xX9xXfbxX8bxX18xX4dxXaxX9xX185xX9xX18xX4dxXaxX9xX17xXcxX44xX9xX5xX53xXcxX9xX10fxX53xX4dxXaxX9xX5xX35xX199xX8bxXdfxX9xX3fxX40xX41xX35xX9xXb9xX1b8xXbxXbdxX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX17cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX5xX53xXcxX9xX10fxX53xX4dxXaxX9xX5xX35xX199xX8bxX9xXbxX17cxX493xXcxX9xX33xXaxX40xX364xX4dxX4exX9xX4dxX4exXaxX17dxX4dxX9xX50xXdexX9xXbxX17dxXcxX9xXcxX436xX35xX9xX2cxX53xX2cxXaxX9xX4exX35xX57xX4dxXaxX9xXdxX3a0xX35xX9xX10fxX34axX2cxXaxXbdxX9xX5xX2c8xX9xXcxXcdxXbxX9xX50x7a91xX9xXbxXaxX35xXbbxX4dxX9xXdxX40xX364xX4dxX4exXdfxX9xX5xX53xXcxX9xXdxX3a0xX35xX9xXbfxX23xX30fxX26xXc7xX9xXdxX8bxX5bxX4dxX9xX2cxX4cxX9xX18xX4dxXaxX9xXbxX17cxX18xX35xX9xX3fxX40xX41xX35xX9xXb9xX1b8xXbxX9xX23xX123xX4dxX4exX9xX50xXdexX9xX11exX40xX18xX9xXdxX199xX4dxX9xXbxXaxX57xX4dxXaxX9xX33xXaxX3c7xX9xX2cxXaxX2b6xX18xX9xXcxX99xXbxXdfxX9xXaxX2faxX4dxX4exX9xXcxX40xX4c2xX4dxX9xXbxX35xX9exX4dxX9xX11exX268xX9xX2cxXaxX8bxXcdxX2cxX9xX10fxX34axX2cxXaxX9xX17cxX18xX9xXbxX17cxX40xXa2xX2cxX9xX50xXaxX35xX9xX2cxX5bxX9xXbxX17cxX11cxX9xXbxXaxX57xX4dxXaxX9xXa1xX4c2xX9xX2cxX87xX18xX9xX5xX17cxX1aexXcxX9xX45bxX5bxXbdxX9xX3b4xX268xX9xXbxXaxX57xX4dxXaxX9xX2cxX5bxX4dxX4exXdfxX9xX5xX53xXcxX9xX2cxXeexX4dxX9xX11exXdexX4dxX9xX2fxXa6xX9xXbxX17cxX4c2xX9xX4exX35xX12cxX33xX9xX2cxX87xX18xX9xX2cxX5bxX9xX4dxX57xX4dxX4exX9xXbxX57xX35xX9xX228xXdexX9xXbxX18xX228xX35xX9xX10fxX4cxX26xX9xX4xX8bxXbxX17xX9xX19cxX5xXaxX8bxX9xX5xX17cxX18xX4dxX4exX1abxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX10fxXcdxX9xX33xXaxX35xXcxX9xXaxXcdxX35xX9xXbxX473xX9xX19xX57xX4dxX9xX19xX35xX95xX4dxX9xXa1xX35xX199xX4dxX9xXaxX57xX35xX9xXbxX199xX4dxX9xXbxX8bxX27fxX35xXdfxX9xXbxX2c8xX9xX19dxX35xX9exX8bxX9xX3fxX35xX4dxXaxX9xX5xX8bxX13cxX4dxX9xX2cxXaxX24xX9xX11exXdexX4dxX9xX5xXaxX8bxX9xX5xX17cxX18xX4dxX4exXdfxX9xX73xX24xX57xX4dxX4exX9xX465xX364xX4dxXdfxX9xX5xX35xX268xX8bxX9xX10fxX4cxX24xX9xX3c5xX8bxX3c7xX2cxXdfxX9xX5xX35xXdexXbxX9xX4xX40xX364xX4dxX4exXdfxX9xX3b4xX3a0xX35xX9xX91xX4exXax107fcxX18xX1ffxX9xX3b4xX3a0xX24xX9xX19xX35xX95xX4dxX9xX2xX8bxX2fxXbxX35xX4dxX9xX91xX4exX8bxX26xX95xX4dxX9xX11exXadxX9xXbfxX2cxXeexXcxX9xX2cxX40xX364xX4dxX4exXc7xX9xX23xXcdxX9xX33xXaxX35xXcxX9xX50xXaxX53xX9xXbxX3c7xXbxXbdxX9x702axX4dxXaxX9xXa1xX30fxX4dxX9xX11exX268xX9xX19dxX35xX9exX8bxX9xX3fxX35xX4dxXaxX9xX5xX8bxX13cxX4dxX9xXa1xX57xX9xX5xXaxX8bxX9xX5xX17cxX18xX4dxX4exX9xXbxX8bxX4dxX4exX9xXbxX83xX26xX9xXbxX17cxX24xX4dxX4exX9xX4dxXaxX2b6xX4dxX4exX9xXcxX4cxX4dxX4exX9xXcxX35xXdexX4dxX4exX9xX2cxX87xX18xX9xXaxX436xXdfxX9xX2cxXaxX330xX9xXdxX57xX9xX50xXaxX5bxX4dxX4exX9xX11exX35xX9xXfbxX8bxX53xX9xX228xX18xX9xXa1xXa2xX35xX9xX2cxXa9xX8bxX9xX2cxXaxX8bxX26xXbbxX4dxXbdxX9xX5xX35xXdexX4dxX4exX9xX2cxX40xX41xX35xX9xXa1xX17dxX9xXbxXaxXdexX9xXcxX57xX9x13a72xX9xX4dxXaxX1b8xXdfxX9xX23xX137xXbxX9xX17cxX18xX9xXbxXa6xX9xX4dxXaxX35xX199xX4dxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX19dxXaxX53xX4dxX9xX4exX35xX4cxX9xX2fxb4caxX9xX4dxXaxX17dxX4dxX9xXbxXaxX13cxX26xX9xXcxXcdxXbxX9xX5xXaxX8bxX9xX5xX17cxX18xX4dxX4exX9xX50xXaxX53xX2cxX9xX23xX35xXbbxXbxX9xXbxX17cxX24xX4dxX4exX9xX4dxXaxXa9xX4dxX9xXa1xX137xXbxX9xX10fxX4cxX26xX9xX4xX8bxXbxX17xX9xXa1xXa2xX35xX9xX2cxX53xX35xX9xX19xX8bxX26xX199xX4dxX9xXa1xX2c8xX18xX9xX11exX87xXbdxX9xX10fxX4cxX26xX9xX4xX8bxXbxX17xX9xXbxX2c8xX9xX11exXeexX8bxX9xX2cxXaxX330xX9xXdxX57xX9xXcxXcdxXbxX9xXbxX57xX35xX9xX228xXdexX9xXbxX18xX228xX35xX9xXa1xXa2xX35xX9xXcxX473xX2cxX9xX11exX34axX2cxXaxX9xXbfxX50xX35xXdexXcxX9xX2cxXaxX53xX2cxXc7xX9xX34axXbxX9xXbxX35xX9exX4dxX9xX2cxX1aexX4dxX4exX9xX5xX53xXcxX9xX10fxX53xX4dxXaxX9xX5xX35xX199xX8bxXbdxX9xX91xXaxX40xX4dxX4exX9xX17cxX152xX35xX9xX2fxX18xX8bxX9xX11exX173xX9xXdxX3a0xX35xX9xXa1xX5bxX9xXbxX17dxX4dxXaxX9xX17cxX364xX35xX9xXa1xX57xX24xX9xX2cxXa9xX8bxX9xX2cxXaxX8bxX26xXbbxX4dxX9xX2cxX87xX18xX9xX185xX9xX18xX4dxXaxX9xX17xXcxXdfxX9xXa1xX57xX9xXbxX17cxX11cxX9xXbxXaxX57xX4dxXaxX9xXcxX99xXbxX9xX228xX34axX2cxXaxX9xXfbxX8bxX18xX4dxX9xXbxX17cxX436xX4dxX4exX9xXbxX17cxX24xX4dxX4exX9xXbxX8bxX26xXdexX4dxX9xX33xXaxX35xXcxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexXb9xXa2xX35xX9xX2xX8bxX2fxXbxX35xX4dxX9xX91xX4exX8bxX26xX95xX4dxXdfxX9xX50xXaxX35xX9xX18xX4dxXaxX9xX11exX4cxXcxX9xX4dxXaxX35xXbbxXcxX9xXa1xX18xX35xX9xX3fxX40xX41xX35xX9xXb9xX1b8xXbxXdfxX9xX4dxXaxX35xX9exX8bxX9xX50xXaxX53xX4dxX9xX4exX35xX4cxX9xX17xX9xX18xX4dxXaxX9xXfbxX8bxX53xX9xX4exX35xX57xX9xX11exX268xX9xX11exX173xX4dxX4exX9xX2cxXaxX34axX4dxXaxXbdxX9xX91xXaxX40xX4dxX4exX9xX50xXaxX35xX9xXa1xX57xX24xX9xX33xXaxX35xXcxXdfxX9xX18xX4dxXaxX9xX19xX35xX95xX4dxX9xX34axXbxX9xX4dxXaxX40xX4dxX4exX9xXbxXaxX24xX3a0xX35xX9xX11exXa9xX8bxX9xX17cxX18xX9xX11exX173xXdfxX9xX11exX2a0xX2cxX9xX23xX35xXbbxXbxX9xX4dxXaxX2b6xX4dxX4exX9xX33xXaxXa9xX4dxX9xX11exX24xX3a0xX4dxX9xXaxX57xX4dxXaxX9xX11exXcdxX4dxX4exX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX13cxX26xX9xX11exX40xX4c2xX2cxX9xX2fxXa6xX9xX2cxXaxX99xX2cxX9xXbxX18xX26xX9xX2cxX87xX18xX9xXcxXcdxXbxX9xX19xX35xX95xX4dxX9xXa1xX35xX199xX4dxX9xX2cxX173xX9xX4dxX4exXaxX9exXbdxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cxXbxX8bxX17cxX17xX32xX9xX18xXdxX35xX4exX4dxX31xX32xX2cxX17xX4dxXbxX17xX17cxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX17cxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4exX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX4exXaxXbxX44xX2axX185xX550xX185xX33xX228xX32xX9xX2fxX17cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX44xX1cxX1cxX35xXbdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4dxXaxXbdxXa1xX4dxX1cxX4dxX17xX573xX2fxX1cxX2axX3exX578xX550xX1cxX3cxX3cxX19xX57exX2axX580xX57exX578xX578xX580xXbxX550xX3dxX2axX550xXdxX2axXbdxX58dxX33xX4exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX9xX2cxX8bxX24xX35xX9xX2fxX18xX4dxX4exX9xX50xXaxX24xX18xX35xX9xXcxX18xX9xX50xXaxX24xX4dxX4exX9xX4dxXaxX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX17cxXexX0xXbxX17cxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4dxX9xX2cxX18xX33xXbxX35xX24xX4dxX32xXexX5xX17dxX4dxXaxX9xXbxX35xXdexXbxX9xX2cxX87xX18xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXaxX57xX35xX9xXaxX40xXa2xX2cxX9xX4dxXaxX40xX4dxX4exX9xXa1xX30fxX4dxX9xXdxX8bxX5bxX4dxX9xX11exXeexX26xX9xX2cxX4cxXcxX9xX228xX12cxX2cxXbdxX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX17cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX17cxX24xX4dxX4exXexXbfxX3fxX173xX4dxX9xX4dxX4exX24xX4dxXc7xX9xXa1xX2c8xX18xX9xXcxX35xXbbxX4dxX4exX9xX2cxX87xX18xX9xXbxXaxX1b8xX9xXbxX17cxX40xX41xX4dxX4exX9xX33xXaxX35xXcxX9xX5xXdexXbxX0xX1cxX2fxXbxX17cxX24xX4dxX4exXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxXa6xX2cxX9xXbxXdexXdfxX9xXdxXa9xX8bxX9xX4dxX18xX26xX9xX50xXaxX53xX4dxX9xX4exX35xX4cxX9xX50xXaxX53xX9xX11exX1b8xX4dxXaxX9xX50xX35xXdexX4dxX9xXa1xXa2xX35xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXb9xX35xXbbxXbxX9xXcxX1aexX18xX9xX5xXdexXbxXbdxX9xX91xXaxX40xX4dxX4exX9xXbfxX3cxX3dxX3exX3fxX40xX41xX35xXc7xX9xX2cxX173xX9xXbxXaxX268xX9xX2fxX917xX9xXcxX18xX4dxX4exX9xX11exXdexX4dxX9xXbxX17cxX4cxX35xX9xX4dxX4exXaxX35xXbbxXcxX9xX50xXaxX53xX2cxX9xXaxba62xX4dxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX3fxXcdxXbxX9xXbxX17cxX24xX4dxX4exX9xX4dxXaxX2b6xX4dxX4exX9xXdxX8e1xX9xX19xX24xX9xX50xXaxX35xXdexX4dxX9xX33xXaxX35xXcxX9xXb9xX35xXbbxXbxX9xX23xX1b8xX9xX11exX53xX4dxXaxX9xX4exX35xX53xX9xXbxXaxX13cxX33xX9xXdxX57xX9xX2cxX4cxXcxX9xX228xX12cxX2cxX9xX2cxX87xX18xX9xX4dxXaxXa9xX4dxX9xXa1xX137xXbxX9xX34axXbxX9xX50xXaxX35xX9xX4dxX57xX24xX9xX2cxX173xX9xXbxXaxX268xX9xX11exX83xX26xX9xX11exX40xX4c2xX2cxX9xX11exXdexX4dxX9xXbxX137xX4dxX9xX2cxX1aexX4dxX4exXbdxX9xX73xX24xX2a0xX2cxX9xXdxX57xX9xX50xX1b8xX2cxXaxX9xX23xX4cxX4dxX9xX50xXaxX5bxX4dxX4exX9xX11exX87xX9xXbxX3c7xXbxXdfxX9xXaxX24xX2a0xX2cxX9xXdxX57xX9xX19xX35xX95xX4dxX9xXa1xX35xX199xX4dxX9xX50xXaxX5bxX4dxX4exX9xX11exX87xX9xX4dxX493xX4dxX4exX9xXdxXa6xX2cxXbdxX9xX5xXaxXdexX9xX4dxXaxX40xX4dxX4exX9xXbfxX3cxX3dxX3exX3fxX40xX41xX35xXc7xX9xX4exXeexX4dxX9xX4dxXaxX40xX9xX4exX35xX2b6xX9xXbxX17cxX436xX4dxX9xXa1xX403xX4dxX9xX2cxX4cxX9xX185xX9xX26xXdexX8bxX9xXbxX3c7xX9xX11exX173xX44xX9xX50xX1b8xX2cxXaxX9xX23xX4cxX4dxX9xXbxX3c7xXbxX9xXa1xX57xX9xX19xX35xX95xX4dxX9xXa1xX35xX199xX4dxX9xXbxX4cxX35xX9xX11exX40xX4c2xX2cxX9xXaxXdexXbxX9xX2cxX4cxXcxX9xX228xX12cxX2cxX9xX4dxXaxXa9xX4dxX9xXa1xX137xXbxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX45bxX13cxXbxX9xX4dxXaxX35xX9exX8bxX9xXbxXaxX5bxX4dxX4exX9xX11exX35xXbbxX33xX9xX11exX40xX4c2xX2cxX9xXdxX152xX4dxX4exX9xX4dxX4exXaxX2cbxX33xX9xXa1xX57xX24xX9xXbxX2c8xX9xXbxX17dxX4dxXaxX9xX2cxX4cxXcxX9xX4exX35xX18xX9xX11exX17dxX4dxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX11exXdexX4dxX9xXbxX17dxX4dxXaxX9xX18xX4dxXaxX9xX17xXcxXdfxX9xXbxX17dxX4dxXaxX9xX26xX199xX8bxX9xXa1xX2c8xX18xX9xXa1xX2a0xX4dxX9xXcxX57xX9xX50xXaxX5bxX4dxX4exX9xXa1xX473xX4dxX9xXa1xX2a0xXbxXbdxX9xX91xX4exX18xX26xX9xX11exXdexX4dxX9xX19xX35xX95xX4dxX9xXa1xX35xX199xX4dxX9xX26xXdexX8bxX9xX4dxXaxX13cxXbxX9xXbxX17cxX24xX4dxX4exX9xX33xXaxX35xXcxX9xXdxX57xX9xX91xX18xXcxX9xX8xXcxX9xXbxXaxX17dxX9xX2cxX53xX35xX9xX11exX403xX33xX9xX2cxX87xX18xX9xX4dxXaxXa9xX4dxX9xXa1xX137xXbxX9xXbxX17cxX24xX4dxX4exX9xX4dxXaxX2b6xX4dxX4exX9xX50xXaxX8bxX5bxX4dxX9xXaxX17dxX4dxXaxX9xX2cxXeexX4dxX9xX11exX403xX33xX9xX2cxXf2xX4dxX4exX9xX11exX87xX9xXdxX57xXcxX9xX50xXaxX53xX4dxX9xX4exX35xX4cxX9xX2cxX173xX9xXbxXaxX268xX9xXbxXaxX18xX9xXbxXaxX4b5xX9xX33xXaxXeexX4dxX9xX4dxX24xX4dxX9xX4dxXa2xXbxX9xXa1xX9exX9xX19xX35xX95xX4dxX9xX228xX8bxX13cxXbxX9xX2cxX87xX18xX9xX2cxX5bxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cxXbxX8bxX17cxX17xX32xX9xX18xXdxX35xX4exX4dxX31xX32xX2cxX17xX4dxXbxX17xX17cxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX17cxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4exX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX8bxXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX4exXaxXbxX44xX2axX185xX580xX3cxX33xX228xX32xX9xX2fxX17cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX44xX1cxX1cxX35xXbdxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4dxXaxXbdxXa1xX4dxX1cxX4dxX17xX573xX2fxX1cxX2axX3exX578xX550xX1cxX3cxX3cxX19xX57exX2axX580xX57exX578xX578xX580xXbxX185xX3exX57exb0c2xXdxX185xXbdxX58dxX33xX4exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX9xX2cxX8bxX24xX35xX9xX2fxX18xX4dxX4exX9xX50xXaxX24xX18xX35xX9xXcxX18xX9xX50xXaxX24xX4dxX4exX9xX4dxXaxX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX17cxXexX0xXbxX17cxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4dxX9xX2cxX18xX33xXbxX35xX24xX4dxX32xXexX4xX53xX2cxX9xX33xXaxXa9xX4dxX9xX2cxX4cxX4dxXaxX9xXaxX57xX35xX9xXaxX57xX4dxXaxX9xX11exXcdxX4dxX4exX9xX11exX137xXcxX9xX2cxXaxX13cxXbxX9xX4xXaxXa9xX8bxX9xX5xX35xX4dxXaxX9xX5xX17cxX17dxXbdxX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX17cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX91xXaxX2b6xX4dxX4exX9xX33xXaxXa9xX4dxX9xX11exX24xX3a0xX4dxX9xXaxX57xX4dxXaxX9xX11exXcdxX4dxX4exX9xXbxX17cxX24xX4dxX4exX9xX33xXaxX35xXcxX9xX2cxX24xX33xX26xX9xX4dxX4exX8bxX26xX199xX4dxX9xXa1xX403xX4dxX9xXbfxX2cxXaxX13cxXbxX9xX4xXaxXa9xX8bxX9xX5xX35xX4dxXaxX9xX5xX17cxX17dxXc7xXdfxX9xX2fxX24xX4dxX4exX9xXdxX3a0xX35xX9xX2cxXaxXd62xX4dxX4exX9xXaxX9exX9xX50xXaxX35xXdexX4dxX9xX50xXaxX53xX4dxX9xX4exX35xX4cxX9xX50xXaxX173xX9xX2cxXaxX1b8xX8bxXbdxX9xX4xX53xX2cxX9xX4dxXaxXa9xX4dxX9xXa1xX137xXbxX9xX11exX40xX4c2xX2cxX9xX23xXcdxX9xXdxXcdxX9xXaxXdexXbxX9xX2cxX53xX9xXbxX34axX4dxXaxX9xXbxX17cxX24xX4dxX4exX9xX2cxX53xX2cxX9xXbxX17dxX4dxXaxX9xXaxX8bxX3c7xX4dxX4exX9xX33xXaxX4cxX35xX9xXa1xX2c8xX18xX9xX11exX53xX4dxXaxX9xXa1xX2c8xX18xX1ffxX9xX23xX35xX268xX8bxX9xX19xX35xX95xX4dxX9xX50xX8bxX4dxX4exX9x104b0xX8bxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX4xX53xX35xX9xX53xX2cxX9xXbxX17cxX24xX4dxX4exX9xX33xXaxX35xXcxX9xXa1xX17dxX9xXbxXaxXdexX9xXcxX57xX9xXa1xX2c8xX18xX9xX33xXaxX4cxX35xXdfxX9xX50xX35xX268xX8bxX9xX53xX2cxX9xXa1xX17dxX9xXaxX24xX57xX4dxX9xX2cxX4cxX4dxXaxX9xX11exX83xX26xX9xX11exX40xX18xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXa1xX17dxX9xXdxX57xX9xX23xX4cxX4dxX9xX4dxX493xX4dxX4exX9xX2cxX173xX9xX2fx13baaxX4dxXbdxX9xXb9xX17dxX9xXbxXaxXdexX9xXcxX57xX9xX11exXdexX4dxX9xX33xXaxX12cxXbxX9xX2cxX8bxX3c7xX35xXdfxX9xX50xXaxX53xX4dxX9xX4exX35xX4cxX9xX2cxX173xX9xXbxXaxX268xX9xX2cxX173xX9xX2cxXaxX8bxX4dxX4exX9xXcxXcdxXbxX9xX2cxX4cxXcxX9xX4dxXaxX137xX4dxX9xX17cxX123xX4dxX4exX1ffxX9xX17cxX13cxXbxX9xX50xXaxX173xX9xX4exXaxX2cbxXbxX9xX11exX40xX4c2xX2cxX9xX4dxXaxXa9xX4dxX9xXa1xX137xXbxX9xX4dxX57xX24xX9xX19xX1aexX9xX2cxX173xX9xXdxX57xX9xX50xX693xX9xX33xXaxX4cxX4dxX9xX19xX35xXbbxX4dxX9xX4dxXaxX13cxXbxX9xX2cxX87xX18xX9xX33xXaxX35xXcxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX5xXa6xX18xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX4dxX4exXaxX17xX9xXbxXaxX17dxX9xX2cxX173xX9xXa1xX693xX9xXbxX17cxX12cxX2cxX9xXbxX17cxX99xX2cxX9xX4dxXaxX40xX9xX2cxXaxX34axX4dxXaxX9xX2cxX8bxXcdxX2cxX9xX11exX41xX35xXdfxX9xX2cxXaxXd62xX4dxX4exX9xX23xX18xX24xX9xX4exX35xX41xX9xX2cxX173xX9xXbxXaxX268xX9xX2fxX8bxX5bxX4dxX9xX2fxX693xX9xX4dxXaxX40xX9xX3cxX3exX3dxX3fxX40xX41xX35xX9xXcxX57xX9xX33xXaxX4cxX35xX9xXdxX57xX9xXbfxX3cxX3dxX3exX3fxX40xX41xX35xXc7xXbdxX9xX91xXaxX40xX4dxX4exX9xX17cx752fxX9xX17cxX57xX4dxX4exX9xX2cxX8bxX3c7xX35xX9xX2cxX1aexX4dxX4exX9xX17cxX152xX35xX9xXbxXaxX17dxX9xX2cxXf2xX4dxX4exX9xX11exX35xX9xX11exXdexX4dxX9xXcxX40xX41xX35xXbdxX9xX7xXaxX35xXcxX9xX2cxXaxX35xXdexX8bxX9xX2cxXaxX34axX4dxXaxX9xXbxXaxX4b5xX2cxX9xXbxX2c8xX9xX4dxX4exX57xX26xX9xX2axX550xX1cxX185xX9xX19cxXcxX1aexX4dxX4exX9xXcxXcdxXbxX9xX5xXdexXbxX1abxXdfxX9xX4dxXaxX40xX4dxX4exX9xXbxX17cxX24xX4dxX4exX9xX185xX9xX4dxX4exX57xX26xX9xX2axX578x98e4xX2axX2axX1cxX185xXdfxX9xX2cxX53xX2cxX9xX17cxX3a0xX33xX9xXbxX24xX57xX4dxX9xXfbxX8bxX3c7xX2cxX9xX2fxX917xX9xX2cxX173xX9xX4dxXaxX2b6xX4dxX4exX9xX2fxX8bxX13cxXbxX9xX2cxXaxX35xXdexX8bxX9xX2fxXa2xXcxX9xX19xX57xX4dxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX50xXaxX53xX4dxX9xX4exX35xX4cxXbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX465xX24xX8bxX17cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xb4ddxX35xX4dxX4exXbdxXa1xX4dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe