Bắt được lươn lạ trong lúc tát ao
(Baohatinh.vn) - Anh Nguyễn Quang Thành ở xã Sơn Thịnh , Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa bắt được một con lươn màu vàng lạ thường trong lúc tát ao gần nhà mình.
4e8axf66dx10e6axc342xaf39x52d1xf685x115a9x5be7xed6dx7ad6x5afex6a19xbb63xf198xef68xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxff9fx6905x9635xXexX0xb41exXaxX17xX18xX19xXexX0x118b5xdb85xX19xd185xXexX0xXaxf864xX9x10fadxXdxX18xef9dxX2fxa921x11774x620dxX5x10aaexXbxXdxX17xX32xXexb734xbe8axXbxX9xf03bxdbc5xb4b4xX2cxX9xXdxX40xefcax721bxX9xXdx6220xX9xXbx108b5xX24xX47x8022xX9xXdxdc10xX2cxX9xXbx8aa6xXbxX9xX18xX24xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xac2fxX17xX18xX19xX32xXexad29xX47xXaxX9x7d06xX50xc373xX26x101e3xX47xX9x8a16xX78xX18xX47xX50xX9xX5xXax5873xX47xXaxX9xa09cxX9x5609x11b38xX9x8b19xX46xX47xX9xX5xXax624axX47xXaxX9xeb52xX9xX6cxX40xX46xX47xX50xX9xX8exX46xX47xX98xX9xX6cxX85xX9xX5xe84bxX47xXaxX9x11bccx11017xX18xX9xX23xX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX2cxX9xXcxbeb4xXbxX9xX2cxX24xX47xX9xXdxX40xX46xX47xX9xXcxX85xX78xX9xXadxX85xX47xX50xX9xXdxX4axX9xXbxXaxX40xccc6xX47xX50xX9xXbxX4dxX24xX47xX50xX9xXdxX53xX2cxX9xXbxX57xXbxX9xX18xX24xX9xX50xf6baxX47xX9xX47xXaxX85xX9xXcx11b41xX47xXax5dc7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX2fxX4dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x54caxX1cxX1cxX35xXf7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxXf7xXadxX47xX1cxX47xX17xe89axX2fxX1cxX2axe255xX2axbf2cxX1cxX2axa00bxX135xX19xX138xX2axX133xd746x7df0x86f5xX135xXbx1067axX2axX13exX133xXdxX138xXf7x670cxX33xX50xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX12fxX35xX19xXbxXaxX11bx8bfdxX138xX138xX33xX8bx8a00xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX11bxX13exX138xX138xX33xX8bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xXbxX9xX19xX78xX24xX2cxX9xXdxX78xX24xX47xX9xXdxX18xX9xXbxX4dxX24xX47xX50xX9xXdxX78xX2cxX9xXbxX18xXbxX9xX18xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX2fxX4dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX11bxX1cxX1cxX35xXf7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxXf7xXadxX47xX1cxX47xX17xX12fxX2fxX1cxX2axX133xX2axX135xX1cxX2axX138xX135xX19xX138xX2axX133xX13exX13fxX140xX135xXbxX135xX143xX140xX13exXdxX2axXf7xX14axX33xX50xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX12fxX35xX19xXbxXaxX11bxX15cxX138xX138xX33xX8bxX161xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX11bxX13exX138xX138xX33xX8bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xXbxX9xX19xX78xX24xX2cxX9xXdxX78xX24xX47xX9xXdxX18xX9xXbxX4dxX24xX47xX50xX9xXdxX78xX2cxX9xXbxX18xXbxX9xX18xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexe778xX85xX24xX9xX143xXaxX9xX47xX50xX85xX26xX9xX135xX13exX1cxX140xX98xX9xXbxX4dxX24xX47xX50xX9xXdxX53xX2cxX9xXbxX57xXbxX9xX18xX24xX9xX23xX3cxXbxX9xX2cxX57xX98xX9xX18xX47xXaxX9xX76xX50xX78xX26xX7axX47xX9xX7dxX78xX18xX47xX50xX9xX5xXaxX85xX47xXaxX9xX33xXaxX57xXbxX9xXaxX35xcaaexX47xX9xXcxXbbxXbxX9xXadx7c46xXbxX9xX50xXf4xX9xX3fx7ba9xX9xXcxX85xX78xX9xXadxX85xX47xX50xX9xX4dxe4a6xXbxX9x116bcx8898xX9xXdxX4axXf7xX9xX8exX18xX78xX9xXcxXbbxXbxX9xXdxX53xX2cxX9xX3fxX35xd5b3xXcxX9xXbxXa9xX47xXaxX98xX9xX18xX47xXaxX9xX5xXaxX85xX47xXaxX9xXcxa79fxX35xX9xX23xX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX2cxX9xX2cxX24xX47xX9xXdxX40xX46xX47xX9xX2cxX2a9xX9xXcxX85xX78xX9xXadxX85xX47xX50xX98xX9xXdxX2e1xX47xX9xXaxX46xX47xX9xX47xXax808cxX47xX50xX9xX2cxX24xX47xX9xXdxX40xX46xX47xX9xX2b8xXaxX57xX2cxX9xXcxX85xX9xX18xX47xXaxX9xX23xX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX2cxX9xXbxX4dxX40xX2e1xX2cxX9xX3fxX2a9xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX18xX47xXaxX9xX5xXaxX85xX47xXaxX98xX9xX2cxX24xX47xX9xXdxX40xX46xX47xX9xX2cxX2a9xX9xX2cxXaxX35xX2cdxX78xX9xX19xX85xX35xX9xX2b8xXaxX24xd898xX47xX50xX9xX15cxX138xX2cxXcxX98xX9xX47x100d4xX47xX50xX9xX138xX98xX13exX2b8xX50xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX72xX78xXbxXaxX24xX4dxX32xXexX3bxc6faxX35xX9x1179ex8aa7xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Bùi Lâm